Alla inlägg under september 2010

Av tommy norum - 24 september 2010 15:41

Med all information som kommit mig till del från tjänstemän, kontorspersonal, politiker i ledande befattningar, allmänheten både genom telefonsamtal, brev, mail där i huvudsak informationen varit tvivelaktigheter med kommunala medel.  

 

Här är början till några axplock ur informationen innan bloggen avslutas för gott efter September .


Vi har gästhamnens intäkter på 100 000 kr som uteslutande går till turiskontoret. En intäkt som ligger utanför budgeten , med en arbetsinsats som motsvarar ca 20 000 kr/säsong så får Turistbyrån en extra inkomst kanske för att anställa den

sommarjobbare som har direkt anknytning till en hög tjänsteman i samhällsbyggnadsförvaltningen. Kapitalkostnaderna för all upprustning av gästhamnen hamnade i den självfinansierade småbåtshamnen.


En fördelning som jag nu hoppas att vår ekonomichef har fördelat om på rätt ställe och där också investeringskostnaderna ligger med men också  ser till att intäkterna från gästhamnen ligger i paritet med arbetsinsatsen och inte är någon extra dusör för att bidra till anhörigas anställningstrygghet under sommaren.


Jag hoppas också att de arbetsinsatser som småbåtshamnen behöver ligger i rätt nivå. Där har förut förvaltningschefen efter eget huvud fördelat kostnaderna utan ett ordentligt underlag. Det har saknats rutiner för arbetsorderdokumentation om var arbetsinsatserna var utförda.


Småbåtshamnens budget innehöll kostnader och insatser i löner som inte har någon verklighetsförankring.   


Jag måste säga att maken till amatörmässig förvaltning av våra skattemedel som har varit i samhällsbyggnadsförvaltningen trodde inte jag existerade förrän jag började gräva och förstod att det är mycket svårare att hitta saker som gått rätt till i förvaltningen i våra investeringar än tvärtom.

 

 Det här speglar tyvärr saknaden av kunskap, kompetens både bland politiker och vissa tjänstemän. Framförallt så besitter våra förtroendevalda revisorer inte  den kunskap som borde vara en självklarhet när de skall skydda innevånarna från övergrepp i förvaltningarna.  


Tyvärr så har våra politiker fortfarande svårt att skilja på sina egenintressen när de ser till att överföra skatter till verksamheter långt ifrån kärnverksamheten.


Politikerna har nyss tagit beslut om en återuppbyggnad av Hamnterminalen utan att först gardera sig för att få hyresgäster som kan betala den marknadshyra som måste till för att inte vi skattebetalare skall bidra med våra skatter.

Olika Intressenter skall erbjudas lokalen för hyrning därigenom går man förbi kommunallagen och marknaden är det som bestämmer hyresnivån 


Kruxet är, finns det ingen som är villig att betala en hyra som  täcker investeringskostnaden så står vi där med skägget i brevlådan och får med våra skattemedel  lägga till mellanskillnaden. Detta helt lagligt utan risk för att få någon polisanmälan på sig för subventioner. Det belyser verkligen politikernas ovilja att ta sin roll på allvar att prioritera kärnverksamheten.


Stadshotellet har det upplägget där marknaden bestämmer hyresnivån med eller utan bidrag. 


Här tar verkligen våra politiker en chansning för att bluesen skall kunna få sina lokaler till nästa år. Kan bli en dyr affär för oss skattebetalare. Det där med att politikerna säger sig vilja satsa på kärnverksamheten det skall man nog ta med en nypa salt i alla fall efter valet. Ett scenarium som kommuninnevånarna skall ha i beaktande när hyresförhandlingarna är avslutade med den nya hyresgästen till hamnterminalen.

 

Fick vi de 1,3 miljoner om året för att klara kapitalkostnaderna i investeringen eller blev vi förlorare igen som när vi i åratal bidragit med miljoner för att täcka underskottet i fastigheten,  kostnader som tär på kärnverksamheten för att tillfredställa politikernas intresse för bluesen ?

  

Av tommy norum - 20 september 2010 17:08


 

Miljöpartiets Peter Eriksson och vänsterpartiets Ohly spyr galla över att  statsminister Fredrik Reinfeldt på valnatten gör klart för svenska folket att de tänkt fortsätta att regera Sverige efter valet.


Ett ganska självklart beslut efter det valresultatet som svenska folket levererade. Här ondgör sig de båda att alliansen kommer sätta sig i knät på SD i deras roll som vågmästare i riksdagen och göra sig beroende av ett invandrarfientligt parti.


Man kan ju undra vilket alternativ de båda tänker sig istället ?

Är det den röd-gröna alliansen som borde vara regeringsbildare med det valresultatet de presterade ?


Socialdemokraterna kan och kommer att i opposition driva sin politik med egna förslag gentemot alliansen och hoppas att få stöd av Sverigedemokraterna och

låtsas att beroendet av SD inte finns genom att påstå att det är helt frivilligt att rösta på våra förslag. På samma sätt kommer antagligen Alliansen att bete sig mot de röd-gröna med den skillnaden att de har regeringsmakten och därigenom ett större ansvar för situationen.

 

Socialdemokraterna klarade i årtionden regera med kommunister som stödparti,  men jag tror inte Sverigedemokraterna har sådan bindning till alliansblocket som kommunister hade till Socialdemokraterna där det för dem var otänkbart att rösta på de borgerliga i alla situationer.


Samarbete mellan blocken där Miljö-partiet utpekas som en partner verkar inte stå särskilt högt hos MP så här tätt efter valet.


Statsminister Reinfeldt har ju visat en stor kompetens i sitt regerande förut så

han kommer nog att klara att neutralisera Sverigedemokraterna att inte få mer makt än vad deras valresultat visade. Samtidigt så kommer Sverigedemokraterna

med alla medel försöka få respons för sin politik genom att utnyttja sin vågmästarroll till max.

En självklarhet  för ett parti i den rollen att i största möjliga mån försöka uppfylla sina vallöften gentemot sina väljare.   

Av tommy norum - 20 september 2010 11:43

 Det verkar som om Åmåls kommuninnevånare äntligen fått upp ögonen för Centerns oförmåga att styra kommunen.

 Med det förkrossande nederlag som Centern med Kurt Svensson, en halvering, nu fick erfara så betyder det förhoppningsvis att partiet kommer att närma sig riks siffrorna runt 6 % i framtiden, där hör de hemma.


Michael Karlsson tog verkligen en chansning när han så konsekvent har förespråkat skattehöjning för att komma tillbaka till en stabil ekonomisk plattform i kommunen. En satsning som verkligen har gått hem hos väljarna visade det sig.


Kanske med lite hjälp av några bloggare i vindkraftdebatten och Centerns sätt att

ta vara på innevånarnas intresse.


Grattis Socialdemokraterna, jag hoppas nu ni inte faller ur ramen för era vallöften där ni lovade att satsa på vår kärnverksamhet vård, skola, omsorg.

Nu går det inte och komma dragande med subventioner till företagare eller ökade anslag till fritid och kultursektorn med bidrag som konkurrerar ut det ni har lovat bibehålla och förbättra i kärnverksamheten. 

Får Socialdemokraterna nu en vettig dialog med MP innan Kurt med Centern klampar in och lovar guld och gröna skogar för att få med sig MP på det borgerliga tåget, då kan de rödgröna regera i lugn och ro i 4 år.     

Av tommy norum - 18 september 2010 09:20

Valet handlar om framtiden säger Kurt Svensson Centerpartiet i en annonskampanj på en halvsida i PD.


Jag tror nog att det är vad man har åstadkommit i politiken som man skall ha kredit för på valdagen. Det man lovar  inför nästa mandatperiod det har man en förmåga att glömma bort några veckor efter valet. Till och med det man har bestämda åsikter om några veckor före valet lyckades man ändra sig och ta beslut tvärs emot, innan valdagen ens är nådd. Jag tänker på Hamnterminalen som skall byggas upp där alla partierna med Centern i spetsen sa, att Hamnterminalen den skall byggas upp enbart om vi får en hyresgäst som kan betala marknadsmässiga hyror.


Läste i PD idag att Dalbo-Båtar går och väntar på valutgången innan man tar upp nya förhandlingar. Finns det bara en möjlighet att klara hyran så flyttar jag in igen. Det är klart att har man i en hyresförhandling helt plötsligt fått en dubblerad hyra för samma lokaler så måste det kännas en aning frustrerande.

 

Det verkar som hoppet för Dalbo-Båtar står till att något parti som i valet kan tänkas få ta över efter Centern eller kanske det är Kurt Svensson som lovat att se över hyresnivån efter valet och fortsätta att subventionera lokalerna för att bluesen skall ha en chans att komma till. 


Det vi kan konstatera är att en röst på Centern det kommer nog bli ett fortsatt styrande där mygel och osanningar kommer att tas till när man blir ertappad att inte sköta kommunens affärer på rätt sätt. Som bekant så är det väldigt svårt att lära en gammal hund sitta. Ett styrelseskick där man låter förvaltningschefer skriva avtal långt under den nivå som erfordras för att få täckning för kommunens kostnader vilket betytt miljoner i subventioner som man inte vill känna till, eller att strunta i fullmäktigebeslut, eller flytta kostnader mellan verksamheterna utan andra skäl än att dölja kostnaderna, att inte ha ordning på kostnadställen mm mm.


Att ha fullt förtroende för en sådan tjänsteman som i ett privat företag skulle ha fått sparken för länge sedan, det speglar Centerns förmåga med Kurt Svensson i spetsen att driva kommunens skyldigheter mot oss innevånare. Men kanske det som man blir mest upprörd över är när man ser dessa polisförhör i tjänstefelsförhören utstuderat undanhåller fakta och till och med ljuger om förhållanden som inte existerat.


Sådana politiker skall vi inte ha i Åmål de skall förpassas ut i kylan. Där kan de begrunda sin långa styrelseperiod och försöka analysera sina misstag under åren, ingen uppmuntrande minnesgenomgång när vi ser vilket ekonomiskt status kommunen befinner sig i för tillfället, och där vi konsekvent struntat att ta hänsyn till nästkommande generation både när det gäller pensionsskulder och våra skyldigheter att underhålla vår infrastruktur både över och under marknivån    

Av tommy norum - 17 september 2010 15:11

Här har jag nu ett halvår bloggat om konstiga beslut i framförallt samhällsbyggnadsnämnden där många gånger medborgarens intresse fått stryka på foten för de personliga saker som tjänstemän och politiker tycker skall prioriteras i verksamheter. Många gånger har man gått över gränsen för vad som kan anses godtagbart i sin roll att sätta kommuninnevånarnas intresse i centrum. 


Gång på gång har jag levererat information om hur man försöker bluffa allmänheten genom att förneka saker som inte är rumsrena och bevisligen har förekommit i verksamheter. Här sitter det 31 förtroendevalda i fullmäktige och ingen har ens försökt ta reda på fakta i de fall jag skrivit om, utan förlitat sig till en tjänstemans version av händelseförloppen.

 

Till och med våra revisorer som normalt skall vara kommuninnevånarnas förlängda arm bryr sig inte.


Alla partier har sin skuld till detta där man har fått en fixarkultur där man kör över både kommunallag och sunt förnuft i sin relation till kommuninnevånarna. Sedan döljer man sanningen i bland annat polisförhör. Att sedan vår enda tidning PD med Sune Tholin i spetsen mörkar obekväma fakta i sitt sätt att publicera vad som händer i Åmål det kan vi tyvärr inte rösta om men det finns ju andra metoder att få PD att vakna ur sin törnrosasömn, att sluta läsa den. 


Det finns ett parti som inte varit involverat i alla affärer, affärer som PD försökt dölja i åratal genom att inte skriva om det.

                                                  


                                                   -o-

Prawda.se med Tomas Lindström kommer att få min röst i kommunalvalet.

                                                  


                                                   -o-

Han är en garant för att granskningen kommer att fortsätta, men med den fördelen att den kan granskas inifrån. Prawda.se med Thomas Lindström kommer också ha en blogg som kommer att informera om konstigheter i den kommunala sfären. En blogg, likt t-norum, där obekväm information inte stoppas av någon.


Ni som vill att er röst tydligt skall ge information till våra politiker att nu får det banne mig vara nog. Ni skall proteströsta genom att ge Prawda.se er röst. Vill ni själva vara med och påverka kommunalpolitiken kan ni på Prawda.se :s valsedel sätta dit ert eget namn i den händelse att proteströstningen ger sådant resultat att Prawda.se får flera mandat än det finns namn på valsedlarna. 

Av tommy norum - 16 september 2010 18:47

Lite forskning runt den information som Kurt Svensson lämnade till åklagaren i det förhör angående polisanmälan för tjänstefel.

Jag har förut i bloggen antytt att Kurt Svensson kör med osanning eller så är det så att han blivit fel underrättad av vår förvaltningschef angående hur samhällsbyggnads-

förvaltningen blivit granskade av våra revisorer.


Kurt Svensson har i förhöret sagt att revisorerna i Åmåls kommun har kontrollerat Norums påstående och man har då kommit fram till att de inte är korrekta. Hade revisorerna vid en genomgång funnit tveksamheter hade en extern revisor anlitas, men så har inte skett. 


Detta föranledde mig att försöka få fram ett protokoll över den så  kallade revision som våra förtroendevalda  som Kurt Svensson  angav skulle ha skett. Någon

revisionsrapport fanns inte tillgänglig eftersom ingen revision ens har varit på tapeten enligt ordföranden i revisionsgruppen . Där har man väntat på utslaget i polisutredningen innan man tar ställning för att gå vidare.  


Jag tror inte Kurt Svensson medvetet ljuger för polismyndigheterna utan han uppger fragment av information som han får och tolkar det som han uppfattar vara en riktig version av händelseförloppet utan att frågasätta det informationsflöde som kommer honom till del är i överenstämmande med sanningen . 


Kanske inte den främsta egenskapen som en  ledande politiker i en kommun besitter. Men uppenbart är att åklagerens ställningstagande för tjänstefel kan i stor utsträckning bero på de osanningar som levererades vid förhören, medvetet eller omedvetet. 

Av tommy norum - 14 september 2010 17:25

Kurt Svenssons version i polisförhöret är att mina beskyllningar inte är korrekta.

Hyrorna ligger inte i underkant när de räknats ut. De aktuella hyresgästerna har

inte på något sätt gynnats med lägre hyror eller andra förmåner. Revisorerna har

kontrollerat Norums påståenden och man har kommit fram till att de inte är korrekta. Hade revisorerna vid en genomgång funnit tveksamheter hade en extern revisor anlitats, men detta har inte skett.

 

En sak som kommer att visa sig med den nya hyressättningen när beslutet om uppbyggnaden av terminalen blir officiell.

 

Svensson förstår inte varför jag har som livsgärning att beskylla Åmåls kommun för 

felaktigheter beträffande AXA-ladan och hamnterminalen. Svensson vet heller ej varför jag har spetsat in mig på just Svensson och Jingfors med mina beskyllningar. Frågan om hyror ligger inte hos Svensson utan hanteras av samhällsbyggnadsnämnden där Tomas Olsson är ordförande.

 

Det vårt kommunalråd tydligen inte har reda på är att han som kommunalråd har högsta ansvaret för att våra politiska nämnder följer sina åtaganden. För övrigt ett ställningstagande som även Polisen tog vid polisanmälan.   

 

Sedan kommer en invändning, om det faktum att jag påpekade att rampen och dess bryggor runt om inte belastar hyressättningen, med att den är tillgänglig för allmänheten och därför inte skall belasta hyressättningen för Dalbobåtar.

 

Efterkonstruktioner är alltid lätt att hitta på. Vi har en ramp för allmänheten 200 m österut och en ramp 200 m västerut från Dalbobåtar som är till för allmänheten. 

 

Men sen kommer det intressanta att Kurt Svensson i vanlig ordning inte har en susning om vad som händer i kommunens förvaltningar. I polisförhöret så påstår han att Sten Nilsson själv har bekostat isolering och överhuvudtaget gjort iordning byggnaden.

Byggnaden saknar vatten och avlopp samt även uppvärmning. Åmåls kommun

betalar förvisso för elektricitet i byggnaden, vilket avser belysning men kostnaderna

för det uppgår inte till miljoner som Norum påstår utan till ett betydligt lägre belopp.

För kommunen är det en välgärning att Sten Nilsson överhuvudtaget har tagit sig an byggnaden som en längre tid har stått oanvänd.

 

Det är bara att konstatera att vårt kommunalråd ljuger eller inte har en aning om förutsättningarna för hyressättningen i Axa-ladan. Antingen har Tommy Jingfors förvridit huvudet på dig genom att ge dig fel uppgifter om sakförhållandena eller så är det ett utstuderat försök att komma undan de besvärliga omständigheterna runt polisanmälan att du ljuger för åklagaren för att komma undan ditt ansvar i hela härvan. 

 

Hela polisförhöret kommer att publiceras i bloggen senare.

Av tommy norum - 14 september 2010 10:17

Ganska graverande uttalande Sune Tholin gör i sin krönika i dagens PD.


Att jag skulle hålla på med någon förtalskampanj mot tjänstemän och politiker

som bevisligen inte sköter sitt arbete enligt de regler som kommunallagen säger. 

Kanske säger det en del om PD:s sätt att förmedla nyheter där överträdelser mot

att ta tillvara kommuninnevånarnas intresse ligger lågt i PD:s prioriteringar.


Bevisligen har en hyressubvention skett i hyressättningen både i AXA-ladan och i hamnterminalen, som har kostat oss skattebetalare miljoner under åren i kapitalkostnader.


Trots klara fullmäktigebeslut på att investeringen i terminalbyggnaden inte skulle drabba kommuninnevånarna utan alla investeringar skulle betalas med  hyresintäkter. Att inte våra revisorer, som av kommunstyrelsen är utsedda att ta tillvara kommuninnevånarnas intresse, var intresserade var ju upprinnelsen till polisanmälan. Att man bryter mot kommunallagen är ju helt klart, en lag som tyvärr inte har någon straffsats, att sedan inte Åklagaren tycktes kunna bevisa tjänstefel i utövandet kanske inte var så överraskande.    


Om dessa påpekanden är förtalskampanj om alla  missförhållanden i framförallt samhällsbyggnadsnämnden, en förvaltning där man

bevisligen mörkar investeringskostnader, har ingen ordning på kostnadsredovisningar, har inga budgetar, inga offerter, där presenterade hyresavtal ligger långt under kapitalkostnaderna mm mm.


Att sedan Sune Tholin tycker att kommunen skall drivas lite hejsan svejsan bara för att tillfredställa vissa intressen i kommunverksamheten det får stå för Sune Tholin och PD.


Är det någon som skall be om ursäkt för hur man har använt våra skattepengar

är det Kurt Svensson och Tommy Jingfors.  

Själv kommer jag att ta del av förundersökningen, ta del av Tommy Jingfors och

Kurt Svenssons förklaring till slöseriet med våra skattemedel som gjorde att

åklagaren lade ner målet.

Efter den genomläsningen  kommer jag att ta beslut om en överklagan av målet.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6 7
8
9 10 11 12
13 14
15
16 17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards