Alla inlägg under juni 2012

Av tommy norum - 26 juni 2012 11:05

 

Vi läser i PD i dag att ärendet med inköp av nya snökanoner återremitterades för fortsatt utredning.

Tydligen har den nya ledningen med socialdemokraterna redan  glömt sina egna ambitioner där ordentliga konsekvensutredningar skall göras innan man lämnar över ärendet till fullmäktige för beslut . Här kommer man i  de gamla spåren där tuta och kör det löser sig som var vardagsmat i Centerns sätt att förvalta våra tillgångar.

Att släppa fram ett förslag till fullmäktige för beslut med en ofullständig utredning i ryggen verkar illavarslande för framtiden, tydligen har man forfarande inte tagit lärdom av tidigare misstag hur man förvaltat våra skattemedel. Det positiva är väl att fullmäktige vaknat till och reagerat genom att ta ställning i frågan och återremitera ärendet.


Att ambitiösa utförsåkare på sin tid gick in med försäkringar om både ditten och datten i hur verksamheten på Högheden skulle drivas för att inte drabba skattebetalarna i fortsättningen visade sig ganska snart vara tomma löften när vi nu ser resultatet av hur det drabbat skattebetalarna .


Om nu våra valda representanter i fullmäktige är minsta intresserade av vad de är med och beslutar om så vore väl en revision på utbetalda  skattemedel under åren  till driften på Högheden intressanta att ta del av. Ett resultat som också vi kommuninnevånare har intresse av att veta när vi fortsättningen skall ta ställning till vilka personer vi i nästa val skall representera oss i politiken.


Kanske en sådan genomgång av Slalomklubbens affärer kommer att ge svar på vad fortsättningen kommer att kosta skattebetalarna. Svaret på det fanns ju redan om man gått in och analyserat kommunens kostnader under sitt ägande i många år där miljoner av skattebetalarnas pengar plöjdes ner i backen under åren. Men den analysen fanns det inget intresse av att ta del av. Gör inte om samma misstag igen  utan gör en ordentlig revision av klubbens räkenskaper för att utröna om det finns någon supstans i deras ekonomi för att driva backen vidare utan hjälp av kommunala pengar.  

  

Varför skall skattebetalarna gå in och köpa kompressorer när klubben lika gärna kan hyra dessa under vintersäsongen och i fortsättningen stå på egna ben. Det som fullmäktige på sin tid gick på beslut om när man köpte skidbacken.  


Nån jävla ordning får vi väl till slut hamna i , när vi sett hur  våra förtroendevalda år  efter år inte brytt sig i hur man hanterar våra skatter . På tiden man vaknar ur sin törnrosasömn och visar lite ansvar i sitt uppdrag. 


           

  

Av tommy norum - 20 juni 2012 12:00


 

Karin Jämtin och  Lars Dahlberg  ( s ) förslår att s-styrda kommuner och landsting skall övergå till heltid för sina anställda i fortsättningen.  Kan detta vara en del av Socialdemokraternas väg att skapa  nya arbetstillfällen ?

Blir det inte så i stället  att arbetslösheten kommer att öka i  de s-styrda kommuner  som skall införa rätt till heltid. ?


Blir inte lätt för  vårt kommunalråd Michael Karlsson och sparka kommunalarbetare som inte längre får plats i kommunen på grund av att deras arbeten skall göras om till heltid.
För ingen är väl så dum så man tror att  övergången  inte sätter synliga spår i antalet anställda.?  


Vi har ca 1 miljon kommunalanställda i Sverige och av dessa så arbetar ca 300000 deltid. Det betyder i klartext att  ca   hälften av dessa får se sig efter ett annat arbete när kommunerna inför heltidsanställningar.


Skall bli intressant när  se hur det slår på  antalet medborgare som behöver socialbidrag i kommunerna.

Som vanligt är det kvinnorna som blir de stora förlorarna i den omställningen. 


Blir inte lätt för denna många gånger lågutbildade arbetskraft som hankat sig fram på vikariat,  att i fortsättningen få ett fotfäste på arbetsmarknaden med den ordningen.


 För det kan väl inte vara så att Socialdemokraterna vill ha högre arbetslöshet att visa upp inför nästa val ? Att borgarna kan visa upp en ökning av arbetstillfällena på ca 600000 under sin mandarperiod, där de flesta länder går på knäna i arbetslöshet och ekonomiska problem, men det vill Socialdemokraterna med hjälp av statistik inte låtsas om.  


       

Av tommy norum - 17 juni 2012 08:45

 

I PD läser man nu att Högheden behöver investera 600 000 i nya kompressorer för att säkra snötillgången i backen. Vill att kommunen går in och hjälper till. 


Där försvinner  det 600000 kr ur den kommunala kassan utan en enda reaktion över hur avtalet presenterades i fullmäktige av Centern på sin tid.  Avtalet som skulle garantera att kommuninnevånarna  skulle gå skadelösa ur affären upprättades  inte på det sätt som var sagt vid informationen före beslutet togs i fullmäktige. Det är bara för ett grundlurat fullmäktige se glada ut och glömma hela upplägget precis som man fått gjort i Hamnterminalaffären och Örnäs camping, badhuset, fotbollshallen ishallen och ridhuset . Bläcket han inte ens torka på köpeavtalet förän Tommy Jingfors, som var ansvarig för upplägget ,återkom med en begäran om pengar till en ny pistmaskin.

Tittar man sen på de kommunala kostnaderna under Slalomklubbens tid vid rodret så kan vi konstatera att det blivit en dyr affär för skattebetalarna när man titt som tätt hittar kostnader lite varstans på hundratusentals  kronor instoppade i andra verksamheter för att dölja felsatsningen i köpet.

Vid ett samtal med en medlem väl insatt i klubbens ekonomi så bedyrade han att några kommunala skattepengar inte har betalats ut till klubben efter övertagandet, men tittar man på 2006 års investeringar  så fanns det 400 000 kr budgeterat men 500000 kr förbrukat , där byte av pistmaskin är rubriken i budgetutfallet i den dåvarande samhällsbyggnadsnämnden.

Det fanns också 200 000 kr till byte av rullhjul men förbrukades 293000 kr i budgetutfallet för nämnda år.  

2009 med reservation för år  så fanns det 110 000 kr i budget för Högheden, 185000 förbrukades   

 El tjänst fakturor på över 200 000 kr som avser arbetinsats på Högheden men var bokförda på Örnäs caming.

Detta är resultatet av en mycket begränsad kontroll av förvaltningens verksamhet.

Och inte att förglömma de kommunala lönebidragen på ca 150000 kr / år så hamnar vi på betydande belopp som har investerats och förbrukas  i Högheden. Kapitalkostnader som nu den nya förvaltningen med Säffle fått dras med och som inskränker på servicegraden i den dagliga verksamheten till oss kommunmedborgare. 

Gör nu inte om samma misstag en gång till utan en ordentlig konsekvensanalys  hur den tänkta investeringen kommer att drabba skattebetalarna i framtiden vid fortsatt drift av skidbacken. 

 Att föra över tillgångar som ägs av slalomklubben men som kanske medborgarna redan betalt  i byte av att investera i nya kompressorer kan bli något av Ebberöds bank där skattebetalarna blir de stora förlorarna i slutändan. 

När man läser att vård och omsorg måste spara miljoner för att klara budget så verkar det en aning konstigt  att  man  utanför  kärnverksamheten hur som helst kan  beviljas hundratusentals kronor  i stöd under åren utan att någon i fullmäktige reagerat och påkallar en förändring.

Men hela fritidsektorn har under Tommy Jingfors tid som ansvarig tjänsteman  genomsyras av ofullständiga  beskrivningar  hur investeringarna påverkar framtida kostnader. Där är Slalombacken ett bra exempel på bland många andra där politikerna inte riktigt förstått sin roll i hushålla med våra resurser. Vi har många exempel på hur Kurt Svensson ( c ) under sin tid som kommunalråd informerade om förutsättningarna före  besluten i fullmäktige, men där vekligheten blev en helt annan.

 Är det inte på tiden nu för politikerna och ta sitt uppdrag på allvar och i första hand tänka på kärnverksamheten som saknar resurser i stort sett överallt. 

Men det verkar nu som om Kurt har hittat  sin roll som  som nyutnämnd ordförande i Årbols skolmuseum . Krisar det till sig i handhavandet så kan han ju ta hjälp av Sune Tholin han har ju en viss vana  i delar av förpliktelserna  som ingår i ordförandeskapet.                            


                           

Av tommy norum - 16 juni 2012 07:15

   

  

Micael Oskarsson kd har ett inlägg i Aftonbladet där han frågar sig om det finns fog för rektorer att i föreväg granska prästernas tal där skolavslutningen sker i kyrkan. Censur kallar han det och jag är beredd att hålla med.  

 

Om jag förstår rätt så är kyrkorummet till för att förmedla ett budskap . Låt prästerna ha sin förkunnelse stund vid skolavslutningen , en tradition som funnits länge och för de elever som upplevt denna tradition i ett tiotal år och för de flesta enda gången under året som man besöker kyrkan borde vara en angenäm tradition, inte att ta till sig budskapet, för det gör varken till eller ifrån i den ståndpunkt man tagit, utan mer insupa stämningen, sångerna när   sommarlovet väntar utanför porten.


En känsla som man sen tar med sig hela livet utan att bli påverkad av prästens budskap, som tydligen skolverket är så rädd för  när man nu rekommenderar rektorerna att gå in och censurera vad som kan tänkas  komma från predikstolen.  Man kan fråga sig varför ? Är det för att på något sätt visa hänsyn till skolelever som inte är kristna eller har en annan tro. Går man inte lite väl långt i sin iver att ta hänsyn till andra genom att utplåna sig själv. Låt prästerna få predika om vad de vill , ja gissar att i 99 % av åhörarna går budskapet ändå inte fram.

Varför då inte låta traditionen leva vidare utan att en massa konflikträdda småpåvar försöker styra innehållet i prästens  budskap till ungdomarna  i kyrkans skolavslutning. För några år sen var det fult att använda Svenska flaggan vår nationalsymbol med risk att man uppfattades som nationalist med kopplingar till invandrarfientliga grupper som flitigt använde flaggan som symbol för sin sak.

 Låt det inte gå så lång i kyrkosalen att man tvingar prästerna att inför skolavslutningen få godkänt för att skolledningen skall använda kyrkan vid skolavslutningen.  Är det inte på tiden att våra politiker inser att det är inte vi som bott i landet och skapat traditioner ,med  hundratals år som inverkan, skall ändra oss för att högljudda byråkrater och politiker anser att det finns en risk att stöta sig med andra trosuppfattningar än Svenska kyrkan. 

 Jag tror inte ett ögonblick på att våra nya Svenskar i sin vildaste fantasi  kommer på tanken att vi skall ändra oss för dem.  Nej det är nog övernitiska byråkrater som förser politikerna med  underlag med utgångspunkt från en konflikträdsla där man ser spöken på ljusa dan och där man låter traditionerna ta stryk för   något som inte kommer att inträffa. 


Av tommy norum - 9 juni 2012 10:01


Michael Karlsson försöker nu profilera sig på insändarsidorna med de stora pojkarna från riksdagen när han nu ger sig in i rikspolitiken.  Hur vore det om vårt kommunalråd istället försökte få ordning på Åmål i stället för att i insändaren försöka få till det att det är rikspolitiken som ställer till det i hans styrande..

Michael Karlsson vet mycket väl att grundproblemet för Åmåls kärva ekonomiska läge är att politikerna, det gäller i alla politiska läger, levt över våra tillgångar.


Driver man en politik med en befolkning på 12000 innevånare och har en kostym som motsvarar 15000 då får man förr eller senare problem. Att försöka göra sken av att det är den förda regeringspolitiken som ställt till det hela är nog en aning magstarkt.

 Att föra en jobbpolitik i en så skakande ekonom som vi har upplevt de senaste 4 åren tycker de flesta att Sverige har klarat sig bra.  Vi har till och med ökat vår sysselsättning med ca 400000 jobb de senast åren. Vem regering i Europa kan visa sådana siffror ? 

Att ha synpunkter på integrationspolitiken som de borgliga har misslyckats med , prata att slänga sten i glashus.  Mona Sahlins jour som minister under betydligt bättre yttre omständigheter är sannerligen inget och skryta med i det avseendet.

Men i klassisk maner inrikta sin på sina motståndares politik utan att vilja presentera sin egen går nog inte i längden. Den tiden är nog förbi där det räckte att säga, lita på oss vi ordnar upp det hela ,utan konkritisera sig närmare vad som ingår lösningen. Höjda skatter har ju alltid varit en del av denna  när inget annat finns att ta till för socialdemokraterna .

Högre sjukförsäkring och arbetslöshetsersättning,  bort med gränserna för hur länge man

kan gå sjukskriven eller arbetslös, öka momsen på restaurangerna, låt ungdomar få chans att klara gymnasieutbildningen på över tid med betalning, skall man också få ökat statligt stöd till kommuner som slarvat med sitt politiska uppdrag och levt över sina tillgångar.  Hur dessa önskemål på något sätt skall få igång arbetsmarknaden är för många med mej en gåta.

Det enda man kan vara säker på att tryter det i idébanken för socialdemokraterna då tar man garanterat till höjda skatter så också i Åmål har det visat sig.  Men det är väl bara att konstatera att Åmålsskutan med  Michael Karlsson ( s ) som kapten och hans besättning inte riktigt räcker till  för att klara ut Åmåls problem visar det sig. Då får man ta till yttre omständigheter där regeringen är den stora boven för Åmåls uppkomna situation.  Jag undra hur många som går på den bluffen ?          

Av tommy norum - 6 juni 2012 11:17

Nu har vi fått bekräftelse på ytligare en verksamhet inom den kommunala sfären där slöseriet med våra skatter fortgår i Sverige. Vi har nu sett att skola ,vård och omsorg i privat drift kan göra stora vinster i sina företag när den schablonmässiga prissättningen sker med utgångspunkt från kommunernas kostnader.

Nu senast är de assistansservicen som kommit in på marknaden med privata utövare där stora vinster genereras på grund av slöseriet i den offentliga sektorn. Någon gång borde väl också dessa fanatiker mot att släppa in privata aktörer i kommunerna få upp ögonen på att dessa kan utöva tjänsten betydligt billigare och effektivare och lika bra som kommunerna.

 Den senaste utredningen om vård och omsorgssektorn som Socialstyrelsen kom med för någon vecka sen slår undan benen på dessa idealister som med enda argument hävdar att man inte skall kunna tjäna pengar på  skattefinansierade tjänster , de skall oavkortat gå till medborgarna, när  man nu konstaterar att det inte finns några skillnader i servicen  mellan privat drift och offentlig .


En ny prissättning kanske, där de privata genomsnittliga kostnaderna skulle vara normgivande, vilket nog vore  en katastrof för kommunerna om de skulle tvingas driva sin verksamhet med den utgångspunkten.  När  schablonersättningen  utgår från de kommunala kostnaderna och där de privata med den ordningen kan ta ut stora vinster borde ju få vilken intelligent person som helst att reagera på det uppenbara slöseriet inom det offentliga. Men  istället vill man förbjuda eller så koncentrerar man sig i sin argumentation på vinsterna , de vinsterna som utgår från en prissättning med utgångspunkt från ett slösande i det offentliga . Varför inte fokusera sig på grundproblemet där slöseriet i kommun och landstingssektorn banar väg för dessa många gånger omotiverade vinstuttag som sker i det privata .   


Nog blir det en konstig debatt när  man från Vänstersidan höjer rösten om det kommer ut vinster med  från skattefinansierade verksamheter i privat drift . Men man håller tyst om slöseriet i den offentliga sektorn  som genererar dessa vinster.Tjäna pengar det är fult i vänsterns ideologi men att slösa bort motsvarande det reagerar man inte för.


Bara att konstatera att för medborgarna blir slutsumman den samma dålig utnyttjande av våra  skatter.  
 


 

Av tommy norum - 5 juni 2012 18:14

 

Vi läser i PD att idrottsplatsernas drift dyrare än beräknat. Inte så lätt för den nya förvaltningen att städa upp efter den gamla samhällsbyggnadsnämnden där Thomas Ohlsson  ( f) basade som ordförande och  där Tommy Jingfors var verksamhetschef.  Nu när det är ordning och reda i förvaltningen går det inte längre att disponera om kostnaderna lite hur som helst på de olika enheterna för att få debet och kredit gå ihop i slutändan.


 Örnäs camping har ju under en massa år fungerat som mjölkossa när pengarna i budgeten för fritid inte riktigt räckt till, förövrigt troligtvis inte den enda verksamhet som fått avstå för att sopa igen spåren efter felkalyleringar i fritidssektorn . Det var bara för Thomas Ohlsson ( f )  och blåsa fullmäktiges ledarmöter med fejkade påståenden om att det behövdes mer pengar för att täcka underskottet på Örnäs när det i själva verket var kostnader i andra verksamheter som Ridhuset, Högheden, Örnäsvallen mm som låg och belastade  Örnäs campings resultat.


Droppen var väl när man ser på Örnäsvallens drift med omklädningshus där både  uppvärmning och elkostnader under många år belastat  campingen  utan att politikerna varit medvetna om detta , eller ?.

Det mest anmärkningsvärda var väl när Örnäsvallen begåvades med ett nytt omklädningsrum på någon miljon där Tomas Ohlsson och Tommy Jingfors tyckte att det skulle belasta Örnäs camping där användandet av lokalerna under bluesveckan var argumentet  för att föra över kapitalkostnaderna till campingen.


Är det inte Campingen så är det våra båtplatser som Tommy Jingfors tyckte att skulle belastas både med ssåvs klubbhus, bryggor eller den nya båtfarleden till Mellerud, där till och med gästhamnens investeringar hamnade på båtplatserna men intäkterna på ca 200000 kr per år hamnade i fickan på Turistorganisationen.   Detta är en del av det som kommit fram i min lilla granskning av samhällsbyggnadsnämnden verksamhet under Thomas Ohlsson ( f ) ledning som förhoppningsvis rättas till. Att sen vår samarbetspartner Säffle i den nya organisationen titt som tätt stöter på oklarheter i  verksamheterna som gör det svårt för att få pengarna att räcka , det som  låg under den gamla samhällsbyggnadsnämnden är inte ett dugg förvånande.


Lägger man sen till det klantiga upplägget i Hamnterminalen så blir man lite förundrad att  Thomas Ohlsson  (f) fortfarande finns kvar i kommunalpolitiken. Skall bli spännande att ta del av revisionsrapporten på Hamnterminalen som nu är klar . Kanske får vi  då ytligare bekräftelse på att Thomas Olhsson kanske inte riktigt räcker till i sin roll som politiker och ibland verkar det som han är den enda som inte förstår detta. Skall Folkpartiet inte totalt tappa förtroendet i kommunalpolitiken i fortsättningen så får man nog se över sitt hus och vid nästa val få kandidater på valbar plats som förstår vad uppdraget som representant för medborgarna innebär. Annars finns väl det risk att man totalt försvinner som parti från den politiska kartan i kommunen för gott.  


  

Av tommy norum - 4 juni 2012 11:00

Ordning och reda på våra finnanser och ordentliga analyser, konsekvensbeskrivning av politiska beslut, det som saknades under Kurt Svenssons ( C ) tid vid makten , är det som den nya majoriteten med socialdemokraterna säger vilja stå för i fortsättningen.

Tydligen gäller inte detta när ideologin kommer in som en del av färdriktningen på politiken. När det gäller vårdnadsbidraget så struntar man tydligen i allt man har som riktmärke att få ordning och reda i ekonomin. Vara beredd att ta politiska beslut  utan att ta reda på konsekvenserna verkar mer att man är på väg vad som gällde i det gamla styret med centern . Ta först beslut så ordnar vi resten sen.


Och jag som trodde att Socialdemokraterna under Michael Karlsson  förstått. Nu verkar äntligen de borgliga vaknat till i sin törnrosasömn och förstått vad som gäller i förvaltningen med våra skattemedel. Nu reagerar moderaten Ulf Hanstål med rätta hur socialdemokraterna försökte få igenom borttagandet av vårdnadsbidraget utan ett uns av konsekvensbeskrivning hur beslutet berör vår ekonomi i framtiden.


 Att ta bort vårdnadsbidraget för att Olle Eriksson (s) anser att man inte kan leva på de 3000 kr som bidraget ger i månaden utan är av rättviseskäl beredd att på ett bräde öka kostnaden för kommunen till kanske det dubbla utan att kunna visa hur man tänker finansiera det hela.


Kan inte socialdemokraterna låta bli och peta i medborgarnas val av hur man vill ha sin barnomsorg genom att låta dessa bestämma själva.  Tänk att man skall ha så svårt för att förstå att drygt hälften av våra medborgare inte anammar synsättet där kollektivismen och där politiker tror sig veta bäst i alla lägen utan föredrar valfrihet i den kommunala servicen i vardagen.Lite ödmjukhet vore nog på plats i politiken, det är inte bara Socialdemokratiska värderingar som gäller i en kommun där mer än hälften troligtvis har borgliga värderingar på mångt och mycket.   


Fri barnomsorg, bort med vårdnadsbidraget, höjd skatt , i stället för sanering ökade kostnader i verksamheterna. Är det socialdemokraternas  väg fram till en seger i nästa kommunalval.  Jag undrar om den strategin är den rätta för att få förståelse för sin politik i framtiden.                           

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards