Alla inlägg under oktober 2014

Av tommy norum - 31 oktober 2014 18:50

Hej på er.

Av tommy norum - 31 oktober 2014 07:00


 

Kurt Svensson   Leif Aronsson

Kurt Svensson kommunalråd C och Leif Aronsson fullmäktigeordförande C

Här har vi nog de två största syndarna att hamnterminal investeringen blev så olycklig för skattebetalarna. Ett kommunalråd som drev igenom ett hyresavtal i början som varken matchade kommunallagen eller det fullmäktigebeslut som låg i botten för investeringen. En fullmäktigeordförande som inte reagerad på eländet trots signaler om att det inte gått rätt till.

Vad har Centerpartiet i Åmål för ansvar i Kurt Svenssons uppträdande i Tingsrätten ?. Flera Centerpartiset borde vara informerade av vad Kurt Svensson sagt och inte sagt i sin roll som kommunalråd på sin tid. Ena stunden så förnekar han att det finns ett avtal där han med underskrift i ett protokoll nekar till att det finns någon form av avtal skriftligt eller muntligt i de hyresförhandlingar som föregicks efter branden.


När han sedan i Tingsrätten påstår det motsatta så kan man ju fråga sig vad vi har för övriga företrädare för Centerpartiet i kommunen som inte ens verkar vilja reagera för eländet när ett före detta kommunalråd representant för Centerpartiet totalt verkar sinnesförvirrad när han påstår saker ena stunden med nästa stund kommer med andra uppgifter.

Tydligen är det tuta och kör så får vi ser vad som händer har satt så djupa spår i det vardagliga beteendet att man inte bryr sig längre vad som är sant eller påhittat. Subventioner på en halv miljon om året till en enskild medborgare som är roten till det onda i hela affären och som gick till Tingsrätten. Det  har jag inte sett några spår av ångerfullhet hos Centerpartister eller några uttalande om varför det blev som det blev. Här gömmer man sig på kammaren i tron att det snart blåser över så vi kan fortsätta som om ingenting har hänt. Vi får väl vara glada för att Centerpartiet lämnades utanför maktens boningar vid valet med företrädare som inte kan skilja på sant och osant där man med dubbla budskap skapar förvirring och använder det budskap som är gångbart för stunden.


En förvirrat före detta kommunalråd har satt sina spår i hur Centerpartiet har skött sina åläggande i sina förtroendeuppdrag under åren. Inte undra på att de struntad både i kommunallag, pensionsskulder, lånat till underhåll, investerat i fritidsektorn utan att ha ekonomiska förutsättningar, struntat i uppföljningar, analyser i stort sett allt som har med en ansvarsfull politik att göra.

Inte konstigt med en ledare som inte har en aning av han sagt eller gjort i sitt förtroendeuppdrag. Vi kan väl skatta oss lyckliga att Centern försvann med sina företrädare innan man hann ställa till mer problem för medborgarna.

Man kan ju undra när ett kommunalråd från Centern fått härja fritt i kommunen under så många år utan att medlemmarna reagerar. Ett kommunalråd som var uppskattad av väljarna för sin tillgänglighet men med ett  stort problem att inte kunna få fram ordet nej utan vill göra alla till lags.

Ingen reagerade inom Centern när han inför åklagare blånekade till att han som firmatecknare var ansvarig för det hyreskontrakt som innehöll en subvention på närmare en halv miljon om året som skulle inneburit en subvention på närmare 12 miljoner under kontraktstiden.

Ett kontrakt som Kurt Svensson också ville skulle fortsätta efter den brand som annullerade kontraktet. Att det fortfarande var fråga om ett avtal som hade subventioner som stred mot kommunallagen det var något som Kurt Svensson tydligen inte ville ta åt sig, inte heller Sune Tholin eller de övriga centerpolitikerna som på alla sätt försökte mörka det hela genom total tystnad.


Att det sedan satt en centerpartist som ordförande i fullmäktige, Leif Aronsson, som totalt missuppfattat sin roll genom att inte reagera på de signaler som hävdade att kontraktet varken ligger i linje med vad det fullmäktigebeslutet säger om investeringen eller kommunallagen . Det som kanske oroar mest är väl att Leif Aronsson fortfarande är en av ordförandena i fullmäktige med den meritlistan.


Kanske ändå talar sitt tydliga språk om att det är inte medborgarnas intresse de i första hand tänker på i sitt förtroendeuppdrag utan mer på sitt eget.

Och att sedan det fortfarande finns folk i revisionsnämnden som var med och blundade för eländet trots signaler att det inte stod rätt till kanske ändå säger en del om hur man uppfattar sitt förtroendeuppdrag att företräda väljarna i sitt uppdrag tillse att de politiska besluten går rätt till, inte att skydda kompisarna i politikerleden när de struntar i  fullmäktigebeslut och kommunallagen . Ynkligt
Av tommy norum - 30 oktober 2014 07:00


Sune Ingvar Tholin


Sune Tholin en varg i fårakläder som inte skyr några medel och inte  drar sig för att använda sin mediamakt för sina egna syften. .    

  


  

Kränkningar och gryningsräd är rubriken i PD för att försöka bortförklara Tommy Jingfors plötsliga flyttning från Åmål där en kontroll av böckerna i Jingfors kontor utan hans vetskap skulle vara anledningen att han tog sitt pick och pack och försvann från kommunen.


Vi får nog backa och gå längre tillbaka i tiden för att förstå att kommunchefen Melander tröttnade på alla turer runt hur Tommy Jingfors skötte sitt arbete.

Jag kom in i det hela när jag anonymt fick en signal att jag borde titta på Örnäs campings bokföring och runt turerna hur Jingfors skötte sitt uppdrag i förvaltningen. Man behövde inte gå värst långt till baka för att förstå att Jingfors använde campingen som kassako för alla projekt han var pappa till där politikerna var helt ovetande om turerna.

Till och med ordföranden i den gamla Samhällsbyggnadsnämnden och de förtroendevalda hävdar bestämt att de inte visste vad som förekom. Här låg det kostnader både på campingstugor som inte fanns och hela ombyggnaden av omklädesbyggnaden för Örnäsvallen låg också som en dold investering i campingen där också under många år  energikostnaderna för omklädningen fanns med.


När man sedan inför Fullmäktige skulle förklara de årliga underskotten så blev det dålig beläggning som argument för situationen inte ett ord av kostnader för skidbacken, gymnastikhallar, ridhuset och vete gudarna allt som uppdagades som låg som en kostnaden på Örnäs camping.


Jag började titta på småbåtshamnen och vilka kostnader som gömdes där så fanns både SSÅVS klubbstuga, farleden vid Vingen och en del av gästhamnens investeringskostnader, intäkterna fick Håkan Jarnryd och turistorganisationen ta hand om. Hela arbetskostnaden för hamnverksamheten låg också på en helårskostnad, ingen avräkning av arbetet under vinterhalvåret med andra arbeten. Tittar man sedan på den ombyggda strandhuset till café så påbörjades den investeringen utan offerter och ett preliminärt hyreskontrakt som när det uppdagades med en insändare i PD av mig där en broder till stadsarkitekten som tillhörde Tommy Jingfors förvaltning fått arbetet på löpande räkning.


När sedan  ordföranden och vice gick i svaromål i PD skriven på ett sätt som kunde tolkas som att det visst fanns både offerter och hyreskontrakt men som visade sig vara rena bluffen.

Där stoppades min insändare för att gå i svaromål, av Sune Tholin , som vägrade mig klara ut de verkliga förhållandena. Att det senare uppdagades att det hyreskontrakt som presenterades för kommunstyrelsen också innehöll betydande subventioner vilket påpekades av mig så upprättades ett nytt till förtret för hyresgästen.


Det blev början på min blogg som ni nu läser. Axaladans hyreskontrakt blev också en information som delgavs i bloggen där det klart och tydligt står att hyresgästen hyr en lada ej uppvärmd och alla kostnaderna i ladan skulle hyresgästen stå för. Det var tydligen inget som Tommy Jingfors brydde sig om utan hyresgästen fick tillgång till byggmaterial på komunnens bekostnad emot det hyresavtal som fanns för att isolera ladan som sedan värmdes upp med el från Hamnens elmätare.

Den informationen i bloggen resulterade i ett  påhopp av Sune Tholin i tidningen att jag skall inte ha några åsikter om detta för jag har lurat kommunen i en fastighetsaffär, påståenden helt tagna ur luften, och det Tommy Jingfors gör är bra för kommunen och att man behöver inte ta hänsyn till alla förordningar bara det händer något. 

Sedan lades ett hyreskontrakt fram av Tommy Jingfors  för Hamterminalen med en subvention på närmare en halv miljon om året i tjugofem år i strid mot det fullmäktigebeslut som fanns i botten  där investeringen helt och fullt skulle täckas med intäkter i form av hyror och i strid mot kommunallagen  som styr vad man får och inte får göra.


Detta är bara en del av det Tommy Jingfors var pappa till under sin tid i kommunens tjänst där både revisorer och PD fick information om sakförhållandena men totalt struntade i att reagera. Där där fanns också oklarheter om hur man löste konstgräsplanen där man lurade skjortan skattebetalarna där utgångspunkten var att Viken skulle stå för en del av kostnaderna men där skattebetalarna med ett trixande i offerterna fick stå för huvuddelen av investeringen . För att inte tala om kommunala medel som han fick till förfogande att underhålla våra fastigheter men som av någon anledning gick på villovägar och hamnade i något annat projekt som Tommy Jingfors ansåg viktigare. Ett förhållande som vi nu dyrt får betala.


Den som tog tag i det hela var Svante Melander kommunchefen som Sune Tholin har ett sånt ont öga till när han har mage att ifrågasätta han kompis, konfronterade Tommy Jingfors med alla tokigheter som titt som tätt kom upp på bordet vilket då gjorde att den politiska ledningen totalt tappade förtroendet för hans sätt att leda förvaltningen och fick signaler att se sig efter ett annat arbete.

Det Sune Tholin är anledningen till att Tommy Jingfors fick se sig om efter ett annat arbete. Det är det som Sune Tholin kallar maktkamp mellan Melander och Tommy Jingfors och att Håkan Skog skulle vara någon form av murbräcka för att komma åt Tommy Jingfors.

Frågan är väl om inte detta är någon form av hjärnspöken hos Sune Tholin när man ser att Svante Melander skötte sitt jobb som högsta kommunal tjänsteman och när det kom upp både det ena och andra som Melander konfronterade Tommy Jingfors med utan att få de svar som visade att han förstått sitt ansvar i sitt uppdrag.


Total tystnad från PD både från subventioner på en halv miljon om året som Tommy Jingfors var pappa till. Total tystnad om hur Örnäs camping, om hur man inte brydde sig om offerter, om slutna hyresavtal, trixandet hur man döljer kostnaderna i verksamheter där de inte hör hemma, Total tystnad om att Kurt Svensson inför kommunstyrelsen sagt att inte finns några bindande avtal mellan kommunen och Skog men som han sedan i rätten påstår annat.

PD med Sune Tholin hittar på saker om både tjänstemän , politiker och privatpersoner med desinformation för att framhäva sin sak, men utelämnar sakförhållanden som är besvärande för hans ståndpunkt.


Här har både vår förre kommunchef Melander , Olle Andersson, Magnus Dalsbo och politiker som Michael Karlsson fått

utstå spott och spe för det uppdrag de har att förvalta våra gemensamma tillgångar, där respekten för kommunallag har satts i högsätet som är en viktig del i arbetet. Också att följa och respekt för den arbetsordning som varje förvaltningschef har  att rätta sig efter, det var något som Tommy Jingfors totalt struntade i.


Så ni som läser PD ni skall nog inte ta Sune Tholins skriverier på allvar med tanke på att han har under alla dessa år utelämnat saker som inte passar in den verklighetsbild han vill överföra till läsarna.


Skamlig journalistik långt ifrån den bild som de flesta medieföretag vill få oss att tro de står för, granskning, sanningen och hela sanningen . Tyvärr så får även NWT koncernen -de nya ägarna- ta åt sig för det inträffade eftersom man inte reagerat nog kraftfullt hur medarbetarna sköter sina uppgifter gentemot läsarna.


Det rimliga i det hela är väl att ni som reagerat på hur den förre ägaren och nu NWT sköter sin uppgift som nyhetsförmedlare där de inte visar hela sanningen de skall nog överväga att sluta läsa PD

Av tommy norum - 29 oktober 2014 07:00
Kanske skulle man ta en återblick på vad som hände runt Hamnterminalen uppgång och fall..


Investeringen var tänkt med en hyresgäst för marin verksamhet, Håkan Skogh som vintertid skulle använda hallen till båtförvaring , där bluesen sedan skulle ta över under sommarmånaderna för sin bluesfest. Förutsättningarna för investeringen fanns i ett fullmäktigebeslut där det klart deklarerades att investeringen fullt ut skulle betalas med hyresintäkter.

Trots det beslutet i ryggen så lades ett hyresavtal fram från Tommy Jingfors som bara täckte halva investeringen.

Resterande fick skattebetalarna stå för. En situation som gjorde att en anmälan lämnades in med en polisutredning som gick till åklagaren där tjänstefel där man mot kommunallagen subventionerade en enskild näringsidkare på ungefär en halv miljon om året. En dåligt påläst både polis och åklagare och ett förnekande av de anmälda Kurt Svensson kommunalråd och den tjänstegörande förvaltningschefen Tommy Jingfors som  blånekade till anklagelsen, gjorde att åtalet lades ner.

En brand i anläggningen där det visade sig att hyresgästen totalt struntat i det hyresavtal som klart deklarerade med hyresgästens underskrift att det var hyresgästen som skulle ha ansvaret för myndighetsbesiktningarna och andra förpliktelser gentemot myndigheterna därav sotning hörde till detta. Detta struntade hyresgästen totalt i och försökte i efterhand göra fastighetsägaren till syndabock ( Tommy Jingfors som ansvarig för den nämnd som byggnaden tillhörde) Att Håkan Skogh kände sig medskyldig till det hela genom att efter branden vilja stå för kommunens självrisk och att dagen efter branden i efterhand försökte få ut ett besiktningsbevis på anläggningen hos sotningskontoret kanske ändå får fantasin att springa iväg vem den skyldige kan tänkas vara .

När det sedan visade sig att det hyreskontrakt som Dalbobåtar fått av kommunen innehöll subventioner på närmare en halv miljon trots förnekandet inför åklagaren av Kurt Svensson och Tommy Jingfors så gavs Åkab genom Magnus Dalsbo som vd att ordna till ett nytt hyresavtal som gjorde att skattebetalarna skulle gå skadelösa ur affären enligt det fullmäktigebeslut som låg i botten för investeringen .

Der var inte populärt hos Sune Tholin där han påbörjade en kampanj i sin tidning där moral och ingångna avtal var huvudpunkten och där politiker och tjänstemän som inte delade han uppfattning blev utsatta för negativa skriverier i hans tidning. Dalbobåtar fick först tjing på ett hyresavtal med ville ha fortsatt subvention på en halv miljon om året som gjorde att kommunen kände sig tvingade att gå ut och söka andra intressenter, helt enligt lagboken .


 Fick napp med ett anbud som gott och väl täckte investeringskostnaden men där Dalbobåtar lade ett motbud långt under det som i första skedet kom in från den nuvarande hyresgästen vilket på något vis läckte ut och den nuvarande sänkte sitt hyresbud strax över Dalbobåtars bud. vilket blev det som antogs.


Märk väl att vid inget tillfälle av hyresförhandlingarna kom det hemlig avtalet på tal som påstås finnas av varken Tommy Jingfors eller Kurt Svensson. 

Varför kan man fråga sig för det hade ställt hela processen i ett annat läge ? Att det senare dök upp kostnader som inte låg som underlag i den första hyressättningen där rampen gjordes om till en allmän ramp för att inte ingå i investeringskostnaderna och där det dök upp ytligare kostnader på 1 miljon som låg dolda i andra poster

Hela affären är ett klavertramp utan dess like där politiker och tjänstemän totalt struntar i både kommunallag och sunt förnuft i sitt agerande, påhejade av teaterapan Sune Tholin i PD , där man inte drog sig för att ljuga för att rädda sitt eget skinn.


Så förtroendet för PD det har verkligen fått sig en knäck inte bara av mig utan det finns läsare som lämnat tidningen för gott och föredrar att ta in sin infornation från betydligt sanningsenliga källor. Så för att få förtroende för tidningen PD i fortsättningen är nog att man rensar ur redaktionen från den ohyra som sitter i väggarna där man döljer den infomation som inte ligger i linje med de syften man är ute efter i sitt agerande.  

Av tommy norum - 28 oktober 2014 10:49


Håller teaterapan Sune Tholin på med bluff och osanningar när han påstår saker i PD.  Det där med moralen som kommer fram då och då i hans krönikor . Hur är det med den egentligen ?


Allt känt sedan många år skriver Sune Tholin i sitt inlägg i PD I påståendet att avtalet som Kurt Svensson i rätten påstås finnas. Måste säga jag blir förvånad när man går ut så kategoriskt och påstå saker utan den minsta research över verkligheten.

Innan man gick vidare i förvarsförloppet i den stämning man fått av Dalbobåtar så finns det faktiskt ett protokoll som talar motsatts i det nu Sune Thoiln försöker hitta andra syndabockar till för att ge igen för att man inte dansat efter hans pipa . Sanningen är att Kurt Svennson och Tommy Jingfors inför kommunstyrelsen och advokat Björn Larsson hävdade att det finns inga varken muntliga eller skriftliga löften avseende hamnterminalen, det som sedan de båda inför rätten påstod finnas . Inte första gången de inför rättvisan ljuger förvisso . Frågan är väl om inte det muntliga avtalet som man lägger farm i rätten bara finns i fantasin hos en del skribenter och Kurt Svensson själv. I alla fall så visar det protokoll i kommunstyrelsen den 2011-04-07 en helt annan verklighetsbild än det Kurt Svensson och Tommy Jingfors försöker få till det i rätten.

.

Att 2011 under ett möte med etableringsgruppen där samtal förs med advokat Björn Larsson om de juridiska förutsättningarna inför hyresavtalet så uppger Tommy Jingfors och  Kurt Svensson att det inte finns andra handlingar eller muntligt givna löften än det som biläggs detta protokoll avseende hamnterminalen och dess hyresavtal. Med den informationen gick kommunen vidare att försvara sig mot Dalbobåtars krav. Så Sune Tholin att det inte fanns några avtal utöver de skrivna den saken kan i allafall de som undertecknat kommunstyrelseprotokollet intyga utom då Kurt Svensson och Tommy Jingfors eftersom de tydligen har tappat minnet.   


 


 

Man blir ju verkligen förvånad när man skyller på våra politiker och tjänstemän att de handlat fel med det protokollet i ryggen för de beslut som fattats . Här har faktiskt Kurt Svensson själv skrivit under på att det inte fanns några avtal varken muntliga eller skriftliga . Frågan är väl vem som skall be om ursäkt i den här härvan . Som vanligt så går Sune Tholin ut och gör ner både tjänstemän, politiker och privatpersoner i stället för att ägna sig åt sakfrågan. 

Så frågan kvarstår, varför man hemlighöll avtalet ända tills nu i rättegången. Ett svar som i alla fall skattebetalarna bör få ta del av 4 miljoner fattigare . Och Sune Tholin det där med Tommy Jingfors. Kommunledningen hade för länge sedan tappat förtroendet för honom med allt trixande med skattemedel som PD valde att inte informera om men som kom fram i allafall till förtret för Sune Tholin som trodde att han var herre på täppan att förmedla information till kommuninnevånarna när han på alla sätt försökte mörka turerna runt honom hur han skötte sitt uppdrag som förvaltningschef.

Det Sune Tholin förmedlar i PD det skall nog läsarna ta med en nypa salt.

Av tommy norum - 28 oktober 2014 07:00

      

Nu får nog våra politiker verkligen börja se över våra kommuners ekonomi och göra ordentliga analyser vad som väntar oss medborgare i framtiden.

Nu går det inte längre att tro på att vi skall växa så länge som arbetsmarknaden ser ut som den gör. Man skall nog ta dessa optimister som tror att man kan satsa sig ur det hela genom investeringar i olika projekt utan en tanke på följderna om det misslyckas.

Det räcker nu med slöseriet i diverse projekt som under åren har kostat skattebetalarna miljoner och som slutar med att kärnverksamheterna tar stryk med nerdragningar som en naturlig process när det inte blir som man tänkt sig.

Sluta och hör på dessa röster som hela tiden har satsningar på agendan med motivering att vi kan inte lägga oss ner och dö. Varför inte för en gång skull ta en blick i backspegeln och analysera vad som åstadkommits under alla dessa år där man går in i projekt utan en susning var det bär hän i kostnader i framtiden. Att alltid börja i fel ända där man först satsar på investeringar i olika projekt i tron att det skall utveckla kommunen i rätt riktning med nya arbetstillfällen och en ökad inflyttning när det i stället har blivit tvärt om , utflyttning, högre arbetslöshet, hög skatt, sämre service där vi bara ser början på den negativa utvecklingen enligt alla utredningar där småkommunerna kommer att bli de stora förlorarna.

Då går det inte att låtsas om verkligheten genom att argumentera för att vi kan inte lägga oss ner och dö vi måste satsa.

När den enda vägen för att vi medborgare skall kunna få en dräglig tillvaro i framtiden är att man nu gör det som man skulle ha gjort för tio år sedan, nämligen anpassa våra utgifter till de intäkter i form av skatter vi har. Varit lite si och så med den saken under åren särskilt under Centerns tid där man sköt hela problemet farmför sig i tron att vi skall växa, så här investerade man eller skall man säga att man sålde skinnet innan björnen var skjuten, ett gammalt citat fån den legendariska centerledaren Hedlund . Det kommer tyvärr stå dyrt för innevånarna när man nu får betala tillbaka det man fick för skinnet , ett skinn som tyvärr bara fanns i fantasin hos våra politiker. Det vi ser nu är bara början av ett ständigt behov av mer resurser i förvaltningarna för att kunna upprätthålla en godtagbar standard i kärnverksamheterna. Det går inte längre att sopa problemen under mattan utan en anpassning till den verklighet som har funnits de senaste 10 åren utan att någon verkar brytt sig bland våra politiker.

tn


”De unga flyr – Sverige håller på att delas”

 Bezav Mahmod / SvD / TT

Foto: Bezav Mahmod / SvD / TT

”Att en överväldigande majoritet av landets kommuner tappar sin unga befolkning leder till en rad allvarliga problem som varken utlokalisering av statliga verk, sänkta bensinskatter eller skattetransfereringar från rika till mindre bemedlade kommuner förmår att lösa”, skriver Charlotta Mellander.KLICKA PÅ ADRESSEN FÖR MER INFORMATION


http://www.svt.se/opinion/de-unga-flyr-sverige-haller-pa-att-delas

Av tommy norum - 27 oktober 2014 20:15


En resa till Arvika via Säffle kanal, Byälven, Glafsforden och Kyrkviken  2014 .Säffle slussen i början av Juli ,  resan började med en av de få dagar som bjöd på regn i sommar. 

                           


Säffle kanal 

   

Nysäter

   

Gilberga  

   

Högsäter

   

Högsäter

 

   


Skasåsbron som vi går under med en masthöjd på 19 m med nuvarande vattenstånd. lilka nervöst alla gånger med tanke på vad som hände för några år sedan när jag skalade av masttoppens vindgivare och lanterna för att jag gick på fel sida i farleden under bron.   

   

Glava Kyrka och Sölje herrgård

Hillringsbergs herrgård

       

Sundet in till Arvika 


Sundet in till Arvika från Glafsfjorden till Kyrkviken


Arvika

Olssons Brygga

    

Skagern Segelsällskapets utehamn   

   

Kusin Kenneth Norums båt ankrad utanför sitt fritidshus. 


 

Här är Noblesse ankrad framför fritidshuset i Vä Hungvik, denna underbara sommar där barnbarnen tillbringade mer tid i vattnet än på land.  . klicka här nedan för fler inslag i bloggen   

  

           

              

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25
26
27 28 29 30 31
<<< Oktober 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards