Inlägg publicerade under kategorin PD i dag

Av tommy norum - 15 augusti 2019 19:30

   Att någon besiktning och sotning inte förekommit i Terminalbyggnaden är ingen överraskning varken för PD eller mig .

De uppgifterna fick PD tillgång till strax efter branden. Ansvarsfrågan i den heta frågan är väl det som man som kommuninnevånare är mer bekänt av att få veta. Det som är fastighetsägarens skylldighet i den här frågan har man nonchalerat. Här har samhällsbyggnadsnämnden som var ansvarig för fastigheten totalt glömt eller inte vetat om sina skylldigheter i om och nybyggnadsärenden fast både byggnadnämndens organisation och räddningstjänsten ingår i samhällsbyggnadsnämndens förvaltning.


Här har polismyndigheten kommit fram till att det var matningsskruven till pannanläggningen som orsakat branden.

En konstruktion som ingår i den brandsynekontroll  som är obligatoriskt för Åmåls kommun. Där finns klara bestämmelser i hur en eldningsanläggning av detta slag skall utföras för att inte, det som  här var anledningen till branden skall kunna hända.

Det skall finnas säkerhetsanordningar som vid brand säkerhetsställer spridning som i det här fallet orsakat brandförloppet.

 En säkerhetsanordning som ingår i en brandsynskontroll som fastighetsägaren totalt missat att beställa.

Att det inte finns straffansvar för att missa att meddela om att beställa en brandsynekontroll kan man förstå om inget har hänt på grund av detta. Men här har ju bevisligen brandorsaken berott på omständigheter som indirekt kan ha orsakats av fastighetsägarens okunnighet om sina skyldigheter och borde i det sammanhanget stå till svars för sin försumlighet av den lagstiftning som finns på området. Om inte polisen utreder ansvarsfrågan i detta kaos av försumlighet så kan man undra om ansvar, det finns tydligen bara i löneförhandlingar aldrig i verkligheten, det gäller både politiker och tjänstemän.

Skulle förvåna mig om försäkringsbolaget ger full täckning i försäkringsfrågan med tanke på den försumlighet som samhällsbyggnadsnämnden,  som representant för fastighetsägaren,

visat i denna fråga.

Av tommy norum - 15 augusti 2019 19:00

 Vi kan skatta oss lyckliga för att vi kom undan med en avskrivning på 424 000 kr i avdrag på försäkringssumman på grund av slarv från den hyresgäst som enligt hyresavtalet som reglerar avtalet mellan hyresvärd och hyresgäst har ansvaret för myndighetsbesiktningen.

En hyresklausul där kanske inte andemeningen var att ägaren skulle lämna över sitt ansvar för att myndighetsbesiktningar i en investeringen på 11 miljoner av våra skattepengarna skall skötas av  hyresgästen. Det normala i en sådan situation är ju att ägarrepresentanten, i det här fallet samhällsbyggnadsnämnden, kontrollerar att myndighetshandlingar och andra intyg kommer in enligt det avtal som finns reglerat i hyresavtalet.

Men som vanligt så saknas rutiner och omdöme i samhällsförvaltningens sätt att förvalta våra kommunala tillgångar

på rätt sätt.

En förvaltning som kostat oss skattebetalare ca 2 miljoner i hyressubventioner de senaste åren när man trots fullmäktigebeslut där det klart och tydligt framgick att  terminalbyggnaden inte fick drabba skattebetalarna utan alla investeringar skulle tas ut med hyresintäkter. Där också investeringar som har direkt anknytning till verksamheten  konteras på andra sätt för att ungå att ingå i beräkningsunderlaget för hyressättningen.   

Åmåls politiker har fortfarande fullt förtroende för ledningen i samhällsbyggnadsnämnden.


Sent skall syndaren vakna, men nu har kommunstyrelsen tröttnat på alla fel och brister och överlåtit hyresavtal och offerter samt ta ansvar för byggnation till Åmålsbostäder som är proffs i förvaltning av fastigheter. 

Kanske skall man ta till andra grepp i uthyrningen av Terminalbyggnaden.

 Varför skall Bluesen ha tillgång till Terminalbyggnaden i 3 månader för 1 veckas andvändning ?  Det borde finnas andra intressenter som vill hyra lokalen och därigenom kunna dra in hyresintäkter till kommunen utan att skattebetalarna

skall stå för fiolerna. Finn andra konstellationer i uthyrningen, låt bluesen hyra en eller två veckor och betala för den tid de utnyttjar lokalen. Det fungerade ju utmärkt i år med inhyrning av tältet

Låt sen andra intressenter, utan att bluesen och evenemangservice har sitt finger med i spelet, utnyttja lokalen för andra ändamål.

Kanske kan Dalbobåtar användas för iordningställande av lokalerna till andra ändamål och därigenom chans till ytterligare ett ben att stå på i sin verksamhet.     

Av tommy norum - 24 januari 2017 18:45

 

 

 

 

 

   

Dagens PD var ingen munter läsning för kommuninnevånarna när vår  ekonomichef redogör vad som komma skall i de kommunala verksamheterna. Förövrigt en återkommande presentation där det i åratal informerats om det ekonomiska läget i kommunen och där varningar har gått ut från vårt ekonomikontor under en mängd av år  med analyser av det som komma skall med den dåliga styrningen och kontroll hur våra resurser har används under åren..


Tyvärr för döva öron i den politiska församlingen . Nu får vi dyrt betala för den  saknade kompetens som varit signum i den politiska ledningen i åratal under Centerns tid vid makten och där också övriga partier får ta åt sig för sin tystnad  av den förda politiken i kommunen.


Här har det varit visionen av en växande kommun där en befolkning på 15000 tusen  varit målet och där man utan att tänka sig för tagit ut russinnet i kakan innan den bakats.


Kanske är det nu  dags att anpassa oss till verkligheten  som i de flesta glesbygdskommuner . Acceptera  att vi kommer att ha en negativ befolkningsspiral  utan vi har någon möjlighet att  påverka den i någon högre grad.  Mer arbetstillfällen det kommer i de flesta fall ifrån lokala företag i expansion , inte av satsningar i medborgarnas fritid och kulturintressen och i privata särintressen där evenemang av olika slag skall sätta prägel på Åmål som framtidskommun. Det ekonomiska facitet har funnits i åratal med en sådan satsning utan att politikerna förstått.


Mitt bidrag till en version som på sikt kommer att göra kommunen attraktiv att bo i 360 dagar om året och inte under några sommarveckor är att arbeta för en skola som ligger i topp, en vård och omsorg där vi visar att vi bryr oss om våra kära, en infrastruktur med service som  tar hand om medborgarnas förväntade behov på ett bra sätt. En skattesänkning när ekonomin är sanerad.  


 

Kanske dags att sparka ut alla lekledare som  aldrig blir vuxna i sitt tänk  när de på ett eller annat sätt försöker ta del av våra surt förvärvade skattepengar och använda dessa till sina privata intressen. Satsa mer på kärnverksamheten det är där de flesta medborgare förväntar sig att våra höga skatter skall gå till.


Då först har vi  något att erbjuda våra medborgare  som på sikt gör att man vill satsa och bo i kommunen .     

Av tommy norum - 24 april 2013 07:00

 Åmåls ekonomi är på rätt väg läser vi i PD . Inte en dag för tidigt att man tar sig samman och utgår från att börja anpassa kostymen efter det innehåll som finns tillgängligt. Efter att år efter år levt över våra tillgångar , där man investerat med lånade pengar hej vilt utan en tanke på en återbetalning, struntat i pensionsskulden , struntat i infrastrukturen, man har till och med i många år lånat till rent underhåll .


En bidragande orsak till att den nya gemensamma förvaltningen med Säffle inte klarade sin uppgift helt ut var att de fick överta en budget där en stor del var gamla kapitalkostnader som på samma gång blev en inskränkning i servicen . En omöjlig situation i längden där våra kommunpolitiker i gamla samhällsbyggnadsnämnden byggde på med ökade kapitalkostnader som höll på att slå ut hela verksamheten . Nu har man fått ordning på även den delen där investeringar tas ur årets budget och bara taxefinansierade verksamheter får lånefinansieras.


Man kan ju undra hur en politiker Som Thomas Olson ( f ) som ordförande i den gamla samhällsbyggnadsnämnden , och med en påstådd utbildning i ekonomi kan strula till det så ordentligt . Hela verksamheten i förvaltningen var ett kaos utan dess like hur vi använde våra gemensamma resurser.


Vi läser i Sune Tholins krönika att muntliga avtal är hörnstenen i svensk avtalsrätt angående att kommunen anser att muntliga avtal inte gäller i tvisten med Dalbobåtar. . Och jag som trodde att skriftliga avtal där två parter kommer överens om tagen med underskrift var det som framförallt gäller. Men här kan man strunta i de skriftliga avtalens innebörd anser tydligen Sune Tholin om vilka skyldigheten man har gentemot sin hyresvärd och i stället åberopa muntliga när man inte fullföljt skrivelserna i kontraktet.

Men det är väl som Sune skriver att det får Domstolen avgöra..


Läser vi Annika Qarlssons, riksdagsledamot för Centern, insändare i Synpunkt så ser man att centerpartiet fortfarande är en intresseorganisation för våra bönder. Kanske skulle man blicka utanför böndernas revir och börja intressera sig för livet utanför densamma , om man skall ha någon chans att växa i politiken..

Av tommy norum - 2 april 2013 10:30


Detta skrevs i bloggen för 2 år senVad kommuninnevånarna tycker det tycks  Anne Sörqvist Centerns gruppledare i fullmäktige  totalt strunta i när hon i PD går ut och förordar en satsning på ett hotellbygge på S. Hamnplan.  Att köra över opinionen och totalt strunta i vad väljarna tycker det har blivit något av ett signum för Centern i Åmål.

Ett förhållande som de dyrt fick betala i och med sin ställning i vindkraftsfrågan.

Det verkar som om  Anne Sörqvist inte förstår sin roll i politiken, att representera väljarna och deras åsikter, inte köra över dessa.


Här har det presenterats en protestskrivelse på nästan 3000 namn för att inte hotellplanerna på S.Hamnplan skulle förverkligas ett förhållande  som Anne Sörqvist  är beredd att köra över utan hänsyn.


Anne Sörqvist har ingått i den trojka av Centerpolitiker som kört kommunen i botten ekonomiskt, hon har varit med och cementerat den kultur som visats sig förödande för ordning och reda i kommunens verksamhet.


Jag tror inte det är sådana politiker vi skall lyssna på i första hand som inte tar  hänsyn till  medborgarnas åsikter utan att vi i stället skall förlita oss på den nya organisation med politiker och tjänstemän som är i full gång att rensa upp efter centerpartiet och som också förhoppningsvis  tar hänsyn till vad medborgarna tycker i fortsättningen..  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Not: vi kan konstatera att Anne Sörkvist sitter kvar och har tagit över rollen som centerns talesman efter Kurt Svensson som fick silkessnöret. Samma kvinna som kallade vindkraftsmotståndarna bråkstakar när man inte ville dansa efter hennes pipa. Om Centern skall ha en chans att komma tillbaka får man nog rensa ut ordentligt  av de som fortfarande har förtroendeuppdrag och som var med under Kurt Svensson epoken.  En epok som blivit en katastrof för kommunens ekonomi.

Av tommy norum - 21 december 2012 07:00

 

Owe Rydh , PD:s redaktionschef, skriver i sin krönika den 20 december  att de sociala medlen skrämmer honom.  Det är nog ingen tvekan om att det inte bara är i PD:s redaktion som man börjar och få skrämselhicka  när vi läser utredning efter utredning där det spås att det papperslösa media samhället breder ut sig med oförminskad fart och där tidning efter tidning blir lämnade av sina läsare..

Speciellt bland de yngre som då kan lämna all ointressant information, när man går in på nätet,  som många tidningar fylls med,  inte av egen journalistik utan av köpt och som finns i var och varannan  lokaltidning för att fylla ut innehållet med.

Att visa bilder och förmedla nyheter av situationer som är flera dar gamla i en papperstidning när  händelser visas på nätet timmar efter det har hänt , och där idrottsresultaten med levande bilder både visar mål och intressanta situationen i matcherna är väl inte det lättaste för våra papperstidningar att konkurera med när man inte har någon webb tv att ta till i sin nyhetsförmedling. 

Så nu hör vi röster för mera skattepengar för att rädda våra papperstidningar där man då anser att demokratin tar stryk om inte kan garantera mångfalden i det fria ordet.  Hur fritt nu det fria ordet är har vi sett skräckexempel på i många tidningar när man i politiken och i insändarsidor censurerar obekväma inlägg som inte anses passa de syften man har för åsikt att förmedla i sina tidningar. 

Att det sen kan urarta i både det ena och andra med både ljug och beskyllningar när man använder nätet för att sprida sin sak . Tyvärr något också som förkommer bland oseriösa tidningar . Där kan man utesluta sanningar och information , mörkar tillstånd som borde vara av nyhetsvärde för den läsarkrets de har i sitt bevakningsområde. 

Men det är väl så när läsarna får tillgång till information från flera håll och kan jämföra informationsflödenas  sanningshalt genom att ta del av  andra  källor på nätet  så blir det nog svårare och svårare att driva papperstidningar med redaktioner som inte vill ta till sig det fria ordet fullt ut utan tar till censur när argumenten inte riktigt räcker till för att få förståelse för sin sak . Läsarna är ju inte dummare att de förstår när man bluffar läsarna i sin mediebevakning. 

Så äntligen kan vi säga att  åsiktsmonopolet via de traditionella medieföretagen fått en värdig konkurrent när man via nätet nu fullt ut kan förmedla sina åsikter utan att behöva granskas och censureras  av medlemmarna i det åsiktsmonopol som alldeles för länge fått härja i den mediala världen utan att ifrågasättas om de fullt ut tar det fria ordet på allvar.                     

Av tommy norum - 26 juli 2012 08:14

 


Det läser man i Pd i dag  där Sten Lindström i sitt reportage har rubriken  Dyrt införa heltid.


Jag måste säga en ovanligt korkad analys över hur det skall drabba kommunens ekonomi.

Det verkar som om både Michael  Karlsson , när man tolkar hans reaktion och svar , och Sten Lindström tror att om man går över till heltid bland våra kommunalanställda så ökar kostnaden med automatik.

Ingen är väl så dum och tror att det inte kommer  betyda en minskning av antalet anställda i kommuner och landsting med den politiken. Ibland undrar man hur det är ställt med analysförmågan hos vissa.

Antalet anställda i all verksamhet är kopplade till arbetsuppgifterna både i den offentliga och i det privata och det vore väl konstigt om man nu skulle få för sig att öka arbetstiden utan att reducera antal anställda.


Jag inbillar mig och hoppas att kommunerna nu och i framtiden kommer att anställa  folk efter de arbetsuppgifter som finns inte efter politiska analyser av vad våra offentliganställda efterfrågar för  arbetstider. Men ingen lätt uppgift Carin Jämten  (s ) sätter på våra socialdemokratiska beslutfattare runt om i Sverige när man ser konsekvenserna av ett sådant beslut. 

Men här ser kanske  Socialdemokraterna ett sätt att komma förbi sitt löfte i rikspolitiken att inte höja skatterna inför nästa mandatperiod. Här låter man landsting och kommuner ta den smällen , med fortsatta skattehöjningar,  om man inbillar sig att kunna behålla anställningsgraden intakt när man utökar den arbetade tiden i den offentliga sektorn drastiskt genom heltidsreformen. 


I min värld liksom i all privat verksamhet är grundbulten  att anpassa personalstyrkan efter arbetsuppgifterna. I den offentliga så inbillar sig socialdemokraterna att där skapar man arbetsuppgifter som anpassas tlll antal  anställda. 

Gud bevare oss för en sådan Sossepolitik  som verkar  präglad av det forna sovjet  i en  planekonomi.             

Inte konstigt då att man har svårt och hänga med i effektivitetsjakten med den instälningen när man blir utsatt för privat konkurrans  i den offentliga sfären.                

Av tommy norum - 3 juli 2012 12:02

Kommunen ansvarig för brandskyddet försöker Dalbobåtar genom Håkan Skogh få  till det  genom att hänvisa till hyreskontraktet i sitt  yttrande till Tingsrätten skriver Sune Tholin i PD  dag..


Mig veterligen finns ingen klausul i kontraktet som hänvisar till det påstådda .

Men däremot så står det tydligen i kontraktet att åtgärder som försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd eller annan myndighet kan komma att kräva för lokalens  nyttjande enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av hyresgästen. Ett hyresavtal som Håkan Skogh har skrivit under utan att vilja ändra på innehållet.


Om sen Håkan Skogh försöker springa ifrån sitt ansvar både för handhavandet av panncentralen, där både sotning och besiktning av anläggningen aldrig  utfördes enligt de myndighetskrav som reglerar saken får väl domstolen till sist avgör vad som gäller.


Att sen Force majeure i avtalet som Håkan Skogh har skrivit under fritar hyresvärden att fullfölja sin del av avtalet och från skyldigheten att erlägga skadestånd om hans åtagande inte alls eller endast till onormal hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda explosion, ingrepp av offentlig myndighet eller annan jämförlig händelse som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. 


Att sen jordabalken fritar hyresvärden från hyreskontraktet vid en totalförstörelse vid t.ex brand blir ju så att säga ytligare lök på laxen för att kommunen skall ha stor chans att gå skadelösa ur affären.


En befängd idé påbackad av Sune Tholin i PD där man först försöker behålla det gamla kontraktet som kostade skattebetalarna ca en halv miljon om året för att hålla Dalbobåtar under armarna. 

När inte den proceduren gick hem så försökte man stoppa den nya hyresgästen genom att påstå att det inte har gått rätt till.  När även det misslyckades försöker man nu få till det att Håkan skogh skall ha del av värdeökningen på fastigheten med nära 8 miljoner som första tjing  i alla fall skall hans nerlagda arbeten på 3.8 miljoner ersättas.


Vi får väl se hur verklighetsbaserad de kraven är efter den revision man utfört på Hamnterminalen  av  de ersättningar Håkan Skogh har kvitterat ut under åren .


Vi får väl också se om inte dagens utspel har lika lite supstans  i verkligheten än det som vår förra kommunchef Bosse Larsson försökte med i PD för en tid sen när den subventionerade hyran på det förra hyresavtalet var på tapeten. Där försökte man både med snöröjning och  det som hörde till affärsidén  att förvara båtar i hallen vintertid och arbetet däromkring överföras som en del av hyreskostnaden som skattebetalarna skulle stå för. Att sen snöröjningen runt fastigheten är reglerat i hyresavtalet där det klar framgår att den skall stå och bekostas av hyresgästen det låtsades man inte om. 


Ibland undrar man om gänget runt Håkan Skogh är läskunniga ?         

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2023
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards