Inlägg publicerade under kategorin Svenska flottan

Av tommy norum - 1 december 2017 10:45
 


1: klass kanonbåten Edda. Byggd av järn vid Karlskrona Örlogsvarv, sjösatt 30.11 1882....Sedermera omändrad till minfartyg. 622 ton. Slopad 1923


 

Avbildad - namn: MONTGOLFIER                   Stockholms ström 1914


 


Ångkorvetten "FREJA". Fungerade som logementsfartyg från 1908. Byggd på Kockums i Malmö 1885.
Yngve Holms förläggningsfartyg runt 1915, placerat mellan Mesgarn och Vitsgarn. Fartyget och Kadettfartyg fram till 1906. Hon utrangerades 1936 och skrotades vid Bällstaviken 1944.

 

 


Torpedbåten Blixt i Uddevalla den 11 juni 1913. Ombord på Blixt fr.v.: Mattsson maskinist, Bergström styrman, Zetterberg hovrättsråd

 

 


[från Fotobeskrivning:] "Monitoren JOHN ERICSSON och ångkorvetten ORÄDD vid Rödesten sommaren 1866."

 

 


Under åren 1865-1871 byggdes 14 monitorer i Sverige: HMS John Ericsson, HMS Tordön, HMS Tirfing, HMS Loke, HMS Björn, HMS Berserk, HMS Folke, HMS Sölve, HMS Ulf, HMS Hildur, HMS Gerda, HMS Sköld, HMS Fenris och HMS Garmer.

De var byggda helt i järn. De hade en låg profil, endast däcket med kommandobryggan, skorstenen och de vridbara kanontornen var ovanför vattenytan. Dessa kom senare att kallades för "2:a klassens" och "3:e klassens pansarbåtar".


 


Pansarskeppet Drottning Victoria på Stockholms ström HMS Drottning Victoria sjösattes vid Götaverken den 15 september 1917.

 


Ångkorvetten Saga sjösattes i Karlskrona 1877, dess dimensioner voro: längd ivattenlinjen 61 m. en bredd av 10,5 m. och ett djupgående av 5,2 m. deplacementet uppgick till 1150 ton. korvetten var fregattacklad, d.v.s med rår på de tre masterna och segelarean mätte i det närmaste 1200 kvm
 
 
 
WASA 1903 HMS Wasa var ett svenskt pansarskepp. Wasa byggdes vid Bergsunds Mekaniska Verkstads AB, Finnboda Varv, Stockholm. Fartyget, som var av Äran-klass, sjösattes den 29 maj 1901 och levererades till flottan 6 december 1902. Den 15 mars 1940 utrangerades Wasa
 
 
 
Ångfregatten Vanadis svenska flottans stolhet under 1800-talet byggdes i örlogsvarvets docka nr 5 och uthalades ur denna 1862 Fregattens maskineri hade en styrka av 1400 indekerade hästkrafter. Ångpannornavar fyra stycken. Liksom på Saga kunde den tvåbladiga propellern lyftas upp i en propellerbrunn. Fart med ånga 12,8 knop, under segel 9-10 knop vid bidevindsegling och 13 knop vid segling rumsgods. Den ursprungliga bestyckningen utgjordes av20 st. 6,5 medeltunga och 2 st 6,5 tunga bombkanoner.
 
 
 
GÄDDAN 1915
 
 
 
"Andra Divisionen på ångkorvetten BALDER, år 1882."
 
 
ANNONS
Av tommy norum - 1 augusti 2017 19:30


Skolfartyget Gladan i England sommaren 1948.

Fartyg: GLADAN Bredd över allt 7,2 meter Längd över allt 39,3 meter Reg. Nr.: S01 Rederi: Kungliga Flottan, Marinen Byggår: 1946 Varv: Örlogsvarvet,


Övningsskonerten Gladan i Visby, år 1947.

Skolfartyget Gladan i England, passerar hangarfartyget Victorious.

           Skolfartyget Gladan i England, passerar hangarfartyget Victorious. 1948


Skeppsgossefartyget Gladan i England 1948.
Skeppsgossefartyget Gladan i England 1948

Skolfartyget Gladan i England 1948.
Skolfartyget Gladan i England.

Skolfartyget Gladan i England.

Det finns alltid jobb ombord.Övningsfartyget Gladan på väg till England.

Det finns alltid jobb ombord. Övningsfartyget Gladan på väg till England 1948

Skolfartyget Gladan i England sommaren 1948.

Diskning på däck.

Diskning på däck.

ANNONS
Av tommy norum - 1 april 2017 18:15


Fartyg: T26

Bredd över allt 5,0 meter

Längd över allt 20,0 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1942

Varv: Kockums i KarlskronaMotortorpedbåtar i full speed. Närmast T 26, juli 1944.

Motortorpedbåtar i full speed. Närmast T 26, juli 1944.

Ombord på motortorpedbåten T 26 i Kustflottan, juli 1944.

Ombord på motortorpedbåten T 26 i Kustflottan, juli 1944.

Motortorpedbåtarna T 26 och T 28 i full speed.

Motortorpedbåtarna T 26 och T 28 i full speed 1944

[Text diaram:] SKEPPSHOLMEN T26 2001-09-22

SKEPPSHOLMEN T26 2001-09-22 Rederi: Lennart Segerströms stiftelse T 26

Fartyg: T26              Bredd över allt 5,0 meterLängd över allt 20,0 meterRederi: Kungliga Flottan, MarinenByggår: 1942Varv: Kockums i KarlskronaÖvrigt: Motortorpedbåt T26 vid sidan om en annan motortorpedbåt.

Motortorpedbåt T26 vid sidan om en annan motortorpedbåt 2001

Av tommy norum - 10 juni 2016 21:15
 


Efter andra världskrigets utbrott blev det angeläget att snabbt och effektivt förstärka det svenska torpedbåtsvapnet. Eftersom det var uteslutet att inköpa fler båtar från utlandet, återstod endast att starta tillverkning inom landet. Den uppgiften anförtroddes Kockums  Mekaniska Verkstads AB i Malmö i samverkan med marinförvaltningen.


Motortorpedbåtarnas utveckling var starkt kopplad till dito för stora bensinmotorer. I USA och England användes främst motorer av fabrikat Packard ,  I Sverige användes huvudsakligen motorer av den Italienska typen Isotta Fraschini. . Dessa var av W-typ, dvs. de hade tre rader cylindrar. Motorerna var inte omkastbara eller hade backslag, man kunde alltså inte backa med dem. I stället hade motortorpedbåtarna ett par mindre motorer av bilstorlek, s.k marschmotorer som användes vid manövrer i hamn. Dessa kunde även användas som smygmotorer då man ville ta sig fram tyst.

Att använda bensinmotorer på krigsfartyg var problematiskt ur brandsäkerhetssynpunkt. På båtarna och på omgivande kajer gällde rökförbud. Båtarnas bensintankar bestod av ett gummimaterial som gjorde att dessa kunde sjunka ihop allteftersom bensinen förbrukades och expandera igen när de fylldes på. Därigenom kunde man undvika att tankarna innehöll luft, vilket kunde innebära explosionsrisk.


   

Tuffa båtar som i reklamen användes av politikerna och Marinen som ett bevis för den goda beredskapen som Sverige befanns sig i inder krigsåren på 1940 talet..  

   

Två fartygschefer på sina Torpedbåtar på 1940 talet 

 

 

    

 

 
I Sverige finns fyra motortorpedbåtar bevarade, nämligen:

De är ordnade under paraplyorganisationen   Föreningen Mtb-veteraner.  

Motortorpedbåt T38 - Sveriges häftigaste


https://www.youtube.com/watch?v=rk3mKTcbAmM


https://www.youtube.com/watch?v=xDNFADP9aoc  


Av tommy norum - 19 februari 2016 00:00


Spica-klass var en svensk fartygsklass som utgjordes av sex stycken torpedbåtar. Tekniska data
Deplacement245 ton
Längd i vattenlinjen39,90 meter
Längd överallt42,50 meter
Bredd överallt7,10 meter
Djupgående2,40 meter (i aktern)
 


Med utgångspunkt i Marinplan 60 projekterades en serie om sex torpedbåtar (TB). Denna serie byggdes med ledning av erfarenheter från Plejad-klassen  och moderniserades i förhållande till denna typ främst på vapen-, tele-, skydds- och maskinområdena. Serien färdigställdes 1966–1967 och benämndes TB typ Spica efter det första fartyget i serien. T121 – T123 byggdes av  Götaverken -Göteborg och T124 – T126 av Karlskronavarvet. Fartygens namn är lånade från kända stjärnor. De ärvde namnen från de ångdrivna torpedbåtar flottan hade under första delen av 1900-talet.

Konstruktionen vidareutvecklades sedermera till torpedbåtarna av Norrköping-klass  ("Spica II") och till korvetterna av Stockholms-klass ("Spica III").


 

 Ett fartyg som i min mening var den Svenska flottans häftigaste på sin tid. 

Framdrivningsmaskineri

Framdrivningsmaskineriet ger fartyget en fart av ca 40 knop och består av 3 st gasturbiner av typ Rolls-Royce  Proteus 1282, på vardera en effekt av 4 500 hk och drivande var sin KaMeWa - propeller.

Tidigare under åren 1963-1965 provades en gasturbin typ Bristol SiddeleyProteus på 4 000 hk på mittaxeln på HMS Persus.

 


Besättning

Besättningen uppgick till 27-30 man fördelade på 5 regoff/resoff, 2 eller 3 kompoff, 3 plutoff och 17 övriga (enligt gamla befälsordningen)

 

         

   
  

Av tommy norum - 15 februari 2016 17:15

        

 

jagaren Småland i Kielkanalen 1961 


HMS Småland (J19) var en jagare i Svenska flottan som sjösattes den 16 juli 1952. Fartyget var det andra fartyget i Halland klassen , där även HMS Halland (118) ingick. Halland-klassen var den största och mest slagkraftiga jagarklassen som någonsin ingått i den svenska flottan. Småland sjösattes vid Eriksbergs Mekaniska verkstad den 23 oktober 1952 och levererades till Marinen år 1956. Hon moderniserades tre gånger och togs ur tjänst 1979 i Karlskrona ] Hon utrangerades 1 juli 1984.

Fartyget ligger idag (2015) vid kaj på Göteborgs Martima Centrum. dit hon överlämnades 1987 och används som museiefartyg. Jagaren Småland är det största musealt bevarade örlogsfartyget i Skandinavien.]


   

  USA:s marinchef på Bergaskolorna.1960         Målningsarbeten ombord på jagaren Småland

 

Marinens uppvisning "Operation Strömmen" drog stora åskådarmassor 1959.

   

Gunrummet på jagaren Småland 1958            Avisning 1956

Foto visande jagaren Småland i Kielkanalen 1961 


 

Småland under 1960-talet i en av Musköbasens fartygstunnlar på 1960 talet.


 Småland togs ur tjänst år 1979 och utrangerades den 1 juli 1984. År 1987 överlämnades hon till Göteborgs Maritima Centrum där hon fortfarande  ligger som museifartyg

Av tommy norum - 15 februari 2016 17:15


Klicka på bilderna för större storlek


Efter leveransen var Tre Kronor rustad fram till mitten av mars 1948 varefter hon åter igen lades in på Götaverken. Under cirka ett års tid låg fartyget på varvet, då en översyn genomfördes och en modern stridsledning samt radaranläggning installerades. I april 1949 rustades fartyget åter, och på sensommaren 1950 genomfördes en expedition till Färöarna , med anledning av att det färöiska lagtinget hade fått en statsrättsligt självständig ställning. Under en period år 1951 var för första och enda gången båda fartygen i klassen rustade samtidigt, till dess att Tre Kronor åter lades in på varv. Under två år byggdes då bland annat överbyggnaden om och delar av bestyckningen byttes ut. Mellan slutet av 1953 till hösten 1958 var Tre Kronor rustat för sista gången. Därefter lades hon i materielberedskapp i Karlskrona där hon förblev till utrangeringen den 1 januari 1964.

HMS Tre Kronor var namnet på en av Svenska flottans kryssare . Fartyget var den första av de två fartygen i Tre Kronor -klassen , som utgjordes av Tre Kronor och systerfartyget HMS Göta Lejon Tre Kronor sjösattes den 16 december 1944 vid Götaverken i Göteborg och döptes av Kronprinsessan Louise Tre Kronor var tillsammans med systerfartyget det största Örlogsfartyg som någonsin ingått i svenska flottan.     

Götaverken 1945 Tre Kronor under byggnad. 

 

Slutmontering Götaverken 1948

 

HMS Tre Kronor var 180,2 meter lång, 16,7 meter bred och hade ett djupgående av 5,7 meter. Standarddeplacementet var 7 650 ton och det maximala deplacementet var 9 238 ton. Skrovet var byggt av svetsat stål, med undantag för pansarplåten som inte kunde svetsas utan skruvades fast på skrovets utsida.Skrovet var utformat med ett backdäck som sträckte sig över mer än halva fartygets längd. Maskineriet bestod av fyra stycken vattenrörspannor r av märket Penhoët, vilka levererade ånga till två stycken ångturbiner  av märket de Lavel.  Utformningen var sådan att längst förut fanns två pannrum som levererade ånga till det förliga turbinrummet, vilket drev styrbords propeller, och akter därom fanns två pannrum och ett turbinrum som drev babords propeller. Framdrivningsmaskineriet genererade en effekt av 90 000 hästkrafter, vilket fick fartygen att överskrida den kontrakterade farten 33 knop.


 


Fartygets huvudbestyckning utgjordes av sju stycken 15,2 cm kanoner m/42  placerade i ett trippeltorn på fördäck och två dubbeltorn på akterdäck. Kanonerna kunde användas för beskjutning av mål på sjön, på land, och i luften och hade en eldhastighet av 10 skott per minut och eldrör, eller högre vid luftvärnsskjutning.[ Den maximala skottvidden var 22 000 meter. Fartyget var dessutom utrustat med luftvärnskanoner, torpeder, minrälsar och sjunkbombskast


 

Tre kronor på besök i Sundsvall 1957 
       


CKF:s kajuta.      Eldledningscentral,      fartygets övelämnande till marinen,     Marketenteriet 
 
Tre Kronor övning med en Jagare 
       
 
 
 
         
 
 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2
3
4
5 6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

34 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se