Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av tommy norum - Söndag 31 maj 08:23

 


Anna Dahlberg

Nej, Sverige var inte smartare än alla andra

Tyvärr är det inte det ödmjuka förhållningssättet som har präglat Folkhälsomyndigheten. Tvärtom har andra länders strategier bemötts med misstro och kritiker har avfärdats med ifrågasättanden av deras motiv.

Sverige har rätt och alla andra länder har fel. Trots att en hel värld i stort sett har infört krav på ansiktsmask i offentliga miljöer är Anders Tegnell benhårt emot. 

En liknande skepsis har varit uppenbar i synen på masstestning: ”Att testa många är inget självändamål” slog Tegnell tidigt fast. Så sent som i veckan underströk myndigheten att numerären inte är det väsentliga, utan att testningen är ”ändamålsenlig”. Det vill säga: provtagning av alla med symptom på covid-19 behövs inte.


Tove Fall, professor i epidemiologi, och Annika Linde, tidigare statsepidemiolog. 

Båda rekommenderar att Sverige ska satsa på att testa så många som möjligt, isolera de sjuka och smittspåra i möjligaste mån. På vissa håll i landet går det redan att arbeta enligt den modellen. På andra håll kan man åtminstone trycka ner smittan med hjälp av dessa metoder.

Det borde vara ett självklart vägval. En sådan infrastruktur borde redan ha funnits på plats, men bättre sent än aldrig. 

Det är dags för Stefan Löfven att inta förarsätet i stället för att sitta och oja sig i baksätet. 

 

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/nej-sverige-var-inte-smartare-an-alla-andra/?fbclid=IwAR17TF5ArD0HaYbDob4li2xu84v8x9nwTmsFF-3dZl_X4EEXXg5rw9sPaAY

 

Dela gärna vidare till Facebook är fortarande blockerad några dagar till. 

ANNONS
Av tommy norum - Lördag 30 maj 17:56

      

Då blev det ännu en segelsäsong för Noblesse . En Nord 120 ritad av Olle Enderlein i en av hans  sista projekt i båtkonstruktioner. En båt som har skapat åtskilliga minnen under 35 års seglande med familjen så länge barnen bodde hemma och sedan för oss själva jag och min hustru.. Från första semesterdagen till den sista i 4-5 veckor i 35 år blev resultatet där både Öland och Gotland blev semestermål, Danmark och Västkusten och  Stockholms skärgård vid ett flertal tillfällen , Mälaren där Marinan i Pampas blev hemmahamn en hel sommar. Segeltävlingar som Gotland runt och olika tävlingar runt Vänern var en var ett årligt deltagande under några år. Skilsmässodiket Göta kanal lyckades vi åka igenom 8 gånger utan några problem. De senast 10 åren var våra medtagna minicyklar ett lyft för upplevelserna i våra besöksmål där det kunde bli åtskilliga miltrampande runt besökshamnarna. Numera så vinterförvars  Noblesse i Åmål men har hemmahamn i Karlstad där sonen Andreas Norum med hustru Madeleine och de två sönerna för traditionen vidare i att uppleva Sverige med Noblesse..      
ANNONS
Av tommy norum - Lördag 30 maj 09:53
 

Man kan ju undra hur länge väljarna finner sig i den situationen där politikerna först efter konsekvenserna av den politik man röstat fram i riksdagen börjar inse sina misstag. Vi såg det inte komma - vi har varit för naiva kommer först när man fått spy galla över sina politiska motståndare som påtalat politiken som antingen inte finns eller där de negativa konsekvenserna börjar bli för uppenbara och besvärande. I bland kan man undra vilken värld många av våra politiker lever i som har så har svårt att ta till sig sina felbeslut innan det är försent. Corona satte ännu en gång fokus på våra politikers dåliga framförhållning i politiken där också politiska mål blev satta under lupp inte minst inom hur äldrevården fungerar där inte bara de äldre blir öffer utan också anstälda som har behandlas som gamaldags tjänstejon. Skogsbränderna för något år sedan blev också en tankeställare för hur våra myndigheter sköter sitt arbete i katstroftider. Allt är bra på pappret men börjar man lyfta på stenarna så visar det sig att i politikernas prioriteringar så verkar inte de svenska medborgarnas säkerhet stå särskilt högt i kurs hos våra politiker. Försvaret är också en en  prioritering som stått särskilt högt i kurs de senaste decenierna hos våra ansvariga politiker. Polisens dåliga resurser blev också uppenbar allt eftersom nya medborgare tog plats i det svenska samhället med en ökad brotslighet i grövre brott som våltäkter, personrån och skjutningar , bilbränder som är uppenbara konsekvenser av den naiva migrationspolitik. Att man sedan har svårt att ta till sig och uppfatta de svenska pensionärenas levnadsstandard där allt fler kommer under fattigdomsstrecket  Tänk att inte uppskatta mer den generation som bevisligen arbetat mest och längst i hela Europa i hela efterkrigstiden och som lagt grunden till Sveriges välstånd. Men i stället för att uppskatta deras insats nu så försöker man göra dem till syndabockar för de ökade kostnaderna till att driva runt landet. Men nog borde även våra ansvariga nollor i riksdagen till slut förstå att det finns betydligt efektivare alternativ där den stående inbjudan till alla med eller utan skyddsskäl från andra länder- en miljon de senaste 10 åren - där allt för många aldrig kommer in på arbetsmarknaden där många blir försörjda med våra skatter hela livet utan att lagt en krona själv. Våra pensionärer betalar skatt på sin pension som i alla andra sammanhang räknas som en uppskjuten lön som man dyrt fått betala av sitt löneutrymme för att täcka pensionsavgiften som arbetsgivaren betalar in. Men det är väl som i många andra sammanhang där politiker är inblandade - Det hade vi inte en aning om.                


Ni får gärna dela inlägget. Själv är jag blockerad i några dagar till att dela vidare eller att skriva på mina Facebook sidor.

Bilden kan innehålla: 4 personer, text

Av tommy norum - Torsdag 28 maj 18:24
 

Fallet med Thomas Anderssons pappa, 81-åriga Jan, har uppmärksammats av flera medier de senaste veckorna. Däribland av oss på SVT. Foto: SVT

Agenda om bristerna i vården av covidsmittade äldre

Publicerad 24 maj 2020
Omkring 4 000 svenskar har nu avlidit i covid-19. De flesta var äldre människor, över 70 år.
Knappt hälften av de avlidna äldre bodde i ett särskilt boende eller äldreboende som det brukar kallas.

Färsk statistik från Socialstyrelsen visar att en mycket stor andel av de äldre som avlidit på äldreboenden i sviterna av covid-19 – omkring 90 procent – aldrig erbjöds någon vård på sjukhus. De blev kvar på sina boenden och dog där. 

 

Men samtidigt har det visat sig att läkare som har fattat avgörande beslut för de äldre covidsjuka på särskilda boenden i en del fall gjort det över telefon – utan att på plats träffa och undersöka patienten. Det är en effekt av Socialstyrelsens rekommendation under pandemin, om att fysiska läkarbesök ska undvikas och bedömningar istället ska göras på distans. 


https://www.svt.se/nyheter/inrikes/agenda-om-bristerna-i-varden-av-covidsmittade-aldre


Visa källbilden


Yngve Gustafson som är professor i geriatrik vid Umeå universitet är djupt oroad över vilken vård som sjuka äldre får på äldreboenden under coronapandemin. I vissa fall sätts det in palliativ vård, vård i livets slutskede, utan att anhöriga är underrättade eller att läkaren ens träffat patienten.
– Ibland vill man råda anhöriga att polisanmäla, det är extrem vanvård, säger Yngve Gustafson.

I SVT:s Agenda under söndagskvällen blev debatten stundtals het mellan Yngve Gustafson och Thomas Lindén som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

I flera medier har Yngve Gustafson liknat den palliativa vården vid aktiv dödshjälp, något som Thomas Lindén vänder sig mot.

– Överlag är äldrevården bra i Sverige. Att likna vården vid dödhjälp är att tappa proportionen i debatten, säger Thomas Lindén.

Men Yngve Gustafson står fast vid sin kritik.

– Jag har uttryckt mig provocerande för att få reaktioner från chefer och ministrar. Och det har börjat röra på sig, säger han till SVT Västerbotten.

I klippet ovan kan du se en bit av debatten i SVT:s Agenda.

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/umeaprofessorns-harda-ord-i-tv-extrem-vanvard?cmpid=del%3Afb%3A20200526%3Aumeaprofessorns-harda-ord-i-tv-extrem-vanvard%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR3KxXn42yzBL5s7Xh7Lin-jBN_4YKL9eCpSoAkoB_Edza6DQyAtuRh2_8s

Av tommy norum - Onsdag 27 maj 00:34

               Norska Sentios senaste opinionsmätning 


S  28,2%   SD 22.2%  M 19,4%  V 9,2%  KD 7,8% C 4,7% MP 3,5%  L 3,1%  

Av tommy norum - Söndag 10 maj 12:03
Visa källbilden


 

 

Dödstalen i Sverige på grund av Corona har rusat i höjden framförallt inom äldreomsorgen runt om i landet. För våra politiker så finns det inga ekonomiska gränser när man skall skydda och värna om medborgare i andra länder. Man prioriterar sina politiska drömmar i både ditten och datten som man hoppas skall ge avtryck i eftervärlden. Man ser till att få sin politik uppfylld genom att i tid och otid skinna medborgarna med allt högre skatter för att få igenom sina förslag. En grupp som nu i åratal kommit på undantag är våra pensionärer som varit med och byggt det här landet till vad det var en gång. Det är inte bara pensionerna som nu ännu en gång nu är på väg att sänkas - nu på grund av Corona krisen . Nu uppdagas det också i dessa Coronatider hur dåligt man prioriterat vår äldrevård ute i kommunerna där riksdagspolitikernas politiska mål om en fristad i Sverige för världens alla flyktingar och där man fört över det ekonomiska ansvaret till kommunerna utan att få ut full ekonomisk kompensation. Något som fört med sig ekonomiska problem ute i kommunerna som bland annat fört med sig  inskränkningar i äldrevården. Något som kan  vara en delförklaring till de höga dödstalen i äldreomsorgen.                   

  

Något som nu blir bekräftat - när de anställda inom vården börjar öppna sina hjärtan i sin  frustration vad som pågår på arbetsplatserna inom äldreomsorgen . Mellan 16/3 - 22/4 inkom det drygt 300 anmälningar till IWO där hundra av dessa rör sig om bristen på skyddsutrustning i kontakt med de äldre och där man av förklarliga skäl misstänker att det är orsaken till smittspridningen. Att sedan  "Vårdpersonal tvingas jobba sjuka" som SVT:s granskning visar att personal jobbat trots sjukdom då i kombination med brist på skyddsutrustning är troligtvis den avgörande faktorn till att smittan spridits på våra äldreboenden vilket den ökande förfrågningar till tjänsten 1177 Vårdguiden skvallrar om när personalen  försöker få bekräftelse på om  det är okej att stanna hemma om man känner sig sjuk. 

 

Frågan är  väl om det i första hand blir våra politiker som är ansvariga för den utvecklingen där arbetsgivare kan ställas inför rätta när Corona pandomin är över. Här visar det sig att arbetsgivarna både i den offentliga och privata vårdkedjan inte fullt upp har levt upp till sitt ansvar med riskanalyser, iakttagande av en försiktighetsnorm där man med alla till buds medel är skyldiga att skydda de boende och i den öppna vården.

 

När man skrapar på den fina fasaden som våra ansvariga politiker försöker måla upp så visar det sig i dessa tider att det är lite si och så med den varan man vill visa upp. Vid undersökningar så visar det sig att ca 30% av de anställda inte följer kraven på hygienen. Det visar sig att arbetsgivarnas arbetsledning många gånger saknar kompetens till att föra en vettig och förståelig information om skyddsföreskrifter och arbetsmetoder för att skydda sina vårdtagare. Det visar sig också att många anställda inom vården språkmässigt inte klarar av ta emot och förstå vilka krav som finns för att skydda de äldre. Man har också arbetsscheman där de anställda inom hemtjänsten tvingas till så många besök per dag att det blir en omöjlighet att också ta hänsyn till att skydda de äldre fullt ut.

 

Vi får väl se om Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog får rätt som  tror  att arbetsgivare kommer att ställas inför rätta när Corona pandemin är över - om nu inte våra ansvariga politiker fördrar att sopa eländet som försiggår på våra äldreboende och i hemtjänsten under matta så man slipper stå till svars för att tusentals äldre fått sätta livet till för att både arbetsgivare och politiker inte skött sina ansvarområden fullt ut.    

 

tn 

Av tommy norum - Torsdag 16 april 10:16Visa källbildenI spåren av den naiva invandringspolitiken så kommer det fram konsekvenser av den  som våra politiker helst inte vill låtsas om. Trots att i stort sett alla  partier trycker på att det är viktigt att nyinflyttade lär sig svenska språket, trots att samhället lägger ner  hundratals miljoner på språkundervisning där man får betalt för att lära sig språket så fallerar hela den politiska drömmen om ett mångkulturellt samhälle när det visar sig att både våra ansvariga politiker och de nyanlända verkar strunta i resultatet av den insatsen som görs med våra skattemedel för att integrerar de nyinflyttade i samhället. .

Våra äldre i omsorgen får betala ett dyrt pris för den fallerade drömmen när det visar sig att på sina håll så når knappt hälften som jobbar i omsorgen inte kommer upp till  rekommendationerna  för svenska språkkunskaper enligt en granskning av kommunalarbetaren. Kanske inte så konstigt att  Corona sprider sig som en löpeld på våra äldreboende när det visar sig att knappt hälften av de anställda på vissa håll inte har kapacitet att ta till sig det svenska språket fullt ut. Man kan ju fråga sig hur de instruktioner som finns för att hindra smittan hos vårdtagarna går hem med den verkligheten i äldreomsorgen.

Konstigt land vi lever i när vi I Sverige öppnar  äldreboende för invandrare för att de skall få en miljö där det talas hemlandets språk medan de svenska äldre på våra boende blir det tvärt om de får i allt högre utsträckning vårdgivare som man inte kan kommunicera med. Något som våra ansvariga politiker helt tycks ignorera runt om i landet. Vem som har ansvaret för att den situationen borde nog en och annan fråga när det kanske visar sig att många invandrare går på svenskundervisning för att lyfta bidragen och inte för att lära sig språket förstår man när man med facit i hand kan analysera resultatet av den undervisningen.

När man läser Kommunalarbetarens larmsignal med för ett flertal Lex Sarah-anmälningar som gjorts där äldre personer utsatts för livsfara till följd av språkförbistring hos omsorgs- och hemtjänstpersonal, antingen i kommunikation med brukarna eller genom att de inte förstått sina arbetsuppgifter, inte kunnat läsa instruktioner, inte förstått muntliga anvisningar från chefer, inte förstått vilken telefon som är larmtelefon och vilken som är för andra samtal osv. Våra ansvariga politiker har mycket på sitt samvete när man skrapar lite på ytan av det som gått snett när man försökt skapa det mångkulturella samhället med mestadels flyktingar från andra kulturer, med andra religiösa bakgrunder, och många gånger med en skolbakgrund som inte platsar i ett modern samhälle. Det är inte bara våra äldre som får ta smällen för en sådan naivitet utan hela samhället har fått ta stryk där allt fler känner sig otrygga i det mångkulturella samhälle som våra ansvariga politiker byggd upp utan en tanke på vilka konsekvenser det får för de som bott och verkat här i hela sitt liv.

Det är inte bara pensionerna som fått stryka på foten för de äldre utan också omsorgen där många fått betala ett dyrt pris i form av ond bråd död i dessa Coronatider när det visar sig att våra politiker, myndigheter inte fullt upp tar sitt fulla ansvar att till varje pris skydda de gamla. Det var tacken det för att vara med och byggt upp Sverige till vad det är- eller kanske var en gång innan klåfingriga politikers drömmar om det mångkulturella samhället satte stopp för den utvecklingen våra gamla en gång påbörjade.                     tn

Av tommy norum - Onsdag 12 feb 11:16 Visa källbilden
 
 
Det är inte bara läsarna som i allt större utsträckning lämnar gammelmedia och i stället tar in sina nyheter på sociala medier Läsarna upplever i allt större utsträckning att man får mer rättvis bild av det som händer i de sociala medierna än det gammelmedia förmedlar. Nu har också annonsörerna börjat lämna mediehusen runt om i landet och satsat sina kort i allt större utsträckning på att annonsera i sociala medier. Drakarna Aftonbladet och Expressen börjar inse att intresset för dera produkter minskar i allt högre takt både bland läsare och annonsörerna vilket också medför stora besparingar kommer som ett brev på posten.
70 journalister har hittills fått söka nytt arbete på grund av sparpaketen och fler väntas om inte utvecklingen på annonsmarknaden vänder. Men med ett media som allt fler anser har lämnat sin journalistiska heder i att förmedla nyheterna.  Lämna därhän det men vill skall hända, något som många allt för ofta upplever i både Tv och press att  journalisternas politiska hemvist lyser igenom i reportagen. Något som också för med sig i att det blir allt färre som kommer att sakna förändringen som är på gång- där de stora mediedrakarna får allt mindre utrymme att skapa opinioner med utgångspunkt från sin politiska agenda man tillhör. Där man inte allt för sällan använder både mörkning, fake news och total tystnad när verkligheten sätter spår i nyheterna som man helst vill undvika att rapportera om. Konsekvenserna under många år som uppstått av den naiva flyktingpolitiken har man fortfarande svårt att ta till sig och förmedla till läsare och tittare på ett neutralt sätt.      
 
tn
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1
2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se