Alla inlägg under maj 2019

Av tommy norum - 26 maj 2019 13:05
Paddan 


   

Torslanda

 

Lisebergsbadet


 

Liseberg. Vita Gången.


 

Järntorget

 

 

Norra och Södra Hamn.

Gripsholm

   

Hamnen

 

Fiskehamnen

  

 

Drottningtorget

Av tommy norum - 24 maj 2019 17:12


Stockhom eller Nordens Venedig, Mälardrottningen är namn som förknippas med staden ". Stockholms senaste officiella slogan " Sockholm, the Capital of Scandnavia " instiftades 2005. "Nordens Venedig" är den mest använda av utländska turistagenter, genom likheten med staden Venedig uppbyggd på öar i havet något som den här blidsviten  visar . 

 

Riddarholmskanalen.

 

Pålsundet och Västerbron

 

PRINS EUGENS BRYGGA

 

Västerbron sedd från Stadshust...

 

Vedskutor med Stadshuset i bakgrunden

 

Utsikt över Nybroviken...

Av tommy norum - 17 maj 2019 16:45

Tänk att det skall till en polisanmälan innan våra revisorer vaknar upp ur sin törnrosasömn.


En revision på samhällsbyggnadsnämndens fastighetsförvaltning överväger man.

Det finns andra frågetecken i den förvaltningen som bör granskas.

Påtalade för någon månad sen både till revisorer och en del politiker i samhälls-

byggnadsnämnden om förhållandet i den självfinansierade småbåtshamnen.


Där för man både investeringskostnader och orealistiska driftkostnader som inte hör till verksamheten.


Man budgeterar för arbetskostnader som inte är i realitet med verkligheten.

Man för över alla kostnader på gästhamnen till småbåtshamnen.

Man för över intäkterna på gästhamnen ca 100000 kr till Håkan Jarneryds turist-

organisation, en intäkt som inte står i relation med arbetsinsatsen.

Man har obefintlig kostnadsredovisning för driftorganisationen i parkförvaltningen

där småbåtshamnen ligger som kostnadsställe.

Man har obefintlig kostnadsanalyser över investeringar som utförts i förvaltningen.

Man påbörjar investeringar utan både offerter, budget, eller hyreskontrakt som

binder fast investeringskostnaden för skattebetalarna.

Man överför investeringskostnader till objekt utan att den verkställts  (Örnäs)

Man tar bort kostnader vid budgetöverskridande till andra verksamheter. (Ridhuset) 

Man upprättar hyreskontrak med dubbla budskap och delar ut gratis hyra med både investeringar och el .AXA-ladan

Man subventionerar hamnterminalbygget till privata företagare med upp till en

halv miljon om året.

Man gör investeringar i angöringsbryggor till turistbåtar med byggnader utan hyra och skickar fakturan till småbåtsägarna .


 Otroligt men sant. Revisorerna överväger granskning. Man kan ju undra vilka  våra revisorer företräder, är det medborgarna eller politiker och tjänstemän


Och vårt kommunalråd Kurt Svensson har fortfarande stort förtroende för förvaltningschefen  i samhällsbyggnadsnämnden.   

Av tommy norum - 17 maj 2019 16:45

Har i dag varit i kontakt med vår kommunchef Svante Melander och vårt kommunalråd  Kurt Svensson . Någon revision var inte aktuell på samhällsbyggnadsförvaltningen och någon syndabock för det som varit ville man inte forska i.

 Mitt Intryck av informationen var att de vill gå vidare men med focus på bättre rutiner på i stort sett allt som har med hur man förvaltar våra skattemedel.


 Kurt Svensson som är den ansvarige för den kultur som spridits i förvaltningarna får kanske svårt att övertyga väljarna att han är den bästa att ta vara på kommuninnevånarnas skattemedel i fortsättning med de avslöjanden som varit de senaste månadena där i stort sett alla rutiner har saknats för att våra skatter skall ytnyttjas så effektivt som möjligt, utan där personliga prioriteringar utanför politikerkretsen verkar har satt de rätta rutinerna ur spel..


Inga offerter ,inga avtal före investeringar som garanterar skattebetalarna, ingen ordning på konteringar där kostnader förs efter behag utan kontroll, inga budgetkontroll,  inga budgetar vid investering , man flyttar pengar mellan budgetar utan inflytande av våra politiker i kommunfullmäktige.  Man överför kostnader från en investering till en annan utan att något arbete har utförts , man låter hyresgäster både ha gratis el, gratis  hyra, trotts avtal som reglerar andra förhållanden, man subventionerar hyror med uppåt en halv miljon årligen utan att någon reagerar.

 

Någon revision vill vi inte ha säger Kurt Svensson. Varför Kurt Svensson ? Är du rädd för  alla lik som du är ansvarig för skall flyta upp före valet ?

      

Efter en omröstning i bloggen var ca 80 %

för en revision för att få klarhet i för-

hållandena i samhällsbyggnadsförvaltningen  

Av tommy norum - 17 maj 2019 16:30

 Man vet inte om skall skratta eller gråta när man läser Gudrun Thuressons inlägg i PD:s Synpunkt i vindkraftsdebatten. Inlägget bara stärker intrycket att Vindkraftsanhängarna har inte så mycket att komma med i sakfrågan.

Här tycker skribenten att buller i omgivningen på grund av vindkraftverk är inte värre än trafikbuller som vi redan vant oss vid.


Stroboskoeffekten är inte värre än ljuseffekten när man kör på kvällen på dessa 2+1-filvägar med vajerräcken.

När hon sen börjar och argumenterar med urangruvor för att få förståelse för vind

kraftverk då undrar jag om inte inlägget skall tolkas som ett ironiskt inslag i markägarnas försök att få förståelse för att få sätta upp vindsnurror, där profiten är det viktigast argumentet, men som man gärna inte vill ta upp i dabatten.

 

Jag måste säga att Gudrun Thuressons debattinlägg för att få förståelse för vindsnurror kan man bara le åt.

Av tommy norum - 17 maj 2019 16:30

 

 Hur är det med djuphamnens framtid i Åmål ? Har man tagit hänsyn till eventuell expansion som kan komma med ökad båttrafik och därigenom inkomster och riktiga arbetstillfällen . 

 Kanske skall man inte låsa fast sig vid den utformning av Hamnterminalen som presenteras med huvudentré mot väster som tidigare, istället koncentrera den mot sjöfartsverket, mot öster istället. Därigenom mildrar man olägenheterna med damm och störningar som är ett irritiationsmoment för samtliga inblandade som har hamnplan som arbetsfält.

Om det nu blir en expansion på hamnplan och båttrafiken blir ökande så får nog kommunen och andra verksamheter vara beredda på att det är  brukarna av hamnplanen  som sätter villkoren i fortsättningen hur den  skall användas


Om nu politikerna i Åmål menar allvar med att vara en företagsvänlig kommun som värnar om de arbetstillfällen som skapas.

Men det finns  en stor skillnad på vad man tycker om sig själva i frågan och vad som uppfattas av näringslivet enligt undersökning.    

Av tommy norum - 17 maj 2019 16:30

                                                  


Thomas Olson och Kjell Linstedt samhällsbyggnadsnämnens båda ordförandena tar till orda i pd:s synpunkt om polisanmälan där 

hot, kriminalitet och förolämpning varit det som bloggen har stått för i inläggen säger de.Jag har aldrig påstått att det förekommer kriminalitet eller att någon har skott sig privat på hur nämnden förvaltar våra skattemedel.Sådana påståenden som ni förmedlar  bara avslöjar er desperation för att på något sätt få allmänheten att tro att jag är ute och cyklar i mina inlägg  hur förvaltningen sköts.

Det fattas kompetens både hos nämnden och förvaltningschefen,  brist på hänsyn till lagar och förordningar som skall skydda oss medborgare det är det som är roten till allt elände som uppdagas i förvaltningen. Brist på rutiner i snart sagt allt som

rör förvaltningens sätt att ta tillvara medborgarnas intresse.

Skrämmande att det inte finns tillstymmelse till självrannsakan när

man ser resultatet av missförhållande som nu håller på att rättas till i förvaltningen. Att man inte med egna ögon i nämnden ser de brister på  rutiner som förekommit i förvaltningen i åratal utan att reagera utan att  man måste få få signaler om missförhållanden utifrån säger ju en hel del om den kompetens som nämnden besitter.

   


Jag tror att medborgarna drar en lättnads suck när nu kommunstyrelsen fått upp

ögonen på samhällsbyggnadförvaltningen , tagit bort en del befogenheter och sett till att rutiner som är till för medborgarnas bästa återinförs. En åtgärd som borde varit införd för länge sen och har kostat oss kommuninnevånare miljoner i onödan.

 

Allt sker med åmålsbornas bästa för ögonen säger ordförandena

Läs inlägget med rubriken ,revisorerna överväger granskning, så kanske också Thomas Olson och Kjell Lindstedt kommer på andra tankar vad som är bäst för kommuninnevånarna.


Av tommy norum - 17 maj 2019 16:30

För att möjliga mån få uppmärksamhet hur våra politiker sköter vår kommun

så har en polisanmälan nu inlämnats till polismyndigheten i Åmål.


Anmälan ser ut som nedan.


Tommy Norum anmäler Åmåls kommun och samhällsbyggnadsnämnden med dess

förvaltningschef för tjänstefel med anledning av att de bryter mot kommunallagen 2 kap 2 § där det står reglerat att " kommunen skall behandla alla medborgare lika om det inte finns sakliga skäl till annat " Anmälan om tjänstefel gäller även kommunstyrelsen och dess ordförande för att han bryter mot kommunallagen 

kap 6, § 1 när han brustit i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.


Tommy Norum anmäler att ovan nämnda personer har brustit i sin tjänsteövning

och åsidosatt vad som gäller i Åmåls kommun.Tjänstefel gäller i minst 2 fall.


Dels hamnterminalen där kommunen subventionerar hyran utan sakliga skäl ,

dels den s.k AXA-ladan där hyresgäst fått disponera en lokal hyresfritt och kommunen betalat både investeringar och uppvärmningskostnader, vilket är ett brott mot kommunallagens bestämmelser om att behandla alla medborgare lika.  

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards