Alla inlägg under februari 2012

Av tommy norum - 15 februari 2012 18:00

Nu börjar fastighetsägarna i Centrum få kalla fötter när man ser hur utvecklingen bär hän när deras fastigheter sjunker i värde och  där handeln slås ut av köpcentra i omgivningen.


För att i möjliga mån försöka fördröja utvecklingen så försöker man stoppa alla försök till nyetableringar  som konkurerar  i kommunerna.

Lars Andersson  näringsansvarig i Värmland och Dalsand för fastighetsägarna  har till uppgift att förestå  deras intresse och inget annat  när han tar till orda i PD:s Synpunkt.

Och det ligger inte i deras intresse att bli utkonkurrerade av fastighetsägare med handel i moderna konsumentvänliga lokaler med större utbud och billigare priser och  parkeringsmöjligheter.

Detta skall man ha i åtanke när man läser Lars Andersons inlägg .


Med en så inskränkt syn på utveckling där man heller tar risken att missa tåget när kranskommunerna tar för sig i en  handelsutbyggnad  utanför  centrum,  det kommer på sikt definitivt  ta dö på Åmål som handelsstad i all evighet..


Hänger man inte med i utvecklingen vad konsumenterna  efterfrågar utan låter fastighetsägarnas  intresse styra utvecklingen då kommer den utveckling som påbörjats för minst 30 år sen att fortsätta där traditionell handel har utbytts mot andra verksamheter som inte lockar till några besök i staden.

Vi kan ju bara se nu vilka verksamheter som dominerar i centrum nu för att förstå vart vi är på väg.


Bergers bosättnings ägare gav väl en sann bild av Åmål som handelsstad när han nu beslutat att lämna Åmål “ det saknas tyvärr  utvecklingsmöjligheter i Åmål med den fastighetsstruktur som finns i Kommunen.” ett konstaterande som fastighetsägarna i centrum inte vill  låtsas om och frågan är väl om politikerna har fått det klart för sig.  


Vart är vi på väg som man säger i På spåret ?                                                  


Man behöver inte vara speciellt klok för att inse att med det utbud  av handel  som existerar  i centrum nu och där lediga lokaler fylls på med det som ligger långt ifrån traditionell handel så kan vi glömma att göra centrum till något annat än för oss själva där systembolag, mataffärer , bokhandel , apotek  och en och annan  övrig affär inte kommer att ha någon dragningskraft för att besöka Åmål som handelsstad.


Konstgjord andning i alla möjliga konstellationer är inget som på sikt förändra köpbeteendet hos konsumenterna där mångfald och  låga priser  är det som lockar. Tyvärr en bristvara i Åmåls centrum och kommer så att förbli i all framtid.               

Av tommy norum - 15 februari 2012 17:47

 
Mikael Damberg och Lena Hallengren ( S ): Vi vill ha fortsatt valfrihet i välfärden skriver de i Aftonbladet.  
 
 
 
Nu Michael Karlsson  ( S ) vårt kommunalråd får du tänka om när moderpartiet nu böjat andvända sunt förnuft i sin retorik om att privatisera välfärden.  
 
Här är mitt inägg i debatten på Aftonbladet.
 
Nu äntligen börjar komma in lite sunt förnuft i privatiseringsdebatten när nu socialdemokraterna fjärmar sig från vänsterns ensidiga propagandaskrik att ta bort privata aktörer i den skattefinansierade sfären inom vård och omsorg. .Det är klart att privata aktörer som skor sig på ett sånt sätt att vanvård av kunderna blir kontentan av sin girighet skall straffas och uteslutas från vidare arbetsuppgifter i framtiden.

Men hur gör vi med de offentligt drivna när det påkallas brister. Hur straffar  man  dessa politiker som heller satsar på fritidanläggningar och andra aktiviteter lång ifrån kärnverksamheten än se över sitt hus i  kärnverksamheten. Tyvärr en företeelse som är vanlig ute i våra kommuner.

Vad har vi för möjligheter att göra vår stämma hörd och också få förändringar mellan valperioderna när man inte tar sina politiska åtagande på alvar utan mer sitter för att bevaka sina egna interessen där fritid i alla möjliga variationer är det som prioriteras på bekostnad av kärnverksamheten. Ett vanligt beteende i våra småkommuner runt om i Sverige.

Skall Socialdemokraterna se till att våra privata aktörer sköter sig med allehanda påtryckningsmedel ( vilket är helt rätt) då får man också se till att de ansvariga för offentligvården får leva under samma förhållande. Det räcker inte med att väljarna ( utan möjligheter att välja bort de ansvariga  personerna som ställer upp )  vid val får säga sitt.
 
För ingen är väl så naiv och tror att vanvård och utnyttjande av arbetskraft med mer och mer slimmade organisationer bara sätter negativa avtryck  den privata vården som vänsterpartiet tycks tro i sin retorik. Varför inte uppsöka våra offentligt drivna vård och sjukvårdsinrättningar och prata med de anställda under vilka förhållanden de arbetar under där man med mindre och mindre anställda gör att de får springa som skållade råttor mellan arbetsuppgifterna vilket inte ger särskilt bra avtryck i vårdkvalitet.

En mycket vanligt förkommande situation i den  offentligt drivna vården med betydligt fler vårdhavare som blir drabbade. Var finns rösterna över det tillståndet. .Från vänsters sida  har det i alla fall inte gjorts några utfall i debatten för att åskådliggöra det förhållandet.  

Av tommy norum - 15 februari 2012 16:30                                             SVD opinion


                                http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljarder-


                                      var med och deltag i debatten på svd opinion


här är mitt bidrag.


Kanske lite nyanserad debatt om pensionärernas villkor  nu kommer på tapeten. Här skriker vissa partier om högre sjukersättning, högre arbetslöshetsersättning, anhöriginvandring med pensioner, fri sjukvård för gömda flyktingar, vi betalar miljarder för invandrare i ersättningar för hyror,, socialbidrag , utbildning utan  den minsta eftertänksamhet av de skenande kostnaderna i stadsbudgeten. När man sen ser att  ca 85 % av de som får stanna inte har flyktingstatus men skall försörjas många år framåt utan att ge tillbaka. Ett konstaterande som hos politikerna anses normalt och inte kan diskuteras, det får kosta vad det kostar punkt slut.Att få pensionärerna förstå att deras insats i samhället under många år inte värderas mer hos politikerna när andra  grupper i samhället får en ökad levnadsstandard med höjda löner också i den skattefinansierade sektorn som pensionärerna är med och finansierar både med högre skatt ökade servicekostnader  utan att själva få ta del av ökad levnadsstandard. Detta  kommer utan tvekan att sätta sina spår i den politiska sfären när det går upp för denna grupp som ett helt liv kämpat utan de sociala skyddsnät  som nu omgärdar medborgarna  En skyddsnät  som man fått varit med och byggd upp och betalt för men inte fått ta del i samma utsträckning av som dagens medborgare-.


Att man inte skäms och behandla denna grupp med en sånt  nonchalant sätt genom att inte ta deras situation på allvar i politiken .Om samhället finansiella situation på grund av yttervärlden sätter spår i människors levnadsvillkor då skall banne mig detta delas solidariskt av alla grupper i samhället . Det går inte att låta  stora grupper i samhället med löneökningar få en tillväxt i sin levnadsstandard och där man  lämnar andra  utanför. Det kommer bara att öka segrationen där pensionärerna är de som kommer att drabbas mest . En grupp som i hela sitt liv arbetat , många från 15 årsålder utan  att kunna ta del av de sociala förmåner de varit  med och  betalat för.


De politiska partierna  får nog se upp  om de vill  han någon inflytande i politiken  i framtiden. Pensionärerna som grupp blir  större och större och ,är inte mer dumma än att de kan rösta fram lösningar som på sikt kanske kommer att förändra den politiska bilden traumatiskt om man inte börjar lyssna, också på pensionärerna..


t-norum.bloggplatsen-se          

 

Av tommy norum - 15 februari 2012 00:00

   Sluta larva er nu det finns viktigare saker att lägga ner energi på i Åmål


Stadens politiker närmar sig mer och mer förhållandena i Grönköping i sitt sätt att prioritera sina arbetsinsatser i politiken. Skolkatalogen är tydligen något som våra politiker där Patric Sandvall  (M) och  Anne Sörqvist ( c )  anser sig ha kompetens att ta ställning till i fullmäktige genom en motion i ämnet.


Vara eller inte vara det är frågan ? Nu fick man 3 olika alternativ av förvaltningschef Catrin Eriksson som har utrett frågan.. Tyvärr får vi väl säja nu går väl hela mars till att analysera, lyssna runt för att man skall kunna ta ett beslut i denna dramatiskt viktiga fråga. Kan man inte samtidigt också  ta ställning till hur det är med skridskoutlåning i ishallen för friskoleelever så politikerna sen kan ägna sig åt viktigare saker i politiken ?


Men det är kanske här vi skall lägga kompetensribban i fortsättningen .Här har man friskolor som med egen skolpeng driver skolorna en önskessituation för våra borliga representanter i fullmäktige. Ett förhållande som jag själv anammar där valfrihet är en ideologi som har kommit för att stanna.


En konstig retorik när man i debatten försöker göra sken av att man diskriminerar friskoleelever om man inte får vara med i den kommunala skolans katalog.


Men för tusan det är ju en skolkatalog för den skola man går i . Friskolan får väl göra en egen katalog över sina elever, eller ? Sluta och larva er nu , det finns betydligt viktigare saker att lägga ner energi på i kommunen än hur skolkataloger skall hanteras.    

Av tommy norum - 12 februari 2012 10:15


Riskkapitalisten  Engelbretsen fortsätter att vilja ta över det  han själv kallar Åmåls mest fantastiska plats " Södra Hamnplan ". Detta område  där det sjuder av liv 3 månader om året och där båtlivet och den pittoreska caféet är navet i upplevelsen  för Åmålsborna och turister som besöker vår stad sommartid.


Den miljön är Engebretsen beredd att förstöra med ett hotell och en parkering för att på något sätt säkerhetsställa sin felinvestering i Hamncompaniets lokaler.

En intensiv lobbyverksamhet från våra bygg  entreprenörer är att vänta som är beredda att offra den populära miljön för oss Åmålsbor för kortfristiga vinster där  arbetstillfällen kommer att vara huvudargumentet i sina övertalningsförsök att låta Engelbertsen få bygga och där de sen har möjlighet få vara med och tjäna pengar  på  karusellen...

Varför inte ta en koll på Engelbrektsen härjningar i Dalsland omgivning där han med sina versioner startar projekt som han säljer vidare utan att ta ansvar om versionerna kommer i närheten av det som utlovats.

En person som inte har någon erfarenhet i varken krögare eller hotellvärlden skall man nog ta med en nypa salt . Det är väl bara att se hur Hamncompaniet har skötts under hans regi  för att förstå hans kompetens i branschen..      

Vi får väl se om Socialdemokraterna har politiskt mod att gå emot den stora opinion som så tydligt var emot planerna runt småbåtshamnen. Ett beslut som troligtvis kommer att sätta sina spår i  möjligheten att få fortsätta styra Åmål i framtiden. Centerpartiet åkte ut ur stadshuset på vindkraftsfrågan när man negligerade väljaropinionen. Jag tror nog Michael Karlsson har lärt sig av den erfarenheten  om han har ambitioner att  sitta kvar ytterligare en mandatperiod.     


 


 


 

Av tommy norum - 8 februari 2012 10:15


Hur vore det om politikerna nu börjar ta sitt ansvar för kommunens utveckling när det gäller att skapa arbete  för att få ungdomar att stanna kvar i kommunen . När nu det finns intressenter för " som det norska utvecklingsföretaget Norden Etablering AB " att  investera  i kommunen  för  företagsetableringar på området vid Västra Åsen så vad väntar man på ?. 


Inget köpcentra säger Michael Karlsson vårt kommunalråd och hänvisar till Kraffts rekommendationer vilka typer av etableringar som kan komma i fråga.


Vem är det som bestämmer om utvecklingen av handel i kommunen  ?


Är det handlarna i Centrum med fastighetsägarna som skall bestämma utvecklingen för att slippa konkurens  ? 

 Om det är nu så att Socialdemokraterna är så måna om att inte få konkurens för vår Centrum handel  “ där förövrigt även vårt kommunalrådet har intresse  att försvara “ så är väl det bara att göra en analys av vad alla insatser under de senaste 10 åren gett för resultat i utvecklingen, där  Kraffts  rekommendationer i satsningar  om framtidens Centrum fått råda.  .


Trots tävlingar, trots miljon investeringar i yttermiljön, trots jippon av olika slag så fortsätter kräftgången med tomma affärslokaler och en utvidgning av matställen och servicelokaler  för personlig uppiffning i frisör och  andra kosmetisk verksamhet , ta mer och mer utrymme i Centrumlokalerna.


Knappast en utveckling som gynnar Åmål som handelsstad . 

Låt nu inte fastighetsmaffian i Centrum med handeln stoppa utvecklingen  av Åmål som handelsstad genom att  sätta sig emot bättre lokaler större utbud  och lägre priser på Västra Åsen..

Med det fastighetsbestånd med omoderna lokaler som saknar utvecklingsmöjligheter för en framtida handelsutvidgning  i Centrum och där fastighetsägarna visat sig är ovilliga att investera  kommer Centrum dö ut vilket vi vill eller inte .

Om inte annat så ser fastighetsägarna själva till att den utvecklingen fortskrider när man i sin uthyrning kommer längre och längre från det  levande Handelscentrum  man i retoriken förvarar, genom att hyra ut till verksamheter som inte gynnar Centrum som handelscentrum..


Det är väl bara så att fastighetsägarna i det längsta försöker skydda centrumhandel på alla sätt för att försöka behålla sina hyresgäster  i sina omoderna lokaler. Men det är bara att konstatera att med ett utbudet av lokaler som mer och mer  ersätts med verksamheter som ligger långt från traditionell handel  så hamnar man längre och längre ifrån det som menas med en levande centrumhandel.


Kanske något att ta till sig i politikerleden innan man helt förstör möjligheterna för Åmål  att verka som ett  handelscentrum i regionen .  Hur vore det om man för en gångs skull ser tillbaka, analyserar  och tar till sig den verkliga utvecklingen var  Centrum är på väg i framtiden och tar politiska beslut därefter.


Använd lite sunt förnuft . lämna dessa särintressen , de pratar bara i egen sak .                              

Av tommy norum - 7 februari 2012 12:45


 Sten Lindström  PD fortsätter och sätter nageln i ögat på våra politiker när han tar fram revisorernas rapport " nu när vi fått revisorer värt namnet " om hur illa våra politiker i årtionden totalt struntat i vedertagna  ekonomiska regler för att förvalta våra resurser på bästa sätt.

Den förra Samhällsbyggnadsnämndens sätt att bokföra kostnader på rätt sätt under  ledning av Tommy Jingfors som förvaltningschef och  ekonomen  Thomas Olson,  folkpartiet, som ordförande i nämnden understryker gång på gång “ när liken ett efter ett kommer upp till ytan “  hur bedrövligt man förvaltat våra gemensamma tillgångar under dess ledning .

Hur kan en sån som folkpartisten Thomas Olson som ordförande, med bakgrund som ekonom ,sitta år ut och år in utan att styra verksamheten i sin förvaltning och inrätta sig efter de regler som innebär god redovisningssed , utan att reagera..  

Hur kan han som  ordförande i en förvaltning som struntat i alla regler både som finns på skrift och som utgår från sunt förnuft , där de  medvetet kringgått bestämmelser som inte passar,  där de varit med och subventionerat hyror med miljonbelopp , där de struntat i vedertagna regler för god redovisningssed  i stort sett gjort allt fel för att som politiker förvalta våra gemensamma tillgångar på rätt sätt “  och där sitta som ordförande i nämnden utan att reagera.“

Bedrövligt med tanke på Thomas Olsons bakgrund som ekonom att inte detta åtgärdats när det varit uppe på tapeten åtskilliga gånger bland annat av mig själv under flera år..  Att folkpartiet fortfarande har förtroende för denna man och låter honom ställa upp som representant för sitt parti med det bagaget  i sin roll som ordförande är en gåta och kommer väl resultera i att partiets  går mot sitt slut som parti om det  inte sker rollförändringar  i besättningen.

Struntar man i alla vedertagna regler hur en verksamhet i en politisk styrd förvaltning bedrivs då  har man inte fattat sin roll i politiken och skall man fortast som möjligt  entledigas från sina politiska uppdrag i framtiden.

Det är upp till folkpartiets ledning och väljarna att rensa ut rötägg ur politiken innan de ställer till med mer elände för oss kommuninnevånare.       

Av tommy norum - 5 februari 2012 12:45

 Sten Lindströms grävningar i utredningar som han sen upplyser oss i PD om är många gånger den enda information vi medborgare kommer i kontakt med verkligheten utanför kommungränsen och där vi kan jämföra effektiviteten hur våra valda politiker förvaltar våra skatter i verksamheterna.


Fortsätt med den informationen Sten , det får upp ögonen för oss medborgare hur illa vår lilla kommun har sköts under åren . När nu Socialdemokrater med vänstern har makten i kommunen vore nog ett studiebesök i det borgligt styrda Solna på plats för att lära hur man kan effektivisera vår kommun. Jämför man de tio viktigaste verksamheterna och kommer fram till att vi har en övertaglighet på ca 160 anställda borde vara en väckarklocka för vilken politiker som helst oberoende av politisk färg.


Ibland får man känslan av att det många gånger konstrueras arbetsuppgifter för hålla igång anställda som på ett eller annat sätt inte lever upp till att leverera .                                                 


                  


 Behöver vi ett Eu kontor, behöver vi dubbla turistorganisationer, behöver vi ha folk som servar utlandsåtagande, behöver vi anställda som servar privata entreprenörer i fastighetsbranschen  ?. Behöver vi denna organisation för vår skola. Varför inte göra ett studiebesök på våra privata skolor och jämföra kringkostnaderna och kanske få sig en funderare ?  Varför inte göra ett studiebesök på våra privata vårdanläggningar där med samma pengar kan göra miljonvinster ?   Skall vi lägga ner miljoner på konstruerade arbetsuppgifter för att hålla kvar omöjlig arbetskraft i kommunen ?


I bland får man känslan av att arbetsuppgifterna mer är till för de anställda än att serva och ta hänsyn till kommuninnevånarnas behov.


Borde vi inte vi se över våra åtagande utanför kärnverksamheten och kanske prioritera om våra resurser där de bättre behövs ?


Släpp in mer privata aktörer i den offentliga verksamheten om inte annat för att få jämförelse om våra skatter används kostnadseffektivt. En jämförelse som våra kamrater på vänsterkanten är livrädda för, där är ideologin viktigare . Där kan man acceptera slöseri med våra skatter men ser rött om man nämner ordet vinst.


En ståndpunkt som Juholt hårdnackat använde i den politiska debatten . Den hårdnackade attityden får man nu ta sig en funderare över när nu den nya Socialdemokratiske ordföranden Löven har en mer verklighetsförankrad uppfattning där han inte är emot måttliga vinstuttag.


När nu Socialdemokraterna har fått en ledare som i sin roll som fackboss har en annan syn på under vilka villkor den privata sektorn arbetar under och också förstår att hela Sveriges välstånd är beroende på hur effektivt näringsliv vi har . En effektivitet som lyser med sin frånvaro i många kommuner har det visat sig. 

Där ökar man heller skattetrycket än försöker effektivisera verksamheterna. Många gånger går ideologin före sunt förnuft i styrningen av de kommunala verksamheterna. .


Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards