Alla inlägg under december 2012

Av tommy norum - 29 december 2012 07:00

 

Våra finnanser har knappast förändras till det bättre när ytligare ett år går mot sin ända,

det blir nog  svårt att för de styrande att före nästa val få kommunens ekonomi att vända.


Socialdemokraterna gick till val på fejkade löften, kan vid nästa val stå dem väldigt dyrt,

skvallrar väl ändå om att politikernas förmåga att ta till sig information ändå är en myt.


När man sitter i smeten och inget begriper av det man är med och beslutar om i våra nämnder

borde sätta sina spår i nomineringarna vid nästa val annars blir det fel signaler man sänder.


På tiden att de politiska partierna tar demokratin på allvar när de sina kandidater väljer,

den tiden är förbi när man kan  springa från sitt ansvar i tron att medborgarna alla tokigheter sväljer.


Vindkraftsdebatten trodde man var till ända med de tydliga signaler väljarna gav i valet,

med den tydliga vindkraftsplan som på bordet fanns, också skall följas, borde vara kravet..


Velande politiker som tror sig kunna köra över medborgarna hur som helst i sitt styrande,

om inte annat så borde ett parti i vårt fullmäktige sett konsekvenserna av ett såndant myglande. 


Borde man inte i fortsättningen sätta allt krut på  att anpassa vår kostym till verkligheten,

istället  med version efter vision under årens lopp, utan resultat , bara blev ett sätt att lura allmänheten.

   

Tjänstemän och politiker försöker med förslag göra vår kommun attraktiv och få besökare att trivas,

cirkulationsplatser i centrum för en miljon, ett  förslag utan verkan,  som de flesta tycker borde rivas.


Myglande politiker och tjänstemän har i sin strävan att få lokaler till bluesen satt allt på ett bräde

kommunallag, sunt förnuft, ingen brydde sig, eller vad medborgarna för det politiska  uppdraget krävde.


Ingen vill ta  ansvar för hur eländet har gått till utan gömmer sig i hopp att det blåser över  snart,

speglar väl hur man ser på demokrati och ta ansvar för sina handlingar, man saknar viljan att se klart

 

Ett nytt år med positiva inslag på en arbetsmarknad, som varit död i åratal, önskar vi medborgare oss  

och att våra politiker har sådant förnuft i sina prioriteringar att vi slipper för våra tillgångar slåss


Gott Nytt år på er bloggläsare


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     

    

  

 

 Av tommy norum - 23 december 2012 07:00

 


Vi ser att Dalbobåtar har kallat in 10 vittnen i tvisten om ekonomisk ersättning efter branden i hamnterminalen för att styrka sin sak. Nu kanske vi för se och höra hur våra politiker och tjänstemän i sin gärning uppfattas gå ut och lova saker lång utanför sina befogenheter ..


Tommy Jingfors, förra förvaltningschefen för samhällsbyggnadsnämnden, och vårt förra kommunalråd Centerns Kurt Svensson, som skall vittna i båda sidorna, har tidigare pratat sig samman inför rättväsendes representant när man blev ertappad med byxorna nere i att strunta i kommunallagen där man utan skrupler ljög om de rätta förhållandena i Dalbobåtars halv miljoners årliga hyressubvention.


Kan det vara Juridikprofessorn som Håkan Skogh söker stöd hos är den Svarte Petter Sune Tholin har försökt skrämma våra styrande med för att ta parti i hans sak, eller ?

.

Vi får väl se om Håkan Skoogh kan verifiera sina påstådda utlägg  som gör att han anser sig ha rätten att få ta del av den hyresökning som kommunen fick i  hyresförhandlingarna med den nya hyresgästen.

Att man nu nästan fick en hyra i en upphandling som täcker kommunens utlägg på ca 13 miljoner som blev slutsumman på det gamla byggets kostnader i en byggnad som kostat ca 30 miljoner att bygga upp faller tydligen inte Håkan Skogh i smaken utan anser sig ha rätt till skillnaden mellan den nya hyran och den subventionerade i hans gamla hyreskontrakt.


Han var själv med i förstadiet i förhandlingen med ett  inlämnat skambud i ett hyreskontrakt  för den nyuppförda hallen som  låg långt under för att täcka kommunens investeringskostnader i tron  om att han var den enda sökande.  Att han sen lyckades få till ett nytt bud när han förstod att det fanns andra som vara intresserade att hyra lokalen,  fortfarande  långt under det som låg, men där konsekvenserna blev att det nya hyresgästens bud sänktes för att  ligga i nivå strax över Håkan Skoghs hyresbud.


Att våra tjänstemän som var involverade i hyresförhandlingarna inte tog Håkan Skoghs parti utan såg till kommunens bästa var ju ett tecken på att de förstod sin uppgift i sin tjänsteutövning.

Detta  gillade inte kretsen runt Sune Tholin som i ett tidigt stadium gjorde klart att det subventionerade kontraktet som kostade skattebetalarna en halv miljon om året skulle fortgå.

Här skrevs det om moral, det överklagades , Sune Tholin sade upp sitt uppdrag  som representant i Dalslands kanal , det skrevs artiklar med påtryckningar i PD osv. 


Politikerna stod på sig och gjorde klart att det är medborgarna och i och med det skattebetalarnas intresse de är valda att förvalta på bästa sätt . Inte enskilda medborgare med tidningsägare bakom ryggen som det ibland verkar tro sig få sin vilja igenom att använda sin tidning som opinionsbildare.

Av tommy norum - 23 december 2012 07:00

  Robert gustavsson och Lena Philipsson sjunger julsånger                          


                        http://www.youtube.com/watch?v=pAoL07ddG2E

Av tommy norum - 22 december 2012 07:00


SvD  KULTUR


BERGLINS

SÖNDAG


 


Av tommy norum - 21 december 2012 07:00

 

Owe Rydh , PD:s redaktionschef, skriver i sin krönika den 20 december  att de sociala medlen skrämmer honom.  Det är nog ingen tvekan om att det inte bara är i PD:s redaktion som man börjar och få skrämselhicka  när vi läser utredning efter utredning där det spås att det papperslösa media samhället breder ut sig med oförminskad fart och där tidning efter tidning blir lämnade av sina läsare..

Speciellt bland de yngre som då kan lämna all ointressant information, när man går in på nätet,  som många tidningar fylls med,  inte av egen journalistik utan av köpt och som finns i var och varannan  lokaltidning för att fylla ut innehållet med.

Att visa bilder och förmedla nyheter av situationer som är flera dar gamla i en papperstidning när  händelser visas på nätet timmar efter det har hänt , och där idrottsresultaten med levande bilder både visar mål och intressanta situationen i matcherna är väl inte det lättaste för våra papperstidningar att konkurera med när man inte har någon webb tv att ta till i sin nyhetsförmedling. 

Så nu hör vi röster för mera skattepengar för att rädda våra papperstidningar där man då anser att demokratin tar stryk om inte kan garantera mångfalden i det fria ordet.  Hur fritt nu det fria ordet är har vi sett skräckexempel på i många tidningar när man i politiken och i insändarsidor censurerar obekväma inlägg som inte anses passa de syften man har för åsikt att förmedla i sina tidningar. 

Att det sen kan urarta i både det ena och andra med både ljug och beskyllningar när man använder nätet för att sprida sin sak . Tyvärr något också som förkommer bland oseriösa tidningar . Där kan man utesluta sanningar och information , mörkar tillstånd som borde vara av nyhetsvärde för den läsarkrets de har i sitt bevakningsområde. 

Men det är väl så när läsarna får tillgång till information från flera håll och kan jämföra informationsflödenas  sanningshalt genom att ta del av  andra  källor på nätet  så blir det nog svårare och svårare att driva papperstidningar med redaktioner som inte vill ta till sig det fria ordet fullt ut utan tar till censur när argumenten inte riktigt räcker till för att få förståelse för sin sak . Läsarna är ju inte dummare att de förstår när man bluffar läsarna i sin mediebevakning. 

Så äntligen kan vi säga att  åsiktsmonopolet via de traditionella medieföretagen fått en värdig konkurrent när man via nätet nu fullt ut kan förmedla sina åsikter utan att behöva granskas och censureras  av medlemmarna i det åsiktsmonopol som alldeles för länge fått härja i den mediala världen utan att ifrågasättas om de fullt ut tar det fria ordet på allvar.                     

Av tommy norum - 17 december 2012 07:00

Robert Gustafsson - Tony Rickardsson (Rhapsody in Rock) 

http://www.youtube.com/watch?v=0syXnL5dDmY

Av tommy norum - 14 december 2012 07:00

 


Kommunen ensam hade ansvaret för att besiktningen inte blev gjord i hamnterminalen säger Signaturen Efram i  PD:s  Synpunkt.


Det samhällsbyggnadsnämnden med Tommy Jingfors som förvaltningschef  saknade var rutiner som följde upp investeringarna på ett korrekt sätt och begärde in de intyg som fodrades och som Dalbo båtar genom hyresavtalet skulle stå för. 

Så i det perspektivet så har man missat att gentemot sina uppdragsgivare, som är medborgarna, fullfölja de åtagande som representant för ägarintressena  och i sin förvaltning av allmän egendom.  Tyvärr vanligt förkommande i den förra samhällsförvaltningen under en ledning som inte var kompentent för sin uppgift både på tjänstemanna sidan och bland de politiker som satt med i nämnden.


Men att försöka ge sken av att det är kommunen som ensam har ansvaret för att besiktningen inte blev gjord är väl skjuta lite över målet. Dalbo båtars ansvar i och med hyreskontraktet var att stå för besiktningen vilket han inte brydde sig om att utföra . Kommunens ansvar var att se till att hyresgästen skötte sina åtagande enligt det hyresavtal som förelåg, inte att utföra besiktningen.


Men har man med slarviga hyresgäster som inte bryr sig om skrivna avtal vilket i sig själv skulle vara en godtagbart skäl  för hyresuppsägning , så vid en civilrättslig prövning som det här är frågan om, så har nog Dalbo-båtar svårt att komma ifrån sitt ansvar i affären  om det skulle komma upp som  prövning i rätten.

Men att driva den frågan vidare mot ett företag som saknar ekonomiska tillgångar för en ekonomisk lösning i ett skadedomsfall  gynna inte skattebetalarna.


Det har pratas så mycket om moral i det här fallet där beskyllningar för att kommunen  saknar moral i sitt sätt att driva frågan . Men i en situation där hyresgästen  totalt struntar i sina skyldigheter i skrivna avtal , struntar i myndighetskrav  där sotning och besiktningar  ingår som en naturlig del i verksamheten och med en bakgrund  där den ansvariga var utbildad brandman väl insatt i de förhållandena som gäller för att upprätthålla brandsäkerhet i objektet,  ändå försöka göra kommunen till syndabock är väl att gå lite för långt. 


Att men sen försökte få ett intyg i efterhand  och i skrivelser till försäkringsbolag  i viss mån erkänner att man brustit i sitt ansvar kanske  ändå talar om åt vilket håll man skall rikta uppmärsamheten  för att få klarhet i moralfrågan.


Det vi kan trösta oss med att det här inte kommer att upprepas när vi nu blivit av med klantiga amatörer  som inför sina uppdragsgivare  -politikerna- försöker göra sig till en superfixare utan minsta erfarenhet i fastighetsbranschen,  något som våra politiker blir varse om när det dyker upp problem titt som tätt i  de gjorda investeringarna som den gamla samhällsbyggnadsförvaltningen var ansvariga för, under ledning av Tommy Jingfors,  och som visat sig bli en dyr erfarenhet så här i efterhand.  


Nu har vi äntligen fått proffs in i förvaltningen av vårt fastighetsbestånd, nämligen Åkab, så nu kan vi känna oss lugna för att våra tillgångar förvaltas på bästa sätt om nu inte våra politiker får för sig gå in och röra om i grytan utan en aning om hur det kommer att smaka när den är klar. Vi har fått nog av den dyrbara politiken i Åmål.   

Av tommy norum - 13 december 2012 07:00

Ett glatt gäng pensionärer med något undantag ( åldern) avslutade sin säsong med prisutdelning och smörgårdstårta . Gänget har Onsdagar mellan klockan 9-12 inbokade för att göra upp i dubbel- matcher där lottningen avgör vilken medspelare man får. Med ett genomsnittligt antal spelare på ett 15 tal varje Onsdag av totalt ca 25 så garanteras det spännande matcher där en seedning vid lottningen ser till den saken.


Vi har ett gäng spelare från Säffle som är med men som tyvärr drar ner kvalitén på spelet där framförallt en viss Leif Friberg har den otrevliga vanan att 5 år i sträck tagit hem segern. Men i år bet han i det sura äpplet och kom lång ner i prislistan. Men skall sanningen fram så var det inte kvalitén på spelet  utan en operation av bägge sina knän som avgjorde det hela till hans nackdel.

      

..

Även damerna finns med och till förtret för många av herrarna när man ibland har svårt att hänga med i dansen de bjuder upp till på banan.  

Kalle Lööf ser ut att ha ett allvarligt samtal med Säfflebon Kenneth Brun medan Krister Rydholm med ryggen mot kameran intresserad lyssnar.

..

Här har vi Inga-lill Johansson  och Leif Friberg  koncentrerade  på spelet med  Karin Jensen och Kalle Lööf på andra sidan. 

 

Det man inte klarar av på banan får man med munvädret försöka kompensera sig för i pauserna. Det flesta ser nog samvaron i det sociala som en viktig del av träffarna på onsdagarna.

.. 

 Årets segrare var Martin Morichetto som här avtackas av  Jimmy Edvinsson .Tvåan Jörgen Westman, förra årets segrare, var på annan plats. Tredje plats avgjordes i sista matchen och där drog Inga lill Johansson det längsta strået . 

.. 

Dagen avslutades med smörgårdstårta och man kom överens om att träffas den 9 januari för att börja om från början i poängjakten för att försöka få en evigt inskription i vandringspriset.

Nog måste det väl finnas flera gamla tennisspelar där ute som  vill ha lite motion med en social samvaro där alla förbannelser och utryck gentemot motståndarna sker med glimten i ögat. I så fall är ni hjärtligt välkomna att delta på Onsdagarna där spelet börjar klockan 9 och avslutas ca 12.30


    

  

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards