Alla inlägg under juni 2013

Av tommy norum - 30 juni 2013 07:00


 

Löjtnanten till sin om två minuter blifvande brud. För jäveln. Amanda, gå i takt.

    


Han. Vhad tänker du på ?

Hon. På ingenting.

Han.Tänker du inte på mig ?

Hon. Jo

    

Av tommy norum - 29 juni 2013 14:03

Kommentar till Ordet fritt
 
Dag Blomqvist

Dag Blomqvist

Lördag 29 juni 00:12

"-I vilken grop då? Jag ser ingen grop!"

I början på året skickade ett antal personer in ett medborgarförslag till Åmåls kommun. Se http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%202013-02-27.pdf

Förslaget gick ut på att kommunen borde upprätta en bullerkarta som utvisade vindkraftsbullrets utbredning inom kommunen så att de tillkommande medborgarna skulle kunna se vilka områden de kunde flytta till, eller redan bofasta måste flytta från, på grund av vindkraftsbullrets skadliga effekter på hälsan och risken för en för tidig död.
Förslagsställarna åberopade de effekter vinkraftbuller visat sig medföra för enskilda individer som redan idag bor för nära vindkraftverk.
Därför föreslogs också ett minsta avstånd på 2 km mellan vindkraftverk och bostad.

Att man i sina förslag åberopat en professor och överläkare visade sig inte alls bita på vare sig Åmåls kommuns miljöchef Dan Gunnardo som skrev bl. a. i sitt remissvar: "de påstådda hälsoeffekterna till följd av vindkraft som medborgarförslaget hänvisar till inte har stöd i det vetenskapliga kunskapsläget", eller på kommunfullmäktiges lika opålästa ledamöter. Se helahans skrivelse på: http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%20Gunnardos%20skrivelse%202013-03-14.pdf

KF:s beslut, se följande länk:




































KF:s beslut, se följande länk: http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%20KF%20beslut%202013-05-29.pdf , och Gunnardos skrivelse skickades till professor och överläkare Göran Holm och till en dansk läkare för kommentarer. Svaren därifrån var inte nådiga, speciellt det från den danska läkaren.

Dessa svar kopierades in i en överklagan av KF:s obegripliga och oventenskapligt grundade beslut. Se följande överklagan: http://vindbrukdalsland.se/Medborgarförslag%20om%20kommunal%20bullerkarta%20överklagan%20av%20kf-beslut%20Dag%20Blomqvist%202013-05-29.pdf

Att Åmåls kommun vill vara en gästvänlig kommun visade sig återigen bara vara tomt svammel. För när det kom till kritan så finns ingen tillstymmelse till gästvänlighet, inte ens mot sina egna medborgare. Kommunens medborgare är inget som kommunledningen värnar om. För det har ju nu visat sig att den inte läser på i de ärenden de har att fatta besluta om utan okritiskt sväljer vilka dumheter som helst från en lika opåläst miljöchef.

Så besannas då det visa ordspråket som säger: Om en blind leder en blind så faller de båda i gropen ...

Finns det verkligen ingen i kommunfullmäktige som är intresserad av hur det går för kommuninnevånarna?

http://www.vindbrukdalsland.se
IP: 90.227.26.211

Av tommy norum - 28 juni 2013 07:00

 


 

Bakläxa på underhållsplanens finansiering gör att oppositionen kräver återremiss för att sen återkomma med ett finansieringsförslag skriver PD.


Det fanns en del kommentarer om underhållsplanen där väl Sven Callenberg ( C ) tar priset när han tar jämförelse med målning av sin ladugård och de kostnadskalkyler som kommit in som underlag på att rusta upp Thorstenssons Mekaniska och utan egentlig kunskap om förhållandet, ifrågasätter priset .

Sven Callenberg

Är det polacker som Sven Callenberg (c) använt när han målat om sin ladugård tro ? 


Vi medborgare skall nog vara glada att vi äntligen fått tjänstemän som har kompetensen att förvalta våra fastigheter så att vi slipper vi dessa privata funderingar och ifrågasättande hos våra politiker utan att ha mer kött på benen än en egen erfarenhet av målning av sin ladugården. Här är det inte frågan om Polacker som hänger på stegar och målar, utan här fodras det ställningar, man får täcka alla fönster ett trettiotal ,man får göra anordningar för att leda undan den tunga trafiken som går in på knuten . En ladugård utan fönster som skall rödslammas är ingen bra jämförelse .


Vi kan väl konstatera att oppositionens ledamöter fortfarande svävar i okunnighet om det mesta när det gäller att förvalta våra tillgångar på bästa sätt .

Tyvärr så verkar de inte själva förstå att de inte riktigt räcker till i sitt förtroendeuppdrag. Jag undrar om inte Sven Callenberg (C ) i fortsättningen bara borde ägna sig att ta hand om sina grisar, den kompetensen har han förhoppningsvis. Att genom sitt förtroendeuppdrag försöka ta hand medborgarnas intresse verkar inte ha fungerat något vidare under åren har det visat sig.


Vi får vara glada att vi äntligen fått underhållsplaner med utgångspunkt från behovet inte efter prioriteringar som varit fallet förut. Men när Ewa Arvidsson ( s) förklarar att om vi hade skött underhållet så har vi inte kommit i den här situationen., då inkluderar nog hon också sitt eget partis insatts .

Att sen Thomas Olson (f) som varit politisk ansvarig för den förvaltning som skötte underhållet opponerar sig över Arvidssons uttalande att de har inte under åren kommit med några förslag om en ökad budget för fastighetsunderhåll.  Skillnaden är väl att Ewa Arvidsson ( s ) och den nuvarande ledningen har tagit tag i problemet, som Thomas Olson sopat under mattan i flera år,  och insett att vi måste höja kompetensen på förvaltningen av våra fastigheter.

Thomas Olson

Är verkligen Thomas Olson (f) rätt man att uttala sig om underhållet av våra fastigheter ? 


 Om sen Thomas Olson (f ) är rätt man och ha synpunkter på underhållet kan man ju fråga sig. Det är nämligen så att den gamla Samhällsbyggnadsförvaltningen under politisk ledning av just Thomas Olson (f) har i flera år fått pengar för underhåll men använt en del av dessa till annat. På gränsen till trolöshet mot huvudman med ett sådant beteende vill jag nog påstå.


Tyvärr så har vi i flera år dragits med ett gäng förtroendevalda revisorer som inte förstått sin uppgift helt ut. Dagens revisorer verkar på ett helt annat sätt ta sin uppgift på det allvar och  förstå att de är valda att företräda medborgarna och deras intresse, inte politikernas.

Av tommy norum - 27 juni 2013 07:00

http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=56&returnurl=http://www.filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3d%26minyear%3d1910%26maxyear%3d1930%26page%3d4   


Ett besök på Lundsbergs skola (1912)





En skildring av den värmländska vardagen på internatskolan Lundsberg bjuder på roddtävling och båtutflykt till Långbanshyttan. Denna stumfilm visas med ny musik av Matti Bye.
Av tommy norum - 26 juni 2013 07:00

 

   

 

 

 


 


         

  

  

Av tommy norum - 26 juni 2013 07:00


   




Det är lättare som politiker att sitta på läktaren och ha åsikter som vårt förra kommunalråd Kurt Svensson nu gör, vad som bör göras i politiken för att få ner vår kostnadsmassa för många anställda per tusen innevånare där Åmål i många avseenden ligger långt över genomsnittet.


 Kurt Svensson vårt förra kommunalråd och ledare för förra majoriteten med Centern i spetsen kanske redan har glömt att det var de som la grunden till den överetablering av anställda i förhållande till antal innevånare. Vi läser i PD att 1999 var det 93 kommunanställda per 1000 innevånare som sedan sjönk till 90 sista året som majoritetsledare 2009.


Bara att konstatera att Åmåls kommun under Kurt Svenssons tid som kommunalråd hade ca 50 miljoner högre personalkostnader än Säffle och 69 miljoner högre än Bengtsfors i förhållandet till anställda per 1000 invånare under hans tid som majoritetsledare. Det är många och tunga ryggsäckar som den nuvarande majoriteten fick ta över efter Centerns härjningar i politiken. Inte bara överetablering av antal anställda vi ser också med jämna mellanrum uppstädning av obefintligt underhåll av fastighetsbeståndet där det poppat upp miljontals kronor för att återställa fastigheterna i någorlunda skick. För att inte tala om alla investeringar som måste slutföras utanför den budget man gick på beslut för vid investeringarna.


Kanske ändå inte Kurt Svensson ( c) är rätt man att ha åsikter om det nuvarande ekonomiska förhållandet när han raljerar i fullmäktige och ger den nuvarande majoriteten bannor för att man inte har vidtagit åtgärder för att återställa förhållandet till en genomsnitts bemanning för anställda per 1000 invånare. Ett förhållande som den gamla majoriteten med Centern i spetsen inte klarade att åtgärda fast de haft minst ett decennium på sig att klara av den saken.

Några idéer hur det skall gå till finns tydligen inte i huvudet på Kurt Svensson när han lämnar ett närmast goddag yxskaft som svar på frågan i fullmäktige hur han tänker gå tillväga. - Åmåls kommun har, jämfört med andra kommuner, för många anställda i relation till antal kommuninnevånare -  blev det intelligenta svaret från Svensson enligt PD.

Ett konstaterande som varit känt de senaste 15 åren utan att Centern vidtagit några åtgärder att ställa allt tillrätta.

Att sen Calleberg ( C ) i sitt anförande i fullmäktige saknar satsningar på näringslivets utveckling där tydligen de gröna näringarnas potential för att stärka kommunen är viktig. Senaste näringslivsutvecklingen Centern var pappa till kostade skattebetalarna 50 miljoner i konkursen efter skrovfabriken. År det sådana satsningar Callenberg är ute efter så betackar sig nog skattebetalarna för sådana initiativ i fortsättningen.


Det är inte vad man vilja göra i politiken som är avgörande för ett nytt förtroende utan vad man gjort under sin tid vid makten. Och med det facit som Centern efterlämnade sig där i stort sett allt gick fel hur man förvaltade  våra gemensamma tillgångar så vore det ett under om man lyckas få nytt förtroende vid nästa val att leda kommunen. 

Av tommy norum - 25 juni 2013 07:00

 



Kommunals buss och tågstrejk handlar inte längre om kronor och ören utan mest om att vid arbetsgivarbyte efter en upphandling få garantier om fortsatt arbete hos den nya arbetsgivaren.


Får facket genom det kravet så kommer det få stora konsekvenser för arbetsgivarna i andra branscher

på sikt när man tvingas anpassa sig efter fackets krav, där man sätter sina anslutna medlemmar bästa i centrum och struntar i de företagsekonomiska realiteter som ändå är det som styr förtegens välmående och de anställdas trygghet att få behålla sitt arbete.


Om fackets krav på en garanti att få behålla sitt arbetet vid byte av arbetsgivare går igenom kommer det få stora konsekvenser för fortsatta rationaliseringar, för fortsatt styrning av arbetstider som utgår från när arbetsinsatsernas behövs och inte från de anställdas önskemål.

Att kommunals medlemmar har svårt att acceptera marknadsekonomins avigsidor där billigast med bästa kvalité är det som gäller kanske inte är så konstigt när man i alla tider  levat i en trygghetsbubbla där kostnaderna  på de utförda tjänsterna varit av underordnad betydelse, det är bara att höja skatten så ordnar det sig.


Kanske på tiden att också kommunals medlemmar börjar förstå som övriga Sveriges löntagare erfarit i alla tider, kan man inte leverera så är det Godby med det säkra jobbet och ge sig ut och söka nya arbetsuppgifter, ett förhållande som de privatanställda fått erfara i alla tider..


Tänk alla åkerier som blivit utkonkurrerade av nya aktörer, alla företag som tappat kunder på grund av att de inte håller måttet varken prismässigt eller kvalité. Alla service företag i hantverkssektorn som dagligen får se om sitt hus på grund av förändringar i intäktssidan där andra med andra förutsättningar och kanske ett nytänkande tar hem spelet om jobben. Det finns tusentals exempel på hur samhället förändras dagligen där nya idéer sätter spår i företagsvärlden men där det finns aktörer som de fackliga som hela tiden stretar emot, där särintressen och inte företagens intresse är det som styr deras agerande..


Men att kräva att det är de anställdas intresse som i första hand skall gälla som i buss och tågverksamheten, där man vid byte av arbetsgivare kräver ett fortsatt arbetet utan att behöva ta hänsyn till den nya arbetsgivarens idéer där kanske rationaliseringar är en del av konceptet för att lyckas få en lönsamhet. Jag tror nog att om t.ex ett el företag lyckas ta hem ett femårskontrakt på ett serviceåtagande i ett företag där kanske 4 årsarbeten går upp i rök för det förlorade företaget. Skulle facket i den situationen kräva att de anställda skulle få fortsatt arbetet i det nya företaget skulle ju hela arbetsgivaransvaret helt plötsligt bli en facklig fråga där den nya arbetsgivare skulle sättas på undantag när han med eget folk tänkt lösa arbetssituationen.


En sådan situation kommer definitivt inte att utveckla våra företag till konkurrenseffektiva enheter som gör Sveriges företagare konkurrenskraftiga i framtiden..

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<<< Juni 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards