Alla inlägg under april 2012

Av tommy norum - 29 april 2012 13:31

------------------------------------------------------------------------o--------------------------------------------------------------------------


Nesse Lelle hade varit gift två gånger tidigare, båda hans fruar hade avlidit. Nu hade han träffat en ung kvinna. Han var mycket blyg och visste inte om han vågade fria och vad han skulle säga. Hur som helst tog han mod till sig och tog den tilltänkta med på en promenad till kyrkogården. När de kom till graven där hans tidigare fruar låg pekade han och sa: - Här ligger mina förra fruar. Skulle du också vilja ligga här?


------------------------------------------------------------------------ o---------------------------------------------------------------------------

Singelkvinnor kommer hem, ser efter vad som finns i kylen och går och lägger sig. Gifta kvinnor kommer hem, ser efter vad som finns i sängen och går till kylskåpet.


-------------------------------------------------------------------------o----------------------------------------------------------------------------

- Vad är det för likhet mellan en mås och en kvinna? - Den rotar i allt, skränar och skriker, lämnar en aldrig ifred och bråkar med allt och alla.


-------------------------------------------------------------------------o----------------------------------------------------------------------------


Bloggläsare . varför inte skicka in era historier till bloggen så andra får ta del av dessa…

Av tommy norum - 28 april 2012 09:18

Lisbeth Karlsson (C) använder Åmåls kommuns hemsidas visionsförslag för medborgarna till att föra fram sina personliga åsikter om politiska beslut som inte riktigt gått som hon tänkt sig.


Tyck om Åmål, ja jag tycker redan om Åmål säger Lisbeth Karlsson i tyck om Åmål och fortsätter , och har under åren tyck mycket om Åmål. Jag var den som fick utstå allt skäll i media från de som bedrev hemska namninsamlingen inför det fantastiska projektet med Södra Hamnplan och Kulturmagasinet Åmål . Jag fick ett mail som gick till alla politiker där det ställdes en massa frågor. Slutfrågan gällde att få reda på exakt vad som var på gång och varför man från ledande håll ljög? Jag var den enda politikern som svarade på detta mail med en motfråga: Vem eller vilka skulle ljuga om vad och varför? Fanns ingen sanning att berätta! Då hittade man på! Gjorde skisser som inte hade någon relevans tex...Meningen var att att man utifrån vad som framkommit genom Moa Björnssons projekt om Gamla kyrkan skulle göra ett större utvecklingsprojekt gällande Kulturmagasinet Åmål och området runt omkring, dvs Södra Hamnplan. Statens kulturråd skulle medverka och Stefan Jacobsson hade lagt ner ett enormt arbete på detta. Men, ett antal bakåtsträvare satte p för detta säger Lisbeth Karlsson. Måtte vi nu denna gång genom Tyck om Åmål få fram alla som säger JA till utveckling och vill medverka i en dialog om Åmål som den dialog som en gång var tänkt kring Södra Hamnplan!

 (Att sen Michael Karlsson ( S ) i dagens PD påstår att informationen till medborgarna sköttes uruselt i affären och som kanske blev den utlösande faktorn som fick till denna hemska namninsamling . Ett faktum som tydligen gått Lisbeth Karlsson ( C ) helt förbi )


Dessa bakåtsträvare som kanske har  skaffat sig en mer nyanserad helhetsbild av projekten borde nog  reagerat betydligt tidigare på Centerns härjningar i den kommunala ekonomin . Vi har skräckexempel i skidbacken, ridhuset, fotbollshallen, hamnterminalen, stadshotellet , badhuset, den nya båtfarleden till Mellerud , där man gick in i investeringen med ofullständiga underlag för drift, kapitalkostnader och framtida underhåll. Kostnader som nu poppar upp lite överallt i den kommunala verksamheten. Något som kostat skattebetalarna miljoner i onödan.

Kostnader som man sen fördelade ut i olika verksamheter där de inte hörde hemma för att i någon mån dölja sina misstag.  Centern med Lisbeth Karlsson var beredd att fortsätta i samma spår med kulturmagasinets investering. Att stirra sig blind på bidragsdelen utan att skicka med pengar till drift, underhåll och kapitalkostnaderna var väl det som gjorde att förslaget hamnade i papperskorgen med den nya politiska ledningen. Det skall man ha all heder av tycker nog de flesta skattebetalande medborgare i kommunen.


 Att sen utrycka sig i ord som hemska namninsamlingar när medborgarna oponerar sig mot att politikerna inte vill lyssna säger väl en del om Centerpartiets inställning till sina väljare både här och i vindkraftsfrågan.


Dagligen får vi bekräfftelse på akuta behov inom våra kärnområden . En fingervisning om vad Centerns ekonomiska politik i decennier ställt till med för oss medborgare och som vi dyrt får betala årtionden framåt. Ändå finns det politiker i den massmediala etern som inte tagit år sig den verklighet vi lever i utan fortsätter som ingenting har hänt. Bedrövligt.


Av tommy norum - 26 april 2012 13:00


 Nu börjar kunna urskilja skillnaderna mellan Borglig och socialdemokratiskt politik när vårbudgeten presenterades för Svenska folket. När Anders Borg framstår som mycket försiktig med framtida reformer och där det ställs krav att  folk med försörjningsstöd  skall stå till arbetsmarknadens förfogande eller att tvingas delta i svenskundervisningen för att kunna kvittera ut bidragen.   Socialdemokraterna vill höja arbetsgivaravgiften med 16 miljarder för att bistå de ungdomar som av en eller annan anledning struntat i sin skolgång förhållandevis ungdomar med invandrarbakgrund att nu få fullgöra sin gymnasieutbildning kombinerad med en yrkesutbildning och till och med få betalt för att fullgöra sin skolgång.


 Först kostar det stora pengar för att hålla dessa i den ordinarie skolgången som många av olika anledningar struntar i sen  hostar man upp 16 miljarder för  en andra chans där både yrkesutbildning och lön ingår i konceptet för att få dessa tillbaka till skolbänken.


 Hur skall med en sådan reform få våra  skolkande ungdomar att få motivation att delta i den ordinarie skolgången kan man fråga sig ?  Tala om det kravlösa samhället som socialdemokraterna stått för under åren  och kommer att fortsätta med  verkar det som om de kommer i regeringsställning där man lägger sig platt för grupper som inte vill ställa upp på de villkor som gäller för  samhällets övriga medborgare utan måste förses med gräddfiler som kostar stora pengar för samhället. Ett hån mot de ungdomar som fullföljer sin utbildning på ordinarie skolgång.    

Av tommy norum - 24 april 2012 10:09

  Nu ser vi resultatet efter den förra politiska konstellationens härjningar i de kommunala verksamheterna när företagarna sätter betyg på kommunen . När nu  facit på tillämpningen av lagar och förordningar i den kommunala verksamheterna kommer upp på bordet där man struntade i både offerter, kommunallag och en allmänt slarv i verksamheternas, så vore det väl konstigt om inte detta skulle ge utslag i företagarnas förtroende för kommunens politiker .

Att sen hela sättet att handskas med våra skattemedel gör att vi får dras med en av Sveriges högsta kommunalskatter lång tid framöver gör ju inte saken bättre. Förövrigt har väl inte bara företagarna tappat förtroendet utan en stor del av medborgarna börjat förstå  när  resultatet nu kommer upp på bordet  efter  den totala nonchalans man visat i sitt förtroende uppdrag i  förvaltningen av  våra gemensamma tillgångar  under decennier , och det utan att någon reagerat.


Att sen arbetslösheten som enskild punkt rankas lägst i förtagarenkäten slår väl lite tillbaka på företagarna själva när de inte lyckas att utveckla sina företag bättre att det ger nya arbetstillfällen. Kommunen har nog små möjligheter att styra arbetslösheten i småkommunerna. Sen kan man ju fråga sig vilken service företagarna förväntar sig att kommunen skall ställa upp på  inte är väl det subventionerade hyror får vi hoppas  eller andra tjänster för att hålla sina privata företag flytande i en marknadsekonomi.


 Det är bara att bita i det sura äpplet och kämpa på och hoppas att politikerna nu har hittat sin roll i det politiska livet, ta till sig de lagar och förordningar som de själva varit med och beslutat om.


 Det som förvånar mig mest är att många sittande politiker fortfarande stönar sig kvar i politiken utan den minsta självrannsakan av vad de ställt till med  under åren .   Att man inte har vett att skämmas.    

Av tommy norum - 17 april 2012 12:10

 

Mister lokalpress Sune Tholin tar till orda igen i sin krönika. Än en gång försöker han få förståelse för sin inställning i Dalbo Båtar affären. Att branden skulle vara orsaken till att kommunen nu kan få ut full hyresersättning för sin investering på ca 12 miljoner är i Sunes värld , Dalbo Båtar genom Håkan Skoghs förtjänst . Att slutnotan för uppbyggnaden slutade på nästan 30 miljoner , vilket inte har ett dyft med den nya hyresnivån att göra än att det i praktiken gör att den nya hyresgästen bara behöver betala med utgångspunkt från kommunens investeringskostnader före branden i den nya lokalen. Ett förhållande som också borde ha gällt för Dalbo Båtars hyreskontrakt.


 Men där lät man skattebetalarna, med hjälp en okompetent tjänsteman och fartblinda politiker som bara såg blues framför ögonen och med en total tystnad från lokalpressen, stå för fiolerna , trots en intensiv information  både till politiker, tjänstemän och tidningsägare vad som försegick . 

Kanske inte så lätt för en gammal skådespelare som Sune Tholin att hänga med och förstå när siffrorna  presenteras. Däremot försöker han använda sina talanger till att försöka slå blå dunster i de styrande i kommunalhuset genom att varna både för Svarte Petter och sina känningar i domarkåren.

 Att  jag sen gör en och annan tur på Stadshuset för att informera mig om läget kanske varit tur för kommuninnevånarna när vi nu äntligen slipper denna Göteborgsanda som i flera år härjat i de kommunala verksamheterna , där ordning o reda lyst med sin frånvaro i decenier.

Att sen PD:s dagliga informationsintag med  protokoll och om politiska beslut där ifrågasättandet och sunt förnuft lyst med sin frånvaro i rapporteringen , trots all information om oegentligheter man fått tagit del av under åren i kommunens sätt att förvalta våra tillgångar, talar väl sitt tydliga språk hur illa PD sköter sin nyhetsbevakning i sitt revir och där Sune Tholin har ett finger med i spelet att så har skett.


Tänk om Håkan Skoogh haft samma positiva inställning till soteriet som Sune Tholin har i sin krönika med de förpliktelser som sammanfaller med den tjänsten så har kanske branden aldrig  uppstått i byggnaden. Att man sen inte  bryr sig om  att  fullfölja sina åtagande i hyreskontraktet utan skyller på kommunen i besiktning och sotarfrågan kanske speglar lite av den mentalitet som den gamla hyresgästen besitter och kanske också säger hur lite man har och komma med i sakfrågan.     

Av tommy norum - 12 april 2012 12:45


 


En intressant läsning  från advokatfirman Halldin som företräder Dalbo båtar i tvisten mot Åmåls kommuns skattebetalare när de kommenterar kommunens inlägg till Vänersborgs Tingsrätt.


Att i svaret hänvisa till att det har stått kommunen fritt att göra en myndighetsbesiktning om de så önskat i panncentralen.  Men problemet för Dalbo båtar är väl att försöka förklara varför han inte följt hyreskontraktet skrivelse där det klart framgår ansvarsförhållandena mellan hyresgäst och  kommunen som ägare.

Där står det klart i  formuleringen  att   hyresgästen skall ombesörja åtgärder som försäkringsbolag, miljö och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd eller annan myndig kan komma att kräva för lokalens  nyttjande enligt detta avtal .  Ett klart avtalsbrott gentemot det hyresavtal som Håkan Skoogh skrivit under och som kan vara  det som indirekt  ställde till att brand  uppkom i  panncentralen.

Att sen komma och begära skadestånd för sitt slarv att inte bry sig om varken myndighetsbesiktning eller sotning enligt brandlagen  är väl en aning makstarkt kan man tycka. Att sen Håkan Skoogh försökte ordna till det förhållandet genom ett försök att få  skorstensfejarmästaren att skriva ut ett intyg i efterhand stärker ju bara bilden av vilket ansvar  hyresgästen har haft .

Att sen inte Håkan Skogh med sina  advokater i  Halldin har förmåga att  förstå kommunens dilemma i hela affären där man gått ut och skrivit avtal med en enskild företagare utan den minsta kontroll på avtalets innebörd med  en hyresnivå som man inte får täckning  mer än i stort sett halva  kapitalkostnaden för investeringen., ett klart brott mot kommunallagen  Att fortsätta på den inslagna vägen  när nu pappren kom på bordet om eländet var  politiskt omöjligt för den nya politiska ledningen när nu  de blev befriade genom branden från det skandalösa avtal man  låtit upprätta. 

 När nu kommunen fått ett hyresavtal som kommer i närheten av  täckningsgraden i kostnader så klampar  Dalbo båtar in och vill ha  skillnaden mellan den  nya hyran och den han betalat med påstående att det är hans förtjänst i hans nerlagda arbeten som  gör att kommunen kan ta ut den högre hyran. En intressant läsning av inlägget från advokat Björn Larsson Advokatfirman Halldin, företrädare för Dalbo båtar där man  glider på orden utan någon egentlig supstans i det man försöker förklara i  saken  till tingsrätten..


Vi får väl se när Sune Tholin tar fram sin Svarte Petter  som står och väntar på slutstationen har att komma med . Eller är det bara ett desperat försök att skrämma politikerna till lydnad  ?

Fortfarande råder total tystnad från de ansvariga politikerna som på sin tid llät affären  löpa linan ut trots information om sakläget av tjänstemännen så valde man att gå emot sitt eget fullmäktigebeslut i frågan där full hyrestäckning var ett krav för investeringen i Hamnterminalen.         

Av tommy norum - 5 april 2012 19:40

 

Man vet inte om man skall skratta eller gråta när man läser om de prioriteringar som våra  fullmäktigeledarmötena anser så viktiga att det  är befogat med en ekonomisk insatts  för att tillgodose en liten klick  av våra medborgares intresse . Jag vet ju att många politiker har som sin huvuduppgift att tillse sina egna intressen och bryr sig inte om vad majoriteten av våra medborgare tycker i frågorna.

Ser man i dagens PD  där underbemanningen i vår  kommunalt drivna demensvård  är på tapeten och där det fattas 22 heltidsplatser för att uppnå den standard som våra myndigheter är minimum för att uppnå en godtagbar vård för de intagna.

Här har socialdemokraterna skrikit sig hesa  i debatten om att helt förbjuda privatiseringen inom vårdsektorn som drivs med skattemedel där vinsten är ett rött skynke för socialisterna. Men samma debattörer och ansvariga för den kommunala demensvården kan i samma andetag låta bli att ge resurser till den kommunalt drivna  vården för att uppnå  myndigheternas rekommendationer på personaltäthet för att få en godtagbar vård .


Konstig politik där det tydligen är ideologin som avgör vad som är godtagbart i verkligheten fast resultatet blir precis detsamma för de medborgarna som är behov av tjänsten..  Dålig vård,  men på den ena sidan kan det vara vinstuttag medan på andra sidan kan vara snålheten med resurser där politikerna prioriterar andra saker i den kommunala verksamheten. 

Dagens PD ger väl ett bra illustration i ämnet där kommunstyrelsen lägger 300 000 kr på rättvisare handel i kommunen där Bygg o Miljökontoret skall få nya medel för ändamålet.  Hur många kommuninnevånare är det ( utom en liten klick Centerpartister med Emil Radanov i spetsen ) som tycker att det skall gå före satsningar i kärnverksamheten.


Vi har Centrumhandel med fastighetsägare som titt som tätt knackar på dörren till politikerna för nya projekt för att tillfredställa sina intressen utan ett enda synbart resultat trots alla miljoners investering i centrum.  Var det inte nya cirkulationsplatser och ny skyltning  som nu var på tapeten. ? Kungsbergets iordningsställande kom väl också från centrumgruppen ?  Nu har vi nysatsning på  nya evenemang där kommunala intressen är inblandade. Vi  anser det viktigare  att satsa  ca 15 miljoner på att hålla våra föreningar med bidrag i lönebidragskarusellen istället för  att  hålla en godtagbar standard i kärnverksamhet där vård skola och omsorg borde höra till prioriteringarna.


 Vi anser oss ha råd med  3 st turistorganisationer, vi anser oss ha råd med ett extra EU kontor fast vi får den servicen i andra organisationer som vi är med och betalar för, Vi anser ha råd projekt i utlandet där våra tjänstemän lägger ner ansenlig tid både i resor och andra åtagande med kommunala resurser.  Kanske på tiden att man nu tar tag i problemen med vår ekonomi och först ser till och undersöka vad majoriteten av våra medborgarna tycker vad våra skatter skall gå till.  Jag tror mig veta att en stor majoritet tycker att kärnverksamheten det är det som skall prioriteras. Vi kan inte fortsätta och ha en av Sveriges högsta kommunalskatter för att tillfredställa en liten klick personliga intressen i både tjänstemannaleden och hos våra politiker och som på inget sätt har bidragit till att föra kommunen  framåt , snarare tvärt om när man ser resultatet av vad man investerat i och vad det kostat och som vi nu har facit av hur det kommer att inverkar på den kommunala ekonomin i framtiden.

På tiden att man nu vaknar upp ur sin törnrosasömn och börjar förstå vad våra skatter i första hand skall gå till. Ordna upp den biten först, sparka ut alla snyltare från matbordet och börja inse att det är kärnverksamheten som skall prioriteras då först har man förstått sin roll i politiken.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29
30
<<< April 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards