Alla inlägg under augusti 2018

Av tommy norum - 31 augusti 2018 13:59 

Moderaternas Ulf Kristersson fick krypa till korset i Tv utfrågningen och erkänna att Sverigedemokraterna har haft rätt hela tiden i sin kritik mot moderaternas naiva migrations politik. Han fick också erkänna att Alliansens med den förre moderatledaren Reinfeldt var helt ute och cyklade när man inte förstod  vilka konsekvenser deras politik skulle ställa till med i samhället..   
Moderaterna vill ha kvar en sträng invandringspolitik säger Ulf Kristersson men som nog många tittare uppfattar med fingrarna i kors bakom ryggen när han vet att de andra borgerliga partierna som är med i Alliansen jobbar för en återgång till mer generösa regler. Här ville Kristersson inte ens ge svar på hur stor en rimlig asylinvandring till Sverige kan vara. Bara att den ska bli mindre än dagens 23 000 per år. Exakt hur det ska ske med Moderaternas politik hade han svårigheter att tala om .

 

Socialdemokraternas Löfven går och väntar på att Eu skall rädda honom från att ta de tuffa beslut i migrationsfrågan som medborgarna förväntar sig. Moderaternas Kristersson förstår man i sin tur räknar med att få hjälp av Socialdemokraterna för att driva genom en tuffare migrations politik. Så frågan är väl vad vi medborgare som förväntar sig tuffare tag har att vänta oss den röd-blå röran.

 

Det finns en stabilt underlag för en strängare migrations politik både opinionsmässigt med över 60% och i riksdagen med en betydande majoritet S, M och SD verkar man inte  bry sig om där beröringsskräcken till  SD resulterar till  att det blir småpartierna i de båda blocken  i riksdagen som sätter agendan för den svenska migrationspolitiken mot den folkvilja som finns.

    

De som har förväntningar på att Moderaterna skulle vara en garant för en lägre invandring lär bli besvikna. Det är inte bara de övriga i Alliansen som pockar på en fortsatt hög invandring till Kristerssons  förtvivlan utan han lär nog också få ta hänsyn till vad prästfrun tycker i frågan för hemfridens skull. Men att först nu inse att moderaterna under Reinfeldts ledarskap totalt flippade ur i sin migrationspolitisk obekymrade om följderna tyder på en politisk omognad som inte passar in i den statsministerroll som hägrar för Kristersson.  Den enda som förstod var SD och den ökade skaran av medborgare som levde ute i verkligheten och såg med egna ögon konsekvenserna av den politiken som moderaterna var pappa till. Först förnekade man och med hjälp av media mörkade vad som försiggick där ute. Sedan ingick man i en kartell med övriga politiska partier som gick ut på att svartmåla.

 

Sverigedemokraterna som hade mage att ifrågasätta den migrationspolitiken som moderaterna var pappa till beskylldes att vara rasister, rädda för det mångkulturella samhället, osolidariska och när inte det räckte så tog man till naziststämpeln för att försöka skrämma bort medborgarna från SD.  Media var med på noterna man föredrog att blunda och inte rapportera om vad som hände i de utanförskapsområden som växte upp runt om i Sverige. Det var först när de utländska mediejättarna började intressera sig för vad som försiggick i samhället i spåren efter den naiva migrationspolitiken som även media här hemma med svansen mellan benen började rapportera och insåg till slut att man inte längre kunde hålla läsare och tittare isolerade från den verklighet som uppstått efter invandringsvågen under åren.

 

Det tog emot och fortfarande tar det emot förstår man. Den som det också tar emot att behöva bli påmind om konsekvenserna av den politiken man stod bakom är Reinfeldt som nu ondgör sig över att press och TV lägger alldeles för stort intresse för vad som händer i Sverige och menar att de svartmålar.


Det parti som såg det hela tiden och hade rätt i sin kritik. Och det är samma parti som just nu plockar väljare både från Moderaterna och Socialdemokraterna. Det är Sverigedemokraterna som Kristersson vägrar att samtala med. Däremot samarbetar Kristersson gärna med Centerpartiet och kan också tänka dig att samtala och eventuellt samarbeta med Miljöpartiet - som båda vill ha en återgång till Reinfeldts galna migrations politik.


Tydligt är väl att Kristersson inte riktigt vill erkänna sina och moderaternas misstag fullt ut när han påstår att SD har eller hade ingen politik att erbjuda. Tydligt är att kämpa för en lägre invandring som SD har gjort de senaste 20 åren det är ingen politik för Kristersson. Men nu när man själva propagerar för samma sak då blir det som förut klassats som rasistiskt, osolidariskt och rädsla för det mångkulturella samhället istället omdöpt till en politik med ordning och reda. Man kan inte låta bli att ta sig för pannan när vi börjar inse vilka politiker vi har som företrädare för oss. .   


 tn       

Av tommy norum - 30 augusti 2018 17:39
 

Här har vi Michael Karlsson till vänster Åmåls kommunalråd med Bagge som besöker Åmål på Idols vägnar. 
Socialdemokraterna i Åmål med Göran Karlsson som representant  för deras politik i PD tror benhårt på att kultur och evenemang skapar till växt i kommunen. Det kan vi förstå att man har en övertro på när vi ser hur våra skattemedel rinner ut till biografer, samlingslokaler av olika slag . Sedan har vi alla dessa event som hålls under armarna med våra surt inbetalda  skatter till kommunkassan som bluesen, bokdagarna, hamnkalaset,ljusfesten , Åmålshelgen och andra spektakulära jippon som firandet av stadens tillkomst var 25.e år och fiskehelgen mm.

Socialdemokraterna fick med sig de övriga etablerade politiska partierna ( utom liberalerna  )  med på köpet av restaurangbyggnaden på S Hamnpan utan varken ta reda på det verkliga köpvärdet med utgångspunkt för vilken hyrestäckning man skulle få för att skattebetalarna skall gå skadelösa ur affären. Man köper fastigheten genom ett bidrag till Åkab på 8 miljoner som också kräver en hyra av skattebetalarna på 50 000 i månaden för underhåll och framtida investeringar mot att då kommunen fåt ta hyresintäkterna.  Kanske inte så konstigt att Åmålsborna har en av Sveriges högsta kommunalskatter med sådan obegåvade förtoendevalda som inte ens lyckas förhandla fram en köpeskilling på en nivå som täcker kommunens avgifter till Åkab varje månad.

Men så går det när vi fått kommunpolitiker som handlar först och tänker sedan. Blir en dyr affär för skattebetalarna där vi ser att avkastningen och avskrivningen på våra 8 miljoner kan vi glömma, pengar som har gjort betydligt mer nytta i kärnverksamheten som skola , vård och omsorgen.  Men med alla event som Harrys i framtiden skall bjuda på med våra skattemedel i ryggen är väl en politik som helt ligger i linje med Socialdmeokarternas tilväxtpolitik.

Man kan ju fråga sig var tilväxten tog vägen efter Socialdemokraternas 8 år vid makten, var tog alla nya arbetstillfällen vägen ? 


Tyvärr så är ni lika obegåvade som Alliansens var på sin tid med Centern som det största partie.Där där körde man också med subventionerade hyror till privata företagare( Blueshallen med Dalbobåtar) tills en brand ställde allt tillrätta för kommuninnevånarna när Åkab till slut fick ta över ansvaret för fatigheten. De som  protesterade för den ordningen var  Centerpartiets kommunalråd som ville fortsätta på den inslagna vägen att  subventionera hyresgästen till fastigheten.  Centerpartiet hade också den bestämda uppfattnongen att satsningar på kultur och fritidsinvesteringarna med lånat kapital till investeringarna skulle skapa tillväxt. Åmål låg även i topp på den tiden att satsa i kultur och fritid per capita i sverige.


Den enda tillväxten Alliansen på sin tid lyckades åstakomma var en ökad låneskuld för kommuninnevånarna.    


tn    

Av tommy norum - 29 augusti 2018 12:52
Köpet av fastigheten där Harrys finns visar hur våra politiker driver näringslivspolitiken i kommunen. Köp dyrt sälj billigt och låt  skattebetalarna får stå för fiolerna . 


Våra kommunalpolitiker har nu i minst 30 år före varje val trott sig ha lösningen på Åmåls kräftgång. Lösningar som man bidragit med under åren har visat sig med facit i hand blivit ett fiasko. Vi har fortfarande en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror. De har med sin politik också lyckats få Åmålsborna att betala en av Sveriges högsta kommunalskatter under åren utan att för den skull ha någon bättre service för medborgarna än andra kommuner.

Åmål har nu också ett annat rekord genom att varit en av de kommuner som tagit emot mest flyktingar per capita. Kommunen är tvingade att ta emot flyktingar enligt den lag som riksdagen beslutade om. Men man kan ju fråga sig hur våra kommunpolitiker tänker att i kommun med de förutsättningarna som Åmål  skall behöva ligga i framkant av mottagandet. Hur tänker man ordna försörjningen till de nyanlända? Hur tänker man ordna boendet? Och hur slår mottagandet på de sociala kostnaderna i kommunen när staten tar sin hand över flyktingarnas kostnader? När det gället arbetstillfällena så förändras väl den inte hux flux bara för att kommunen växt med några hundra flyktingar, snarare tvärt om kan man förmoda. 

Alliansen tror sig I PD ha lösningen med skapandet av enkla jobb (om man nu tror sig ha lösningen varför har man då inte praktiserat det tidigare) där man påpekar att integrationen är viktig där det gäller att få nyanlända och andra arbetslösa i arbete. Alliansen påpekar också att en ny politisk ledning med rätt erfarenhet och kompetens är en del av lösningen. Förra gången Alliansen hade makten i Åmål då trodde man sig också ha lösningen när man med lånade pengar satsade i kultur och fritid (förövrigt något som Socialdemokraterna fortfarande tror ser vi i PD:s insändarsidor) som man trodde skulle göra kommunen attraktiv att bo i och skapa tillväxt. Man var inte ens främmande för att ta till att subventionera privata näringsidkare med miljonbelopp ( Blueshallen med då Dalbo båtar) , något som man fortfarande tydligen inte är främmande för när vi ser att vid köpet av seaside fastigheten på hamnplan så var man med på tåget i kommunstyrelsen  att köpa fastigheten för 8 miljoner genom Åkab  och hyra tillbaka den för 50 000 kr i månaden mot att kommunen fick ta del av hyresintäkterna . Hyresintäkter som aldrig kommer att täcka investeringskostnaderna och driftkostnaderna för fastigheten utan där blir det skattebetalarna som får stå för fiolerna. Det enda parti som reserverade sig i kommunstyrelsen var liberalerna.

Alliansen som nu tror sig ha kompetensen att driva kommunen satsade friskt under sin tid vid makten med lånade pengar, man struntade i att beta av pensionsåtagandet och  Åmåls låneskuld ökade   Man byggde en fabrikslokal för Najad för 78-80 miljoner som i slutändan blev ett fiasko där skattebetalarna fick se ca 50 miljoner försvinna i felsatsningen. Så Alliansens sista mandatperiod blev en dyr affär för skattebetalarna utan att man klarade av att minska arbetslöshetssiffrorna. Fortfarande efter 30 år så tror Allinsens företrädare man sig ha lösningen på arbetslöshetsproblemet genom att satsa på  turism och besöksnäringen.

Kanske en liten överblick vad som skett under åren med de satsningarna utan att det bidragit till att ta ner arbetslöshetssiffrorna. vore på sin plats .  Höghetens skidanläggning kostat Åmåls kommuns skattebetalarna mångmiljonbelopp under åren, Åmåls camping som det investerats i med mångmiljonbelopp med stugor restaurang, Kommunen har under åren hållit arrendatorer av Stadshotellet under armarna med miljoner under åren, Nu gör man samma sak med Harrys , Man har satsat miljoner på centrumutvecklingen med känt resultat med allt mindre affärer. Man satsade miljoner på att göra Åmål till ett fiskecenter med investeringar på Örnäs, Åmålsån med laxtrappa med känt resultat. Man var med i två organisationer en egen där Centern plockade fram en chef ur de egna leden och var också med i Dalsland turist AB .mm . Men det kommuninnevånarna borde fråga sig var tog alla arbetstillfällen vägen som man trodde sig kunna skapa med satsningen på turismen och besöksnäringen och där också kultur och fritidssatsningar var ett led i skapnadet hos Aliansen .

Som vanligt får man väl säga så har politikerna aktat sig noga för att göra utvärderingar och analyser hur det gick med alla satsningar med mångmiljonbelopp på turism och besöksnäringen och sina övriga investeringar. Man gick så långt att man till och med gick med på att lura fullmäktige och medborgarna  genom att gömma investeringskostnader där de inte hörde hemma.  

 

För det skulle kunna avslöja hur dålig kompetensen är bland våra förtroendevalda när man prioriterar var en del våra skattemedel hamnar och vilket resultat det blev. Men det är tydligt att man har inte så mycket att komma med utan det blir samma skåpmat år efter år utan att man hittills ens kommit i närheten av de mål man tror sig kunna få med sin politik. Det enda våra politiker lyckas med är bedriften att skapa en av Sveriges högsta kommunalskatter, en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror och nu även att vi varit med att ta emot mest flyktingar per capita i Sverige. 

Vi är med andra ord svenska mästare i flera grenar. Men vi har också pris i hur vi ordnar till centrum som gav reklam för miljoner påstod våra politiker. Men inte hjälpte det Centrumhandeln lika lite som alla jippon och evenemang gör har det visat sig med facit i hand.  Så det där med att våra politiker tror sig ha lösningen på att skapa arbetstillfällen den sagan har vi hört de 30 senaste åren, vi har fortfarande en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror och en av Sveriges högsta kommunalskatter. 


tn .  

                    

 

Av tommy norum - 27 augusti 2018 18:04


Karl Werner Edmund (KW) Gullers (född 1916-09-05, död 1998-02-21), var en internationellt uppmärksammad svensk fotograf. Efter att ha gått i lära hos bl a porträttfotografen Jan de Meyere startade han egen verksamhet år 1938. Förutom otaliga reportage för tidningar som Picture Post, Se, Vi och Allers gjorde han 100 fotoböcker i både färg och svartvitt. Hans bilder utgör en unik dokumentation av den genomgripande förändring Sverige gått igenom under 1900-talet.

Gullers, K W (1916 - 1998)

Karl Werner Edmund (KW) Gullers (född 1916-09-05, död 1998-02-21), var en internationellt uppmärksammad svensk fotograf. Efter att ha gått i lära hos bl a porträttfotografen Jan de Meyere startade han egen verksamhet år 1938. Förutom otaliga reportage för tidningar som Picture Post, Se, Vi och Allers gjorde han 100 fotoböcker i både färg och svartvitt. Hans bilder utgör en unik dokumentation av den genomgripande förändring Sverige gått igenom under 1900-talet.


Sjömän som skurar fartyget Svenska Lloyd Saga, Göteborg.


Sjömän som skurar fartyget Svenska Lloyd Saga, Göteborg. 1947

Fiskare ombord på fiskebåt, porträtt.


Fiskare ombord på fiskebåt i Göteborgs fiskehamn , 1944.

Svenska Amerikalinjens fartyg

Svenska Amerikalinjens fartyg "Gripsholm" i hamn i Göteborg, 1947


Panoramabild över Stigbergskajen, Göteborg

Panoramabild över Stigbergskajen, Göteborg 1947

Avlastning från fartyg i Göteborgs hamn.


Avlastning från fartyg i Göteborgs hamn. 1947

Sjösättning av lastfartyg, Göteborg


Sjösättning av lastfartyg, Göteborg 1944


Navigationsskolan i Göteborg. Tre unga män med sextanter.


Navigationsskolan i Göteborg. Tre unga män med sextanter. 1940

Koppartrans AB:s anläggning i Göteborg. Tankbilar och cisterner.

Koppartrans AB:s anläggning i Göteborg. Tankbilar och cisterner. 1952


Fiskare bredvid stor fisk upphängd från stjärten.

Fiskehamnen i Göteborg 1944

Fiskauktion. En grupp människor, mest män, kring fisklådor av trä.

Fiskauktion. Göteborg .En grupp människor, mest män, kring fisklådor av trä. 1944

 

Göteborg, Masthugget. Två män på gata.


Göteborg, Masthugget. Två män på gata. 1941

Av tommy norum - 26 augusti 2018 12:15När man nu vet genom forskning och studier att den  på sommaren Antarktiska havsisen växer och har så gjort de senaste 12 åren trots intensiva försök från miljömupparna påstå motsatsen.. Grönlands sommar har i år varit den kallaste på 30 år. Så frågan är väl vilken klimatreferens politiker och hysteriska miljöaktivister skall använda för sina påståenden om det pågående närmandet till den förväntade klimatkatastrofen som man nu kör med inför det stundande valet. Miljömupparna försöker på alla sätt med fake news eller med konstruerad statistik lura in väljarna i en verklighet som bara existerar i huvudet på hysteriska miljöaktivister där man med  mätperioder som utesluter tidigare is förändringar i området försöker skrämma medborgarna med en uppdiktad verklighet i som bevisligen inte existerar.  .  

 

Det här diagrammet visar hur man försöker manipulera siffror och förhållanden för att man med skrämselpropaganda försöka få kredit för sin miljöanalys som säger att vi går mot en klimatkatastrof.  

Som figuren ovan visar, arktiska isen omfattning för 90 år sedan, en tid då atmosfärens CO2 var på vad vi får höra av klimatforskare mycket ”säkra nivåer”. Havsis har ingenting att göra med atmosfäriska CO2

CO2 har uppenbarligen nästan ingenting att göra med arktiska isen omfattning. Snarare det beter sig som svar på andra betydligt mer kraftfull naturliga cykler, nämligen oceanic cykler.

 

 

Bara att konstatera att det Arktiska havets  issmältning  har därmed trotsat  hysteriska påståenden om att isen håller på att försvinna som den gjorts sedan utgivningen av Al Gores klimat propagandafilm En obekväm sanning som  chockerande ett antal självutnämnda experter både på politiker och miljösidan som nu försöker hålla larmet vid liv så gott det går som tex genom att rulla ut Piomass diagrammet som bara visar Arktis havsis från 1980 och fram till nu.

Men havsisutvecklingen från år 1900 den vill man helst tala tyst om. Man kan ju fråga sig varför ?    

Av tommy norum - 22 augusti 2018 18:47Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar (CC BY-NC-ND)


Stockholm, Slussens tunnelbanestation, 1950. Katarinavägen går snett upp till vänster.

Stockholm, Slussens tunnelbanestation, 1950. Katarinavägen går snett upp till vänster.

Stadsbild från Stureplan i Stockholm. Trafik och människor rör sig kring Svampen en solig sommardag.

Stadsbild från Stureplan i Stockholm. Trafik och människor rör sig kring Svampen en solig sommardag 1946.

Kronprins Carl Gustaf leker med en trampbil. På nummerplåten

Kronprins Carl Gustaf leker med en trampbil. På nummerplåten "H.K.H.1." 1952

Swingpjattar utanför danspalatset Virveln, Stockholm.

Swingpjattar utanför danspalatset Virveln, Stockholm. 1941

Simundervisning på bassängkant, Älvsjöbadet, Stockholm.

Simundervisning på bassängkant, Älvsjöbadet, Stockholm. 1943

Stuveriarbetare i Stockholm tar en paus bland trasiga pappersbalar

Stuveriarbetare i Stockholm tar en paus bland trasiga pappersbalar 1946


Fotboll på Råsunda, bland åskådarna den symboliske soldaten

Fotboll på Råsunda, bland åskådarna den symboliske soldaten "58 Karlsson" och kung Gustav V. 1940

Sista dansen för dansparen på dansrestaurangen Avalon i Stockholm.

Sista dansen för dansparen på dansrestaurangen Avalon i Stockholm. 1948

Båtar vid Karl Johan-slussen, Stockholm.

Båtar vid Karl Johan-slussen, Stockholm. 1956

Passagerare köar till buss 42 på Kungsgatan, Stockholm

Passagerare köar till buss 42 på Kungsgatan, Stockholm 1946


Av tommy norum - 22 augusti 2018 09:48
Att pastor Jansson har släktingar i den politiska klassen är i varje fall uppenbart när man hör Stefan Löfven som svänger med siffrorna och påståenden i sina försök för att göra alla till lags 

 

 

Med utfrågningen av Stefan Löfven i tankarna förstår man att det där med att lova saker och ting under en valrörelse vad som skall hända om man får förnyat förtroende är rena bluffen som Socialdemokraterna håller på med för att värva röster. Om inte så åskådliggjorde reportrarna den saken vid SVT:s utfrågningen. Tydligt är att han har svårt att förklara när han svänger sig med siffrorna där han försöker förklara varför hans vallöften inte har genomförts. Det enda som vi kan vara säkra på är att han kommer att genomföra alla skattehöjningar som nu är på tapeten.

Frågan är väl om vi kan lita på försäkringarna på att inte höja fastighetsskatten under mandatperioden som slank ur honom på intervjuarnas fråga. Han lovade ju att under den här mandatperioden inte höja drivmedelsskatten. Vad som hände med det löftet vet vi ju med facit i hand. Men att påstå att bränslehöjningarna beror på något som politikerna bara har en marginell del i att påverka utan han skyller på marknaden. Vet inte vår statsminister att av bränslepriset så är ca 60% skatter?       

 

Vid valet 2014 sa Löfven att något håller på att gå sönder i sjukvården. Nu får han frågan om något gått sönder eftersom sjukvårdsköerna fördubblats de senaste fyra åren under Socialdemokraternas  styre.

"Nej, jag blir bekymrad över att det svartmålas ibland om svensk sjukvård" blev svaret från Stefan Löfven.


Man blir lite bekymrad om hur det står till med vår statsministers förmåga att analysera verkligheten runt sig. när det visade sig nästan vara stört omöjligt att få honom att ta till sig hur en sänkning av skattesatserna också skulle kunna ge en uppgång i ekonomin med ökad skattekraft för både stat och kommun. Det som blev utfallet av skattesänkningarna som utfördes  både under den socialdemokratiska regeringen med  Göran Persson och under Alliansen med Reinfeldt som statsminister. Något som inte Stefan Löfven ville kännas vid utan i hans värld är det bara skattehöjningar och åter skattehöjningar som gäller för att få in mer kapital till statskassan. Kanske inte så lätt för en före detta svetsare att ta till sig information som inte ligger i linje med Socialdemokraternas nuvarande syn på skattepolitik. 

 

Programledaren upprepade vid 3 tillfällen att de här siffrorna kommer från ekonomistyrningsverket " Stefan Löfven " Ja men nu är det jag som är statsminister " Ja vad skall man säga?

 

Det är tydligen inte bara Stefan Löfven som har svårt att ta till sig verkligheten utan även vår finansminister Magdalena Andersson ( S )  när hon gick i klinch med Moderaternas Kristersson där hon anklagade honom för att skrämma bort investerare till landet genom att prata klartext om tillståndet i Sverige med dödskjutningar, bilbränder, ökade våldtäkter och en myndighetskris som gör att allt fler känner sig oroade i sina bostadsområden. Speciellt i de utanförskapsområden som på senare tid växt upp runt våra större städer. Magdalena Andersson tror tydligen att problemen försvinner genom att inte prata om det som hon med sin regering nu har huvudansvaret för att ordna upp.  

 

Det allvarligaste är inte att vi pratar om problemen. Det allvarligaste är att vi har problemen. Vi behöver se dem i vitögat, ta oss samman och lösa dem sa Kristersson i debatten med Magdalena Andersson..

 

I migrationsfrågan så står det klart att Stefan Löfven har som prästen i Hasse Alfredsons monolog om pastor Jansson, han som var så ivrig att vara all till lags, att han inte hade några bestämda åsikter om nånting? Inte bara Svenska kyrkan som hade anledning att känna sig träffad. Jag tror att Alfredson beskrev något i den svenska folksjälen, i den mån någon sådan existerar.

 

Att pastor Jansson har släktingar i den politiska klassen är i varje fall uppenbart när man hör Stefan Löfven som svänger med siffrorna och påståenden där ena stunden är det 16 000 som är ett rimligt mottagande för att bringa ordning och reda men som i praktiken visade sig bli 23 000 enligt senaste siffrorna från migrationsverket, andra stunden är det asylrätten som skall bestämma vilka som skall komma in i landet samtidigt som man då lovar 9000 från Afghanistan, uppehållstillstånd och en ny prövning på helt andra premisser än asylrätten. Sedan förstår man att Stefan Löfven försöker komma undan hela frågan genom att hänvisa till att EU skall bestämma migrationspolitiken i Sverige. En pastor Jansson i ny tappning som Stefan Lövfen som inte har några bestämda åsikter om någonting. En Vele Petter med andra ord.  . 

 

 

Att Sverige tar emot tusentals fler asylsökande än den gräns som regeringen satt som rimlig, beror på att Sverige ”står upp för asylrätten ” och att de som ändå lyckas ta sig hit har rätt att söka asyl förklarade Löfven
Sveriges ”andel” är satt till 14 000 asylsökande, men i år väntas det komma 23 000 . Och det må så vara , enligt statsministern . Så frågan är väl vad ett vallöfte om migrationen är värd när han påpekar - - Det betyder att den som kommer hit ska få söka asyl, sade han . Det är en internationell rätt, och vi viker oss inte en millimeter. 

 

Så varför fortfarande ge vallöften om någonting som man uppenbarligen inte har den minsta chans att påverka med de förutsättningarna man ger den framtida migrationspolitiken ??. 

 

tn 

 
 

 

 

 

Av tommy norum - 21 augusti 2018 10:45


Med erfarenhet av Centerns senaste styre så kan man fråga sig om verkligen medborgarna i Åmål vill ha tillbaka det parti som totalt struntade i kommunallagen, struntade i hur pensionsskulden ökade, struntade i beslut i kommunfullmäktige, hade en företagarpolitik där man använde subventioner där skattebetalarna fick hålla privata företagare under armarna. En politik som man fortfarande inte har lämnat när man när man var ett av de partier som ställde upp på köpet av Sea side som sedan blev Harrys där det blir medborgarna som står för större del av hyreskostnaden flera år framåt i tiden. Man var av en av de kommuner som per capita satsade mest på kultur och fritid i tron att det var lösningen på kommunens kräftgång. Man fick för sig att all investering som lades ner i fritid och kultursektorn skulle ge 100 tals igen i kring investeringar som Lisbeth Vestlund som då var centerpartist utryckte det. Nu försöker hon komma in i fullmäktige med ett eget nybildat parti efter väl ha blivit utfryst i både centern och liberalerna för sina idéer hur politik skall drivas.

Kommuninnevänarna går fortfarande och väntar på de 100 miljonerna i investeringar som Lisbeth Vestlund trodde skulle bli resultatet av kommunens investeringar. Inte med eget kapital utan med lånat i en kommun som redan då hade en stor belåning och med en av landets högsta kommunalskatter, en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror. Man struntar i att göra uppföljningar och analyser över investeringarna utan lägger det hela i en byrålåda och hoppas att allt glöms bort när det visar sig att investeringarna inte höll måttet för fullmäktigebesluten. Vi har fortfarande många kvar i centerpartiets ledning och som vill ha förnyat förtroende 2018. Bäva borde kommuninnevånarna.   

     

Det var ett lite axplock av Centerns sätt att styra Åmåls kommun, fortsättning följer.


   

Med Centern och Kurt Svensson som kommunalråd så fick man verkligen ett kvitto på vilken dålig kompetens våra förtroendevalda besitter. Här var det tuta och hör så får vi se vad som händer som speglade Centerns  kommunpolitik. Blev en dyr historia för kommuninnevånarna.                      Det här skrevs i bloggen april 2010


Har idag haft en träff med vårt kommunalråd Kurt svensson (C) för att informera om mitt sätt att se på hur vår kommun styrs och att denna blogg har kommit till för att upplysa medborgarna om de beslut som tas som inte alla gånger följer de regler och bestämmelser som omgärdar beslutsgången för att demokratin och tillvaratagandet av kommuninnevånarnas intresse skall komma i centrum. Jag klargjorde  att min erfarenhet av beslutsfattande i kommunen inte var det som man som kommuninnevånare förväntar sig, där demokratin borde sättas i högsätet, och de beslut som fattas i fullmäktige skall respekteras av nämnderna.

 

Jag har i bloggen visat exempel på verkställande som inte har politiska beslut i 

 ryggen för verkställighet utan är en enskilds tjänstemans beslut över politikernas huvuden, hoppas jag, annars har även politikerna anammat den kultur som nu finns.

 

1. Det började med caféet på Strandgatan där man utan offerter, utan beslut om en investeringsbudget, utan ett gällande hyreskontrakt börjar en investering som i nu- läget ligger på 1.3 miljoner. Man låter en närstående till en tjänsteman som är på den förvaltning som är ansvarig för investeringen få arbetet. Man ljuger om att hyreskontrakt finns, men som det senare visade sig upprättades först 4 dagar efter min insändare i PD. 

 

2. Man bygger ett marint centrum också  för föreningsaktiviteter som det finns beslut i fullmäktige på ca 9 milj där det finns klara villkor för investeringen att det inte skall drabba skattebetalarna. Slutsumman på ca 12 miljoner finns inte med i någon ansökan om budgettillskott till fullmäktige. Räkningen på underskottet skickas utan något som helst underlag för politiska beslut till skattebetalarna.

 

3. Man bygger ett ridhus, för över en del av kostnaderna till Örnäs camping på investeringar som inte existerar, som vanligt saknas politiska beslut för ett överskridande i fullmäktige.

 

4. Man driver en småbåtshamn där avgiften för båtplats skall beräknas efter kostnaderna. Där för man över kostnader från övriga verksamheter som då ingår i beräkningsunderlaget för båtplatsavgiften. Man för över kostnader i driften utan ett uns av underlag för prioriteringar, där förvaltningschefen efter eget huvud för över kostnader där det bäst passar. Gästhamnens investeringskostnader förs över på småbåtshamnen medan inkomsterna på ca 100.000 kr går till turistorganisationen.Vilka politiska beslut som tagits, där politikerna har en klar bild över sammanhangen i verksamheterna finns inte vad jag förstår efter telefonkontakt med 3 st ledamöter.

 

5. Man gör överenskommelser som bär dubbla budskap och där egenföretagare gynnas på skattebetalarnas bekostnad.

 

6. Överlag i sina investeringar som överskrider det budgeterade så går man inte och begär extraanslag utan man trixar med budgetar så att slutprodukten i förvaltningsredovisningen blir rätt.

 

Kontentan av det som redovisats här är att de politiska beslut som tas inte respekteras. All makt skall utgå från folket  med hjälp av demokratiskt valda företrädare som genom politiska beslut skall styra och bestämma i verksamheten.

 

Här liknar det närmast en diktatur där tjänstemän utnyttjar situationen när inte våra politiskt valda ombud riktigt hänger med i beslutsgången och i sin roll som politisk ansvarig för verksamheten, inte ifrågasätter underlag för beslut, inte heller har förmågan eller intresset att ta till sig verkligheten i vår kommun. Det som förbryllar mig mest är att det inte kommer någon reaktion från våra valda politiker i denna härva .Tar man så lätt på demokratins värde så att den information som har kommit i dagen inte har någon betydelse ?

 

Då finns det en kultur inom kommunens förtroendevalda som betyder att de inte bryr sig .Då kan man ju undra vilket mandat man företräder i sin maktutövning ? 

 

 tn

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29 30 31
<<< Augusti 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards