Alla inlägg under mars 2010

Av tommy norum - 31 mars 2010 14:23

Gå in och titta på www.facebook.com/people/Tommy-Norum

Sä här blir det när argumenten tryter och man måste ta till fejkad Facebook-

profil för att ge igen på något sjukt sätt. Gå in och läs i facebook och gör er en egen uppfattning om personen som står bakom inläggen.


Tack sign f.d Åmålsbo för informationen som lämnats som kommentar i Tage

Danielsson den stora Humanisten.

Skriv gärna kommentar sedan ni gått in och fått en uppfattning om personen

ANNONS
Av tommy norum - 30 mars 2010 17:41

Ur Albert Einsteins dagbok


Något om det relativa

vill jag i min dagbok skriva

Detta med det krökta rummet

gick dom på i all dumhet

fast jag hadde glömt ett pi !

Men det skiter jag väl i

Alla tror jag geni !

HI hi hi hi hi hi hi

ANNONS
Av tommy norum - 27 mars 2010 09:33

 Här har man byggt anläggning för marin och föreningsaktiviter, ett koncept som många ser som en positiv investering för framtiden. Men som vanligt när det gäller samhällsbyggnads förvaltningen så är respekten för lagar och förordningar som skall skydda innevånarnas intresse lika med noll. 

 

Här har det byggts och redovisats en kostnad på ca 9 miljoner kronor för ombyggnaden i hamnterminalen. Luskar man aldrig så lite i bokföringen runt bygget så poppar det upp i storleksordningen ytterligare runt 3 miljoner som har en direkt koppling till bygget. Utan fullmäktigebeslut kan man förmoda. 

En marknadshyra på motsvarande yta och skick borde ligga på ca 1,3 milj räknat på 450 kr/m2 i butik och verkstadsdel och 135 kr/m2 på uppställningsytan. Snällt räknat så betalar Dalbobåtar 103 kr/m2 på hela ytan.  Dagens hyra på Dalbobåtar ligger under hälften av en marknadshyra, och genererar intäkter på ett kapital i runda svängar på 7,2 milj av totalinvesteringen på över 12 miljoner.

 

Frågor som dyker upp: Vad består eget arbete i som har värderats till en miljon kr ?  Har Dalbobåtar rätt att hyra ut i andra hand som (gula verkstaden) ? Varför finns inga kostnader för administration, försäkring, underhåll, ursprungsvärdet på fastigheten före ombyggnad,  markanvändning runt byggnaden, bryggor, underhåll mm med i underlaget för hyressättningen ? Med den kreativitet som samhällsbyggnadsförvaltningen har visat i att dölja kostnader,  finns det driftskostnader gömda i bokföringen men som inte ligger med i beräkningsunderlaget för hyressättningen ? 

 

Vad säger kommunens övriga fastighetsägare när en konkurrent på uthyrrning dyker upp med sådana villkor ? Vad säjer konkurrenterna i båtbranschen när kommunen går in och subvensionerar halva hyran. Undrar om inte politikerna misstolkat sina egna budskap, att värna om ett bra företagarklimat  i Åmål. ?.

 

Kurt Svensson vårt kommunalråd,  jag tror nog att det finns en massa frågetecken runt terminalbyggnaden som måste rätas ut innan man ger klartecken för en återuppbyggnad på samma koncept. Den första frågan man borde ställa sig, finns det hyresgäster som kan betala marknadsmässiga hyror utan olagliga subventioner ?  Gör inte om misstaget som vid Strandhuset, utan ordna hållbara hyreskontrakt för verksamheten innan man tar ställning till hur byggnaden skall utformas och utnyttjas, och för guds skull låt åkab ta över hyres-

förhandlingen, där finns det kompetens.

 

 

Nu har det uppdagats än det ena än det andra i hur en del  nämnder förvaltar våra skattemedel i sin verksamhet utan någon reaktion från politikerna. Än  har jag inte sett några åtgärder från Centerpartiet för att få tillbaka förtroendet att styra verksamheterna i kommunen.

 

 Det minsta  politikerna kan erbjuda oss   kommuninnevånare  /skattebetalare är att det görs en fullständig revision av samhällsbyggnadsnämndens sätt att leda förvaltningen.Ta bort förvaltningsschefen under utredningstiden.  

 

Detta får väl också bli en valfråga, vilka politiska partier är det som värnar  om demokratin i sina  beslut? Centern har med sina vänner i koalitionen inte visat något större intresse att ta tag i frågan. Jag har gått in med en fråga till kommunen för några veckor sen, varför vi har ett underskott i terminalfastigheten på ca en halv miljon kr årligen, ett resultat som är  långt ifrån det fullmäktigebeslut som i sina direktiv för investeringen tydligen ställde krav  på att kommuninnevånarna skulle gå skadelösa ur affären, genom att alla investeringar skulle täckas med hyresintäkter,  jag väntar fortfarande på svaret.

 

Kanske svaret på min fråga finns här i min blogg när tjänstemän och politiker tar det där med fullmäktigebeslut och lagar om subventioner en aning för lättvindigt.

Skall  Centern fortsätta att styra kommunen med så lösa boliner, där tjänstemän får styra och ställa i förvaltningarna efter sitt eget huvud utan att ta hänsyn till politiska beslut, lagar och förordningar, där i många stycken "fixarmentalitet" varit ett signum för hur verksamheten sköts ?   

 

  

Av tommy norum - 26 mars 2010 12:23

Vad finns det för plan i den kommunala verksamheten som styr investeringarna i fritidssektorn? Själv har jag intresse i att tennisklubben överlever, en förening som med i stort sett egna medel har tillfört kommunen en idrottsanläggning som både skola och allmänhet har stor nytta av. När man ser på investeringar i våra bollsporter som t.ex fotboll så har det investerats c:a fyra miljoner de senaste fem åren i konstgräsplaner, omklädningsrum, klubbhus mm.

 Man har köpt fotbollsmål för c:a tvåhundratusen kronor de senast åren.Tar man också med den nya idrottshallen så hamnar vi på en bra bit över tio miljoner i investeringar.


Är det samhällsbyggnadsnämndens sammansättning som avgör vilka idrotter det

skall satsas på. Vi har en ordförande i Viken, vi har en förvaltningschef som har sina rötter i samma fotbollsklubb. Vår turistchef som ingår i samma organisation

var också ordförande i samma förening. Kan det vara så att sammansättningen i våra nämnder skall vara avgörande var investeringen hamnar.


 Vi har sett att ledamöterna  tar beslut som vid t.ex bluesfestivalen där Viken i många år har monopol på intäkterna från Örnäs camping. Ett beslut som för campingens del är avgörande för vinst och förlust i boklslutet. Inga skrupler här inte, man överför inkomsterna till Viken samtidigt som man äskar pengar i fullmäktige för att täcka motsvarande förlust av skattebetalarna. Här finns det föreningar som står på knäna för att överleva, samtidigt som ledarmöterna i samhällsbyggnadsnämnden pytsar ut pengar i överflöd till sina egna idrottsliga intressen.

 Jag tror nog inte att  ledamöterna i våra nämnder skall innehålla personer vars intresse har en direkt koppling till de beslut som tas. Här finns uppenbarligen en risk att man låter egenintresset gå före i prioriteringen.      

Den kopplingen tycker jag mig kunna se i samhällsbyggnadsnämnden. 

Av tommy norum - 24 mars 2010 13:45
 


 Thomas Olson fp ordf,  Kjell Lindstedt s v.ord,  Ulla Britt Johansson c , Leif larsson c , Micael Norre´n  s , Jan Hagelbrand  c ,ledarmöterna i samhällsbyggnadsförvaltningen.Vilket mandat sitter ni på igentligen ? Det finns klara bestämmelser hur nämnder och förvaltningschefer skall förhålla sig till upphandlingar, hur man skall  fördela kostnaderna där de hör hemma. Ni har på ett uppenbart sätt brutit mot alla de bestämmelser som finns för att skydda  kommuninnevånarnas intresse. Ni skriver hyresförslag som har dubbla budskap, ni anstränger er inte ens till att datera dokument..Ni underlåter er att ta ut hyror på fastigheter som ni förvaltar så att dessa täcker kostnaderna utan skickar över underskottet till skattebetalarna utan någont underlag för beslut i fullmäktige. Ni underlåter er att följa de bestämmelser som gäller för  investeringsbudgetar.  Fattar ni i samhällsbyggnadsförvaltningen inte varför vi har dessa bestämmelser.? .För att skydda och ta vara på kommuninnevånarnas intresse , något som politikerna i nämnden tydligen totalt har förbisett  Ni har i denna nämnd skapat en kultur där fixarmentalitet har varit signum, där ni inte bryr er om bestämmelser för att få era politiska ideer i hamn. 

Det vore katastrof för demokratin om inte våra politiska partier tog till sig den uppenbara nonchalans mot kommuninnevånarna som samhällsbyggnadsförvaltningens ledarmöter har  visat.Ta och förpassa dessa  ut i kylan.

Av tommy norum - 23 mars 2010 10:55

   Mycket skall man höra innan öronen trillar av .I dagens PD går Michael Karlsson och Björn Weiderstrand bägge socialdemokrater ut i PD och ondgör sig över de höga elräkningarna som drabbar elkunderna och har synpunkter på att inte Maud Olofsson och alliansregeringen går ut och hjälper de som hamnat i elmarknadens klor som de uttrycker sig. Skall detta vara inledningen till ett försök att profilera sig inför valet i höst, genom att gå ut och föreslå att staten skall gå in och betala elräkningarna för de som har svårt att betala ? Då är verkligen Socialdemokraterna illa ute. Ni har tydligen samma okunskap om hur de stadsägda företagen har för skyldighet till sina ägare som Kommunnens förtroendevalda politiker har skyldighet att tillvarata kommuninnevånarnas intresse .Micahael Karlsson ,du som troligtvis vid en eventuell socialdemokratisk vinst får ta över rodret i Åmål .Koncentrera dig i stället på de övergrepp som dina partibröder ihop med centern och övriga partier drabbat oss innevånare genom att fullkomligt strunta i alla regler och bestämmelser i era politiska beslut. Ni bryr er inte om fullmäktigebeslut, ni subventionerar hyror till företagare ,ni överför kostnader till verksamheter där de inte hör hemma ,ni gör i stort sett fel i allt som skall reglera skyddet för att inte kommuninnevånarna skall drabbas.

Visa först att du har kompetens och vilja att städa upp i den kommunala röran

innan du ger dig in på rikspolitiken .Kanske också en attitydförändring till sitt

förtroendeuppdrag vore på sin plats bland politikerna där man sätter kommunen i centrum före sina egna intressen. 

Av tommy norum - 22 mars 2010 20:31

                                                  
                                                  
                      Om jag tänker som fan,

kanske tänker hela dan

på mitt liv och fann

en slags mening som var sann,

ja,då får jag inte glömma en förbannat viktig grej,

att då gäller denna sanning bara mig.

Av tommy norum - 21 mars 2010 13:45

Jag har i alla möjliga och omölja sammanhang påpekat saker och ting där jag uppfattar att kommunpolitikerna inte tar tillvara kommuninnevånarnas intresse.Som jag uppfattar så låter man privata intressen inom framförallt kultur och idrott få någon form av gräddfil i investeringar.

Investringar som man i många fall inte vill stå för när verkligheten kommer i fatt och dessa skall redovisas..Vi har terminalbyggnaden där vi har ett underskott på ca en halv miljon varje år.

Vi har bestämmelser i kommunallagen att subventioner till det privata näringslivet är förbjudet.. Vi har tre stycken fullmäktige beslut som reglerar investringsbudgeten i byggnaden där det klart framstår vilka förutsättningarna som gäller för investeringar i byggnaden så att detta inte drabbar  skattebetalare i kommunen .Där framgår klart och tydligt att sammhällsbyggnadsnämnden skall fakturera de föreningar som nyttjar lokalen sommartid för evanemang så vi får täckning av investeringarna.

Jag har skickat frågan till Åmåls kommun via vår kommunschef. Är det en subvension till det

privata näringslivet ? Eller är det en total nonchalans mot tagna demokratiska beslut i fullmäktige ?.

Är det inte på tiden att fullmäktige som är det demokratiska forumet för våra politiska beslut tar initiativet och inte låter sig förpassas till nån form av transportkompani för kommunstyrelsen.

Jag väntar fortfarande på svaret på frågan och jag kommer att fortsätta att ifrågasetta så länge

den kultur som spridits sig i kommunen fortsätter.

Om jag har hört rätt så skall de hyresavtal som skrivits före branden också gälla efter en uppbyggnad.

Låt Åkab ta tag i hyresförhandlingarna så vet vi att vi får hyreskontrakt som håller oss kommuninnevånare skadeslösa.

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1
2 3
4
5
6
7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19
20 21
22 23 24
25
26 27
28
29
30 31
<<< Mars 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se