Alla inlägg under april 2019

Av tommy norum - 17 april 2019 16:15


Nu har den här bloggen varit i etern 2 månader med ett stadigt ökat intresse. 59 inlägg har fått 167 kommentarer där ca 98%

har ungefär samma inställning som bloggförfattaren.


Jag har pekat på saker i beslutsgången i Åmåls kommun som inte står rätt till

En förändring är på väg när man äntligen börjar inse att beslutsfattandet som tex i våra investeringar har spårat ut för länge sedan.Där har man lämnat ut våra investeringspengar till tjänstemän som bollat mellan kontona utan någon reagerar, man får ingen slutredovisning värd namnet på investeringarna.

Man subventionerar hyror, man tar inte in offerter, man gör i stort sett allt fel när man skall företräda kommuninnevånarnas intresse.


Här har vi andledningen det är så tyst. Ingen vill ta ansvar för eländet utan man vill fortfarande sitta kvar runt köttgrytan och förse sig.  Helst vill man lämna det förgångna och börja om från början. Ett bekvämt sätt att springa från sitt ansvar när det går fel i beslutsfattandet.


Det är detta politikerna sitter och filar på, hur skall vi komma ur denna härva utan att det drabbar oss själva ? Vi får nog vänta ett tag till på någon reaktion från våra politiker, för det finns de som fortfarande går och hoppas på att drevet skall ta slut och allt faller i glömska som så många gånger förut, men ack vad de får vänta.

Av tommy norum - 17 april 2019 16:15

Rubriken vindsnurror tar över är en passande rubrik i synpunkt PD med det förslag som centern och moderater tänker genomdriva.

Man tänker låta en handfull markägare sätta agendan för hur landskapsbilden skall se ut i framtiden för oss som bor här.


Här har man totalt kört över en utredning som i sin bedömning tagit med alla synpunkter i en utbyggnad när man levererar en rapport som i sin utformning på ett nyanserat sätt tar hänsyn till alla intressen som bor och verkar i bygden med tanke på framtida arbetstillfällen. Där är turism en näring som i andra sammanhang politiker räknar som ett av de ben som i viss mån skall ersätta industrijobben som försvinner.


 Vad händer ? Då trampar politikerna in påhejade av vissa markägare med rötter i Centern och Moderaterna och kör över utredningen med sina egna egna ekonomiska intressen som enda argument för att utöka området för etableringar av vindsnurror.


Centern som i sin begynnelse var ett landsbygdsparti  där den levande landsbygden var en hörnsten i deras politik. De är nu beredda  att offra sina tidigare ideal utan en enda utredning vad en utökad vindkraftspark har för konsekvenser för andra näringar i området.

 

Vad 88 boende i Edsleskog tycker väger lätt mot 5 markägares ekonomiska intressen i området. Det är Centern av i dag.


Centern har med sitt sätt att inte sköta Åmåls ekonomi försatt oss kommun-

innevånare i en sits där större och större del går till drift och kapitalkostnader

i alla investeringar som gjorts med eller utan budget under de senaste åren.


Förstör nu inte också landsbygdens möjligheter att försörja sig i näringar som är förknippade med natur och upplevelser, det är snart det enda vi har kvar att leva på i Dalsland. 

Av tommy norum - 17 april 2019 16:15

Axa ladans hyressättning skapar ju en massa frågetecken som tex hur våra tjänstemän och politiker prioriterar våra skattemedel.


BernSten sailing HB disponerar ladan hyresfritt sedan 2006 utan några förplikterser, men med en övernskommelse med dubbla budskap där man kan tänka sig att det senare kommit till i efterhand för att på något sätt frigöra sig för misstankar om mygel med våra skattemedel, en omskrivning som visat sig dyr för skattebetalarne . 600000 kr har utbetalats till företaget   under en femårs period . Jag  begärde in fakturor för 2007 som BernSten Sailing HB fakturerat kommunen    ca  240000kr.


För den hyresfria axa ladan debeterade hyresgästen 110000 kr för underhåll där det låg en arbetskostand på 165 timmar, det fanns också en kostnad på 42000 kr på inredningsdetaljer. Ganska bra överenskommelse som vår förvaltningschef Tommy Jingfors ordnar till med våra skattemedel i den hyresfria lokalen , där också försäkringar, el ingår.


Att sedan våra tjänstemän tycker sig behöva en tur i skärgården för att kreativiteten skall  hållas vid liv kostade oss skattebetalare 38000 kr år 2007.


Kristinebergskolan Sten Nilssons gamla arbetsplats har tydligen ett överflöd med pengar 2007 eftersom de kan lägga 38000 kr på lägerverksamhet i skärgården.


Projekt vänerrike kostade oss skattebetalare 40000 kr  år 2007  

Projekt lakeskär kostade oss skattebetalare  12750 kr   år 2007 


Denna granskning var så intressant att även 2006,2008,2009 behöver en granskning för vilka tjänster  BernstenSailing HB debeterar kommunen  

Av tommy norum - 17 april 2019 16:15

      Kan det vara så att ombyggnaden av huset på Strandgatan innehåller mygel på högsta nivå ?  Man tror sig förflyttad till en kommun i en bananrepublik . 

 

Kan man göra mer fel i ett projekt som är finansierat med skattemedel för att ta tillvara kommuninnevånarnas intresse ?

Det påbörjades utan en tagen budget i det specifika projektet, man garderade sig inte med ett bindande hyresavtal före investeringen, man struntade i attta in offerter,  men som grädde på moset så lät man firman Grums JK bygg få kontraktet som ägs av stadsarkitekt Susanne Anderssons bror Jörgen Karlsson vars styrelse Susanne Andersson och hennes man  satt i när arbetet påbörjades.

 

Susanne Andersson Stadsarkitekt som sitter väg i vägg med förvaltningschefen och ingår i samhällsbyggnadsnämndens organisation.

 

För mig som skattebetalare och kommuninnevånare tror man nästan inte sina ögon när man läser om omständigheterna runt bygget.

Jag vet inte hur många exempel man skall informera om förrän kommunfullmäktige drar öronen åt sig och tar tag i hela samhällsbyggnadsnämndens agerande.

 

Vi läste i PD i dag att det äntligen börjar röra på sig bland politikerna genom att ändra på de rutiner , som inte existerat, vid investeringar så att  kommuninnevånarna äntligen får den instans, som kommunfullmäktige är , att agera och att se till att allt går rätt till. 

 

Av tommy norum - 17 april 2019 16:15

     

axa ladan


Man vet inte om man skall skratta eller gråta. Efter mina avslöjanden om hur samhällsbyggnadsnämnden har satt sina hyror i bland annat hamnterminalen där man helt sonika struntar i lagar och förordningar om subventioner till företagare,så fortsätter man som ingenting har hänt


Efter att påpekat de omständigheter runt den så kallade axa ladans hyressättning, där det inte debiterades någon hyra förutom en viss underhållsskyldighet  och där överenskommelsen innehöll dubbla budskap där i första stycket hyresgästen står för investeringar och i andra stycket står hyresvärd för densamma. En överenskommelse som det inte finns några politiska beslut på utan är en ren uppgörelse mellan förvaltningschef och hyresgäst.


När man nu ordnar till ett hyreskontrakt underskrivet mars 2010 för samma byggnad, där hyressumman på 1000 kr per månad inte ens täcker driftskostnaden på fastigheten, som ellkostnad, underhåll, försäkringar som ingår i hyran till och med vissa investeringar. Vore det inte skäl  för samhälls -

byggnadsnämnden och ta reda på hur mycket som har investerats under en femårs period och fråga sig var kapitalkostnaderna ligger i hyressättningen.


Kanske kan man hitta en del av svaret i de sexhundratusen som hyresgästen har fakturerat kommunen de senaste åren..

 

Bedrövligt att en förvaltning kan fortsätta som ingenting har hänt.Nu får faktiskt den politiska ledningen ta på sig ansvaret för hur förvaltningarna hanterar våra skattemedel, nu kan man inte gömma sig bakom, "jag visste inte".Trots upprepade påståenden om olika tvivelaktiga saker i förvaltningarna den senaste tiden så verkar inte den politiska ledningen vakna ur sin törnrosasömn


Det är helt otroligt efter den debatt som har varit om subventioner till

företagare inte på något sätt har satt sina spår i handläggningen av hyreskontrakt i samhällsbyggnadsnämnden utan man fortsätter som ingenting har hänt.  


Av tommy norum - 17 april 2019 16:15

   Blev en aning förvånad av ett samtal med en egenföretagare under helgen. Han börjar med att göra utfall mot mina avslöjanden i samhällsbyggnadsnämnden och på stående fot säger upp bekantskpen med mig på grund av mina avslöjanden om bristen på hänsyn till våra lagar och förordningar i kommunen 

.Samtalet gick ut på att min husaffär med kommunen på nittiotalet skulle diskvalificera mig för att ha åsikter hur kommunen förvaltar våra skattemedel. En rätt bisarr åsikt, men det speglar väl hans frustation över avslöjandet över hur hans avtal med kommunen var konstruerat för lokalen som han disponerar hyresfritt med en visst underhåll som åtagande. 


Ett avtal med dubbla budskap, där det i första stycket står att alla investeringar skall hyresgästen stå för .I andra stycket skall ägarna stå för investeringen. Resultatet blev en investering på åttiotusen kronor som kommunen stod för i den hyresfria lokalen. Ytligare ett exempel på subvention till våra företagare som tär på våra skattemedel. Det mest skrämmande när man försöker få en dialog med dessa snyltare är att de tycker att det är i sin ordning att bidrag med skattemedel i verksamheten är helt riktig och förstår inte det alvarliga i att subventioner snedvrider konkurensförhållandena i samhället. Ett faktum som också våra politiker och tjänstemän har svårt att ta till sig visar det sig.


När argumenten för sitt handlande saknas då tar man heller till desinformation och sprider rykten som inte är sanna. Som t.e.x en politiker i samhällsbyggnadsnämnden som apropå att bryta mot lagar och förordningar ,att jag skulle brutit mot lagen genom att gå in på avspärrat område vid hamterminalbranden, " skitprat."

Det skvallret om lagförbrytelse skulle sättas i paritet med det samhällsbyggnad-

nämnden sysslade med menade han. Eller som flera har påpekat att jag som drivit företag i monopolställning.  Det skulle ha stor negativ inverkan på min trovärdighet. Man har till och med gett mig en fejkad profil i facebook med mindre smickrande karaktärsdrag.


Har man inget annat att komma med i debatten än med hjälp av kärringprat och skvaller ta till sådana desperata metoder ,det bara stärker min tro att det finns mycket än att avslöja i den kommunala beslutsprocessen..

    

Av tommy norum - 17 april 2019 16:15

Åkte förbi kommunhuset nu på morgonen.Döm om min förvåning så var ingången

belamrad med tv-folk och press.Jag frågade Väst-nytts reporter vad är på gång.

Kurt Svensson skall ha presskonferens kl 14 i dag. Vid ett extramöte i går kväll

så kom Centergruppen överens om att byta partiledare i kommunen.Motivering

han kan inte säga nej.Vi har hört att en febril övertalningskampanj håller på att

övertala Sune Tholin att ställa upp.Att han är socialdemokrat är av mindre betydelse enlig obekräfftade uppgifter.Här får man en reko kille som har betytt

mycket för kommunens idrottsklubbar genom sin sponsring i det tysta.Center räknar med att Sune kan vara lösningen på Åmåls dåliga ekonomi- 


Av tommy norum - 17 april 2019 16:00

 Man blir besviken på våra politikeren  när de  i presskonferensen  ville  göra sken av att de inte vet vilka underskott som finns i Hamnterminalbygget. Jag skrev en förfrågan,  om hur en halv miljon kunde uppstå i hamnterminalbygget för  ca 3 månader sen . Är inte det  på  gränsen till tjänstefel om inte ett sånt påstående direkt skulle gå till ekonomiavdelningen för utredning  ?


Vilket belopp kom man fram till,  var det 250 000 kr per år som man ville göra sken av i presskonferensen ? Om det är så att politikerna försöker mörka sanningen genom påståenden som inte är sanna då ligger verkligen politikerna dåligt till för att kunna behålla förtroendet för oss kommuninnevånare.


Att sen ett politiskt beslut för subventionen  på något sätt skulle komma runt de lagliga tydliga krav som finns i kommunallagen för detta, är nog en önskedröm för politiker som vill strunta i lagar som skall skydda oss kommuninnvånare.


Att nu de kommersiella fastigheterna  skall tas om hand av kommunstyrelsen med Åkab som garant för hyressättning och avtal ,ger oss kommuninnevånare äntligen

en garanti för att det kommer gå rätt till för att tillvarata kommuninnevånarnas

ekonomiska intressen i framtiden.


Samhällsbyggnadsförvaltningen sätt att tillvarata kommuninnevånarnas ekonomiska intresse kan närmast kallas katastrofal och detta har pågått i flera år utan reaktion från våra politiker.


Att sen Kurt Svensson vårt kommunalråd går ut och framhåller att det finns ett stort förtroende för förvaltningschefen Tommy Jingfors kanske ändå slår tillbaka

på hur vi skall uppfatta Kurts kompetens att förvalta våra gemensamma tillgångar i framtiden.


Ett hyreskontrakt för Strandgatans café har nu lämnats in till kommunstyrelsen för

underskrift. Skall bli spännande om debatten om hyressubventioner har satt några

spår i kommunens  sätt att hantera ärendet.


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
15 16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards