Alla inlägg under augusti 2014

Av tommy norum - 31 augusti 2014 11:40

  

Frågan återstår varför inte SVT gick till den oberoende källan, Riksdagskansliets utredningstjänst som är just en service som skall förse våra partier med fakta och underlag för sina förslag, utan i stället går till TCO , Socialdemokraterna och det moderatstyrda finansdepartementen för källmatreal för sina ifrågasättande i utfrågningen. Fortfarande finns inga uppgifter från SVT om hur Riksdagens utredningstjänst ser på saken och där de i massmedia bekräftar att deras uträkning stämmer med verkligheten men som tydligen inte inte finansdepartementet, Socialdemokraterna och TCO håller med. Kanske av politiska skäl där de fackliga organisationerna ser faran i att bli av med en kassako på miljardbelopp som går dem ur händerna om Staten tar över adimistrationen av arbetslöshetskassan. . Borde inte god journalistik också ta hänsyn till varifrån uppgifter kommer i från och värdera dessa med utgångspunkt från fristående källor och inte blanda in politiska motståndare till Sverigedemokraterna för att få källmaterial som har kanske en politisk styrning för att få SD att verka opålitliga i ekonomiska frågor.

TN
”Sverigedemokraternas reaktion är anmärkningsvärd”

 SVT
Foto: SVT

”Det är svårt att förstå partiets upprördhet. Sverigedemokraterna har inte behandlats på något annat sätt än andra partier som SVT frågar ut inför valet”, skriver Olov Carlsson och Mats Knutson.

Valet 2014
 
 
Olov CarlssonDivisionschef SVT Nyheter
SVT:s politiska kommentator Mats Knutson.
Mats KnutsonPolitisk reporter och kommentator SVT

I en debattartikel SVT Opinion kritiserar Björn Söder (SD) SVT:s agerande i samband med partiledarutfrågningen av Jimmie Åkesson (SD).

Sverigedemokraterna har inte behandlats på något annat sätt än andra partier som SVT frågar ut inför valet.

Därför är det svårt att förstå partiets upprördhet över vårt arbetssätt, som helt överensstämmer med den grundläggande journalistiska principen att kritiskt granska fakta som partierna använder som underlag för sina vallöften och förslag.

Här gällde det Sverigedemokraternas förslag till höjning av taket i A-kassan och borttagande av A-kasseavgiften. Frågan till partiledaren Jimmie Åkesson var om den redovisade kostnaden för förslaget räcker för att genomföra höjningen.

Bakgrunden till frågan var att redaktionen under förberedelserna för utfrågningen upptäckte att Socialdemokraterna och TCO, som liksom SD vill höja A-kassan, har uppgett att en höjning kostar betydligt mer än det som SD redovisar.

Redaktionen vände sig till regeringskansliet för att höra om de hade gjort någon motsvarande uträkning. Det är inte ovanligt att regeringskansliets tjänstemän räknar på oppositionens olika förslag. Redaktionen fick till svar att de skulle återkomma.

Regeringskansliet fick alltså inte i uppdrag att göra en uträkning av SVT.

Efter en tid återkom finansdepartementets pressekreterare med ett svar, uträknat av regeringskansliets tjänstemän.

Ingen av de inblandade har begärt källskydd och pressekreteraren för ständigt dialog med media i olika frågor. Regeringenskansliet har även själva i efterhand valt att publicera en promeoria om hur beräkningen gjorts.

Redaktionen hade då alltså tre av varandra oberoende uträkningar som hade den gemensamma nämnaren att alla tre låg klart över SD:s beräkningar av kostnaden för A-kassehöjningen.

Jimmie Åkesson kunde i utfrågningen i SVT inte svara på frågan vad SD:s eget förslag kostar.

Utfrågarna fick upplysa honom om detta.

I efterhand har SD hårt kritiserat denna del av utfrågningen och anser att Åkesson och partiet borde informerats i förväg om att frågan skulle komma upp och partiets siffror skulle ifrågasättas. Naturligtvis är ett sådant arbetssätt inte aktuellt. Inga partiledare får i förväg veta vilka frågor som ska ställas i utfrågningarna.

Detta är grundläggande och elementärt i det här sammanhanget.

Eftersom SD snabbt efter utfrågningen riktade in sig på att kritisera den journalistiska hanteringen har själva sakfrågan kommit i skymundan. Därför är det bra att påminna om själva grunden till granskningen av SD:s A-kassehöjning.

I de tre andra uträkningarna finns två huvudskäl till att deras beräkningar ger betydligt högre kostnader än i SD-förslaget.

Dels har SD till skillnad mot de andra beräkningarna räknat hem över en miljard kronor från landets kommuner samtidigt som man höjer A-kassan. Tanken är att om A-kassan höjs så kan staten minska statsbidragen till kommunerna.

Dels vill Sverigedemokraterna ta bort avgiften till A-kassan och göra denna obligatorisk. Här räknar man att det ska bli 1,5 miljarder kronor billigare än vad regeringskansliets tjänstemän beräknar. Förklaringen är att dagens administrationsavgift för A-kassan inte finns med i SD-förslaget. Kostnaden finns med i den Rut-utredning som SD hänvisar till, men partiet har i sitt eget förslag valt att bortse från den.

Dessa två förändringar förklarar i stort sett hela den skillnad som vi valde att lyfta upp i SVT:s utfrågning.

I årets utfrågningar har vi på liknande sätt konfronterat andra partiledare, till exempel Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin om löftet om höjda lärarlöner.

Jimmie Åkesson ställdes alltså inför frågor i vår utfrågning som alla partiledare får räkna med i en valrörelse.

Det är inte utfrågningen som är anmärkningsvärd utan partiets reaktion.

Av tommy norum - 31 augusti 2014 10:15

  

             

http://www.youtube.com/embed/gTrLibQqLV4            Drömmen om framtidens Åmål       ( Måkeberg )


http://www.youtube.com/embed/6oOkrYhrtkI               Åmål för hundra år sen                  ( Galenskaparna )

Av tommy norum - 30 augusti 2014 23:15


 

Fortfarande så vill inte Sveriges Radio förklara varför det gick så snett i utfrågningen där journalisterna går till motståndarsidan och begär uppgifter om Sverigedemokraternas budget håller i verkligheten.

Skamligt att använda SVT i syfte att på alla sätt få SD framstå som opålitliga i sina vallöften och därigenom bana väg för övriga partiers kamp föra att stoppa partiets väntade framgångar i kommande val.

Sista ordet är väl inte sagt i affären med den anmälan som SD tänker göra. En knäpp på näsan vore nog på plats för den totala omdömeslöshet i en viktig utfrågning före ett val  så chabblar man till det på ett så oproffsigt sätt så man är förundrad att det finns medarbetare på SVT med så lite sunt förnuft i bagaget att de inte ens gör en ordentlig undersökning om sakförhållandena. Vi får väl se om de använder samma metod när Löfven sitter och skall försvara sin ekonomiska politik på Söndag och låta regeringskansliet och alliansens beräkningar stå för underlaget och föra en diskussion med utgångspunkt från att deras tolkning är den rätta när man skärskådar Socialdemokraternas ekonomiska politik.


Att man sedan ljuger om omständigheterna och runt det hela får ju en och annan höja på ögonbrynet och undra vad som försiggår inom väggarna hos SVT


TN


”Därför anmäler vi både SVT och Regeringskansliet”

6 timmar sedan

 

”När SVT tar ställning för att våra siffror är felaktiga gör man det på bedömningen av partiska instanser, och att utföra den här typen av researcharbete åt mediebolag ligger utanför regeringskansliets verksamhetsområde”, skriver Björn Söder.

Valet 2014
 
 
Björn Söderpartisekreterare Sverigedemokraterna
 

Vi är inte ensamma om att ha reagerat på SVT:s behandling av Jimmie Åkesson i samband med SVT:s partiledarutfrågning med avseende på partiets förslag om att förbättra arbetslöshetsförsäkringen.


I princip varenda journalist vi har haft kontakt med har varit mycket förundrade över kanalens agerande.

Det är med förvåning och irritation vi noterat kanalens arrogans och totala brist på självkritik över det inträffade.


När Mats Knutson kastar fram siffror från regeringskansliet i direktsändning är det siffror SVT i grunden inte har en susning om.

Det enda de fått från regeringskansliet är nämligen en tabell med siffror helt utan förklaring om hur man räknat. Mats Knutson och SVT var helt ointresserade av beräkningarna i sig utan det enda man drevs av var att försöka sätta dit Jimmie Åkesson. Ska man seriöst kunna föra en diskussion om olika beräkningsmodeller måste man till att börja med sätta sig in i hur beräkningarna har genomförts.


Det fanns aldrig någon vilja från SVT:s sida att göra detta.

Istället för att vända sig till Riksdagens utredningstjänst, som är den enda opartiska instansen här, vänder man sig till regeringskansliet och Socialdemokraterna. Att Mats Knutson på sin blogg försvarar det inträffade med att man inte ville kontakta Sverigedemokraterna då risken fanns att Jimmie Åkesson skulle kunna veta vilka frågor man skulle ställa visar hur pass dåliga rutiner för researcharbete som finns på kanalen.


Den rapport från Riksdagens utredningstjänst som partiet använde sig av vad gäller höjningena av taket i arbetslöshetsförsäkringen var nämligen redan offentliggjord och kunde när som helst beställas från utredningstjänsten utan att vårt parti hade fått kännedom om saken.


Vi har reagerat starkt på efterspelet och har beslutat att att anmäla SVT Rapports sändning den 27 augusti för granskning till Myndigheten för radio och TV.


I sändningen framhärdar SVT fortfarande att partiets beräkning skulle vara felaktig. Man gör detta trots att Riksdagens utredningstjänst efter att ha gjort en ny granskning vidhåller att samtliga rapporter är korrekt utförda. Man påstår också direkt felaktigt att kalkylen från regeringskansliet skulle komma från en ”opolitisk tjänsteman”.


Till Expressen klargör regeringskansliets kommunikationschef att beslutet att delge SVT dessa siffror inte alls var fattat på någon opolitisk nivå utan av den politiska ledningen. Den information SVT sprider i inslaget brister därmed i saklighet.

Detta kan ligga bakom att man i den beräkning som SVT använder sig inte drar bort de extra skatteintäkter som följer med ett höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen samt att man inte tar hänsyn till de dramatiska minskningar av administrativa kostnader som uppstår när man låter Försäkringskassan ta över administrationen av närmare 30-talet olika A-kassor.

När SVT tar ställning för att Sverigedemokraternas siffror är felaktiga gör man det enbart på bedömningen av instanser som är uppenbart partiska.

För att förstärka bilden av att SVT har rätt och Sverigedemokraterna har fel gör man intervjuer med politiska motståndare i Socialdemokraterna och TCO som, hör och häpna, inte har presenterat någon som helst kalkyl för vad partiets förslag skulle kosta.

Till skillnad från andra medier vill SVT heller inte på något sätt förklara vad Riksdagens utredningstjänst är för något och att det är därifrån partiets siffror kommer. Man fortsätter med att framhärda att detta skulle vara Sverigedemokraternas egna beräkningar vilket helt enkelt inte stämmer.

Vi kommer att skicka in en anmälan till Konstitutionsutskottet för att få det granskas huruvida regeringskansliet följt lagstiftningen.

Uppgifterna från SVT gör gällande att beräkningen tagits fram på begäran av SVT vilket isåfall kan strida mot regeringsformen 7 kapitlet 1 § där det stadgas att Regeringskansliets uppgift är att bereda regeringsärenden och att biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt.

Att utföra den här typen av researcharbete åt mediebolag ligger till synes utanför Regeringskansliets verksamhetsområde såsom det definieras i regeringsformen.

Publicerad:30 augusti 2014 - 09:38

Uppdaterad:30 augusti 2014 - 16:49

Av tommy norum - 30 augusti 2014 08:00

      

Det är inte bara Sverigedemokraterna man börjar inse att den invandrar och flyktingpolitik vi nuvarande befinner oss i inte är hållbar hur länge som helst.


Till och med politiker inom KD börjar ifrågasätta vad vi håller på med. Det verkar som om lite sunt förnuft börjar komma krypande in i debatten när det gäller flyktingfrågan, i hur länge och till vilket pris, den förda politiken kommer att sätter för spår i samhället lång tid framöver. Vi håller på att skapa ett samhälle vi och dem som sedan blir väldigt svårt att få ordning på.


Titta på Frankrike, England där deras medborgare från forna kolonier lever många gånger i utanförskap för att inte tala om Amerika där infödda svarta som sedan 200 år levat i landet fortfarande upplever sig som andra klassens medborgare där raskravaller blossar upp då och då.


Sverige är också drabbat när poliser gör sitt jobb i invandrartäta områden som på senare år har blivit upphov till kravaller, hus och bilbränder i frustationen av sitt utanförskap utan arbete , utan social trygghet. Här är det verkligen en politik som kan betecknas som tuta och kör så får vi se vad som händer. Här går man ut i valrörelsen bland alla partiet och slår sig på bröstet med  si och så många nya lägenheter som skall produceras om man vinner valet  men som i praktiken inte ens räcker till att fylla ut behoven till våra nyanlända invandrare i framtiden..  


En politik som kan bli förödande för Sverige i framtiden där man med erfarenhet av andra länders situation med i bland århundrade bosättningar där minoritetsgrupper förfarande inte tas emot i samhällena som värdiga medborgare trots politikernas ansträngningar att få ordning på förhållandena. Vad Sverige har för utsikter att intrigera våra nyanlända det svaret finns redan att efter snart 25 års intensiv flyktingmottagning så har vi fortfarande svårt att på politisk väg intrigera de nyanlända trots politikernas munväder där man påstår motsatsen . .

TN


KDU-ordföranden vägrar svara på flyktingfrågan

Igår 22:36

SVT.se" data-length="391" data-id="2282216-3163833" data-popout-href="http://www.svt.se/wd?widgetId=23991§ionId=532&articleId=2282216&type=embed&contextSectionId=112&autostart=false" data-json-href="/wd?widgetId=23991§ionId=532&articleId=2282216&format=json&type=embed&contextSectionId=112" data-disabled="" data-available-on-mobile="true">Sara Skyttedal, ordförande för Kristdemokratisk ungdom

6 min 31 sek
 

KDU-ordföranden duckar för flyktingfrågan Foto: SVT

Kristdemokraternas ungdomsordförande Sara Skyttedal väckte stor uppmärksamhet med sin debattartikel om att man måste börja diskutera hur många flyktingar Sverige kan ta emot. Men när hon medverakde i Aktuellt vägrade hon att ge ett rakt svar på frågan om hon vill begränsa invandringen.

KDU-ordföranden Sara Skyttedal skrev i dag på Dagens Nyheters debattsida att Sverige ”seriöst måste börja diskutera var gränsen går för hur många flyktingar vi kan ta emot”.

Debattartikeln mötte en storm av motreaktioner, särskilt inom det egna partiet. Den tidigare KDU-ordföranden Ella Bohlin reagerade starkt och skrev på Twitter: ”Förmodligen det sämsta jag läst. Jag skäms”.

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson menade att det är svenskarnas skyldighet att ta emot flyktingar.

”Praktisk gräns”

När Sara Skyttedal deltog i en debatt i Aktuellt med SSU-ordföranden Gabriel Wikström var en fråga till henne om hon vill begränsa invandringen och svaret blev:

– Oavsett vad man vill eller inte finns det en praktisk gräns.

Informerade partiledningen

Frågan upprepades tre gånger, men svaret blev olika variationer på temat att det finns en praktisk gräns.

I debatten framgick det även att Skyttedal informerade partiledningen om att debattartikeln skulle komma.

Hon ville inte svara på vilka reaktioner hon fick inför publiceringen.

Publicerad:29 augusti 2014 - 22:18

Uppdaterad:29 augusti 2014 - 22:36

Av tommy norum - 29 augusti 2014 18:56


Socialdemokraterna går till val på att avskaffa pensionärsskatten. Det är det budskap partiet går ut med till Sveriges Pensionärer via utskick i brevlådan


Nog borde väl en så stor organisation som det socialdemokratiska partiet klara av att ge klara besked till väljarna, i det här fallet pensionärerna . Här går man ut i brev med tre informationer om att Pensionärssskatten skall bort, vi går till val på att avskaffa pensionärsskatten och att man lovar att steg för steg tänker vi sedan gå vidare tills pensionärskatten är helt avskaffad. Hur vore det om man slutade att manipulera sina budskap till oss pensionärer så vi får en korrekt bild av vad som gäller. Den tiden är förbi när man i valrörelserna kunde behandla oss pensionärer som helt ovetande i både ekonomi och hur man skall tolka de politiska budskapen. Hur vore det med en ordentlig ursäkt av partiet och i pressen förklara innebörden i utskicken. Knappast är det en slopad pensionärsskatt som menas utan verkligheten kommer fram senare i brevet när Socialdemokraterna som slutdestination av reformen 2016 så har pensionärerna ytligare 200 kr per månad leva på. Lite skillnad det när man i första delen av brevet på tre ställen lovar slopad skatt för pensionärer .


Här är brevet som socialdemokraterna skickar ut till pensionärerna runt om i Sverige. rena rama lurendrejeriet för att locka pensionärerna med falsk marknadsföring rösta på partiet. 

Av tommy norum - 29 augusti 2014 07:00Det här skrevs för ett år sedan fakta som jag tycker Folkpartiets väljare skall ta åt sig om man överväger att kryssa för Thomas Ohlson . Så när ni ser Thomas Ohlsson framför ICA eller Coop dela ut pennor i sin personliga valkampanj ta då med er hur han har skött sitt politiska uppdrag under åren. Det finns betydligt bättre kandidater i Folkpartiet att kryssa in som både har sunt förnuft, ekonomisk kompetens och genom åren har visat att han förstår vad ett förtroendeuppdrag går ut på. Jag tänker då på Håkan Sandberg som nu har gått över till att bli Folkpartist . Då kan vi räkna med en påläst politiker som i regel förstår hur man skall förvalta sitt förtroendeuppdrag för medborgarnas bästa.   

Detta var infört i boggen för ett år sedan. Något som Folkpartiets väljare kanske bör ta åt sig så att man inte upprepar misstaget att få in politiker som totalt missuppfattat sin roll i sitt förtroendeuppdrag. 


Det verkar som om en del av våra politiker missuppfattat sitt förtroende uppdrag när det gäller hur man skall förvalta våra gemensamma tillgångar. Vi har under en rad av år sett hur den borgliga majoriteten totalt negligerat sitt uppdrag i sin förvaltning av våra kommunalägda byggnader. Här har man struntat i åratal att underhålla trots att man i en del fall fått klartecken av fullmäktige i sin budgetframställan om underhåll men som man sen har struntat i, och använd pengarna till annat.

Badhuset, Stadshotellet, Polishuset, Stadshuset, Marinan, Huset i stort sett alla våra byggnader som varit under kommunstyrelsen och den gamla Samhällsbyggnadsnämnden har man lämnat åt sitt öde.Jag förstår Michael Karlssons frustation när det uppdagas än det ena än det andra vad det bristande underhållet kommer att kosta kommunen när nu Åkab fått ta hand om förvaltningen, och som sen i sin analys över läget kommer fram saker som sopats under mattan i flera år av den förra majoriteten där Centern med Kurt Svenson som huvudansvarig över eländet som skapats.


Michael Karlsson

Vårt kommualråd Michael Karlsson  (s) är både förbannad och frusterad för att en del av kommunfullmäktige inte vill ta sitt ansvar över situationen av det dåliga underhållet.


Här är nu den nuvarande majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen beredd att ta sitt ansvar over situationen

och börja saneringen efter Centern i våra fasigheter med belastning i årets resultat.
Det passade tydligen inte folkpartisten Thomas Olson som i stor grad är den som är ansvarig för att inte tagit underhållet på allvar som ordförande i den gamla Samhällsbyggnadsnämnden under sin tid när han nu  begärde återremiss av ärendet med en minioritet av fullmäktige bakom sig  för en ny utredning om finnansieringen. Som sen kommer resultera i en försening och en fördyring av projekten och en fortsatt förslummning av fastighetsbeståndet. 


Thomas Olson  

Jag undra om inte Thomas Olsson är de av de dyraste politikerna för kommuninnevånarna i alla tider. Påstås ha en ekonomiutbildning, kunskaper som lyst med sin frånvaro i det förtroendeuppdrag som ordförande i den gamla Samhällsbyggnadsnämnden han var satt att arbeta med. Det är nog inte många politiker soom lämnat efter sig en sån diger lista med ofullständiga projekt, manipulerande med budgetar, totalt struntat i kommunallag, struntat i kommunens egen arbetsordning vad förvaltningarna har att rätta sig efter. En skam för politikerkåren men som sitter kvar i kommunstyrelsen utan visa den minsta tendens att vilja avgå för kommuninnevånarnas bästa.


  

Under hans tid så manipulerades det med Örnäscampingens budget där han till och med i fullmäktige gav besked om förhållanden som vara rena ljuget på frågor angående Campingens dåliga resultat. Det var han som i egenskap av ordförande överlämnade ett hyreskontrakt till fullmäktige av Hamterminalen som innehöll en årlig subvention på nästan en halv miljon som strider mot kommunallagen utan att informera om sakförhållandet till fullmäktige som ekonomiutbildad han anses vara. Det var han som tillät att förvaltningen lånade till rent underhåll under många år,

Det var han som inte brydde sig om att ta in offerter och anbud, det var han som underlät att underhålla våra fastigheter fast det fanns pengar satta för ändamålet. Det var han var ansvarig för manipulerandet i bokföringen när förvaltningen gömde kostnader där de inte hörde hemma. Det var han när han blev ertappad med byxorna nere försökte vränga till sakförhållandena för sin egen vinnings skull när det påtalades om Strandcafeéts tillkomst när man utan både offerter, hyresavtal satte igång med en miljoninvestering utan att gardera sig för en förlust för skattebetalarna.


Flera onödiga miljoner går åt av våra skattepengar för att städa upp efter Thomas Olsons härjningar i politiken. Miljonrullningen fortsätter tydligen när han fortfarande inte vill ta åt sig det bästa för kommuninnevånarna när han i sin politiska gärning mer vill profilera sig som sakkunnig igenom sina inlägg i fullmäktige. Inlägg som sällan har någon supstans som fullmäktige tar till sig, utan verkar vara mer ett spel för galleriet för att ha en chans att bli omvald av okuniga folkpartister utan en susning om hans facit i Åmålspolitiken.    

Av tommy norum - 28 augusti 2014 22:48


Frågan  är väl om inte Björklund (FP? har rätt att skolan, när Socialdemokraterna gjorde om skolreformen från en statlig angelägenhet till att bli en kommunal , så försvann kompetens och ersattes med politiker som mer såg till budgeten än det deras uppgift gick ut på att ordna till en skola där lärandet skulle vara det centrala. Men har man som i många kommuner politiker som ibland inte ens har en skolgång värd namnet, inte har studievana och en högskoleutbildning i botten hur skall man då kunna ordna till en bra skola där det många gånger bara är ideologin som finns som  rättsnöret i det politiska arbetet och där man många gånger kör över den enda kompetens som finns , nämligen lärarna och de tjänstemän som är satta att sköta verksamheterna. Så en övergång till ett förstatligande där skolverket med kompetenta tjänstemän styr utvecklingen är nog den enda medicinen som hjälper för att få skolan på fötter igen. Jag tror nog att många har samma syn på den punkten som Björklund , bland annat lärarna. Kanske förslaget kan ge Folkpartiet ett lyft om man fortsätter och står på sig i valrörelsen i frågan. Så nu har utfrågarna lyckas än en gång att få rubriker i kvällstidningarna om de svar eller uteblivna svar som politikerna gav under utfrågningarna. 

  TN

FP-ledaren: Skolan har lämnats över till amatörer

30 minuter sedan

SVT.se" data-length="34" data-id="2278758-1050472" data-popout-href="http://www.svt.se/wd?widgetId=23991§ionId=532&articleId=2278758&type=embed&contextSectionId=5479&autostart=false" data-json-href="/wd?widgetId=23991§ionId=532&articleId=2278758&format=json&type=embed&contextSectionId=5479" data-embed-href="http://www.svt.se/wd?widgetId=23991§ionId=532&articleId=2278758&type=embed&contextSectionId=5479&autostart=false" data-disabled="" data-available-on-mobile="true"> SVT

34 sek       
Klicka på adressen för att se inslaget
 
 
 

 Björklund: De är amatörer Foto: SVT

FP-ledaren tog till starka ord när han talade sig varm för att förstatliga skolan. Han sågade landets kommunpolitiker som ansvarar för skolan. – Det är amatörer som nu leder skolan och det fungerar inte, sade Jan Björklund.

I kväll var det dags för Jan Björklund, Folkpartiledare och utbildningsminister, att grillas i SVT:s utfrågning. Inte oväntat blev skolan ett av de stora ämnena.

Programledarna påpekade att Sverige har halkat nedåt i Pisa-mätningarna som mäter skolresultaten under tiden som Björklund varit ansvarig för skolan.

– Vi behöver ju titta på de främsta tio länderna, hur gör de för att vara så framgångsrika, sade Björklund.

”De är inte proffs”

Han betonade att han vill se en rad förändringar i skolan bland annat tidigare betyg, höjd status för läraryrket samt återförstatligande av skolan.

Att återförstatliga finns det ju inget politiskt stöd för?

–...Än, sade Björklund. Så är det med demokrati. Jag tror att många ser problemen med den kommunaliserade skolan. Skolan har lämnats över till amatörer som leder den nu i 290 kommuner. Det är kommunalpolitiker, de är inte proffs på detta.

Det är hårda ord?

– Ja, men det är så det är. Den leds av ordförande i barn- och utbildningsnämnder och skolstyrelser. Det är amatörer som nu leder skolan och det fungerar inte.

Björklund sade att Sverige ska tillhöra topp-tio i världen i Pisa-mätningarna inom tio år. När Alliansen tillträdde 2006 så låg Sverige på tionde plats i läsförståelse, i dag ligger vi på plats 38.

– De reformer vi nu gör kommer lyfta resultatet men ska vi verkligen upp i tio-i-topp så krävs det mer, sade Björklund.

Publicerad:28 augusti 2014 - 20:35

Uppdaterad:28 augusti 2014 - 22:14

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Augusti 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards