Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - Onsdag 8 april 10:11

Visa källbilden


 

Problemet Dan Eliasson som med sin meritlista från  Migrationsverket, Arbetsförmedlingen , polischef och nu myndighetschef för samhällsskydd och beredskap har ställ till oreda i samhället. Bara att konstatera att hans myndighetsutövning som chef har han lämnat efter sig en oreda i samtliga myndigheter han basat över.. Något som tydligen inte sätter några spår i Regeringens utnämningar utan de fortsätter att ge Dan Eliasson topposter - Det var oansvarigt av regeringen att låta en myndighet vars uppdrag kommer bli allt viktigare de kommande åren få en chef vars arv är en lång rad misslyckanden.

 

Oredan fortsätter i hans senaste utnämning för samhällsskydd och beredskap. Brandberedskapen när skogsbränderna rasade som värst och nu den otroligt dåliga framförhållningen av sjukvårdsmaterial som saknas runt om i landet och som ligger på Dan Eliassons bord skall fungera. Man kan ju undra hur det skulle se ut vid ett krigsutbrott när inte bara sjukvårdsmaterial saknas utan också en mängd fältsjukhus. Med den erfarenheten vad Corona ställd till med i samhället i fredstid så kan man undra hur väl vårt samhället är rustat för en krigssituation. 

  

Dan Eliasson digra meritlista över misslyckande som tex polischef där han lät radera miljontals mail i det egna systemet vilket innebär att internutredare inte längre kunde avslöja brott och missförhållanden. Därtill har ett flertal allvarliga jävsituationer avslöjats. Dan Eliasson är dock mån om att bilden av myndigheten han basar över ska vara så bra som möjligt. Andra ämbetsmän brukar se till att det blir så genom att göra ett bra arbete. Dan Eliasson köpte PR- tjänster för miljoner  både hos Polisen och Försäkringskassan. Men myndigheters pengar ska inte gå till PR, de ska gå till kärnverksamhet något som tydligen Eliasson hade svårt att förstå. 

 

När han var generaldirektör för Migrationsverket sparkades en chef i Göteborg vilket gjorde att Migrationsverket fälldes i Arbetsdomstolen och fick betala skadestånd till mannen. Justitieombudsmannen fällde också Migrationsverket och konstaterade att han använde sin grundlagsfästa yttrandefrihet: Under Eliassons ansvar fälldes Migrationsverket för brott mot grundlagen.   

 

Men de socialdemokratiska ränder går inte ur. De behandlar tillsättningen av generaldirektör som sitt eget lilla bemanningsföretag för lojala partibyråkrater när han nu också fick ta över Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ett kritiskt läge. Myndigheten har en särskilt viktig uppgift för IT- och cybersäkerhet, de två mest växande hoten just nu. Men med facit över Dan Eliassons meritlista över fortsatt misslyckande som myndighetschef så är det bara en tidsfråga innan han omplaceras ännu en gång av sina partikamrater och fråntas chefskapet för samhällsskydd och beredskap när misstagen läggs på bordet. Blir också ett bekvämt sätt för politikerna att slippa ta ansvar för den situation vi nu befinner oss och göra Dan Eliasson som syndabock. Frågan blir väl vilken nästa chefspost partikamraterna har vigt för Dan Eliassons.   

tn

 

 

 

 
ANNONS
Av tommy norum - Söndag 5 april 10:23

Visa källbildenStatsepidemiolog Anders Tegnell hymlar inte med att statistiken släpar efter, och att även de senaste totalsiffrorna kommer att stiga. På lördagen rapporterades att 373 hittills har dött. Om eftersläpningen blir lika stor för den noteringen betyder det rent matematiskt att den verkliga siffran skulle visa sig vara cirka 750 döda. Med de siffrorna i minnet och vilka i befolkningen är det som mest får betala priset av den utvecklingen så förundras man över att inte reaktionen både från politiker och myndigheter är större och att inte åtgärderna för att förhindra en fortsättning av utvecklingen är mer konstruktiv.

 

När man nu vet att det är äldre framförallt de som har något vårdbehov i hemmet eller på äldreboende som drabbas av ond bråd död så får man nästan intrycket i nyhetssändningarna att våra politiker och myndigheter ser det som en normal utveckling som inte går att förhindra. Vi har fortfarande äldreboende som är smittfria- vi har fortfarande hemtjänstkonsumenter som är symtomfria men när får vi våra ansvariga att inse att det är ett katastrofläge och börja lägga de få resurser vi har kvar att i förbyggande syfte göra allt för att förhindra smittspridningen till de utsatta med alla till buds stående medel. Att det fortfarande inte finns skyddskläder varken inom äldrevården eller i hemtjänsten- att det fortfarande går omkring vårdpersonal där ute utan avdikat utbildning i hur man skall förhålla sig till att inte sprida smittan vidare- att det fortfarande saknas ordentliga provtagningsrutiner både för anställda och vårdtagare, att man fortfarande blandar friskt på äldreboenden där personalen med eller utan symtom har arbetsuppgifter både hos de friska och de som har symtom för Corona. att man fortfarande skickar ut hemtjänstpersonal hämtade från gatan utan det minsta kontroll på varken utbildning , utrustning eller många gånger sunt förnuft när man servar vårdtagarna.

 

Man kan inte skylla på att det saknas resurser när man på ett bräde kan skrapa ihop miljarder för skydda löntagare och företagare för ekonomiska förluster på grund av Corona. Man kan lägga 200 miljoner på ett förstorat presstöd, Men man accepterar tydligen att de som drabbas mest av Corona de utsatta gamla dör som flugor runt om i landet. Vi har hotell runt om i landet som gapar tomma som man med lätthet skulle kunna fylla med gamla med vårdbehov men som inte visar symtom av Corona som kan skötas av en stab garanterad symtomfria vårdare - ett sätt att säkra och skydda de som fortfarande inte smittas. Något som också borde sätta sina positiva spår även i sjukvården.  Men att som Statsminister Stefan Löfven uttalar sig när man för det höga dödstalen för äldre  på tal - det är lika i alla länder så vi får finna oss i att det drabbar även oss. Men frågan är väl vad man gör konkret för att få stopp på den utvecklingen ? Man kan inte längre sitta still i båten och tycka att det som sker här det sker också i alla andra länder- då får vi finna oss i att det sker även här. Det finns nog många som inte delar den analysen av situationen framförallt inte när vi ser att det finns fortfarande kvar resurser i ladorna att ta ur förstår man  efter alla krispaket som pytsas ut av regeringen. 

 

Fortfarande så saknas det både vilja och resurser fullt ut från politiker och myndigheter att försöka rädda de som räddas kan i den situation vi befinner oss i - de äldre på våra äldreboende och de som har hemtjänst i någon form- de mest utsatta där allt för många får betala priset med sitt eget liv för våra politikers och myndigheters dåliga framförhållning i att se till att landet också skall fungera även i kristider och med en attityd att det är viktigare att lägga ner resurser att skydda företagare och löntagare än att de som många gånger får betala med sitt liv för att det saknas resurser. 

Bedrövligt när man i alla andra sammanhang talar om solidaritet, allas lika värde, man värnar om att skydda liv från de som kommer från andra länder, men man prioriterar inte fullt ut att skydda de som byggt upp det här landet med blod svett och tårar åt oss. Skamligt.   

 
 

tn                                         

 


ANNONS
Av tommy norum - Fredag 3 april 20:15

 

Visa källbilden


Mediejättarna  har det svårt att få debet och kredit gå ihop när marknadskrafterna säger sitt.  Både läsare och annonsörer har hittat betydligt bättre och mer trovärdiga plattformar att ta in sina nyheterna på sedan länge . Sociala medier håller på att slå ut gammal media till förtret för både ägare - journalister och politiker som ser sina plattformar sakta men säkert försvinner till förmån för något som man inte längre kan styra med hjälp av statliga bidrag i olika former för att få fram sina politiska budskap i ocensurerad form där ifrågasättandet och ordentlig undersökande journalistik  många gånger lyser med sin frånvaro för att inte i onödan reta den hand som föder en.

 

Ett flyktförhållande som nu pågått de senaste åren - långt före Corona -  100 tals journalister får eller har fått lämna in på grund av ett marknadsläge där intäkterna inte längre räcker till. En utveckling som nu mediaägarna och facket lyckats  få till ett  krispaket på 200 miljoner av staten för ett utökat permanent presstöd på plats för att lindra utslagningen av papperstidningarna runt om i landet - allt för den fria pressen och i demokratins namn. Man passar nu på att ta chansen till att göra Coronasmittan som ett ekonomiskt svepskäl för att sko sig på skattebetalarna bekostnad för en tendens som pågått långt före Corona visade sig . Både läsare och annonsörer har länge i en jämn ström lämnat gammal media för andra plattformar med betydligt intressantare utbud och med fler mediekonsumenter. Men med en stark journalist kår som mestadels har sina politiska sympatier på Mp eller vänsterkanten så såg regeringens kulturminister och demokratiminister Amanda Lind ( MP) sin chans att i Corona smittans och i demokratins namn spä på det årliga presstödet med ytligare 200 miljoner på skattebetalarnas bekostnad . 

 

Det skakar rejält i den tredje statsmaktens grundvalar- en beskrivning som journalisterna själva vill se sig som - där de tror sig kunna styra både medborgare och politiker i rätt riktning- har nu visat sig i mångt och mycket spelat ut sin roll. Om inte annat så speglar väl Sverigedemokraternas framfart i opinionen sedan de kom in i riksdagen tydligt den saken. Trots en intensiv propaganda mot SD  där politiker med  gammal medias hjälp har haft en framträdande roll i sina försök att marginalisera partiet så visar det väl att i den rollen numera ett totalt misslyckande som opinionsbildare..  

Surt sa räven när det visar sig att vänster och miljöpartisternas och politikernas  plattformar  i media  sakta men säker håller på att tappa initiativet i opinionsbildningen. Nu försöker man med Censur och högre statliga bidrag  hålla stånd mot trycket från de sociala medierna när inte marknadskrafterna och intresset hos annonsörer och media konsumenter ligger i fas med den egna politiska agendan man bjuder på. Vi får väl se hur länge Regeringen kan hålla en döende mediabransch med en journalistik som allt fler inte längre är intresserade av under armarna .  

tn                                    

 
 

 Av tommy norum - Fredag 3 april 10:55
Visa källbilden

 
 
 

Statsminister Stefan Löfven säger i en tv intervju att det är regeringen och han som regeringschef som alltid har det slutliga ansvaret i vad som beslutas runt Corona. Även om nu Anders Tegnell ångrar att Folkhälsomyndigheten inte informerade tidigare om riskerna med coronaviruset och om den nu ifrågasatta strategi som regeringen gömmer sig bakom går snett är det ytterst hans myndighetschef som står ansvarig för fel diagnoseringen men det blir ändå regeringen med  Stefan Löfven som kommer att ifrågasättas om det går snett säger Tegnell.

 

Det vi kan konstatera att Stefan Löfvens förtroende ökar - lika så det socialdemokratiska partiet - i de senaste opinionsundersökningarna. Något som snabbt  kan förändras om den förda strategin visar sig i allt större utsträckning är upphovet till de skrämmande siffrorna av smittspridningen på våra äldreboenden som resulterar i att den grupp som enligt regeringen har största prioritet att skyddas dör som flugor på sina boende. Då kommer ansvarsfrågan upp till ytan och då går det inte hur långt som helst försöka bolla över ansvaret till arbetsgivarna som vår socialminister Lena Hallengren ( s ) försöker med- när det saknas både skyddsutrustning, ordentliga rutiner på provtagning eller att i efterhand kunna konstatera att regeringen  förordat ett strategi som varit lika naiv i sitt upplägg som den migrationspolitik man för med sina bundsförvanter i regeringen. Man kan undra var Socialdemokraternas glasögon finns när man gång på gång ursäktar sig med att man såg det inte komma när deras politik är på väg att spåra ur. Medan andra länder försökte på alla sätt hindra smittspridningen så trodde man att det som händer i andra länder kommer inte att hända i Sverige.

 

Man började lite försiktigt med att förbjuda sammankomster  över 500 personer i samma lokal vilket resulterade i att våra gycklande kulturarbetare  runt om i landet likaså våra politiker helt käckt trodde sig hindra smittspridningen om man inskränkte sig till 499. Först nu när verkligheten visar sig ha ett annat ansikte för framförallt de gamla så börjar man inse i stundens allvar vad den strategin lett till när vi nu kan skärskåda dödstalens ökning på våra äldreboende skjuter i höjden och alla ansvariga verkar stå som frågetecken och fråga sig varför.  Stefan Löfvens svar på den frågan fick vi - att den utvecklingen har vi haft i alla länder `- men han glömde att informera om att Sverige har haft betydligt längre tid på sig att förbereda att den utvecklingen inte skulle ta samma väg som övriga Europa om det funnits en gnutta sunt förnuft också i förberedelserna för den kommande Corona epidemin. Tegnell berättar att han tror att en anledning till att det inte gjordes var att både på Folkhälsomyndigheten och i övriga Sverige var det många som först trodde att viruset bara rörde Kina. – Alla blev nog chockade när det blev som det blev i Italien, säger han. Något som framförallt de gamla och deras anhöriga nu blir varse när nu dödstalen skjuter i höjden på våra äldreboenden runt om i Sverige. 

tn         

 

 
 
Av tommy norum - Torsdag 2 april 11:04Visa källbilden

Statsepidemiolog Anders Tegnell medger nu att regeringens strategi att skydda de äldre har misslyckats.  

 

 

 

Bara att konstatera att den svenska strategin som gick ut mot att skydda äldre för Corona smitta har totalt misslyckats i vården. När man nu hittat virussmittning på äldreboende i minst 90 kommuner så kan man undra - vilken strategi som Statsepidemiolog Anders Tegnell talar om som till varje pris skulle skydda de äldre som ligger i riskzonen att bli smittade. Tydligen är väl att de äldre utan vårdbehov som bor i hemmet har störst chans att slippa smittan om man sköter rekommendationerna från myndigheten. Men de andra då som är helt i händerna på vårdpersonalen, på att arbetsgivare ger ordentliga instruktioner till anställda vilka rutiner man skall följa, har en avdikat skyddsutrustning som inte bara skyddar vårdpersonalen utan också vårdtagarna. Att införa ett besöksförbud först nu, att vara alldeles för sent ute att göra provtagningar på vårdpersonalen visar väl med facit i hand att hela strategin som våra politiker har följt med rekommendationer från våra myndigheter är totalt misslyckad när det gäller att i första hand värna om t de som ligger i riskzonen och som har ett vårdbehov av något slag. Det som visar sig kan bli rena dödsfällan och som nu  Statsepidemiolog Anders Tegnell medger att den strategin har misslyckats. Vem som i slutändan tar ansvaret för den nuvarande situationen blir kanske en valfråga 2022. Redan nu så försöker man gömma sig bakom en sekretess strategi när man inte gärna vill informera om hur många äldre som har smittas av Corona inom vården. Vi får väl se om man är lika belägna att mörka konsekvenserna i vårdsektorn som man har i migrationen när man  i en plan  som var till för att skydda äldre i riskzonen men som det visar sig blir precis tvärt om för de som har ett vårdbehov.  Men de som noga följer debatten i Tv och medias insändarsidor där anställda beklagar sig för dålig eller obefintlig utbildning , inga skyddskläder och arbetsledningar som inte klarar av att ordna till tjänstgöringslistor som är anpassade till den rådande situationen. Det är knappast en strategi som går hem för att säkra en fortsatt smittspridning bland de utsatta äldre.                     

 

tn 

 Av tommy norum - Onsdag 1 april 10:45Visa källbildenMan kan ju undra när allt fler äldre dör på våra sjukhus och inom äldrevården på grund av att de blivit smittade av Corona i en miljö som man tycker man borde vara trygga i. Men när vi nu ser hur sjukhuspersonal saknar skyddsutrustning för sig själva och att inte sprida  Covid-19 vidare till de man behandlar. När vi läser att hemhjälppersonal inte får en behövlig information av arbetsledningen om hur man skall både skydda sig själva och kanske ändå viktigare att skydda sina vårdtagare som befinner sig i riskzonen att inte smittas. Nu verkar det som att de som i första hand skall skydda verkar råka mest illa ut i omständigheter där de redan har ett vårdbehov.

 

Man läser att vi måste skydda våra äldre i uppdatering efter uppdatering om Corona-smittan. Samtidigt hör jag fler historier som denna att ett 20 tal olika  personer kan under en 14 dagars period sedan Corona bröt ut varit hemma hos samma vårdtagare. Smittspridning hos potentiella bärare av Covid-19 måste förhindras att nås till våra äldre och sköra inom omsorgen.Det verkar som ledningarna hos vårdgivarna i Hemtjänsten  ofta tar för lätt på sitt uppdrag i att ändra sin arbetsmetodik som är anpassad till det rådande läget förstår man efter alla insändare och anställdas reaktion hur situationen ser ut på arbetsplatserna.. . Både de anställda inom sjukvården äldreboende  och hemtjänsten är ju rena dödspatruller som går omkring och smittar framförallt de äldre om de  tillåts att utan  utbildning, information, skyddsutrustning och rätt förhållningssätt till sjukdomen agera ute bland vårdtagarna. Att skicka ut vårdpersonal i sådan omfattning till de äldre som ligger i riskzonen utan att ge en ordentlig information om en behandlingsform som stävjar till att minimera riskspridningen till de äldre kan väl nästan klassas som kriminellt.

 

Men med en organisation där kanske 50% är in ringda  extrapersonal många utan en utbildning och utan skyddsutrustning för sina uppgifter att i sitt arbete förhindra smittspridning till eller från vårdtagarna så kan resultatet bli att det är på våra sjukhus, äldreboende och äldre med hemtjänst som löper störst risk att bli smittade av Covid-19 och sedan kanske dö.            
tn

.           

Av tommy norum - Söndag 22 mars 12:04Visa källbilden


  

Det kritiska läget som Corona har ställt till med kommer att ställa till med en lågkonjunktur som vi inte har sett maken av sedan 1930 talet när det förmodas att krisen kommer att vara minst året ut innan man kan skönja någon förändring i smittspridningen världen över. Ett totalstopp i ekonomin året ut kommer att skörda offer i företagsvärlden som vi inte varit i närheten av tidigare. Tusentals anställda kommer inte ha någon arbetsplats att återvända till när Corona krisen är över. Här gäller inte längre någon penningpolitik med låga räntor eller skattelättnader utan här- hur det nu skall gå till-  gäller det med alla till buds stående medel försöka behålla den produktionsapparat som finns så att de inte slukas upp i konkurser när det egna kapitalet i företagen förvunnit- om man nu har något sådant. Sverige hade redan innan denna Coronahysteri svårt att finansiera akutsjukvård, polis och andra viktiga samhällsfunktioner, däribland psykiatri vad händer när de sista akutmottagningarna på landsbygden försvinner? Bland mycket annat!

 

I det läget satsar regeringen med C och L en miljard till kultur och idrott, miljarder på att SAS skall överleva medan satsningen till småföretagen inskränker sig till att få låna till 6% ränta att uppskjuta skatter som arbetsgivarkostnaderna och momsen till längre fram när läget har stabiliserat sig. Hur man skall lösa hyreskostnaderna - energikostnaderna med på flera tiotusentals kronor i månaden utan några intäkter - betala inarbetade semesterförmåner, eller alla banklån där många gånger ägarna själva står som garant för. Det blir att ta på sig tagelskjortan inte minst för de som kommer att friställas i spåren efter Corona .

 


Många timanställda utan sociala skyddsnät som tex arbetslöshetskassan. Nog kan väl tycka att regeringen har tappat fokus på de samhällsproblem som kommer att uppstå när man i första hand böjer sig för påtryckningar i kultur och sportvärlden för att mildra deras ekonomiska påfrestningar. Frågan är väl om inte medborgarna överlag har andra funderingar vad man skall prioritera i dessa tider. Jag tror nog att det finns viktigare saker att lägga krut på än att rädda kulturarbetare och idrottsstjärnor från att bli arbetslösa. Ungdomssatsningar inom idrotten med alla obetalda ledare försvinner inte på grund av Corona om man nu trodde det.

 

Konstig filosofi i prioriteringarna att men satsar miljarder på branscher som tex kultur och idrott som i många stycken redan hålls under armarna med skattepengar för att överleva - men man lämnar företagen som via sina skatterna både från de anställda och företagsvinsterna bidrar till deras överlevnad - de får klara sig själva. Nog kan man tycka att det är en konstig prioritering  hur våra gemensamma samhällsresurser fördelas.        

                      

tn 


Av tommy norum - Lördag 21 mars 18:09Visa källbilden
Man kan undra i vilken verklighet våra ansvariga politiker lever i när man som en av de första åtgärderna i att lindra verkningarna efter Coronautbrottet blir att gå in och stoppa in 1 miljard i kultur och idrottsrörelsen. Nog borde finns betydligt viktigare saker i samhället man borde lägga krut på. Jag tror att Sverige klarar sig ifrån både idrott och kultur under den här tiden när samhället tvingas att ändra på prioriteringarna hur våra gemensamma resurser skall användas för att medborgarna skall gå så skadelösa som möjligt ur den här prövningen. .

 

Kultur eller idrott i all ära men hur klarar vi att driva samhället vidare om taxinäringen och privata bussbolag slås ut- om skolskjutsarna  inte finns där- äldre inte längre har tillgång att kunna förflytta sig i samhället på landsbygden om den servicen försvinner.. Alla lever inte i storstäderna med en väl uppbyggd kollektivtrafik. Varutransporter av olika slag måste kunna bibehållas om samhället skall kunna leva vidare. Färjetrafiken med godstransporter måste kunna hållas lika intakt som flygtrafiken. Omfördelning och solidaritet där alla grupper är med och bidrar. Det får inte vara så att kommunanställda skolpersonal inte kan friställas om skolor tvingas att stängas i någon sorts gräddfil där man slipper varslas. 

 

Att sedan olika branschorganisationer skriker efter hjälp är helt förståeligt men nu får våra gemensamma resurser i första hand gå till att bidra medborgarna med nödvändig livsviktig service. Sedan kan man fråga sig om kultur och idrott är det som skall prioriteras i det läge som nu Sverige befinner sig i. Det finns många branscher som skriker efter en hjälp som troligtvis inte finns. Att låna eller att förskjuta fasta utgifter på framtiden med 6% ränta det är det regeringen föreslår som skatter moms eller arbetsgivaravgifter i branscher där många balanserar på marginalen är knappast någon lösning för många. Det kommer att bli många företagare i restaurang- hotell och turism och service och handel där inte bara anställda får gå utan där även egenföretagare  få se sin livsuppgift gå upp i rök om den här utvecklingen blir för långvarig.                                      


tnPresentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se