Inlägg publicerade under kategorin PD synpunkt

Av tommy norum - 1 september 2017 17:15

   2012

Peter Svensson är i PD : synpunkt less på Nejsägare och tar som exempel utbyggnad av vindkraften , Måkeberg och hotell på Södra hamnplan som  något som skulle sätta positiva spår i utvecklingen av Åmål.


Själv är jag fruktansvärd trött på dessa ja sägare som utan varken analys eller sunt förnuft tar politiska beslut om än det ena än det andra utan ett spår av eftertänksamhet.

 Kanske skulle man också då och då ta sig en titt i backspegeln där politiker med framtidsversioner släppt fram nya projekt, där en positiv utveckling av kommunen vara drivkraften . Vi har hamncompaniet ,  nya idrottshallen,  ridhuset,  köpet av Högheden, campingen på  Örnäs,  Höganäs området., satsningar på bluesen med  byggnationen i hamnterminalen . Alla projekt som skulle föra Åmål framåt i utvecklingen. Vad blev det med de satsningarna ? 


Vem tror att genom att bygga ett hotell med parkering från HC fram till fisketorget skulle förändra utvecklingen av Åmål på ett positivt sätt.

Hela Projektet med  HC  blev ju en flopp trots  politiker och tjänstemäns optimism att det skulle göra gott för Åmåls utveckling,  planer där ölservering var viktigare än båtars tilläggningsmöjligheter. Det är den utvecklingen man nu ser spår efter nu...


Nu sitter vi där i vår småbåtshamnsmiljö med en  tom lokal som verkligen inte skvallrar om någon framtidskommun med en potential utveckling  på väg framåt. Att sätta sig i än värre situation genom att bygga ett hotell med risken att kursa och lämna efter sig ändå större spår av en kommun i avveckling istället för utveckling den risken skall man nog inte ta.  Kanske skulle man granska dyningarna efter investeringar som nuvarande ägaren till Hamncompaniet lämnat efter sig när han lämnat projekten i ett tidigt skede och låter andra ta konsekvenserna av visionerna som inte riktigt blev som de var tänkta.. .


Det om något skulle ta död på kommunens chanser  att bli sedd som en kommun på väg framåt.  Måkebergs området har ju nu klubbats i fullmäktige och kommer väl igång när de  som överklagat fått säja  sitt . Ett område som kan bli en positiv injektion och kanske  gör att kommunens avveckling bromsas för tillfället.

 Men att tro att Måkebergs bostäder skulle föra kommunen framåt utan att det händer något positivt på arbetsmarknaden det är nog en naiv inställning till verkligheten.  


Att sen en stor del av kommunens röstberättigade la sin röst på socialdemokraternas för deras hållning i vindkraftsfrågan är väl ett bra exempel på hur  man i en demokrati kan göra sin röst hörd och förhoppningsvis få respons för sitt ställningstagande. Tyvärr har väl en del politiker svårt att acceptera detta förstår man när glåpord och beskyllningar blir argumentation i massmedia istället för saklig debatt


ANNONS
Av tommy norum - 24 januari 2017 18:45


Tänk att man skall ha så svårt att ta till sig de villkor som gäller på arbetsmarknaden.  Här har  ÅkAB s VD lön satts efter hur marknaden bedömer lönen och vad arbetsgivaren är beredd att betala för den kompetens man vill ha ,  inte efter vad en rektor i en skattefinansierad sektor får för lön.  Ingela Tullin Johansson får nog finna sig i att i en marknadsekonomi styr löneutvecklingen av helt andra själ än godtyckligt försöka värdera  arbetsinsatserna sinsemellan och där samhällsnyttan på något sätt skulle vara ledmotivet för löneutvecklingen.


 Det är först som sist tillgången av kapital och förmågan att rationalisera i verksamheterna och tillgången till den kompetens man söker som avgör om det blir en positiv lönespiral, där de förstnämnda faktorerna tyvärr saknas i de offentliga verksamheterna där tyvärr utvecklingen gått mot det motsatta i många år. 


Det finns också  negativa spår i samhällsekonomin där grupper i den offentliga vården tar för sig ordentligt av löneutrymmet i brist på konkurens ( läkare )  bland annat. Att försöka få till att lönesättningen skall utgå från en konstruerad samhällsnytta där man sätter sina egna arbetsuppgifter i centrum skvallrar väl om en ganska trångstyrd bild av samhället utanför skolvärden.    


Sänk lönerna för lärarna och rektorer så vi kan anställa fler lärare för ett bättre studieresultat hos våra elever. Hur låter den formen av argumentation  Ingela Tullin Johansson det är på den nivån du försöker få respons för dina idéer i PD:s Synpunkt. 


   


.     

ANNONS
Av tommy norum - 19 augusti 2015 07:00


 Värna mångkultur och mångfald är rubriken i Adam Frändelids insändare i PD


Sedan räknar han upp de positiva resultaten av vår höga invandring med alla de hantverkare och företagare, tandläkare som kommit hit och berikar Sverige som land. Tyvärr Adam Frändelid så de positiva inslagen i nyskapande arbetstillfällen som kommer via våra nya Svenskar en droppe i havet och kompenserar inte våra problem på arbetsmarknaden där en större del av nyanlända inte platsar på grund av deras dåliga skolunderbyggnad.


En del är analfabeter som kommer hit och har en lång väg att vandra innan någon arbetsgivare anser sig behöva deras kompetens .


 Här gömmer man tiotusentals invandrare från arbetslösstatistiken genom att inte räkna med de som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder, de som studerar i svenskundervisning eller de som på andra sätt har ett bidrag i ryggen i sin anställning. Men det vill inte våra politiker låtsas om. Så när vi pratar om arbetslöshetsstatistik i Sverige så finns det ett stort mörkertal som ivåra politiker helst vill sopa under mattan.


Men varför inte också sätta fokus på de problem som uppstått genom den okontrollerade invandringen. Malmö är ett bra exempel på skillnaden mellan politisk retorik och verklighet , ett Malmö som nu har en befolkning med över 50% som har invandrarbakgrund och där politikerna på vänsterkanten har haft majoritet sedan lång tid tillbaka.


Här har man i årtionden vägrat att ge resurser som motsvarar det behov som fodras för att intregera de nyanlända. När vi studerar skolresultatet av de nyanlända i Malmö så går en majoritet ur skolan utan behöriga betyg år efter år utan att den politiska majoriteten verkar bry sig.


Resultatet ser vi nu , kriminalitet, inga jobb, bränder , skjutningar, och där nu man tvingas sätta in stora polisresurser för att få läget under kontroll.


Det är knappast det vi vanliga medborgare utan att vara bundna i ett politiskt parti kallar att värna om mångkultur och mångfald.  Att sedan våra småkommuner tvingas att ta emot mer och mer flyktingar utan en chans att få in de på en obefintlig arbetsmarknad. Åmål som ligger långt över genomsnittet i arbetslöshetsstatistiken får här en mest intill omöjlig uppgift att intregera de nyinflyttade till det Svenska samhället.

Det blir en dyr utgift för Åmåls skattebetalarna på sikt när ökade resurser behövs till skolan, till ökade socialbidrag och kanske byggande av nya bostäder där det offentliga står för hyreskostnaden. Så om man skriver om det positiva om det mångkulturella samhället så får man också anständighetens namn även väga detta mot de problem vi står inför.

Tyvärr har våra politiker en tendens i sin marknadsföring av sin politik ta med det som gynnar deras sak, resten vill man helst sopa under mattan och inte låtsas om. En taktik som numera genomskådas av de flesta medborgarna.

Av tommy norum - 3 september 2014 06:45


Det här skervs  i bloggen efter förra valet där Kjell Kaså i sin förtvivlan efter förlusten öste galla över sin politiker bröder för att de inte röstade som Centerpartiet med Kjel Kaså i vindkraftsfrågan. Frågan är väl om inte Kjell Kaså efter sin återkomst tänker ta revanch och föra in Vindkraftsfrågan igen men då efter valet. Så det gäller verkligen för väljarna stt se upp så att de inte blir överkörda. För opinioner som går dem emot det har Centern i Åmål svårt att hantera.     När man läser PD:s synpunkt i dag så förundras man över Centerns reaktion där Kjell Kaså har synpunkter på hur han tycker det andra blockets medlemmar skall rösta i vindkraftsfrågan.

Här har han åsikter både om v och mp:s  förändrade syn på läget i kommuninnevånarnas sätt att se på vindkraftsfrågan. Här har de tagit till sig den tydliga signal som väljarna gav uttryck för i valet där man så tydligt tog avstånd för Centerpolitikens ambitioner.

Detta gäller uppenbarligen inte Kjell Kaså  trots vilda protester från landsbygdsbefolkningen som inte är markägare.

Han lägger hellre energi på att kalla sina politikerkollegor fega och där partipiskan nämns i hans inlägg i Synpunk.

En viss desperation verkar infunnit sig  bland markägarna när de ser framtida inkomster försvinna och när de förstår att deras politiska kanaler inte har makt att kunna ändra på situationen  i deras favör längre.   


Här var Centerpartiet  beredda  att fortsätta med en politik som gynnade markägarna. De politiker som sitter i fullmäktige verkar sitta där mer för att bevaka sina egna intressen än väljarnas.


Trots att väljarna sa i från så tydligt och halverade Centerpartiet så fortsätter man med sin vindkraftspolitik , som om ingen ting har hänt i det politiska styrkeförhållande som nu råder i kommunen,  gå markägarnas intresse före väljarnas.

Och upp i allt detta så har man synpunkter på hur man tycker en del av s-blocket skall rösta i frågan.


Vi kan skatta oss lyckliga för det tydliga utslaget som väljarna gav besked om. Annars  har väl Centerpartiet och de övriga borgliga kört över kommuninnevånarna med besked och härjat fritt i  kommunens natur utan att ta hänsyn till landsbygdsbefolkningens farhågor om förstörd livskvalité på grund av dessa mastodontpjäser utspridda i naturen. 

 I Centerns vision av Åmåls kommun har dessa växt fram som svampar ur jorden och med ett enda syfte, att förse markägarna med arbetsfria inkomster.


Närmiljön för de drabbade den struntar man i, de är en samling individer som inget förstår och  som med  hot och missledd propaganda känt sig tvingade att rösta som de har gjort.

Med den argumentationen i botten för sitt ställningstagande om synen på sina väljare så tror och hoppas jag att Centerns tid i politiken blev en parentes och att de förpassas till väljarsiffror som riket i övrigt, runt 5 % av väljarkåren, mer är de inte värda med den synen på väljarnas kompetens när de med sina röster gav uttryck för inriktningen på politiken.    

Av tommy norum - 17 augusti 2013 06:45

 

Hur är det är våra styrande fortsatt lika naiva i sin tro vad som skall utveckla Åmål ?

 

 

 


Vi vill välkomna fler personer med visioner är rubriken i dagens insändare i Synpunkt..


När vi tittar på namnen som skriver under så kan vi skönja att det finns centerpolitiker med på listan.

Gud bevare oss för Centerpolitiska visionärer när vi ser spåren efter deras härjningar i den kommunala ekonomin.


I dagens PD så kan vi skönja efterräkningarna i deras visionsarbetet när ridklubben och Högheden vill ha 1.5 miljoner av våra skatter för att fullfölja Centerns visioner om ett Åmål som är värt att leva i och där nejsägarna som påpekat deras härjningar i investeringar totalt negligeras .

Att man sen på insändarsidan med  6  rader påpekar ,  det som är orsaken till Åmål kräftgång,  den miserabla arbetsmarknaden , kanske ändå visar att skribenten med de undertecknade inte riktigt  har fattat läget på problemet.


Att nej ägare skulle vara samma som bakåtsträvare kanske man skulle omvärdera. Det är nog så att dessa så kallade visionärer har fått ta alldeles för stor plats i hur Åmål har styrts under de senast tio åren. Har vi inte nu också krafter igång för att fortsätta eländet med konstfrusen isbana i centrum och en varmbassäng på Örnäs.


Att man går hårt åt de boende på kvarteret Draken i sitt inlägg för att de reagerar på sin boendemiljö och där man raljerar om både det ena och andra runt  frågan kanske säger en del om de så kallade visionärerna  när man inte har mer förståelse för de som drabbas av förändringarna. 

Samma sak är det med det tänkta hotellbygget där man fick en bastant reaktion av planerna men det som intresserade skribenten och ett försök till något slags argument var att det i  protestlistan fanns både Stålmannen , fantomen och spindelmannen. Då tryter verkligen argumenten i sakfrågan .


Tänk om det är så att vi som bor och verkar i Åmål vill ha kvar den Marina som uppskattas av många både Åmålsbor och turister. Tänk om det är så att det finns de som tänker ett steg längre och ifrågasätter konceptets utformning där kommunen skulle hyra in sig med skattepengar i en nybyggd fastighet som utnyttjas 4 månader om året, Tänk om det finns Åmålsbor som vill behålla ett cafe värt namnet utan att behöva trängas med öldrickande ungdomar. Tänk att om det finns Åmålsbor som vill behålla områdets karaktär runt hamnen där fokusering på båtlivet är det som lockar turister inte nybyggda Hotell med parkeringsplatser.  I skribentens värld är detta bakåtsträvare.


Varför inte ta en blick tillbaka och försöka uppskatta vad dessa så kallade visionärer som fått härjat ostört i kommunen bidragit med de senaste åren utan ett enda spår av framgång i kommunens utveckling.  Var inte investeringen i det som blev  hamn-companiet det som skulle lyfta Åmål ur törnrosasömnen, eller köpet av Högheden, eller alla stugorna på Örnäs camping, eller ridhuset, eller fotbollshall som skulle öka elevantalet till Karlbergsskolan, eller 2 turistorganisationer eller blueshall eller byggandet av Höganäsområdet med attraktiva sjönära tomter som skulle locka inflyttare till kommunen.  

Nu fortsätter visionärerna med Måkeberg eller ett Hotell på Södra hamnplan eller en utbyggnad av Örnäs Camping med varmbassäng och en konstfrusen isbana i centrum, ett kulturcentrum runt gamla kyrkan medan kommunen håller på att ekonomiskt förblöda.  

  

Så sluta för guds skull och kalla dessa nejsägare som bakåtsträvare, kanske realister vore ett bättre namn när vi ser på  utvecklingen i Åmål där vi förlorar ca 100 medborgare per år på grund av att det saknas arbetstillfällen.  Där vi har en av Sveriges högsta kommunalskatter på grund av dessa visionärer som tror att det finns genvägar runt nya arbetstillfallen för att skapa välstånd och utveckling i vår kommun..


Inget fel på friskt kapital, nya butikslokaler , bostäder och Hotell men att  det skulle bli rena undermedicinen för Åmål som skribenten med undertecknade påstår som avslutning i inlägget speglar väl bara deras naiva inställning vad som gör en kommun framgångsrik i sin utveckling.  


not: Tänk om politikerna lyssnat till dessa så kallade nejsägare lite oftare när de med våra skattemedel satsar på sina visioner ,då har inte kommunen suttit i den ekonomisaka situationen där de nu befinner sig i.                   

   

Av tommy norum - 24 april 2013 07:00

 Åmåls ekonomi är på rätt väg läser vi i PD . Inte en dag för tidigt att man tar sig samman och utgår från att börja anpassa kostymen efter det innehåll som finns tillgängligt. Efter att år efter år levt över våra tillgångar , där man investerat med lånade pengar hej vilt utan en tanke på en återbetalning, struntat i pensionsskulden , struntat i infrastrukturen, man har till och med i många år lånat till rent underhåll .


En bidragande orsak till att den nya gemensamma förvaltningen med Säffle inte klarade sin uppgift helt ut var att de fick överta en budget där en stor del var gamla kapitalkostnader som på samma gång blev en inskränkning i servicen . En omöjlig situation i längden där våra kommunpolitiker i gamla samhällsbyggnadsnämnden byggde på med ökade kapitalkostnader som höll på att slå ut hela verksamheten . Nu har man fått ordning på även den delen där investeringar tas ur årets budget och bara taxefinansierade verksamheter får lånefinansieras.


Man kan ju undra hur en politiker Som Thomas Olson ( f ) som ordförande i den gamla samhällsbyggnadsnämnden , och med en påstådd utbildning i ekonomi kan strula till det så ordentligt . Hela verksamheten i förvaltningen var ett kaos utan dess like hur vi använde våra gemensamma resurser.


Vi läser i Sune Tholins krönika att muntliga avtal är hörnstenen i svensk avtalsrätt angående att kommunen anser att muntliga avtal inte gäller i tvisten med Dalbobåtar. . Och jag som trodde att skriftliga avtal där två parter kommer överens om tagen med underskrift var det som framförallt gäller. Men här kan man strunta i de skriftliga avtalens innebörd anser tydligen Sune Tholin om vilka skyldigheten man har gentemot sin hyresvärd och i stället åberopa muntliga när man inte fullföljt skrivelserna i kontraktet.

Men det är väl som Sune skriver att det får Domstolen avgöra..


Läser vi Annika Qarlssons, riksdagsledamot för Centern, insändare i Synpunkt så ser man att centerpartiet fortfarande är en intresseorganisation för våra bönder. Kanske skulle man blicka utanför böndernas revir och börja intressera sig för livet utanför densamma , om man skall ha någon chans att växa i politiken..

Av tommy norum - 2 april 2013 10:15

  


Detta skrevs i bloggen för 2 år sen, efter Kurt Svenssons försök till förklaring så har det varit tyst från våra politiker i frågan. 
 Man vet inte om man skall skratta eller gråta när man läser Kurt Svenssons inlägg I PD: synpunkt där han med näbbar och klor försvarar och försöker förklara varför det blev som det blev.

Antingen fattas förmågan att ta till sig information om sakläget eller så försöker han genom inlägget i dagens PD bluffa i tron att skapa lite förtroende för hur hela historien gått till.


Vi gjorde fel vid fördelningen säger han, och hävdar fortfarande att det inte finns någon subvention till enskild företagare, ett påstående som jag skall försöka  bena ut. Här har man lyckas att kombinera ett antal verksamheter i fastigheten som verkligen passar in där bluesen kommer till sommartid och båtförvaring vintertid.


Här försöker Kurt Svensson göra gällande att kombinationen på något sätt skulle missgynna Dalbo-Båtar med extra arbete.

Har inte Kurt Svensson förstått att båtar de ligger i sjön sommartid och förvaras i terminalen vintertid. En perfekt kombination där Dalbo-Båtar inte behöver belastas med hyra de månaderna lokalerna är tomma.

Bluesen belastas av hyran de månader som de behöver, evenemangservice som också har lokaler på Snäppan betalar kommunen  efter den tid och yta de har i lokalen.


Vi gjorde fel fördelning säger Kurt Svensson det innebär i praktiken att det

som fattas för att täcka upp för investeringen ca 700 000 kr/år det skulle då överföras på övriga hyresgäster för att få täckning på investeringen där kommunen genom evenemangservice är med och betalar.


Om nu Kurt Svensson tror att om övriga hyresgäster är med och täcker underskottet i byggnaden på något sätt skulle förändra det faktum att Dalbo-Båtars subventioner på sin del av hyran med utgångspunkt från de ytor och den tid som de disponerar lokalerna och som skall fördelas procentuellt efter investeringskostnaden, skulle förändras, då är han verkligen ute och cyklar och bevisar väl ännu en gång att Kurt Svensson Centerpartiet inte har någon koll på vad man får och inte får när han styrt i kommunen.  

I Kurt Svenssons värld  då fördelar man bara om hyresintäkterna inom fastigheten vips så har man löst problemet med subventionerna till Dalbo-Båtar på minst 500000 kr/år. Skrämmande dåligt förstånd hos en politiker som lett kommunen under ett antal år.    


Det går inte att föra kostnader och intäkter lite hur som helst i verksamheterna det som varit signum för Centerns sätt att driva kommunen i syfte att vilseleda medborgarna kan man tro och som fått en fortsättning om Kurt Svensson och Centern fortfarande styrt i kommunen.  


Att man sen fick klara besked av dåvarande fastighetsingenjör Lennart Karlsson som påpekade innan beslutet skickades till fullmäktige på sin tid att hyreskontraktet för Dalbo-Båtar inte på långa vägar gav full  täckning  som var deras krav för att fullfölja investeringen.


Ett förhållande som Kurt Svensson varit väl medveten om i flera år utan ha lyft ett finger för att ställa det till rätta. Han till och med i polisförhör klart deklarerade att kommunen får full täckning för sina investeringar.


Det är bara att konstatera att Kurt Svensson fortsätter att ljuga inför allmänheten och vill i det längsta slingra sig ur hela historien utan att ta ordentligt ansvar.   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

not: Vi kan vara glada att Center trojkan försvann från maktens boning innan man totalt förstört kommunens ekonomi. Tyvärr så finns det fortfarande  efter 2 år och ett val folk från det gamla Centergardet som  försöker påverka de politiska besluten i Åmål. 

Av tommy norum - 20 mars 2013 07:00

                                                  


                                                  


                                             
                                                  


                                                  
                                                  


                               

Han har det inte lätt, vår mediaguru Sune Tholin, när han försöker återspegla verkligheten i sina krönikor i PD.


Det gäller framförallt affärerna runt Hamnterminalen som han inte riktigt förstår eller vill förstå kan man tänka. Här vill han gärna utesluta de mest elementära verkliga uppgifterna i sin rapportering . Där researchen över händelseförloppet är lika dålig som i många andra inlägg i han krönikor när han försöker raljera med uppgifter som bara finns i hans eget huvud. Jag tror nog att Sune behöver skaffa sig en annan mullvad på Stadshuset för att inte i slutänden totalt tappa förtroende inför läsarna .


Tänk att mina besök på stadshuset det sista året som resulterat i en träff med vårt kommunalråd och en med vår sparkade kommunchef, i Sunes sinnesvärld blir som han uttrycker i sin krönika , påståendet att jag med den besöksfrekvensen skulle verka som inspiratör och rådgivare åt kommunledningen. Kanske ytligare ett bevis att PD:s rapportering inte besitter den trovärdighet som läsarna förväntar sig av en lokaltidning.


Jag tror nog att Sune Tholin skall sluta dra slutsatser av vad tjänstemän , som har svårt att få dagen att gå i sin tjänsteutövning , och som inte sitter med i någon ledningsgrupp , förmedlar för budskap med sina synintryck vad som sker på stadshuset. Det hela blir både patetiskt och på gränsen till noja när man år efter år vägrar att rapportera verkligheten med utgångspunkt från fakta.


En skvallerkärring som slänger ut sig påståenden i sin tidning utan att det finns ett uns av sanning är väl en bra beskrivning på SuneTholin, ansvarig utgivare för PD .   

                                                                       


                                                  


                                                  


                                                  


                                                 


                                                  


                                                  


                                                  


                                                  


                                                  


                                         

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1
2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se