Alla inlägg under september 2010

Av tommy norum - 30 september 2010 17:32 

Då är det tid att avsluta bloggen i den nuvarande form där information dagligen har erbjudits läsarna.

En del ny, en del upprepningar för att inte läsarna av bloggen skall glömma oklarheter som sker i kommunens förvaltning när man tog ställning i årets kommunalval.


Jag har sedan mars skrivit 197 inlägg i bloggen och fått 428 kommentarer under tiden, vi har haft en besöksfrekvens på mellan 700 och 1000 unika personer/ månad. Mestadels har bloggen handlat om hur politiker och tjänstemän sköter sig i sin förvaltning av våra tillgångar. En summering av läget i kommunen är väl att den politiska makten förblindar våra politiker lite till mans och det politiska uppdraget har en tendens att i många fall gå över till att mer bli en plattform för sina egna intressen.

Vi ser runt om oss där framförallt Göteborg, tack vare ett tips till massmedia, avslöjade en av Sveriges största skandaler där korruption med kommunala tjänstemän var inblandade. Där var kommunala politiker totalt ovetande om vad som sker med våra skattemedel på grund av dåliga eller ibland obefintliga rutiner runt bevakningen var skattepengar tar vägen. 


 

Vi har sett dolda bidrag till verksamheter som tex bluesen där man i  hyressättningen försöker dölja den subventionerade hyran istället för att stå upp för sina intressen och informera allmänheten om var man lägger en del av våra skattemedel.

Ett politiskt ställningstagande som man inte vill stå för när man i nästa stund måste dra in resurser i vården för att det saknas pengar. Vi har sett var våra investeringar går till där politikerna i stor utsträckning prioriterat vår fritidsverksamhet med dyra investeringar i lokaler och anläggningar där kapitalkostnader och driftkostnader tar resurser från kärnverksamheten vård skola och omsorg.

 

Vi har en av Sveriges dyraste fritid och kulturkostnader per innevånare. Vi har skapat föreningar som med kommunala medel hålls under armarna med dyra lokaler och kommunala lönebidrag för att hålla  servicen till bland annat bluesen. Samtidigt går våra anställda i vården på knäna för att upprätthålla en godtagbar service till våra gamla och sjuka. Ett axplock vad våra politiker ser som en prioritering av hur våra skatter skall användas. 


Vi kan ju hoppas att  den nya ledningen med Socialdemokraterna tar sitt ansvar och prioriterar kommuninnevånarnas behov i större utsträckning och först och främst ger resurser till kärnverksamheten. 

Det går inte att i ena stunden framstå som en seriös debattör där man sätter kärnverksamheten i främsta rummet, men i praktiken satsar mest i Sverige på fritidsaktiviteter där man försöker göra gällande att det är viktigt för kommunens utveckling.


Något  som man har svårt att ta till sig som skattebetalare med en av Sveriges högsta kommunalskatter och där befolkningen har minskat med 1000 personer sedan 1990. 

 

Socialdemokraterna får nu ta till sig den verklighet som finns och se tillbaka var den enorma satsningen på fritid och kultur i praktiken gett för utfall i kommunens utveckling. Låt oss slippa dessa amatörmässiga profetsior som i tid och otid kommer med sina analyser var våra skattepengar ger mest utfall för

att ge en vettig utveckling i kommunen, där marknadsföringen för miljoner varit drivkraften i bluessatsningar och allehanda tävlingar. Vi har facit nu, så nu är det dags att ändra inriktning var våra resurser skall prioriteras, inte är det kultur och fritid. 


Skall vi få ordning på ekonomin och inte låta vår kärnverksamhet ta mer stryk så finns det bara en väg att övriga verksamheter får stå tillbaka och börja stå på sina egna ben där det personliga engagemanget är nyckeln för att fritid och kultursektorn skall överleva i dessa ekonomiska tider.


Den tiden är förbi när kommunens satsningar på fritid och föreningsliv kommer att bestå i samma utsträckning som nu. Speciellt i kommuner med dålig utveckling, där arbetstillfällen försvinner, en minskad befolkning. Ett stadium som Åmål har befunnit sig de senaste tjugo åren, tyvärr en situation som våra politiker har haft svårt att ta till sig under åren


I en övergångsperiod kommer bloggen nu en gång per vecka att i krönikerform ge information om det som händer i kommunen.

 

Skulle vara intressant vad läsarna tycker om mediet en blogg där man ger

information om vad som händer i en kommun.

 Ge gärna kommentarer i bloggen om hur ni upplever informationen. Har ni upplevt att ni fått information som ni inte kan söka i andra medier ?  Har ni uppfattningen att bloggen har en seriös framtoning där huvuduppgiften varit att räta ut frågetecken hur politikerna sköter vår kommun ?  Uppfattar ni bloggen att den har tendens till  personförföljelse i sitt sätt att förmedla oklarheter i kommunens verksamhet ?    

ANNONS
Av tommy norum - 30 september 2010 15:45
 
Landskrona - en krona bland städer (1947)
 
En svepande film som lyckas täcka in det mesta av Landskrona. Från Öresundsvarvet till dans i Karlslunds djurpark via en båttur till Ven.

KLICKA PÅ ADRESSEN FÖR ATT TA DEL AV FILMEN

http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=112

ANNONS
Av tommy norum - 30 september 2010 12:45

Ubåten Braxen byggd 1917

Människor på kajen i Landskrona hamn. Betraktar troligen u-båten "Braxen".
 
Av tommy norum - 29 september 2010 17:08

Nu närmar vi oss den tid där en summering av vad bloggen har gett  för resultat i den kommunala verksamheten.


När det gäller de politiska företrädare som har haft makten i Åmål så har ju väljarna verkligen tagit åt sig alla konstigheter som Centerns företrädare har haft för sig i sitt styrande av kommunen. De  har klart deklarerat i valet att de inte finner sig i Centerpartiets sätt att styra kommunen. 


Tyvärr så har vi inte samma resultat på tjänstemannasidan där samhällsbyggnadsförvaltningens chef får fortsätta som om ingenting har hänt.

 Tommy Jingfors har i sin verksamhet som chef och ansvarig för upprättande av hyresavtal, varit ansvarig för att miljoner har runnit ur den kommunala kassan till subventioner utan reaktion varken från revisorer, politiker eller chefstjänstemän.


Svante Melander som är Tommy Jingfors chef och skall se till att

förvaltningscheferna följer kommunallag i sitt agerande och agerar på ett sätt som sätter kommuninnevånarnas intresse i centrum. 


Ingen reaktion, på Tommy Jingfors styrande i hyreskontrakt, budgetar, omfördelningar av kostnader och i största allmänhet en oprofessionell hantering av kommunala skattepengar. I en organisation som har mörkat sakförhållanden som inte gått rätt till, struntat i fullmäktigebeslut, har mörkat fakta i skrivelser om faktiska förhållanden i verksamheten. Att han fortfarande har förtroende kanske bara åskådligör hur svårt det är att ändra kulturer som uppstått där kompisskap och personliga relationer sätter stopp för en total revision av verksamheten och där någon tar ansvar för misstagen. 


Svante Melander har i omgångar både i bloggen och personligen fått uppgifter om oklarheter som med jämna mellanrum förekommit i samhällsförvaltningen.

Klara besked om sakförhållanden som kan kontrolleras. Om det vore en tjänsteman i ett privat företag skulle Tommy Jingfors  fått sparken för länge sedan.


Skall inte vi i kommunen ha samma krav på moral på våra tjänstemän som i den privata sektorn ?

 

En oprofessionell hantering av hela verksamheten där jag bara skummat på ytan i alla oklarheter som finns säger folk som arbetet i förvaltningen. Det  normala i en sådan situation vore en omplacering eller sparken. Vad händer, jo Tommy Jingfors får förtroendet att leda en sammanslagning av Säffle och Åmål i en gemensam förvaltning.


Kanske säger en hel del om kompetensen hos våra politiker och högre tjänstemän som blundar för de sakförhållanden som varit på tapeten, och som är så lätt att kontrollera. Med den inställningen så är det bara en tidsfråga när vi är tillbaka på ruta ett där mygel och mörkning av sakförhållanden fortsätter som om ingenting har hänt. 


Det har förekommit stora förändringar i verksamheterna efter alla avslöjanden i bloggen det är ett faktum. 

Vi har fått en nyordning där nu våra politiker äntligen får en möjlighet att ta  kontrollen över var våra skattepengar tar vägen,  hyresavtal har överförts till ÅKAB, nu tar till och med fullmäktige sitt ansvar för hur våra skattepengar används. Den ekonomiska uppföljningen har förbättrats. Det är slut med omfördelningar mellan investeringsbudgetar. Förhoppningsvis kommer man också att följa lagen om offentlig upphandling som det var lite si och så med förut.


Kanske också vårt ekonomikontor är mer uppmärksamma när förvaltningarna försöker dölja var kostnaderna hör hemma.

Förhoppningsvis får vi i verksamheten investeringskostnader och intäkter där de hör hemma och inte där verksamhetschefen blandar efter eget befinnande för att slutprodukten skall vara presentabel för politikerna.


Förhoppningsvis får vi också politiker i de olika nämnderna som inte ser som sin främsta uppgift att tillgodose sina egna intressen med våra skattemedel. Vi kan ju också hoppas att vi får revisorer som är värd namnet. 

             

Av tommy norum - 28 september 2010 14:58

Har fått en inbjudan att alla som röstade på Prawdapartiet, vi som är vänner av ordning och reda och att allt går rätt till, borde besöka fullmäktige.

Lisbeth Karlsson Centerpartiet inser nu med bestörtning att hon misslyckats med att nå ut med vad som händer och sker i vår kommunala demokrati. Lisbeth Karlsson du inte bara misslyckades nå ut med vad som händer, du är en av dessa politiker som inte vill förstå demokratins spelregler där kommuninnevånarnas intresse skall sättas i främsta rummet. Det går inte att gå ut och påstå att man har kommuninnevånarnas bästa för ögonen när man tummar på reglerna titt som tätt i sin roll att styra kommunen.


Du sitter i demokratins högborg kommunfullmäktige där ni skall vara folkets representant och där era beslut skall följas.

Att det skall vara så svårt att ta till sig de fakta som delvis sparkade ut Centern från maktens boningar. Antingen så lider Lisbeth Karlsson av strutssyndromet, en sjukdom som gör att hjärnan stänger ute all information som är besvärande, och där man sen i debatter låtsas om som den inte fanns. Eller så är hela inställningen ett sätt att med osanningar och fejkade påståenden försöka verka seriös i sitt framförande.


Att inte ta till sig när nämnderna inte bryr sig om fullmäktigebeslut, eller när er ledare Kurt Svensson ljuger i polisförhör om subventioner, inte ens när hyresförhandlingarna och den nya hyresnivån kommer fram i terminalbygget så reagerar ni. Eller när ni försöker med kuppartade beslut köra över utredningar som inte tar hänsyn till era privata affärer i vindkraftsfrågan. 

Lisbeth Karlsson det är sådana påhopp på demokratin som gör att ett parti som Prawda behövs i kommunen, där de kan ge information som politiker och vissa tjänstemän försöker mörka.


Centern har under flera års år tid haft den politiska makten i Åmåls kommun, en period som varit den längsta högkonjuktur i mannaminne i Sverige. Kom inte och försök göra gällande att det är de sista 2 årens lågkonjunktur som ställt till det med ekonomin i Åmål.


Det bara understryker Lisbeth Karlssons och Centerns oförmåga att ta till sig all ekonomisk information som vår ekonomiavdelning servat politikerna med i åratal och där de varnat för konsekvenserna.


Vi kan nu se hur resultatet av den obefintliga framförhållning i den politiska styrningen gör sig gällande, när pensionsskulden börjar sätta ändå mer negativa spår i den ekonomiska verklighet, som Lisbeth Karlsson med Centerpartiet har haft så svårt att förstå.   

Av tommy norum - 26 september 2010 10:23

Bloggen kom till för att informationen om oegentligheter i den kommunala verksamheten inte fick föras i PD:s insändarsidor.


Att det finns en viss rädsla i PD för att negativ information kan skada förhållandet till makten det har jag fått bekräftat förut när jag försökte få in en insändare för några år sen om illojal konkurrens som kommunen bedrev. Upprinnelsen var att på vårt dagliga frukostmöte på Ullas bar på Seem, en populär samlingspunkt även för hantverkarna i kommunen.

 

Som genom ett trollslag så försvann större delen av hantverkar-

kollektivet utan några förklarliga skäl.

Efter lite efterforskning så fann jag att Åmålsgårdens matrestaurang helt plötsligt börjat servera frukost till hantverkarna till ett betydligt billigare pris än de privata kunde erbjuda. 


Här håller en kommunal inrättning på att konkurrera ut en privat med subventionerade frukostar, där hyreskostnader och persona-

kostnader betalades med skattemedel och där föreståndaren tänkte dryga ut intäkterna med billigare frukostar.


Den informationen som gavs i en insändare, kanske skarpt formulerad.

Vad håller kommunen på med skall man konkurrera ut de privata företagen

med illojal konkurrens ?


Den insändaren föll inte ut i god jord när senare Sune Tholin gav uttryck i ett telefonsamtal att insändaren inte skulle publiceras på grund av att den informationen som jag någon dag före gett till föreståndaren via telefon där jag klargjorde min inställning till den uppenbara olämpligheten i att konkurrera ut privata företag med skattemedel gett resultat i att alla frukosterbjudanden till hantverkarna stoppades med omedelbar verkan.


Nu hör det till saken att jag stoppade själv insändarpubliceringen en timme före

Sune Tholin ringde där han som ansvarig utgivare gavs i uppdrag att försöka få mig att ta tillbaka insändaren med motivering att jag redan i och med kontakter med föreståndaren uppnått mitt syfte att stoppa utbudet av frukostar.


Även om jag själv tog initiativ till att ta bort insändaren så tycker jag ändå att

så här i efterhand borde det vara ett självklart nyhetsvärde att informera till allmänheten och våra politiker det uppenbara felet att med skattemedel konkurrera ut privata aktörer på marknaden.


Likaså var informationen om den uppenbara subventionen till Dalbo-båtar på

flera miljoner under åren inte något nyhetsvärde för PD.


Inte heller den nonchalans mot fullmäktigebeslut som samhällsbyggnadsnämnden gav uttryck för i och med den subvention på ca en halv miljon om året som slussats över till skattebetalarna. 


Inte heller den information om omständigheterna runt saknaden av besiktning

och sotning var intressant för PD. En information som lämnades in en vecka efter branden.


Inte ens den uppenbara felinformation om sakförhållandena i polisförhöret  om tjänstefel har något nyhetsvärde för PD.


PD har inte ens stake att undersöka de uppenbara skillnader som finns mellan

den hyra som Dalbo-Båtar och Bluesen har betalt under åren och dra slutsatser efter den nya hyressättningen med dubblerad hyra som räknats fram. Tänk att det måste till en brand för att de rätta förhållandena i hyressättningen skall komma fram.


Det fanns viljor i kommunen som ville att den gamla hyressättningen skulle fortsätta med subventionerade hyror också efter branden.  


PD har ju inte visat det minsta samhällsansvar när de på ett så uppenbart sätt försöker mörka information som kan komma innevånarna till gagn, för att i opinionsyttringar kunna göra sin röst hörd om politikers sätt att styra verksamheter.


Att PD inte ställer upp på innevånarna i nyhetsförmedlingen om oklarheter i kommunens sätt att förvalta våra tillgångar, det står helt klart .


Frågan är vilken röst tillhör PD ?   

Av tommy norum - 25 september 2010 09:25

Kan det vara så att Michael Karlsson Socialdemokratiskt kommunalråd har tagit sig vatten över huvudet ?


Kan det vara så att Michael efter chocken att ha vunnit kommunalvalet inser att kanske mandatlistan är i tunnaste laget för att föra en självständig Socialdemokratisk politik i kommunen. Jag tror nog inte väljarna räknade med att Socialdemokraterna skulle välja samförståndslinjen med en för väljarna urvattnad politik där ingen tar ansvar för någonting. Det finns trevande försök med samarbete även på Högersidan för att uppnå den samförståndspolitik som

Socialdemokraterna tydligen måste ha för att klara sin politiska uppgift att 

styra Åmål.   


Kurt Svenssons svar i polisförhöret om subventionerna belyser detta, där han inte förstod att han skulle vara föremål för polisanmälan när det var Folkpartiets Thomas Olsson som var ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Att det var Centern som i sin roll som största partiet och i praktiken den politiska makten, besätter kommunalrådsposten, med det ansvar det för med sig "det har jag inte en aning om" är tolkningen av svaren i polisförhöret.


Men känner Socialdemokraterna att de inte har den kompetens för att  driva sin politik fullt ut genom att besätta de viktiga nämndeposterna med folk ur det egna ledet då innebär det automatiskt att de lämnar över en del av den politiska styrningen och makten till motståndarsidan.


Ett faktum som gör att det finns en risk för en urvattnad politik där ingen riktigt  vill ta ansvar för Åmåls framtid. Nu när vi äntligen fått ett system där de politiska visionerna för varje block klart tar ställning för sin politik och för den fullt ut utan inblandning av motståndarblocket där de tillsätter ordförande i nämnderna och tar ansvar för den politik som förs och som sen kommuninnevånarna kan utvärdera i val.


Michael Karlsson, fegt att inte ta konsekvenserna av valutgången och föra den politik som ni gått på val till utan att blanda in motståndarna i det framtida beslutsfattandet. 

Finns inte kompetensen i partiet för att driva er politik, det är en sak som ni skulle ha tänkt på innan ni ställer upp med alternativ till den politik som

kommuninnevånarna så klart har tagit avstånd för i valet.

Av tommy norum - 24 september 2010 15:41

Med all information som kommit mig till del från tjänstemän, kontorspersonal, politiker i ledande befattningar, allmänheten både genom telefonsamtal, brev, mail där i huvudsak informationen varit tvivelaktigheter med kommunala medel.  

 

Här är början till några axplock ur informationen innan bloggen avslutas för gott efter September .


Vi har gästhamnens intäkter på 100 000 kr som uteslutande går till turiskontoret. En intäkt som ligger utanför budgeten , med en arbetsinsats som motsvarar ca 20 000 kr/säsong så får Turistbyrån en extra inkomst kanske för att anställa den

sommarjobbare som har direkt anknytning till en hög tjänsteman i samhällsbyggnadsförvaltningen. Kapitalkostnaderna för all upprustning av gästhamnen hamnade i den självfinansierade småbåtshamnen.


En fördelning som jag nu hoppas att vår ekonomichef har fördelat om på rätt ställe och där också investeringskostnaderna ligger med men också  ser till att intäkterna från gästhamnen ligger i paritet med arbetsinsatsen och inte är någon extra dusör för att bidra till anhörigas anställningstrygghet under sommaren.


Jag hoppas också att de arbetsinsatser som småbåtshamnen behöver ligger i rätt nivå. Där har förut förvaltningschefen efter eget huvud fördelat kostnaderna utan ett ordentligt underlag. Det har saknats rutiner för arbetsorderdokumentation om var arbetsinsatserna var utförda.


Småbåtshamnens budget innehöll kostnader och insatser i löner som inte har någon verklighetsförankring.   


Jag måste säga att maken till amatörmässig förvaltning av våra skattemedel som har varit i samhällsbyggnadsförvaltningen trodde inte jag existerade förrän jag började gräva och förstod att det är mycket svårare att hitta saker som gått rätt till i förvaltningen i våra investeringar än tvärtom.

 

 Det här speglar tyvärr saknaden av kunskap, kompetens både bland politiker och vissa tjänstemän. Framförallt så besitter våra förtroendevalda revisorer inte  den kunskap som borde vara en självklarhet när de skall skydda innevånarna från övergrepp i förvaltningarna.  


Tyvärr så har våra politiker fortfarande svårt att skilja på sina egenintressen när de ser till att överföra skatter till verksamheter långt ifrån kärnverksamheten.


Politikerna har nyss tagit beslut om en återuppbyggnad av Hamnterminalen utan att först gardera sig för att få hyresgäster som kan betala den marknadshyra som måste till för att inte vi skattebetalare skall bidra med våra skatter.

Olika Intressenter skall erbjudas lokalen för hyrning därigenom går man förbi kommunallagen och marknaden är det som bestämmer hyresnivån 


Kruxet är, finns det ingen som är villig att betala en hyra som  täcker investeringskostnaden så står vi där med skägget i brevlådan och får med våra skattemedel  lägga till mellanskillnaden. Detta helt lagligt utan risk för att få någon polisanmälan på sig för subventioner. Det belyser verkligen politikernas ovilja att ta sin roll på allvar att prioritera kärnverksamheten.


Stadshotellet har det upplägget där marknaden bestämmer hyresnivån med eller utan bidrag. 


Här tar verkligen våra politiker en chansning för att bluesen skall kunna få sina lokaler till nästa år. Kan bli en dyr affär för oss skattebetalare. Det där med att politikerna säger sig vilja satsa på kärnverksamheten det skall man nog ta med en nypa salt i alla fall efter valet. Ett scenarium som kommuninnevånarna skall ha i beaktande när hyresförhandlingarna är avslutade med den nya hyresgästen till hamnterminalen.

 

Fick vi de 1,3 miljoner om året för att klara kapitalkostnaderna i investeringen eller blev vi förlorare igen som när vi i åratal bidragit med miljoner för att täcka underskottet i fastigheten,  kostnader som tär på kärnverksamheten för att tillfredställa politikernas intresse för bluesen ?

  

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30
<<< September 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se