Alla inlägg under januari 2012

Av tommy norum - 31 januari 2012 12:15

  
Läser man dagens Pd i Sten Lindström reportage om tillståndet i Säffle -Åmål- teknik och fritidsförvaltning där Helen Halvardssons förordnad förvaltningschefs informerar om samarbetets utfall.

Vi kan väl konstatera att kommunerna är på rätt väg för att på sikt få ner kostnaderna med samgåendet. Alla verkar nöjda där personalen också enligt förvaltningschefen är med på tåget och trivs.

 Som tidigare -i åratal - i denna blogg och insändare påpekats att Åmåls kommuns prioriteringar där infrastrukturen fått stryka på foten för att få plats med satsningarna i fritidssektorn var också  på tapeten.


Mot allt förnuft som förövrigt var en bristvara i många sammanhang i den förra politiska ledningen  " så fortsatte man år efter år- trots påpekanden både från tjänstemän och i media om förhållandena " att låna till det som borde och är enligt vedertagna regler en drift och underhållsverksamhet och skall budgeteras därefter.                                                   

                 

Man kan förstå att det blev både politiska och tjänstemanna avhopp i den nya gemensamma förvaltningen när man som ansvarig skall försöka förklara för mer verklighetsnära kolleger i den nya nämnden och bland nya tjänstemän vad man hållit på med under alla dessa år i Åmål. .

Det man kan fråga sig är hur framförallt den gamla ordföranden folkpartisten Tomas Ohlsson fortfarande kan ha förtroende att representera sitt partiet i Åmål med facit efter hans härjningar i den förvaltning han var ordförande i .


Vi ser nu resultatet, där kapitalkostnaderna för gamla synder nu dyker upp och gräver djupa hål i gatubudgeten , där mer än halva går till detta. Det var det som gamla förvaltningschefen Tommy Jingfors efterlämnade i tidigare samhällsförvaltningen som lade grund för budgeten för drift och underhåll i den nya konstellationen med Säffle som Helen Halvardsson försiktigt uttalar sig som  “  uppseendeväckande snålt tillagen.”   Det som retar mig är att det fortfarande sitter folk i politiken  och låtsar som det regnar och inte vill ta till sig ansvaret vad de ställt till med i sin styrning om hur våra gemensamma tillgångar bäst skall förvaltas. .

Micael Norén (s), Kjell Lindstedt (s) , Leif Larsson ( c ) Lillemor Hårdstekt (kd), Patrik Sandvall (m), Daniel Axelsson (c ) , Ewa Wilhelsson (s ) , Jan Hagelbrand (c ) Anders Bäckström ( c ) ,Barbro Gustavsson (c ) Ulla-Britt Johansson ( c ) , Åsa Molin ( s ) .

Det här gänget med sin ordförande Thomas Olsson ( f ) och förvaltningschefen Tommy Jingfors körde ett race utan att ta hänsyn till lagar och förordningar, man struntade i offerter, man lånade friskt till till drift och underhåll, man subventionerade hyror, man gömde kostnader där de inte hör hemma, man reagerade inte på uppgifter om missförhållanden i hur förvaltningen sköttes där ordning och reda var en bristvara. Man ljög för allmänheten i insändare .

En del har lämnat sina uppdrag en del sitter kvar utan den minsta självrannsakan vad man ställt till med. Samtliga gömmer sig i en total tystnad i förhoppning om det de varit ansvariga för så småningom skall rinna ut i sanden och glömmas bort .


Om det sen är av okunskap i sitt uppdrag eller en medveten konspiration mot medborgarna för att driva genom beslut för att få till det i sina hjärtefrågor är av underordnad betydelse . Handlingarna i av vad de varit politiskt ansvariga för förblir densamma och bara understryker den totala nonchalans man visar mot de intressen man fått förtroende att förvalta.

Av tommy norum - 30 januari 2012 12:15

Vad blir det av Måkeberg ?........En version som gjorde att våra politiker gav bort marken för ingenting.

  

 

  

Här är nedan är slutresultatet av visionerna där  de tre huskropparna  mot småbåtshamnen blir det troliga slutresultatet av projektet.Nu har fullmäktige tagit beslut om  Måkeberg...... Kan tänka mig att ett enigt fullmäktige gav sin röst för etableringen. En satsning som många har haft synpunkter på, där priset som  satts med utgångspunkt från nyttan  som kommunens politiker och tjänstemän tror kommer ut av byggnationen. Det är det som medborgarna mest reagerat över.

Det betyder att i fortsättningen kommer kommunens markpris regleras efter den nytta som man anser sig få av intressanta företagare och fastighetsägare som vill etablera sig i kommunen.

Här har man fått en ersättning på marken som motsvarar kommunens investering - på pappret - alltså ett nollsummerspel , troligtvis betydligt dyrare när alla pappren läggs på bordet vid en avslutning.

Hur skall kommunen agera i fortsättningen när förtagare och fastighetsägare knackar på dörren ? Skall då våra  politiker och tjänstemän med magkänslan avgöra nyttan, och sätta markpriset efter detta. En intressant utveckling i kommunen i fortsättningen när det saknas ordentliga riktlinjer och  beslut hur markaffärer skall gå till för att skydda medborgarnas intresse.

 Kanske skulle man även här låta ÅKAB ta över för att få lite proffsig hantering även i markaffärerna när man nu ordnat till fastighetsförvaltning med kommunens fastigheter som missköts under en massa år under politikernas ansvar.       

Ordning och reda på hur våra resurser skall användas skulle ju vara början på den nya beslutsfattarna i kommunen där Socialdemokraterna har makten. Att realisera bort våra gemensamma tillgångar för noll och ingenting i utbyte mot några visioner som bara finns på pappret , visioner som blir mindre och mindre ju längre tiden går kan väl inte vara utgångspunkten för ordning och reda och på bästa sätt ta vara på medborgarnas intresse i den politik man för.

Varför inte se tillbaka och begrunda de investeringar som gjorts under Centertiden i både kultur, fritid, och företagslokaler där det hela tiden åberopas nyttan för Åmål som enda argument . Investringar vi nu dyrt får betala med en av Sveriges högsta kommunalskatter och en finansiell framtid där försummelsen i åtagande i pension och infrastruktur kommer sätta djupa spår i kommunens ekonomi lång tid framöver.

 Vi ser spåren efter politikernas felsatsningar där en minskad befolkning under årtionden får större och större börda på sina axlar som skall betalas med skatter. Med utgångspunkt av det som borde vara en självklar förutsättning för en positiv befolkningstillväxt- nämligen fler arbetstillfällen - så fortsätter våra politiker i samma spår i tron att investeringar i bostäder och fritid, kultur kommer leda till en positiv utveckling i Åmål.

De visionerna har hittills inte stämt kan vi se efter tjugoårs felprioriteringar, och där försummelsen i infrastrukturen kommer få stora återverkningar för de boende i Åmål lång tid framöver. . Med en av Sveriges högsta kommunalskatter, dåliga kommunikationer, dålig arbetsmarknad , att i det läget försöka få sprätt på ökad inflyttning med nya bostäder . Man kan ju fråga sig hur realistiskt och hur mycket sunt förnuft det ligger bakom en sådan vision.

Hur skall vi kommunmedborgare få förtroende för dessa politiker som varit med och fört kommunen i den absoluta ekonomiska botten av Sveriges kommuner ? Politiker som fortfarande klänger sig fast i Stadshuset utan att förstå att de varit med och förstört kommunens ekonomi årtionden framåt med sina amatörmässiga visioner utan verklighetsförankring och en total saknad av sunt förnuft..

Av tommy norum - 26 januari 2012 16:01

                        Kjell Stefan Löfvén ny ledare för Socialdemokraterna
                                                Juholt: jag är glad och lättad


        

                                         
Stefan Löfven föddes 1957 i Stockholm och har varit förbundsordförande i IF Metall sedan 2006. Han började sin karriär 1979 som svetsare på Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. Det första fackliga uppdraget fick han 1981 då han valdes till kontaktombud på sin arbetsplats. Därefter har han haft en rad fackliga uppdrag. 2001 valdes han till biträdande förbundsordförande för IF Metall och fyra år senare blev han alltså förbundsordförande.


  

                              http://www.nytt24.se/a/fakta-stefan-l%C3%B6fven

Av tommy norum - 24 januari 2012 12:30


Sune Tholin går och väntar på en förlikning i rättegången mellan skattebetalarna och DalboBåtar enligt dagens krönika I PD . Kanske är det så att han börjar bli lite osäker på utgången för Håkan Skoghs chanser i en rättegång.

En förlikning är kanske det rätta men först måste man nog lyfta på alla stenar och se vad som gömmer sig under dessa först innan man kan få en rättvis utgång. Vad som betalas ut till Dalbobåtar för hans egna insatser det finns det dokumenterat om i kommunens bokföring. Vad som är investeringar i sin egen verksamhet för att anpassa lokalerna, det borde också gå att få fram när man tar del av byggnadsbesiktningar.  

 En undersökning som jag nu tror att kommunen håller på med.

Enligt uppgifter har hyresinbetalningen inte påbörjats vid tillträdet Var detta någon kompensation för arbetsinsatser i byggnaden ?.                                                 

            

Uppvärmningen av hallen innan den olycksaliga panncentralen kom på plats det finns obekräftade uppgifter på att kommunen i första skedet via djuphamnen stod för en del el. I så fall var detta en kompensation för nerlagt arbete ?

 Det fanns andra hyresgäster i lokaler , hur fördelades den hyresintäkten ?. Var den också en kompensation för nerlagt  eget arbete ?                               ?Vem bar ansvaret för den besiktning av panncentralen som inte gjordes. ?

Vem bär ansvaret för att sotningen inte utfördes enligt de bestämmelser som finns och som på alla sätt försökte döljas strax efter branden och som också blev en direkt följd av att det inte blev full ersättning från försäkringsbolaget ? .


Vilka arbetsuppdrag och timmar har utförts med bidragsanställda  och hur har dessa kostnader redovisats i den framställan för kompensation i nerlagt arbete i byggnaden. ?


Vad finns det för dokumentation runt panncentralen, kostnader, inköp, nerlagt arbete och ansvar ?

Hur skall bryggorna , som lämnades utan kontroll och där kommunen fick gå in på skattebetalarnas bekostnad att sanera bort, ersättas till skattebetalarna. ?.


Hur många miljoner har Dalbobåtar kompenserats med under åren genom det 20 åriga hyreskontraktet tills den olyckliga branden satt stopp för vidare subventioner ? .


 Det är många frågetecken som skall rätas ut innan vi kan gå till en förlikning och där vi skattebetalare förhoppningsvis inte står som förlorade som kommer att genererar ytligare bidrag till en av våra företagare som inte riktigt förstått under vilka förutsättningar  man skall driva företag. ett förhållande som han också delar med PD:s ägare Sune Tholin.

Av tommy norum - 22 januari 2012 14:26

                                 LÅT SÄFfLE TA ÖVER  är rubriken i Synpunkt


Björn Arén tänker till i Synpunkt om Dalbo-båtars försök att snika till sig mer pengar av skattebetalarna . Det vi kan trösta oss med, Björn, det är att de som har ställt till det har sparkats ut från maktens boningar för gott kan man hoppas. Efterdyningar efter den miserabla politiska styrningen av kommunen i åratal där det saknats allt som har med ordning och reda att göra. Där besluten togs utan den minsta analys av följderna och där man till och med struntade i sina egna tagna beslut i fullmäktige


Det är städningen efter Centerpartiets härjningar i den kommunala ekonomin som vi nu ser resultatet på. Det där med att förstå kommunallagen innebörd och använda sunt förnuft det verkar vara en bristvara inte bara hos en del politiker och tidningsägare utan att det då och då slinker en del insändare i Synpunkt som inte riktigt förstått  hela affären runt Hamnterminalen .


Ganska säkert är att det kommer upp både det ena och andra på bordet när nu rättegången kommer igång. Avslöjanden som grupperingar inom politiken som varit ansvariga på alla sätt kommer att försöka dölja.

Där också Sune Tholins mörkning av fakta som kommit fram i affären - för att skydda sin kompis Tommy Jingfors medverkan i hela upplägget - nu förhoppningsvis kommer upp på bordet.  Inte i PD så länge Sune Tholin bestämmer vad som skall stå och inte stå, men det finns andra medier som är mer klarsynta över hur hela affären har sköts från början.


Av tommy norum - 22 januari 2012 11:55

 Höj våra löner med 10 000 i månaden  

 Lärarförbundet: Det ska finnas lärare som
 tjänar över 50 000 kronor

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14223942.ab?
Hur är det ställt med verklighetsuppfattningen hos lärarfacket . En lönenivå som inte ens förvaltningschefer och kommunråd i de små kommunerna kommer upp till, det är den nivå som man tycker lärarna är värda .


Frågan är om vi får bättre skola om lärarna får högre lön ? Nej tyvärr är det nog ett önsketänkande som inte har någon verklighetsförankring. Det är nog en bättre urskiljning av de sökande på lärarhögskolan som måste till.

Det visar sig att det är inte skolbetygen i ansökningarna som gör att vi får de bästa lärarna. Ett nytt urval av sökande med utgångspunkt från pedagogiska förutsättningar är det som behövs.

Varför skall mer eller minder odugliga lärare få högre lön utan att kunna visa bra resultat i sitt lärande.


Visa först att ni har kompetensen för att kunna lära ut innan ni begär högre lön. Det finns många lärare som är motiverade och har den rätta inställningen och som också visar resultat i sin utlärning de skall också ha möjligheter till en löneutveckling som är baserat på de studieresultat som eleverna presterar.


Att ge odugliga lärare högre lön ger ingen bättre skola. Att med yrkesgrupper som på grund av efterfrågan av deras tjänster på arbetsmarknaden  driver upp löneläget är nog inte rätt jämförelse för att få kredit för lärarnas lönekrav på 10 000 kr mer per månad.

Av tommy norum - 21 januari 2012 11:29

  Skall vi få en ny omstart för Socialdemokraterna när nu deras ordförande Håkan Juholt har bestämt sig för att avgå enligt obekräftad information från någon överlöpare i den innersta kretsen i vu .


Knivar i ryggen in i det sista från sina partkamrater där partiordföranden var tänkt kunna avsluta sin korta karriär med en presskonferens att han har bestämt att avgå för partiets bästa trots att han fortfarande har förtroende i sitt uppdrag. Varför inte låta honom göra sken av att beslutet är hans eget utan att klä av honom på bara kroppen av sina partikamrater när massmedia ändå förstår anledningen av hans avgång är den totala avsaknad av förtroendet att i fortsättningen leda det sargade socialdemokratiska partiet vidare.


En partiordförande som inte har haft en chans att framföra ett politiskt budskap när det hela tiden handlat om Håkan Juholt som person som började med oklarheter i hyresbidrag där han blev uthängd att ha myglat och lurat riksdagen det som sen inte visade sig var sant. Att hans sambo sen har en kriminell bakgrund och han ljugit om syftet i Polenresa i sin ungdom, oklarheter i budgetbehandlingen , hyrbilar. Det verkade som om oklarheterna runt hans person aldrig tar slut.

När nu massmedia fått blodkänning på villebrådet där misstagen i uttalanden om vad han menar och vad han säjer och vad han har sagt duggar tätt och där politiken glömts bort fanns det bara en sätt att råda bot på det förhållandet . Sparka Håkan Juholt.


Om det sen har någon betydelse för ett parti som verkar har tappat sin position var man står i de flesta frågor och som behöver en genomgripande renovering genom att göra en anpassning i politiken till dagens samhälle och sluta tro att det går och leva på gamla meriter om hur man skall bygga Sverige i framtiden.

Av tommy norum - 19 januari 2012 10:57


 Efter att ha hört partiledardebatten i TV så förundras man över Vänsterpartiets nya stjärnskott Jonas Sjöstedts retorik om hur han uppfattar privatisering av sjukvården.

Ingen tror väl på allvar att vinster som genereras i de privata vårdbolagen med någon trollformel skulle överföras till offentliga vårdsektorn när man tar bort de privata aktörerna. Det skulle nog inte ens Labero klara .

Här har man privata sjukvårdsbolag som med utgångspunkt från kostnadsläget i den offentliga vården får ersättning som genererar vinster på miljardbelopp på skattebetalarnas bekostnad.


Man behöver inte vara särskilt intelligent för att förstå att om den offentliga vården kunde drivas med samma kostnadsläge och ersättningen anpassas till detta för de privata aktörerna så skulle det inte finnas några övervinster att ta del av.

Här har man privata aktörer som med samma vårdkvalite, med många gånger bättre kundgenomströmning, med samma betalning kan göra miljard vinster.

Vore det inte bättre om vänsterpartiet lade ner mer krut på att effektivisera den offentligt drivna vården till samma nivå som den privata.

Nej i vänsterpartiets värld där är vinst något fult och skall bekämpas medan slöseri det är något man ideologiskt kan acceptera.

 Konstigt,  resultatet för skattebetalarna blir exakt detsamma.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Januari 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards