Alla inlägg under januari 2011

Av tommy norum - 30 januari 2011 17:34

   Ni som vill vara med och påverka i vindkraftsdebatten, gå in och se kommentaren av Björn Carlen i bloggrubriken ; räcker det med vindkraft i kommunen ? ; där kan ni också rösta om ni inte  vill han en fortsatt expansion av vindkraft i kommunen och Dalsland.Av tommy norum - 27 januari 2011 19:17

Bläcket hann inte ens att torka på den nya organisationsplanen  innan Borgarna klart visar sitt missnöje genom att falla in i den gamla ordningen utan ordning och reda i ekonomin.

En plan  som säkerhetställer en beslutsgång som i sin utformning gör att underlagen ger politikerna en säkrare bas att stå på där konsekvensbeskrivning och  ordentliga underlag för finansiering var en viktig del i processen.


En ordning som tydligen inte föll den gamla makteliten i smaken  när de i beslutet för nattis för 750 000 kronor föll in i de gamla rutinerna där man ville ta beslut först och senare  ordna till finansieringen. Moderater, Centerpartiet och folkpartiet har tydligen inte lärt sig läxan efter alla år när man ser resultatet av deras maktutövande utan ordentlig koll på ekonomin där ordning och reda i beslutsgången var obefintlig, ett förhållande som kommuninnevånarna dyrt får betala med mindre  kommunal service i framtiden.


Vi får hoppas att medlemmarna i dessa partier har bättre koll på vilka representanter man låter kandidera för framtida förtroendeuppdrag. Det har visat sig att den maktelit som styrt kommunen de senaste åren helt saknat kompetens, ordning och reda, sunt förnuft i sitt förhållande till ekonomi.   

Av tommy norum - 26 januari 2011 20:02

Vad har Åmåls kommun för policy när det gäller anställning av anhöriga till chefer i kommunen ? Det jäser tydligen bland de  kommunanställda som reagerar på när man ser både söner, svärdöttrar makar mm anställas i verksamheter där det finns ett förhållande till verksamhetschefen.

Ett bra exempel är väl hur sommarjobben har fördelats  under åren där samma efternamn återkommer år från år på anställningslistan. Kanske skall man ta och titta på omständigheterna runt hur kommunala tjänster tilldelas så att inte släktskapet till cheferna är en merit som man väger in när man får jobbet.

 Det verkar nästan som en del  tror att de arbetar i ett familjeföretag.

Om man nu tar till en ordentlig omorganisation för att få bättre ordning på  kommunens finanser så borde det också finnas en policy för hur anställningar skall gå till där kompetens, inte familjerelation  vara det som ger utslag för att få ett arbete i Åmåls kommun. Om man nu tycker att demokrati är en viktig del i hur en

kommun skall drivas så borde väl våra politiker se till att de också i anställningar

låter demoktati  råda vid tillsättande av tjänster.  

Av tommy norum - 25 januari 2011 10:32

 Nu få politikerna i kommunen se upp när man ger tillstånd till Vindkraftverk i närheten av bostadsbebyggelse. Ljuder från dessa stör mer än buller från både väg och flyg. Även det ljud som ligger inom dagens riktvärde uppger var tredje person att de blir störda eller mycket störda, visar forskning.

 

Det kommer mer forskning som visar att buller också påverkar hälsan. Till och med den ljudnivå som varit riktlinje för Svenska myndigheters att inte överstiga ett medelvärde på 40 decibel är märkbart för de flesta i bostadsmiljön.

 Kanske skall vi ta till oss de farhågor som forskarna lägger fram och ordentligt utreda saken  innan man etablerar fler vindkraftverk i kommunen, beslut som vi bittert får ångra om det visar sig att forskarna har rätt.

Av tommy norum - 19 januari 2011 18:34


Besökte under förra veckan Svante Melander vår kommunchef där han redogjorde för de förändringar i organisationen han varit med att skapa. Nu går det inte längre att komma med investeringsförslag utan att det finns ordentliga underlag, en konsekvensbeskrivning och framförallt skall finansieringen klart redovisats innan det kommer upp på kommunstyrelsens bord.

Man har en organisation för uppföljning med  en ordentlig utvärdering av investeringarna som man beslutat om.


Man har också fått en internkontroll där man plockar ut olika projekt i verksamheten under året och nagelfar dessa.  


Förhoppningsvis har vi sett slutet på den slapphet som varit kännetecken för politiken under decennier där man tagit investeringsbeslut på hundratals miljoner utan att ha en susning om hur det slår på ekonomin i drift och underhåll i framtiden.

Kommunens politiker har inte haft det minsta koll på de olika verksamheterna som t.ex under samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar. Där har det blandats  friskt mellan kontona när inte den budgeterade kostnaden stämmer med det som kommunstyrelsen har beslutat om. Nu har det gått ut ordentliga direktiv till förvaltningarna där också ekonomidelen med redovisningen  tagits bort från förvaltningscheferna och där nu ansvaret gått över till kommunens ekonomichef. Detta är ett led i ordning och reda i redovisningen och där nu förhoppningsvis förvaltningscheferna har svårare att manipulera för att dölja var kostnaderna finns i förvaltningen.

 

Förhoppningsvis slipper man detta okynne som tex i Örnäs camping där man under falska rubriker döljer investeringskostnaderna som gäller andra verksamheter.

 

Ändå verkar det som om förvaltningschefen Tommy Jingfors har svårt att ta till sig den nya ordningen när han i sitt försvar på att ha lagt investeringskostnaden för Örnäsvallens nya omklädeshus på nära 2 miljoner som investering på campingen med motivering att det är så viktigt  för bluesveckan

så därför lägger han hela kostnaden där för en veckas utnyttjande.


Hur politikerna skall få riktiga underlag med information vad de olika verksamheterna kostar skattebetalarna är mig en gåta. Har verkligen politikerna fått ordentlig redovisning för tex Högheden, nya ridhuset, gästhamnen, Örnäs camping, Örnäsvallen, Ishallen mm när vi vet att det fortfarande ligger dolda kostnader i verksamheter där de inte hör hemma ? Tar man inte tag i detta en gång för alla kommer felkostnader belasta  projekt år framåt i tiden vilket kommer att ge en skev bild av verkligheten när man tar politiska beslut.     

Av tommy norum - 13 januari 2011 13:02

Tänk att  man tar till vilka argument som helst i  debatten om vindkraftens etableringar i kommunen. Jag undrar om inte signaturen observer slår alla rekord när han i PD:s Synpunkt delger sina naturupplevelser från Baljåsen, en av de finaste utsiktsplatserna i kommunen. Hans lyriska skildring av den känsla av positivitet han känner när han skådar över landskapet och ser dessa vindsnurror som breder ut sig i alla väderstreck. En syn som han inte alls störs av, istället så upplever han en positiv känsla av miljövänlig el istället för undangömda kablar under Östersjön med importerad el från kolkraftverk i Polen.


Man har inte mycket att komma med i sitt försök att få respons för markägarnas och vindkraftsindustrins framfart i lanskapet när man tar till naturupplevelser från Baljåsen som inte kan uppfattas för något annat än ett skämt eller möjligtvis  ironi eller idioti .  


Åmåls Kommun har redan uppfyllt de nationella målen för vindkraft. Vi har ingen anledning att ta hänsyn till markägarnas ekonomiska argument för sina vindkraftsetableringar där de utan en tanke på varken natur eller framtida arbetstillfällen förstör hela landskapet med vindsnurror.

 

Vi kan  knappast räkna med en framtida invasion av turister som har som hobby att räkna vindsnurror från Baljåsen eller mäta ljudet från snurrorna.


Kanske på tiden att politikerna tar tag i situationen och lyssnar på de boende runt de etableringar som är på tapeten i kommunen. Nu får politikerna göra klart  vad som gäller i framtiden.

Ni har ju fått ett tydligt mandat i det senaste valet när dessa vinkraftsanhängare fick ordentligt på nöten och var en av de faktorer som sparkade ut Centern från den politiska arenan  när de inte ville lyssna på landsbygdsbornas farhågor om miljön runt vindkraftverken.


Vi kan inte ha denna situation där Vindkraftsindustrin påhejade av en handfull markägare går på utan den minsta respekt för de boende som hela tiden med rätta för fram både ljud och synintryck som argument i sin frustration över vindkraftsanhängarnas framfart utan att det ger någon respons.


En kommun som redan uppfyller det nationella målet för vindkraft kanske skall stoppa alla pågående processer av nya etableringar i kommunen och börja tänka efter innan vi fortsätter. Skall  vi ha  en kommun med vindsnurror så långt ögat når eller skall vi försöka behålla en natur som lockar till besök av turister från hela Europa och framtida arbetstillfällen i en industri som bara växer ? Det är bara att välja !  Jag trodde att valutgången var den signal som klart avgjorde vägvalet för 

hur våra politiker skall handla i framtiden.


Av tommy norum - 13 januari 2011 11:17

Det går obekräftade rykten att  riskkapitalisten Marcus Engelbreksen  som försökte sig på ett hotellbygge på södra hamnplan nu försöker övertyga politikerna att köpa byggnaden där Hamncompaniet är hyresgäst.

Kanske svårigheten att få ut marknadsmässiga hyror som täcker investeringskapitalet i så fall ligger bakom. Jag tror inte den nya ledningen med Michael Karlsson ( s ) är speciellt intresserad att få ytterligare en fastighet på halsen som måste subventioneras med skatter för att få fastigheten att ekonomiskt gå runt.


Speciellt när man vet att Socialdemokraterna har långtgående planer på att göra sig av med en del av kommunens  fastighetsbestånd för att få in kapital att sanera  ekonomin.

Vi har flera fastigheter som tex Stadshotellet som tickar skattemedel årligen där marknaden bestämmer hyresnivån för att få  hyresgäster till fastigheten.


Jag hoppas och tror inte att den nya kommunledningen är så dumma att de går på när fastighetsägare försöker kränga av sina investeringsobjekt med olika argument där kanske också hotet om risken för en avveckling av Hamncompaniet troligtvis ingår i strategin i att försöka övertyga politikerna. Jag tror nog att den nya Kommunala ledningen med Socialdemokraterna har betydligt större och viktigare åtagande än att befria fastighetsägare och bankerna från olönsamma fastighetsobjekt. 

  

Av tommy norum - 11 januari 2011 10:46

Ett nytt sätt att gå runt förbjudna hyressubventioner med skattemedel  har nu inletts i den kommunala verksamheten när man nu bygger upp Hamnterminalen.

Tommy Jingfors och Kurt Svensson som var pappa till det gamla hyreskontraktet med Dalbo Båtar, i strid mot det beslut som togs i fullmäktige, när kommunen stod för halva kostnaden med skattemedel. En dyr affär för oss skattebetalare som fått punga ut med närmare 3-4 miljoner under åren för att Dalbo-Båtar skalle kunna överleva.


Det mest anmärkningsvärda är att samma personer finns med i den nya styrgrupp som skall ta fram en ny hyresgäst där hyresnivån nu kommer att  bestämmas av marknaden där högst bud får kontraktet med reservation. Det kanske blir så olyckligt för att få hyresgäster i lokalen när nu marknaden bestämmer nivån kommer att  kosta skattebetalarna miljoner i fortsatta subventioner, helt lagligt eftersom man nu på pappret bygger på spekulation och inte för en specifik hyresgäst och där man då kan låta marknaden

bestämma  hyresnivån. Ett mycket tvivelaktigt sätt att förvalta våra skatter när man så uppenbart ignorerar riskerna för en fortsatt hyressubvention i tider där varenda krona behövs i vår kärnverksamhet.  


Bygget fortsätter fortfarande att ticka skattemedel under uppbyggnadsperioden eftersom det gamla kontraktet långt ifrån täckte kommunens kostnader, ett förhållande som nu står oss dyrt när inte försäkringen täcker de verkliga kostnaderna utan utgår från det subventionerade hyreskontraktet .


Man kan ju fråga sig hur samma personer som på ett så uppenbart sätt missbrukat sin ställning att förvalta våra tillgångar fortfarande får vara med och styra hallens framtid, personer som kostat oss skattebetalare miljoner och som tydligen inte satt ett enda spår i kommunens

organisation.


Att de gjorda investeringarna som Dalbobåtar var pappa till och som i det gamla hyreskontraktet var beräknade till en miljon kronor som också blev en avräkning på hyran enligt det avtal som fanns. Problemet för oss skattebetalare var att istället för att göra en beräknad hyresnedsättning på kapitalkostnader på en miljon så fick Dalbobåtar det på ca 6 miljoner, det är kanske detta man skall ha i bakhuvudet när det blir frågan om ersättningsanspråk för omfattningen av det egenarbete som Dalbobåtar lagt ner.

 

Tar man sen hänsyn till det uppenbara slarv med besiktningar, sotning som tydligen hyresgästen var ansvarig för, och som i sin förlängning kanske var anledningen till att branden uppstod och som blev till följd att försäkringsbeloppet reducerades med nästan en halv miljon. Kanske är det så att Dalbobåtar skall ligga lite lågt med att komma med ersättningskrav till kommunens skattebetalare.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26 27
28
29
30
31
<<< Januari 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se