Inlägg publicerade under kategorin invandrarpolitik

Av tommy norum - 1 november 2021 15:57    


Man kan ju undra vilka forskare våra politiker lyssnar på när docent Åsa Hansson och professor Mats Tjernberg vid Lunds universitet drar slutsatsen att genomsnittsindividen född utanför västvärlden aldrig blir självförsörjande över sin livscykel. 

Något som de senaste årens rapporter också slår fast att massmigration inte är lönsamt för Sverige tvärt emot det våra ansvariga politiker nu har påstått sedan massinvandringens början 2015. Vi får väl se om våra politiker är lika intresserade av vad forskarna kommer fram till i den misslyckade integrationen och anpassa sin politik efter de rådande omständigheter som man är i klimatfrågan. Är PK-etablissemanget lika beredda att ta till sig forskarnas slutsatser i emigrationsfrågorna som man är i Klimat och Miljöfrågorna `?  Kanske inte så lätt att få krypa till korset och erkänna sitt totala missbedömning att det som skulle bli räddningen för Sverige håller på att bli precis tvärt om.


tn

Av tommy norum - 23 oktober 2020 10:50DEBATT: Invandringen är inte ekonomiskt lönsam, Sandro Scocco


Man kan fråga sig vad den förra LO ekonomen Sandro Scocco år ute efter ? Är det att försöka legalisera den höga invandringen som han går ut med fejkade påståenden att invandringen skulle vara lönsam genom att påstå att invandrarna arbetar mer än vad svenskarna gör och att deras insatts är en förutsättning för vår framtida välfärd . Att de sedan som grupp har betydligt högre arbetslöshet lägre löner som genererar mindre skatteintäkter så blir summan av det hela att ju större flyktingmottagning ju mer ökar påfrestningarna för välfärdsstaten – tvärtemot vad Sandro Scocco hävdar, det skriver de socialdemokratiska nationalekonomerna Emil Bustos och Nils Lager.

När den senaste studien från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi av Joakim Ruist prognostiserade att kostnaden för utrikesfödda år 2018 till över 50 miljarder per år - så med den informationen i ryggen så kan man fråga sig varför den före detta LO ekonomen kör med fake news för att åstadkomma vad ?

 

Framförallt när vi vet att det är arbetarna och de som ligger i bottenskiktet i den sociala skalan som är drabbade av konsekvenserna av den naiva migrationspolitiken som bedrivits i det här landet de senaste tjugo åren. . Var ärlig om välfärden - då går det inte ge en missvisande bild hur vi skall klara av välfärden i framtiden- tydligt är väl att Sandro Scocco har svårigheter att överhuvudtaget förstå problemet rätt genom att hävda att den vetenskapliga konsensus om att flyktinginvandringen till Sverige de senaste decennierna varit en nettokostnad för de Svenska medborgarna är helt fel . Frågan är väl om Sandro Scocco har den utbildning i ryggen för att klara av en sådan analys när vi vet att det är högst räknat var 38 respektive 36 procent av individer med härkomst i Afrika respektive Mellanöstern självförsörjande 2016. Motsvarande uppskattningar för inrikes födda och individer från våra nordiska grannländer låg på 73 procent.. Vård och pension finansieras av skatteintäkter och gröps ur när invandring ökar kostnader för välfärdsstaten utan att generera tillräckligt med intäkter, vilket gör att invånare i välfärdsstaten får mindre resurser per person, oavsett om de fattar hur ekonomin fungerar eller låter sig luras av sådana som Sandro Scocco.

tn

 

https://www.expressen.se/debatt/invandringen-ar-inte-lonsam-sandro-scocco/?fbclid=IwAR1fcQRJbXDM2nBipuc3t3SlwATim28J0SGAA1nV_Z1ZRTenSpuSnqVwas4

Av tommy norum - 21 juni 2018 07:00


 

När tänker Socialdemokraterna visa svenska folket vilken migrationspolitik som gäller i framtiden? Är det före eller efter valet i september?


Är det EU:s migrationspolitik som Stefan Löfven går och väntar på och som skall avgöra vad som väntar medborgarna efter valet ?  Allt fler länder börjar nu inse att man måste gå sina egna vägar för att i någon mån försöka rädda länderna från kaoset man skapat och där Sverige har blivit ett avskräckande exempel runt om i Europa vilka konsekvenser det kan ställa till med i en allt för naiv inställning till problemen runt en för stor flyktingmottagning. Men när politiker styrs mer av humanistiskt tänkande där man frångår asylrätten med skyddsbehov som det allenarådande vid ett mottagande kan ju i princip sluta hur som helst i framtiden. De 9000 från Afghanistan som får stanna av humanitära skäl strax efter vår statsminister deklarerade för svenska folket att nu skulle man införa en mer restriktiv migrationspolitik  det skulle Socialdemokraterna vara garant för visar ju hur villseledande en sådan deklaration blir i verkligheten. 

 

Vad är det som gäller Stefan Löfven ? Medan allt fler länder tar lagen i egna händer där man värnar om de egna medborgarna så struntar Socialdemokraterna den linjen och inväntar på EU:s gemensamma migrationspolitik. Hur det slår mot de Svenska medborgarnas intressen och ekonomi det verkar Stefan Löfven och socialdemokraterna strunta totalt i.  Väljarna kan ju inte gå och vänta i evigheter på vad ett vallöfte står för. Samtidigt som han spyr galla över länder som varit kloka nog att inse att ett allt för stort mottagande bara spär på viljan för flyktingar runt om i Världen att söka sig till Europa som uppfattas som framtiden. Här behöver man inte svälta även om man inte lyckas få ett arbete, vi får en bostad och vi kan ta hit våra anhöriga där man till och med bjuder dem på en pension hela livet. Och har ni inga skyddsbehov så gör er av med alla identitethandlingar, samarbeta inte med tjänstemännen som skall utreda ert skyddsbehov ,det drar det ut på tiden och då är chansen stor att ni får stanna av humanitära skäl.  Det är svensk migrations politik anno 2018.   


När medborgarna i de länderna som vägrar anpassa sig till den flyktingpolitiken, där man värnar om sitt kulturella och religiösa arv de vill sådan som Statsminister Stefan Löfven straffa för att medborgarna i folkomröstningar inte visar samma solidaritet som Stefan Löfven kräver. Man kan inte tvinga på folk solidaritet som man inte ställer upp på. Speciellt inte när det visat sig att 60 procent av alla asylsökande som kommer till EU är ekonomiska emigranter utan skyddsbehov. Att skicka hem dem snabbare skulle innebära en enorm skillnad, menar Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande. Eller som många länders politiker som genomskådat vilka som söker sig till Europa neka tillträde till länderna. Det Timmerman säger bekräftas ju av en undersökning som avslöjat, att många registrerade asylsökande reser tillbaka till krigshärjade länder på semester efter de har fått sitt uppehållstillstånd, däribland Syrien, Afghanistan, Somalia och Irak. Det är svensk migrations politik anno 2018. 

   

Här i Sverige har man bjudit in så att hela migrations byråkratin kollapsat. Man har blivit tvingade ge flyktingar som saknar skyddsbehov uppehållstillstånd av för långa handläggningstider som mynnat ut i amnestier av humanitära skäl . Det var den flyktingpolitik som sjuklövern var ansvariga för och som man nu i vallöften försöker få medborgarna att tro att de som skapat oredan är de rätta att också reda upp konsekvenserna av sin politik. Att man blundat för konsekvenserna i decenier trots varningar från partier som nu skördar frukterna i ökade väljarsympatierna är knappast de som har rätt inställning till att ställa allt till rätta med den totala lomhördhet de visat för problemen under många år..tnAv tommy norum - 12 oktober 2017 11:45Ett ensamkommande barn kostar samhället ca 400000kr/ år utan att de eller deras familjer lagt en enda krona i skatt . En genomsnittlig svensk folkpensionär som betalt skatt i Sverige hela sitt vuxna liv betalar staten ut ca 204 000 kr/år i pension som han via sin pensionsavgift varit med att till större del själv stå för.  Han betalar dessutom tillbaka till statskassan ca 60 000 kr/ år som är skatt på pensionen. I politiken är det frågan om prioriteringar. En sak som både våra politiker och framförallt väljarna bör ta i beaktande när de väljer parti 2018.  

 

Flyktingar - Foto: Timothaus - Wikimedia Commons

Har inte våra politiker tagit sig vattnet över huvudet när de kan lägga ner så mycket pengar på en så begränsad grupp invandrare som ensamkommande barn där många inte ens är det de utgör sig vara åldersmässigt.

 

Migrationsverkets kostnad för ensamkommande år 2015 var 28 miljarder SEK och utgjorde 46% av den uppskattade totala utgiften för migration på 60 miljarder Kostnaden för 2017 beräknades till cirka 27 miljarder] Som en jämförelse gjord av Fokus utgör den summan en tredjedel av FN:s flyktingkommissariats budget för flyktingverksamhet i hela världen 

 

De ca 70–80 tusen ensamkommande barn som Sverige tagit emot kostar samhället ca 30 miljarder om året. Hur länge kan man fråga sig? 

 

TV4Nyheterna avslöjar också oförutsedda kostnader för ensamkommande barn.

Alla barn i Sverige har rätt till efterlevandestöd om föräldrarna är döda. Efter flyktingvågen beräknar Pensionsmyndigheten att kostnaderna kommer att öka kraftigt.

 

INVANDRING. Kostnaderna för efterlevandestöd till barn väntas öka kraftigt under de kommande åren. Enligt Pensionsmyndighetens prognos beräknas kostnaderna stiga från drygt 200 miljoner kronor i fjol till närmare 770 miljoner 2020, rapporterar TV 4 Nyheterna.

 

Orsaken till ökningen är det stora antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige. Efterlevandestöd betalas ut till barn vars ena eller båda föräldrar har avlidit och det räcker om det ”ensamkommande flyktingbarnet” som oftast saknar giltiga id-handlingar på heder och samvete muntligt intygar att föräldrarna är döda. Här har vi ytligare ett exempel på både politikers och tjänstemäns otroliga flathet och naiva sått att ta till sig information från de asylsökande. Utan den minsta chans att kontrollera omständigheterna så erbjuder man pensioner hit och dit.

 

Vore önskvärt om man vore lika generös till våra fattigpensionärer som man är till de ensamkommande barnen.  

 

Vad som händer om ”barnet” ljuger är osäkert, men barn är inte straffmyndiga och om de ”döda” föräldrarna dyker upp och vill anhöriginvandring så händer säkert inget mer än att svenska naiva myndigheter säger välkomna.

Frågan är väl om det är rim och reson och lite osolidariskt att vi bara betalar till de ”ensamkommande” som lyckas ta sig hit. Varför inte till alla världens barn, vi ska ju vara en humanitär stormakt och det är inte riktiga pengar våra politiker använder, bara skattepengar…

 

Att sedan ensamkommande barn också är överrepresenterade i brottsstatistiken, i skulder hos kronofogden där myndigheterna och de drabbade står helt chanslösa att få ut sina fodringar. Att sedan våra politiker också nu tänker ge förslag med amnesti till ungdomar på skulder som är över 5 år. Grattis får man väl säga till de ungdomar och barn som sätter sig i skuldfällan när de vet att om 5 år så är jag skuldfri. Prata om naiva politiker. 

 

tnAv tommy norum - 20 juni 2017 07:00Tuta och kör så få vi se vad som händer gänget i Svensk politik. 


Bildresultat för dö överenskmmelsen

Här har vi gänget som i sina olika regeringskonstellationer total struntat att göra konsekvensbeskrivningar av sitt politiska beslut i migrationspolitiken. Blir en dyr affär för medborgarna. Ansvaret vill politikerna helst sopa under mattan


 

Riksrevisionens granskning av hur hanteringen av de akuta asylkrisen gott till. Man blir en aning konfunderad om att kompetensen är så låg på regeringskansliet. Granskar man det migrationspolitiska innehållet från 2004 till 2015 visar det sig att i stort sett alla propositioner från regeringen till riksdagen saknar konsekvensbedömningar gällande asylsökande.

 

Ett enda fall gjordes bedömningen i fallet ”införande av särskilt ömmande omständigheter " för grund för uppehållstillstånd för barn-” i väsentlig omfattning skulle kunna medföra fler asylsökande. Men ingen kom på tanken behovet av en ökad beredskap för ökade migrationsströmmar. Tuta och kör politiken så får vi se vad som händer var en rad regeringars invandrarpolitik.

 

Horribelt när man inser att våra politiker handlar i blindo och har inte en aning om konsekvenserna för man är inte intresserad av dessa. I stället så gör man sken av att Invandringen är enbart av godo och Sverige som nation kommer att må gott av den invandringspolitik man förde. Sanningen är väl att man inte har en aning för man har inte varit det mista intresserad att ta reda på fakta av den förda politiken.

 

Men här gäller det i det längsta och hålla skenet uppe och manipulera med uppgifter runt invandringen som låg långt ifrån verkligheten för att slippa så i skampålen när verkligheten kryper närmare. Inte en ordentlig konsekvensbedömning för de statliga och kommunala verksamheterna har man lyckas åstadkomma något som nu när vi ser resultatet av och som kommer att få katastrofala ekonomiska följder för en del kommuner. Bra att konstatera att våra politiker aldrig brytt sig och räkna ordentligt på vad deras politiska beslut får för konsekvenser för samhället och medborgarna i slutändan. 

 

Man kan inte låta bli att undra, som Per Gudmundson skriver i sin Ledare i SVD, ifall även andra politikerområden sköts med samma metod.

 

tn  

 Av tommy norum - 22 mars 2017 07:00De flesta debattörer skuldbelägger nu högerpopulisterna för att de skördar framgång efter framgång i opinonsundersökningar och val. Är det Jimmie Åkessons alla fel och brister som gör att SD är näst största parti i de senaste mer traditionella svenska undersökningarna ?  Ingen har på något sätt pekat på  Löfven / Kinberg Batras roll i sammanhanget eller de andra politiska partierna.  Men nog borde väl en och annan fråga sig vems fel det är att att det går så bra för Åkessons Sverigedemokrater där man i senaste opinionsundersökningen blev näst största parti.


 

Sveriges justitie-och migrationsminister Morgan Johansson vädjar  nu om hjälp att lösa konsekvenserna efter den naiva flyktingpolitiken man fört alldeles för länge. 


Det verkar nu äntligen våra politiker börjar fatta konsekvenserna av sina politiska beslut i den naiva invandringspolitiken man förts alldeles för länge . Nu inser man att man måste ha hjälp av både fastighetsägare, näringsidkare och lokalsamhällets föreningar och organisationer, medborgarna själva och där framförallt man tvingar kommunerna att ta ett större ansvar för den politik som helt har gått dem ur händerna med en öppna droghandeln, skjutningar, brinnande bilar och den allmänna känslan av rädsla och med en lavinartad kostnadsökning.Det som förut bara var positiva tongångar om hur invandringen skulle påverka vårt samhälle där den kulturella mångfalden skulle berika medborgarna med ett bättre samhälle. Naiva drömmare såg hur vi i samklang levde i ett intrigerat samhällssystem. De nyanlända skulle vara nyckeln och garantin till fortsatt välstånd för de svenska medborgarna.

Men hur blev det ?  

 

Totalkaos råder i stort sett i alla myndigheter både på statlig och kommunal nivå.  Kostnaderna rakar i höjden med risk att vi får sänka den sociala standarden eller höja skatterna kraftigt. Vi har en bostadsbrist som både skapar social oro och en prisstegring på bostadsmarknaden som gör att många utestängs från att kunna köpa eller hyra ett boende. 

Vi har noll koll på återvändande IS krigare som rörs sig fritt i samhället. Vi har en ökning av småbrott och andra kriminella handlingar utanför och i köpcentra av kriminella ungdomsgäng ursprunget från ensamkommande barn som driver fritt och där polisen står maktlösa inför problemet trots intensiva rop på hjälp från affärsinnehavare. Gängkriminalitet har ökat i de segregerade bostadsområdena där skjutningar med dödlig utgång nästan är en daglig företeelse numera i Sverige.

 

Vi har fått en dramatisk ökning av kvinnofridsärenden där våldtäcket numera sker på både badhus, skolor och andra allmänna platser och där inblandade invandrarungdomar är överrepresenterade. En av de mest problematiska konsekvenserna av massinvandring från särskilt Mellanöstern och Nordafrika är den främmande synen på kvinnor samt ett brutalare och våldsammare samhälle.

 

Vi har helt plötsligt börjat legalisera barnäktenskap genom att ha noll koll på läget visade det sig i en riksdagsdebatt. Det finns hundratal barnäktenskap i Sverige utan att varken politiker eller myndigheterna verkar bry sig.  Vi börjar närma oss ett laglöst land där småbrott skrivs av lika fort som de kommer in till polisen. Vi har skapat en arbetsmarknad där många med invandrarbakgrund aldrig får en chans till ett arbete utan försörjs livet ut med socialbidrag. En förhållande som hållit på de senaste 40 åren utan att våra politiker har brytt sig.

 

Nu äntligen efter minst 30 års negativ utveckling börjar politikerna vakna till. Till och med media börjar nu inse och börjar rapportera om det som bara för något år sedan var tabu för att inte riskera gå Sverigedemokraternas ärende. . I Sverige ökar brottslighet, sexuella ofredanden, trakasserier och våldtäkter men man hör och ser hur svenska politiker med journalisters hjälp försökt förneka, blåljugea, mörkar och avfärdar denna växande kriminalitet som desinformation och påhitt.

 

Nu först börjar våra politiker förstå allvaret när till och Morgan Johansson går ut med en vädjan till både arbetsgivare, kommuner, myndigheter och allmänheten om hjälp för att lösa det hela. Det verkar vara först nu man inser vad den naiva flyktingpolitiken under många år ställt till med och som de har ett så stort ansvar för konsekvenserna.  

 

Är detta inte en lite märklig försvarslinje man fört hitills ? Skuldbelägg de som bättre beskriver vardagen för väljarna , det är hela tiden någon annans fel att de själva misslyckas med sin politik hör vi igen och igen. . . De äldre partierna har inte svaren på väljarnas frågor samtidigt som de två största, socialdemokraterna och moderaterna, inte har vågat eller på annat sätt förmått ta i migrationsdebatten, leken med siffror hit och dit för att dölja det de är ansvariga för. .


Fortfarande skyr Moderaterna och Socialdemokraterna  integrationsdebatten som pesten även om socialdemokraterna nu gör försök att komma åt den debatten bakvägen genom att sakta öka kraven på de nyanlända. Men mycket kommer återstå.


tn

Av tommy norum - 2 mars 2017 07:00Klarar våra glesbygdskommuner att integrera flyktingar utan en fungerande arbetsmarknad ? 


 

Åmål fortsätter att växa läser vi i PD.

 

 

Att det är i huvudsak nyanlända flyktingar som står för tillväxten gör att våra politiker har en nästan omöjlig uppgift framför sig i att ordna bostäder och få ut dessa på arbetsmarknaden när man generellt i Sverige visar det sig att efter 15 år i landet så har bara ca 25% av de nyinflyttade ett heltidsarbete att gå till . Hur det blir i Åmål när vi vet att vi har en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror, över 15% , så behöver man inte vara något räkne snille för att förstå vilka ekonomiska konsekvenser som kommer att drabba Åmål  med den tillförseln av flyktingar som nu pågår .

 

En import av arbetslösa i en redan hopplös arbetsmarknad sedan många år.  När vi vet att det viktigaste för en lyckad integration är en plats på arbetsmarknaden. Att tro att fritidssysselsättningar, eller andra mer eller mindre spektakulära insatser som betalas med skattepengar från staten skulle få till en lyckad integration utan ett arbete att gå till är väl lika naivt som den förda flyktingpolitiken under många .

 

Vi har en av Sveriges högsta kommunalskatter, vi har en av Sveriges högsta arbetslöshet, vi har en pågående bostadsbrist, vi står för stora ekonomiska investeringar ibland annat skolan, vi kommer att få ökade sociala kostnader när man inte lyckas få ut de nyinflyttade i arbetsmarknaden. Här räcker det inte och spotta i nävarna och se optimistiskt på situationen i tron att den positiva befolkningsökningen med nya statsbidrag skall få ordning på torpet.  Verkligheten talar väl sitt tydliga språk när kommunen i årtionden har haft långt över genomsnittet i arbetslöshet utan att våra politiker lyckats ändra den trenden.

 

Så nu är det på tiden att våra politiker börjar tala klartext hur man tänker sig framtiden i Åmål. Göra klart för medborgarna vad man har för politisk plan för att få väcka Åmål i sin törnrosasömn som nu pågått i årtionden. Hur tänker man ordna till ett vettig intriganten för de nyanlända utan en vettig arbetsmarknad. Och det går inte att som när Socialdemokraterna i regeringsställning ständigt ropa på hjälp till EU när man vill ha hjälp att lösa konsekvenserna för den naiva flyktingpolitiken. Eller som i Åmål när Socialdemokraterna ropar till regeringen för att lösa arbetsmarknadsläget. Ett rop som ingen vill lyssna på utan där var och en får klara sig själva för den situation man besatt sig i.

 

Är vi på väg mot ett nytt Malmö eller Södertälje där staten får bidra med miljardbelopp för att hålla de Socialdemokratiska kommunerna under armarna på grund av den höga invandringen ? . De kommuner som ligger högt i brottslighet och mord, bilbränder och där hotbilden och hatet mellan olika grupper eskalerats i sådan omfattningen att våra myndigheter står helt handfallna inför situationen.

 

Det minsta vi medborgare ändå kan begära är att ni politiker visar en plan hur ni tänker er framtiden.

 

Det där med tuta och kör så får vi se vad som händer den politiken har visat sig vara katastrofal för Åmåls kommun.

                           

tn

Av tommy norum - 8 december 2016 07:00

 

Arbetsförmedlingens generaldirektör Michael Sjöberg , S-politiker och kusin med Göran Persson försöker bluffa medborgarna med falska påståenden om behovet av en ökad invandring. 
Filipstads budget för socialhjälp var 2006  5 miljoner. 2016 är den på väg till 25 miljoner. Så är det i hela Sverige.

 

”Det är ett större problem än någon vågar säga. Det brakar åt helvete om fem sex år om de inte lär sig svenska, får jobb. Det kommer att bildas getton på landsbygden.  50 procent av kvinnorna som kommer hit avslutar aldrig SFI (svenska för invandrare)? 35 procent börjar inte ens! Det är nationella siffror” 98 % av de nyanlända behöver socialhjälp när de är klara med etableringsfasen , det vill säga när de teoretiskt skulle vara redo att gå ut på arbetsmarknaden. 

 

Samtidigt som man basunerar ut skrönor som att vi behöver en stor invandring för att undvika arbetskraftsbrist som Arbetsförmedlingens generaldirektör Michael Sjöberg , S-politiker och kusin med Göran Persson påstår. Det föds för få för att vi skall klara oss utan invandringen påstår han medan fakta är att vi har födelseöverskott i Sverige. Men att det i Sverige råder arbetskraftsbrist samtidigt som vi har massarbetslöshet bland invandrare blir ju en aning förvirrande och uppenbart så är demografipåståenda helt falska för att i någon mån få upprättelse för den naiva invandringspolitiken.  

 

I tron att ökad befolkning skulle minska arbetslösheten är en befängd teori eftersom det på samma gång skulle öka efterfrågan på arbete. Annars skulle små länder som Island ständigt haft arbetskraftsbrist medan Tyskland skulle ha ständigt arbetslöshet. Det är inte så arbetsmarknaden fungerar. 

 

Tydligen kan man komma med vilka påståenden som helst för att i möjligaste mån försöka rättfärdiga politiska beslut som i förlängningen kommer att få stora negativa ekonomiska konsekvenser för medborgarna, kommer att sätta negativa spår på arbetsmarknaden för nyanlända samtidigt som hela samhällsstrukturen håller på att kollapsa. 

 

Men det gäller för politikerna i det längsta försöka göra sken av att de har läget under kontroll.  Vi får väl se hur länge den taktiken håller innan medborgarna tar till sig politikerbluffen och på allvar ifrågasätter deras  oförmåga att styra Sverige. 

 

tn

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2023
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards