Alla inlägg under juli 2012

Av tommy norum - 26 juli 2012 08:14

 


Det läser man i Pd i dag  där Sten Lindström i sitt reportage har rubriken  Dyrt införa heltid.


Jag måste säga en ovanligt korkad analys över hur det skall drabba kommunens ekonomi.

Det verkar som om både Michael  Karlsson , när man tolkar hans reaktion och svar , och Sten Lindström tror att om man går över till heltid bland våra kommunalanställda så ökar kostnaden med automatik.

Ingen är väl så dum och tror att det inte kommer  betyda en minskning av antalet anställda i kommuner och landsting med den politiken. Ibland undrar man hur det är ställt med analysförmågan hos vissa.

Antalet anställda i all verksamhet är kopplade till arbetsuppgifterna både i den offentliga och i det privata och det vore väl konstigt om man nu skulle få för sig att öka arbetstiden utan att reducera antal anställda.


Jag inbillar mig och hoppas att kommunerna nu och i framtiden kommer att anställa  folk efter de arbetsuppgifter som finns inte efter politiska analyser av vad våra offentliganställda efterfrågar för  arbetstider. Men ingen lätt uppgift Carin Jämten  (s ) sätter på våra socialdemokratiska beslutfattare runt om i Sverige när man ser konsekvenserna av ett sådant beslut. 

Men här ser kanske  Socialdemokraterna ett sätt att komma förbi sitt löfte i rikspolitiken att inte höja skatterna inför nästa mandatperiod. Här låter man landsting och kommuner ta den smällen , med fortsatta skattehöjningar,  om man inbillar sig att kunna behålla anställningsgraden intakt när man utökar den arbetade tiden i den offentliga sektorn drastiskt genom heltidsreformen. 


I min värld liksom i all privat verksamhet är grundbulten  att anpassa personalstyrkan efter arbetsuppgifterna. I den offentliga så inbillar sig socialdemokraterna att där skapar man arbetsuppgifter som anpassas tlll antal  anställda. 

Gud bevare oss för en sådan Sossepolitik  som verkar  präglad av det forna sovjet  i en  planekonomi.             

Inte konstigt då att man har svårt och hänga med i effektivitetsjakten med den instälningen när man blir utsatt för privat konkurrans  i den offentliga sfären.                

Av tommy norum - 25 juli 2012 07:00

Pensionerade poliser , nu Karl-Erik Olsson,  vågar nu göra sin stämma hörd över  utvecklingen i Dalsland där polisledningen håller på att utarma småorternas polisnärvaro. Man kan förstå frustrationen när man ser sina arbetsplatsers minskar på personal och  kollegerna måste flytta till andra bostadsorter för att passa in i en ny organisation och att  servicen till medborgarna på orten kommer att minska som en naturlig del  av den utvecklingen. 

Men att tro att Dalsand blir ett laglöst land som Sune Tholin drar till med som rubrik i sin krönika lite ironiskt är väl inte särskilt troligt.

Tyvärr är väl det så att våra trötta poliser har svårt och leverera det de är satta till, vi läser dagligen om klantiga utredningar , en obefintlig kompetens i datavärlden  och i de ekonomiska realiteterna , poliser som  många gånger inte hänger med i utvecklingen och där  FN tjänst i sin ungdom var enda meriten för att komma in på polisskolan

Dessa har i årtionden med en begränsad utbildning för sin uppgift försökt så gott det går lösa brott som de inte har rätt utbildningsnivå för . Inte konstigt att resultaten blir därefter.


Vi läser i Pd att antalet anmälda brott ökat kraftigt i Dalsland.. Frågan är väl då hur många promille av de anmälda brotten kommer till åklagaren. Det kanske är den statistiken som är det viktiga i sammanhanget.


Att ta emot anmälningar där de flesta hamnar i byrålådan är inte något som ger ökat förtroende för  vår polismyndighet.  Att man sen i statistiken kallar ouppklarade brott som läggs på hyllan för uppklarat  när man inte kommer längre i utredningsarbetet kanske man också borde ta tag i så vi medborgare får klart för hur egentligen polisen sköter sina arbetsuppgifter.  Polisen i Sverige ligger i topp  per capita i världen i satsningar. Vi ligger i bottenskiktet  på utredda och lagfarna uppklarade brott.

Vi behöver nog nytt blod i hela organisationen  för att komma vidare där man sätter arbetsuppgifterna i centrum och inte den enskilde polismannen behov .   

Att ha organisationer i våra småkommuner med all byråkrati och personal som ingår så kanske det är vettigare att för de pengarna satsa på ordentligt utbildade utredare som kan matcha buset i sin strävan att lura skjortan av samhället i sina mer och mer utstuderade upplägg.  En kompetens som i flera årtionden saknats i polishusen runt om i Sverige.


Att i sin koncentration på polisarbetet jaga bältesbrottslingar  där man kan se bortåt 4-5 man med bilar så och lurpassa för att göra ett ingripande det kanske för Åmålsborna kvittar varifrån dessa poliser kommer.


Vi skall nog vara lite försiktiga att ta till oss dessa opinionsyttringar från pensionerade poliser, de pratar mångt och mycket i sina forna kollegers sak  när man spinner på den sämre servicen som en del av argumenten . Men frågan är väl, var gör våra skattepengar mest nytta, utan att snegla på rent egoistiska sakförhållande. 

Med facit i hand så har ju inte Polisens arbete i Sverige direkt rosat marknaden i sin strävan att sätta dit buset. Snarare är väl den motsatta bilden som härskar att polisen kommer längre och längre bort från att lösa brott som begåtts. 

Jag undrar om inte man skall ta dessa bromsklossar för ett effektivare polisarbete med en nypa salt och försöka se verkligheten med andra ögon än de som i årtionden suttit i smeten  och  varit med och bidragit till den utveckling som polisen  befinner sig i nu.                             

Av tommy norum - 23 juli 2012 07:00

 

Det är bara att konstatera att Dalsland är satt på undantag när det gäller servicen som våra polismyndigheter skall stå för i Dalslandskommunerna.

I lördagens Synpunkt så lägger Runelid , pensionerad  poliskommissarie, ut texten för att polisstationen i Åmål har semesterstängt  och en nertrappning av resurserna verkar fortsätta  som de gjort i ett tjugotal år inom myndigheten i  Dalsland med ca 50 000 invånare och  med en utflyttning med  mellan 300-400 personer per år.


Tyvärr får vi nog  räkna med att politikerna och våra myndigheter satsar där man får mest  nytta för våra skattekronor i fortsättningen  och i den kategorin hamnar tyvärr inte Dalsland.  Att man skall behöva köra fyllerister  40 mil  understryker väl bara Polismyndighetens dilemma att  de saknar kompetensen i stort  sett  allt för att allmänheten skall få förtroende för polisarbetet .Man blir bara förbannad  när man ser hur man löser- eller inte löser- sina arbetsuppgifter.


Jag upprepar det jag skrivit om förut att Polismyndigheten är en koloss på lerfötter och ju mer resurser man tillför ju längre bort kommer man från sina utstakade mål i verksamheten.  Tänk att det skall vara så lågt till tak i en statlig myndighet att det är först när man blir pensionerad  vågar göra sin röst hörd i  debatten.

 Är poliserna en samling förskrämda harar som med rädsla för sin karriär heller håller tyst än bråkar om det som borde förändras för att få en bättre myndighet ?


Eller håller man tyst för man har åsikter i egen sak för kunna behålla sin tjänstgöring i ett landskap där man mest rullar tummarna och där det  inte händer så mycket mer än köra medborgare till fyllecellerna .

Kanske är det så att  myndighetsledningen anser att man gör bättre nytta i andra delar av distriktet med de resurser som står till förfogande. Det är väl det debatten först som sist kommer att  handla om.


Men som polismyndigheten det sista årtiondet har prioriterat sina resurser så verkar man komma längre och längre bort från sina utsatta mål  att lagföra  det bus som håller på att ta över i Sverige.                

 

 

Av tommy norum - 22 juli 2012 18:00

 

Hur har vi det med efterlevnaden av våra hyreskontrakt med kommunen för våra båtplatser ?

Fast det inkommit information om kontraktsbrott till våra ansvariga i småbåtshamnen  så får gnidiga båtplatsägare fortsätta att göra det till affärsidé att hyra ut sina platser till våra gästbåtar trots att det i hyreskontraktet klart framgår att platserna inte får hyras ut i andra hand.   


En verksamhet som pågått i flera år utan att någon reagerar. I våras försökte kommunen ta över platserna för att disponeras av gästbåtar men båtplatsägaren ansåg sig ha rätt till platserna så länge han disponerar och betalar hyresavgiften. Han anser sig tydligen också ha rätt att både ta in avgifterna i egen ficka och låta sina hyresgäster både utnyttja den sanitära servicen genom att lämna ut koderna och använda sopstationen samt el och vatten.    

 


Privat är en sak men att i samma andetag informera om priset och telefon på bryggplatsen har väl bara ett syfte kan man förstå. När man sen vet att turistinformationen inte får ta del av intäkterna så luktar hela betendet illa . 

Att sen den ansvarige förut har haft svårt att ta till sig skrivna avtal med kommunen där förutsättningarna klart framgått vad som gäller får en väl och tänka på en individ som sätter sig själv i centrum och tror sig ha rätt att agera med utgångspunkt från sina egna intressen utan att bry sig . 


Översittarfasoner är väl det närmsta epitet man kan säga om ett sånt beteende.  


           


        

Av tommy norum - 21 juli 2012 07:00

        

Åmål har begåvats med två privatägda apotek. Hur uppfattar konsumenterna i Åmål deras service på lättillgänglig medicin ? .

  

Apoteksreformen har utvecklas till att bli en ordentlig flopp för oss konsumenter. Nu vimlar det av privata småapotek runt om i Sverige som i sin iver att tjäna pengar låter konsumenterna ta smällen när man låter bli att fylla upp lagren med mediciner på hyllan. Förut fick man stå i kö några minuter för att få ut sin medicin, nu låter får konsumenterna vänta i dagar på receptbelagda mediciner  för att tjäna pengar på minimal  lagerhållning.

Varför inte istället beställa er medicin via nätet. Gå in på apoteksbolagets kundtjänst 0771 450450 där får ni information om hur ni skall gå tillväga när  ni vill komma åt er receptbelagda  medicin och få hem den i brevlådan snabbt och effektivt. 

Varför inte sätta lite press på våra privata apotek  när de inte sätter  kundens behov i centrum med att  stå för en service värd  namnet. Att först åka ner till våra apotek i centrum och få beskedet att medicinen inte finns på lagret och sen behöva återkomma nästa dag eller senare för att hämta ut den efter beställningen är ingen kundvänlig bemötande. 

Vi kan lika gärna själva  lyfta  på telefonluren , få hem varan i brevlådan utan att behöva besvära våra privata apotek i fortsättningen..

Frågan är väl hur det kommer att ställa till det i prisbilden på varorna i när lönsamheten sjunker på på våra apotek på grund av konsumenternas förändrade  köpbeteende.


Som vanligt får man väl  säga så har  politikerna  i bägge lägren svårt att tänka hela kedjan ut i sina ideologiska  fattade beslut . Det gäller både i privatiseringen och  i att bryta upp  de  offentligt styrda 

verksamheterna för att tillgodose medborgarnas  behov fullt ut.                    

Av tommy norum - 14 juli 2012 23:00

Ibland verkar det som samhällets myndigheter drivs av en massa  klantskallar utan förmågan att klara av det arbete de är tillsätta att utöva. Myndigheter som i många fall struntar i de direktiv som styr deras verksamhet.

Vi läser dagligen hur massmedia tar upp händelser och nagelfar dessa där de inblandade myndighetspersonerna blir avslöjade med byxorna nere. Numera, vis av erfarenheten av tidigare misstag, har man låtit berörda officiella uttalare gått på mediakurs där man på ett skickligt sätt manövrerar sig ur besvärliga situationer när man har blivit avslöjade. Det stående är väl, vi är medvetna om det hela, vi håller på med en omorganisation som skall förbättra situationen.  Dessa svar får man år efter år utan att någon större förändring sker i myndighetsutövningen.

Vi har t.ex en polismyndigheten som kommer längre och längre bort från sina utsatta mål att öka överlämnandet  över utredda brott  till domstolarna. Trots en betydande resursförstärkning under de senaste åren så fortsätter kräftgången i utredningen där högarna på outredda och avslutade  ärenden ökar år från år. Ibland undrar man om vi har begåvats med en massa klanskallar som inte tar sitt uppdrag på allvar i tillvaron. Leif G W Perssons är ju en person som talar klarspråk gång efter gång i massmedia hur man år efter år, fall efter fall , verkar sakna  både sunt förnuft, total befrielse av att använda hjärnsubstansen , och en slöhet i utredningsarbetet som man bara har att skaka på huvudet över eländet. Han ger till och med exempel på när man använder spåkvinnor när det blir stopp i utredningsarbetet.

Själv har jag vid några tillfällen fått ta del av polisens attityder över sitt arbete. Det senaste för någon vecka sedan när polisen var upptagna med att kolla bilbälten för att få till det i brottstatistiken. En polis var placerad vid övergångsstället vid stadshuset för att meddela sina kolleger längre ner på gatan om misstänkta brottslingar som framförde sina fordon utan bälte. Själv stannade jag vid övergångstället på Hjeltegatan för att släppa fram gående. Plötsligt dök en cyklist upp  på trottoaren, över övergångsstället i riktning mot södra skolan , utan att polismannen gjorde minsta antydan att reagera på situationen. Jag kunde inte låta bli att veva ner rutan och fråga polismannen om han är synskadad när han inte ingrep i situationen.  Svaret var , vi kollar bilbälten nu,  cyklister det tar vi en annan gång. Jag undrar om det sprungit ut en rånare ur Eltjänsts lokaler, tusan vet om han har reagerat annorlunda.

  

Jag gjorde för en tid sedan en polisanmälan där anmälan rubricerades som  tjänstefel där en politiker och en förvaltningschef var inblandad , där man enligt mig  överträtt sina befogenheter genom att bevilja subventionerad hyra  som går i mot vad kommunallagen säger. I anmälan så bifogades en ordentlig , väl utarbetat  utredning av sakförhållandena med både befintliga hyror, investeringskostnader för bygget där man till och med i siffror kunde se subventionens storlek under åren. Lättförståliga beräkningar som vem normal person som helst utan några förkunskaper borde kunnat tyda. Men inte polis och åklagare där saknades tydligen både kompetens, sunt förnuft och vilja att utreda saken på en godtagbart sätt. 

  

Med resultat att man gick på de åtalades ståndpunkt där man påstod att hyresgästerna hyror är anpassade efter de kostnader som Åmåls kommun haft. Något som man i efterhand kunnat konstatera var rena ljuget inför åklagaren.


Är det någon i det sammanhanget som skulle åtalas för tjänstefel var det de poliser och den åklagare som var inblandad i fallet och som inte bemödade sig till en utredning ens värt namnet. Hur många sådana ärenden som släpps igenom utan ordentliga utredningar i botten kan vi bara gissa oss till.  Vi  hör till och med hur det  intern kommer upp  kritik  på bordet över situationen som t.ex dessa trötta trafikpoliser som inte vill jobba natt eller helger för att anpassa  sina uppdrag till samhällsituationen utan till sin egen,  där till och med sjukintyg florerar för att slippa ställa upp på obekväma tider i tjänsteutövningen. 


Vi får hoppas att  dessa trötta fyrtiotalister och femtiotalister som sitter och väntar på pensionen kommer bort från  myndigheten så fort som möjligt så att en förbättring kommer till, annars kommer buset att ta över helt i framtiden när vi har en yrkeskår som i många stycken varken bryr sig eller har kompetensen att förändra den situationen  som håller på att växa fram i samhället.              

                 

Av tommy norum - 10 juli 2012 07:00


 

Utanförskap, barnfattigdom, och arbetslöshet diskuterades i Almedalen. Alla partierna har synpunkter om att en förändring borde till men ingen har någon patentlösning på problemen.

Ser man på barnfattigdomen så har inte den förändras sen 2005 bland svenskfödda. Medan däremot våra invandrare har svårare att ge sina barn en dräglig ekonomisk uppväxt enlig röda Korsets beräkningsform. Ca 65 % av de som klassas som barnfattiga har ett utländskt ursprung. 


Men varför blundar man för de fakta som så tydligt gestaltar sig i statistiken i våra invandrares skolnivå ,som kanske är roten till problemen ,när man vet  att majoriteten har ingen eller mindre än 9 års skolgång och många är analfabeter när de kommer hit. En femtedel  har någon eftergymnasial utbildning men av dessa kan hälften inte visa upp dokument som styrker detta. Detta sätter ju sina spår i arbetslöshetsstatistiken. Vem vill anställa  en analfabet eller en person med dålig skolgång när vi i Sverige i stort sett i alla jobb fodrar gymnasieutbildning. Ett faktum som också sätter sina spår i barnfattigdoms statistiken. Invandrare har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden på grund av sin bakgrund., vilket blir en dominoeffekt också på barnfattigdomen, på den sociala statusen när man i åratal tvingas bli beroende av försörjningsstöd och på grund av detta är blir fast i dessa segregerade bostadsområden runt våra storstäder..


 En hopplös situation när politikerna i åratal talar sig varm för det mångkulturella samhället där man skall intrigera våra invandrare men där sanningen är väl att vi kommer längre och längre från det önsketänkandet så länge inte våra invandrare platsar  på arbetsmarknaden. Kanske är det dags att se sanningen i vitögat och sluta med dessa sagor som politikerna i åratal försett medborgarna med att de har lösningen på problemen när de i debatter slår varandra i huvuden med argument som det visat sig efter 30 år inte fungerar. 


Vi har haft överrepresentation av brottslingar med invandrarbakgrund i många år  som  en naturlig följd av den sociala utslagningen i samhället , medan  våra politiker står handlingsförlamade på läktaren och tittar på. .Är det så konstigt att SD med Jimmy Åkesson vädra luft och siktar på att bli det 3 :e största partiet i Sverige.  För några år sen skulle man ha skrattad över ett sådant påstående ,  men nu ?   


Åkesson han har i alla fall en lösning, begränsa invandringen. Medan våra övriga partier har famlat omkring i åratal utan att kunna åstadkomma annat än förvärra situationen läser vi både i fattigdom, brotts, social utslagning och arbetslöshetsstatistiken för våra invandrare.            

Av tommy norum - 9 juli 2012 08:00Nu var det över, bluesfesten som många går och väntar på hela året . Det finns en tidräkning för många före och efter bluesveckan i Åmål, ungefär som älgjakten som många ser som den centrala höjdpunkten på året. Många börjar redan att planera för nästa års besök i Åmål genom att förboka rum.


Våra företagare i krogbranschen ser veckan som ett stort plus i en något överdimensionerat utbud övriga årets dagar av  restaurangetableringar i kommunen.


Vi andra då som kanske inte är så förtjusta i den blues som framförs bland de uppträdande runt på våra matställen i kommunen.  Att lyssna på artister som tycker budskapet i sångtexterna  är det viktiga och där man sjunger hellre än bra  blir något frustrerande när man bor på Örnäs och  tvingas höra vilken man vill eller inte på utbudet.  Men publiken verkar i regel med på noterna och applåderar efter varje framträdande och som man  verkar  trivas i den miljö som det bjuds på. 

Om ekonomin blir som man tänkt sig det återstår och se.  Ett plus för bluesföreningen är väl att de får ta del av intäkterna av våra föreningars  service till boendet runt  Hamnterminalen.  Ett arrangemang som skulle skett långt tidigare. Frågan är väl om inte våra öl - försäljande företagare också skulle vara med på ett hörn och bidra till en fortlevnad av bluesprojektet med någon procent på den ölförsäljning som ökar dramatiskt i bluesveckan. 


Kan man stå på egna ben utan att det blandas i skattepengar i bluesveckan så kommer denna populära  show i Åmål  att bestå så länge de nu ansvariga orkar hänga med.  Den tiden den sorgen  om det skulle uppstå att bluesveckan skulle dö ut, skulle inte saknas av mig , men många skulle med sorg i hjärtat behöva se om sin tidräkning  i framtiden.                              

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25 26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards