Alla inlägg under augusti 2019

Av tommy norum - 31 augusti 2019 16:41   10 vykort som speglar ett Stockholm på 1930 talet.


Bilden kan innehålla: himmel, träd och utomhus


Bilden kan innehålla: himmel, moln, utomhus och vatten

               

Av tommy norum - 30 augusti 2019 15:56
Visa källbilden


Välkommen in i verkligheten Ulf Kristersson säger Jimmie Åkesson SD när M först nu fått modet  att sätter ner klackarna efter sina många års strutspolitik. Plötsligt så förstår Moderaterna nu att det inte går längre  fortsätta med den flyktingpolitik som satt så stora negativa spår i det Svenska samhället. Nu kräver Moderaterna att man skall anpassa flödet av flyktingar till samma nivå som våra nordiska grannländer.  
De som såg Uppdrag gransknings reportage om hur samhällen förändras i spåren av den flyktingpolitik som bedrivits de senaste tjugo åren blir troligtvis inte så många samhällsintresserade tittare särskillt  förvånade över utfallet.  Inte första gången SVT  gjort granskning över samhällsbilden hur den såg ut för ett antal år sedan där elände med  utanförskap  segregation med stor arbetslöshet bland nyinkomna blir ett allt mer framträdande problem som skapar drogmissbruk och droghandel, kriminalitet och otrygghet hos medborgarna som bor i områdena..
 
De ansvariga politikerna och tjänstemännen trodde sig se lösningar på problemen då, för en massa år sedan.Vi hör samma politiker och ansvariga tjänstemän upprepa samma sak nu  Bara att konstatera att än har man inte hittat rätt verktyg i verktygslådan trots alla miljardsatsningar i olika mer eller mindre amatörmässiga projekt runt om i landet. Läget har inte förändras trots ihärdiga försök att hävda motsatsen hos de ansvariga politikerna utan det har istället blivit precis tvärt om speciellt i våra utanförskapsområden där det råder rena anarkin med ökad brottslighet som medför otrygghet för medborgarna. Något som reportageteamen kan konstatera när man  återkommer efter några år för att utröna om det blev så som politiker och tjänstemän var så eniga om skulle bli något positivt för kommunerna.
 
 Uppdrags granskning visar väl att i Filipstad som i så många andra småkommuner så finns inte det ledarskap med den kompetens som skulle behövas för att både förstå utmaningarna och förmågan att analyser och agera efter det. I bland undrar man om vi har valt politiker som kommer direkt från särskolan när man inte har förmågan att med så många parametrar att ta till inte förstår problemen i  att ta emot ett stort antal flyktingar som man har som uppgift att integrera  i samhället när det inte finns tillstymmelse till arbete att erbjuda i kommunerna .När kommuner som Filipstad min egen kommun Åmål där bägge ligger i topp med att tagit emot mest flyktingar per capita samtidigt som man har en av landets högsta  arbetslöshetssiffror, och ligger i toppen skiktet för kommunalskatteuttaget i landet.
 
Man kan ju fråga sig hur tänker kommunpolitikerna då och varför har man inte förmågan att protestera.  Om inte för annat att få riksdagspolitikerna att förstå att de är i första hand kommunimedborgarna man är vald att representar i sina uppdrag inte partivännerna i riksdagen. Tänker man överhuvudtaget ute i kommunhusen eller stirrar man sig bara blind på de högre statsbidrag med en tillfällig större befolkning  och de kortsiktiga ersättningarna från migrationsverket . Men borde inte bli förvånade när socialbidragskostnaderna skjuter i höjden när man som i Filipstads fall får arbetslöshetssiffror bland  nyanlända på närmare 50% när den inhemska ligger på under 5%  I Åmåls fall så har man haft en konstant arbetslöshet på långt över 10 % i många år och när man borde veta att det tar ca 5 år för hälften av invandrarna att komma in på arbetsmarknaden och det är siffror som är genomsnittssiffror i hela riket 
 
Hur länge det tar för en nyanländ som bor i Åmål eller Filipstad eller också Bengtsfors med sina arbetslöshetssiffror kan vi bara  spekulera i . Det finns faktiskt folk som länge har ifrågasatt den migrationspolitik som man nu bedriver där de ansvariga hela tiden hävdar att vi får in en massa högutbildade människor som blir en tillgång för landet men glömmer samtidigt att det är främst lågutbildade till och med analfabeter som har sökt sig hit och som troligtvis aldrig kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden utan stöd från staten. Filipstad är ett bra exempel där det finns flyktinggrupper från länder där nästa 90% är arbetslösa. 
Det finns politiska partier som tror att lägre löner är lösningen. Men som arbetsförmedlaren i Filipstad utryckte sig vem arbetsgivare har behov av att anställa en analfabet eller en med dålig utbildning och som dessutom har svårt med det svenska språket trots att de bott i Sverige i åratal.????  En reflektion som nog många av våra politiker borde ta sig en funderare över  innan man så tvärsäkert tror sig ha lösningen på att få ner den höga arbetslösheten bland nyanlända . 
tn       
Av tommy norum - 28 augusti 2019 12:53
Visa källbilden


Liberalernas Sabuni  har inga planer på att lämna det Socialistiska blocket fick vi bekräftat i debatten med Jimmie Åkesson SD
 
Bara att konstatera att Nyamko Sabunis vändning kring att samtala med SD  visade det  sig att förtroendet sjönk  direkt hos väljarna . Det var många konservativa som hoppades på Nyamko efter hennes uttalande före Liberalernas parliedaromröstningen där hon skulle prata med alla partiledarna men efter hennes helomvändning i det uttalandet som partiledare så förflyttades hon av väljarna direkt under 4% strecket i den senaste opinionsundersökningen.
 
Att hon sedan också gjorde klart för TV tittarna nyligen i Aktuellt i debatten med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson att  hon föredrar det socialistiska blocket framför sina borgerliga före detta vännerna  KD och  Moderaterna och att nu är det samarbetet med Socialdemokraternas Stefan Löfven som gäller fram till nästa val. Frågan är väl om Liberalerna fortfarande existerar då som parti när man har så svårt att analysera varför väljarna lämnat partiet i parti och minut under så  lång tid. Kan de liberala väljarna  lita på de representanter man valt in för att tillgodose sina politiska värderingar man tror på eller sitter man där för sitt eget befinnande och driver en politik helt befriade från sina väljares synpunkter ? 
Det där med demokrati och vad det står för är det inte så mycket bevänt med inom den Liberala politiska ledningen fick vi bevis på i deras pariledaromröstningen. Där försökte en grupp ledande liberaler på fullt allvar påverka de ombud som representerade distrikten runt om i Sverige att strunta i medlemmarnas röster där en stor majoritet villa ha Sabuni som partiledare  och i stället rösta efter eget bevåg eller vad en stor del av partiledningen föredrog där Nyamko Sabuni inte stod i särskilt hög kurs hos många.
Så frågan är väl om inte Sabuni måste göra en total utrensning i den politiksa ledningen inom partiet som så länge styrt med en politik som väljarna inte ställer upp på kan vi konstatera med facit i hand - om det skall ha en chans att överleva nästa val          

 

tn


  

Av tommy norum - 26 augusti 2019 19:58Åmålsån med stenbron , Vågmästargården, Torget och ån med sin fritidsbåtar längst med åkanten.   

   

    

 

Av tommy norum - 23 augusti 2019 19:30

Varför tar inte Åmåls kommun genom samhällsnämnden reda på de omständigheter som kringgärdar beslutet om farleden i Yttre Bodane. Här finns det en ordentlig utredning som utfördes år 2000 med sjökortsuppgifter, ramning med ett inställt djup på 1.8 m samma som i Dalslands kanal, från Tössebäcken och genom Yttre Bodane. Det finns offerter på utprickning med underhåll och nyanskaffning av material. Hela ramningsanalysen torde finnas på sjöfartsverket, f.d Seglationsstyrelsen. Det finns dokumentation på det som måste

åtgärdas för att farleden skall vara djupsäkrad för  1.8 m..  Hela projektet då var delvis EU finansierat. Här har en ordentlig utredning utförts med en expert som i åratal vistats i området och därigenom kan räta ut alla frågetecken runt farleden.

Dessa uppgifter lämnades in för kännedom år 2007 till samhällsbyggnadsnämnden för att de skulle ha underlag för ett riktigt beslut i frågan.

Vad hände ? Skrivelsen stannade tydligen hos förvaltningschefen utan att diarieföras. Uppenbarligen fick inte ledamöterna klart för sig omständigheterna innan man tog beslut i frågan. Nu har man fått ytterligare pengar genom EU för delvis samma projekt men skall då genomföras av en person som aldrig varit i området med båt. Så lättvindigt skall man väl ändå inte kunna mjölka EU på pengar genom att återkomma vart tionde år för delvis samma arbete.

Ta fram de underlag som finns och som både kommuninnevånarna och EU en gång finansierat och utgå från de uppgifter som finns dokumenterat och låt de personer som bevisligen kan leden utan och innan vara med och styra utredningen med den kännedom de har av vad som är utfört. EU är inte till för att mjölka ut så mycket pengar som möjligt ur projekten av enskilda utredare. Det måste finnas någon form av samhällsansvar även i EU frågor.

Av tommy norum - 20 augusti 2019 10:09

 

Ett Stockholm för inte så länge sedan där många byggnader fortfarande finns kvar i nutid  men där människors levnadsvillkor och miljön runt omkring har förändras


Bilden kan innehålla: träd och utomhus

Bilden kan innehålla: utomhus

Bilden kan innehålla: himmel och utomhus

Bilden kan innehålla: himmel och utomhusBilden kan innehålla: en eller flera personer och utomhus


Bilden kan innehålla: träd och utomhus

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och utomhus

Av tommy norum - 19 augusti 2019 19:00

Vad skall man säga om Centerpartiet i Åmåls kommun  som det senaste 10 åren varit den huvudansvarige för politiken  i kommunen ?  Tycker gemene man att Centern har prioriterat de frågor som anses viktiga i en kommun ?

Idrott, föreningsliv, evanemang det är tydligt det Centern tycker är viktigt för en kommuns överlevnad  när man tar del av facit var skattemedel i investeringar har prioriteras.

Investeringar i infrastruktur har inte i samma utsträckning fått ta del av skattebasen med det ökande behov som erfordras för att  reparera och förnya i en eftersatt verksamhet  i både vägar och den nergrävda infrastruktur i vatten och avlopp som sakta men säkert går mot sin undergång om man inte tar sig i kragen och börjar investera för framtiden.

Med facit i hand så har Centern prioriterat bollhallar, fotbollsplaner, ridhus, konstfrusna skidspår, slalombackar, camping mm och glömt  ekonomin med framtida drift och underhållskostnader.

 

Man har lånat till driften i infrastrukturen för att få pengar till alla kostnader i

fritidssektorn. Centern har i sin politik vill jag påstå medvetet skjutit kostnaderna framför sig utan politisk förmåga att förstå det allvarliga, både när det gäller vår pensionskuld som när det gäller de ofrånkomliga investeringar i infrastrukturen som kommer som ett brev på posten när dagens politiker slutat och inte behöver ta ansvar för den "gå på" politik som varit signum för Centerns sätt att sköta verksamheten i kommunen.'

I en kommun som de senaste 15 åren har haft en minskande befolkning så går det inte att förlita sig till drömmar och visioner om en ökad befolkning som skall betala för alla drifts- och kapitalkostnader som kommit till under Centerpartiets tid .


Fortsätter den spiralen som skett under Centerns tid vid makten där arbetslösheten ligger runt 10 % den högsta i Dalsland, en fortsatt befolkningsminskning, en fortsatt investering i fritidssektor med ökade drift och kapitalkostnader så behöver man inte vara speciellt begåvad i ekonomi för att förstå att detta inte går ihop i framtiden.                   

Av tommy norum - 18 augusti 2019 19:00

Socialdemokraterna ondgör sig över att oppositionsrådet  tas bort från lönelistan i kommunen.

Den enda opposition vi har haft i kommunen under senare tid var Moderaterna med Håkan Sandberg som under sin tid stod för ifrågasättandet i de politiska besluten. Håkan var väl  en av de få som tog sin uppgift på allvar genom

sina inlägg både i insändare och fullmäktige, påläst i sin roll som opponent vilket man tyvärr inte kan påstå att Socialdemokraterna varit i sin politiska roll där den ena efter den andra grodan kommit ur munnen ur representanter från socialdemokratin utan den verklighetsförankring som man tycker politiker skall besitta om man skall ge sig in i politiken.

Att ha en situation där de 2 största partierna gör upp om varsin kommunalrådsplats när den politiska majoriteten växlade och där de i form av sin politiska makt såg till sitt eget välbefinnande genom att alltid få en kommunalrådsplats oberoende av valresultat är ett förlegat och dyrt sätt, framförallt  odemokratiskt när man i sin roll med hjälp av det politiska läget gynnar sina egna intressen. 

Att vi har  politiker på lönelistan  utan att de sätter sin prägel i sin roll som opposition, det kan vi gott vara  utan. Nu kanske vi äntligen får en situation där vi innevånare får alternativ till politiken med förhoppningsvis bra debatter

och inte som nu dessa urvattnade inslag i fullmäktige där frågorna knappast har något verkligt värde för innevånarna.

Micael Karlsson Socialdemokraternas kommunalråd får nu gå tillbaka och arbeta inom vårdsektorn, slicka sina sår efter den korta sejour inom politiken utan att ha satt ett enda spår efter sig i det politiska livet, om  inte mot all förmodan socialdemokraterna får majoritet. Då kan nog Centerns Kurt Svensson räkna med att åka ut i kylan fortare än kvickt.
Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14 15
16
17 18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards