Alla inlägg under november 2010

Av tommy norum - 29 november 2010 19:00

 

Hur är det har politikerna full kontroll om hur våra skattemedel används i kommunen ?

 

När vi ser på Örnäs Campings kostnader, där investeringarna inte 

stämmer med det som har utförts i verksamheten.  Har politikerna fått den informationen i sina underlag när de tar politiska beslut ?  Vet man vilka kostnader som belastar Slalombacken, ridhuset, småbåtshamnen, våra idrottsanläggningar som Örnäsvallen, konstgräsplanen, ishallen med det  uppenbara myglandet som sker i redovisningen där investeringskostnader göms där de inte hör hemma.

Hur kan man ta de rätta politiska besluten som t.ex Örnäsvallen när man i åratal  låtit Örnäs camping både stå för rena driftkostnader och investeringskostnader ?


Hur får man en ordentlig utvärdering över investeringskostnaderna i ridhuset, slalombacken när man gömmer dessa i Örnäs camping.

Detta otyg att redovisningen inte stämmer med verkligheten påpekades i en insändare och där den ekonomiansvarige i kommunen gjorde klart för mig att all redovisning som inte stämmer skall bokföras om till den verksamhet där de hör hemma  för att i fortsättningen få en ordentlig bild var kostnaderna hör hemma.


Tydligen så har inte den informationen gått fram till berörda förvaltningar eftersom det fortfarande bokförs  kostnader där de inte hör hemma.

   

 

Jag kommer att ta del av investeringarna i Campingen och  småbåtshamnen och granska de politiska beslut som finns i ärendet.


Svante Melander jag skall inte behöva påminna om ett svar på de frågor som ställdes till dig långt före valet och där både du och Kurt Svensson lovade ge ett svar. När det gäller Kurt Svensson har han ju visat att han drar sig inte för att tala osanning när det hettar till i debatten. Så han kommer förhoppningsvis inte tillbaka mer i politiken. 

Lite nonchalant mot en medborgare som vill ha klarhet i de oklarheter i politiska beslut som berör hur man förvaltar medborgarnas intresse.

Vill påminna om den informationsplikt som politiker och tjänstemän har gentemot sina medborgare. Vill också påminna om att svar på frågor skall ske utan onödigt dröjsmål.  Vi som medborgare har vår fullständiga rätt att få klarhet i det mygel runt hyresättning i hamnterminalbygget, varför man bokför kostnader där de inte hör hemma, man skall inte behöva gå till domstol för att få sin sak prövad. Låt nu dessa politiker som gömmer sig i kulisserna stå för sina misstag genom en fullständig redogörelse för omständigheterna runt de frågor som delgivits kommunstyrelsen och som Svante Melander som kommunchef lovat svara på.

Varför är man så rädd för en revision på samhällsbyggnadsförvaltningen ?

Vem skyddar man ?

Socialdemokraterna som numera är politiskt ansvariga kommer att förföljas med dessa frågor hela mandattiden om man inte tar tag i saken och informerar medborgarna vad man håller på med i kommunen. 

Ju längre man väntar att ge ett tillfredställande svar ju mer spekuleras det över det beteende med mygel av kostnadsredovisningar som i åratal förekommit i kommunen utan att politiker och revisorer  reagerat.  

 

Av tommy norum - 25 november 2010 20:20Det behövs en dialog om Södra Hamnplan enligt signaturen Björn Andersson i PD: s Synpunkt i dag.


Vi har en fungerande Service som tillgodoser 90 % av kommuninnevånarna behov och där våra båtgäster är nöjda med den service som bjuds på i gästhamnen.


Vi har en fungerande turistbyrå som fungerar de korta sommarmånader som det finns behov av service. Vi har 3 stycken caférörelser på hundra meters avstånd, varav en inte har öppettider som faller en del dabattörer på läppen.

Vi har en hamnkrog med fullständiga rättigheter mitt i smeten, där också kaffe kan serveras.


Att sedan ironisera om asfaltplanen mellan Marinan och Hamncompaniet som är en förutsättning för de bådas etableringar där parkeringsmöjligheter är ett måste för verksamheterna.

 Det kanske bara understryker insändarens oförmåga att ta till sig den verklighet som existerar runt Södra hamnplan.


Att sedan inte Hamncompaniet lever upp till förutsättningarna för att uppfylla kraven på  parkeringsplatser enligt bygglagen är ju en sak som Kurt Svensson och kompani såg mellan fingrarna på när man lämnade bygglov för etableringen. Hamncompaniets parkeringsytor tillhör kommunen, och kan man tänka, utan att debitera någon hyra för ytorna. Skulle inte förvåna mig om till och med snöröjningskostnaden skickas till kommunen.


Kanske är det så att de flesta, både båtägare som står för hamnens kostnader och

kommunens innevånare tycker att det är bra som det är utan att man skall behöva föra någon dialog om förändringar.  En förändring som skall tillfredställa vem ?


Att sen kulturmaffian i kommunen vill göra om gamla kyrkan för att uppfylla sina kulturella  behov på skattebetalarnas bekostnad  blir en senare fråga att debattera.  


   

Av tommy norum - 23 november 2010 10:18

Nu poppar insändare upp och har synpunkter på när medborgarna tar ton och ger uttryck för beslut i kommunen som man tycker är fel, en demokratisk process som borde vara mer vanlig i dagens samhälle. Som i dagens PD:s Synpunkt där signaturen Observer försöker få oss att ta till sig att den stora uppslutningen av negativa synpunkter på hotellplanerna beror på att kända namn driver frågan. Jag förstår att signaturen inte vågar stå för sina inlägg med namn när han i insändaren gör de som gett uttryck för sina åsikter i uppropet liknas vid en skock får som följer sin fåraherde utan möjlighet att ta egna initiativ. Eller kritisera Cafét på Marinan för sina öppethållande, eller till och med prissättningen på glass och det utbud som finns faller inte signaturen observer på läppen.


Det är inte första gången som Marinans caférörelse varit på tapeten, för inte så längesedan fanns det krafter igång för att införliva Marinan i en kommunal verksamhet där personliga relationer och vänskapsband höll på att få bort arrendatorn.


Att genom skitprat och att ha synpunkter på förhållandena runt Marinans verksamhet utan att förstå bakgrunden till både öppettider, prissättning eller utbud det bara förstärker intrycket på att man är ute i ärenden  där förändringarna som inte blev av var bara till för att gynna sina egna intressen.


Ganska sinikativt för hela debatten är att de som talar sig varmt för en hotellbyggnad i insändarspalterna gömmer sig bakom en signatur och har mer åsikter om initiativtagarna till uppropet än om projektet som helhet.


Medan de som inte gillar planerna står upp för sina åsikter med namn.           


Jag tror nog att de insändare som har synpunkter i vårt demokratiska samhälle borde ställa upp med sitt namn så att läsarna kan syna korten runt personen med

åsikterna som han förmedlar. Skriver han för att tillgodose sina egna intressen eller är han en seriös sammhällsdebattör ? 


 I fallet observer kan vi konstatera att han är en skvallerkärring som kommer med åsikter som han inte vågar stå för och som inte har en susning om förhållanden som styr drivandet av en rörelse som ekonomiskt skall gå ihop utan kommunala bidrag i botten.     

Av tommy norum - 21 november 2010 10:52

Tryggve Lihv går ut i PD och vädjar till Åmålsborna att stödja Bluesföreningen genom att bli medlem. Här kan verkligen Åmålsborna visa lojalitet mot föreningen genom att stötta dem i tider där branden har satt negativa spår i ekonomin och där kanske bluesveckan ligger i farozonen att ej kunna genomföras.

Bedrövligt om inte de Åmålsbor som pratar så varmt om Bluesen nu ställer upp mangrant för att lösa ekonomin.

Lika bedrövligt är det om inte de företagare som i restaurangbranschen har nytta av veckan genom en avsevärd omsättningsökning på framförallt ölförsäljning ställer upp och bidrar med en del av den ökade försäljningen genom ett större bidrag.


För att inte tala om dessa idrottsföreningar som tjänar hundratusentals kronor på bluesveckans existens genom sin service till besökarna som campar. En procentuell andel av intäkterna till bluesen vore väl det minsta man kan ställa upp på med det ekonomiska utbyte de får av bluesveckan.


Att jag i insändare, när det gäller bluesen, har haft invändningar på att dolda skattepengar har förts över till föreningen har inget med Bluesföreningens uppskattade verksamhet att göra utan har varit ett led i att få upp ögonen för medborgarna hur våra tjänstemän och politiker går bakom ryggen på oss skattebetalare och ger ut bidrag som de sen inte vill stå för i debatten.


Vad jag förstår av insändaren kan man i gamla PD huset få sitt medlemsskap, där bluesföreningen har sitt kontor.

 Årsavgift 120 kr för enskild, 170 kr för familj,

beloppet kan sättas in på bankgiro 5109-9760 Åmåls bluesförening,

obs glöm ej namn ,adress, e-mail .


 

 

 

 

 

 

 

 

    

Av tommy norum - 18 november 2010 13:54

Marcus Engelbreksen drar sig ur hotellplanerna på Södra Hamnplan.


http://www.nwt.se/dalsland/article805221.ece

Av tommy norum - 15 november 2010 18:56

        Det är den här miljön som den Norske riskkapitalisten Marcus Engelbreksen tänker locka hotellgäster till Åmål på Södra hamnplan i 8 månader om året. En folktom miljö där båtplatserna 

gapar tomma.   Kan det vara så att norrmannen har svårt att få hyresintäkterna att täcka investeringen i fastigheten Hamncompaniet. En investering i en hotellbyggnad för att locka köpare  kanske är lösningen att få ekonomin att gå ihop, satsa på en affärsidé  med ett hotell på kommunens attraktivaste markområde och där lockelsen med arbetstillfällen får politikerna att i stort sett ge bort området för en spottstyver.

Förutsättningen för etableringen är att kommunen hyr en del av lokalerna för en betydligt högre kostnad än vad den nuvarande Marinan kostar kommunen. En fastighet som på alla sätt uppfyller kraven för att tillgodose båtturisternas servicekrav. En bekräftelse som kommunen har fått genom att få rätten att föra blåflagg.


Att den förra Kommunledningen med Kurt Svensson går ut och ondgör sig över standarden på Marinan i massmedia kanske säger en hel del om kunskapen om  förhållandena  runt Marinan och servicen till båtturisterna som han har varit med och ta beslut om.


Jag tror heller inte vår Turistchef Håkan Jarnryd  behöver nya kontorslokaler för dyra skattepengar i en ny servicebyggnad, inte heller behöver våra båtturister någon utökad service det har ju blåflaggningen som delas ut till hamnar med bra service visat med besked.


Kanke bör man ta en koll på  Marcus Engelbreksen,  kontrollera hans ekonomiska status. Vad har han för affärer i Dalsland ?

Kanske är han en dagslända med visioner där hela upplägget går ut på att få billig mark för att sedan lämna över affärsidén till  hugade spekulanter utan att ta ansvar för följderna. Kanske är en del av upplägget att få bort Marinan och införliva det i Hamncompaniet för att öka lönsamheten och därigenom få möjlighet att ta ut större hyresintäkter i hans fastighet.


Det är många frågetecken runt den tänkta etableringen av en hotellbyggnad på Södra hamnplan som politikerna har att ta ställning till.  Att nästan 3000 personer har tagit ställning i frågan tror jag nog våra politiker bör ta hänsyn till i sin fortsatta utredning om hotellplanerna på en av kommunens attraktivaste områden för rekreation under sommarmånaderna för

medborgarna. 

    

  

Av tommy norum - 13 november 2010 13:33


S-eliten är en snobbig adel är rubriken i Sakine Madfons krönika i expressen.

Folkpartiet har tagit röster från arbetarföräldrar som tröttnat på flumskolan.

Småföretagare och städare oroliga för att bli av med rut-jobben, lyssnar hellre på Centerpartiet. Sverigedemokraterna lockar till sig arbetarkillar. Om inte fler skall fly gäller det att framtida s-ledningen inte beter sig som en snobbig politisk adel. 


Ord och inga visor om Socialdemokraternas sätt att försöka nå 

de stora väljargrupperna i nästa riksdagsval.  Socialdemokaterna har glömt bort 80 % av väljargrupperna när de fokuserar sig på sjukskrivna och arbetslösa och där de framstår som ett parti som tror sig ha rätt till arbetarnas och svenska folkets inkomster genom att ta ut skatter långt ifrån vad medborgarna anser skäligt för att uppnå Socialdemokarternas politiska mål. 

 

Ett faktum som nu utspeglar sig i medias rubriker där framstående Socialdemokrater har åsikter om hur framtidens politik skall utformas för att få tillbaka förtroendet. 


I Åmål har Socialdemokraternas jordskredsseger i kommunalpolitiken nu kommit på pränt genom en ny organisation där både gammalt och nytt representerar den nya politiska organisationen.


Det som slår mig är sammansättningen,  fack och kommunalanställda har en dominerande roll i beslutsfattandet.

 Man kan ju hoppas att de utvalda skiljer på sin roll som företrädare för kommunanställda och arbetskamrater och det de är valda på, rollen som representant för kommuninnevånarna där deras bästa är det som gäller i alla beslut.


Ser man en tendens till att försöka tillgodose sina civila intressen före kommuninnevånarnas så kommer det garanterat att ge utslag i nästa val.


En svår balansgång som  väntar Socialdemokraternas talesman Michael Karlsson

när han får stå till svars för alla obekväma beslut som erfordras i den ekonomiska verklighet och som på ett eller annat sätt kommer drabba en del av sina forna arbetskamrater. En faktum som han i sin roll som oppositionsråd inte på samma sätt behövt ta ansvar för tidigare. Välkommen till verkligheten får man väl säga efter alla klavertramp med olika förslag som kommit från Socialdemokaraterna under åren, långt ifrån den verklighet som existerar utanför Stadshuset.


Av tommy norum - 5 november 2010 15:12


  

Efter att begärt in investeringsuppgifter på Örnäs Camping så får jag ytterligare bevis att samhällsbyggnadsförvaltningen inte riktigt förstår hur man skall förse politikerna med ordentliga underlag för beslut.

Här har man blandat in servicekostnader, reparationer, bokfört dessa som investering i det underlag som presenterats för mig. 

Örnäs camping har fått investeringskostnader både från Högheden, Örnäsvallen,

ridhuset, 2 stugor vid Marinan, Segelsällskapet mm.

Omklädningslokalen på Örnäsvallen för fotbollsspelarna för nästan 2 miljoner 

belastar Örnäs Campings kapitalkostnader för investeringen. Det  motiverar förvaltningschef Tommy Jingfors i en kommentar till mig  att den är en förutsättning för Bluescampingen under 5 dagar därför skall detta belasta campingen. Kommentar onödig. En investering som man för övrigt i projekt kallar

utvecklingsåtgärder för Örnäs Camping.    

 

Uppvärmning och elkostnader vid Örnäsvallen har under flera år belastat Campingens driftkostnader och blev bara för ett par år sedan omgjort så att Örnäsvallen står för elkostnaderna.


I sammanfattningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är 2 st fakturor på

260 568 kr felbokförda. För mig verkar det som om de flesta investeringar är felbokförda under 2000 talet.  


Det jag inte förstår är att inte politikerna på allvar tar tag i förvaltningens oförmåga att lägga kostnaderna där de hör hemma. Hur skall ni kunna ta riktiga beslut med utgångspunkt från det virrvarr av omdispositioner av kostnaderna som förekommer. Örnäs Camping flaggar för ett underskott med 400.000 kr år 2010. Ett fejkat underskott som inte har någon verklighetsförankring.


Det jag inte förstår, vem döljer man kostnaderna för ?

Är det politikerna som inte vill stå för sina prioriteringar gentemot medborgarna ? Eller är det förvaltningschef Tommy Jingfors som inte vill stå för sina beslut gentimot politikerna i hur han prioriterar hur våra tillgångar används ?


Det mest troliga är väl att de gömmer investeringarna i campingen för att de inte har riktigt torrt på fötterna när de andvänder EU pengarna till andra saker än det var ämnat för.

Man fejkar rubrikerna i bokföringen på campingen så att det passar in på ansökningshamdlingarna för EU bidragen. Håller Åmåls kommun på att bli en

fixarkommun där man kommer över EU bidrag med fejkade ansökningar i projekt som inte håller måttet för att ta del av bidragen. Kan bli en dyr affär för kommunen om det avslöjas.       


Jag tror att det är dags för politikerna att ta av skygglapparna och förklara för oss medborgare vad som förekommer i kommunen.   


Här låter man Örnäs camping agera mjölkkossa åt en massa fritidsprojekt runt om i kommunen, sen redovisar man underskott i verksamheten utan att informera medborgarna om sanningen. Bedrövligt att ingen av våra politiker reagerar..

 

Kanske dags för den nya ledningen och ta bladet från munnen innan ni också dras in i alla konstigheter som sker med våra skatter och som sen ingen vill stå för.

  

      

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards