Alla inlägg under maj 2017

Av tommy norum - 30 maj 2017 07:00Nu ifrågasätts Jan Björklund som partiledare. Många vill att han avgår. Gårdagens agenda intervjuv om SD:s utspel vilken statsministerkandidat de tänker rösta på blev en något förvirrad förklaring från Björklund. och stärker väl inte hans position inom partiet.   


Bara att konstatera att alliansens företrädare inte är ett dugg intresserade för att föra en borgerlig politik. Här verkar man mer intresserad att få en ministerpost till vilket pris som helst om det sedan är med en Socialdemokratisk statsminister eller en borgerlig verkar göra detsamma.

 

I alla fall får man det intrycket när man hörde liberalernas Jan Björklunds förvirrade förklaring till vad som sker när Sverigedemokraterna hot om att man inte tänker ge sin röst varken till en Socialdemokratisk eller Alliansens kandidat till statsministerposten om man inte inleder en dialog med partiet om den politik som man tänker föra.

Förövrigt en ganska självklar sak kan man tycka om man skall få SD som för nuvarande är klart det näst största partiet enligt opinionsundersökningarna i Sverige också skall få ett inflytande i den politik som man röstar fram vid ett statsministerval.

Nu finns det två möjligheter som kan lösa den knuten. Det ena är att socialdemokraterna röstar på en alliansstatsminister om alliansen blir större  eller att alliansen röstar för en socialdemokratisk statsminister om den konstellationen blir den största eller att man lägger ner sina röster men då under förutsättning att sverigedemokraterna inte är större än de enskilda blocken .

Frågan är väl om de borgerliga väljarna är beredda att rösta på ett alliansparti som är beredda att gå in i en Socialdemokratisk regering för att slippa bli beroende av Sverigedemokraterna när man inte vet vad som kommer ut för politik av det valet. Det är väl ungefär som att köpa grisen i säcken det som hela tiden varit allianspartierna slogan att en röst på socialdemokraterna är en röst på något man inte har en susning av vad som kommer ut efter valet.

En erfarenhet som visat sig blev en dyr affär för medborgarna när vänsterpartiet och miljöpartiet fick vara med och bestämma politiken. Frågan är väl om väljarna går på den finten en gång till med facit i hand vad som blev resultatet efter förra valet.


tn


.

Av tommy norum - 28 maj 2017 07:00Hot, stölder och bråk på våra Svenska bibliotek är numera en vanlig företeelse i landet. .

 


Bildresultat för bibliotek 

Trots insatser med både polis och ordningsvakter så klarar man inte att förhindra stölder och skapa lugn i lokalerna på Åmåls bibliotek 


Biblioteket i Åmål har i flera år varit utsatt för ordningsstörande verksamhet med stölder och hot mot personalen. Trots att både polis och anställda ordningsvakter försökt så har man inte lyckas att skapa lugn i lokalerna.   På frågan vilka det är som står för stöket blir svaren väldigt svävande , det är ungdomar, unga vuxna, yngre barn. Att problemen kommit efter den stora tillströmningen av invandrarbarn till kommunen vill man inte låtsas om. Det är mestadels personer med invandrarbakgrund som står för huvuddelen av problemen och där en stor grupp är där kommunen har huvudansvaret för. Ensamkommande barn som står under kommunens ansvar. men det vill man helst inte ge uttryck för i informationen till medborgarna för det kan skapa motsättningar i samhället att prata klartext och det kan också gynna Sverigedemokraterna.

 

Att detta beteende runt om i landet där man försöker dölja verkligheten för medborgarna ökar polariseringen, misstron mot politiker och media som också till slut får till resultat att medborgarna tyr sig till andra alternativ i politiken som man anser är mer verklighetsbaserad men det fattar man tydligen inte.  Det är bara att ta del av opinionsundersökningarna för att förstå vad som är på gång. 

 

Att vara med och ta emot ensamkommande barn men inte lyckas att fullt ut ta det ansvar som förbliktar för verksamheterna att de som kommer hit också anpassar sig till svenska normer i hur man uppträder i samhället bådar inte gott för framtiden.  Här har det förnekats bland politiker och media att den ökade brottsligheten i samhället i form av dödsskjutningar, våldtäkter, allmän stökighet på allmänna platser som badhus, bibliotek och också i skolorna runt om i landet som bidragit till en ökad social oro är på grund av  den ökade invandringen.


Våra politiker har i det längsta försökt att inte låtsas om de negativa konsekvenserna där man med hjälp av media och våra myndigheter på alla sätt försöker mörka eller undanhålla uppgifter i nyhetsfloran  till allmänheten som belyser problemen i samhället på grund av den förda invandringspolitiken. Om man tror att den strutsmentaliteten att försöka sopa problemen under mattan skulle lösa de tuffa beslut Sverige står inför  framtiden belyser och avslöjar väl bara att våra politiker famlar omkring utan en susning hur man skall kunna komma tillrätta med det man ställt till med under ett antal år. 


En total strypning av all invandring skulle vara en del av lösningen finns inte ens på kartan hos många av våra politiker. Kan till slut bli ett tufft uppvaknade för vissa när medborgarna till slut säger ifrån vilken politik man föredrar. MP, C, L, S , KD och V  vill inte ens tänka tanken där det i stället finns krafter för en ökad invandring och flyktingmottagning. Vad en sådan politik får för konsekvenser i framtiden för de svenska medborgarna det verkar man totalt strunta i.        


 

tn

 

 


Av tommy norum - 26 maj 2017 07:00

 


Julfirandet i Åmål vid början av 1800 talet av PA Edgren bosatt i Åbergsgården numera Vågmästargården


Luciadagen, som i Värmland och på norra Dal firas med mycket iver, i synnerligen på landsbygden.

Redan kl 2 på natten är drängarna uppe och vid lyktljus hugger de julveden.

Klockan 4 bäres omkring av vitklädda och utspökade pigor och barn med ljuskransar kring huvudet, kaffe till andra , som ännu är kvar i sina sängar, men genast därefter måste upp, kläda sig och skyndsamt till det dukade frukostbordet  , där i det stark  upplysta rummet man på morgonkvisten måste intaga en riklig traktering  av revbensspjäll , fisk, och därtill dricka i omåttligt med färsköl.

Hela dagen tillbringades med besök hos vänner och grannar som man sen riktigt sägas leva i sus och dus.
 

Julhelgen började i Åmål så att kl 12 middagstid julafton tågade en klarinettblåsare och en trumslagare efter alla gator blåsande och trummande samt företrädare av en stadstjänare med ett stort papper i handen.  

Vid varje gathörn gjordes halt, musiken tystnade och stadsbetjänten uppläste med ljudande stämma att julfrid över staden.

Hela julfriden rådde en mystiskt stämning .


 

 Vågmästargården där flyglarna i början på 1800 talen var stall och ladugård för kreatur.


Drängarna städade gård och stall, putsade och fodrade hästarna samt utsatte i trädgården ett par otröskade havrekärvar.

Pigorna skurade köket, limbeströk spiseln och uppsatte i långa rader på hyllorna de blankpolerade tenn och kopparkärl.

En uråldrig sed och troligtvis utefter hela västra stranden av Vänern var att då lutfisk över hela vårt land utgör stående rätt på julafton så serverades här alltid nyfångad lake, som måste för vad pris som helst anskaffas till julbordet.

 

Kyrkogatan i slutet på 1800 talet 


Klockan 6 på juldagsmorgon var alla klädda för att besöka kyrkan. Hela Kyrkogatan var brinnande ljus satta i fönstren för att vägleda kyrkogångarna

 

..

          J.Åberg                                        Bru
kspatron Ekerman på Forsbacka.

Vid nyårshelgen började julkalasen, först hos Åbergs släkten, den egentliga aristokratin , nämligen borgmästare G Åberg, brukspatron A Åberg ,kommersrådet Nordström, häradshövdingen B Åberg, brukspatron Ekerman på Forsbacka  och hos oss. Dessa kalasen var merendels thé och aftonbjudningar med dans med rätt tarvliga virtuoser på fiol

 


Bland vinternöjen var ej det minst värderade att iklädd skridsko löpa ut efter den blanka på Åmålsviken. Kälkåkning i Kyrkbacken var också mycket värderat

 

 

Ett nöje var också att åka bak på kappsläden, då min far ute på isen övade sin snälle slädtravare Rasken . Ingen häst i staden kunde följa denna springare när han med skarpskodd riktigt sträckte ut på blankisen på Åmålsviken. 

 

not: Vid den här tiden på 1820 talet som bokens handling utspelas var Åmåls befolkning strax en bit över 1000 invånare.  1870 så var det 1687 invånare.

 

 

 

 

 

 

 Av tommy norum - 25 maj 2017 07:00 
 


Miljoner i stöd till den muslimska friskolan Kunskapsljuset i Norrköping– helt utan kontroll. Trots det har skolan bara en behörig lärare och varken kommunen eller Skolinspektionen kontrollerat vad pengarna har använts till.

 

Huvuddelen av de 150 eleverna på Kunskapsljuset är somalier. För att ge dem samma möjligheter som alla andra barn har kommunen gett skolan 23 miljoner kronor i extrastöd under sju år. Per elev är det mest i hela kommunen.

 

Den muslimska friskolan Kunskapsljuset i Norrköping styrs, enligt föräldrar och före detta anställda, med hjälp av hot och hård social kontroll. – Det var helt kaos, helt kalabalik, säger en av dem. Skolan har under sju år fått 23 miljoner kronor i extrapengar från kommunen för att kunna ge särskilt stöd till barnen. Men med åren har andelen behöriga lärare stadigt sjunkit där till och med en Busschaufför togs in som lärare och nu finns bara en heltidsanställd lärare med legitimation och inte en enda specialpedagog.

 

Pengarna skulle hjälpa barn med svaga förutsättningar men varken kommunen eller Skolinspektionen har kontrollerat vad pengarna använts till. Samtidigt som pengarna rullat in har skolan så lite högskoleutbildad personal att den är bland de sämsta i landet: 35:e plats från botten av nära 5000 grundskolor. Detta enligt siffror från Skolverket.

 

Vi delar ut pengarna enligt givna kriterier, men vi följer inte upp dem. Det är Skolinspektionen som har ansvar för att säkra att pengarna används på ett korrekt sätt, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör på Norrköpings kommun. 

 

Men det håller inte Skolinspektionen med om. 

 

– Det ska kommunen göra, vi granskar inte det, säger Maria Sundkvist, chef för Skolinspektionen i Linköping.

 

Vår granskning visar att det här inte är unikt för Norrköping. Enligt Eva-Lena Arefäll på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har rektorer inget ansvar att redovisa för kommunen hur pengarna används. Men kommunen har heller inget kontrollansvar.

 

Nog borde det vara en självklarhet hos våra kommunala politiker att man har rutiner som garanterar att våra kommunalskatter ändvänds på ett  för kommunerna och samhället på bästa sätt. Arr gömma sig bakom ofullständiga rutiner hur pengarna används skvallrar väl bara om att man struntar totalt i sitt samhällsansvar hur våra skatter används när man inte reagerar. 

 

Kanske inte så konstigt att våra kommunalskatter titt som tätt rakar  höjden med den inställningen till hur våra skatter används.

 

tn


Av tommy norum - 23 maj 2017 08:38Licens Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND) Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND)Polisen - trafikundervisning, Uppsala september 1951

Polisen - trafikundervisning, Uppsala september 1951

En trubadur spelar gitarr och sjunger på en bakgård i Stockholm inför en publik av barn. Intill ägnar sig en kvinna åt mattpiskning.

En trubadur spelar gitarr och sjunger på en bakgård i Stockholm inför en publik av barn. Intill ägnar sig en kvinna åt mattpiskning

Badande och lekande barn i Fredhällsparken i Stockholm, 1952.

Badande och lekande barn i Fredhällsparken i Stockholm, 1952.

Enligt notering:

"Vårbilder Febr 1950".

En bil, Morris Minor, parkerad på badstrand vid Frösakull, Halland. Tre kvinnor och en man sitter vid picknickbord, badande pojke i bakgrunden.

Morris Minor, parkerad på badstrand vid Frösakull, Halland. Tre kvinnor och en man sitter vid picknickbord, badande pojke i bakgrunden

Modebild. Kvinnlig modell i baddräkt fotograferad i studion.

Modebild. Kvinnlig modell i baddräkt fotograferad i studion.

Nyöppnad konsumbutik på Dalgatan 33. Exteriör- och interiörbilder med kunder och personal.

Nyöppnad konsumbutik på Dalgatan 33 i Sundsvall . Exteriör- och interiörbilder med kunder och personal.

Premiär för Linjeflyg på Midlanda flygplats 1957. Pampig invigning med tal av såväl kommunikationsminister Gösta Skoglund som Linjeflygs direktör Sven Östling inför ett par hundra åskådare. Då var man fortfarande tvungen att åka färja ut till ön, bron kom i slutet av 1959.

Premiär för Linjeflyg på Midlanda Timrå flygplats 1957. Pampig invigning med tal av såväl kommunikationsminister Gösta Skoglund som Linjeflygs direktör Sven Östling i

Ljungströmsbåten Twing-Wing 620

Ljungströmsbåten Twing-Wing 620 "Zinganee" under segel


Bryggeri AB Nordstjernan (1892-1950), Sundsvalls Ölbryggeri AB (1919-1950), Sundsvallsbryggerier AB (1950 - 1973). bild 08:Foto: Paul Lindgren 1953-01, se även originalnegativ 0601:SP:473

Sundsvallsbryggerier AB (1950 - 1973). bild 08:Foto: Paul Lindgren 1953-01

Skörd. Rune kör traktorn, modell Volvo T-43. På bild 2 och 3 kör Ingela Öberg

Skörd. Rune kör traktorn, modell Volvo T-43 Kungsbacka

Tre Volvo PV är uppställda på Bergsgatan 6 utanför Bilbolagets gamla, numera rivna, lokaler.

Tre Volvo PV är uppställda på Bergsgatan 6 utanför Bilbolagets gamla, numera rivna, lokaler  i Sundsvall.

Två stycken flygplan J 29 tillhörande F 3 Malmen flyger i rote. Vy från sidan.

flygplan J 29 tillhörande F 3 Malmen flyger i rote.

Nyblivna boxningsvärldsmästaren i tungvikt, Ingemar Johansson,  var huvudattraktion vid en boxningsgala på Timrå idrottsplats. Johansson hälsades välkommen av disponent Orvar Rydin och det bjöds bland annat på en uppvisningsmatch mellan

Nyblivna boxningsvärldsmästaren i tungvikt, Ingemar Johansson, var huvudattraktion vid en boxningsgala på Timrå idrottsplats. Johansson  1959

Av tommy norum - 22 maj 2017 07:00

.


 

”Utrikes födda missgynnas på arbetsmarknaden”


Allvarlig diskriminering av utomeuropiska personer på arbetsmarknaden finns redan belagd i ett stort antal studier och är ett stort samhällsproblem skriver Annelie Nordström (FI), Victoria Kawesa, partiledare Feministiskt initiativ Lotten Sunna (FI).Victoria Kawesa, partiledare Feministiskt initiativAnnelie Nordström, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativLotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ om

Är det diskriminering av utomeuropeiska flyktingar när man inte platsar på arbetsmarknaden på grund av sin låga utbildningsnivå ? Det tycker  Annelie Nordström (FI), Victoria Kawesa, partiledare Feministiskt initiativ Lotten Sunna (FI).Men att det skulle vara diskriminering att lågutbildade flyktingar inte får något arbete är nog att gå lite för långt i FI:s analys. Man kan inte heller skrika om diskriminering så fort en invandra inte får det jobb han eller hon sökt. Förhoppningsvis finns det flera sökande och där blir det i slutändan erfarenhet, utbildning och personkemi där också att kunna behärska språket är en viktig del i att ligga bra till att få arbetet man söker. 

 

Arbetslösheten är högre för utrikes än inrikes födda. Högst är den de första åren i Sverige och för personer med låg utbildningsnivå. I oktober 2016 var drygt 122 000 personer utan gymnasial utbildning inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Av dem var 70 procent utrikes födda och där den genomsnittligt antal utbildningsår hos den vuxna befolkningen (25 år och äldre) i de sex vanligaste ursprungsländerna för flyktinginvandrare 2014. Utbildningsstatistiken avser år 2013 och  stannade på  4,5 år, något som Stefan Löfven (S) på alla sätt försöker dölja. I hans värld är det högutbildade flyktingar som kommer till Sverige.


Så att det skulle vara en allvarlig diskriminering av utomeuropiska personen på arbetsmarknaden som FI vill göra gällande skall man nog ta med en nypa salt  men att det är ett samhällsproblem som beror på den naiva invandringspolitik som först under en massa år utan att våra politiker har haft hela bilden klar för sig vilka  konsekvenserna det blev av den politiken det kan man lungt skriva under på.. .   

 

Samma mönster som syns i statistiken om sysselsättningsgraden återkommer i arbetslöshetssiffrorna. Arbetslösheten är högst bland lågutbildade och personer som nyligen kommit till Sverige. Arbetslösheten sjunker sedan ju längre personerna varit i landet. Bland personer med förgymnasial utbildning är det först efter 30 år i Sverige som arbetslösheten sjunkit till samma nivå som för inrikes födda. Att arbetslösheten sjunker när vistelsetiden ökar beror både på att kopplingarna till arbetsmarknaden stärks, men också på att fler av de som kom till Sverige som barn blivit vuxna och då ingår i statistiken. 


De som kom hit i unga åldrar har ofta genomgått hela, eller delar av, sin utbildning i det svenska skolsystemet vilket kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Medan de som kommer hit som vuxna och med en låg utbildningsnivå har det svårare. Det finns de som kommit hit som vuxna med en dålig utbildning som fått hanka sig fram på bidragsarbeten hela sin tid i Sverige tills de blivit pensionärer.  

 

I augusti 2016 var knappt 117 822 personer utan gymnasieutbildning inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Av dem var drygt 82 331 utrikes födda. Medelåldern låg på 39 år bland utrikes födda och på 41 år bland inrikes födda. Åldersfördelningen skiljer sig dock mellan grupperna. Bland inrikes födda är större delen av de arbetslösa utan gymnasial utbildning yngre än 25 år eller äldre än 50 år. Bland utrikes födda är det en större andel som är i sina mest aktiva yrkesår, mellan 25 och 50 år. Blir inge lätt uppgift för Stefan Löfven och co att få in dessa på arbetsmarknaden. 


Så frågan är väl om man skall kalla det diskriminering när man inte platsar på arbetsmarknaden på grund av sin låga utbildningsnivå ?


tn


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1 2
3
4 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25 26
27
28
29
30 31
<<< Maj 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards