Alla inlägg under september 2019

Av tommy norum - 22 september 2019 19:45

Tänk att man skall behöva ha kniven på strupen innan man fattar den ekonomiska situationen i kommunen. Här sparar man i administrationen på  närmare 6 miljoner.  Varför i herrans namn har inte ett sådant reformarbete påbörjats för länge sedan ?  Vi har likadana organisationsförändringar med besparingar på miljontals kronor både i vården, skolan som nu blir aktuelliserade och enligt politikerna kan man göra dessa utan att det förändrar kvalitén på servicen.

 Har man sovit under alla dessa år med den övertalighet av personal i både skola, vård och omsorg. Vi har tydligen också haft en övertalighet i park och gatuverksamheten efter de besparingar med personalnerdragningar som skett under de senaste åren.

Är inte detta en misskötsel med kommunala medel och ett bevis på att under Centerstyrningen i kommunen så har det slösats kopiöst med våra skattemedel när man ser alla besparingar som nu är på tapeten genomförs utan att det påverkar servicen på ett sådant sätt att vi som kommuninnevånare blir lidande på nerskärningen ?  Centerns styrning av kommunen har i alla avseenden under åren varit en ekonomisk katastrof där den ekonomiska styrningen varit av "gå på" karaktär utan den minsta kontroll på hur politiska beslut slår på ekonomin.

Ett fint arv som Centern lämnar efter sig till kommande generation, en pensionskuld på 350 miljoner och en skuld på närmare 80 miljoner i lånat kapital där investeringar i fritidssektorn är en stor del av lånet. 

Tänk att inte dessa ekonomirapporter med lämnade varningar för framtiden tagits på allvar i politiken.

Farhågorna i Pensionskulden har påpekats i ett 10-tal år utan att politikerna reagerar.

Med facit i hand har Centerstyre varit en katastrof för Åmåls kommuns finanser där prioriteringar i fritidssektorn varit det som varit viktigt. Arvet till våra barn som börjar närma sig en halv miljard kronor "det löser sig" enligt Centern.

Av tommy norum - 22 september 2019 19:45

Detta är en saga som utspann sig på 2000 - talet och som mycket väl kan hända eller har hänt i kommuner där slapphet och dåligt omdöme sätter sin prägel i verksamheter på grund av en kultur med dålig politisk styrning.


I den här sagokommunen  präglas hela verksamheten av dimridåer och konstiga politiska beslut som saknar ordentliga beslutsunderlag och där man kan misstänka att hela proceduren är en väl utarbetad metod för att lura skattebetalarna för att tillgodose sina egna privata intressen på skattebetalarnas bekostnad.

 

Här presenteras beslutunderlag för politikerna som inte har någon verklighetsförankring.


Detta handlar om en  hypotetisk investering i en kommun i sagans land,  en  investering där förutsättningarna också ingick en betydande kontantinsats och ett eget arbete på x antal kronor för den som var initiativtagare till investeringen. När beslutet var taget där kommunen förband sig på en investringskostnad på x antal kronor.

 Efter beslutet i nämnden så införskaffades ytterligare en offert som i sin utforming var av den karraktären att investeringen blev betydligt billigare än det underlag som presenterats för politikerna.

 

Då såg politikerna i nämnden till med hjälp av den tjänsteman som bestämde att den initiativtagare till investeringen till stor del slapp den kontantinsats som var en del av uppgörelsen i det politiska beslutet.  Om de hypotetiska funderingarna är rätt visar inte detta då att de funderingar vilket det har spekulerats i denna blogg att de ledamöter som sitter som beslutsfattare i denna sagans värld  tydligen är mer mån om sina egna intressen än det mandat de är valda på, att ta tillvara kommuninnevånarnas ekonomiska intresse.

Det konstiga i hela den hypotetiska processen i sagans värld är att kostnaden för kommunen den blev högre än det underlag som presenterades för politikerna i beslutsunderlaget trots den billigare kostnaden på åtskilliga 100. 000 tals kronor för  investeringen.   

Tror ni inte på denna saga i så fall beror det på att ni vill inte tro på att det som händer i sagans värld aldrig kan hända här.

Av tommy norum - 21 september 2019 19:45

Förutsättningarna för den nya hyresgäst som vill hyra in sig i Hamnterminalbygget är en årskostnad på 1 250 000 :-  + uppvärmning i den komersiella delen.

  

Kommunstyrelsen har beslutat att börja byggnationen utan en hyresgäst i den kommersiella delen av fastigheten. 


Onekligen ett gamblerspel med våra skattepengar. Skaffa fram en hyresgäst som är villig att betala över 100000 tusen/ månad + energikostnader är kanske inte det lättaste i dessa tider. Tänkbar hyresgäst skall i första hand sökas i den maritim verksamhet.

 

Jag hoppas att det inte är bluesens behov som avgör beslutet som i efterhand kan visa sig bli dyrt för oss skattebetalare. Att vi i åratal betalat Dalbo-Båtar  ca en halv miljon i hyresstöd varje år kan nu i praktiken bli dubbelt så mycket om man inte lyckas få en hyresgäst till Hamnterminalen med de uppsatta hyreskrav som skall täcka investeringskostnaderna .

 

Att försöka dra runt investeringskostnaderna med hyresintäkter från bluesen det kan vi glömma. Den täcker inte ens uppvärmningskostnaderna för fastigheten.

 

Att försöka i efterhand gå runt det som i alla investeringar i fastigheter fodrar, hyresgäster, visar kanske att Centerns fortfarande har svårt att ta till sig den ekonomiska verklighet som härskar utanför stadshuset, där de tar risker med våra skattemedel som kommer att drabba kärnverksamheten om man inte lyckas få en hyresgäst . En dyr investering för oss skattebetalare som i åratal har bidragit med

miljoner av skattepengar för att få fastigheten att gå runt. Se nu till att vi inte får ett nytt Vänersborgs fall, där politiker sitter och tar beslut utan att förstå följderna av investeringens kostnader.   


Det som för några veckor sen våra partiledare gjorde klart för medborgarna var att en hyresgäst var förutsättningen för att ge klartecken för uppbyggnaden, det gäller inte längre. Då var det kärnverksamheten som i första hand skulle stå i fokus för var

skattepengarna skulle gå till. Men minnet är kort hos våra politiker.


Av tommy norum - 19 september 2019 19:45

Tänk att det där med att försöka skjuta budbäraren det är inget som i regel fungerar i längden. Informationen den kommer förr eller senare fram ändå.


Sune Tholin har i omgångar ondgjort sig i PD om mitt grävande framförallt i Samhällsbyggnadsnämnden. Sist så skrev han i sin krönika att det skall bli intressant och följa hur jag skall ta mig ur denna soppa i mitt sätt att förfölja politiker och tjänstemän i och med att polisanmälan las ner för tjänstefel.

 

Jag får väl vända på kuttingen och fråga Sune Tholin hur han skall ta sig ur sin sits där han hela tiden har försökt mörka de uppenbara fel och brister som har uppdagas.

Kanske en ursäkt vore på plats till PD läsarna när man inte tar sitt ansvar att vara en röst för och till allmänheten .


Skall bli intressant hur Tommy Jingfors och Kurt Svensson skall agera nu efter det beslut som togs i samband med återuppbyggnaden av hamnterminalen där man också presenterar den osubventionerade hyresintäkt som skall ligga till grund för återuppbyggnaden.


Så sent som den 3:e September så hävdar Kurt Svensson i polisförhör angående Subventionsåtalet att min anmälan är felaktig Norums beskyllningar är inte korrekta. Hyrorna ligger inte i underkant när de räknas ut.

Gjord investeringar har inte utelämnats när hyrorna har räknats ut. Revisorerna har

kontrollerat Norums påstående och man har kommit fram till att de inte är korrekta.

Har revisorerna vid en genomgång funnit tveksamheter hade en extern revisor anlitas, men så har inte skett.


Tommy Jingfors redogörelse i polisförhöret den 7:e september påstår han att hyran är anpassad efter de kostnader som kommunen har haft fördelade på hyresgästerna. Påståenden att hyrorna är i underkant är inte rätt. Alla kostnader för uträkningar för hyror är noga dokumenterade och dessa siffror talar sitt tydliga språk. 


Hur en hög tjänsteman och en toppolitiker så utstuderat talar osanning i ett polisförhör tyder ju på en kultur som inte hör hemma någonstans i ett samhälle.

  


I det beslut som kommunstyrelsen tog i går så visar det sig när proffsförvaltare tar sig an sin uppgift och inte lämnar något åt slumpen så hamnar hyresintäkterna på det dubbla.  En intäkt som måste till för att täcka kommunens kostnader i samband med återuppbyggnaden. En information som jag stångat mig blodig för att få förståelse för men där hela tiden både politiker och tjänstemän blånekat till och där jag i massmedia hånats och ironiserats av Sune Tholin över mina försök att informera om  alla övergrepp som har skett med kommunens skattepengar. Skäms på sig  Sune Tholin ,  Kurt Svensson  och Tommy Jingfors.

   

Jag har väldigt svårt att tänka mig Center som det ledande partiet i framtiden med den kultur som råder i det partiet där kuppartade beslut i vindkraftfrågan och där de går fram med osanningar och där de inte vill ta ansvar för sina tokiga beslut utan vill helst fortsätta som ingenting har hänt där de med hjälp av PD mörkar avslöjanden.


Ett Politiskt parti och en tidning som som inte visar respekt för sanningen de skall ut i kylan.  
Av tommy norum - 18 september 2019 19:45

Det lutar som om Kurt Svensson får lämna kommunalrådsposten och inrikta sig på att bli pensionär.


Socialdemokraterna gjorde ett kanonval och tog 15 mandat trots den lovade skattehöjning som väntar kommuninnevånarna, Vänstern fick 1 mandat och Miljöpartiet fick 2 mandat, tillsammans så får de majoritet med sina 18 mandat.


Centern den stora förloraren fick bara ihop 7 mandat en minskning med 7 mandat Folkpartiet 2, KD 2, Moderaterna 5 mandat, den stora vinnaren bland de borgliga. Tillsammans får de 16 mandat, 2 mindre än den rödgröna majoriteten.


SD fick 1 mandat och får väl finna sig att stå utanför makten i och med att de inte blev vågmästare som det ett tag såg ut att bli.


Prawda.se lyckades inte få något mandat.


Centerns sätt att sköta kommunen de senaste åren fick verkligen väljarna att reagera. Kan det vara vindkraftsfrågan och turbulensen kring subventioner som

de förnekat, svårigheten att under åren ha kontroll på ekonomin med obefintlig uppföljning, kanske satsningen på en allt dyrare fritidsverksamhet, samtidigt som man ökar skuldbördan både i pension och investeringsskulder. 


Av tommy norum - 17 september 2019 20:00

Har tagit del av polisförhören med Tommy Jingfors förvaltninschefen i samhällsbyggnadsnämnden och vårt kommunalråd Kurt Svensson. En intressant läsning när man ser hur man talar osanning och förvränger sakförhållanden för att komma i bättre dager hos åklagaren. Hela upplägget i deras version är ju att försöka

ge en bild av mig som en bråkstake som är ute och cyklar i alla mina påståenden.

Vi börjar med Tommy Jingfors redogörelse i polisförhöret.


AXA-ladan påstås i polisförhöret vara ett hyresobjekt som hyresgästen åtog sig att rusta upp gratis. Åmåls kommun stod för vissa materialkostnader.

Första felet: hyresgästen debiterade arbetskostnader för upprustningen. Åmåls kommun stod för materialkostnaderna,

samt eluppvärmning i lokalen.

Med en hyra på 1000 kr / månad som började debiteras efter mitt avslöjande om förhållandena så anser sig kommunen fått tillbaka de investerade pengarna samt den uppvärmningsel som kommunen stått för under tiden. 

 

Tommy Jingfors anser också att alla hyresavtal  beträffande Terminalbyggnaden är

anpassade efter de kostnader som Åmåls kommun haft för investeringen.

En sak som nu kommer att visa sig när det nya hyresavtalet blir offentligt.

Tommy Jingfors har i polisanmälan påstått att upprinnelsen till mitt dåliga förhållande  till samhällsbyggnadsnämnden var att jag varit upprörd över att en krögare fick

tillgång till en del av bryggan där Seglationsstyrelsens Polstjärnan förut låg. Han påstår att mitt intresse för bryggan skulle vara personliga eftersom jag själv använde bryggan.

 

Fel igen: Upprinnelsen till kontroversen var att ett staket som skulle ingärda hela Bryggan var påbörjad, där café och ölförsäljning skulle tränga ut möjligheten för större fartyg att besöka småbåtshamnen. 

Ett faktum som våra båtklubbar kan bekräfta som var med på det möte, där man kom överens med Tommy Jingfors att ändra planerna. Ett staket som blev dyrt för kommunen när det sen visade sig att någon café och ölförsäljning fick man inte ha på

bryggan på grund av krav från hälsomyndigheterna. En sak som man borde tagit reda på före investeringen. 

 

Sedan gråter Tommy Jingfors krokodiltårar över mitt sätt att undersöka förvaltningen där jag påstås springa på Stadshuset ett par gånger i veckan. Han letar där i dokument som efter minsta fel i alla typer av frågor. Jag har i min roll som undersökare av politiska och förvaltningsbeslut gjort Tommy Jingfors arbetssituation olidlig., där också hans 6 barn kommer in där han får frågor om han stjäl.

 

Slutklämmen i polisförhöret är att om jag fortsätter mina beskyllningar kan invånarna börja tro att det finns någon

sanningshalt i dessa. 

 

Jag är ojust och dum i mina beskyllningar. Jag tror mig beskriva verkligheten med egna meningar och skriver i min blogg om mygel och konspiration. 

 

Han överväger att göra en anmälan mot mig om förtal eller ofredande.

En mycket intressant utveckling. Jag ser fram mot den anmälan Tommy Jingfors - det skulle räta ut en massa frågetecken som du förnekar har hänt.


Som kommentar till hela affären kan man ju konstatera att Tommy Jingfor saknar  en del av den kompetens som erfordras i en verksamhet som skall förvalta våra fastigheter. Ett uppdrag som nu politikerna har befriat Tommy Jingfors från efter alla konstiga hyresavtal och ombyggnader av fastigheter som förvaltningen har stått för. Inte en dag för tidigt.

  

Av tommy norum - 17 september 2019 19:45

Kurt Svensson vårt avgående kommunalråd har svårt att ta till sig det stora raset i kommunalvalet, läser vi i pressen.


Han liksom vår lokaltidning har de senaste månaderna stoppat huvudet i sanden och inte låtsats om alla övertramp som inte minst den här bloggen har informerat om. Kanske är det så att försöker man mörka uppenbara fakta om oegentligheter om sitt sätt att styra kommunen så är nog inte väljarna dummare än att de genomskådar detta till slut.

 

Att försöka att inte låtsas om de problem som ett långt Centerstyre har inneburit för kommunen med slapphet i ekonomistyrningen,  med ett tjänstemannastyre i vissa förvaltningar där man tummat på de klara regler som finns i kommunallagen, regler som är till för att skydda oss kommuninnvånare. Där man inte reagerar på att ha en revisionsgrupp som inte ens är värd namnet. Ett kommunalråd som inte har respekt för lagöverträdelser, utan när han blir ertappad med byxorna nere, talar osanning om sakförhållanden för att slippa ta ansvar för sina tokiga beslut.

 

Att under årtionden struntat i att ta tag i våra pensionsskulder och förbereda en återbetalning som skall skydda våra barns åtaganden i framtiden mm mm. 


Att sen inte vara självkritisk på vad man har åstadkommit eller hur man tagit tillvara medborgarnas intressen är nog något som kommuninnevånarna har med sig både när det gäller vindkraftsfrågan och andra konstiga bortförklaringar i uppenbara lagöverträdelser.


Förstår man inte väljarnas reaktion under sådana omständigheter då skall man inte företräda dessa i sitt styrande, ett faktum som våra väljare klart deklarerat genom kommunalvalet.  


  

Av tommy norum - 12 september 2019 19:45

Hur är det har PD skött bevakningen av valet på ett korrekt sätt ?


Har kommuninnevånarna fått ta del av alla konstigheter som skett i förvaltningarnas sätt att förvalta våra skattemedel ?


Man kan ju undra när det varit en kompakt tystnad om alla oegentligheter som framförallt samhällsbyggnadsnämnden har varit pappa till i sin verksamhet.


PD ser tydligen som sin uppgift att skydda politiker och tjänstemän när de delar ut våra skattemedel till olika intressenter både inom föreningar och företag mot de beslut som tagits i fullmäktige.


I PD är det ägaren Sune Tholins intresse som avgör hur man ställer sig till vad som skall publiceras. Skamligt PD, här har man nu fått bekräftelse på var hyresnivån ligger i Hamnterminalen ca 1,2 miljoner per år exkl. värme. En dubblering av vad som debiterats i hyra under ett antal år. Bluesen har fått en liknande subvention helt emot de fullmäktigebeslut som tagits. Detta är bara en liten del av konstigheter som förekommit i Samhällsbyggnadsnämnden.


Varför är inte PD intresserad av detta. Finns det personliga relationer till de som så uppenbart lurar skjortan av oss skattebetalare ?


Kanske är det dags för en ordentlig analys var PD står i sin nyhetsbevakning.

Är det personliga relationer för att skydda politiker och tjänstemän som stoppar publicering eller är det någon form av maktfullkomlighet där personliga intressen

från ägarna styr utbudet vad som skall publiceras.

Det är dags att ta reda på dessa förhållanden nu. Jag tror inte PD:s läsare hur länge som helst finner sig i att ägarna sätter agendan vad som skall publiceras, där det mörkas om uppenbarliga fel som begåtts i politiken.


Skall bli intressant att se hur länge PD:s redaktion står emot trycket när det börjar ifrågasättas PD:s sätt att ta tillvara innevånarnas intressen genom att de slutar att läsa tidningen.


Jag kommer nu koncentrera mig på PD:s sätt att ta tillvara kommuninnevånarnas intressen en tid, sedan kommer bloggen att läggas ner då jag anser att politikerna till stor del har tagit till sig de brister som påtalats, där ekonomistyrning, budgetbehandling, utvärderingar, hyreskontrakt äntligen fått rutiner där man kan följa hur och var kostnader finns på ett bra sätt.


Lurendrejeriet där tjänstemän i sin roll lurar skjortan av politiker i nämnderna när de låter egna intressen styra var våra skattepengar skall gå till utan att politikerna förstår innebörden av de beslut de fattar skall förhoppningsvis också vara slut när den naiva inställningen till alla förslag som presenteras för beslut nu har påtalats.                    

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17 18 19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards