Alla inlägg under januari 2013

Av tommy norum - 31 januari 2013 07:00Kan vi lita på våra stafettläkare som arbetar på våra sjukhus .?


Tar man verkligen sitt arbete på full allvar och tar ansvar för sina  medicinska diagnoser ?.


Eller råkar vi ut för läkare som bara är ute efter att tjäna pengar och bryr sig inte om sina patienter när de vet att de kanske inte behöver träffa dessa igen.


Man kan ju undra när man hör historien om hur en Åmålsbo blev behandlad efter att i lång tid besvärats med svimning och remiteras till olika undersökningar utan att kunna hitta en godtagbar orsak till besvären.

Inte förrän en läkare på Balderskliniken vid en kontroll hittade hjärtljud som inte var normala.

Läkaren som ansåg det hela oroväckande skickade genast ner patienten med remiss till Näl, där efter lång väntan , tog sig en läkare sig tid att undersöka patienten. 


Efter  undersökning så  kom läkaren på Näl fram till att ljudet var bagatellartat och han själv minsann har samma ljud samtidigt som han i förnedrande ordalag ondgjorde sig över hur våra  vårdcentralers helt i onödan skickar folk till våra centralsjukhus.


Så det besöket slutade med att Åmålsbon skickades hem utan åtgärd.  Besvären fortsatte och efter ytligare undersökningar på vårdcentralen och ny remiss till Näl.  Ny läkare, specialiserad på hjärta och som tog sitt uppdrag  på allvar förstod direkt att här gäller det att handla fort, så nu är tid inbokad på Sahlgrenska för operation både kärl och klaffar skatt bytas i hjärtat och felen anses vara orsaken till svimningarna som patienten besväras med en lång tid.

Om sen Sjukhusledningen på Näl tar sitt uppdrag på allvar efter den grava missbedömningen och läkarens ointresse för problemet blev upphov till anmälan så att man sätter in åtgärder så att det inte upprepas eller man låter hela ärendet hamna i byrålådan låter vara osagt .


Men hela historien kanske är en påminnelse för oss medborgare att man inte skall ta läkardiagnoserna för givet utan kämpa på om man tycker sig inte få hjälp med sina problem. 


Det finns läkare ,som inom alla yrkeskategorier, som tar sina förpliktelser lite för lättvindigt, men det kanske inte är i så många yrken som resultatet kan få sådana katastrofala följder när man slarvar med diagnoserna ..                  

Av tommy norum - 30 januari 2013 07:00

 


Tokigheterna bland vänstersympatisörerna  gör sig verkligen tillkänna i PD: s insändarsidor.

Här ser vi åsikter om att våra surt förvärvade arbetsinkomster, det tillhör inte löntagarna utan staten försöker signaturen Vaken förmedla i sin insändare.


På annat sätt kan man väl  inte tolka signaturen Vaken när han skriver, Moderaterna vill kalla sig det nya arbetarpartiet men borde mer kalla sig bidragspartiet, till exempel jobbskatteavdrag, sänkt skatt på flera sätt för de besuttna såsom slopad förmögenhetsskatt, sänkt fastighetsskatt. Där kommer verkligen Vakens åsikt tydligt fram i att  skattesänkningar skall ses som ett bidrag av staten.

Och jag som trodde att det är  löntagare som skattebetalare är de som bidrar till staten, inte tvärt om .

Hur kan staten bidra med något som man inte har ? 

Inte konstigt att Vänstern inom politiken hela tiden försöker lösa de ekonomiska problemen med skattehöjningar när man har den inställningen att intjänade löner de tillhör staten och allt som blir över efter skatt det skall ses som ett bidrag.

Det verkar som signaturen vaken har sovit de sista 50 åren och fortfarande är kvar på 60 talet. Det var då Socialdemokraterna med finansminister Gunnar Sträng i spetsen gick  ett steg längre där han tyckte att en extra hundralapp i lönekuvertet sannerligen inte skulle tillfalla löntagaren utan här gällde att stämma i bäcken och sätta löntagarna på plats genom ta hela beloppet plus ytligare några kronor för att få dessa att inse att arbete skall absolut inte skulle löna sig. 


Man fick ta till en sagotant, Astrid Lindgren för att få Socialdemokraterna att förstå att så kan man inte behandla den arbetande befolkningen. Men tydligt är att det är inte alla som tog till sig hennes budskap fullt ut utan fortsätter i samma politiska hjulspår i tron att lösningen alltid är högre skatter.  

Av tommy norum - 25 januari 2013 07:00
Foto: EPA. På den här bilden som teleskopet Copernicus tog syns kometen "Linear 1999 S4" som den 23 juli 2000 uppnådde sin kraftigaste ljusstyrka och befann sig på det kortaste avståndet till jorden. Kometen befann sig då på cirka 56 miljoner kilometers avstånd.


Kometen kommer – i höst

En ny komet väntas lysa upp himlen när den närmar sig jorden nästa höst. Kometen ISON kan ses utan hjälpmedel och kan till och med lysa starkare än månen.

 
 
 
 

Att kometen kommer är ändå inte alldeles säkert.

Den kan nämligen gå sönder innan ankomsten. Det är möjligt att ISON går i bitar innan den når jorden.

I bästa fall lyser kometen upp natthimlen från oktober 2013 till januari 2014.

ISON är en ny bekantskap för astronomin. Den upptäcktes av två ryska amatörastronomer i slutet av september.

Även kometen Pan-STARRS väntas lysa upp himlen när den passerar jorden i mars nästa år.

Av tommy norum - 24 januari 2013 11:50


Thomas Olson

Thomas Olson FP


Bristande ledning och kontroll av Samhällsbyggnadsnämnden ( med Folkpartisten Thomas  Ohlsson som ordförande ) klargör vårt Kommunalråd Michael Karlsson (s) i Pd är osaken till den situation som nu ridhusbygget befinner sig i. 


Hamnterminalen, Örnäs camping. Sporthallen, Konstgräsplan, Höghedens skidanläggning, Ishallen,

Badhuset, Konstsnöanläggningen i Hannebol och nu senast Ridhuset. Jag kan nästan med 100% säkerhet påstå att inte en enda av dessa investeringar har gått efter de riktlinjer och förutsättningar som presenterats för fullmäktige av Thomas Ohlson för att få dessa att ställa upp på investeringen med våra skattepengar.


Men tyvärr så har det saknats intresse hos våra politiker att följa upp investeringarna för att kontrollera att man fått det man beställt och med det pris som presenteras för kommunstyrelsen  och i sista hand fullmäktige.


Inte ens i dagens datum har våra politiker en aning om vad slutsummorna hamnade på i de flesta av dessa investeringarna och om förutsättningarna för den finansiering och intäkter har någon realitet i verkligheten och som man tog beslut på. 


Skamligt får man väl säga att vi fått ett gäng politiker som inte bryr sig hur våra skattepengar används.

Majoriteten i den gamla Samhällsbyggnadsnämnden hade väl Centern, med folkpartisten Thomas Olson som ordförande och som det har visat sig med facit i hand totalt olämplig för sin uppgift. 


Att vi fortfarande har politiker i den nya förvaltningen med Säffle som varit med i eländet som man ställt till med understryker väl bara att de politiska partierna totalt struntar i följderna i vilka kandidater man tillsätter på de politiska posterna när man har facit i hand över deras gärning.


När man som i den gamla Samhällsbyggnadsnämnden nu vet att de hela tiden mörkade den verkliga tillståndet om investeringarna, man förflyttade kostnaderna i olika verksamheter för att dölja det faktiska förhållandet för allmänhet och fullmäktige.

Som spindeln i nätet satt folkpartisten Thomas Ohlsson som struntade i allt som har med sunt förnuft och att följa de arbetsrutiner  och arbetsordning som fullmäktige bestämt skall trygga medborgarnas rättigheter och samtidigt vara en garant att våra gemensamma resurser förvaltas på ett för medborgarnas bästa sätt.


Inga analyser, inga kontroller, på många arbeten inga anbud , man budgeterade för fastighetsunderhåll som sen användes till att stoppa i andra hål , ett förhållande som då har satt sina spår i det fastighetsbestånd som Samhällsbyggnadsförvaltningen var ansvariga för. Vad har man för politisk ledning i folkpartiet som fortfarande har förtroende för en person som så totalt saknar allt , sunt förnuft, respekt för vår högsta politiska församling och med facit i han blivit en katastrof för oss skattebetalare. 


Det är de helruttna frukterna av den förvaltning med folkpartisten Ohlsson som dirigent som vi nu får ta del av titt som tätt.

Högheden som presenterades vid köpet bara skulle kosta en miljon. Hur många miljoner som man nu slängt ut under åren är det ingen som vet. Ridhuset har vi fortfarande inte sett slutet på för att inte tala om Hamnterminalen där man totalt lurade skjortan av fullmäktige med hjälp av kommunstyrelsen när man tog beslut på en halverad hyra med utgångspunkt från kommunens kostnader.

 Badhuset där i förutsättningarna för varmbassängen investering också ingick betydande intäkter, hur blev det med dem tro. Bollhallen som i förutsättningarna både var högre intäkter i då redan fulltecknade hallar. Inga vaktmästartjänster eller underhållskostnader fanns med och som grädde på moset så påstod den politiska ansvarige centerpartisten att skolans del i investeringen skulle betalas med högre elevantal som skulle lockas till skolan.

Kanske är det på tiden att de politiska partierna rensar upp i leden innan man de ställer till med mer olagligheter och felbeslut som drabbar oss medborgare i framtiden.

                       

Av tommy norum - 22 januari 2013 12:14

Här har ni gänget som tror sig kunna köra över medborgarna hur som helst när man struntar i formaliteter som är till för att skydda våra meborgliga intressen.

Ordinarie medlemmar i Åmål kommunstyrelsenKommunstyrelsens ordförande och Kommunalråd Michael Karlsson (s).Anne Sörqvist

ordf  s         2:e v ord  c

Cecilia Gustafsson.Olof Eriksson.Johan Paulsson.Ewa Arvidsson..Sven Callenberg.Pia Ingemarsson.Ulf Hanstål (m).Tina Carlson

       s                 s                  m                1:e v ordf    s                 c                mp         m             v       
       

Thomas Olson

fp

Folkpartisten Thomas Olsson och som ledde den förvaltning där vi nu ser efterdyningrna av på grund av hans sätt att leda det politiska ledarskapet på. Ingen ordning, fejkade investeringsunderlag före besluten, ljug och båg både inför fullmäktige och att stötta den dåvarande förvaltningschefen. Men fortfarande tillåts sitta kvar i kommunstyrelsen med det bagaget och med facit han ställt till med.    

Det mest anmärkningsvärda är att det finns fortfarande rester efter den gamla kommunstyrelsen under Centerns tid och som bevisligen inte haft det minsta koll på läget i kommunens finnanser och där tuta och kör varit signum deras sätt att förvalta våra tillgångar. 

Tydligen har dessa haft dåligt inflytande på dagens kommunstyrelse när man anser sig stå över fullmäktige när man kan lova ut pengar till Högheden utan formella beslut . Vi får väl ge ledarmöter i fullmäktige en eloge när de protesterade och ifrågasatte kommunstyrelsens beslut om att ge 650 000 kr utan de krav som följde med för att uppgörelsen skulle godkännas.

Vad säger kommunallagen om sådana arroganta politiker som  trots fullmäktiges krav på en skriftlig uppgörelse innan det skulle bli tal om en investering så ignorerade våra valda representanters i kommunstyrelsen beslutet.

Ministerstyre skulle man väl kanske kalla ett sådant förhållningssätt i riksdagen. Det är tydligt att den sittande majoriteten med Socialdemokraterna fallit in i samma mönster som när Centern hade makten.  Kör på så får vi se vad som händer . Men det sitter väl i kommunstyrelsen politiker som har personliga relationer med Höghedens beslutstrojka och där personliga intressen går före kommuninnevånarnas fårstår man.

Jag trodde i min enfald att det var slut med sådan beslutsgång i Åmål för gott.

Att sen låta skidsäsongens vara eller inte vara bli enda argumentet för hur man nonchalerar beslutsgången speglar väl ändå respektlösheten man har för sitt förtroendeuppdragen .

Det fanns hur många utgångar som helst i det dilemmat, bland annat att  låta Högheden hyra  kompressorer tills man malt färdigt i beslutprocessen och där alla kort lagts på bordet för ett ordentligt beslut som man sen kan stå för.


Varför inte lägga  in ett misstroendevotum mot vår kommunstyrelse och låt de ta konsekvenserna av sina felbeslut genom att kräva de gräver fram pengarna ur sina egna fickor så medborgarna går skadelösa ur affären. Det kanske är enda sättet att få stopp för sådana här beslutsgångar i fortsättningen.     


Detta är exakt samma tillvägagångssätt i hamnterminalaffären där fullmäktige klart deklarerade att investeringen skulle enbart ske med utgångspunkt från att medborgarna gick skadelösa ur affären genom att hyresintäkterna skulle till 100%  täcka kostnaderna. Det förhållandet struntade nämndeordföranden Thomas Olssson (fp) totalt i när han la fram förslaget till kommunstyrelsen. Så  lärdomen av den skandalen satt tydligen inga djupare spår i medvetandet av de som var med den gången och gjorde bort sig..


Men att det skall upprepas igen med samma mönster i beslutsgången är mig en gåta med den turbulens och efterspel som det beslutet gav. Här var det också uppgörelser med muntliga avtal där sen ingen vill stå för var de har sagt.

Eftersom hela kommunens investeringen i Högheden är att ta över och kanske ta beslut om en försäljning  men där Höghedens slalomklubb nu sitter med Svarte Petter och kan i princip blockera alla sådana beslut  på grund av klantiga politiker som tydligen fortfarande inte lärt sig läxan hur en kommun skall agera med sin politiska makt så de gynnar medborgarna i första hand inte våra särintressen.


Vi har ridhuset ekonomiska problem där tydligen ingen vet eller vill ta ansvar för situationen.

Där borde folkpartisen Thomas Olsson ställa till svars för när han med fejkade beslutsunderlag på sin tid fick fullmäktige att ställa upp på investeringen men som nu kräver nya friska pengar för att kunna slutföras och  som skall  anpassas till den kommunala budgeten. 

Vad har vi medborgare gjort för ont som behöver drabbas av dessa politiker som tydligen har så svårt att fatta vad deras uppdrag går ut på ?    

Det går inte att i PD som Michael Karlsson ( s ) säga att han inte är nöjd med hur saken utvecklas. Det är inte acceptabelt att det råder oklarheter mellan kommunen och klubben.


Men att ha så lite politisk kompetens att man först i efterhand förstår vidden av sina politiska beslut kanske gör att man höjer ögonbrynen en aning och frågar sig vad håller ni på med i kommunstyrelsen.       

         

Av tommy norum - 21 januari 2013 07:00


Lo:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson


LO går till strid för att välfärdstjänsterna skall hållas med strama tyglar där det bara i princip blir kommunala bolag med politiker som styr och där vinster i stort sett skall bannlysas. Jag tror för min del att risken för att det skall genereras vinster där politikerna är med och styr är nog så gott som obefintlig.


Styrgruppen inom LO som kommit med förslagen är enbart män och man kan ju fråga sig varför de kvinnodominerade yrkena inte skall få möjlighet att driva företag vars verksamhet helt eller delvis arbetsuppgifterna finansieras av det allmänna.

Vi hör ju aldrig LO tar strid när en skola skall byggas eller annan kommunal investering som finansieras av våra skatter kommit på idén att förutsättningarna är att man inte får ta ut någon vinst för att få sitt uppdrag.

Eller när våra privata företagare i snösvängen inte får ta ut vinst i sitt bolag om man skall ha fortsatt arbete åt kommunen.

Men när vi vet att åtta av tio företag som levererar vård och omsorgstjänster i kommuner och lansting har en kvinna som ägare eller VD, företag som levererar lika bra eller bättre service men med betydligt lägre kostnader, där skall man helt strypa vinsten.

Men det kanske är så enkelt att LO har inte lika lätt att få igenom sina krav när man i de privata kanske ifrågasätter mer och där man är tvingad att sätter företaget och den uppgift de har att uppfylla i första hand. I den politiska världen där höjer man skatten, i den privata där rationaliserar man och ser över sina kostnader. 


När man vet att man har 30% mer sjukskrivningar inom offentligvården med i stort sett samma arbetsuppgifter, när man vet att personalen trivs bättre i de privata bolagen, när man vet att beslutsgången i de offentliga kan ta månader sker det betydligt snabbare i det privata. Och detta med samma vårdkvalité


Att sen de offentliganställda vid utfrågningar vill att vården fortfarande skall vara kvar i det offentliga speglar  kanske oron för förändringar och kanske med större krav, men har väl samtidigt inget att jämföra med..


Vi har ett slående exempel på privat och offentlig vård i här i Åmål . Plötsligt så fick vi söndagsöppet och kvällsöppet på våra vårdcentraler en anpassning till det behov som efterfrågas av medborgarna och inte till personalens behov, när det kom in en privat aktör på marknaden.

I den offentligt drivna är det rena kaoset med en organisation som gör att de anställda flyr fältet.             Av tommy norum - 18 januari 2013 12:00

Jag undra om det är inte är Tage Träff , gammal Socialdemokrat, som behöver vakna till när han  fortfarande går omkring och inte har fattat att vi har andra partibeteckningar nu. Bondeförbundare, Kommunister och Högern är en förgången tid. Och jag tror nog att väljarna är betydligt mer upplysta nu, så det behövs nog att gå tillbaka hundra år i tiden för att finna skäl till att skrämma med högerspöket igen.


Att den arbetande befolkningen numera disponerar mer av sin lön än någonsin och där till och med pensionärerna har lägre skatt än under sossarnas tid vid makten vilket kanske inte ses med blida ögon av en ren Socialist som Tage Träff som heller ser till att med ökade skatter, som man använder i en fördelningspolitik, som gör en stor del av befolkningen blir beroende av bidrag och som man sen i sin i sin retorik skrämmer folket med att de går miste om när högerspöket slår till.

Att man nu inte längre kan gå hur länge som helst sjukskrivna utan att någon bryr sig, eller kunna stämpla upp till heltid med en halvtidstjänst i hur lång tid som helst, eller att våra myndigheter totalt struntade i uppföljningar och kontroll, med politikernas goda minne ,hur våra sociala förmåner utnyttjades , eller denna flumskola som socialdemokraterna är pappa till som tar år att rätta till, och varför inte se tillbaka på denna socialiseringsiver där Sossarna med hjälp av facket och löntagarfonder var beredda att ta över stora delar av näringslivet i tron att de skulle minsann klara den uppgiften bättre än våra företagare.


Vi såg ju exempel på den förvaltningen, i de statliga varven, vad det ledde till. Miljard på miljard pumpades in som både bildligt och i verkligheten hamnade i sjön . Men är man blind och vägrar att se den krassa verkligheten och när argumenten tryter då tar man till högerspöket i tron att den har samma effekt som för hundra år.

Tyvärr så verkar det ibland som om en del av Socialdemokratin fortfarande tror att det är 70 och åttiotalets politik som gäller där års inflationen på 10-15 % inte var ovanlig och med en minskande köpkraft trots stora löneökningar och där devalveringar duggade tätt genom åren när man lät utlandet stå för alla socialdemokratiska idiotiska ekonomiska beslut som togs på den tiden.

Folket har vaknat till för länge sedan Tage Träff. Det gjorde man när man förstod att den socialdemokratiska politiken inte håller längre . Men tyvärr så finns Socialdemokrater som fortfarande inte har haft förmågan att vakna till utan kör fortfarande med skattehöjningar som den enda vägen.


Nu vill man brandskatta folket på ytligare 30 miljarder om man kommer till makten.


Så TageTräff varför inte börja med och lära dig de nya partibeteckningarna så är du i alla fall en bit på väg att lämna den politiska forntiden bakom dig.


          

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18
19
20
21 22
23
24 25
26
27
28
29
30 31
<<< Januari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards