Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av tommy norum - Lördag 4 maj 15:32

 

Nationalmuseét i bakgrunden  

 

Grand Hotell

 

Norsfiskare på strömmen.

 

Konsärhuset

 

KUNGLIGA OPERAN,

 

Stockholm Fredhäll

 

Vanadisbadet

 

Djurgårdsbrunnsviken.

 

Nybroplan

 

Nybroviken med Nordiska Muséet i bakgrunden

ANNONS
Av tommy norum - Måndag 15 april 15:028 vykort i färg från olika landsdelar i Sverige

Uddevalla. Bäveån.

 

Kungstorget i Uddevalla

 

Kalmar. Larmtorget

 

Strängnäs. Kvarngatan

 

Visby. Burmeisterska huset.

 

Göteborg. Hamnbild .

 

Trollhättan. Slusspart

 

Malmö Motiv vid Vänersbron med Järnvägsstationen..

 

ANNONS
Av tommy norum - 22 december 2018 14:30

                                 

                                     http://www.youtube.com/watch?v=X4KCBaVMh7k                                 

                                                  

                                                
    

                          God jul                    
                        önskar jag alla mina vänner      


                                           

                                            

        

               

                                        

Historien om den svenska Jultomten är en underlig men intressant historia med rötter mycket långt tillbaka i den svenska folktron.Den moderna svenska Jultomten tillkom under andra halvan av 1800-talet när den berömda svenska konstnärinnan Jenny Nyström tecknade en ny sorts tomte vilken var en kombination av det givmilda helgonet Sankt Nikolaus och den gamla svenska tomten.


Men låt oss starta från början…. I gamla tider var det en allmän föreställning att varje gård hade sin osynligaskyddsande. Han kallades tomte då han höll till på gårdarna där han hade sin makt. Det finns berättelser om hur han omärkligt arbetade för gårdens välstånd. Men det gällde för gårdens folk att hålla sig väl med honom. Han var lättretad och tålde inte skämt. Om han blev förolämpad kunde han sluta att hjälpa till med skörden och han kunde på många sätt dra olyckor över gården.


Tomten var också mycket rättvis både mot människor och djur. Att låta ett djur eller en dräng arbeta för hårt innebar att man riskerade gårdens välstånd. Speciellt hästen var tomtens favoritdjur. För att hålla sig väl med tomten satte man ut mat. Särskilt på julafton var detta viktigt. Då gav man tomten en stor skål gröt med smör i. För att kunna äta måste han dessutom ha en sked av trä. Skeden fick absolut inte vara av järn då tomten avskydde metaller.


Den gamla svenska tomten delade inte ut julklappar. På julen skulle han ha gåvor istället. Han sysslade med mycket viktigare saker än att springa omkring med gåvor i en säck. Det finns de som hade sett tomten och kunde berätta att han var liten till växten som ett barn med ansikte som en gammal man med vitt eller grått skägg. Han var klädd i röd eller grön dräkt och gärna en röd toppluva. Denna urgamla gestalt ur svensk folktro fick en egendomlig modernisering under 1800-talet. Den hemlighetsfulle och oberäknelige gårdstomten blev då till den moderna glada jultomten. Jenny Nyström tecknade då en oerhörd mängd bilder av en försvenskad Sankt Nikolaus, vilka spreds via vykort och jultidningar. Den nya tomten blev en mycket god man med andra traditioner som till exempel att dela ut julklappar till barnen.


Hoppas ni alla får en riktigt God Jul!


Tommy Norum

Av tommy norum - 29 augusti 2018 12:52
Köpet av fastigheten där Harrys finns visar hur våra politiker driver näringslivspolitiken i kommunen. Köp dyrt sälj billigt och låt  skattebetalarna får stå för fiolerna . 


Våra kommunalpolitiker har nu i minst 30 år före varje val trott sig ha lösningen på Åmåls kräftgång. Lösningar som man bidragit med under åren har visat sig med facit i hand blivit ett fiasko. Vi har fortfarande en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror. De har med sin politik också lyckats få Åmålsborna att betala en av Sveriges högsta kommunalskatter under åren utan att för den skull ha någon bättre service för medborgarna än andra kommuner.

Åmål har nu också ett annat rekord genom att varit en av de kommuner som tagit emot mest flyktingar per capita. Kommunen är tvingade att ta emot flyktingar enligt den lag som riksdagen beslutade om. Men man kan ju fråga sig hur våra kommunpolitiker tänker att i kommun med de förutsättningarna som Åmål  skall behöva ligga i framkant av mottagandet. Hur tänker man ordna försörjningen till de nyanlända? Hur tänker man ordna boendet? Och hur slår mottagandet på de sociala kostnaderna i kommunen när staten tar sin hand över flyktingarnas kostnader? När det gället arbetstillfällena så förändras väl den inte hux flux bara för att kommunen växt med några hundra flyktingar, snarare tvärt om kan man förmoda. 

Alliansen tror sig I PD ha lösningen med skapandet av enkla jobb (om man nu tror sig ha lösningen varför har man då inte praktiserat det tidigare) där man påpekar att integrationen är viktig där det gäller att få nyanlända och andra arbetslösa i arbete. Alliansen påpekar också att en ny politisk ledning med rätt erfarenhet och kompetens är en del av lösningen. Förra gången Alliansen hade makten i Åmål då trodde man sig också ha lösningen när man med lånade pengar satsade i kultur och fritid (förövrigt något som Socialdemokraterna fortfarande tror ser vi i PD:s insändarsidor) som man trodde skulle göra kommunen attraktiv att bo i och skapa tillväxt. Man var inte ens främmande för att ta till att subventionera privata näringsidkare med miljonbelopp ( Blueshallen med då Dalbo båtar) , något som man fortfarande tydligen inte är främmande för när vi ser att vid köpet av seaside fastigheten på hamnplan så var man med på tåget i kommunstyrelsen  att köpa fastigheten för 8 miljoner genom Åkab  och hyra tillbaka den för 50 000 kr i månaden mot att kommunen fick ta del av hyresintäkterna . Hyresintäkter som aldrig kommer att täcka investeringskostnaderna och driftkostnaderna för fastigheten utan där blir det skattebetalarna som får stå för fiolerna. Det enda parti som reserverade sig i kommunstyrelsen var liberalerna.

Alliansen som nu tror sig ha kompetensen att driva kommunen satsade friskt under sin tid vid makten med lånade pengar, man struntade i att beta av pensionsåtagandet och  Åmåls låneskuld ökade   Man byggde en fabrikslokal för Najad för 78-80 miljoner som i slutändan blev ett fiasko där skattebetalarna fick se ca 50 miljoner försvinna i felsatsningen. Så Alliansens sista mandatperiod blev en dyr affär för skattebetalarna utan att man klarade av att minska arbetslöshetssiffrorna. Fortfarande efter 30 år så tror Allinsens företrädare man sig ha lösningen på arbetslöshetsproblemet genom att satsa på  turism och besöksnäringen.

Kanske en liten överblick vad som skett under åren med de satsningarna utan att det bidragit till att ta ner arbetslöshetssiffrorna. vore på sin plats .  Höghetens skidanläggning kostat Åmåls kommuns skattebetalarna mångmiljonbelopp under åren, Åmåls camping som det investerats i med mångmiljonbelopp med stugor restaurang, Kommunen har under åren hållit arrendatorer av Stadshotellet under armarna med miljoner under åren, Nu gör man samma sak med Harrys , Man har satsat miljoner på centrumutvecklingen med känt resultat med allt mindre affärer. Man satsade miljoner på att göra Åmål till ett fiskecenter med investeringar på Örnäs, Åmålsån med laxtrappa med känt resultat. Man var med i två organisationer en egen där Centern plockade fram en chef ur de egna leden och var också med i Dalsland turist AB .mm . Men det kommuninnevånarna borde fråga sig var tog alla arbetstillfällen vägen som man trodde sig kunna skapa med satsningen på turismen och besöksnäringen och där också kultur och fritidssatsningar var ett led i skapnadet hos Aliansen .

Som vanligt får man väl säga så har politikerna aktat sig noga för att göra utvärderingar och analyser hur det gick med alla satsningar med mångmiljonbelopp på turism och besöksnäringen och sina övriga investeringar. Man gick så långt att man till och med gick med på att lura fullmäktige och medborgarna  genom att gömma investeringskostnader där de inte hörde hemma.  

 

För det skulle kunna avslöja hur dålig kompetensen är bland våra förtroendevalda när man prioriterar var en del våra skattemedel hamnar och vilket resultat det blev. Men det är tydligt att man har inte så mycket att komma med utan det blir samma skåpmat år efter år utan att man hittills ens kommit i närheten av de mål man tror sig kunna få med sin politik. Det enda våra politiker lyckas med är bedriften att skapa en av Sveriges högsta kommunalskatter, en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror och nu även att vi varit med att ta emot mest flyktingar per capita i Sverige. 

Vi är med andra ord svenska mästare i flera grenar. Men vi har också pris i hur vi ordnar till centrum som gav reklam för miljoner påstod våra politiker. Men inte hjälpte det Centrumhandeln lika lite som alla jippon och evenemang gör har det visat sig med facit i hand.  Så det där med att våra politiker tror sig ha lösningen på att skapa arbetstillfällen den sagan har vi hört de 30 senaste åren, vi har fortfarande en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror och en av Sveriges högsta kommunalskatter. 


tn .  

                    

 

Av tommy norum - 24 augusti 2018 10:36

Vänsterpartiet har med Jonas Sjöstedt som partiledare ambitioner att ta över hela det privata näringslivet i sin socialistiver. Han vill ha ett Sverige där arbetarna genom facket tar över kontrollen över de privata företagen.
Man kan ju undra vad som försiggår i huvudet på de som tänker rösta på Vänsterpartiet vars mål är att socialisera alla privata företag och skrämma bort kapitalet från Sverige genom att beskatta det hårdare. Att hägra mot ett mål som i praktiken kommer att betyda att medborgarna som i alla andra socialistiska länder får dela på fattigdomen i stället för rikedomen kan väl knappast vara något att stå efter ?  Vad händer när både kapital och vår kunskapselit söker sig i från Sverige? Blir det då en ny berlinmur som kommer upp för att hindra medborgarna att lämna landet?   Eller tror Jonas Sjöstedt i sin naiva inställning till sin ideologi att också andra länder skall ta till sig Jonas Sjöstedts naiva drömmar där socialismen skulle vara lösningen för ett jämlikare samhälle.


Fråga de som nyss lämnat bojorna från socialismens bödlar runt om i Europa om de vill gå tillbaka till den ordningen där man fick ha taggtrådsstängsel och beväpnade vakter för att hindra medborgarna att fly till västs frihet när det visade sig att socialismen inte höll måttet på den ekonomiska utveckling man trodde sig kunna få genom socialism och planekonomi. 

Jonas Sjöstedt var ju kommunist ända fram till 3 år efter murens fall och stod för de kommunistiska värderingar där mark, privata företag skulle socialiseras där arbetarna skulle bestämma men som i praktiken blev politiker med rätt partibok som tog över. Där man till och med förbjöd fackföreningar som inte var godkända av kommunistpartiet.


Inte så konstigt att Jonas Sjöstat hade svårt att nämna ett enda land som med socialismen som riktmärke har fått det bättre än här i Sverige. För det finns inga sådana länder. Däremot finns det åtskilliga exempel på länders utveckling där väl Sovjetunionens socialistiska planekonomi som man införde efter kriget på våra öststatsländer med Östtyskland som är ett bra exempel skillnaden på  2 politiska system kan få på den ekonomiska utvecklingen för medborgarna. Medan Västtyskland blomstrade så gick det socialistiska Östtyskland i stå och där kommunister blev tvingade att stänga gränserna för att inte helt tappa sin befolkning till det demokratiska västtysklandet som med sin marknadsekonomi blomstrade.


Vi har Kina kontra Japan där Kina i det längsta höll sig till socialismens planekonomi och styrde folket med järnhand som blev allt fattigare. Japan däremot blomstrade ekonomiskt i sin demokrati med marknadsekonomi.  Numera har Kina förstått marknadsekonomins fördelar där man nu tillåter privat företagsamhet som fått landet på kort tid blomstra ekonomiskt.    


För att inte tala om Nord kontra Sydkorea. Eller Kuba som i sin socialism inte förmått att höja medborgarnas standard till en dräglig nivå och har hållits under armarna av det socialistiskt styrda Venezuela med sina oljeinkomster men där man inte lyckats skapa något hållbart för befolkningen trots sina oljemiljarder. Det allt mer statskontrollerade näringslivet har nära nog kollapsat på grund av en ofantlig misskötsel och korruption. Inte ens oljepengarna verkar kunna hålla Venezuela flytande. Kunskapseliten och investerare lämnar landet och socialismens främsta företrädare i Latinamerika har mörka dagar framför sig.


Så hur Jonas Sjöstedt skall kunna få medborgarna att tro att går man över fullt ut till ett socialistiskt samhälle där privata företag och mark skall socialiseras där det i praktiken blir fackets representanter och politiska funktionärer som skall leda det svenska näringslivet i fortsättningen. Att det kommer att ta bort klasskillnaderna i samhället blir nog en gåta för de flesta när man ser facit på hur socialismen totalt misslyckats med den uppgiften runt om i världen. Där lämnar i stället kunskapseliten och kapitalet landet.


Kan bli en kostsam historia för medborgarna i hans socialiseringsiver. Jonas Sjöstat informerade tittarna i utfrågningen om att han inte var främmande för att ta pensionärernas sparade miljarder i pensionsfonderna för att utföra sin politiska naiva socialistiska drömmar. Det borde få en och annan att tänka till . Det vi kan konstatera är att före detta kommunisten Jonas Sjöstedt, partiledare för vänsterpartiet visar i svt:s utfrågning att  de kommunistiska ränderna verkar sitta hårt i hans själ. 

tn

Av tommy norum - 15 augusti 2018 00:23 

En del för hatpropaganda på nätet utan att de verkar vara medvetna om detta. Bengt Hagström är en av dem.

Sverigedemokraterna går till hårt angrepp mot Socialdemokraterna.

Partiet har spelat in en långfilmslång dokumentär om Socialdemokraternas historia.  

”Det här är historien om Socialdemokraterna så som den aldrig har berättats förut”, säger berättarrösten.Min text som inledde inlägget : 

Som man bäddar får man ligga. Socialdemokraterna har i åratal försökt få till det att SD har rötter i nazismen. Men man glömmer att Socialdemokraternas samlingsregering under i stort sett hela andra världskriget försåg Hitler med material för sin krigsindustri i form av malm och verkstadsprodukter som tex kullager. Det var inga enskilda medlemmar det var frågan om utan socialdemokraterna ,Centern, liberalerna och moderater som i samlingsregeringen såg till att förse Tyskland med material för sin krigsindustri. Man tillät också trupptransporter både till Finland och Norge. Det var först när man såg att krigslyckan vände för Tyskarna som man förändrade sin politik. Är man lite synisk så skulle man kunna säga att den svenska samlingsregeringen har bidragit till att miljontals liv gått till spillo på grund av deras fega politik mot Tyskarna och nazisterna under andra världskriget. Lite skillnad när man anklagar enskilda SD medlemmar som startade partiet att ha rötter i Nazismen när man själva som parti var med och höll Nazisterna under armarna med grundmaterial för sin krigsindustri i stort sett under hela kriget. Man förvägrade den Norske kungen att fly genom Sverige utan fick återvända i sin flykt från den tyskarna till baka in i Norge. Prata om att sila mygg och svälja elefanter.. Och det här blev svaret från Bengt Hagström 


Kommentaren av SD:s film av Bengt Hagström lyder som påstår att SD är Nazister vilket han förnekar har skrivit : 

Bengt Hagström Nytidsnazisterna har börjat slå vilt omkring sig. Inte lätt för dem
när de saknar argument och vill dölja sin nutidshistoria men förhoppningsvis så slår det tillbaka!

 

Och helt plötsligt så är inte SD ett demokratiskt parti enligt Bengt Hagström som skriver på sin egen sida : Det finns dock några grundläggande skillnader mellan oss som röstar på demokratiska partier och de som väljer SD och deras brunare ”kusiner”.

 

Ännu ett citat från Bengt Hagström Tråkigt nog bor vi numera i ett av världens sämsta länder enligt SD och deras anhängare. Var nu Bengt fått det uppgifterna ifrån kan man undra.

 

Fast vi bor ju i världens numera sämsta land enligt skräckpropagandan från SD-anhängarna påstår Bengt i ett annat citat. 

 

Bengt drar sig heller inte för att spekulera i om inte de senaste bilbränderna har med SD att göra genom att skriva på sin sida: Andra hävdar att det är en samordnad auktion från SD-anhängare för att lägga rätt fokus på lag och ordning i valrörelsen och inte på klimat och miljö!. Vilka det än är verkar auktionen väldigt samordnad och borde gå att spåra på sociala medier.


 

Som vanligt så har Bengt fått allt om bakfoten och tar alla möjligheter att med fake news försöka inbilla läsarna att det är Sverigedemokraterna som sprider hets på nätet. Lika lite som din hetspropaganda mot SD har något med Kristdemokraterna att göra. Ebba Busch Thor har betydligt mer bakom pannbenet än att  inlåta sig i en hetspropaganda med fake news i botten för att de skall ta avstånd från Sverigedemokraterna. Hon har fullt upp att försöka kravla sig upp till 4% för att inte åka ur riksdagen och förstår att det är med politik och argument med utgångspunkt från sina egna värderingar som man kanske har chansen få tillbaka förtroendet från väljarna inte genom att sprida lögner och annat trams om Sverigedemokraterna.


I Bengts värld så är Sverigedemokraterna enbart uppbyggt på hat  ett påstående som han borde be om ursäkt för kan man tycka. Dät visar han som  exempel på som ”Arkebusera Stefan Löfven, Annie Lööf och Isabella Lövin, ställ dem inför krigsrätt som landsförrädare!” ”Utsätt Annie Lööf för gruppvåldtäkt”

 


Detta är bara en liten del av de hatbudskap som sprids på sajter som propagerar för Sverigedemokraterna skriver Bengt och fortsätter Ställer verkligen drygt 20% av svenska folket upp på denna vulgära avskyvärda hatpropaganda och kan tänka sig rösta på ett parti som enbart är uppbyggt på hat!  


            

 

Mer citat från Bengt Hagström :

Den här mannen ,och då gäller det Jimmie Åkesson, förnekar att SD har nazistiska rötter men har själv varit ( är) nazist. Att så stor del av svenska folket kan tänka sig att rösta på ett parti med sådan bakgrund och att andra partier överväger att samarbeta med partiet är för mig både en stor sorg och skrämmande. Allt för mycket påminner om 30-talets Tyskland!

 

Så här driver Bengt Hagström politisk argumentation inte genom att diskutera politik utan att försöka skrämma medborgarna som tex den här texten:.  

 


Det började inte med gaskammare, det började inte med krig.Det började med ett demokratiskt val, ett val där inget parti fick majoritet. Nazisterna fick drygt 30%, högerpartierna hjälpte dom till makten.Några dagar senare förbjöds yttrandefriheten, journalister förföljdes och häktades. Strax därpå förbjöds andra partier. Fackliga representanter fängslades. Politiska motståndare fängslades. Polisen byttes mot militära grupper. SA och SS

Nationalsocialistiska partiet talade inte om detta före valet .


Tyvärr så går det en röd tråd genom i stort sett alla dina politiska inlägg på din sida Bengt som skvallrar om ett hat mot Sverigedemokraterna som kommer till utryck på olika sätt. Själv ondgör du dig över hatet på nätet när andra gör det men själv så sprider du hat genom dina påståenden. Du som propagerar för allas lika värde, demokratin och att alla skall kunna höras ingen skall diskrimineras. Men Bengt hur står det till med den saken i verkligheten. I min menig så är du en hycklare av stora mått där mestadels av dina politiska inlägg på din sida är ett enda stort hat mot ett demokratiskt parti som du kallar nytidsnazister, är inte demokratiskt, ett parti som är uppbyggt på hat, anklagar för att tycka att Sverige är en av världens sämsta länder och där deras ledare är nazist. 

Jag tror nog att det är mer än de 20 % som tänker rösta på SD som har andra funderingar om partiet än det Bengt försöker göra det till. Och jag tror mig veta att Krisdemokraternas som enligt många politiska experter befinner sig längst ut på den politiska högerskalan där din Ebba Busch Thor som enda partiledare kunna tänkas föra dialog med Sverigedemokraterna i en regeringsställning. Kanske dags att byta parti Bengt.             

 

NOT: Här är den senaste versionen om hatet på din sida Bengt som gäller Sverigedemokarterna .

Varför har hatet tagit över detta land! Hur kan man ha en partiledare för ett parti som sprider hat och som glatt sjunger ”Skottet brann, blodet rannOlof Palme - han försvannLisbeth såg pistolen blänka Strax därefter blev hon änka!” Ska hatet få fortsätta att spridas inte bara mot nysvenskar utan mot andra politiker och andra som inte har samma uppfattning eller vill vi ge rum för människokärlek och inse att vi som lever på detta klotet är bröder och systrar!
Citerar några inlägg från Fb idag som
mig djupt beklämd
”C står för Cancer. En cancersvulst på alliansen”
” De tre värst livslevande socialnazistiska psykopater är utan tvekan Persson-Löfven- Wallström som inom tid kommer att ställas inför rätta i det nya Sverige”
 

 

Det här hatspridandet som du håller på med ger bara mer bränsle till hatbrasan på nätet. Varför inte också försöka blanda in riktig politik med argumentation i politiska frågor från egna värderingar i stället för att ständigt försöka överföra inbillade värderingar på din sida som du tror andra står för.   

 

tn


 

 

  

Av tommy norum - 13 juli 2018 17:43I våra skogslän så är det Älgjakten som är centrum i kalendern där allt är före eller efter Älgjakten. I Åmål så har många Bluesfesten i juli som en riktpunkt. Då lever kommunen upp under några dagar med besökare som gillar att umgås med de som har bluesen som gemensam nämnare
 

          

Gamla kyrkan sedan 1600 talet eller som våra politiker stönar sig till att kalla den kulturmagasinet  inledde Fredagens Blues fest med olika band.


 

       

Både campingen och båthamnen var fulla med bluesgäster.

       

I stadens centrum så rådde full aktivitet där många matställen bjöd gästerna på blues.


 

 

 

   Själv satt jag och njöt av musiken med ett glas Whisky hemma på Örnäs 300 meter från Blusehallen när jag fått nog av bluesupplevelserna i Centrum .. 
   

Av tommy norum - 28 juni 2018 22:17


       
Ni som vill uppleva västkusten i lite lugnare miljö skall passa på i Juni och Augusti då är alla aktiviteter på plats. Då finns det både bilparkeringar och båtplatser i överflöd . Själva tog vi bilen den här gången   Fjällbacka som numera är väl mest på att filmstjärnan Ingrid Bergman tillbringade sina somrar  här. Något som man numera använder flitigt i sin marknadsföring. 1958 kom hon första gången till Fjällbacka där hon tillsammans med Lars Schmidt  bodde på ön Danneholmen  under många år. 

 

 

Ett fotocollage över Ingrid Bergmans vistelse finns på Ingrid Bergmans torg där hennes staty pryder platsen.


Klicka på bilderna för större format


 

    

   

Ingrids aska sprids vid Dannholmen den 5 juni 1983. Från klippan spelade Tompa Hård af Segerstad Duke Ellingtons Come Sunday.

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se