Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - Onsdag 14 feb 07:00 

"Läget är jävligt allvarligt.”

Orden är vår egen Baghdad Bob Jerzy Sarneckis, och han syftar på det ökande dödliga våldet och skjutandet i Sverige. Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet, är inte känd för att vara alarmistisk när det gäller brottslighet – tvärtom. Men nu är han bekymrad.Tänk detta låtsasspel som fortgått nu i flera år där politiker med hjälp av så kallade experter och media som hängt med i spelet utan förmåga och vilja ta reda på verkliga fakta vad som händer ute i samhället. Polisen har bilden klar för sig sedan länge: ”Samhället är inte rustat för att hantera den stora numerär av kriminella aktörer, och polis och andra samhällsaktörer saknar förmåga att möta problematiken”, stod det att läsa i polisrapporten Utsatta områden som Nationella operativa avdelningen (NOA) släppte i juni 2017.

Först nu reagerar man från de som borde var mest insatta i hur samhället förändras de senaste åren. Det är ingen bra framtid vi går till mötes när man vet att det kan ta en 10–15 år att vända en sådan här utveckling säger Per-Olof Wikström, som är professor i kriminologi vid Cambridge university. Han fick år 2016 som förste svensk det prestigefulla Stockholm criminology price för sin forskning om ungdomsbrottslighet.   

 

Redan på 1980-talet undersökte vi våldet i ett antal svenska städer, och det är samma bostadsområden som nämns i dag – men då var det ju på en helt annan nivå. Så frågan vi medborgare borde ställa varför inte våra politiker reagerat tidigare ? . Man reagerar inte ens nu utan går i stället ut och försöker skapa en bild av Sverige som inte stämmer med den verklighet som vi medborgare dagligen blir påminda om via media med  dödsskjutningar, gruppvåldtäkter, en allmän oro över ökningen av småbrott som nu sker utan en chans för våra myndigheter att hänga med i utvecklingen.

 

Våra förtroende valda har med sin politik under flera år satt oss i en situation där man nu måste ta in ordningsvakter på offentliga platser för att hålla buset borta. Våra affärsidkare får numera hålla sig med vaktgarden för att skydda sina varor när polisresurserna inte räcker till. Man har till och med slutat att anmäla brott i sin förtvivlan att inget händer vilket snedvrider statistiken som sedan både våra politiker och kändisar i olika valörer får det till att det aldrig har varit så tryggt att bo i Sverige som nu.

 

När sedan personer som Peter Springare går ut och delger  sina erfarenheter som kriminalare både vilka grupper som står för den största delen av kriminella handlingar och även har teorier om orsaken då blir han polisanmäld av sin arbetsledning påhejade av våra politiker. I stället för att ta tag i den verkliga orsaken till problemen så koncentrerar man sig på att skapa nya lagar i tron att det hjälper men som ingen myndighet har resurser nog för att kolla om vi följer, försöka hindra det fria ordet där man tolkar allt som fake news som faller inom ramen för den egna politikens negativa konsekvenser. 

 

Skrattretande när man hör våra politiker i debatterna där de försöker vilseleda medborgarna med fake news vem som har ansvaret för den uppkomna situationen där beskyllningarna duggar tätt om vilken är den mest skyldige. Sanningen är väl att det som nu sker i samhället är konsekvenserna för de senaste 40 årens politik med olika regeringar i olika färgkombinationer. Försvaret, skolan, invandringen, sjukvårdskrisen, myndighetskriser med dåliga styrningar där väl polisen står i särklass när de under flera år inte klarat av sina uppgifter men med politikernas goda minne.  Sverige har en av EU:s lägsta operativa poliskår per capita vilket medför en allt större andel ouppklarade brott i alla valörer  under flera år utan att våra politiker har reagerat.

Det säger väl en del om kompetensen i de regeringar vi valt in de senaste decennierna. Att våra politiker sedan varit med om att bjuda in all världens flyktingar utan varken en integrationspolitik, bostadspolitik eller jobbpolitik  skolpolitik i ryggen som matchar antalet nyinkomna är det vi nu ser resultatet av med ökade klassklyftor, ökad brottslighet.   Oförsvarligt att inte våra politiker reagerat när vi redan på 1980 talet såg tendenser vad som höll på att ske i de utsatta områdena i samhället.

 

Men som jag alltid har hävdat, man inte skall rösta på partier för vad de vill göra utan för vad de gjort. För vad de vill göra det stämmer sällan överens med vad de gjort när man har facit i hand.    

 

tn
ANNONS
Av tommy norum - Onsdag 7 feb 07:00


Det är den ökade temperaturen som ökar koldioxidhalten i atmosfären inte koldioxiden som ökar temperaturen. Med andra ord: först ändras temperaturen och sedan så anpassar sig mängden koldioxid efter detta. Temperaturen leder vägen och inte tvärtom. Före detta vice-presidenten Al Gore som gjorde filmen- En obekväm sanning- glömde att berätta den informationen i sina teorier som utgick från de isprov som har gjorts i Antarktis ur borrtjärnorna   Men när man tittar på datan från Antarktis och de borrningar de gjorde där så ser vi att först går temperaturen upp, och efteråt så ökas mängden koldioxid i atmosfären. Det är ett glapp på cirka 800 år som det tar för koldioxid att komma ikapp.

detta säger Professor Ian Clark.  

Är det den ökade uppvärmningen som skapar ökad koldioxidhalt  eller är det ökad koldioxidhalt som skapar ökad uppvärmningen det är frågan ? FN:s klimatpanel IPCC drar däremot slutsatsen att det mesta av den uppvärmning vi hittills har känt av med stor sannolikhet beror på människans ökade utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Samtidigt som vi vet att ett enda vulkanutbrott kan släppa ut mer koldioxid än hela mänskligheten gör under flera år. Vulkanen Holuhraun på Island släppte dagligen ut 60 000 ton svaveldioxid samt även vatten och koldioxid. under 2014-2015   Detta kan jäm-föras med Sveriges årliga utsläpp på 28 000 ton. 

  

Just nu går diskussionerna heta om att vi måste ta krafttag för att minska koldioxidutsläppen. Det påstås bl.a att den stora halten av koldioxid i atmosfären är orsaken till global uppvärmning och/eller klimatförändringarna utan att kunna redovisa ett enda vetenskapligt bevis på att så är fallet. Teorier som forskarna med hjälp av datamodeller försöker bevisa sina påstående i simuleringar som fullständigt misslyckats med att förutse den nuvarande långa ”pausen” i uppvärmningen, Problemet är väl att dessa modeller får korrigeras titt som tätt när det visar sig att teorierna inte stämmer överens med den tänkta verkligheten.  Extrema åtgärder planeras av både regeringen, FN och EU för att ”få bukt med problemet”. De menar att om vi inte gör något åt orsaken till klimatförändringarna så kommer planeten i princip att gå under.

Men att ta politiska beslut på så lösa boliner som underlag smed själkonstruerade datamodeller som får korriskeras allt eftersom verkligheten inte stämmer överens med modellen kan bli både en dyrbar och helt onödiga kostnader för medborgarna. 


150608-Istider-Climate4you

Den globala temperaturen de senaste 420.000 åren rekonstruerad från borrkärnor tagna ur landisen på Antarktis. Temperaturen är den s.k anomalin, d.v.s avvikelsen från dagens temperatur, som anges med linjen vid noll grader. Blå fält visar istider och röda fält varma perioder däremellan, interglaciala. CR Climate4you.


Men att den lilla ökningen vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten det vill man inte ta in som en positiv förändring där öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha. IPCC:s påstående att det är 95 procent säkert att den antropogena koldioxiden har orsakat minst hälften av temperaturökningen är grundlöst. (IPCC är förkortningen till ”The Intergovernmental Panel on Climate Change” , som är en mellanstatlig, helpolitisk organisation). Samtidig som man vet att en minskning av molnmängden med två procent vara tillräckligt för att förklara hela temperatur-ökningen sedan 1870-talet.


Enligt flera forskare är den mest sannolika klimatförändringen på sikt att vi går in i en ny istid. Något som klimatforskarna fram till 1960 talet var helt eniga om tills M Thatcher dåvarande Englands premiärminister i sin iver att kväsa kolarbetarförbundet genom att fasa ut kolkraften och i stället satsa på kärnkraft. Tusentals forskare har fått miljarder för att bevisa den politiska iden att försöka ge människan skulden för de ökade koldioxiden som  boven i uppvärmningen. Men så länge huvuddelen av de välbetalda forskarna håller fast vid sin hypotes utan att kunna visa några bevis och våra politiker som så många gånger förut lämnar allt sunt förnuft bakom sig och vägrar att byta ståndpunkt så fortsätter dommedags utspelen. Om sedan våra politiker i grund och botten tror på dessa analyser som kommer från dessa forskare som hävdar jorden undergång kan man ju undra när man inte kommit längre i klimatfrågan globalt.  Det är väl PK som spökar här som så många gånger förut i det politiska spelet.

 

Det hävdas att jordens isar håller på att försvinna. I själva verket har vi gott om is. Arktis återhämtar sig och Antarktis har slagit is rekord tre år i rad. Avsmältningen av glaciärer i Antarktis beror på geotermisk värme (aktiva vulkaner under isarna). De smälter underifrån vilket har ingenting att göra med IPCC:s felaktiga påstående om ett samband med ökad halt av koldioxid i atmosfären. Delar av kusten på Grönland har höjt sig 120 m efter det att den sista nedisningsperioden avtog. För 4 miljoner år sedan var Grönland isfritt.


Det verkar so om våra politiker tyr sig till forskarna som har Peter Pan-liknande befogenheter att känna av klimathoten decennier i förväg. De drömmer om att dagens globala klimatmodeller (GCM), simuleringar som fullständigt misslyckats med att förutse den nuvarande 18-åriga ”pausen” i uppvärmningen, kan förse lagstiftarna med den ”otvetydiga” kunskap de behöver för att anta en biljoner dollar dyr energipolitik.


tn

     
ANNONS
Av tommy norum - Måndag 5 feb 07:00
 

Reinfeldt utreder brotten – men inte sitt eget ansvar för den utveckling vi nu ser i Sverige.


Själva iden med en sanningskommission där man försöker undanröja gamla oförrätter och förlåta även de värsta syndarna vore kanske på plats så att medborgarna slipper höra alla dessa beskyllningar i tid och otid vems fel det är att Sverige ser ut som det gör i dag. Men den som är helt utesluten som ordförande i en sådan kommission är väl förre statsminister Reinfeldt (m) . Det är väl ungefär som att sätta in en brottslig som domare i sitt eget brottsmål.

 

Men ändå var väl det som hände när han utsågs som ordförande i Trygghetskommissionen som i juni skall rapportera om en av valets hetaste frågor, brottslighet och otrygghet. Gruppen är tillsatt av försäkringsbranschen med syftet att motverka vardagsbrottsligheten. Men Reinfeldt kommer inte att utreda konsekvenserna av den egna politiken och det egna ansvaret, – Nu är jag ordförande i Trygghetskommissionen. Jag är inte tillsatt för att utvärdera mig, säger han till SvD.

Men vad kan det bli för resultat från en sådan rapport om man inte går till grunden med orsakerna som många anser ligger hos politikerna och där Reinfeldt som statsminister och ledare för Alliansen har ett stort ansvar för utvecklingen som bottnar i en naiv invandringspolitik utan den minsta förberedelse i en vettig integration, bostadspolitik eller en arbetsmarknadspolitik anpassad till de nyanlända.


Man kan ju fråga sig om Reinfeldt är den rätta att kunna ge svar på vad som konkret ska göras för att minska brottsligheten utan att komma in på politiken som i grunden är det som felat i från början och där Reinfeldt som Alliansledare har haft ett stort ansvar i den processen. Man borde nog lite till mans ifrågasätta en sådan utnämning om det verkligen är rätt man på rätt plats i den Trygghetskommissionen som skall komma med förslag för att minska brottsligheten där ordföranden kanske har det största politiska ansvaret för den ökande brottsligheten genom sin invandrarpolitik med öppna era hjärtan skall nu komma med förslag för att mildra konsekvenserna av den naiva politik han stått bakom med sina Alliansbröder.


Men för att återgå till den förslagna sanningskommissionen i början av inlägget som borde ta upp  vem som bär huvudansvaret för nerläggningen av det svenska försvaret, att vi har en av EU:s lägsta per capita polistäthet ,, sjukvårdskrisen och nermontering av vår kunskapsskola, för att inte tala om den obefintliga integrationspolitiken, bostadspolitiken och en katastrofal arbetsmarknadspolitik för nyanlända, och upp i allt detta har vi fått ökade klassklyftor och en ökad brottslighet för att inte tala om  att vi  har vi mest fattigpensionärer i hela EU trots att vi betalar mest skatt i hela världen.

 

Förslag på brottsbekämpningen kanske vi kan få svar 1 juni när Reinfeldt som ordförande skall försöka komma ifrån sitt ansvar och presentera ett förslag om minskad brottslighet utan att blanda in politiken som han har haft ansvaret för under 8 år med Alliansen.

 

Det vi kan konstatera är väl att någon svensk politiker eller tjänsteman är utesluten från ett sådant uppdrag som ordförande i en tänkt Sanningskommission som skall utröna gamla oförrätter och ta fram de värsta syndarna i en rapport till Svenska folket före valet. Det visar sig nog att de är lika stora kålsupare i sin naivitet att göra misstag, ta fel politiska beslut alla de som har fått makten att delta i det politiska spelet.


En del mer, en del mindre och någon helt utan möjligheten att vara med.  Men det konstiga i kråksången är väl att det partiet som i stort sett saknar politiskt inflytande får ta mest stryk i debatterna från det gamla politikeretablissemanget trotts att det är de med facit i hand visat sig stått för den rätta politiken.                


 tn


Av tommy norum - Söndag 4 feb 07:00
 Man kan ju undra när avslöjande efter avslöjande nu når allmänheten i hur Socialdemokrater försökt manipulera verkligheten för att komma i bättre dager får för konsekvenser för partiet i valet.  Man försöker så gått det går att sopa undan spåren efter den naiva invandringspolitiken där Socialdemokraten i sin regeringsställning med hjälp av övriga partier som har del i ansvaret för det som nu sker i samhället  mörkar eller vilseleder  väljarna med fake news där vinklade påståenden av verkligheten numera duggar tätt bland ansvariga politiker.

 

I all synnerhet om man för resonemang som ifrågasätter några av de vanligaste förekommande lögnerna angående invandringen, exempelvis påståendet att invandring är nödvändig för landets välfärd, att invandring är en förutsättning för att våra pensionspengar ska räcka, att majoriteten av våra nyanlända är högutbildade. Samtliga påståenden är felaktiga, för att inte säga direkt lögnaktiga. 

 

Att man titt som tätt kör med procentsatser ofta från mycket låga ingångsvärden där typ en ökning med två kan bli 100% i beskrivningen arbetsmarknaden för de utlandsfödda förbättras. Ursprunget till skillnader i inkomst och bidragsberoende stavas arbete. Utrikes födda utgör 54 procent av samtliga arbetslösa – trots att de blott utgör 17 procent av befolkningen totalt. En nödvändig åtgärd är att få människor i arbete något som man försökt lite halvhjärtat nu i flera decennier utan att lyckas få ett bra resultat.  Och då skall man komma i håg att i de arbetslöshetssiffror man presenterar framförallt nu före valet kommer att innehålla mycket luft där tusentals, mest invandrare, nu fått ersättningsjobb helt betalda från staten.  De som arbetar några timmar per vecka eller som går på åtgärder av något slag vilka för nuvarande tusentals med invandrarbakgrund gör är inte med i arbetslöshetsstatistiken.

 

När utländska medier eller SD refererar till verkligheten vad som sker i Sverige då stämmer inte den bilden enligt politikeretablissemanget som har ansvaret för det som nu sker.  Sverige är ett delat land – där barnfattigdom och arbetslöshet är utbredd i familjer med icke-svensk bakgrund, där 76 procent av medlemmarna i kriminella gäng har invandrarbakgrund och där det dödliga våldet ökat chockerande mycket i de utanförskapsområden som i hög grad bebos av människor som flyttat hit från andra länder.

 

Våldtäkterna har ökat lavinartat de senaste åren , bilbränder och småbrott i affärer där man nu blivit tvingade att anställa vakter för att i någon mån freda sig från stölder som kostar butikerna miljarder. Vakter behövs numera också på offentliga platser som tex badhus, bibliotek och i många skolor.

Det här är uppgifter som våra politiker på alla sätt försöker sopa under mattan där motelden oftast blir anklagelser för populism eller svartmålning. Även våra medier där majoriteten av journalisterna antingen har vänstersympatier eller är miljöpartister visar sig faller in i samma mönster där man har svårt att ta sig an nyheter som stör deras politiska övertygelse.

 

När nu två socialdemokratiska tjänstemän ertappas ligga bakom ett trollkonto på Twitter, riktat mot SD så vill nu statsminister Stefan Löfven att partiledarna ska diskutera hur sociala medier används i valrörelsen.  Frågan är väl om inte den diskussionen först borde föras inom det Socialdemokratiska partiet. Under den heta valrörelsen 2006 avlöste skandalerna varandra: en SSU-anställd skrev på sin blogg att Reinfeldt var pedofil, en S-strateg avslöjades ligga bakom mejl till media som påstod att moderatledaren hade skattefuskat, och Folkpartiets partisekreterare fick avgå efter att en LUF-ombudsman hade gjort dataintrång i Socialdemokraternas nätverk och fått tag i valplaneringen.

 

Vi har upplevt hur Socialdemokratiska valarbetare plockar undan SD:s valsedlar och där man i debatterna använder rena ljuget om motståndarna ofta vinklade på ett sätt som ligger långt i från verkligheten. När man lämnar de politiska sakfrågorna i debatterna och i stället börjar ägna sig åt svartmålning och historiebeskrivningar av de politiska motståndarna då förstår man att argumenten tryter. Något som medborgarna nu börjar förstå och som man nu också ser i väljaropinionen där SD är väl det parti som blivit mest utsatt för desinformation men samtdigt det som växt mest sedan förra valet till förtret för både en stor del av journalistkåren och det politiska etablissemanget som på alla sätt med alla medel försökt sätta stopp för SD:s framgångar .

 

I det politiska spelet så är både ljug, mörkning och censur ( Aftonbladets vägran att låta SD annonsera i tidningen) tillåtet i det demokratiska Sverige.                 


tn
Av tommy norum - Fredag 2 feb 07:00


För första gången någonsin översteg antalet människor på flykt 60 miljoner under 2015, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Med det i bakhuvudet så borde nog våra regeringar i EU börja sovra och prioritera i att lägga resurserna på de som har ett verkligt skyddsbehov i asylärendena än att slösa pengar på ekonomiska emigarnter.  


 

60 procent av alla asylsökande som kommer till EU är ekonomiska migranter utan skyddsbehov. Att skicka hem dem snabbare skulle innebära en enorm skillnad, menar Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande.En svensk medborgare som bott utomland några år och gifter sig med en person från ett annat land, den personen får inte någon pension av svenska staten när de bosätter sig här på ålderns höst som pensionärer.  Ett förhållande som bygger på principen att man skall tjäna in sin pension i det land man arbetar i.   

 

En flykting som kommer hit och saknar asylskäl men ändå får stanna av humanitära skäl på grund av långa handläggningstider ett förhållande som de ofta själva varit upphov till för att försöka dölja sin identitet  och vilket land de kommer i från. I praktiken betyder det att de är ekonomiska emigranter utan direkta asylskäl där staten med våra politikers goda minne har gett dem rätt att på statens bekostnad inte bara att själva bli försörjda utan också att ta hit sina anhöriga som får pensioner, bostäder. Att de sedan inte har lagt en krona i varken pensionssystemet eller i övrigt bidrar till vårt välstånd så långe de inte har ett arbete att gå till det är inget som  verkar bekymra våra politiker.

 

Ensamkommande barn som utan asylskäl får stanna antingen på grund av  olika amnestier som våra politiker hittar på eller om man bluffat sig in med oriktiga uppgifter om ålder eller land man flytt ifrån får också ta hit anhöriga även om de anhöriga bor i länder som inte kan klassas som farliga för medborgarna. I stället för en human flyktingpolitik där direkta asylskäl är avgörande om de skall få uppehållstillstånd så har stora delar av invandringspolitiken övergått att göra Sverige till ett himmelrike för ekonomiska emigranter som gömmer sig bakom en flyktingstatus med våra politikers goda minne och där det inte finns någon hejd på vad de svenska skattebetalarna skall tvingas stå för.

 

Här låter man ekonomiska flyktingar som flytt hit få samma status som asylflyktingar i och med att de fått uppehållstillstånd. Om man nu inte har asylskäl utan mer eller minder bluffat sig in i landet vore det väl mer naturligt att låta ekonomiska emigranter också ta ansvaret för sina anhöriga i sina hemländer än att övervälta det ekonomiska ansvaret på staten för att de skall komma hit och ta del av vårt sociala välstånd på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

 

När vi vet att mer än 60% av invandrare som kommer till europa har kommit hit av ekonomiska skäl och inte av skyddsskäl så vore väl det naturliga att man också överlåter ansvaret för deras anhöriga i de länder man flytt ifrån till dem själva och inte de svenska skattebetalarna när de som kommer hit .

En person som emigrerar till vilket land som helst i världen för att börja ett nytt liv under gynnsammare ekonomiska villkor än det landet de emigrera i från får vara snälla att försöka klara sig själva utan ekonomisk hjälp från landets medborgare de emigrerar till. Vill man försöka få över sina anhöriga så får man nog vara snäll att själva arbeta fram ett kapital till en återförening.  Men inte i Sverige här bjuder våra politiker generöst på vårt sociala smörgåsbord till dessa ekonomiska emigranter som givetvis inte är sena att ta för sig. Helt naturligt vem skulle inte göra det? 

 

Här finns det ingen koppling till om man är asylflyktingmed skyddsbehov eller ekonomisk flykting, om man har ett arbete eller hur man är beredd att flyta in i det svenska samhället, inte ens om man övergår till brottslig verksamhet så får det några ekonomiska konsekvenser för deras vistelse i landet,  man behandlas med lika stor generositet av staten hur man än uppträder sig eller lever i samhället .

 

Låt nu årets riksdagsval bli startskottet där våra politiska partier får bekänna färg var de står i flyktingpolitiken. Där frågan om vi skall fortsätta lägga pengarna på ekonomiska emigranter och deras familjer utan skyddsbehov eller om vi skall lägga krutet på invandrare med skyddsbehov som söker sig till vårt land med rädsla för sina liv. Utan tvekan så skulle våra skattepengar göra betydligt mer nytta för de som flyr av rädsla för sina liv än att hålla på och slösa slösa pengar på dessa ekonomiska emigranter som ser Sverige som en fristad till en chans för en bättre levnadsstandard .          


tn   

Av tommy norum - Onsdag 31 jan 07:00I riksdagen har det slagits fast att vi i Sverige skall ha en reglerad invandring. Sverige skall inte ta emot fler invandrare än vi kan ge bostad, arbete och rimliga chanser att anpassa sig till svenska förhållande. Vilka medborgare tycker att våra politiker har anammat det riksdagsbeslutet

 

 

Trots att situationen i Sverige har förvärrats, man har svårt att rekrytera nya poliser, man har bostadsbrist, trots att arbetsmarknaden för nyanlända inte fungerar, brottsligheten ökar, trots att man få ta in ordningsvakter runt om i Sverige för att hålla buset i schack, dödsskjutningarna ökar, sjukvården går på knäna , kostnaderna ökar lavinartat på grund av en okontrollerbar invandring där inte ens hälften har flyktingstatus utan är ekonomiska flyktingar så fortsätter regeringen att ta emot nya invandrare . 

 

 


Man kan ju undra vad som rör sig i huvudet på våra politiker när man inte inser att för att få ordning på Sverige så måste man strypa invandringen väsentligt om man skall ha en chans att få ordning och reda i samhället ? . Här försöker de ansvariga politikerna få oss och tro att samhället aldrig har varit mer säkert att bo och verka i medan medborgarna uppfattar det precis tvärt om. Dagliga rubriker om våld och skjutningar, affärsinnehavarna ropar på hjälp i våra utanförskapsoråden när de blir utsatta för stölder och hot och där polisen svarar att de inte har tid. Nu får också affärerna ta hjälp av egna betalda ordningsvakter som våra badhus, bibliotek och skolor börjat med för länge sedan för att hålla ordning på buset som till största delen har en invandrarbakgrund.

 

 Något som våra politiker på alla sätt försöker tysta ner och är på väg att lagstifta om att det skall vara förbjudet att nämna vilken bakgrund och varifrån man kommer från när man begått ett brott.  Om det sedan är för att dölja sitt misslyckande och konsekvenser av den invandrarpolitik man bedrivit och för att i någon mån försöka dölja vilket ansvar man har för utvecklingen där rädslan att det till slut går över till rena inbördeskriget mellan svenskarna och de som kommer hit som flyktingar låter vara osagt. 

Våra politiker vägrar att använda Genevekonventionen skrivning som utgångspunkt för flyktingpolitiken utan använder en mer generös tolkning och som är en bidragande orsak till att medborgarna börjar tröttna på hur politikerna tar sig friheter i någon sorts humanitär åskådning och där väl rädslan av att bli kallade främlingsfientliga ligger i botten . Resultatet blir att långt över hälften av de som får stanna i landet inte är klassade som flyktingar med skyddsbehov eller som skyddsbehövande men har fått en egen gräddfil av våra politiker att få ta del av landets sociala välfärd utan en tanke på vilka konsekvenser det fått för samhället.

 

Våra politiker verkar inte bry sig utan fortsätter att locka hit flyktingar med amnestier av olika slag som i botten beror på att de som kommer hit på alla sätt försöker bluffa våra myndigheter med både ålder och identitet utan att det ger negativa utslag i uppehållstillstånden. Man kan till och med begå brott som tex våldtäkter, mord, och brott i allmänhet utan att det ger försämrade möjligheter att få stanna i landet. .

Gunnar Sandelin Journalist, socionom, och tidigare pressombudsman på BRIS säger att man beviljat asylsökande med uppehållstillstånd semesterresor till de länder de påstår sig flytt från. Man har betalat ut socialbidrag till utländska medborgare som med säkerhet hade svart jobb vid sidan om. Under hans år på SVT så fick han instruktioner av en ansvarig redaktör från ett av våra största nyhetsprogram, att det skall vara synd om invandrarna att folk skulle gråta framför teven för att nyhetssändningen skulle bli en bra show.  Detta skriver Ian Wachtmeister om i sin sista bok Sotarna.

 

Att skattemiljoner slentrianmässigt delas ut till stora grupper som inte klassas som flygningar med skyddsbehov är en aning provocerande med tanke på hur det fattas resurser i stort sett i varje samhällsområde. Vi anser oss inte ha råd att ge våra gamla en pension som man leva på utan bidrag vilket gör oss till det land som har mest fattigpensionärer i hela Europa. Men att ta hit anhöriga till våra flyktingar och förse dem med pensioner, bostäder fastän den asylsökande inte hade ett verkligt skyddsbehov bevisar väl att hela migrationspolitiken har spårat ur..

 

Det konstiga i kråksången är väl att det fortfarande finns medborgare som tycker att det är helt okay att driva flyktingpolitik på det här sättet eftersom man ger de ansvariga för eländet nytt förtroende ”i alla fall i opinionsmätningar"

 

tn

Av tommy norum - Tisdag 30 jan 07:00


 


 


  

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) vägrar i Agenda ta sin del av det socialdemokratiska partiets ansvar för den sjukhuskris vi nu upplever. Hon vill gärna förmedla vad regeringen skall göra men vägrar kommentera vad de har gjord under mandatperioden för att förhindra ökningen av sjukvårdsköerna de senaste åren utom att det är borgarnas fel.     

Bara att konstatera att de etablerade politikerna inom de båda blocken har svårt och ta åt sig vilka som har huvudansvaret för den vårdkris vi har . Att de missat att under tjugo års tid anpassat sjukvården efter åldersstrukturen på befolkningen och den ökade invandringen som är grundorsaken till det vi nu upplever inom sjukvården runt om i Sverige det vill man inte låtsas om. Men om man som i programmet Den Svenska välfärden de ansvariga försöker blanda bor korten och peka på att vi har världens bästa sjukvård men samtidigt som man inte nämner att det är inte alla som får ta del av den på grund av de långa sjukvårdsköerna , brist på utbildad personal så slår Britt- Marie Mattsson huvudet på spiken än en gång i sitt program den Svenska välfärden -  när vi får betala världens högsta skatter men inte alla får ta del av utbudet då leverera inte samhället det vi förväntar oss .

 

Jimmie Åkesson nämnde i Agenda att den ökade befolkningen av framförallt invandrare är orsaken till krisen där man bjuder in att ta del av vården men där våra politiker inte har sett till under decennier anpassa resurserna till det ökade behovet. Det påståendet kontrar vår sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) i Agenda med att 25% av vårdpersonalen har en invandrarbakgrund och vi skulle inte klara oss utan dem. Det är väl ungefär som hönan och ägget vem kom först?  När Sverige har ca 1.5 miljoner med invandrarbakgrund så vore det väl underligt om också inte en och annan får vara med och dra sitt strå till stacken konstigt vore väl det annars.

 

Men det är ju inte bara inom sjukvården som det visar sig att våra högt betalda politiker inom våra regeringar under åren inte riktigt räcker till att sköta sina åtagande för oss medborgare. Man har total misslyckats med bostadspolitiken, försvarspolitiken, vi har myndighets kris i polisen, vi har en misslyckad skolpolitik under decennier, en misslyckad arbetsmarknadspolitik som inkluderar invandrarna i spåren av en totalt misslyckad integrationspolitik som så radikalt har förändrat Sverige till vad det är i dag.

 

Men det vi upplever i alla politikerframträdande så är det alltid de politiska motståndarnas fel att samhället ser ut som det gör. De enda parti som kan svära sig fria från ansvaret i vad som skett är Sverigedemokraterna för de har sedan de kom in i riksdagen hållits utanför den politiska makten. Att man sedan tar till sig deras politik och gör den tills sin egen när verkligheten kryper på får vi väl leva med så länge väljarna föredrar att rösta på kopiorna i stället för originalet.

 

Det finns ett osynligt avtal mellan medborgare och samhället det går ut på att vi är beredda att betala för samhällstjänster trots att vi inte utnyttjar dem. Det enda vi kräver i gengäld är att om vi själva behöver hjälp så skall de finnas där. Om inte avtalet upprätthålls så faller hela överenskommelsen och med det fundamentet för den svenska välfärden. Ord som Britt-Marie Mattsson börjar sin miniserie i TV den svenska välfärden med.

 

Så frågan blir väl hur länge finner sig medborgarna i att våra politiker i sjuklövern inte klarar av att hålla överenskommelsen i sina regeringsställningar innan medborgarna söker sig till andra politiska alternativ? 

 

tnAv tommy norum - Fredag 26 jan 12:30– Under det gångna året har vi gjort stora framsteg i USA – vi har lyft fram bortglömda grupper och hjälpt folk uppfylla den amerikanska drömmen. Efter år av ekonomisk stagnation upplever USA återigen stark ekonomisk tillväxt. Aktiemarknaden slår rekord efter rekord, vi har skapat 2,4 miljoner jobb och siffran går upp. 

Jag är vald av USA:s medborgare att försvara vår ekonomi, våra företagare och våra arbetare. Vi är för frihandel men den måste vara rättvis. Det var huvudbudskapet i President Donald Trumps tal i Davos.  


USA inleder nu en offensiv för att få tillbaka företagsinvesteringar och kapital genom att bland annat införa tullar och lägre skatter för företag. Helt förståligt att många amerikanerna reagerar negativt när delar  av industrin som i huvudsak producerar produkter för hemmamarknaden flyttar sin produktion till grannlandet och säger upp arbetsstyrkan och där sedan arbetslöshet blir resultatet. President Trump levererar nu sina vallöften på löpande band i syfte att få tillbaka investeringarna till hemmaplan. Att sedan asiatiska företag med låga löner, dålig arbetsmiljö, skriker i högan sky för att de får handelshinder i form av tullar som skall jämställa konkurrensförhållandet och skydda USA.s hemmaindustrin ser nog de flesta amerikanare som något bra.


Sedan finns det de som är för frihandel i alla dess former många gånger talar i egen sak där väl Sverige är en av de länder som är mest beroende av frihandelsavtal som fungerar. Men nu är ju inte Donald Trump vald för att skydda de svenska intressena utan för de att uppfylla sina förpliktelser till det amerikanska folket i första hand. Något som våra Svenska politiker också borde ta sig i tankeställare över i bland i vilka intressen de är de valda att skydda i första hand.    

Den stora skattereformen i USA som president Donald Trump skrev på två dagar före julafton har redan börjat gälla. I Sverige är aktiviteten febril bland skattekonsulter och storföretag som påverkas. Både kapital och jobb kan flyttas från Sverige till USA. Den betyder också att USA ger sig in i den globala skattekonkurrensen på allvar.

– Vi ser definitivt ett ”race to the bottom” när det gäller skattesatser. Länder har börjat konkurrera mot varandra för att dra till sig investeringar genom att ha låg skattesats. Vad vi ser nu är att USA går in i det här, säger David Perrone, skattekonsult och delägare i revisionsrätten KPMG. 


Trump lockar också med rejäla avdrag för investeringar och jobb kan komma att flyttas till USA, även från Sverige.– Det kan bli så att vissa företag som har etablerat sig i Europa väljer att ta hem pengar och medarbetare till USA. I svenska internationella storföretag kan det bli färre jobb i Sverige och fler i USA i stället, i en del fall, säger David Perrone på KPMG.  Budskapet från Trump är att all produktion som sker i USA ska gynnas. Det ska vara förmånligare att producera där än att exportera dit. Redan har signalerna gett resultat i investeringarna som skjuter i höjden när företagen flyttar hem produktion, arbetslösheten sjunker.


Vi får väl se om de som i förhand räknade bort president Trump, kallade honom pajas som inte begrep politik och som skulle bli en katastrof för det amerikanska folket. Det är i så fall inte första gången de så kallade politikerexperter gissar fel, det finns det ju massor av konkreta bevis på de senaste åren.    
tn  


  

     

 

  

 
Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

34 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se