Alla inlägg under augusti 2010

Av tommy norum - 30 augusti 2010 13:19

  

Utan stöd kan inte vindkraften konkurera säger Jonny Fagerström Svenskt lanskapsskydd och Marian Radetzki professor i nationalekonomi i SvD idag i sin slutreplik till Svensk Vindenergi en lobbyorganisation för Svensk Vindkraft.

Vindkraften kostar oss energianvändare ca 30 öre kw på elräkningen och ständigt ökande. En subvention som det senaste året har legat på 34.8 öre kw med alla

stödformer. 300 miljarder fram till 2035 vid målet 30 twt, 150000 människor på landsbygden riskerar att få sin livsmiljö förstörd.

Utan stöd är vindkraften chanslös mot kärnkraften. Ny vindkraft är dubbel så dyr som ny kärnkraft. I ett livscykelperspektiv blir jämförelsen förödande för vindkraften. Subventioner till kärnkraft behövs inte. Ett vindkraftverk i skogsmijö producerar ca 20 % av installerad effekt. I ett snitt på 6 år producerades knappa 22 % av sin effekt.

Under vintern 09/10 levererade vindkraften kalla dagar nästan ingenting. Kanske skall vi göra en omvärdering om förnyelseenergi i form av vindkraft där det verkar som om det bara är markägarna och vindkraftsindustrin som tjänar på investeringen. Som vanligt är det konsumenter och skattebetalare som får stå för hela notan både när det gäller EU bidrag och vindkraft när bönderna med hjälp av Centerpartiet och LRF  och vindkraftsindustrin lobbar för sina intressen.  

ANNONS
Av tommy norum - 30 augusti 2010 11:45

Efter det otroliga regnandet under helgen så försvann 7 st abborrar från min damm i och med den översvämning som blev kontentan av ovädret som drog fram över Åmål. Troligtvis är dessa på rymmen och ligger och trycker i någon håla i närheten av Örnäs. Abborrarna är av varierande storlek och kännetecknet för den större är ett vitt märke på nosen. Om ni kommer i kontakt med dessa var vänlig ta kontakt med undertecknad eller lämna in dessa till närmaste polismyndighet . Obs vid eventuell utfodring så föredrar de levande mask. 

ANNONS
Av tommy norum - 29 augusti 2010 19:21

Vad skall man säga om Centerpartiet i Åmåls kommun  som det senaste 10 åren varit den huvudansvarige för politiken  i kommunen ?  Tycker gemene man att Centern har prioriterat de frågor som anses viktiga i en kommun ?

Idrott, föreningsliv, evanemang det är tydligt det Centern tycker är viktigt för en kommuns överlevnad  när man tar del av facit var skattemedel i investeringar har prioriteras.

Investeringar i infrastruktur har inte i samma utsträckning fått ta del av skattebasen med det ökande behov som erfordras för att  reparera och förnya i en eftersatt verksamhet  i både vägar och den nergrävda infrastruktur i vatten och avlopp som sakta men säkert går mot sin undergång om man inte tar sig i kragen och börjar investera för framtiden.

Med facit i hand så har Centern prioriterat bollhallar, fotbollsplaner, ridhus, konstfrusna skidspår, slalombackar, camping mm och glömt  ekonomin med framtida drift och underhållskostnader.

 

Man har lånat till driften i infrastrukturen för att få pengar till alla kostnader i

fritidssektorn. Centern har i sin politik vill jag påstå medvetet skjutit kostnaderna framför sig utan politisk förmåga att förstå det allvarliga, både när det gäller vår pensionskuld som när det gäller de ofrånkomliga investeringar i infrastrukturen som kommer som ett brev på posten när dagens politiker slutat och inte behöver ta ansvar för den "gå på" politik som varit signum för Centerns sätt att sköta verksamheten i kommunen.'

I en kommun som de senaste 15 åren har haft en minskande befolkning så går det inte att förlita sig till drömmar och visioner om en ökad befolkning som skall betala för alla drifts- och kapitalkostnader som kommit till under Centerpartiets tid .


Fortsätter den spiralen som skett under Centerns tid vid makten där arbetslösheten ligger runt 10 % den högsta i Dalsland, en fortsatt befolkningsminskning, en fortsatt investering i fritidssektor med ökade drift och kapitalkostnader så behöver man inte vara speciellt begåvad i ekonomi för att förstå att detta inte går ihop i framtiden.                   

Av tommy norum - 28 augusti 2010 15:50

Tina Carlsson vänsterpartiet fortsätter att stå fast vid sin ståndpunkt om vindkraftsparkers etableringar i de områden som Centern vill utöka för att tillgodose sina partikamrater som äger mark i dessa  områden. Tina fortsätter att framhäva att sambandet mellan att säga nej till en utökning av området för etablering och lortig kolkraft har sådana kopplingar så för henne är det en ståndpunkt som inte går att rubba på. Kanske har det med att Tina Carlssons kunskap i miljö inte är de allra bästa som hon själv uttrycker det.

Det kommer troligtvis att visa sig att Tina Carlsson kommer att stå ensam med

sin ståndpunkt när beslutet kommer upp till omröstning i fullmäktige.

En ganska bisarr situation där Kapitalet med vindkraftsindustrin och markägarna får stöd av vänsterpartiet som enda parti att gå emot en tydlig opinion i kommunen.


Anne Sörkvist Centerpartiet spänner vidare på Tina Carlssons idéer när hon i sitt inlägg också gör ett försök att ta in kolkraft och kärnkraft i sitt resonemang om  fördelen med förnyelsebar energi i form av Vindsnurror.

Hon försöker också negligera de turistintressen som hon anser är så överdrivna att de knappast kan tas på allvar.

Kanske var det därför Centern försökte stoppa det inlägg som turistbolaget lade fram i sitt betänkande i frågan.  Kanske är det inte markägare och vindkraftsindustrin som är de rätta att ha synpunkter på vad turismen har i sitt sköte i framtiden. Den bedömningen skall man nog överlämna till dem som har betydligt bättre kunskap i ämnet. Det är inte för intet som miljöchefen Dan Gunnardo, stadsarkitekt Susanne Andersson och planingenjör Laila Nilsson helt i sin ordning anmälde avvikande mening när Centern i en närmast kuppartad situation bytte fot och införde tre nya områden som enligt utredningen var olämpliga.

Det föll väl inte politikerna på läppen där kommentarer som det är vi politiker som bestämmer inte tjänstemännen. Här kör man över en närmast enig majoritet i samrådsprocessen som uttalade tydligt att det är olämpligt att etablera vindkraft i de av politikerna utökade områdena. Det tydligen inte Centern förstått i sitt politiska arbete är att man tar till sig de argument som ligger i  ett beslutsunderlag, handlar därefter om man inte har andra ess i rockärmen att presentera utom sin profithunger som normalt inte tillhör de argument man bör ta hänsyn till vid politiska beslut.

Några andra ess har än inte presenterats än att man försöker med tafatta argument föra in kolkraft eller kärnkraft i debatten, eller till och med vindkraftens vara eller inte vara.     

  

.   

Av tommy norum - 28 augusti 2010 10:35

Socialdemokraterna ondgör sig över att oppositionsrådet  tas bort från lönelistan i kommunen.

Den enda opposition vi har haft i kommunen under senare tid var Moderaterna med Håkan Sandberg som under sin tid stod för ifrågasättandet i de politiska besluten. Håkan var väl  en av de få som tog sin uppgift på allvar genom

sina inlägg både i insändare och fullmäktige, påläst i sin roll som opponent vilket man tyvärr inte kan påstå att Socialdemokraterna varit i sin politiska roll där den ena efter den andra grodan kommit ur munnen ur representanter från socialdemokratin utan den verklighetsförankring som man tycker politiker skall besitta om man skall ge sig in i politiken.

Att ha en situation där de 2 största partierna gör upp om varsin kommunalrådsplats när den politiska majoriteten växlade och där de i form av sin politiska makt såg till sitt eget välbefinnande genom att alltid få en kommunalrådsplats oberoende av valresultat är ett förlegat och dyrt sätt, framförallt  odemokratiskt när man i sin roll med hjälp av det politiska läget gynnar sina egna intressen. 

Att vi har  politiker på lönelistan  utan att de sätter sin prägel i sin roll som opposition, det kan vi gott vara  utan. Nu kanske vi äntligen får en situation där vi innevånare får alternativ till politiken med förhoppningsvis bra debatter

och inte som nu dessa urvattnade inslag i fullmäktige där frågorna knappast har något verkligt värde för innevånarna.

Micael Karlsson Socialdemokraternas kommunalråd får nu gå tillbaka och arbeta inom vårdsektorn, slicka sina sår efter den korta sejour inom politiken utan att ha satt ett enda spår efter sig i det politiska livet, om  inte mot all förmodan socialdemokraterna får majoritet. Då kan nog Centerns Kurt Svensson räkna med att åka ut i kylan fortare än kvickt.
Av tommy norum - 27 augusti 2010 15:19

Uppenbarligen vill inte politikerna ta ansvar för det  kaos  de har ställt till med. Ett kaos som uppenbarligen mer tar hänsyn till de politiska viljor som ser den skattebas som tillhör oss alla skall gå till personliga intressen i fritidssektorn.

Ett kaos som har bestått av obefintliga uppföljningar av våra investeringar, ett kaos där förvaltningschefen bollat skattemedel mellan investeringsobjekten utan tillstymmelse till kontroll, ett kaos där investeringar utförts utan budgetar utan reaktion från de styrande, ett kaos som utmynnar i att förvaltningschefen tar sig friheten att låta företagare både bjuds på fri hyra, fri el och där hyresgästen får betalt för utfört arbete med material som kommunen stått för, ett kaos som att man låter förvaltningschefen teckna hyresavtal som inte täcker kostnaderna för kommunen, ett kaos där förvaltningens oprofessionella hantering i sin roll som fastighetsförvaltare kan ha varit upphovet till den brand som ödelade Hamnterminalen, ett kaos  där investeringar i miljonklassen tas utan offerter och budgetar, ett kaos där man fullständigt struntar i fullmäktigebeslut, ett kaos där man konterar kostnader på verksamheter där de inte hör hemma, ett kaos där överskridandet av budgetar göms i andra verksamheter, ett kaos där

personal arbetar i flera verksamheter utan en ordentlig arbetsdokumentation för

att få rätt kostnadsunderlag för debiteringar, ett kaos där investeringar i miljonklassen är oprofessionella i sina upphandlingar där överskridandet är mer

vanligt än undantag, ett kaos som att man låter budgetöverskridandet i fritidssektorn betalas av infrastrukturens investeringsbudget, ett kaos som mynnar ut i att driften tas i investeringsbudgeten, ett kaos som våra politiker i kommunfullmäktige valda revisorer som skall skydda kommuninnevånarna från

dyliga kaos i verksamheten, är totalt likgiltiga för situationen. Ett kaos som blev polisanmält för att inte revisorerna vill ta sitt ansvar.

Ingen vill ta ansvar för kaoset. Politikerna  sticker huvudet i sanden och låtsas om som det inte hänt. Kurt Svensson i en intervju om påstådda subventioner i Hamnterminalen på en halv miljon/år, "det stämmer inte det är bara 250.000 kr/år men det är inte subvention."

Kanske kan Kurt Svensson, Centerns kommunalråd  besvara frågan mer förtroendegivande när det nya hyreskontraktet tll  Dalbo-båtar blir officiellt, där den verkliga hyreskostnaden presenteras utan subventioner. 

 

Och upp i allt detta har politikerna fullt förtroende för ledningen i

Samhällsbyggnadsnämnden          

  

Av tommy norum - 26 augusti 2010 18:48

 

 

 

Blir en aning förvånad, eller kanske inte, när man har undersökt turerna i samhällsbyggnadsnämndens saknade rutiner i verksamheten.

I Sten Lindströms reportage i PD om reningsverket i Tösse får man en funderare om det också på miljösidan mörkas. Efter ett telefonsamtal med en boende i Tösse som påpekade lukt som förekommer i utsläppsdiket från reningsverket i Tösse tog jag kontakt med vår miljöchef och påpekade detta för några veckor sen, samt frågetecknen om Reningsverkets kapacitet om det skulle klara en utökning av bebyggelsen . Miljökontoret har tydligen inte en aning om sådana självklara saker som borde vara en viktig del i miljöarbetet i kommunen. Ett svar som tydligen bara länstyrelsen kan ge efter det yttrande som de gav i fråga om en utbyggnad av bebyggelsen i området.


 Frågade också om miljökontoret tog några prov på anläggningen.

Svaret var att det var inte miljökontorets sak utan det åligger verksamheten, vatten och avloppssidan, att ta prov och få dessa analyserade. Prov som  har visat sig inte överskrida de miljökrav som dylika reningsverk har som ram för sina utsläpp.

Kan det vara så att proven tas i de allra gynnsammaste driftlägen för att dölja det utsläpp som tydligen kringboende upplever som en sanitär olägenhet med  luktproblemen ?. Ett problem som vår miljöchefen aldrig hört talas om.

 

Eftersom Länsstyrelsen nu påpekar i sitt yttrande att reningsverket är underdimensionerat så är det en aning förvånande att inte detta har kommit fram i de analyser som miljökontoret har fått tillgång till i sin myndighetsutövning.


Det minsta  man kan begära i detta läge är att miljökontoret tar upp frågetecknen runt utsläppen och gör en samlad bedömning av läget. De fastighetsägare som i avloppsdiket känner lukt, ta ett vattenprov i diket och låt analysera detta om inte för annat att få bekräftelse på att inte samhällsbyggnadsförvaltingen försöker mörka det verkliga läget i utsläppen, kanske för att slippa eller förskjuta den investering som uppenbarligen varit nödvändig i flera år för att klara miljökraven med eller utan miljökontorets vetskap.   

Av tommy norum - 25 augusti 2010 13:39

 

 Nu kan vindkraftsmotståndarna i de utökade områdena som Centern och Moderater mot allt förnuft sa ja till, mot en enhällig opinion, mot remissinstanser i turism, länsstyrelsen, försvar, namninsamlingar, andas ut när nu äntligen också Moderater kommit till insikt att det är kommuninnevånarnas intresse de är valda att företräda, inte sig själva.

Nu kan Moderater och övriga politiska partier som lämnat vindkraftsfrågan bakom sig börja ägna sig åt och förklara för väljarna vad man har för politiskt program för att lösa den ekonomiska krisen, förklara för väljarna vilka prioriteringar de är beredda att föreslå i nästa mandatperiod, vilka besparingar som finns på tapeten utöver de som drabbar skola, vård och omsorg.

Nu får Centern det svettigt i att försöka få tillbaka förtroendet för sin politik. Kan tänka mig att väljarna har fått en annan bild av Centern i politiken i och med facit på utfallet av deras bedrövliga ledarskap i framförallt beträffande prioriteringar var våra skatter skall gå till, hur uppföljningar av investeringar har misskötts, hur miljoner har använts till subventioner till  företagare, där man i vissa förvaltningar har skapat en kultur som i det närmaste kan kallas kriminell i sitt sätt att fördela våra skatter till personliga intressen framförallt i fritidssektorn. Centern har i sin egenskap av det ledande partiet försakat infrastrukturen i både vägar, vatten och avlopp en försakelse som kommer kosta skjortan i framtiden för en ständigt minskad befolkning. Man har i samma stund ignorerat den pensionsskuld som är uppe i astronomiska belopp.

Man har inte tagit till sig de ekonomiska rapporter som levererats från ekonomikontoret där det kärva läget rapporterats i åratal men tyvärr för döva öron.

Investeringar i fritidssektorn har fortsatt i oförminskad takt. Tänk om politikerna lagt ner lika mycket energi i att förstå innebörden av detta ointresse för våra skulder och investeringar i infrastrukturen, varningar i åratal om ekonomin, ha en plan för detta istället för att lägga ner energi på att lovorda bluesen och de fördelar detta har för kommunen, detta hysteri i investeringar i fritidssektorn med större och större fasta kostnader lång tid framåt, denna övertro på tävlingar evenemang som skapar en positiv marknadsföring som är värd miljoner enligt vissa förståsigpåare, ett utfall som borde resultera i någon form av  positiv

reaktion för kommunen.

Den enda märkbara reaktionen är att folk flyttar ur kommunen i allt snabbare takt, det var väl inte det som var syftet. 


Det enda som kan rädda Centern från en brakförlust i kommunalvalet är väl att de börjar handla på Willys då kan det mest osannolika inträffa enligt reklamen.    

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21 22
23
24 25 26 27 28 29
30
31
<<< Augusti 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se