Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av tommy norum - Tisdag 19 nov 18:10

Dela gärna vidare det här inlägget är själv blockerad några dagar att dela och skriva på min facebook sida.  

 Visa källbilden
Ett parti som gör allt för att inte avslöja sin egen historia, bygger upp hela sin politiska existens  på att misskreditera andras när argumenten för deras politiska agenda inte riktigt räcker ända fram. Ett parti som visar ett farakt mot sina politiska motståndares åsikter.  Aldrig mer en sosse varken i politiken eller facket sprider sig runt om i Sverige som en löpeld när nu den socialdemokratiska värdegrund som man hela tiden hänvisar till visar sig vara rena rama bluffen.
 
 
 
 
Det här inlägget som finns här under bryter mot våra communityregler om nakenhet eller sexuell aktivitet det randerade mig till 3 dagarars blockering på facebook. 
karlskronabloggen.se/2018/08/01/ett-folk-ett-parti-socialdemokraternas-historia/?fbclid=IwAR1S_MiLIC5ADpfjibHQs49qGKELREP1Szw-iy7AwCLjjSurrGPmeoUDP6c

https://youtu.be/W56ZKUVECWs

 

 

 

Statusuppdatering för underlaget till blockeringen


https://dokumentar.samtiden.nu/ :Socialdemokraterna visar nu sin desperation genom att med sina medlöpare i Facebooks censur grupp stoppa face bok inlägget- Ett folk, Ett parti – Socialdemokraternas historia - med motiveringen att inlägget bryter mot deras communityregler om nakenhet eller sexuell aktivitet där man ger exempel i inslaget där företeelsen förekommit. 00:00:00 - Prolog 00:03:38 - Rasbiologi 00:23:06 - Nazisterna 00:43:26 - Judarna 01:08:55 - Tandexperimenten 01:19:34 - Tvångssteriliseringarna I 100 år. Bara att för var och en och göra sig en egen bedömning vad de håller på med. . Att blanda ihop korten i sina försöka att stoppa Socialdemokraternas historia så uppenbart genom att hänvisa till nakenhet eller sexuell aktivitet som förekommer i filmen i form av dokumentärfilmer både från utrotningsläger och inom de biologiska experiment som försiggick med Socialdemokraternas goda minne säger en del om den desperation som sprider sig inom rörelsen när man försöker dölja sin egen historia. men där man ostört vill fortsätter att angripa andra partiers historia. Man får nog har väldig konstig sexuell fantasi eller konstig verklighetsuppfattning om man i de situationerna som filmen visar nakna kroppar skulle ha någon koppling med det sexuella att göra.

 

Här kan ni se filmen utan att facebook kommer åt att censuera eller blockera den.

 

karlskronabloggen.se/2018/08/01/ett-folk-ett-parti-socialdemokraternas-historia/?fbclid=IwAR1S_MiLIC5ADpfjibHQs49qGKELREP1Szw-iy7AwCLjjSurrGPmeoUDP6c

 

https://dokumentar.samtiden.nu/

ANNONS
Av tommy norum - Lördag 16 nov 11:38

Visa källbilden

Man har börjat tröttna på vänsterliberalernas politik att ge amnestier till höger och vänster under åren till personer utan flyktingstatus och där man hänvisar till humanism i stället för sakskäl för att få uppehållstillstånd. 
                     

  Aftonbladets och Svenska Dagbladets senaste opinionsundersökningar visar enstämmigt att Sverigedemokraterna växer på bekostnad av S och M . Vilket parti som egentligen är störst i nuläget finns det inga säkra svar på men med utgångspunkt från hur samhällsklimatet är och vilka som har det politiska ansvaret så är chansen för att SD:s framgångar kommer att fortsätta i opinionsundersökningarna fram till valet. Fortfarande så vill man gärna låtsas att det där med enstaka opinionsundersökningar skall man inte ta så alvarlig. Men när nu tendensen är så uppenbar under flera mätningar att SD går framåt borde vara mer oroväckande för de övriga partierna.

 

Analyserna duggar tätt bland skribenterna där Vänstern förklaring är ekonomiska och sociala faktorer med en ohämmad marknadsliberalism på bekostnad av välfärden som orsak. Att SD:s klara besked om invandringen skulle vara orsaken vill man helst inte ta till sig för det skulle ju också visa att allt fler medborgare till slut börjat anamma Sverigedemokraternas syn på vilka konsekvenser den aningslösa migrationen fått för det svenska samhället. Att sedan vänsterliberalerna fortsätter att hävda migrationens fördelar och där man gång på gång lämnar Sveriges officiella asylpolitik med upprepade amnestier som släpper tusentals nya medborgare fria till att ta del av den svenska välfärden utan att de har ett flyktingstatus är också en del i väljarnas omprioritering var man nu lägger sina röster.

 

Man tar politiska beslut som får 9 000 afghaner utan asylskäl rätten till att bo, ta del av vår välfärd om man klarar av gymnasieskolan där man också är beredda att ta hit deras tusentals anhöriga som kommer att fördelas ut i kommunerna där de skattetyngda medborgarna i slutändan får stå för uppehället medan staten som vanligt springer i från sitt ansvar med vänsterliberalernas goda minne.

 

Man måste vara ovanligt korkad om man inte förstår varför det enda partiet som stått rakryggad ända från början i flyktingdebatten också växer i spåren efter den invandringshysteri som drabbade Sverige där fördelarna som bättre ekonomi, för att klara den allt växande äldrebefolkningen, där det mångkulturella samhället hägrar och där alla antydningar till protester möttes med slagord om rasism, solidaritet, nazism i ett politikerklimat där man länge vägrade se samhällskonsekvenser av den förda politiken.

 

Med facit i hand och med tanke på att vänsterliberalerna fortfarande vill fortsätta på den inslagna linjen med en fortsatt hög invandring, trots de tydliga signaler den politiken lett till i samhället. Om inte så borde statistiken över att i de brottsmål som leder till fängelse där har en övervägande del av de dömda invandrarbakgrund. Våra fängelser är överfulla trots att bara en liten procent av alla brott blir uppklarade. Det är facit på den politiken som nu allt fler visar inte håller länger, den politiken som skapat utanförskapsområden, dödsskjutningar, sprängningar, en ökad drogförsäljning, ett ökat klassamhälle med bilbränder och en allt ökande otrygghet bland medborgarna och där allt fler nu ser Sverigedemokraterna som en möjlighet att  få en annan politik än det vänsterliberalerna står för som innebär fortsatt bränsle påfyllning  på de bränder  som nu härjar runt om i Sverige.

tnANNONS
Av tommy norum - Torsdag 7 nov 14:10Skandalen om Paolo Macchiarini med ett forkningsfusk i botten där  sex av åtta patienter avlidit efter transplantationer.

Skandalen där Konsultlöner på 700 000 kronor per månad, massflykt av personal och patienter som dör i väntan på vård.

Skandalen om slutnotan för alla olika upphandlingar, sjukhusdriften och räntor som landade på runt 70 miljarder kr, .

 

Visa källbilden

Sjukhusdirektören Björn Zoëga vägrade  att ställa upp och förklara turerna runt hur man skött handläggningen av anklagelserna om en chefläkares påstådda rasistiska beteende i sin tjänsteutövning.


Skandalerna duggar tätt på Karolinska universitetssjukhuset och trots upprensningar i sjukhusledningen så verkar det inte göra någon skillnad när vi ser hur den nya ledningen hanterat en överläkare där man mer lyssnat på en PK kollektiv som arbetar mot rasism på sjukhuset, en enskild läkare med judisk bakgrund än tar till sig resultatet från en oberoende utredning av en advokatbyrå , arbetskamrater på avdelningen han basade över som visade sig har en helt annan uppfattning än den enskilda läkarens uppfattning om arbetsförhållandet på avdelningen.

 


Pinsamt när man förstår att ledningen för att inte få ytligare en skandal på halsen  känner sig tvingade att agera med utgångspunkt från amerikanska människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Centers hot att få ytligare en skandal på sig om man inte följde direktiven att göra sig av med chefläkaren som anklagas som rasist men som det visat sig genom den oberoende utredningen blev helt friad från anklagelserna.

 

Medier rapporterar om en skandal som visar sig inte finns mer än i egotrippade journalisters fantasi  som ser en klyschig  rubriksättning på löpsedlarna viktigare än att forska i vad som är sanning i nyheten .Under hösten 2018 börjar flera svenska medier rapportera om den påstådda antisemitismen på Karolinska. Det är nästan uteslutande den anmälande läkarens vittnesmål som återges.

 

Samtidigt i  december 2018 hamnar Karolinska på en lista över de tio värsta antisemitiska händelserna i världen under det gångna året. Listan publiceras av den amerikanska människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center. Men med bakgrund för vad som kom fram i Uppdrag gransknings reportage så får man väl säga att då har man inte mycket att komma med när man ser sig tvingade att blåsa upp något som visar sig i en oberoende utredning inte är någonting annat än en anställds fantasiupplevelser och feltolkning om hans arbetssituation.  Anmälningar som förövrigt varit ett  mönster som han flitigt använt mot samtliga sina chefer han arbetat under åren han varit anställd på Karolinska.  
  

Uppdrag gransknings reportage om tillståndet på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm avslöjar inte bara en inkompetenta sjukhusledningen i arbetsmiljöfrågor utan också hur media drakarnas syn sin roll i nyhetsförmedlingen och inte minst den amerikanska människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center syn på hur man hanterar sanningen. Där man skrämmer sjukhusledningen att rättar ni inte in er i ledet så skall vi ställa till ett litet helvete för er.
 
Här har vi en samling tidningsredaktioner som totalt tappat fokus på sin roll när man utan varken att undersöka eller med sunt förnuft slår på stora trumman med påståenden och anklagelser som visar sig vara rena falsarier när man fått ta del av den utomstående utredning som den Karolinska ledningen beställt av en oberoende advokatbyrå om arbetssituationen på sjukhuset i vad är falskt och vad som  är sanning  av alla de rykten och påståendet som cirkulerade runt om  chefläkares påstådda förhållande till rasism och påståendet att det fanns en utbredd rasism  på arbetsplatsen.
 
Jag vet att jag inte är rasist. Jag vet att jag inte är antisemit. Jag litar på att sanningen ska komma fram, säger överläkaren Inti Peredo i programmet i SVT. Och nog fick vi som såg på programmet  en ganska klar bild vad som försiggick på arbetsplatsen där en läkare med judiskt bakgrund kände sig förbisedd i sin karriär både arbetes och lönemässigt och anklagade överläkaren  sin chef Inti Peredo att det fanns rasistiska skäl bakom han påstådda situation. Att sedan både arbetskamrater i programmet eller den utredning som låg på bordet från den advokatfirman konstaterat att fanns inte  några tendenser till rasism från Inti Perodo på hans avdelning han basade för.
 
Aftonbladet som tydligen såg ett scoop i nyheten där överläkaren har delat flera bilder som experter som myndigheten Forum för levande historia, Svenska kommittén mot antisemitism och den amerikanska organisationen Simon Wiesenthal center klassat som antisemitiska. Något som Journalisten och författaren Göran Rosenberg, vars föräldrar överlevde Auschwitz när han tar del av bilderna  anser att tre av dem inte är antisemitiska. Den fjärde, med flickan från Hitlerjugend, tycker han är problematisk – men säger att den måste ses i sitt sammanhang och med bakgrund från hans andra bilder som ger helt andra signaler än antisemitism.
Det hela verkar vara en storm i ett vattenglas men där den Karolinska ledningen faller till föga för människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center krav för att inte hamna i skottgluggen för ännu en skandal i media .Skandaler som duggat tätt de senaste åren. Att sedan Sjukhusledningen beklagade sig för representanten för Simon Wiesenthal Center att man inte helt ut kunde tillgodose deras önskemål om att ge Inti Perodo sparken för det sätter arbetsrättsliga regler stopp för. Men en omplacering där nu en kompet läkare får räkna gem som en anställd lärarkollega uttrycker sig i stället för att operera.
 
Sjukhusdirektören Björn Zoëga vägrade  att ställa upp på någon intervju i samband med reportaget men skickar till slut sin pressekreterare som får den omöjliga uppgiften att försöka förklara de sakliga grunderna för omplaceringen av chefläkaren vilket hon naturligtvis gick bet på när hon i den upprepande frågan hela tiden svarade att det finns andra faktorer än den utredning som man beställt helt befriade Into Peredo från anklagelserna. Vilka de andra faktorerna var blev obesvarade i att hon helt plötsligt lämnade intervjun framför en snopen journalist från Granskning Uppdrag som ännu en gång avslöjat hur det går till bakom kulisserna inte bara i den offentliga världen utan också hur media ser på sin roll som undersökande där rykten i stället för sanningen blir scoop att sälja lösnummer på.                    .
 
tn 

Av tommy norum - Lördag 2 nov 11:18 

Det är nog många som upplever gammal media som en spegel av ryska Pravdas sätt att föra ut sina nyheter helt utan granskning om sanningshalten i  vad som presenteras ut från maktens boningar. .I dagens Sverige så upplever många aktörer att det är sanningen som är det största hotet mot makten. När makten och deras lakejer försöker dra paralleller mellan de som kritiserar dem till  nazism, eller rasismen eller att de är allmänt opålitliga. Något som media sväljer med hull och hår utan göra sig besväret att med undersökande journalistik försöka ta reda på verkligheten i sakfrågorna. Har man inga argument för sin sak då tar till bruns metningen till och med i klimatpolitiken. Har media slutat granska konsekvenserna av makten härjningar i samhället utan i stället inriktat sig på dess kritiker ?

 

När Leif Östling, tidigare vd för Scania och före detta ordförande i Svenskt Näringsliv, gick ut hårt mot svensk invandringspolitik som han menade varit för generös-något som han inte är ensam om att tycka . Han menade att vissa grupper har svårt att anpassa sig till det svenska samhället och exemplifierade med att peka ut en nationalitet som enligt honom hade svårt att komma i tid på Scaniafabriken i Oskarshamn. Något som han ansåg som ett konstaterande och inte rasistisk som många ville ha det till. Om han sedan hade rätt i sitt konstaterande det sopade media under mattan för resultatet  hur sant den än var är inget som man vågar förmedla vidare lika svårt som de har att förmedla att våra fängelser är överfulla med brottslingar med invandrarbakgrundSwebb-TV är en av de aktörer som är en nagel i ögat på många där man tillåter opponenter till klimat, flykting och energipolitiken få sin stämma hörd med andra utgångspunkter i sin syn på verkligheten än det som PK eliten företräder i nyhetsflödet. En kanal  som enligt många inte skruvar på sanningen och den skulle ju inte finnas om det inte fyllde en funktion. Brister hos SVT skapar uppenbarligen incitament för andra aktörer att agera till fromma för oss nyhetskonsumenter som själva vill avgöra och ta ställning i de olika sakfrågorna som kommer upp på bordet.

 

När får vi tex höra att gammalmmedia med PK eliten ifrågasätter straffsatserna och ungdomsrabatterna  med utgångspunkt från offren. När SVT:s ”Uppdrag granskning” berättade nyligen om Hassan som är 19 år och som varit misstänkt för över 200 brott sedan 2015 kunnat fortsätta sin kriminella bana för att han aldrig har straffats ordentligt utan bara fått nya chanser av de sociala myndigheterna. Nog vore det klädsamt för PK medierna att kanske i första hand fokusera sig på att kritisera de sociala myndigheternas likgiltighet inför problemen, inrikta sig på  brottsoffren och den ökade otryggheten som många känner i samhället på grund av sådana som Hassan som får härja fritt utan att samhället ingriper.

 

Poliserna kan inget göra och de har tappat sin respekt och trovärdighet gentemot de kriminella ungdomarna. Oavsett vad ungdomarna gör leder det inte till några konsekvenser. Domare, advokater och sociala företrädare, kriminologer där också politiker figurerar får företräde i media debatterna om straffsatserna i ungdomsbrottsligheten och där anses frihetsförvarande var  både kränkande och fel med tanke på ålder och framtida chanser för  en rehabilitering till samhället. Vad offren till de 200 brotten som Hassan eller andra unga aktörer varit misstänkt för det intresserar inte media eller politiker som verkar helt oförstående till att sätta den ökade otryggheten medborgarna känner i samhället till just sådana som Hassan med följe som fått härja fritt utan att samhället säger ifrån. Hur man nu skall komma tillrätta med problemen de ansvariga politikerna skapat med sin politik utan att de har vilja eller förmågan att förstå dem kan man undra och när de så kallade experterna på området helt ignorerar konsekvenserna av sitt ställningstagande.?    

tn   
Av tommy norum - Tisdag 29 okt 17:43Visa källbilden

Regeringen måste beordra polis, åklagare, domstol, skatteverk, och militären att avdela personal till ett operativt nationalgarde för rikets inre säkerhet och tilldela dem ekonomiska resurser utöver det vanliga skiver Sven-Åke Runelid .
Sven-Åke Runelid
·

Öppet brev till regeringen


Vi måste öka brottsligheten för att minska den.En paradox i sin tvetydighet men ändå den enda möjlighet till en förändring. Ett samhälle som hela tiden är tvåa på brotten blir som för det lag som är tvåa på pucken- man förlorar matchen.


Att rycka ut och släcka oroshärdar, när det hela tiden blossar upp nya, känns uppgivet och hopplösheten sprider sig i leden. Det är dags att vända på kuttingen!
Regeringen måste beordra polis, åklagare, domstol, skatteverk, och militären att avdela personal till ett operativt nationalgarde för rikets inre säkerhet och tilldela dem ekonomiska resurser utöver det vanliga.
Tillsätt 300 poliser i varje polisregion samt personal från de andra myndigheterna i en kraftsamling värt namnet. Uppdraget blir att angripa roten till det onda i en operation typ ”rent mjöl i påsen”.
Ett samlat totalangrepp mot all droghandeln, som i förlängningen tillintetgör de kriminella gängens möjlighet till snabba cash.
Rent statistiskt kommer narkotikabrotten att öka lavinartat i början för att så småningom minska drastiskt. Om man ger nationalgardet en möjlighet att hänga på över tid så kommer de att jaga ”buset” till vägs ände och göra deras verksamhet till ett rent helvete.


Militären? Ja, kan vi skicka fredsbevarande styrkor till främmande länder borde vi kunna använda samma enhet i de inhemska områden där händelser idag närmast liknar inbördeskrig.
Kraftsamla och se till så att vi återtar initiativet och blir bäst på plan.

Av tommy norum - Tisdag 22 okt 11:23


Sossarna svek det sekulära Sverige. Gjorde upp med Muslimska Brödraskapet - skriver Nya Arbetartidningen


 https://www.arbetartidningen.se/2019/09/19/sossarna-svek-det-sekulara-sverige/

Socialdemokraterna hade kunnat stå för väldigt positiv handling. En handling som påverkat både väldigt många människor och som hade haft en långtgående betydelse för deras liv om man inte i första hand såg de muslimska invandrarna som en stor tillgång i att få fler röster och behålla den politiska makten. 


Uppgörelsen mellan S och Muslimska brödraskapet

 

Redan 1999 gjorde Socialdemokraterna och Muslimska brödraskapet en skriftlig uppgörelse via dåvarande Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska Råd. Dessa sidoorganisationer fick agera buffertar så att huvudorganisationerna slapp skylta. I det dokument som utgör grunden för uppgörelsen framgår att S tar på sig att hjälpa Muslimska brödraskapet till politiskt inflytande i Sverige! Samtidigt är det underförstått att islamisterna i ”brödraskapet” ska utnyttja sitt inflytande till att få muslimerna i Sverige att rösta på S. Idag har islamisterna även skaffat sig ett politiskt inflytande inom andra partier. Mest uppenbart inom MP. Men i viss mån även inom V.

Muslimska brödraskapet har alltid strävat efter att framställa sig som representant för alla muslimer – vilket de inte är. Tyvärr har de politiska allianserna med de ”rödgröna” ökat ”brödraskapets” prestige bland Sveriges muslimer och därmed hjälpt dessa att framstå som talespersoner för alla

 

Därmed slog Socialdemokraterna sönder en av grundvalarna till en framgångsrik integration. Istället lade (S) en av grundstenarna till utanförskap och de parallella samhällen som idag existerar runt Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och som kan anas även på andra orter.

Den stora positiva insats som Socialdemokraterna kunde ha gjort för alla de människor som har kommit till Sverige från muslimskt dominerade länder hade varit att skapa ett sekulärt alternativ för dem. En majoritet av dessa vill nämligen skilja på religion och politik men det har tydligen inte Socialdemokraterna fattat utan de ser invandringen av muslimer som ett sätt att värva röster till socialdemokratin för att i förlängningen få chans att behålla den politiska makten i Sverige.  

 

tn

 

Av tommy norum - Tisdag 8 okt 15:10Är det utsvävningar med resor till alla världens hörn , restauranginvesteringar, ett utökande antal tjänstemän med arbetsuppgifter som turism. hamnfester, och centrumutvecklare och åtagande i flyktingmottagandet som sätter sina spår när det nu aviseras  om nerskärningar i äldreomsorgen på 8 miljoner.???????     Bara att konstatera att den politiska ledningen i Åmål  med Socialdemokraterna , Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lika dålig koll på den kommunala ekonomin och i hur man skall prioritera hur våra gemensamma tillgångar bäst  skall komma kommuninnevånarna till del som de borgerliga under Centerns ledning på sin tid. De borgerliga satsade hej vilt i fritidssektor och kulturen i tron att de investeringarna skulle få en dynamoeffekt i kommunen med investeringar som skulle sänka arbetslöshetssiffrorna. Då fanns det inga heliga kor utan det satsades friskt med kommunala subventioner till privata investerar med lånade pengar i tron att det skulle lyfta kommunen. Man struntade i den allt växande skulden till pensionsfonden , man struntade i att investera och underhålla i det kommunala bostadsbeståndet. . Det var åtskilliga skattemiljoner som rann ut i sanden under den tiden till projekt som skulle  stärka kommunen med fler arbetstillfällen, och mer skatteintäkter men som i stället blev tvärt om.

 

 Evan Berglund skriver i en insändare i PD för några veckor sedan med rubriken - Man man får hoppas att inte besparingarna går ut över äldreomsorgen när nu de rödgröna skall ordna till den kommande budgeten . När vi nu har facit i hand med de besparingsförslag som ligger på bordet så kan man konstatera att de största besparingarna tas från äldreomsorgen. Men tar man del av hur politikerna förvaltat våra resurser under åren så kan man undra hur det är ställt med det sunda förnuftet i kommunstyrelsen. Har man ingen framförhållning när man styr kommunen ?  Anställt mängder med personer i kommunhuset, en tillväxtenhet på 8 personer där det positiva resultaten av den enheten lyst med sin frånvaro under de senaste 9 åren. Man har fortfarande inte förstått att dubbelsatsningar på turismen med en egen turistvärd sätter några andra än negativa spår i den kommunala ekonomi. Att man sedan under de ekonomiska förhållandena också går in och köper en restaurangbyggnad för 8 miljoner som väl i slutändan hittills väl ha kostat skattebetalarna minst 10 miljoner med uteblivna hyresintäkter,  bidrag till Åkab för att de skulle kunna gå in och köpa fastigheten.  Det är många kommunala åtagande som ligger långt från de kommunala skyldigheterna när man prioriterar  vad våra skatter skall gå till. Och som grädde på moset så har man ställt upp på att vara en av Sveriges generösaste flyktingmottagare per capita utan att protestera. I en kommun med en av Sveriges högsta kommunalskatter , en av Sveriges högsta arbetslöshetssiffror i flera decennier..


Man kan ju undra hur det står till med förståndet i kommunledningen ?  Att man sedan försöker få det till i inledningsskedet av flyktingmottagandet är positivt för kommunen med ökade statsbidrag men tydligen helt främmande för kringkostnaderna i framtiden med investeringar i skolor ,  högre sociala kostnader och investeringar i infrastruktur och bostäder. Nu känner sig kommunen  tvingad att öka anställa i de kommunala förvaltningarna inte för att det finns ett arbetsbehov utan för att försöka slussa över kostnaderna från försörjningsstödet till  arbetslöshetskassan efter en tillfällig anställningstid. Kommunens underskott i försörjningsstödet  i år kommer att hamna på ca 6 miljoner och 2020 ännu större.  Det är väl det man kallar Socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik när man bollar de arbetslösa mellan olika statliga eller kommunala bidragssystem betalda av skattebetalarna. 

tn

  

Av tommy norum - Söndag 22 sept 19:45

Detta är en saga som utspann sig på 2000 - talet och som mycket väl kan hända eller har hänt i kommuner där slapphet och dåligt omdöme sätter sin prägel i verksamheter på grund av en kultur med dålig politisk styrning.


I den här sagokommunen  präglas hela verksamheten av dimridåer och konstiga politiska beslut som saknar ordentliga beslutsunderlag och där man kan misstänka att hela proceduren är en väl utarbetad metod för att lura skattebetalarna för att tillgodose sina egna privata intressen på skattebetalarnas bekostnad.

 

Här presenteras beslutunderlag för politikerna som inte har någon verklighetsförankring.


Detta handlar om en  hypotetisk investering i en kommun i sagans land,  en  investering där förutsättningarna också ingick en betydande kontantinsats och ett eget arbete på x antal kronor för den som var initiativtagare till investeringen. När beslutet var taget där kommunen förband sig på en investringskostnad på x antal kronor.

 Efter beslutet i nämnden så införskaffades ytterligare en offert som i sin utforming var av den karraktären att investeringen blev betydligt billigare än det underlag som presenterats för politikerna.

 

Då såg politikerna i nämnden till med hjälp av den tjänsteman som bestämde att den initiativtagare till investeringen till stor del slapp den kontantinsats som var en del av uppgörelsen i det politiska beslutet.  Om de hypotetiska funderingarna är rätt visar inte detta då att de funderingar vilket det har spekulerats i denna blogg att de ledamöter som sitter som beslutsfattare i denna sagans värld  tydligen är mer mån om sina egna intressen än det mandat de är valda på, att ta tillvara kommuninnevånarnas ekonomiska intresse.

Det konstiga i hela den hypotetiska processen i sagans värld är att kostnaden för kommunen den blev högre än det underlag som presenterades för politikerna i beslutsunderlaget trots den billigare kostnaden på åtskilliga 100. 000 tals kronor för  investeringen.   

Tror ni inte på denna saga i så fall beror det på att ni vill inte tro på att det som händer i sagans värld aldrig kan hända här.

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se