Alla inlägg under mars 2011

Av tommy norum - 31 mars 2011 14:30

Efter att pratat med vårt kommunalråd så informerar han att man skjutit upp att offentliggöra beslutet om vilken som får Hyreskontraktet för Hamnterminalen till på Onsdag nästa vecka då protokollet blivit justerat. Vilken som fått kontraktet är Michael Karlsson vårt kommunalråd sluten som en mussla om, men bekräftar att beslutet är taget av en enig kommunstyrelse i andan att uppfylla kriterierna i den kommunallag som styr beslut av detta slag.


En spännande väntan för alla som har förhoppningar att få kontraktet utom den som

fått det, han har nog blivit informerad  men med munkavle att hålla tyst tills

det hela är offentligt.

Av tommy norum - 31 mars 2011 11:04


Varför är PD så ointresserade av hur våra politiker sköter sig gentemot oss väljare utan istället föredrar att mörka information, som t.ex olagliga subventioner, när politiker och tjänsteman  ljuger inför åklagare, där man konsekvent bokför kostnader där de inte hör hemma, där man upprättar hyresavtal utan att det täcker kostnaderna, man underlåter att ta in offerter enligt de bestämmelser som klart reglerar detta, fanns ingen ordning och reda, inga uppföljningar av investeringar, inga ekonomiska analyser i form av konsekvensbeskrivningar över investeringar mm mm, listan kan göras hur lång som helst men som Sune Tholin i sin krönika kallar dumheter och tydligen inte är intressant för läsarna.


Uppgifter som man har matats med, men som varit helt ointressant för PD:s redaktion. Varför ?  


I vilket syfte vinklar man informationsflödet mot de meningsmotståndare som inte har samma åsikt som Sune Tholin ? 


Vi får hoppas att Sune Tholin ansvarig utgivare  finns på plats  och kan svara på dessa frågor .   

Av tommy norum - 31 mars 2011 10:14

Nu ser vi vad det kan få för konsekvenser när politikerna sätter sig i knät på Centrumgruppen där handlarna och fastighetsägarna har satt  stopp för all handelsutveckling i Åmål när de med näbbar och klor försöker stoppa konkurrensen till butikerna i Centrum.


Här har vi kunnat fått ett handelscentrum runt Dalhallområdet om inte fastighetsägaran och butiksägarna konsekvent varit emot all form av etableringar utanför centrum som konkurrerar med deras egna butiker och lokaler.


Bara att gratulera konsumenterna i Åmål och Säffle när vi i fortsättningen inte behöver åka till Karlstad och Trollhättan för att tillfredställa våra köpbehov.


Kanske nu politikerna börjar vakna upp när de ser konsekvenserna av när

egoismen  sätter stopp för den utveckling som varit på gång men som fastighetsägarna så klart tog ställning emot genom uppvaktningar till våra politiker i  rädslan att bli av med hyresgäster i sina i många fall omoderna butiker.


Här går fastighetsägaran till storm mot den opinion som ifrågasatte hotellbygget

på S.Hamnplan där stopp av utvecklingen i  kommunen var det stående argumentet.


Men att de gång efter annan har protesterat mot en utveckling där konsumenterna kommer i första hand, där butiker med både större sortiment och troligtvis billigare, där butiker anpassade efter nutidens krav, där det skapats arbetstillfällen, där går gränsen för för hur långt man är med på att skapa utveckling i Åmål. 


Undrar om man inte nu har bundit ris runt sin egen rygg när nu det nya Köpcentrum söder om Säffle troligtvis kommer att ta död på Åmål som handelsstad i all framtid tack vare egoistiska fastighetsägare och butiksägare.    


Vi får hoppas att politikerna slutar att lyssna på våra  köpmän och fastighetsägare i fortsättningen det leder inte till någon positiv utveckling av Åmål. 

Av tommy norum - 28 mars 2011 10:42

40 företag i Åmål lobbar för att Dalbo-Båtar skall få behålla sitt förmånliga avtal som upphörde att gälla i och med branden.

Kanske skulle företagarna ta sig en liten funderare på hur den här affären har skötts från början. Där har inkompetenta tjänstemän och politiker lovat  mer än de har befogenhet till enligt den kommunallag som styr skyddet för oss kommuninnevånare, för att inte vi skall  utsättas för just sådana övergrepp där man delar ut skattepengar till enskilda företag som har affärsidéer som inte klarar att konkurrera i en marknad utan kommunala bidrag, i det här fallet  minst en halv miljon om året.

Att skapa arbetstillfällen under sådana förhållanden  skulle nog de flesta företag kunna åstakomma. 


När vi nu befinner oss på ruta ett, hyresavtalet har upphört att gälla, då tycker våra företagare att vi  åter skall sätta oss i den situationen att strunta i lagar och förordningar som politiker har att rätta sig efter, för att på bästa möjliga sätt tillgodose kommuninnevånarna som grupp och istället fokusera på en enskild företagare som mot alla bestämmelser tillgodoses med en halv miljon om året för att överleva. 


När nu Dalbo-Båtar har fått tillfälle att förnya hyreskontraktet  men med det förbehållet att det skrivs med utgångspunkt från det fullmäktigebeslut som var fattat att investeringen skall finansieras med full hyrestäckning. Då tackar han nej med motivering att det blir för dyrt och hans så kallade kompletta affärskoncept tydligen inte klarar konkurrensen från sina kolleger runt om i Sverige utan att kommunen är med och stöttar med skattepengar, en halv miljon om året.


Jag tror i min enfald att de företag som skrev på uppropet nog på alla sätt skulle reagera och handla om de fick en konkurrent som med hjälp av skattemedel börjar konkurrera i deras bransch. En företeelse som normalt tänkande företagare på alla sätt skulle göra allt för att slippa bli utsatt för. 


Jag tror inte Finnskogens Buss AB, LT:s Bleck och Plåt AB ,Café Rio, Åmåls Grävservice, Stilmagazinet, Mårten Bagare, Björnviks Bygg, Olssons sågverk, Stugbyggarna, Artec, , Expert ,Tjus bilverkstad , Bengts Buss o gräv m.fl. skulle uppskatta om det kom in en konkurrent som på helt andra villkor var med och  kämpade  om marknadsandelarna inom ert verksamhetsområde.

Detta har  huvuddelen av våra företagare fattat och därför inte skrivit på uppropet. En fingervisning för våra politiker när de tar ställning i frågan.


      

   

Av tommy norum - 26 mars 2011 09:16

Nu har även Sune Tholin värvat Bosse Larsson vår gamla kommunchef och respekterad bankman att försöka räta ut frågetecknen runt uthyrningen av Hamnterminalen eller är det så att  Handelsbanken som fått kalla fötter när de ser risken av att förlora det utlånade  kapitalet  som kallar.

Ju  mer debattörer det dyker upp och  har sin syn på verklighetsförloppet ju mer frågor kommer fram  och  Bosse Larssons inlägg är då inget undantag.

Frågorna som dyker upp angående Bosse Larssons inlägg i Synpunkt är följande.


Vad i består den investering som Bosse Larsson antyder, utöver inredning och andra byggnationer som inte hör till fastigheten, och som då Dalbo-Båtar med eget kapital har investerat i byggnaden och som han nu anser sig gått förlorat i branden och som han  sen inte fått kompensation för genom sitt eget försäkringsbolag.


Av de totalt 11000 timmar (motsvarar 5,2 år med 40 timmars vecka) som Dalbo-båtar lagt ner enligt Bosse Larsson i byggnaden, motsvarar ca 4,4 miljoner kr med en antagen timtid på 400 kr/tim.  Ligger den kostnaden med i de ca 12 miljoner som är redovisade i kommunens investering för bygget ?  Eller menar Bosse Larsson att den kostnaden ligger utanför den redovisade,eller i klartext har Håkan Skogh fått betalt för sin insats i bygget ? 


Om det är så att han har fått betalt för sin insats vari består då den kompensation  som skulle föranleda en subvention på minst  en halv miljon om året som motsvarar  minst 10 miljoners subventioner under de tjugo åren hyresavtalet löper ? 


Underhållet på snöröjningen på 120000 kr ses också av Bosse Larsson som en kostnad  som belastar Dalbo-Båtar och som ses i perspektivet en hyra för lokalen.

Antingen står fastighetsägaren genom en hyra anpassad efter driftkostnaderna eller så står hyresgästen för driftkostnaden  konstigare är det inte och i bägge fallen är det hyresgästen som får stå för kalaset.


800 000 kr/ år  anser Dalbo-Båtar sig ha i fastighetsrelaterade kostnader där då snöröjning och besväret med flyttningen av båtar ut och in med  städning för bluesen skall ingå i beräkningen av vad som är hyreskostnader. Kostnader som är rena företagskostnader och har ingenting med hyressättningen med utgångspunkt från de kapitalkostnaderna kommunen har för investeringen och som skall ligga till grund för en hyra som täcker kommunens kostnader.


Här försöker Bosse Larsson göra sken av att Dalbobåtars insats i byggnationen ligger på ca 4 miljoner ( 400 kr/tim) i och med egen insats och det skall han ha kompensation för, han försöker också ge sken av att utöver kapitalkostnaden så ligger driftkostnaden på snöröjning och städning av lokalerna efter vinterförvaringen som en kostnad som bör redovisas som en del av fastighetshyran.


Om det är så att Håkan Skogh genom Dalbobåtar lagt ner 11000  dokumenterade timmar på fastighetens byggnation  utan att få betalt så skall han givetvis ha kompensation för detta efter branden genom att skicka en faktura på motsvarande belopp, inte genom en hyresnedsättning, utan den skall bokföras som  kostnad för kommunen i  Hamnterminalen och som  Dalbo-båtar skall redovisa som en intäkt vilket i sin tur då ökar kommunens beräknade kapitalkostnader för investering från 12 till 16 miljoner (400 kr/tim.)

Detta bör då vara ingångsvärdet för det bokförda värdet i fastigheten som förstördes genom branden. 

Därmed skulle  också ingångsvärdet för att täcka kapitalkostnaderna för byggnaden öka hyran från ca 1,2 miljoner till ca 1.6 miljoner/år för att få täckning av kapitalkostnaderna.

Kanske är det så att Dalbo-Båtar vill ha betalt 2 gånger för samma arbete

Frågor som jag tycker Bosse Larsson borde räta ut . Gärna i denna blogg.

Och lämna detta otyg i debatten när man tar in Håkan Skoghs familjesituation. . Tycker verkligen Sune Tholin och nu Bosse Larsson att i en hyresförhandling skall man ta hänsyn till familjesituationen. 

Det där med att lobba för sänkta hyreskostnader som Handelsbanken genom Bosse Larsson gjorde under sin tid enligt insändaren för att skydda bankens  egna investeringar från förlust och i stället föra över kostnaderna på skattebetalarna kanske inte är det som vi medborgare tycker våra skatter skall gå till i första hand. 

   


Av tommy norum - 25 mars 2011 12:31

Det cirkulerar listor bland företagarna där de  uppmanas att  skriva på till förmån för att Dalbo-Båtar skall  få fortsatt förtroende att få hyra Hamnterminalen. 

 Förstår man inte att Dalbo-Båtar har fått erbjudande med fortsatt hyra men med utgångspunkt från full täckning av den kommunala investeringen som är i storleksordningen 12 miljoner kr.

Här blir Dalbo-båtar erbjuden en lokal som i sitt nuvarande ursprung kommer att kosta ca 30 miljoner, blir erbjuden en hyresnivå som motsvarar en investeringskostnad på 12 miljoner men accepterar inte det erbjudandet utan vad jag förstår fortfarande vill betala samma hyra med en del justeringar. En hyra som inte ens täcker halva ursprungsinvesteringen och som i nuvarande nybyggnad inte ens täcker 1/4 av investeringen efter branden.


Kanske är det så att företagarna vädrar morgonluft när de ser framför sig scenariet att kommunen gynnar enskilda företag får prejudikat på att i fortsättningen låta skattebetalarna stå för halva hyreskostnaden för de övriga företagarna i kommunen.


Varför inte acceptera de förutsättningar som gäller vid en totalbrand och handla efter den ordning som säkerställer både att skattepengarna används på rätt sätt genom att följa kommunallagen och att  inte konkurrensen snedvrides genom

subventioner för att hålla liv i omöjliga affärsprojekt med skattepengar.


Eftersom listan kommer att offentliggöras kommer det att bli intressant att se

vilka företag som anser att skattepengar också fortsättningsvis skall gå till  företagarnas hyreskostnader i en tid där kärnverksamheten skriker efter mer resurser för att upprätthålla en dräglig service till våra kommuninnevånare.

Moralen att  fullfölja ett kontrakt som inte finns utan försvann i och med branden  är det viktiga anser tydligen en del företagare, inte moralen i hur våra skatter används till att snedvrida konkurrensen i en fri marknadsekonomi eller att man tar resurser från en redan ansträngd  ekonomi i kommunen.


Vilken moral som företagarna föredrar det har ju de som skriver på uppropet klart deklarerat . 

Av tommy norum - 24 mars 2011 11:10


I och med det klargörande i PD:s Synpunkt i dag från vårt kommunalråd Michael Karlsson och kommunchef Svante Melander så bekräfftas efter en lång tids tystnad att det förekommit subventioner i hamnterminalen, där till och med en polisanmälan var med i spelet för att få politikerna att erkänna sitt misstag i beslutet att godkänna hyresavtalet med Dalbo-Båtar.

  

Här satt  en enig kommunstyrelse som på sin tid  bestod av förutom Kommunalrådet Kurt Svensson (c) kommunalrådet Gustav Wennberg (s) och representanter från övriga politiska partier där också Håkan Sandberg (M) ingick. Trots att trojkan i kommunstyrelsen fick information om att hyresavtalet stred mot kommunstyrelsens beslut om full täckning av investeringen och därigenom ett brott mot den kommunallag som så klart fastslår att kommunen inte får gynna enskilt företag så lämnades förslaget till kommunfullmäktige för beslut.


Att sen klantiga polisutredare och åklagare inte klarade att få ihop till ett tjänstefel med de väl dokumenterade fakta med beräkningar och hyresavtal som medföljde anmälan, utan gick på Kurt Svenssons och Tommy Jingfors försäkran att hyreskontraktet fullt ut täckte investeringskostnaden, kanske säger en del om den kompetens som rättsväsendet besitter i ekonomiska frågor. 


Ifrån att hela affären kom upp på bordet av mig så har man på alla sätt försökt mörka genom att tala osanning, revisorena har varit kallsinniga för utredning fast de pumpas med information om det verkliga sakläget. PD har lyst med sin frånvaro i sin rapportering, där har jag istället smädats för mitt engagemang och anklagats att hålla på med dumheter.  


 

Men det är väl så att sanningen kommer alltid framkrypande förr eller senare och i det här fallet med hjälp av kompetenta tjänstemän och en ny politisk ledning  som försöker på alla sätt få bort den kultur som spridits i kommunen där leverans före ordning och reda varit det som präglat centerstyret under Kurt Svensson de senaste åren.


Vore det inte på plats med en offentlig ursäkt från de politiker och tjänstemän som varit inblandade i hela soppan, krypa till korset och erkänna sina misstag som kostat skattebetalarna miljoner i onödan.


Kanske de som inte vill ta fullt ansvar från sina  beslut skulle avsäga sig sina politiska uppdrag . Politiker som inte vill erkänna sina misstag utan vill fortsätta som om ingenting har hänt det är inte kommuninnevånarna bekänta av i fortsättningen.


Av tommy norum - 22 mars 2011 09:52

Efter ha läst Sune Tholins krönika i dag så ser vi att när argumenten tryter då tar man till skitprat och  rykten  för att misskreditera dem som tycker annorlunda än Sune Tholin, en av delägarna i PD.

Samma företeelse som har härjat i de forna kommunistländerna där  ledarnas monopol på massmedia användes till att få slut på opinioner med alla till buds stående medel  där ljug och insinuationer  var vardagsmat i nyhetsförmedlingen.

I dagens krönika så slår Sune vilt omkring sig i omgivningen med påståenden tagna ur luften utan en ordentlig research.


Skamligt att en tidningsägare sjunker så djupt i dyn att han inte kan hålla sig till det hela konflikten handlar om istället för att prata skit om sina meningsmotståndare.


Att överhuvudtaget dra in tjänstemän som har till sin uppgift att genomföra det politikerna bestämmer och där han i negativa ordalag beskriver att de går in för uppgiften med liv och lust för att få bort Dalbo-Båtar. Ett förhållande som man önskar både journalister och tidningsägare tar till  sig  när de i sin yrkesutövning tar reda på sakförhållandena om vad  som sker i kommunen. Men det kanske är så att det är Sune som skall bestämma i vilken grad av energi våra tjänstemän skall lägga i sina arbetsuppgifter .  


Kanske vore på plats att höja debattnivån och slippa denna pajkastning som inte har ett dyft med de sakförhållanden som hela frågan handlar om.

Kanske på tiden att PD börjar ta sitt journalistiska ansvar att förmedla nyheter som berör kommuninnevånarna som grupp istället för att skydda enskilda medborgare som fått tillgång till våra skattemedel på ett obehörigt sätt genom klantiga tjänstemän och politiker utan noll koll på läget.

Ett förhållande som skapat en kultur i kommunen som den nuvarande politiska ledningen vill bryta upp men som tydligen PD med Sune Tholin vill fortsätta med om han skall kunna bo kvar här och betala skatt.

Ps Jag undrar om det är dags för PD att tänka över sitt engagemang i denna konflikt innan ni totalt tappar förtroendet inför era läsare.

   

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23
24 25 26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards