Alla inlägg under oktober 2016

Av tommy norum - 31 oktober 2016 07:00


 

370 000 anhörga förväntas till Sverige till år 2020 med C, V och MP politik .

Med en halv miljon nyanlända fram till år 2020  enligt Migrationsverket så kan man undra vad som snurrar runt  i huvudet på C , V , och MP :s  politiker som vill återgå till det gamla anhörigepolitiken och med i princip fri invandring.  Frågan är väl om inte de som i flyktingmottagningen hävdar att vi skall återgå till en humanare anhörigeinvandring också får ta det fulla ekonomiska ansvaret för den politiken och inte vältra över kostnaderna på kommunerna som man gör nu.  När man läser prognosen från Migrationsverket att fram till år 2020 så förväntas ca 374 000 anhöriga knacka på vid gränsen för att återförenas med sina anhöriga i Sverige.

Man slutar aldrig att förvånas över politikernas otroliga naivitet. När jag i min enfald trodde att våra politiker tagit sitt förnuft till fånga vid det här laget, när man med facit i hand fått ta del av konsekvenserna av sin naiva flyktingpolitik, men ack vad man bedrog sig . Men icke sa Nicke, i politikernas värld som i fablernas där är verkligheten bara visioner som till varje pris skall uppfyllas, kosta vad det kosta vill.

Med dagens prognos för asylsökande på ca 30 000 per år så kommer vi att hamna i storleksordningen en halv miljon nya Svenskar på 4 år. Man kan ju fråga sig om C ,  V,   och Mp som är de partier som mest pratar om en återgång till det som var, totalt saknar förmåga att ta till sig prognoserna från migrationsverket, eller tror man att det är bluffsiffror man kör med ?   

 

Nu är det dags att de partier som vägrat prata kapacitet tidigare får förklara sig.

Centerpartiet har ju suttit i Alliansregeringen de sista 8 åren utan att lägga två strå i kors för att ens försöka lösa varken integrationen eller bostadsfrågan .  Regeringskollegan  Björklund ( L ) börjar nu och rannsaka sig själv och Alliansen genom att i media tillstå att de inte la ner tillräckligt med energi i frågan. Det är bra att man äntligen kommer till sans och börjar inse hur illa man skött flyktingpolitiken under sina år vid makten.  Nu kanske man slipper och höra orden främlingsfientlighet, allas lika värde,  osolidarisk eller rädsla för invandrare så fort man har kritiserat den politik som man nu äntligen tagit till sig. Sent skall syndarna vakna.

Frågan är väl hur länge medborgarna finner sig i att medan representanterna från våra Riksdagspartier bestämmer en flyktingpolitik men där man tvingar kommuninnevånarna ta hela ansvaret utan att få full ekonomisk kompensation och där de med sin naiva politik har skapat kaos inom skolan med svårigheter att få både lärare med rätt kompetens och lokaler att räcka till , där socialkontoren bågnar under en högre arbetsbelastning och där personalen föredrar att lämna yrket. I många kommuner saknas det bostäder, arbetstillfällen  och i många kommuner så kan man förvänta sig en betydande skattehöjningar på grund av den förda politiken. 

Detta är inget som berör C, V , och MP,  här gäller tuta och kör så får vi se vad som händer utan en tanke på konsekvenserna och hur det upplevs ute i kommunerna.

Vi får väl se hur länge den taktiken håller innan väljarna till slut börjar inse det ohållbara i situationen. 

 

tn

Av tommy norum - 30 oktober 2016 16:00
 

Riksdagsman Harald Halen (s) valtalar på torget

Flyguppstigning på Åmålsviken 

Kyrkogatan i hörnet mot Hjeltegatan.


Flickorna på telegrafen.

Av tommy norum - 29 oktober 2016 07:00


Sverigedemokraterna större än Moderaterna. Centern går fram men Miljöpartiet har Svenska folket tröttnat på enligt mätningen i Oktober. Socialdemokraterna största parti med en ökning sedan Septembermätningen.     

 Hela mätningen för oktober månad — septembermätningen inom parentes

Moderaterna 19,5 (21,0)
“Liberalerna” 5,9 (4,9)
Centerpartiet 8,7 (6,8)
Kristdemokraterna 4,1 (2,8)

Socialdemokraterna 23,5 (21,5)
Vänsterpartiet 9,7 (8,6)
Miljöpartiet 2,4 (4,8)

Sverigedemokraterna 21,7 (24,5)

Av tommy norum - 28 oktober 2016 07:00 
Varför skall en del kommuinnevånare behöva betala mer för regeringens flyktingmottagningen än andra ? Våra svenska riksdagspolitiker för en osolidarisk flyktingmottagning, man tvingar småkommuner i en nästan obefintlig arbetsmarknad , hög kommunalskatt och  dåligt med bostäder, bli tvingade att ta emot stora flyktingskaror utan tillräcklig kompensation från staten.  

 

I Dalsland så har vi en arbetslöshet som ligger långt över riksgenomsnittet där tex Åmål ligger på strax över 13 % arbetslöshet och har så legat i årtionden. Där arbetslöshetssiffrorna för invandrare ligger runt 50 % i en del kommuner. Att i det läget tvingats Åmål att ta emot invandrare som per capita är en av de största mottagare i landet är både  osolidariskt och orättvist mot medborgarna i kommunen.

 

Det konstiga är att inte våra valda kommunpolitiker reagerar på förhållandet och kräver att Staten tar ett större ekonomiskt  ansvar så att det inte för kommuninnevånarna i förlängningen betyder sämre social service och högre kommunalskatter. Ni som är valda att företräda oss i kommunpolitiken ni har också att i första hand värna om era väljare i kommunen och inte era bröder i rikspolitiken som försöker springa från sitt ansvar i den ohållbara invandringspolitiken som höll på alldeles för länge genom att i fortsättningen låta kommuninnevånarna ta den ekonomiska smällen . Här pratar man om solidaritet, allas lika värde, man skall ta hänsyn till varandra. Något som inte gäller i asylmottagandet där de sämst ställda kommuners innevånare får ta den största ekonomiska ansvaret för den naiva flyktingpolitiken som bedrivits.

 

Kanske man också skulle visa lite solidaritet från staten för de glesbygdskommuner som ställt upp när naiva kommunpolitiker trott sig se en lösning på sina kommuners kräftgång och avfolkning i att ta emot flyktingar. Något som kommer visa sig i längden bli precis tvärt om när verkligheten springer i kapp och där stora skaror av arbetslösa invandrare knackar på hos socialkontoren runt om i landet och kräver bidrag för att överleva. Att som rikspolitiker driva en invandrarpolitik som man inte fullt ut vill ta det ekonomiska ansvaret för rimmar dåligt med den solidaritet som man värnar om för flyktingar inte skall gälla i samma utsträckning för den egna befolkningen i kommunerna

 

tn

 

 

 


Av tommy norum - 27 oktober 2016 07:00


Gång på gång uppdagas det hur våra gemensamma tillgångar slösas bort och där kontrollen är obefintlig hur våra skattepengar används. Anarki där politikerna har tappat kontrollen över det mesta i samhället visar det sig när media börjar granska hur våra myndigheter sköter sig och hur våra skattepengar används. Uppdrag gransknings senaste reportage hamnar Sida i skottgluggen ännu en gång där det visat sig att våra skattepengar i form av bidrag hamnar i fel fickor. Det som mest är oroväckande i det hela är att det skall behövas utomstående granskare som avslöjar det hela. Tydligen lever man i en naiv verklighetsuppfattning när man inte själva klarar av att avslöja missförhållandena hur våra skattepengar används. Inte första gången som Sida har avslöjats som naiva administratörer av hur våra bidragspengar används och utan att man tar i med hårdhandskarna och rensar ut de i organisationen som inte klarar av sitt uppdrag .       

David Wiking, biståndsråd på svenska ambassaden i Zambia.

Misstänks ha förskingrat svenska biståndsmiljoner 

 


 

De svenska biståndspengarna misstänks ha hamnat hos Ndambo Ndambo, vd för ZNFU.

Det var en anställd på bondekooperativet ZNFU, Zambian National Farmers Union, som först slog larm om att Sidas pengar inte nådde fram till de fattiga småbönderna. I ett brev till svenska och finska ambassaden berättade den anställde om korruption och oegentligheter som pågått i många år och om hur vd:n för ZNFU, Ndambo Ndambo, skott sig själv.


Byggde fiskdamm för pengarna

Bland annat misstänks Ndambo Ndambo ha byggt en tennisbana, ett klubbhus och en fiskdamm för biståndspengarna. Han ska också ha tagit stora privata lån som aldrig betalats tillbaka.

Ytterligare en källa på ZFNU vittnar om hur Ndambo Ndambo brukade plocka ut pengar för privat bruk. Pengar som borde ha gått till bönderna.

– Han fick exempelvis 5.000 dollar kontant nästan varje fredag. De var till honom själv och ingen ifrågasatte det, berättar mannen, som även han vill vara anonym.

 

Efter att en lokal revisionsbyrå 2015 gick igenom stödet så stärktes misstankarna mot ZNFU. Nu har också den internationella revisionsbyrån KPMG gjort en fördjupad revision och kommit fram till att vd:n Ndambo Ndambo bland annat har fått tre gånger högre ersättning än vad som godkänts av givarna, samt att biståndspengar, över en miljon kronor, har använts till hans privata trädgårdsanläggning.

 

tn

Av tommy norum - 26 oktober 2016 07:00
Kraftig reaktion på regionrådets Göran Gunnarssons ( c ) uttalande att förbjuda eller spärra politiska partier för att de inte delar Centerpartiets värderingar i politiken.  

 

   

  

Gunnarsson (C) har genomfört den största nedläggningen av landsbygdslinjer i Östergötlands historia, säger Emil Broberg (V)

 

 

Har man tappat allt sunt förnuft inom centerpartiet ?  Man kan ju undra vad som försiggår på partimötena när en företrädare i vår demokrati har sådana funderingar som att förbjuda politiska partier som inter dansar efter Centerns pipa.?

 

Tydligt är väl att får man inte gehör för sina politiska framställningar då skall de partier som inte vill vara med på tåget förbjudas eller spärras ut från politiken som regionrådet Göran Gunnarsson ( c )   utrycker det i SVT. Vi måste spärra ut ytligheterna, ytterkanterna som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, de har en förödande inverkan på politiken anser han.

 

Man kan ju fråga sig vilken som skall spärras ut eller kanske spärras in när företrädare från ett politiskt parti i en demokrati inte har förstånd nog att ta till sig demokratins spelregler utan utrycker sig på det sättet. Ett uttalande som bara spär på politikerföraktet och resultatet blir bara att många väljarna väljer alternativ utanför de sedan länge etablerade partierna som med alla medel försöker försvara sitt revir. 

   

Att dispyten med vänstern handlade om Centerns hjärtefråga att behålla servicen på landsbygden inte riktigt var i fas med verkligheten där det blev helt ombytta roller där Centern röstat på nedläggelse av 30 busslinjer i länet där Vänsterpartiet gick emot.

 

Vänsterpartiet har i tid och otid röstar populistiskt där man sällan eller aldrig tar hänsyn till en realistisk budget, är ingen nyhet. För Centerpartiet som i alla tider säger sig stå för en levande landsbygd i retoriken får man väl också sig en tankeställare när blir tvingad att ta beslut med utgångspunkt från ekonomin i verkligheten och inte från vilket behov som finns för att skapa en levande landsbygd. Kanske något att ta lärdom av i framtiden och vara lite mer realistiska och inte få väljarna att tro att Centerpartiet har lösningen på att skapa en levande landsbygd utan att också bli tvingade att ta hänsyn till vilka skatteintäkter som står till förfogande.

 

Nedläggningen av de 30 busslinjerna i Östergötland  var väl en bekräftelse på att det inte alltid går som man vill ge sken av att kunna leverera i politiken. .

 

tn

    

Av tommy norum - 25 oktober 2016 11:30

Det hände på det förr förra seklet - 1800 talet -

  

Här stävar Hjulångaren Arvika ut från Vänersborg på väg mot Åmål och Arvika

  

     

   

 

       

Det var väl så här Åmål såg ut på den tiden när hjulångaren Arvika besökte Åmål. Klicka på bilden för större format.


 

Det var då vi fick vår första tidning i Åmål.


 

Det var på den tiden man delade upp befolkningen i klasser med Adel, präster, borgare och bönder och andra.

Invandringen var inte så intensiv på 1800 talet som nu. Vi kan också konstatera att bönderna var den särklass största population i en tid där industrialismen inte slagit igenom ännu. Däremot kan man konstatera att befolkningen minskat sen 1800 talets mitt när vi nu har ca 50000 medborgare på Dal. En minskning som våra politiker har så svårt att ta till sig och anpassa sina utgifter efter. Har man inte klarat av att växa på 200 år så kanske man skulle börja och anpassa sig till läget och sluta drömma sig bort som man gjort i Åmål de 15 sista åren. Här finns det nu ca 12 tusen men våra politker tror sig styra en kommun med skatteinkomster av 15-18 tusen medborgare.  En dyr erfarenhet för Åmålsborna när man har politiker som vägrar att acceptera att kommunens antal medborgare minskat.I Åmål har man struntat att ta till sig den verklighet som har pågått i minst 200 år.

     


     

  


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5
6
7 8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<< Oktober 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards