Alla inlägg under augusti 2012

Av tommy norum - 31 augusti 2012 07:00

 


Vem pratar först Löfven eller Estelle ?. En skämtsam beskrivning på Socialdemokraternas totala tystnad en längre tid.  


När nu trenden på det uppåtgående förtroendet svängt enligt senaste Sifo mätningen. Där ligger nu socialdemokraterna på Juholts siffror före bostadsskandalen. När nu  en del sympatisörer börjat tröttna på  besked var socialdemokraterna står i politiken, återvänder man till andra alternativ där väl Vänstern fått tillbaka en del sympatisörer. Löfvens sommartal  i Vasaparken blev nog  en besvikelse för en del som troligtvis inte kommer att bättra på opinionssiffrorna nämnvärt.


Kanske har nu tystnadstaktiken ingen verkan på medborgarna längre den taktik som Juholt borde använt i sina mediakontakter, då kanske han fortfarande suttit kvar som partiledare.


De som kan glädjas mest av Socialdemokraternas utspel var väl våra småföretagare som nu hoppas på att  den andra veckan i sjukförsäkringen går tillbaka till Staten a´ 1,5 miljarder. Kanske också våra ungdomar som har svårt att hänga med i skolarbetet kan finna en viss lättnad när man kanske får betalt för att senare i livet hinna ikapp och ta sin examen. 

Annars var det nog mer påståenden och frågor än svar hur socialdemokraterna tänkt sig de politiska  lösningarna på problemen som dominerade talet..   


Socialdemokraterna har många frågetecken att räta ut i sin politik före nästa val om man skall få förtroende att leda Sverige i framtiden   


Glöm inte omröstningen, gör er åsikt uppmärksam så kanske vi får förändringar  

  

ANNONS
Av tommy norum - 30 augusti 2012 10:28


Dag Blomqvist är en nagel i ögat för många vindkraftsanhängare  men man vill  sällan eller aldrig  gå i klinch och  debattera hans åsikter som i de flesta fall är väl underbyggda med fakta och han har inte vindkraftsindustrin som enda informationskälla.

Då är det lättare i att ge sig på honom i anonyma insändare där man försöker på alla sätt misskreditera honom som både person och hans åsikter.


Vi skall vara glada att det finns personer i vårt demokratiska samhälle som Dag Blomqvist där han med sina åsikter i debatten står för det han framför i ämnet och han gömmer sig inte i  anonyma insändarinlägg. 


Jag undrar hur resultatet för hur positiva vi medborgare är till Vindkraft om man med utgångspunkt från en oberoende källa som vetenskapsakademin åsikter i frågan  (som finns i dagens blogginlägg ) finns som ett underlag för att ta ställning  i frågeformuläret.


Jag tror inte medborgarna vill betala miljardbelopp i subventioner via sin elräkning för att industrier i utlandet skall få billigare ström. Jag tror inte att medborgarna vet att när vindkraften producerar då regleras det med stopp i vattenkraften vilket totalt slår undan benen på de som har miljöaspekten som en viktig del i frågan. Jag undrar om våra elkonsumenter har klart för sig att de med miljardbelopp betalar utbyggnaden via elräkningen  för en fullständig meningslös satsning på vindkraft enligt  Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott. 

Kanske skulle man med det inlägget i frågeformulären fått helt andra svar  på  om vi är positiva till en utbyggnad av vindkraften. 


Det är nog så att som man frågar får man svar ett klassiskt tillvägagångssätt som tyvärr inte alla genomskådar märker vi i dagens insändare i PD:s Synpunkt. .   


Och att ge sig in i en debatt som utesluter sakfrågan och i stället ger sig på budbäraren är en klassisk företeelse som med stor framgång användes i forna nazist Tyskland och i  Sovjetunionen på sin tid.


Så om man skall ge sig på budbäraren så använd era namn åtminstone så läsarna  vet vilka de  har och göra med.

     

ANNONS
Av tommy norum - 30 augusti 2012 07:00

 

Är det så här vi vill att vår natur skall uppfattas. foto från Edslekog

Varför inte ta till sig Kungliga vetenskapsakademiens energiutskott när de konstaterar det meningslösa satsningen på vindkraft.

Att satsa på en kraftförsörjning där produktionen inte stämmer överens med behovet  som gör att man tvingas sälja till ett negativt pris . Och där man i Sverige  går förbi marknadskrafterna genom att ge  vindkraftsleverantörerna en  garanterad inkomster i miljardklassen ( tack vare elcertifikaten  ) oavsett om strömmen kan användas eller inte och som i huvudsak gagnar utländsk industri. 


Att med  sådana gigantiska energiinvesteringar som håller på att göras i Sverige som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är för vetenskapsakademins energiutskott helt obegripligt.


Varför inte satsa dessa 100 tals miljarder som elkunderna nu står för i transportsektorn där 35% av de fossila utsläppen sker idag frågar sig expertgruppen . Denna överdrivna utbyggnad av vindkraft är rent nationalekonomiskt en förlust då det visar sig att den inte behövs.  Extra kostnaderna för den förda politiken drabbar elkonsumenterna och om utvecklingen tillåts fortsätta kommer det bli ett elöverskott med subventionerad el export från Sverige. 


Är det meningen att vi elkonsumenter skall betala subventioner till exporterad el  med höjda konsumentpriser  för att hålla en vinkraftsindustri  under armarna som inte klarar sig på kommersiella villkor och som det visar sig inte leder till en bättre miljö med ett försumbart el tillskott. ? .


Kanske  är det dags att prata klarspråk med våra politiker som många gånger mer är intresserade av sin egen utkomst i vindkraftsutbyggnaden än med utgångspunkt från oberoende  källor ta till sig verkligheten och  från en analys av den fråga sig vad vi håller på med. 


Men som vetenskapsakademin påpekar så måste man ta till sig hela energibilden hur Sveriges elproduktion är uppbyggd för att förstå konsekvenserna. Frågan är väl om våra politiker klara av den processen med så många inblandade intressenter som talar med utgångspunkt från sina egen  egoistiska utgångspunkt  där vi har både markägare, vindkraftsindustrin som med lobbare nästlar in sig i den politiska finrummet där man erbjuder både det ena och andra för att få gehör för sina etableringar i kommunerna. 


Sluta lyssna på Vindkraftsindustrins lobbyister  som bara pratar i egen sak.  Ta till er oberoende analytiker som med utgångspunkt från verklighetens kostnader, elproduktions behov och inte  minst miljöaspekten  kommer fram till helt andra slutsatser än representanter för markägare, och  vidkraftsindustrin.    

    


  

Av tommy norum - 29 augusti 2012 07:00

 Vad kostar det att riva ett vindkraftverk ? Enligt Gothia Vind så är det en beräknad rivningskostnad på 100000 kr/ verk i avtalet med kommunen på sjöviksområdet. Enligt Norsk naeringsliv kostar det 10 miljoner kr/ verk. Vem betalar mellanskillnaden om nu vindkraftsbolaget hamnar i onåd och begär konkurs efter tjugo år. En berättigad fråga som Peter Tornborg i ett öppet brev ställer till kommunens politiker i  tisdagens Dalslänningen.  


Nu får det sannerligen vara slut på spelet med medborgarnas skattepengar. I 10 års tid har man spelat med våra skattepengar i olika visionsprojekt utan att kunna visa resultat som ger den minsta positiv utveckling av kommunen. Hemmasnickrade analyser utan den minsta verklighetsförankring har man spenderat våra skattepengar på. Fel investeringar som det kommer ta åratal att hämta sig från .


Om man nu skall ta Peter Tornborg från Edsleskog på orden så är kommunen på väg att fortsätta galenskaperna med risk att nästa generation får ytligare ett städuppdrag som om det vill sig illa få negativa ekonomiska konsekvenser långt fram i tiden. 


Om det nu enligt experter kan kosta uppåt 10 miljoner att riva ett 80 meters högt vindkraftverk efter förbrukningstiden på ca tjugo år och  där Gothia vind har upptagit kostnaden till 100000 kr/ verk  och där man ger kommunen en bankgaranti på 100 000 kr för varje verk.


Vem skall betala mellanskillnaden på kanske 100 miljoner på de nio verk som planeras på sjöviksområdet ?  Om det nu visar sig att med tanke på den negativa lönsamheten som vindkraftsindustrin  visar blir konkurser. Det räcker med ett Najad i kommunen, så nu  får det banne mig räcka med  riskabla felinvesteringar som kan äventyra vår service till kärnverksamheten i kommunen generationer framåt i tiden.


Det räcker med alla fritidprojekt och industriinvesteringar på 100 tals miljoner som både vår generation och nästa får försöka reda upp ekonomiskt  skall man nu ta in ytligare två  generation i eländet  på grund av naiva okunniga politiker och tjänstemän som  inte har förmågan eller kunskapen att ta en helhetsbild av framtida risker.

  

Och sluta nu och göm er uppe på stadshuset utan ta till er Peter Tornborgs  Edsleskogs öppna brev till Åmåls kommuns beslutfattare  som publicerats i Dalslänningen och ge ett svar. Och kanske för en gångs skull skulle man använda lite sunt förnuft innan med ger ett svar som man kan stå för. Den varan har det varit tunt med under de senaste 12 åren.  Fortsätt rösta om våra politiker som har ansvaret för eländet med vår ekonomi verkligen har medborgarnas förtroende att sitta kvar i politiken. 

 

           

Av tommy norum - 28 augusti 2012 07:00

Vi måste ha nytt blod i Åmålspolitiken om  kommunen  skall ha en chans att komma på fötter i framtiden.

Bara att konstatera att våra politiska partier har misslyckas med att få kompetent folk att ställa upp och kandidera för en plats som representant för oss medborgare. Här har vi en klunga politiker som varit med i decennier från alla partier och där de  med sin ledande ställning i partierna varit med och lagt ut färdriktningen för kommunalpolitiken .


En färdriktning som med facit i hand varit  total misslyckad. 

Man kan inte få hur många chanser som helst  utan man måste till slut komma i till en punkt i sitt politiska liv där man ser vad man åstadkommit för att sedan försöka analysera resultatet. Har man inte då förmågan att förstå att nu kanske det är dags och lägga av innan man ställer till mer problem för innevånarna då ligger vi medborgare illa till.


Och skulle man sakna den insikten så får väl vi andra så gott det går genom att påminna om alla fadäser av beslut man tagit som gör att man hamnat längre och längre från en resultat i den kommunala ekonomin som kan kallas positivt stabilt.


Nu har vi rört oss mot en stabilitet som bara har negativa förtecken och som år efter år stabiliseras men åt fel håll.  Hur vi medborgare skall få gehör för att de politiska partierna får skärpa till sig, göra sig  av med alla bakåtsträvare, och då menar jag i verklig mening i det måtto att kommunens utveckling har gått bakåt både på arbetsmarknaden, ekonomiskt och i  befolkningsutvecklingen, det enda som man lyckas att utveckla under sin tid vid makten det är storleken på lånen .


Men vad säger ni alla som sitter eller satt i kommunstyrelsen,  fullmäktige och i våra nämnder under den här tiden som varit en enda bakåtrörelse. Tycker ni verkligen att ni som ställt till situationen  är de rätta att reda ut Kommunens problem i framtiden ? 

I 12 års tid har ni sett till att kommunen har levt över sina tillgångar utan att fatta var vi var på väg.


Skall man ha så lång startsträcka för att förstå ekonomiska realiteter som i regel bara omfattas av sunt förnuft då har man inget i politiken att göra tycker jag.    


Vad med på omröstningen som finns högst upp på höger sida i bloggen.                   

  

Av tommy norum - 27 augusti 2012 07:00

 

Berglins söndag i SvD


Skulderna för medborgarna till bankerna har ökat 70 % sen mitten på 2000 talet.

Vi lånar till semestrar, bilar, hus , båtar , del lånar till och med till räntorna

En finansbubbla som för eller senare kommer att spricka med dunder och brak.


När värdet på  konsumtionsvarorna börjar närma halva lånebeloppet vid avyttring vilket nu sker i båt o bilbranschen för tillfället  då står man där med låneskulder för noll och ingenting som skall betalas tillbaka.


Kommunerna har också följt med i lånekarusellen där man i sina visionsdrömmar satsar pengar det man tror skall bli ett lyft för kommunen där Åmål är i särklass bland belånade kommuner i Sverige visar det sig i statistiken . Här har man på tio år ökat belåningen från noll till 70 miljoner, vi struntat i pensionsåtagande genom årliga avsättningar  där skulden nu är uppe i långt över en kvarts miljard till framtida pensionsbetalningar. Pengar som i praktiken har lånats till att hålla visionsprojekten flytande med avskrivningar , underhåll och framförallt driftkostnader, bortglömda faktorer i den politiska drömvärlden.


Samtidigt har man struntat i  vår infrastruktur där vägar och  vatten och avloppssystem lämnats där hän. Här har man till och med lånat till rena driftkostnaderna under en längre tid. Så det vi kommuninnevånare har att se fram emot är fortfarande en av Sveriges högsta kommunalskatter som behövs när vi  med driftpengar skall betala pensionsåtagande , ökade insatser i infrastrukturen , en ökande del äldre med större vårdbehov, detta med en minskande befolkning som då genererar lägre skatteinkomster för kommunen. 


Verkligen inga goda förutsättningar för att få Åmål att växa i framtiden när en stor del av skatterna kommer gå till gamla försyndelser i prioriteringslistan av våra  politiker. Men det mest otroliga är att det finns tydligen politiker som fortfarande inte förstår det svåra ekonomiska läget som kommunen befinner sig i  när vi ser hur fullmäktige fortsätter och ge ut pengar till sina drömvisioner.         

  

Rösta om ni tycker att de ansvariga politikerna skall få fortsatt förtroende att ställa upp vid nästa val. Längst upp till höger har ni alternativ att ta ställning till.

Av tommy norum - 24 augusti 2012 07:00


 

Hötork på gammaldags vis. Höhässjor  på åkrarna som på bilden tagen i Värmland år 2012. Nog mycket mer härligt för ögat än dessa vita plastbalar som finns utspridda i naturen tills långt fram på Hösten.

 

Höhässjor på åkrarna fanns det gott om när denna bild togs 1961. Notera Cirkustältet på norra Hamnplan- Måkeberg var på den tiden inte av samma storlek som nu. Inre hamnen hanterade fortfarande gods från skutorna.

Av tommy norum - 22 augusti 2012 07:00

Håller hela rättssystemet på att haverera ?

Vi får dagligen rapporter om hur illa man skött Thomas Ouick fallen där han dömdes för åtta mord som senare visade vara rena bluffen med manipulerade bevis av polis och åklagare  som man  gick till domstol med . Åtal har nu lagds ner i 3 mordfall och resning har beviljats i två fall.


Det som fick mig att reagera när jag i radion i dag , den 21/ 8,  föräldrarna till en av offren berättade att de i det längsta höll inne med information, för att de litade inte på polisens utredningsarbete,  om ett födelsemärkes placering där Thomas Quick i förhör antydd att det fanns ett märke på offret men på en helt annan plats än i verkligheten . Bevis lades fram  till rätten med skiss på kroppen där Thomas påstående om placeringen var inritat. Föräldrarna protesterade vid rättegången att det framlagda beviset inte står i relation med den skiss som föräldrarna  gett polisen om placeringen, utan manipuleras för att passa Thomas Qvist beskrivning var märket var placerat. Otur för polis och åklagare var att pappan i det här fallet var utrustad med liknade födelsemärke på samma ställe på kroppen och som han  delgav den sittande rätten genom att dra ner byxorna för att visa var märket var placerat på den mördade sonen. Det var inte bara rätten som fick uppleva bevisningen med byxorna nere utan både åklagare och polisutredare blev avslöjade med byxorna nere när de försökte få rätten att ta till sig bevis som var manipulerade att passa in i utredningen för att fälla Thoma Qvick för mordet.


Här har man helt koncentrerat sig på en sjuk persons bekännelse och lämnat vägen fri för de riktiga mördarna. En klantighet utan dess like både hos åklagare och polisutredare.   


Vi läser dagligen om klantiga polisutredare som inte vill ta till sig regelboken hur man skall driva utredningsarbetet.


Vi kan tacka den grävande journalisten  Hannes Råstam som rullat upp hela Qvick affären för allmänheten i dessa vanvettiga rättshaverier.

Kanske inte så konstigt att Julian Assange som är anklagad för våldtäckt och riskerar att utlämnas till USA inte riktigt litar på den Svenska rättsstaten.

 

Nu senast var det väl ett mordfall där man mot allt sunt förnuft och läroboken förhörde 2 misstänkta samtidigt som fick alla möjligheter i världen att prata sig samman. De friades i Tingsrätten delvis på grund av detta. 


Man blir inte förvånad om resultatet av utredningsarbetet när man i uppdrag granskning verkligen kom på hur illa ställ det är med polisarbetet när man inte lyckas utreda eller sätta stopp på polisernas  stölder  där de skinnar både bus och inlämnade saker från allmänheten som  finns i  förvar hos polisen, man bemödar sig inte ens utreda saken ordentligt. Och inte bara det, i en del fall var stölderna inte ens anmälda. När man sen samtalar med  befäl som har ansvaret för verksamheten så är de totalt ovetande om vad som skett på den egna arbetsplatsen.. Att det sen inte fanns statistik över händelserna var ju lite underligt när det i övrigt fanns väl dokumenterat andra polisärenden som t.ex hur många blivit bitna av polishundar


200 hundra anmälningar har gjorts under första halvåret i år där stölder har begåtts i våra polishus eller ute på fältet och där poliser är misstänkta för brott. Men i polis och åklagarna  värld där är brott som bevisliget begåtts men inte kunnat utredas inget brott i statistiken.


 Kan vi inte lita på polisen vem skall vi då lita på ?   

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27 28 29 30 31
<<< Augusti 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

33 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se