Inlägg publicerade under kategorin krönika

Av tommy norum - Tisdag 27 okt 14:34


 Cwejman och Arpi med sin bok -  så blev vi alla rasister- beskriver att det är inte så lätt att komma förbi rasiststämpeln .  Hur skall man komma ifrån rasisttänkandet när man i praktiken ser till att olika raser skall representeras i alla sammanhang i vårt samhälle ?  Det har blivit en viktig påminnelse hur snabbt radikala idéer från akademins utkanter blir  allmängods och som nu slagit rot i det officiella Sverige. När man som SVT försöker få till att andelen anställda skall spegla befolkningen eller när universitet kvoterar in studenter med utländsk bakgrund -bara det luktar ju rasism lång väg.

 

Om man i det läget försöker ifrågasätta förekomsten av strukturell rasism blir ju det ett bevis för att man är rasist. 

 

Sveriges Radio försöker gå runt problemet när man kvoterar och hittat på ett eget begrepp - mångfaldskompetens - något som  Cwejman och Arpi beskriver i sin bok - så blev vi alla rasister – ett  sätt att slingra sig undan kritik för att man kvoterar. Parallellt med det som vanligen avses med kompetens – det vill säga förmågan att skickligt utföra vissa arbetsuppgifter – ser de utseendet eller bakgrunden som en kompetens i sig . Och till skillnad från språkkunskaper och examina är det något som man antingen är född med – eller saknar.

 

Prata om att krångla till det när man tror att helt plötsligt skall bakgrund och utseende  bli en väg in i samhället för vissa när det blir precis tvärt om för andra hur man än vänder det. Det som har klassas som rasism med den skillnaden att nu blir det i stället många infödda svenskar med rätt utbildning  rätt kompetens som får stå tillbaka för att man hade fel hudfärg eller kommer  ifrån fel kultur som får smaka på samma medicin att bli utkonkurrerade. 

 

 Om nu människan är indelad i raser det kan vi inte ignorera, skriver Cwejman och Arpi - därför är inte längre målet för antirasismen att rastänkande ska upphöra, utan att olika raser ska representeras i alla sammanhang där kompetens och kunskaper och erfarenhet  sätts på undantag och ersätts många gånger i stället med kulturell bakgrund, utseende som en klassad kompetens för att få ett arbete. Om man tror att man kan komma ifrån rasisttänkandet med den lösningen i samhället då är man nog ute och cyklar i det okända - en lösning som i stället troligtvis kommer att förstärka den rasism som man försöker undvika.


 

Som vanligt ett bevis på att det där med sunt förnuft är en bristvara hos beslutsfattare på många områden i det svenska samhället. Knske inte så konstigt att det ser ut som det numera uppfattas av många medboragre.              

tn 

 


 
ANNONS
Av tommy norum - Måndag 26 okt 10:45

 

Att många människor bär på uppfattningen att vi befinner oss i en akut klimatkris är kanske inte så konstigt om man lyssnar till vad som förmedlas via våra medier. Jag vill gärna poängtera hur fel slutsatserna kan bli om man inte intresserar sig för den vetenskapliga dimensionen av problemet.
Växthusgaserna utgör två procent av atmosfären och av denna lilla andel växthusgaser så utgör koldioxiden 4% och vattenånga 95 %. Av dessa 4 % som är koldioxid så påstås människan ligga bakom 5 % enligt IPCC och 3,4 % enligt rutbilden som jag visar. Bilden kommer från boken ”Inconvenient facts, The Science that Al Gore doesn´t want you to know” av Gregory Wrightstone.
Om man utgå ifrån att det förhåller sig med klimatet ungefär så som IPCC förutsätter så är det fortfarande rätt magstarkt att tala om en kris. Elsa Widdinghttps://www.youtube.com/watch?v=Eg5vcYytfYg

ANNONS
Av tommy norum - Söndag 25 okt 10:35

            Känslan av att befinna sig i ett krig

Det finns inget annat land i världen som svenska nyhetsjournalister betraktar lika strängt ideologiskt som USA. Konsekvensen är att svensk media inte lyckas förmedla ett av de stora skeenden som präglar USA just nu, med kraft att påverka presidentvalet. Utbrotten av laglösheten, och den malande vardagsbrottsligheten och sociala nedgången i amerikanska städer, det får många väljare att ifrågasätta de Demokrater som ytterst ansvarar för förfallet på gatorna i San Francisco, Baltimore, New York och Portland. Att människor väljer att flytta på sig på grund av den ökade brottsligheten är inte heller något som fått större uppmärksamhet i Sverige – Människor lämnar Kalifornien och det beror på klimatförändringarna, påstod Dagens Nyheter i en stort uppslagen artikel i veckan.

 

Men det avslöjar mer om DN:s ideologiska prisma än om USA veckorna före presidentvalet att de sedan flyttar framför allt till andra varma delstater, bland annat Arizona och Texas. Det är betydligt mer sannolikt att människor lämnar Kalifornien på grund av höga boendekostnader och brottsligheten. Delstaten står för en fjärdedel av den totala hemlösheten i USA, med långtgående konsekvenser för människors vardag. Så har Kalifornien också blivit ett avskräckande exempel för väljare i resten av USA. Så frågan blir väl får vi lika dålig bild av verklighetens USA som vid förra presidentvalet där svenska journalisters politiska hemvist mer präglar nyhetsbevakningen än den krassa verkligheten det som Amerikanerna upplever och röstar därefter. ?.

 

https://www.svd.se/kanslan-av-att-befinna-sig-i-ett-krig

Ledare i SVD av 

Av tommy norum - Lördag 24 okt 19:45

 


Kanske inte så konstigt att förtroendet för våra politiker varit så här lågt sedan 2008 när ser hur politiker som har kvar sina generösa villkor flera år efter avslutat uppdrag, samtidigt som de kan samla pengar på hög i egna bolag. Stötande när politiker går runt bestämmelserna som var till för att få en ekonomisk fallskärm när man lämnade det politiska livet. Men det obegripliga är väl hur detta kan fortgå år efter år utan riksdagens politiker reagerat och täpper till den politiska elitens kryphål. Men man är väl sig själv närmast kan man tänka.

 

Socialdemokraten Veronica Palm, som lämnade riksdagen 2015, och hon är inte ensam , är det senaste exemplet på fd politiker som utan några dubier glatt viggar skattebetalarnas fickor genom pensionen och samtidigt tar generösa lågbeskattade utdelningar från eget bolag. Enligt uppgifter från Statens tjänstepensionsverk fick Palm 2018 hela 549 248 kronor i pension samtidigt som hon kvitterade ut 65 000 i lågbeskattad utdelning från eget bolag. 2019 tog hon ut 545 250 kr från riksdagen och ytterligare 214 000 kronor från utdelning. Ett tillskott på nästan 16 000 kronor efter skatt per månad. Det kanske mest anmärkningsvärda är väl att de som i talarstolarna talar om solidaritet , värna om de svaga i samhället verka inte ha det minsta samvete för att sko sig på skattebetalarnas bekostnad för att leva lyxliv...

Socialdemokraten Pär Nuder som slutade 2009 men ändå begärde ut full pension och samtidigt drog in 16 miljoner kronor i eget bolag på två år. Göran Persson gjorde samma sak och begärde även han ut pensionen samtidigt som hans bolag hade intäkter på flera miljoner kronor per år och Fredrik Reinfeldt var inte bättre. Något att tänka på ni som tycker ni har en pension som man inte kan leva på när samtidigt vår politiker röstar fram pensioner och bestämmelser i riksdagen som vanliga medborgare inte en kan drömma om. Det är stötande att politiker som redan har haft både generösa villkor när de jobbade och flera år efter att de slutat, även nu när reglerna är ändrade, kan samla pengar på hög i egna bolag och bli rika. Så var det inte tänkt eller var det kanske det som var meningen att lura medborgarna så man kan leva som den gamla adeln gjorde med gods och slott på skattebetalarna bekostnad.

Våra riksdagsledamöter ordnade också till sig en egen liten gräddfil när man nyligen höjde pensionsålder för alla andra utom sig själva. Det är tydlig det att våra riksdagsledamöter anser sig stå över sina medborgare som de är valda av och inför en egen pensionsgräddfil till sig själva som gör att de kan gå i pension tidigare än sina arbetande undersåtar. Det är helt orimligt. Riksdagsledamöternas ”pensionsgräddfil” måste skrotas. Beslutsfattare måste leva som de lär. Hur ska jag som förtroendevald med trovärdighet kunna argumentera för höjda pensionsåldrar när jag som riksdagsledamot kan räkna med att gå i pension långt tidigare än många andra? 

 


tn.

Av tommy norum - Fredag 23 okt 15:50

    Vad håller Januaripartierna på med när vi vet att ända sedan alliansregeringen år 2008 införde västvärldens mest generösa regler för invandring av okvalificerad arbetskraft har avslöjanden om missbruk och exploatering duggat tät utan att regeringspartierna med C och L reagerar. Dagens slapphänta regelverk gynnar den organiserade brottsligheten. I fjol beskrev flera myndigheter hur kriminella gäng utnyttjar regelverket för att sälja arbetstillstånd och mjölka olika välfärdssystem på pengar var inget som verkar bita på våra ansvariga politiker för att ta tag i frågan för en förändring.      

Efter tolv år av dokumenterade missförhållanden så slår ansvariga politiker dövörat till. Varför öka invandringen till till sektorer där det redan fanns ett överskott av arbetskraft som personliga assistenter och snabbmatspersonal  kan man fråga sig .Med jobbinvandrare med låga inkomster riskerar då skatteintäkterna bli lägre än skatteinbetalningarna, speciellt då de får ta med familjen och sysselsättningen bland medföljande vuxna är låg. Det tänkte jag inte på- Det verkar vara en allt oftare förekommande reaktion  hos våra ansvariga politiker numera när man analysera facit av deras politiska beslut. .

TN

Av tommy norum - Fredag 23 okt 10:50DEBATT: Invandringen är inte ekonomiskt lönsam, Sandro Scocco


Man kan fråga sig vad den förra LO ekonomen Sandro Scocco år ute efter ? Är det att försöka legalisera den höga invandringen som han går ut med fejkade påståenden att invandringen skulle vara lönsam genom att påstå att invandrarna arbetar mer än vad svenskarna gör och att deras insatts är en förutsättning för vår framtida välfärd . Att de sedan som grupp har betydligt högre arbetslöshet lägre löner som genererar mindre skatteintäkter så blir summan av det hela att ju större flyktingmottagning ju mer ökar påfrestningarna för välfärdsstaten – tvärtemot vad Sandro Scocco hävdar, det skriver de socialdemokratiska nationalekonomerna Emil Bustos och Nils Lager.

När den senaste studien från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi av Joakim Ruist prognostiserade att kostnaden för utrikesfödda år 2018 till över 50 miljarder per år - så med den informationen i ryggen så kan man fråga sig varför den före detta LO ekonomen kör med fake news för att åstadkomma vad ?

 

Framförallt när vi vet att det är arbetarna och de som ligger i bottenskiktet i den sociala skalan som är drabbade av konsekvenserna av den naiva migrationspolitiken som bedrivits i det här landet de senaste tjugo åren. . Var ärlig om välfärden - då går det inte ge en missvisande bild hur vi skall klara av välfärden i framtiden- tydligt är väl att Sandro Scocco har svårigheter att överhuvudtaget förstå problemet rätt genom att hävda att den vetenskapliga konsensus om att flyktinginvandringen till Sverige de senaste decennierna varit en nettokostnad för de Svenska medborgarna är helt fel . Frågan är väl om Sandro Scocco har den utbildning i ryggen för att klara av en sådan analys när vi vet att det är högst räknat var 38 respektive 36 procent av individer med härkomst i Afrika respektive Mellanöstern självförsörjande 2016. Motsvarande uppskattningar för inrikes födda och individer från våra nordiska grannländer låg på 73 procent.. Vård och pension finansieras av skatteintäkter och gröps ur när invandring ökar kostnader för välfärdsstaten utan att generera tillräckligt med intäkter, vilket gör att invånare i välfärdsstaten får mindre resurser per person, oavsett om de fattar hur ekonomin fungerar eller låter sig luras av sådana som Sandro Scocco.

tn

 

https://www.expressen.se/debatt/invandringen-ar-inte-lonsam-sandro-scocco/?fbclid=IwAR1fcQRJbXDM2nBipuc3t3SlwATim28J0SGAA1nV_Z1ZRTenSpuSnqVwas4

Av tommy norum - Tisdag 20 okt 13:35 Redan nu  börjar ledarna i morgontidningarna varna för priset som de två borgerliga partierna M och KD får betala om de gör sig beroende i ett samarbete med  Sverigedemokraterna . Om nu ledarskribenterna eller andra opinionsbildare tror att Jimmie Åkesson på  alla sätt kommer att försöka påverka politiken i en sådan konstellation där M och KD blir regeringsbildare så hör det väl till sakens natur att så kommer att ske. Det är väl knappast konstigare än att Socialdemokraternas Stefan Löfven fick finna sig i att gå de två borgerliga partierna C och L går till mötes i ett samarbetsavtal som I många delar låg långt ifrån vad Socialdemokratisk politik står för. Allt för att behålla makten.

Det blir nog inte M och KD som kommer att ha möjlighet att störa det förloppet,  upprättande av ett skrivet samarbetsavtal där Jimmie Åkesson (SD) kräver inför ett framtida budgetsamarbete ..., utan där blir det nog SD som kommer att ha sista ordet om man vill ha med SD på regeringståget.. Skillnaden är väl att det finns betydligt fler politiska beröringspunkter mellan SD som kommer att underlätta en politisk överenskommelse med M och KD än det finns i S-regeringen och januaripartierna C och L. 

 

Så det belackarna nu riktar in sig på att notan för ett samarbete med Jimmie Åkesson och hans sverigedemokrater i ett avtal kommer att få samma reaktioner hos väljarna i M och KD som Stefan Löfven nu upplever. Men den reaktionen kanske man kunde tänka sig om det vore Vänsterpartiet som vore samarbetspartner- en socialist som släpps in i en borgerlig regering. Det var ju precis det experimentet som Stefan Löfven nu provar på men tvärt om, borgerliga  som släpps in i en Socialistisk regering. Tacka tusan för att det till slut  kommer att misslyckas med i grunden så olika samhällssyner.

 

Nu har SD en nestor i svensk politik i Jimmie Åkesson som med större politisk erfarenhet än alla nu sittande partiledare, något som också sätter sina taktiska spår i SD:s handlande. Våra politiker vet tydligen inte om det än- men vilket de vill eller inte så styrs nu riktningen i svensk politik numera av Sverigedemokraterna allt eftersom de negativa konsekvenserna blir allt mer uppenbara för medborgarna av den politik som förts de senaste tjugo åren.  Opinionsundersökningarna visar att också väljarna till slut vaknat upp och förstår vidden av vad en naiv helt verklighetsbefriad totalt saknad av sunt förnuft politik kan ställa till med  Allt fler önskar en förändring till en mer jordnära politik som sätter de Svenska medborgarna mer i  centrum än vad som är fallet nu..   

tn                       

Redan nu  börjar ledarna i morgontidningarna varna för priset som de två borgerliga partierna M och KD får betala om de gör sig beroende i ett samarbete med  Sverigedemokraterna . Om nu ledarskribenterna eller andra opinionsbildare tror att Jimmie Åkesson på  alla sätt kommer att försöka påverka politiken i en sådan konstellation där M och KD blir regeringsbildare så hör det väl till sakens natur att så kommer att ske. Det är väl knappast konstigare än att Socialdemokraternas Stefan Löfven fick finna sig i att gå de två borgerliga partierna C och L går till mötes i ett samarbetsavtal som I många delar låg långt ifrån vad Socialdemokratisk politik står för. Allt för att behålla makten.

Det blir nog inte M och KD som kommer att ha möjlighet att störa det förloppet,  upprättande av ett skrivet samarbetsavtal där Jimmie Åkesson (SD) kräver inför ett framtida budgetsamarbete ..., utan där blir det nog SD som kommer att ha sista ordet om man vill ha med SD på regeringståget.. Skillnaden är väl att det finns betydligt fler politiska beröringspunkter mellan SD som kommer att underlätta en politisk överenskommelse med M och KD än det finns i S-regeringen och januaripartierna C och L. 

 

Så det belackarna nu riktar in sig på att notan för ett samarbete med Jimmie Åkesson och hans sverigedemokrater i ett avtal kommer att få samma reaktioner hos väljarna i M och KD som Stefan Löfven nu upplever. Men den reaktionen kanske man kunde tänka sig om det vore Vänsterpartiet som vore samarbetspartner- en socialist som släpps in i en borgerlig regering. Det var ju precis det experimentet som Stefan Löfven nu provar på men tvärt om, borgerliga  som släpps in i en Socialistisk regering. Tacka tusan för att det till slut  kommer att misslyckas med i grunden så olika samhällssyner.

 

Nu har SD en nestor i svensk politik i Jimmie Åkesson som med större politisk erfarenhet än alla nu sittande partiledare, något som också sätter sina taktiska spår i SD:s handlande. Våra politiker vet tydligen inte om det än- men vilket de vill eller inte så styrs nu riktningen i svensk politik numera av Sverigedemokraterna allt eftersom de negativa konsekvenserna blir allt mer uppenbara för medborgarna av den politik som förts de senaste tjugo åren.  Opinionsundersökningarna visar att också väljarna till slut vaknat upp och förstår vidden av vad en naiv helt verklighetsbefriad totalt saknad av sunt förnuft politik kan ställa till med  Allt fler önskar en förändring till en mer jordnära politik som sätter de Svenska medborgarna mer i  centrum än vad som är fallet nu..   

tn                       

Av tommy norum - Tisdag 20 okt 12:40


      

 

Redan nu  börjar ledarna i morgontidningarna varna för priset som de två borgerliga partierna M och KD får betala om de gör sig beroende i ett samarbete med  Sverigedemokraterna . Om nu ledarskribenterna eller andra opinionsbildare tror att Jimmie Åkesson på  alla sätt kommer att försöka påverka politiken i en sådan konstellation där M och KD blir regeringsbildare så hör det väl till sakens natur att så kommer att ske. Det är väl knappast konstigare än att Socialdemokraternas Stefan Löfven fick finna sig i att gå de två borgerliga partierna C och L går till mötes i ett samarbetsavtal som I många delar låg långt ifrån vad Socialdemokratisk politik står för. Allt för att behålla makten.

Det blir nog inte M och KD som kommer att ha möjlighet att störa det förloppet,  upprättande av ett skrivet samarbetsavtal där Jimmie Åkesson (SD) kräver inför ett framtida budgetsamarbete ..., utan där blir det nog SD som kommer att ha sista ordet om man vill ha med SD på regeringståget.. Skillnaden är väl att det finns betydligt fler politiska beröringspunkter mellan SD som kommer att underlätta en politisk överenskommelse med M och KD än det finns i S-regeringen och januaripartierna C och L. 

 

Så det belackarna nu riktar in sig på att notan för ett samarbete med Jimmie Åkesson och hans sverigedemokrater i ett avtal kommer att få samma reaktioner hos väljarna i M och KD som Stefan Löfven nu upplever. Men den reaktionen kanske man kunde tänka sig om det vore Vänsterpartiet som vore samarbetspartner- en socialist som släpps in i en borgerlig regering. Det var ju precis det experimentet som Stefan Löfven nu provar på men tvärt om, borgerliga  som släpps in i en Socialistisk regering. Tacka tusan för att det till slut  kommer att misslyckas med i grunden så olika samhällssyner.

 

Nu har SD en nestor i svensk politik i Jimmie Åkesson som med större politisk erfarenhet än alla nu sittande partiledare, något som också sätter sina taktiska spår i SD:s handlande. Våra politiker vet tydligen inte om det än- men vilket de vill eller inte så styrs nu riktningen i svensk politik numera av Sverigedemokraterna allt eftersom de negativa konsekvenserna blir allt mer uppenbara för medborgarna av den politik som förts de senaste tjugo åren.  Opinionsundersökningarna visar att också väljarna till slut vaknat upp och förstår vidden av vad en naiv helt verklighetsbefriad totalt saknad av sunt förnuft politik kan ställa till med  Allt fler önskar en förändring till en mer jordnära politik som sätter de Svenska medborgarna mer i  centrum än vad som är fallet nu..   

tn                       

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16
17
18
19 20
21
22
23 24 25
26 27
28
29
30
31
<<< Oktober 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se