Alla inlägg under januari 2016

Av tommy norum - 31 januari 2016 22:05


 

 

Hur länge orkar Annie Lööf hålla stånd mot gräsrötterna innan de revolterar mot Centerns invandrarpolitik. 

 

 

 

 

Vi kanske skall förvänta oss att det blir Centerpartiet med Annie Lööf vid rodret som kommer att stjälpa alliansen vad det lider.

 

När de moderata politiska representanterna i kommunalpolitiken vill börja närma sig Sverigedemokraterna så slår Centern med Annie Lööf helt bakut för ett sådant närmande. När Moderaterna nu har närmat sig SD I  invandrarfrågorna så vill Centerpartiet fortsätta som förut med att ta bort id kontrollerna och i stället bygga ut förmågan att ta emot istället för att begränsa invandringsflödet. Kvalificerat svammel utan den minsta verklighetsförankring är väl en bra analys efter Annie Lööf framträdande i Agenda som jag tror kommer att sätta sina spår i opinionsmätningarna framöver.

Det var inte för inte som programledaren jämförde Annie Lööf med Miljöpartiets Åsa Romson i sitt sätt att förhålla sig till de partierna man samarbetar med. Nu har vi 3 partier som klart och tydligt tar ställning till den rådande flyktingsituationen det är MP, Voch C som hela tiden varit emot de begränsningar som en klar majoritet av riksdagspartierna sade ja till men där ändå Miljöpartiet som en del av regeringen tvingades gå med på för att inte få en regeringskris på halsen.

Vi får väl se om det inte till slut blir gräsrötterna i partiet som till slut tvingar bort MP från regeringstaburetterna som kommer att leda till en regeringskris. Centerpartiet har ju gått sina egna vägar framförallt när man i större utsträckning representerade bönderna på sin tid . Man har till och med suttit i samma regering som Socialdemokraterna. Man hade också ett när samarbete under 1990 talet där energifrågorna blev en gemensam plattform för partierna.

Centerpartiet kallar sin egen ideologi för ”ekohumanism”. Enligt partiets Idéprogram är det en blandning av humanismens ”respekt för människovärdet och tro på varje människas möjligheter” och ekologins ”insikter om de villkor naturen ger”. Fyra värden anses centrala: självbestämmande, livskvalitet, lika möjligheter och företagsamhet. En någon flummigt ideologi tycker nog många. Ungefär lika flummig som intrycket man fick Annie Lööfs försök till förklaring i SVT Agenda var Centerpartiet står i invandrardebatten.  

tnAv tommy norum - 30 januari 2016 10:54


 
Det är väl så här, både anställda och patienter uppfattar Svensk offentlig sjukvård de senaste åren. Gud nåde den som försöker få in lite andra dimensioner hur sjukvård skall drivas .Då reagerar den politiska vänstern.   

Kan vi lita på Socialdemokraterna i politiken ? .


Man blir lite fundersam när man läser Inlägget från Helèn Eliasson (s) och Lena Hult (s) bägge Regionsråd i opposition V:a Götalands region i PD:s Synpunkt. Att fackföreningsfolk med (s) har för vana att lura skjortan av medlemmarna när de utan skrupler skor sig själva på medlemmarnas fackavgifter det är inget nytt under solen. Likaså så har Socialdemokratiska kommunalråd både här och där skott sig på skattebetalans bekostnad med både resor och pensionsavtal som inte ens väljare vågar drömma om.

 

Jag vet inte om man talar mot sitt eget förstånd eller om det är en medveten strategi i tron att medborgarna och framförallt de Socialdemokratiska gräsrötterna de kan luras till vad som helst.  De senaste brutna vallöftena är väl ett stående exempel på lurendrejeri i den högre skolan för att kunna ta makten. Nu fortsätter man i samma anda genom att ge vilseledande information om läget i och med att den moderatledda styrelsen i regionen försöker få ordning på de offentligt styrda vårdcentralerna som inte lyckas att uppfylla kraven för en bra vård enligt det avtal som styr verksamheten..

Svårt med bemanning med ständiga läkarbrister, klarar inte ekonomin som är baserad på listningen, och där många offentligt styrda vårdcentraler har dålig arbetsmiljö har det visat sig. Att i det läget höra Socialdemokrater och Vänsterpartister i sin argumentation att för att behålla Vårdcentralerna skriva  om att de borgliga lägger ner för att de inte är nog lönsamma.

Att med falsk marknadsföring försöka få politiska poäng bådar inte gott för att skapa förtroende i politiken.  Vård skall inte ges för att vara lönsam fortsätter man- vård skall ges utifrån behov. Men om nu de offentligt drivna vårdcentralerna ersätts med privata så faller ju det argumentet som en sten.

Om nu är som det har visat sig att privata vårdcentraler med samma intäkter, med samma vårdkvalité och där personalen känner sig mer sedda och med större inflytande än i den offentliga. Där läkarbemanningen fungerar och dessutom drivs billigare även om det tas ut en vinst så blir ju kontentan av det hela att vi skattebetalare får mer vård för våra skattekronor i stället för tvärt om som Socialdemokraterna försöker göra sken av i debatten.

Vi säger nej till lönsamhet som krav i varje vårdcentral betyder i verkligheten att Socialdemokraterna i ideologins namn säger ja till slöseri med våra skatter, säger ja till att vi skall få ut mindre vård per skattekrona, säger ja till fortsatta bemanningssvårigheter där Centralerna bemannas med stafettläkare i ett system där patientsäkerheten sätts på undantag. Det är Vänsterns sätt att driva sjukhuspolitik där ideologin sätts framför kostnadseffektivitet, patientsäkerheten. Slutklämmen från de båda (s) regionsråden kanske ändå speglar Vänsterns sätt att ta till sig verkligheten. Vi vill satsa på och ta ansvar för personal och patienter, inte sälja ut dem till högstbjudande.

Att det är det de gör när man varken tar ansvar för patienter eller personal och man vill cementera att låta den högstbjudande som i det här fallet är fortsatt drift med offentligt styrda vårdcentraler få fortsatt förtroende. Inte är det för skattebetalarna och patienterna skuld man driver den tesen utan det är nog mer för ideologin och då gäller tesen kosta vad det kosta vill för sakens goda skull.

Man får väl hoppas att gräsrötterna har mer förstånd än deras representanter i politiken som mer verkar sitta på partiets mandat än på de medborgare man fått förtroendet att representera i politiken.                  

                                          

Av tommy norum - 29 januari 2016 07:00

 

  Den här bilden av ett klassfoto med bara Svenskfödda kommer att bil ett minne blott i framtiden. 


Den här bilden på våra klassfoton kommer att bli det som räknas som normalt i framtiden. En bild som också speglar en verklighet för att få förutsättningar att lyckas integrera våra nyanlända till att bli Svenskar på riktigt


Bara att konstatera att så länge problemen uppenbarar sig på andra ställen än här och man inte blir personligt drabbad då är det tyst bland medborgarna  om den naiva flyktingpolitiken som ställt till så stora problem i vårt samhälle. Att media och politiker och myndigheter i det längsta försökt mörka utvecklingens avigsidor för att inte väcka den björn som sover och börja opponera sig kommer bli en kostsam upplevelse för medborgarna i sitt uppvaknande när de börjar förstå vad som händer ute i samhället. 

 

När nu föräldrarna i Åmål blir varse att även de får vara med att betala för att politikernas version när det mångkulturella samhället skall uppfyllas, då blir det plötsligt en annan ton i skällan. Då gäller det inte längre det mångkulturella samhället som man tydligen kan stå ut med bara det inte drabbar en själv. När nu man själv skall vara med och bidra till att drömmarna skall gå och förverkligas då vill man inte vara med längre.

 


Välkommen in i gänget får man väl säja för en som i åratal varnat för följderna av utvecklingen. När nu det etniska ursprunget skall bestämma vilken skola man skall gå i och inte bostadens adress så är det ytligare ett steg tillbaka som Svenskarna får finna sig i samhället för att drömmar skall gå i uppfyllelse.

 


Det började lite sakta för en herrans massa år sedan att skolavslutningarna som sedan generationer avslutats i Kyrkan inte längre fick förekomma för att tillgodose invandrarnas religiösa utsprung. Man har fått ändra matsedeln, man har fått ändra ordningen gemensamhetsbad på våra badhus och i stort sett så är det punkt för punkt som de Svenskfödda får ta ett steg tillbaka för att tillfredsställa våra nyinflyttade.

 

Om man nu skall försöka få ordning på vad den naiva invandringspolitiken ställt till med där också föräldrar med sina barn få finna sig att integrationens namn låta bussa elever runt kommunerna  för att blanda och ge bland elever för drömmarna om det mångkulturella samhället skall uppnås. Att man sätter hela inlärningsprocessen i farozonen för de svenskfödda där en uppblandning kräver betydligt större resurser i skolklasserna för att förhindra det får vi hoppas att politikerna tar till sig när vi ser runt om i landet där skolor med invandrare och svenskar blandade når betydligt sämre studieresultat än de som är homogena för bara svenskfödda.

Men vad gör man inte för att uppfylla politikernas drömmar för ett mångkulturellt samhälle. Lite väl sent nu att opponera sig mot något som tyvärr är en förutsättning om vi skall få en lyckad integration för de nyinflyttade om de skall ha en chans att komma in i det svenska samhället. Det förutsätter också de får umgås i skolmiljön med svenskfödda.

 


Men som man bäddar får man ligga när man inte i ett tidigare stadium av invandrautvecklingen opponerade sig gentemot politikernas naiva drömmar om ett Sverige som bara kommer att finnas på pappret aldrig i verkligheten        


tnAv tommy norum - 28 januari 2016 18:01


Alliansen fortsätter ha ett klart övertag över de rödgröna. Moderaterna får med dagens mätning finna sig att åter ta andraplatsen. Moderaterna ökar, Socialdemokraterna minskar medan de övriga partierna ligger i stort sett kvar på sina % positioner i mätningen. Det man kan utröna är väl att de olika mätningarna som presenteras av de olika opinionsinstituten talar väl för att man läsa tendenser men i de enskilda partierna så kan variationen förekomma inom felmarginalen som kan få läsarna att fundera vilket som är det rätta.

Bara att konstatera vad som är rätt får vi först på valnatten när rösterna är räknade. Vem som då kommer närmast i den sista mätningen är nog mer tur än skicklighet förstår man när vi ser hur utslagen varierar med små variationer. Socialdemokraterna är på väg ner, Moderaterna på väg upp, Sverigedemokraterna och småpartierna ligger stilla, Alliansen har ett försprång före de rödgröna är det läget som gäller nu. Men det är lång fram till 2018 om nu inte nu de rödgröna kastar in handduken före.

Vi får väl se om det inte blir Miljöpartiet som till slut avgör den nuvarande regeringens överlevnad när gräsrötterna till slut tvingar MP ledningen att avsluta det pågående regeringsarbetet med Socialdemokraterna med risk att man annars blir utplånad i politiken.

Det är betydligt lättare att lova guld och gröna skogar utan att behöva ta sitt ansvar i opposition än att i en regering försöka leva upp till alla vallöften man levererade.  

 

tn   


 

 


Novus/TV4 väljarbarometer januari: M återigen näst största parti

TV4/Novus väljarbarometer för januari tar är Moderaterna återigen näst största partiet

M                         23,9 (+2,5)
L                           6,1 (+0,3)
C                          6,4 (-0,6)
KD                       3,6 (+0,1)

S                           24,4 (-0,3)
V                          6,6 (-0,2)
MP                      5,7 (-0,1)

SD                        20,3 (-1,7)

FI                         2,1 (-0,2)
Annat                 0,9 (+0,2)


M+L+C+KD      40,0 (+2,3)
S+V+MP           36,7 (-0,6)

Moderaternas ökning är statistiskt säkerställd.

Novus har för den här mätningen intervjuat 3002 personer per telefon under tiden 4 – 24 januari 2016. Andelen osäkra väljare är 7,4 procent.

Av tommy norum - 28 januari 2016 13:30Rafting Kristinehamn 2013
Klicka för att se filmen

https://www.youtube.com/watch?v=aErkXCNVTc8
100% Kristinehamn


klicka för att se filmen

https://www.youtube.com/watch?v=F9BETIlRHr0Av tommy norum - 28 januari 2016 13:15


SAAB 7 km/tim - krock (1972)

 

Reklamfilm för Saab.


Bildresultat för saab 1970
 

Reklamfilm SAAB 7 km/tim - krock (1972)

 

Klicka på adressen för att de reklamfilmen från SAAB 1972  på 1 min

http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=282&returnurl=http://filmarkivet.se/sv/Sok/?quicksearch%3dpopular

Av tommy norum - 28 januari 2016 13:15


Cyklar,Mopeder,Motorcyklar 1956. Bildspel av Wilfried Hofmann 


klicka på adressen för att se bildspelethttps://www.youtube.com/watch?v=eWYmAOSPzzo&list=UUBQtPSEvftEBDVTUlQ2hDfw

Av tommy norum - 28 januari 2016 13:15 


Bärgningen av Rikswasa - ett dykaräventyr (1969)

 

Filmen berättar om hur bröderna Sven och Erik Nahlin bärgar det gamla regalskeppet Rikswasa, ett svenskt örlogsskepp som förliste 1623 i samband med en brand. Rikswasa var ett flaggskepp i Gustav II Adolfs flotta i början av 1600-talet. Filmen är inspelad under flera år, från planeringen till fullbordandet av bärgningen. Det bärgade virket såldes intakt eller användes för tillverkning av souvenirer och möbler.


klicka på adressen för att se filmen på 21 min


http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=432&returnurl=http://filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3d%26categoryid%3d13%26page%3d3

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
        1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Januari 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards