Alla inlägg under augusti 2010

Av tommy norum - 30 augusti 2010 13:19

  

Utan stöd kan inte vindkraften konkurera säger Jonny Fagerström Svenskt lanskapsskydd och Marian Radetzki professor i nationalekonomi i SvD idag i sin slutreplik till Svensk Vindenergi en lobbyorganisation för Svensk Vindkraft.

Vindkraften kostar oss energianvändare ca 30 öre kw på elräkningen och ständigt ökande. En subvention som det senaste året har legat på 34.8 öre kw med alla

stödformer. 300 miljarder fram till 2035 vid målet 30 twt, 150000 människor på landsbygden riskerar att få sin livsmiljö förstörd.

Utan stöd är vindkraften chanslös mot kärnkraften. Ny vindkraft är dubbel så dyr som ny kärnkraft. I ett livscykelperspektiv blir jämförelsen förödande för vindkraften. Subventioner till kärnkraft behövs inte. Ett vindkraftverk i skogsmijö producerar ca 20 % av installerad effekt. I ett snitt på 6 år producerades knappa 22 % av sin effekt.

Under vintern 09/10 levererade vindkraften kalla dagar nästan ingenting. Kanske skall vi göra en omvärdering om förnyelseenergi i form av vindkraft där det verkar som om det bara är markägarna och vindkraftsindustrin som tjänar på investeringen. Som vanligt är det konsumenter och skattebetalare som får stå för hela notan både när det gäller EU bidrag och vindkraft när bönderna med hjälp av Centerpartiet och LRF  och vindkraftsindustrin lobbar för sina intressen.  

Av tommy norum - 30 augusti 2010 11:45

Efter det otroliga regnandet under helgen så försvann 7 st abborrar från min damm i och med den översvämning som blev kontentan av ovädret som drog fram över Åmål. Troligtvis är dessa på rymmen och ligger och trycker i någon håla i närheten av Örnäs. Abborrarna är av varierande storlek och kännetecknet för den större är ett vitt märke på nosen. Om ni kommer i kontakt med dessa var vänlig ta kontakt med undertecknad eller lämna in dessa till närmaste polismyndighet . Obs vid eventuell utfodring så föredrar de levande mask. 

Av tommy norum - 28 augusti 2010 15:50

Tina Carlsson vänsterpartiet fortsätter att stå fast vid sin ståndpunkt om vindkraftsparkers etableringar i de områden som Centern vill utöka för att tillgodose sina partikamrater som äger mark i dessa  områden. Tina fortsätter att framhäva att sambandet mellan att säga nej till en utökning av området för etablering och lortig kolkraft har sådana kopplingar så för henne är det en ståndpunkt som inte går att rubba på. Kanske har det med att Tina Carlssons kunskap i miljö inte är de allra bästa som hon själv uttrycker det.

Det kommer troligtvis att visa sig att Tina Carlsson kommer att stå ensam med

sin ståndpunkt när beslutet kommer upp till omröstning i fullmäktige.

En ganska bisarr situation där Kapitalet med vindkraftsindustrin och markägarna får stöd av vänsterpartiet som enda parti att gå emot en tydlig opinion i kommunen.


Anne Sörkvist Centerpartiet spänner vidare på Tina Carlssons idéer när hon i sitt inlägg också gör ett försök att ta in kolkraft och kärnkraft i sitt resonemang om  fördelen med förnyelsebar energi i form av Vindsnurror.

Hon försöker också negligera de turistintressen som hon anser är så överdrivna att de knappast kan tas på allvar.

Kanske var det därför Centern försökte stoppa det inlägg som turistbolaget lade fram i sitt betänkande i frågan.  Kanske är det inte markägare och vindkraftsindustrin som är de rätta att ha synpunkter på vad turismen har i sitt sköte i framtiden. Den bedömningen skall man nog överlämna till dem som har betydligt bättre kunskap i ämnet. Det är inte för intet som miljöchefen Dan Gunnardo, stadsarkitekt Susanne Andersson och planingenjör Laila Nilsson helt i sin ordning anmälde avvikande mening när Centern i en närmast kuppartad situation bytte fot och införde tre nya områden som enligt utredningen var olämpliga.

Det föll väl inte politikerna på läppen där kommentarer som det är vi politiker som bestämmer inte tjänstemännen. Här kör man över en närmast enig majoritet i samrådsprocessen som uttalade tydligt att det är olämpligt att etablera vindkraft i de av politikerna utökade områdena. Det tydligen inte Centern förstått i sitt politiska arbete är att man tar till sig de argument som ligger i  ett beslutsunderlag, handlar därefter om man inte har andra ess i rockärmen att presentera utom sin profithunger som normalt inte tillhör de argument man bör ta hänsyn till vid politiska beslut.

Några andra ess har än inte presenterats än att man försöker med tafatta argument föra in kolkraft eller kärnkraft i debatten, eller till och med vindkraftens vara eller inte vara.     

  

.   

Av tommy norum - 26 augusti 2010 18:48

 

 

 

Blir en aning förvånad, eller kanske inte, när man har undersökt turerna i samhällsbyggnadsnämndens saknade rutiner i verksamheten.

I Sten Lindströms reportage i PD om reningsverket i Tösse får man en funderare om det också på miljösidan mörkas. Efter ett telefonsamtal med en boende i Tösse som påpekade lukt som förekommer i utsläppsdiket från reningsverket i Tösse tog jag kontakt med vår miljöchef och påpekade detta för några veckor sen, samt frågetecknen om Reningsverkets kapacitet om det skulle klara en utökning av bebyggelsen . Miljökontoret har tydligen inte en aning om sådana självklara saker som borde vara en viktig del i miljöarbetet i kommunen. Ett svar som tydligen bara länstyrelsen kan ge efter det yttrande som de gav i fråga om en utbyggnad av bebyggelsen i området.


 Frågade också om miljökontoret tog några prov på anläggningen.

Svaret var att det var inte miljökontorets sak utan det åligger verksamheten, vatten och avloppssidan, att ta prov och få dessa analyserade. Prov som  har visat sig inte överskrida de miljökrav som dylika reningsverk har som ram för sina utsläpp.

Kan det vara så att proven tas i de allra gynnsammaste driftlägen för att dölja det utsläpp som tydligen kringboende upplever som en sanitär olägenhet med  luktproblemen ?. Ett problem som vår miljöchefen aldrig hört talas om.

 

Eftersom Länsstyrelsen nu påpekar i sitt yttrande att reningsverket är underdimensionerat så är det en aning förvånande att inte detta har kommit fram i de analyser som miljökontoret har fått tillgång till i sin myndighetsutövning.


Det minsta  man kan begära i detta läge är att miljökontoret tar upp frågetecknen runt utsläppen och gör en samlad bedömning av läget. De fastighetsägare som i avloppsdiket känner lukt, ta ett vattenprov i diket och låt analysera detta om inte för annat att få bekräftelse på att inte samhällsbyggnadsförvaltingen försöker mörka det verkliga läget i utsläppen, kanske för att slippa eller förskjuta den investering som uppenbarligen varit nödvändig i flera år för att klara miljökraven med eller utan miljökontorets vetskap.   

Av tommy norum - 25 augusti 2010 13:39

 

 Nu kan vindkraftsmotståndarna i de utökade områdena som Centern och Moderater mot allt förnuft sa ja till, mot en enhällig opinion, mot remissinstanser i turism, länsstyrelsen, försvar, namninsamlingar, andas ut när nu äntligen också Moderater kommit till insikt att det är kommuninnevånarnas intresse de är valda att företräda, inte sig själva.

Nu kan Moderater och övriga politiska partier som lämnat vindkraftsfrågan bakom sig börja ägna sig åt och förklara för väljarna vad man har för politiskt program för att lösa den ekonomiska krisen, förklara för väljarna vilka prioriteringar de är beredda att föreslå i nästa mandatperiod, vilka besparingar som finns på tapeten utöver de som drabbar skola, vård och omsorg.

Nu får Centern det svettigt i att försöka få tillbaka förtroendet för sin politik. Kan tänka mig att väljarna har fått en annan bild av Centern i politiken i och med facit på utfallet av deras bedrövliga ledarskap i framförallt beträffande prioriteringar var våra skatter skall gå till, hur uppföljningar av investeringar har misskötts, hur miljoner har använts till subventioner till  företagare, där man i vissa förvaltningar har skapat en kultur som i det närmaste kan kallas kriminell i sitt sätt att fördela våra skatter till personliga intressen framförallt i fritidssektorn. Centern har i sin egenskap av det ledande partiet försakat infrastrukturen i både vägar, vatten och avlopp en försakelse som kommer kosta skjortan i framtiden för en ständigt minskad befolkning. Man har i samma stund ignorerat den pensionsskuld som är uppe i astronomiska belopp.

Man har inte tagit till sig de ekonomiska rapporter som levererats från ekonomikontoret där det kärva läget rapporterats i åratal men tyvärr för döva öron.

Investeringar i fritidssektorn har fortsatt i oförminskad takt. Tänk om politikerna lagt ner lika mycket energi i att förstå innebörden av detta ointresse för våra skulder och investeringar i infrastrukturen, varningar i åratal om ekonomin, ha en plan för detta istället för att lägga ner energi på att lovorda bluesen och de fördelar detta har för kommunen, detta hysteri i investeringar i fritidssektorn med större och större fasta kostnader lång tid framåt, denna övertro på tävlingar evenemang som skapar en positiv marknadsföring som är värd miljoner enligt vissa förståsigpåare, ett utfall som borde resultera i någon form av  positiv

reaktion för kommunen.

Den enda märkbara reaktionen är att folk flyttar ur kommunen i allt snabbare takt, det var väl inte det som var syftet. 


Det enda som kan rädda Centern från en brakförlust i kommunalvalet är väl att de börjar handla på Willys då kan det mest osannolika inträffa enligt reklamen.    

Av tommy norum - 21 augusti 2010 19:44

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger nej till en utökning i vindkraftsplanen medan Vänsterpartiet går med kapitalet och säger ja till en utökning.

Jag trodde att vänsterpartiet lämnat planekonomitänkandet där det  politiska upprättade målet som lades fram i årliga kongresser skulle följas utan en tanke på vad invånarna tyckte.

Tina Carlsson vänsterpartiet har nog inte riktigt förstått vindkraftsplanen och vad den står för med de kommentarer hon levererar om beslutet i PD.  Att dra in kärnkraft och kolkraft och den omöjliga utbyggnaden av våra älvar skulle vara skälet för vänsterns ståndpunkt i den utökade planen för vindsnurror för att klara energibehovet är bullskit utan dess like.

Dalsland tar med råge ansvar för den energipolitik som fordrars för mer vindkraft i den vindkraftsplan som tjänstemännen tagit fram utan att behöva nalla på andra områden.

 I den situationen händer det otroliga, vänsterpartiet av alla är beredd att gå ihop med kapitalets företrädare, markägarna och vindkraftsindustrin och köra över den starka opinion som protesterar mot den utökade planen som kommit till för att tillfredställa ekonomiska intressen. Här har verkligen inte Tina Carlsson vänsterpartiet levt upp till det hon lär ut i politiken.

Kan det vara så att Tina Carlsson också har fått bud från Centerpartiet om ett samarbete över blockgränsen, för att marginalisera Socialdemokraterna ? 

 Kan man samarbeta med Moderater så kan man också göra det med Centern med de fördelar både ekonomiskt och politiskt det kan föra med sig. Jag undrar verkligen om väljarna i vänsterpartiet anammar denna ståndpunkt .        

Av tommy norum - 19 augusti 2010 15:03

Man blir lite orolig när framförallt Jan-Erik Thorin den nye Folkparti- bossen i sitt uttalande i vindkraftsfrågan gör klart att det gäller bara vindkraftsparker man säger nej till i frågan om man skall utöka de områden som gäller för etablering av vindkraftverk. När det gäller enskilda verk så har Folkpartiet med Jan-Erik Thorin inget emot etableringar.

Betyder det att de områden som har klassats som olämpliga för vindkraftsetableringar i parker, kan komma komma ifråga för enskilda verk ? Det är nog ett intressant spörsmål som måste rätas ut före valet så vi väljare vet var vi skall lägga vår röst. Vad är en vinkraftspark ? Det kanske blir så att definitionen på park blir det som avgör var vi får våra vindsnurror i framtiden. En definition som politikerna efter valet kommer att ta ställning till om vi inte ser upp som väljare och kräver ett klarläggande av partierna före valet.

Om man är intresserad av vår miljö med naturintressen och den turism som kan etableras i framtiden med en orörd natur,

så tycker jag att finns den minsta tvekan på politikernas ställning i frågan och där det finns misstanke på att de kör över väljarnas intressen med hjälp av tolkningsrätt i efterhand för sina beslut, välj inte dessa partier om ni har vindkraftsfrågan som ett viktigt argument för hur ni skall rösta i kommunalvalet.

Det kanske är så att Folkpartiet mister ordförandeplatsen i någon nämnd om man inte dansar efter Centerns pipa i vindkraftsfrågan. Jag skulle inte våga rösta på folkpartiet med den brasklapp  de presenterar i sitt klarläggande. 

  

Av tommy norum - 19 augusti 2010 13:18

Tobias Holmberg ( s ) fortsätter att försöka göra sina ideologiska krumbukter i PD synpunkt förståeliga för läsarna.

Vid varje försök så bara ökar frågetecknen vad han menar. Att äldre människor använder avdraget mer än andra är intressant säger han i insändaren. Varför får de inte den hjälp de behöver genom den allmäna välfärden ?

Den ingenjörskonst i social välfärd som politiker försöker åstadkomma titt som tätt har bara en tendens att öka kostnaderna av byråkratin i samhället. Att pensionärer som använder rutavdraget skulle vara en signal till att behöva gå till kommunen och begära hjälp av det offentliga där socialarbetare skall bedöma behovet är nog en villfarelse som bara existerar i ett ideologiskt resonemang utan verklighetsanknytning.

Att de betalar en extra pensionärsskatt det existerar nog bara i socialdemokraternas vokabulär. De betalar precis samma skatt som under Socialdemokratiskt styre, men däremot har de som arbetar fått sänkt skatt en information som kanske inte är så användbar i dessa valtider för socialdemokraterna.  

Har verkligen Tobias Holmberg så svårt att ta till sig att rutavdraget inte är frågan om subventioner i det måttot att det kostar staten något.

Hela grejen är ju att få en ny vit marknad och få bort de svarta där staten går miste om miljarder i skatteintäkter, bidra till ökad företagsetablering med ökad sysselsättning i slutändan. Att få företagen att betala sociala kostnader och skatter där de kan bidra till den sociala välfärden, det är syftet med rutavdraget. Du kommer inte få en krona extra att satsa på dina hjärtefrågor i politiken om du tar bort rutavdraget. Förstår man inte sådana självklara saker i politiken då kan man undra vad man har där att göra. Tänk vad ideologin har ställt till med i förvirrade socialistiska hjärnor genom tiderna.


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards