Inlägg publicerade under kategorin PD synpunkt

Av tommy norum - 1 september 2019 19:30

Har fått en inbjudan att alla som röstade på Prawdapartiet, vi som är vänner av ordning och reda och att allt går rätt till, borde besöka fullmäktige.

Lisbeth Karlsson Centerpartiet inser nu med bestörtning att hon misslyckats med att nå ut med vad som händer och sker i vår kommunala demokrati. Lisbeth Karlsson du inte bara misslyckades nå ut med vad som händer, du är en av dessa politiker som inte vill förstå demokratins spelregler där kommuninnevånarnas intresse skall sättas i främsta rummet. Det går inte att gå ut och påstå att man har kommuninnevånarnas bästa för ögonen när man tummar på reglerna titt som tätt i sin roll att styra kommunen.


Du sitter i demokratins högborg kommunfullmäktige där ni skall vara folkets representant och där era beslut skall följas.

Att det skall vara så svårt att ta till sig de fakta som delvis sparkade ut Centern från maktens boningar. Antingen så lider Lisbeth Karlsson av strutssyndromet, en sjukdom som gör att hjärnan stänger ute all information som är besvärande, och där man sen i debatter låtsas om som den inte fanns. Eller så är hela inställningen ett sätt att med osanningar och fejkade påståenden försöka verka seriös i sitt framförande.


Att inte ta till sig när nämnderna inte bryr sig om fullmäktigebeslut, eller när er ledare Kurt Svensson ljuger i polisförhör om subventioner, inte ens när hyresförhandlingarna och den nya hyresnivån kommer fram i terminalbygget så reagerar ni. Eller när ni försöker med kuppartade beslut köra över utredningar som inte tar hänsyn till era privata affärer i vindkraftsfrågan. 

Lisbeth Karlsson det är sådana påhopp på demokratin som gör att ett parti som Prawda behövs i kommunen, där de kan ge information som politiker och vissa tjänstemän försöker mörka.


Centern har under flera års år tid haft den politiska makten i Åmåls kommun, en period som varit den längsta högkonjuktur i mannaminne i Sverige. Kom inte och försök göra gällande att det är de sista 2 årens lågkonjunktur som ställt till det med ekonomin i Åmål.


Det bara understryker Lisbeth Karlssons och Centerns oförmåga att ta till sig all ekonomisk information som vår ekonomiavdelning servat politikerna med i åratal och där de varnat för konsekvenserna.


Vi kan nu se hur resultatet av den obefintliga framförhållning i den politiska styrningen gör sig gällande, när pensionsskulden börjar sätta ändå mer negativa spår i den ekonomiska verklighet, som Lisbeth Karlsson med Centerpartiet har haft så svårt att förstå.   

Av tommy norum - 14 augusti 2019 19:15

Tobias Holmberg socialdemokrat snärjer in sig i en debatt som han tydligen inte behärskar i rutavdragsproblematiken.

Självklart ger Rutavdraget jobb. Självklart ger det skatteintäkter säger Tobias Holmberg (s) fullmäktigekandidat i Åmål. Poängen är inte ekonomiskt, utan ideologiskt. Med ett begränsat antal kronor och ören, hur ska vi fördela dessa säger Tobias och fortsätter, varför är skattepengar från Rutavdraget finare än skattepengar från en undersköterska.

Jämförelsen är lika intelligent som mellan päron och äpplen.

I fallet med sjuksköterskan så betalas hela lönen, sociala kostnader med skattemedel. I rutavdragssituationen så betalar beställaren halva intäkten, entreprenören betalar själv sina sociala kostnader, i bägge fallen så står respektive för kommunal och landstingsskatten.

Hela upplägget var ett försök att göra svarta jobb vita vilket försöket verkar har lyckats med. Att sedan socialdemokraternas hela strategi är att försöka slå en kil mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare där de försöker fokusera på orättvisorna mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite. Ett spel för galleriet när man ser utvecklingen under socialdemokratiskt styre under flera sekel bara har ökat den sociala och ekonomiska  skillnaden.   

Av tommy norum - 17 juli 2019 16:45

Sune Tholin det finns andra värden här i livet än teater, idrott och föreningsliv som sammansvetsar ett samhälle.

 Tyvärr är du av den sorten som vill ta mer och mer av våra gemensamma tillgångar för era hobbyverksamheter där argumentet för verksamheterna aldrig kommer upp i den nivå som gör att det är försvarbart att ta  resurser från skola, vård och omsorg.

Här går du ut och försöker påverka politikerna i deras beslut om en återuppbyggnad av Terminalbygget genom att uppmana till demonstrationer för saken utan att ha tillgång till de ekonomiska förutsättningar som kringgärdar omständigheterna för igångsättandet.


När nu politikerna för en gång skull arbetar på rätt sätt före ett beslut och tar reda på de ekonomiska förutsättningarna före igångsättandet, klampar du in likt en elefant och har dina privata funderingar runt hela bygget utan både ekonomisk kunskap och total okänslighet för den ekonomiska situationen som råder i kommunen. Jag tror nog att du skall sluta att använda PD för dina pesonliga önskemål utan att ha bättre på fötterna för din argumentation .

 Den reaktion som delgivits mig av ditt utfall mot mig, att jag skulle vara anledningen, om inte återbyggnaden kommer till stånd är en patetisk reaktion, som närmast kan liknas vid en pamp som kan kläcka ur sig vad som helst för att få det han vill. Den allmäna reaktionen på din inställning , som jag tagit del av i hur vi skall använda våra skattemedel är , har karln fått hjärnsläpp har han tappat all förnuft i samhällsfrågor.

 Håll dig  i fortsättningen till dina berättarkrönikor, spela teater, lev gott , du är på  väg att tappa allt förtroende hos kommuninnevånarna om du fortsätter med  samma stil i dina krönikor genom att skjuta på budbäraren för alla oigentligheter som jag grävt fram  i framförallt samhällsbyggnadsnämnden där miljoner har runnit ut utan varken beslut, ordentliga budgetar, hyreskontrakt som på långa vägar inte har täckt kostnaderna som kommunen har. Där en slapphet som gränsar till kriminalitet i användandet av våra skatter, där kontroll och uppföljning av investeringar saknas och där våra politiker inte brytt sig det minsta hur vi använder våra resurser.

 Polisanmälan  som enbart kom till för att revisorerna vägrar att göra en ordentlig revision på förvaltningen .

 En begäran som inte togs imot med något större intresse då det där skulle visa sig i ett valår politikernas inkompetens i sin styrning av förvaltningen, därför locket på och en förhoppning att informationen om den misserabla  skötseln  skulle glömmas till

valet i September. Där av polisanmälan som PD med Sune Tholin i spetsen tycker är en okynnesanmälan. Nu kan inte locket läggas på med hjälp av PD. Nu skall informationen inte tystas ner utan påpekas med jämna mellanrum fram till valet så att kommuninnevånarna inte glömmer sveket mot invånarna i politikernas sätt att förvalta våra skattemedel.Av tommy norum - 4 mars 2019 15:45

   Mycket skall man höra innan öronen trillar av .I dagens PD går Michael Karlsson och Björn Weiderstrand bägge socialdemokrater ut i PD och ondgör sig över de höga elräkningarna som drabbar elkunderna och har synpunkter på att inte Maud Olofsson och alliansregeringen går ut och hjälper de som hamnat i elmarknadens klor som de uttrycker sig. Skall detta vara inledningen till ett försök att profilera sig inför valet i höst, genom att gå ut och föreslå att staten skall gå in och betala elräkningarna för de som har svårt att betala ? Då är verkligen Socialdemokraterna illa ute. Ni har tydligen samma okunskap om hur de stadsägda företagen har för skyldighet till sina ägare som Kommunnens förtroendevalda politiker har skyldighet att tillvarata kommuninnevånarnas intresse .Micahael Karlsson ,du som troligtvis vid en eventuell socialdemokratisk vinst får ta över rodret i Åmål .Koncentrera dig i stället på de övergrepp som dina partibröder ihop med centern och övriga partier drabbat oss innevånare genom att fullkomligt strunta i alla regler och bestämmelser i era politiska beslut. Ni bryr er inte om fullmäktigebeslut, ni subventionerar hyror till företagare ,ni överför kostnader till verksamheter där de inte hör hemma ,ni gör i stort sett fel i allt som skall reglera skyddet för att inte kommuninnevånarna skall drabbas.

Visa först att du har kompetens och vilja att städa upp i den kommunala röran

innan du ger dig in på rikspolitiken .Kanske också en attitydförändring till sitt

förtroendeuppdrag vore på sin plats bland politikerna där man sätter kommunen i centrum före sina egna intressen. 

Av tommy norum - 4 mars 2019 15:45

    RLF ett organ för bondemaffian för att göra sig hörd i samhällsdebatten försöker i PD idag påverka opinionen att köpa Svenskt  ,eller åtminstonde att ställa samma krav på det importerade livsmedlet som det svenska.  De tycker att kommuner och landsting skall gå i bräschen och se över sina inköpskanaler så att det Svenska livsmedlet skall få en gräddfil in i inköpscentralerna som servar våra kommuner och landsting. Jag förstår att de Svenska bönderna ser luttrat på framtiden när de blir utkonkurrerade av livsmedelsproducenter i andra länder .

Med den debatt som var i kölvattnet efter grisskandalen eller efter de otaliga

anmälningar om misskötsel bland våra djubesättningar så klingar det en aning falskt när RLF representanter vill göra sken av att det Svenska livsmedlet skulle

vara producerat under bättre förhållanden än sina konkurrenter. Låt priser och kvaliten vara vägledande för inköpen och inte var det är producerat.Jag tror inte Svenska folket vill ha tillbaka den ordning som efter kriget och tre decennium efter, när Centern eller som namnet var då, Bondeförbundet, i riksdagen under Hedlunds tid andvände sin vågmästarställning till att gynna bönderna med att  försvåra import från utlandet..Detta resulterade i en av världens högsta matpriser på grund av obefintlig konkurrens. Jag tror nog att konsumenterna överlag är glada över den prisbild om härskar i livsmedelsaffärerna nu, men som våra matproducenter i Sverige ser som en nagel i ögat när de har svårt för att hänga med i konkurrenskarusellen.    

Av tommy norum - 1 september 2017 17:15

   2012

Peter Svensson är i PD : synpunkt less på Nejsägare och tar som exempel utbyggnad av vindkraften , Måkeberg och hotell på Södra hamnplan som  något som skulle sätta positiva spår i utvecklingen av Åmål.


Själv är jag fruktansvärd trött på dessa ja sägare som utan varken analys eller sunt förnuft tar politiska beslut om än det ena än det andra utan ett spår av eftertänksamhet.

 Kanske skulle man också då och då ta sig en titt i backspegeln där politiker med framtidsversioner släppt fram nya projekt, där en positiv utveckling av kommunen vara drivkraften . Vi har hamncompaniet ,  nya idrottshallen,  ridhuset,  köpet av Högheden, campingen på  Örnäs,  Höganäs området., satsningar på bluesen med  byggnationen i hamnterminalen . Alla projekt som skulle föra Åmål framåt i utvecklingen. Vad blev det med de satsningarna ? 


Vem tror att genom att bygga ett hotell med parkering från HC fram till fisketorget skulle förändra utvecklingen av Åmål på ett positivt sätt.

Hela Projektet med  HC  blev ju en flopp trots  politiker och tjänstemäns optimism att det skulle göra gott för Åmåls utveckling,  planer där ölservering var viktigare än båtars tilläggningsmöjligheter. Det är den utvecklingen man nu ser spår efter nu...


Nu sitter vi där i vår småbåtshamnsmiljö med en  tom lokal som verkligen inte skvallrar om någon framtidskommun med en potential utveckling  på väg framåt. Att sätta sig i än värre situation genom att bygga ett hotell med risken att kursa och lämna efter sig ändå större spår av en kommun i avveckling istället för utveckling den risken skall man nog inte ta.  Kanske skulle man granska dyningarna efter investeringar som nuvarande ägaren till Hamncompaniet lämnat efter sig när han lämnat projekten i ett tidigt skede och låter andra ta konsekvenserna av visionerna som inte riktigt blev som de var tänkta.. .


Det om något skulle ta död på kommunens chanser  att bli sedd som en kommun på väg framåt.  Måkebergs området har ju nu klubbats i fullmäktige och kommer väl igång när de  som överklagat fått säja  sitt . Ett område som kan bli en positiv injektion och kanske  gör att kommunens avveckling bromsas för tillfället.

 Men att tro att Måkebergs bostäder skulle föra kommunen framåt utan att det händer något positivt på arbetsmarknaden det är nog en naiv inställning till verkligheten.  


Att sen en stor del av kommunens röstberättigade la sin röst på socialdemokraternas för deras hållning i vindkraftsfrågan är väl ett bra exempel på hur  man i en demokrati kan göra sin röst hörd och förhoppningsvis få respons för sitt ställningstagande. Tyvärr har väl en del politiker svårt att acceptera detta förstår man när glåpord och beskyllningar blir argumentation i massmedia istället för saklig debatt


Av tommy norum - 24 januari 2017 18:45


Tänk att man skall ha så svårt att ta till sig de villkor som gäller på arbetsmarknaden.  Här har  ÅkAB s VD lön satts efter hur marknaden bedömer lönen och vad arbetsgivaren är beredd att betala för den kompetens man vill ha ,  inte efter vad en rektor i en skattefinansierad sektor får för lön.  Ingela Tullin Johansson får nog finna sig i att i en marknadsekonomi styr löneutvecklingen av helt andra själ än godtyckligt försöka värdera  arbetsinsatserna sinsemellan och där samhällsnyttan på något sätt skulle vara ledmotivet för löneutvecklingen.


 Det är först som sist tillgången av kapital och förmågan att rationalisera i verksamheterna och tillgången till den kompetens man söker som avgör om det blir en positiv lönespiral, där de förstnämnda faktorerna tyvärr saknas i de offentliga verksamheterna där tyvärr utvecklingen gått mot det motsatta i många år. 


Det finns också  negativa spår i samhällsekonomin där grupper i den offentliga vården tar för sig ordentligt av löneutrymmet i brist på konkurens ( läkare )  bland annat. Att försöka få till att lönesättningen skall utgå från en konstruerad samhällsnytta där man sätter sina egna arbetsuppgifter i centrum skvallrar väl om en ganska trångstyrd bild av samhället utanför skolvärden.    


Sänk lönerna för lärarna och rektorer så vi kan anställa fler lärare för ett bättre studieresultat hos våra elever. Hur låter den formen av argumentation  Ingela Tullin Johansson det är på den nivån du försöker få respons för dina idéer i PD:s Synpunkt. 


   


.     

Av tommy norum - 19 augusti 2015 07:00


 Värna mångkultur och mångfald är rubriken i Adam Frändelids insändare i PD


Sedan räknar han upp de positiva resultaten av vår höga invandring med alla de hantverkare och företagare, tandläkare som kommit hit och berikar Sverige som land. Tyvärr Adam Frändelid så de positiva inslagen i nyskapande arbetstillfällen som kommer via våra nya Svenskar en droppe i havet och kompenserar inte våra problem på arbetsmarknaden där en större del av nyanlända inte platsar på grund av deras dåliga skolunderbyggnad.


En del är analfabeter som kommer hit och har en lång väg att vandra innan någon arbetsgivare anser sig behöva deras kompetens .


 Här gömmer man tiotusentals invandrare från arbetslösstatistiken genom att inte räkna med de som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder, de som studerar i svenskundervisning eller de som på andra sätt har ett bidrag i ryggen i sin anställning. Men det vill inte våra politiker låtsas om. Så när vi pratar om arbetslöshetsstatistik i Sverige så finns det ett stort mörkertal som ivåra politiker helst vill sopa under mattan.


Men varför inte också sätta fokus på de problem som uppstått genom den okontrollerade invandringen. Malmö är ett bra exempel på skillnaden mellan politisk retorik och verklighet , ett Malmö som nu har en befolkning med över 50% som har invandrarbakgrund och där politikerna på vänsterkanten har haft majoritet sedan lång tid tillbaka.


Här har man i årtionden vägrat att ge resurser som motsvarar det behov som fodras för att intregera de nyanlända. När vi studerar skolresultatet av de nyanlända i Malmö så går en majoritet ur skolan utan behöriga betyg år efter år utan att den politiska majoriteten verkar bry sig.


Resultatet ser vi nu , kriminalitet, inga jobb, bränder , skjutningar, och där nu man tvingas sätta in stora polisresurser för att få läget under kontroll.


Det är knappast det vi vanliga medborgare utan att vara bundna i ett politiskt parti kallar att värna om mångkultur och mångfald.  Att sedan våra småkommuner tvingas att ta emot mer och mer flyktingar utan en chans att få in de på en obefintlig arbetsmarknad. Åmål som ligger långt över genomsnittet i arbetslöshetsstatistiken får här en mest intill omöjlig uppgift att intregera de nyinflyttade till det Svenska samhället.

Det blir en dyr utgift för Åmåls skattebetalarna på sikt när ökade resurser behövs till skolan, till ökade socialbidrag och kanske byggande av nya bostäder där det offentliga står för hyreskostnaden. Så om man skriver om det positiva om det mångkulturella samhället så får man också anständighetens namn även väga detta mot de problem vi står inför.

Tyvärr har våra politiker en tendens i sin marknadsföring av sin politik ta med det som gynnar deras sak, resten vill man helst sopa under mattan och inte låtsas om. En taktik som numera genomskådas av de flesta medborgarna.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2023
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards