Alla inlägg under december 2016

Av tommy norum - 31 december 2016 07:00
Av tommy norum - 30 december 2016 07:00Bildresultat för julsången
Reaktionen mot att klantiga och konflikträdda lärare och ledning på Södra skolan i Åmål gömmer sig bakom ett riksdagsbeslut när man ändra texten i en Julsång får insändarskribenten till att det är invandrarfientligt.  
Insändaren i PD :s Synpunkt av Lennart Arvidsson speglar väl hur en del vill ha det till att alla som på något sätt opponerar sig mot ordningar i samhället som tjänstemän eller politiker bestämmer och som har beröring med invandringen är invandrarfientliga.

 

Vi har åtskilliga exempel på hur samhället har förändras negativt med den stora invandringsvågen och där informationen om detta fortfarande klassas som invandrarfientlig hos många. 

 

För inte så länge sedan så blev partier som såg faran i den stora invandringen invandrarfientliga, rädda för förändringar, osolidariska. de som inte trodde på det mångkulturella samhällets fördelar som basunerades från talarstolarna. Men helt plötsligt över en natt blev det som var invandrarfientligt i stället döpt till ordning och reda när verkligheten kom i kapp våra styrande politiker som sent blev varse vad som höll på att hända.

 

Nu vill Lennart Arvidsson göra reaktionerna mot att man ändrar texterna till våra gamla julsånger till att det är invandrarfientligt och där till och med hatet finns med i rubriken. Och vem har påstått att det är invandrare som ligger bakom som det antyds i insändaren ? Konflikträdda tjänstemän och politiker som ser spöken på ljusan dag är nog det som åsyftas men som sådana som Lennart Arvidsson vill få det till att man skyller på att det är invandrare som ligger bakom. Och att i man i efterhand försöker gömma sig bakom ett riksdagsbeslut från 2014 som inte på något sätt ens antyder det som man försöker hävda utan har helt andra bakgrundsmotiv än att ändra texter i Julsånger är väl ett sätt att försöka komma ifrån ansvaret i sakfrågan.

 

Hur är det med verklighetsuppfattningen hos Lennart Arvidsson när han inte ens förstår att Sociala medier används numera av medborgarna i demokratins anda genom att försöka påverka våra politikiska företrädare, ett betydligt effektivare sätt att skapa förändringar i samhället i en värld där politikerna helst vill gömma sig och där kommunikationen först blir tillgänglig några veckor före ett val.

 

Våra politiker och tjänstemän får nog finna sig i att numera bli påverkade av när medborgarna i de sociala medierna skriver av sig sin frustation och slipper bli refuserade av tidningsredaktionerna när inte budskapet ligger i linje med den ansvarige utgivarens personliga uppfattning. Det är det som är demokrati i ordets rätta mening när enskilda  tar sig rättigheten att förmedla politiska budskap till medborgarna utan att tvingas att bli censurerade eller som allt för ofta våra politiker bryr sig inte.

 

Vi har ju åtskilliga exempel på hur våra ledande politiker i Åmål titt som tätt undviker att ge besked på medborgarnas frågor och skrivelser utan lägger den i byrålådan. Har själv blivit utsatt för den ordningen ett flertal gånger under åren. Det är tydligen den ordningen som Lennart Arvidsson förespråkar. den lättvindiga vägen för våra politiker som själva vill bestämma vad som skall komma upp på agendan i politiska frågor och där man gärna vill glömma att ge svar på de obekväma frågorna har det visats sig. 

 

tn 

 

Av tommy norum - 29 december 2016 06:45


Uppdrag granskning och nu SVT som avslöjar vad illa ställt det är ute i landstingen för att ta ansvar för patientsäkerheten inom vården. 

 

 Bildresultat för bemanningsföretag i varden

 Landstingsledningarna runt om i Sverige struntar i patientsäkerheten när man anställer personal  från bemanningsföretagen.

 

 


 

Inte första gängen som det avslöjas om hur bemanningsföretag använder personal som inte har rätt kompetens för sina uppgifter i vården. Uppdrag granskning gjorde en undersökning om hur illa det är ställt med kontrollen av den personal som kommer från bemanningsföretagen för en tid sedan.  Obefintlig kontroll av kompetensen, tuta och kör så får vi se vad som händer verkar vara den genomgående strategin. En otrolig naivitet i landstinget när man tror att hyrbolagen informerar om de läkare som anses farliga för patienterna. I stället så fortsätter hyrbolagen hyra ut misstänkta utan att informera omständigheterna.

 

Bara att konstatera att landstingets tjänstemän lever i en värld där man inte tar ansvaret för verksamheten utan litar på att andra skall ta det när man anställer från bemanningsföretagen. Alla landsting och regioner utgår från att de får kunskap om en sådan utredning utan att själva lägga två strån i kors för utreda om så är fallet. Flera landsting förutsätter till och med att misstänkta patientfaror aldrig kommer på fråga till bemanningsföretagen vid  uthyrning visar SVT :s granskning. 

 

Var tredje misstänkt patientfarlig läkare hyrdes ut till landsting som inte fick kännedom om utredningen och hade tydligen inget eget intresse att ta reda på hur det förhöll sig utan det blev som vanligt media som fick ledningen att vakna till i landstingen.


Det hade vi inte en aning om blir det vanliga svaret från de ansvariga som tydligen inte förstått vad deras arbetsuppgifter består i sitt ansvar för verksamheterna och där patientsäkerheten blir helt satta åt sidan i våra politikerledda verksamheter.

 

Men att gång på gång bli avslöjade med byxorna nere i hur illa man sköter sina arbetsuppgifter gentemot medborgarna och utan att ta till sig tidigare avslöjanden och med lärdom av detta förändra verksamheterna . Inte  en enda person blir ställda i skampålen och får förklara sig och sedan ta sin pick och back och försvinna från det arbete som man uppenbarligen inte klarar av. 

 

Det man kan konstatera är att det finns systematiska brister i kontrollen av inhyrd personal fortfarande trots att det i media informerats tidigare om bristfälligheterna så verkar det som man inte bryr sig. Politikerdrivna verksamheter inom skola vård och omsorg borde vara ett föredöme där verksamheterna drivs med utgångspunkt för medborgarnas bästa, där kvalitén i verksamheterna borde vara högre, men som det visar sig i praktiken är både dyrare, sämre kvalité och där ingen vill ta ansvaret. Där tuta och kör så får vi se vad som händer verkar vara det som gäller utan att ta ansvar för de verksamheter man är satta att sköta.      

 

 tn

 

Av tommy norum - 28 december 2016 12:45
Drottningtorget

Fiskehamnen i Göteborg

Göteborgs fiskehamn

Hamnen

GÖTEBORG. UTSIKT FRÅN REDBERGSPARKEN MOT BAGAREGÅRDENUpplev  Göteborg i slutet av 1930 talet  15 min

http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=75&returnurl=http://filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3dg%c3%b6teborg%26minyear%3d1935%26maxyear%3d1960

Av tommy norum - 28 december 2016 12:30

Vår stad (1946)

 

Valfilm för Högern i Malmö. Landsbygd, hamnen, industrier, brandkår, bostäder, barn-och äldreomsorg. Riksdagsman Erik Hagberg med flera på Malmöhögerns lista presenteras.Bildresultat för malmö förr


KLICKA FÖR ATT TA DEL AV FILMEN PÅ 13 MIN


http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=160&returnurl=http://filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3dMALM%c3%96%26minyear%3d1940%26maxyear%3d1965

Av tommy norum - 27 december 2016 07:00

 

 

Är socialdemokraterna är på väg att lura skjortan av pensionärerna i sitt vallöfte att jämna ut skillnaderna mellan löntagar och pensionärsskatten ?  

Vänsterblockets strategi i att jämna ut skillnaden i skatteuttag mellan löntagare och pensionärer är att i första hand höja skatten för löntagare steg för steg tills de kommer i nivån med det som gällde före Alliansens skattesänkning. Det är Vänstersidans sätt att återställa orättvisorna i skatteuttaget mellan pensionärerna och löntagarna. Någon svekdebatt behöver man heller inte vara rädda för när man gör vad man lovade nämligen att jämna ut skillnaderna mellan grupperna men inte hur man skulle gå tillväga. . 

 

Någon kompensation för att pensionärerna med Alliansens skattepolitik missat flera års köpkrafts det vill man inte låtsas om. Vi har i åratal fått itutat av Vänsterblocket att Alliansen lurat staten på miljardinkomster i och med den skattereform som man satte i sjön där löntagare med normalinkomster fick sänkt skatt med i genomsnitt med 1000 kr per månad. En nagel i ögat för Socialdemokraterna som anser att medborgarna löner och köpkraft det skall regleras av facket i löneökningar inte av politiska beslut där man ökar köpkraften med skattesänkningar som får löneökningarna att framstå som rena komedin i sammanhanget. 

 

Skatter skall aldrig sänkas utan bara höjas i Socialdemokraternas värld och de som får för sig att reglera skatterna nedåt är det samma för Vänsterblocket som om man tar någonting från de sämst ställda i samhället och ger till de rika. En mycket underlig retorik kan man tycka när verkligheten är att man ger tillbaka det som rimligen från början tillhör löntagarna och ingen annan. Men i Socialdemokraternas och i den socialistiska världen är medborgarnas löner lika med statens egendom och där avgör våra politiker vad som är rimlig avkastning på det arbete man utför. 

 

Något som vi medborgare bittert fått erfara under ett långvarigt Socialdemokratiskt styre som medfört ett av världens högsta skattetryck utan att för den ssakens skull  fått världens högsta sociala standard. Om inte annat så illustrerar våra pensionärers köpkraft och ställning i Europa där fattigdomen bereder ut sig i hur man behandlar dessa både skattemässigt och förövrigt åskådliggjort hur man glömmer bort den stora grupp som varit med och byggt Sverige till vad det är i dag   .

 

Men för Vänsterblocket skall medborgarnas intjänade löner i första hand stå till statens förfogande så man fortsätter utan det minsta sunt förnuft brandskatta medborgarna med ännu högre skatter för sin politik. Det som medborgran borde fråga sig vad går våra skatter till i nuläget. Flyktingpolitiken som majoriteten av våra politiker stod bakom är stor post i hur våra skatter används både i den statliga sektorn och i den kommunala. Var det verkligen det vi ville att våra skatter skulle gå till när vi tar del av att i stort sett hela myndighetssverige går mot en stor kollaps som våra politiker som är ansvariga på alla sätt försöker dölja genom dimridåer som man lägger ut.  

 

Klantskallar är väl ett milt uttryck för hur man beter sig mot sina medborgare i sitt förtroendeuppdrag. Nu är ju medborgana betydligt mer pålästa och tar del av informationer som inte styrs av den etablerade media maffian utan också genom sociala medier där man själva får ta ställning till vad som är sant och bluff i sina försök att manipulera medborgana för att få behålla den politiska makten. Något som visar sig i opinionsundersökningar är väl att medborgarna mer och mer ifrågasätter politikerlöften och påståenden där man med facit i hand ofta kommer fram till att politiker är inte alltid är att lita på.

 

De sätter makten för partierna framför makten till folket i första hand. Ett konstaterande som numera mer och mer av medborgarna börjar inse och förstå när man tar del av opinionsundersökningarna där man överger sympatierna för de etablerade partiernas politik för andra alternativ.  Pensionärerna är inte den enda grupp som anser sig förbigåsedd av våra politiker. Det jäser också av en social oro bland sjuka, arbetslösa, bostadslösa, invandrare, myndigheter som polis , socialtjänst, skolpersonal mm  som trotts världens högsta skatter så klarar inte våra politiker få Sverige att fungera fullt ut. Frågan är väl hur länge svenska folket finner sig i den situationen innan de på allvar kräver en förändring ?     

 


 tn

Av tommy norum - 26 december 2016 07:00   

 

       

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
<<< December 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards