Alla inlägg under februari 2021

Av tommy norum - 28 februari 2021 11:56Det gäller att möjligaste mån visa falska kort eller köra med skrämselpropaganda när man misslyckas med sin politik . Nyligen skickade justitiedepartementet ut ett triumferande pressmeddelande där man berättade om ”rekordnivåer” av antalet polisanställda: ”Visste du att polisen har växt med 5 463. Men att den stora majoriteten av de nyanställda är civila – inte poliser det aktar man sig noga att informera om. ”Det finns inte en chans i världen” att regeringen kommer att nå målet om 5 000 fler poliser till år 2024 (alltså hälften av de 10 000 som ska anställas).och det vet alla. Man bara väljer att blunda för det, det gäller att hålla skenet uppe så länge det går. Så i det socialdemokratiska Sverige får vi fortsätta med att polisen inte ”levererar den produkt som allmänheten har rätt att förvänta sig”. Rättssystemet fungerar gentemot vanliga Svenssons, Men många kriminella har mer eller mindre blivit straffimmuna på grund av alla straffrabatter och en tandlös lagstiftning, Trots de senaste årens resursförstärkningar har polisen inte ens kunnat säkerställa minimibemanningen av områdespoliser i alla utsatta områden, konstaterade Riksrevisionen i en kritisk rapport i november. Bara att konstatera att vi får bocka av ännu ett vallöfte som den här regeringen inte lyckas att infria.


Polisbristen är värre än S vill låtsas om (expressen.se)


Av tommy norum - 27 februari 2021 12:28
 En information som inte är ett dugg förvånande för de som fortfarande har lite sunt förnuft kvar. Att de ansvariga politikerna för vår invandringspolitik under de senaste åren vägrar se något samband mellan den naiva invandringen och de ökade våldtäkterna är inte ett dugg förvånande när det finns politiska partier som ännu en gång kan peka på vilka konsekvenserna sjuklöverns naiva migrations politik ställt till. Surt sa räven att behöva erkänna att 60% av våldtäkterna är invandrare som ligger bakom. Då kom ännu en konsekvens upp till ytan som har sin upprinnelse i en migrationspolitik helt befriad från sunt förnuft. Konsekvenserna försöker man hela tiden sopa under mattan och inte låtsas om. Det upprörande i kråksången är väl att man fortfarande fyller på med nya flyktingar utan att först kunna presentera en politik som säkerhetsställer medborgarnas trygghet.
Sprängningar, dödskjutningar, våldtäkter, utanförskapsområden, bostadsbrist, ökande klasskillnader, försämrade skolresultat listan kan göras lång vad våra ansvariga politikers migrationspolitik ställt till för samhället. Frågan är väl när medborgarna tröttnar på politikernas ständiga förnekande vad deras politik fått för konsekvenser för medborgarna.
·

Av tommy norum - 25 februari 2021 10:48
Välkommen till kunskap och förnuft - stoppa klimatkrisen
Som yrkesverksam inom meteorologi har jag följt klimatfrågan med stort intresse länge. Som andra påpekat i sina inlägg har jag också känt mig ensam om att ställa frågor om vad som presenteras som vetenskapliga fakta. Och obehaget att stämplas som klimatförnekare har gjort att jag många gånger inte har invändningar. Jag är därför glad över det omfattande engagemang som nu uttryckts genom FB-gruppen Folkets revolt mot klimathysterin. Detta visar att vi inte är ensamma, tillsammans är vi en stor del av Norges befolkning. Äntligen har vi en plattform där vi fritt kan ställa frågor, dela kunskap och åsikter utan att bli stämplade och förlöjligade.
Det har varit ett nöje att läsa inlägg och intressanta artiklar från kända forskare som det länkats till från FB-sidan. Det känns som att vi har blivit svältfödda på neutral folkinformation och balanserad klimatforskning. Nu hjälper vi varandra att gräva fram information från olika källor och kommer inte längre överens om att ensidigt påverkas av populistisk propaganda.
Jag vill berätta lite om min bakgrund och grunden till mitt engagemang och ge en liten inblick i meteorologi, modeller och prognoser.
Jag är utbildad meteorolog från universitetet i Bergen och har arbetat 10 år som statsmeteorolog vid Meteorologiska institutet, Vervarslinga för Nordnorge i Tromsø. Både studien och inte minst upplevelsen som varningsmeteorolog har gett mig insikt i hur väderprognoser och klimatmodeller är uppbyggda, hur de används samt deras styrkor och svagheter. Meteorologi är en mycket komplex vetenskap som beskriver fysiska och kemiska processer i atmosfären. Vädervarning och klimatmodeller är kodade ekvationer av dessa processer. Modellerna är ′′ matade ′′ med observationer och kör regelbundet för att skapa uppdaterade prognoser. Eftersom atmosfären är så komplex som den är måste modellerna förenklas av verkligheten.
En grundprincip man lär sig i studien är att atmosfären är ett kaotiskt system. Detta innebär bland annat att små förändringar i starttermer i modell kommer ge stora utslag över tid. Det upplevde vi i dagliga väderprognosen genom att generellt kunna förlita oss på modellernas resultat de två första dagarna, medan anmälningar från dag 3 och bortom blev osäkra. Vår längsta notis var och är fortfarande en vecka före tiden. Ovissheten i dessa anmälningar ökar för varje dag. Exempelvis kan man se detta som färgkodning på långvarig notis på yr. nej, där grön färg indikerar en ganska säker notis, gult något osäkert och rött en osäker notis.
Min huvudpunkt i att skriva detta är att förmedla att modeller och prognoser är kopplade till osäkerhet. Och dessa osäkerheter är underkommunicerade i klimatfrågan.
Framtida klimatprognoser presenteras som vetenskapliga fakta och det är här den stora halkan sker. Fakta om framtiden kommer i framtiden. Modeller kommer aldrig att vara exakt varken på mikrovågsugn eller på makronivå. Att hävda något annat kommer att strider mot vetenskapliga arbetsmetoder där man ständigt testar olika hypoteser, verifiera verkligheten (observationer), förbättra modellerna (algoritmer) och testa igen. Att sätta monopol på sanningen, som att hävda att ′′ den genomsnittliga globala temperaturen kommer att öka med 2 grader om 20 år ", kommer att förhindra sann forskning där man ständigt söker sig till att hitta sammanhang och få nya kunskaper. Sann forskning beror på att någon ställer nya frågor, för att bara hitta nya svar.
Så till FN: s klimatpanel, som verkar vara ett autosvar varje gång man ställer frågor om dessa ′′ vetenskapliga fakta ′′ om klimatet. Jag undrar, detta 97 % avtal i FN: s klimatpanel, vad handlar det om? Kan det vara så att de har gått med på att eliminera osäkerheten i klimatmodellerna? I så fall har de förlorat sin vetenskapliga integritet. En annan sak som jag undrar är varför det är så viktigt att framstå som så olik? Och här känner jag att det har funnits en olycklig koppling mellan vetenskap och politik. Om det finns en politisk agenda bakom kommer vetenskapen inte längre att vara öppen och söka, utan kommer att kontrolleras i en kontrollerad riktning. Är det detta som gör det så obehagligt att ställa frågor som inte är politiskt korrekta? Och är det därför som de som inte stöder nuvarande klimatpolitik betecknas som klimatförnekare.
För min del känner jag att det vrider sig i magen när jag kallas klimatförnekare. Jag förnekar inte klimatet! Väder och klimat hör ihop. Vädret är vad vi upplever dagligen av väderfenomen som vind, moln, regn, snö etc., medan klimatet är de långa trenderna i vädret och hur det genomsnittliga vädret för större eller mindre område varierar under en period. Vädret kommer att varieras från dag till dag och klimatet kommer också att förändras ständigt beroende på vilken period och område vi tittar på. Klimatet är för ett stort antal statistik från observations stationer över vädret som varit, förutom klimatmodeller som gör prognoser över förväntad utveckling av klimatet i framtiden. Detta är intressant vetenskap och jag förnekar ingenting av detta. Då hade jag aldrig studerat meteorologi.
Men jag vet naturligtvis frågan nedan, som jag önskar var en fråga och inte presenterades som fakta, detta med ′′ man-made ". FN: s klimatpanel har bestämt att klimatförändringarna är man-made och detta ligger till grund för dagens klimatpolitik i Norge. Teorin, som presenteras som fakta från FN: s klimatpanel, är att ökade koldioxidutsläpp, leder till en ökning av den genomsnittliga globala temperaturen. Men detta har inte bevisats och har avvisats av välrenommerade forskare. För det första är det inte möjligt att beräkna en exakt global temperatur för hela jordens yta eller atmosfär med 1 graders noggrannhet. För det har vi inte tillräckligt med mätningar och mätningarna har viss mätosäkerhet. Och igen, modellerna är som nämnts innan förenkling av verkligheten och kan inte ge exakt resultat. När vi inte har någon kontroll över nuvarande tillstånd (global temperatur) och prognoserna för framtiden är osäkra, är det inte vettigt att påstå att forskarna bevisat att CO2 leder till ökad global temperatur. Det måste också sägas att CO2 endast utgör en mikroskopisk andel av atmosfären, att många processer fungerar samtidigt och att det är väldigt svårt att isolera konsekvenserna en enda komponent. CO2 är en ren och viktig gas som djur, människor och natur är beroende av. Att fånga CO2 från människor, djur eller utsläpp från oljeproduktion är därför meningslöst. Förutom att det kostar svindlande summor.
Grunden till mitt engagemang är min kunskap om modellernas begränsningar och osäkerheter och att jag tror att norska folket blivit felinformerade i klimatfrågan.
Som jag ser det så är klimatkrisen ett mansgjorda problem. Ett misstag spår som leder bort från de verkliga problemen. Jag jobbar hellre för att rädda människor än rädda klimatet. Jobba för en trygg framtid för våra barn istället för att sprida skrämselpropaganda och skapa rädsla. Stoppa nedskräpning och förorening av natur och miljö. Arbete för förbättrade levnadsvillkor och fördelning av varor mellan världens rika och fattiga länder. Jag vet att motsvarande är att vi kan göra allt detta. Men jag tycker det är moraliskt äckligt att slösa enorma summor på åtgärder man inte kan mäta effekten av medan människor med verkliga behov, både här på land och i resten av världen hade kunnat hjälpas åt.
En tanke som har slagit mig om klimatåtgärder är om de sorterar under ′′ kejsarens nya kläder "? Med ett totalt offentligt engagemang utifrån öppen saklig debatt, kunskap och sunt förnuft är jag rädd att de hänger i en tunn tråd.
Tack för uppmärksamheten!
Hälsningar från Gjertrud Røyland

Av tommy norum - 24 februari 2021 12:03 Björn Ranelid om sanningen i Sverige! Det hög tid att säga och skriva sanningen.

 
'
Stefan Löfven och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hotar rättssäkerheten i Sverige, ty deras gemensamma verklighetsuppfattning är förnuftsvidrig och falsk. De två nämnda politikerna är farliga för allmänheten, eftersom de inte förstår att deras syn på allvarlig kriminalitet framför allt bland ungdomar leder till att rånare, vapenkurirer, mördare och narkotikalangare kan fortsätta med sina brottsliga handlingar utan kännbara påföljder. Ingen som har sprängt byggnader i Sverige har hittills blivit ertappad och ställd inför rätta.
I Sverige når sprängladdningarnas stubintrådar från Östermalm i Stockholm till Göteborg, Malmö och andra mindre städer. Många barn lär sig portkoder och att vara rädda för främlingar, innan de behärskar multiplikationstabellerna och att stava till ordet trygg.
Stefan Löfven hävdar bland annat att den forna Alliansens skattesänkningar har lett till att ungdomar mördar, dräper, rånar, misshandlar, bränner bilar och förnedrar sina offer genom att urinera på dem. En sådan uppfattning är grotesk och oslagbar i sin dumhet och provokation mot alla dem som drabbas av dessa gangstrars nidingsdåd.
En ung ligist som rånar en jämnårig därför att denna har en dyrbar jacka, klocka eller mobiltelefon skulle således begå detta brott därför att burgna och förmögna föräldrar har fått sänkta skatter under en borgerlig regering. De flesta av förövarna har invandrarbakgrund.
En sådan syn på kriminalitet är absurd och skulle reta till skratt, om den inte vore sprungen ur en statsministers förvirrade hjärna. I Sverige är en människa myndig när hon är arton år. Då får hon rösta i politiska val, ta körkort, köpa cigaretter och beställa alkohol på en restaurang.
En artonårig individ har rätt att göra ovanstående, men hon eller han behöver inte ta ansvar för sina brottsliga gärningar. Ingen tonårig rånare i Sverige svälter, törstar efter rent vatten eller lever under bar himmel utan kläder. De har fri skolgång och lunch utan kostnad i Sveriges skolor. Ingen av dem svälter till döds.
Föräldrar skall uppfostra sina barn och ungdomar måste ta ansvar för sina handlingar. Statsminister Stefan Löfven talar om att antalet poliser i Sverige påverkar brottsligheten. Det tänkandet innebär att i den stund en presumtiv brottsling inser att det inte finns en polis i närheten så blir denna person benägen att begå brott av olika slag.
Unga flickor och pojkar skall ha rätt att bära hur dyra och förnäma kläder som helst, utan att en enda gangster skall få råna dem på dessa persedlar. Rånen har ingenting att göra med sänkta skatter i Sverige.
Tusentals familjer var fattiga i min barn- och ungdom i Malmö, men det ledde inte med nödvändighet till att sönerna och döttrarna blev brottslingar. Jag hörde aldrig talas om ett enda fall under min skoltid att en pojke eller flicka stal en fin jacka eller klocka från klasskamrater eller andra personer.
Fritidsgårdar undanhåller inte brottslingar från att dräpa, mörda, råna, spränga hus och misshandla andra människor. Det behövs inga sådana inrättningar för att ungdomar skall kunna syssla med idrott, studera, umgås med varandra eller förkovra sig i livet. Barn behöver inga fritidsgårdar för att leka.
Ett hundra procent av Sveriges medborgare som är äldre än åttio år satte aldrig sina fötter på fritidsgårdar när de var unga, ty det fanns inga sådana på den tiden.
Med Stefan Löfvens syn på kriminalitet bland ungdomar borde miljarder fattiga barn i Afrika, Indien, Kina och Sydamerika dräpa, mörda och råna sina medmänniskor i en omfattning som vore ofattbar för dig och mig.
En flicka eller pojke som blir rånad på en ägodel och därtill förnedrad av brottslingen får bära denna rädsla och skräck lång tid efteråt och kanske resten av sina liv. Rånarna skall ställas till ansvar för nidingsdåden och dömas redan vid det första övergreppet.
Om ett par veckor skall jag tala på ett fängelse i Sverige och vid ett annat tillfälle är jag inbjuden att ge min syn på brottsoffer. Jag kommer att säga vad jag tänker och skriver här.
Björn Ranelid, fredagen den tjugoförsta februari år 2020.
66

 

 
Av tommy norum - 23 februari 2021 12:45

 

Socialdemokraternas dubbelmoral visar sitt ansikte när man lät kommunisten Jonas Sjöstedt i V vara med och påverka  regeringens budget men man vägrar prata med SD för att de har fel värdegrund.  


Socialdemokraterna vill gärna prata värdegrund och anklagar bland annat Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson att han har sina rötter i Nazisterna. Men själv så har Socialdemokraterna inga problem med att samarbetat med Vänsterpartiet ett parti som har sina rötter i Sovjetunionens kommunistparti och där man med täta kontakter lät ideologin frodas på ett sätt som skvallrar om att man kanske inte riktigt förstod vad medborgarna förväntade sig av politiken när de svenska kommunisterna for runt i de kommuniststyrda länder som låste in  sina medborgarna, man sköt sådana som ville söka sig till friheten i väst och där man skapade ett angivarsamhälle för att hålla folket i schack. Den verkligheten ville inte vänsterpartiets kommunister låtsas om för det skulle förstöra deras chanser att ta den politiska makten i Sverige. I stället så förskönade manförhållandena i de forna öststatsländerna.

 

Det var väl först när berlinmuren föll som kommunisterna började få kalla fötter när all de hade förnekat kom upp i dagen efter sovjetunionens fall som visade hur illa ställt det var där kommunisterna styrde länderna men som våra kommunister i Sverige hela tiden under årens lopp hade förnekat. Socialdemokraterna glömmer tydligen lätt historien när makten står för dörren. Här hemma skapade de svenska kommunisterna på 50 talet celler på arbetsplatserna för att vara förberedd och snabbt kunna ta över som man gjorde i de länder som sovjet befriade från Hitlers armé. Det var bara det att någon befrielse blev det inte utan här tvingades länderna in i en politisk ordning där kommunisterna skulle vara herre på täppan. Kommunisterna i det svenska partiet med Hagberg och sedan Hermansson, Werner, Schyman för att inte tala om Ohly som i det längsta trotsade sig kvar i kommuniststämpeln. Det var  då Sveriges Kommunistiska Parti stöder Nazitysklands ockupation av Norge och Danmark. (Hitler och Stalin är ännu allierade.)  

 

Till och med Jonas Sjöstedt är också kommunist. Han var vid mogen ålder aktiv medlem i Kommunistisk Ungdom ännu två år efter Berlinmurens fall vilket säger en hel del om hans tankeförmåga i politiken.  Det tyder på djup övertygelse när han såg sig tillhöra kommunistpartiet i sin ungdom och vad de stod för skvallrade väl deras partiprogram om där man gick och väntade på den efterlängtade revolutionen   som snart skulle komma.  Ett partiprogram som reviderades så sent som 2016.   

 

 Hur är egentligen med socialdemokraternas värdegrund kan man fråga sig?  Man vägrar prata med Sverigedemokraterna som anses inte har rätt värdegrund för att kunna föra dialog med. Men man har inga skrupler att vara beroende av ett parti som V som bevisligen har ett stort inflytande i den rödgröna regeringen.   Ett parti som så sent som på 1950 talet Socialdemokraterna kände sig tvingade att skapa en olaglig spionorganisation för att hålla koll på kommunisterna som gick och väntade på att den efterlängtade revolutionen med hjälp av Sovjet skulle förändra Sverige från en demokrati till en lydstat under Sovjetunionen på samma sätt som i alla andra länder som Sovjet tog sig an. Man hade täta kontakter med de forna Östtyskland och såg landet som en politisk drömmodell som skulle överföras till Sverige.   

Det är nog på tiden att både Socialdemokraternas värdegrund och Vänsterpartiets bakgrund blir satt under lupp så väljarna får klart för sig vilka man har och göra med när man i fortsättningen  går och röstar. Med en socialdemokratisk värdegrund som helt är befriad från verkligheten i en dubbelmoral där makten styr vilken man skall samarbeta och där värdegrunden likt en kameleont ändras i takt med färgen på den man samarbetar med, allt för att behålla makten.   

 

Vänsterpartiet som fortfarande inte på ett trovärdigt sätt gjort upp med sina rötter i arvet utan fortsätter argumentera som kommunister alltid har gjort. Marknadsekonomin påstås vara ”per definition odemokratisk”. Partiets slutmål anges vara ”upphävt ägande av produktionsmedlen över huvud taget.” Man använder ord på framgångsrika företags grundare för ”profitörer”, ett typiskt ordval ur den kommunistiska vokabulären. Samtidigt som man sitter i vänsterpartiets fastighet i centrala Stockholm som på sin tid var finansierad av Stalin och låtsas som man har lämnat de kommunistiska värderingarna bakom sig.     

  

tn 
 

 

Av tommy norum - 21 februari 2021 13:01
 
Ledare

Slutet för Socialdemokraterna

Skrämselstrategin säkrade Löfven regeringsmakten år 2018. Sannolikheten att det skulle fungera ännu en gång är däremot minimal. Ty väljarna är inte dumma, varken de egna eller andras. De ser att samhällsproblemen fördjupas och cementeras, de ser att regeringen söker bortförklara alltifrån dödsskjutningar till höga coronadödstal, de ser att Socialdemokraterna gått från att vara ett parti som ser samhällsproblem, till att bli ett parti som fördjupar dem.


Skrämselstrategin säkrade Löfven regeringsmakten år 2018. Sannolikheten att det skulle fungera ännu en gång är däremot minimal. Ty väljarna är inte dumma, varken de egna eller andras. De ser att samhällsproblemen fördjupas och cementeras, de ser att regeringen söker bortförklara alltifrån dödsskjutningar till höga coronadödstal, de ser att Socialdemokraterna gått från att vara ett parti som ser samhällsproblem, till att bli ett parti som fördjupar dem. I totalitära stater är rädslan regimens främsta bundsförvant. Genom hot och repressalier kan man hålla en hel befolkning i schack. Ett historiskt andetag i varje fall. Förr eller senare kommer alltid en motreaktion som försätter skräckväldet i gungning. Mot denna bakgrund är det sorgligt att se hur den tidigare så stolta svenska socialdemokratin, som folket i val efter val under stora delar av det senaste seklet gav sitt förtroende, agerar just nu. Så de S-märkta försöken att överföra stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari till en svensk kontext är ingen slump.

Av tommy norum - 20 februari 2021 11:03

 


 

 
 

- Det är ett krasst konstaterande snarare än en åsikt och kan inte komma som en chock för någon som inte levt under en sten de senaste åren.skriver Jimmie Åkesson på Twitter 

I ett fritt land får man framföra kritik mot den förda politiken. Men det tycker inte Annie Lööf (C), Nyamko Sabuni (L) och Annika Strandhäll (S). De vill tysta meningsmotståndare. Det är ett obehagligt totalitärt tänkande! Att uppröras över den situation man själv har skapat kräver drastiska åtgärder tycker jag inte är särskilt klädsamt. Jag tycker heller inte att reflexmässiga falsettskri och överord varje gång någon lyfter upp invandrarfrågan förtjänar etiketten kritik. Bara att konstatera att det tar tydligen ytligare 5 tio år innan polletten ramlar ner i respektive parti för att förstå konsekvenserna av sin politik den som man nu föredrar att blunda för.      

 
 

Åkesson: De tål inte kritik mot deras politik 

 De ”tål inte att man påpekar det uppenbara, att deras samhällsomstörtande invandringspolitik slagit sönder Sverige, och att vi därför ser oss tvingade till tuffa åtgärder för att städa upp efter deras vilda kalas.” 

Ååå, denna spelade upprördhet.” En roll som man anser sig tvingas ta där skälet är taktisk.  S, V, MP, C och L är helt medvetna om att om man inte lyckas skrämma väljarna för att inte  rösta på Sverigedemokraterna så är det kört för deras del med risk att de tappar makten 2022.  

 
 

Men det är klart vill man inte se de kulturella problemen med klasstrukturer som byggts upp  i Sverige i spåren efter den stora invandringen,  eller en förtryckande kvinnosyn och radikal islamism utan ser det som en tillgång i samhället då kan man undra vad som rör sig i huvudet på dessa socialliberalister som intagit rollen som godhetsapostlar helt befriade från att ta till sig konsekvenserna av sitt ställningstagande. Kanske är det så att Jimmie Åkesson ser det många andra ser men där  de som är politiskt ansvariga heller stoppar huvudet i sanden  och vägrar se de överfulla fängelserna, bostadsbristen, de ökade våldtäkterna, de ökade personrånen, de ökade sprängningarna, dödsskjutningarna eller den stora arbetslösheten hos invandrarna, stöket på våra allmänna platser som badhus, biblioteket där kommunerna tvingas anställa ordningsvakter för att stävja ordningen ute i samhället. Skolresultat som sjunker med allt fler stökiga skolor runt om i landet framförallt i invandrartäta områden. Att man sedan fortsätter att fylla på med nya flyktingar innan man kommit fram till den fungerande integrationspolitik som man pratat om de senaste 15 åren utan att hitta fram är nog en gåta för allt fler medborgare när man dagligen i mediarubriker blir påminda om vad en misslyckad flyktingpolitik kan ställa till i samhället.     

  

Tänk att risken för att tappa den politiska makten får sådana proportioner i sitt handlande att man helt tappar både sunt förnuft och förståndet i allmänhet. Eller som Jimmie Åkesson skriver i SvD att påstå att konsekvenserna av migrationshaveriet är av ekonomiskt, socialt och kulturell art det är ett krasst konstaterande av verkligheten snarare än en åsikt.              

 
 
 
I

Av tommy norum - 18 februari 2021 14:57
 Regeringen har misslyckats med sitt uppdrag att skydda de äldre under pandemin så nu kräver V nya insatser för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen.– Det var en förvånansvärd nonchalans kring insatserna i äldreomsorgen under förra året, säger partiledaren Nooshi Dadgostar i SVT:s 30 minuter och faller då in i övriga partiers kritik . Hur Stefan Löven nu skall bemöta den kritiken kan man undra ?  Taktiken att med rötter, färgsmetning och varna för demokratins förfall som han kör med mot M - SD och KD vågar han inte ta till med risken att då mista en trogen bundsförvant som han ställt upp i vått och tort under alla år för att inte Socialdemokraterna skall tappa makten till de Borgerliga.  Men nog finns det en hel del att gräva fram hos den forne bundsförvanten. Är det något parti som man borde ifrågasätta deras värdegrund så väl de före detta kommunisternas  lojalitet till demokratin eller till sina egna medborgare i de länder som har haft kommunismen som sitt rättesnöre. Ett parti som kände sig tvungna att byta namn till Vänsterpartiet efter sovjetunionens fall på 90 talet för att i någon mån komma undan sitt förflutna samarbetet med kommunistländerna. Här hemma kände sig socialdemokraterna osäkra redan på 1960 talet på vad kommunisterna hade för sig så då uppfann det Socialdemokratiska partiet en olaglig underrättelseorganisation för att i första hand hålla koll på Kommunisterna i Sverige. Det som senare blev upphov till IB affären som den Socialdemokratiska partiet på den tiden envist påstod aldrig funnits men som flera år senare, 1998, släppte delar av hemliga dokument som visar att det fanns ett nära samarbete mellan IB och det socialdemokratiska partiet. Redan då körde man med falska kort när det i dessa dokument framgår att det fanns tusentals S-märkta platsombud som spionerade på sina arbetskamrater. Uppgifterna som vidarebefordrades till IB. Tydligt är väl att man fortfarande har svårt att ta till sig demokratin grundprinciper i allas lika värde när man nu i stället för att inrikta sig på komunisterna som man numera samarbetar med trotts deras rötter så riktar man nu sina blickar mot Sverigedemokraterna som S- märkta ombud nu har ögonen på där man på alla sätt försöker sätta stopp för att få inflytande i fackföringen man är ansluten och betalar avgift till. Man blir till och med utesluten och blir tvingad att gå till domstol för sin rätt att vara med i en fackförening även om man inte fullt ut anammar Socialdemokraternas värdegrund.  Man kan ju undra vilket parti som utgör en fara för vår demokrati när man tar del av facit hur Socialdemokraterna uppfattar hur ett demokratiskt samhälle skall se ut.          

 
 

      

 
 
Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11
12
13 14
15
16
17 18
19
20 21
22
23 24 25
26
27 28
<<< Februari 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards