Alla inlägg under oktober 2012

Av tommy norum - 29 oktober 2012 07:00

SvD kULTUR

BERGLINS SÖNDAG


 Av tommy norum - 26 oktober 2012 10:46

 


Sverigedemokraterna  fortsätter att öka i Sverige enligt senaste opinionsundersökningen, är nu tredje största partiet. 


Man förstår frustrationen bland väljarna när man dagligen läser i massmedia om den  flyktingskara som invaderar oss  och där våra politiker mer och mer ger signaler till omvärlden, kom till oss , och får ni inte uppehållstillstånd utan gömmer er så kan vi i alla fall bidra till era barns skolgång , blir ni sjuka så var inte rädda vi tar hand om er kostnadsfritt , så fortsatt göm er , att ni sen arbetar svart hos korrupta arbetsgivare utan att göra rätt för era sociala förmåner som ni åtnjuter det kan vi stå ut med. Nu gäller inte illegala invandrare som språkbruk längre, vilket det är frågan om , utan de papperslösa  och med det försöker våra politiker få bort den negativa stämpeln som illegal innebär , man uppehåller sig i landet utan tillstånd. 


Att sen denna  massinvandring som pågått i ett tjugotal år av och till sen är ett bra skäl i politiken att  i retoriken använda ordet massarbetslöshet mot sina politiska motståndare när de inte lyckas hålla jämna steg med skapandet med nya arbetstillfällen är ju en fördel som utnyttjas för att få de politiska motståndarna att framstå som klantskallar som inte klarar av situationen .

Vi har nu ca 1000 syrier i veckan och kanske lika många från Baltländerna som invaderar oss och som om några år kommer att märkas i arbetslösstatistiken  och som om det inte blir en förändring våra politiska partier som har makten då får stå till svars för att inte klara av att få in på arbetsmarknaden. Med facit i hand där vi har bortåt 50% arbetslöshet bland stora grupper efter flera år i det Svenska samhället så innebär det att den massarbetslöshet som de politiska partierna slår varandra i huvudet med i debatterna har man själva skapat genom den invandrarpolitik som man gemensamt står för och som en del partier även vill luckra upp för mer invandring.


Kanske är det så att en stor del av Svenska folket nu i sin frustration, när man ser följderna av vår invandrarpolitik i det verkliga livet, gör att man i ren desperation lägger sina sympatier hos SD för att få en förändring till stånd.     

Av tommy norum - 26 oktober 2012 07:00

     

Retoriken blomstrar i Säffle när där LO passar på och ge regeringen en känga när Volvo beslutat sig för att flytta sin produktion utomlands.

Kvällen huvudtalare var LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson som med inte skräder orden när han med kraftfull stämma öppet kritiserade regeringens arbetsmarknadspolitik.

 

Det här är ett dråpslag för Säffle och ytterligare ett av många varsel i den varselvåg som pågår. Regeringen säger att de gör allt de kan, men tycker ni att det här är att göra allt? Det är dags för regeringen att ta arbetslösheten på allvar och skapa jobb. Glesbygden måste leva vidare. Hela Sverige måste leva. Mitt budskap är: fortsätt kämpa för fabriken. Vi står på er sida.


Varför inte försöka analysera frågan med utgångspunkt för den verklighet som våra företag arbetar under. Det synes som sist inte skapandet av jobb som styr företagens beslut att lämna landet utan  lojaliteten till aktieägarna där huvudsyftet är att få så stor avkastning på det insatta kapitalet som möjligt som också är en garanti för fortlevnad av företagen .

Detta  vet  Socialdemokraterna och LO men det låtsas man inte om i retoriken utan här koncentrerar man sig på att kritisera regeringen i sitt budskap.

Var det inte under Socialdemokratisk regeringstid som varven fick lämna in med tusentals anställda som blev friställda där regeringen på den tiden under flera år vägrade att acceptera marknadskrafterna utan man lät kostnaderna rusa i väg med löner som gjorde det omöjligt för våra företag att  verka på den globala marknaden trots att miljarder med skattepengar pumpades in i verksamheten. ?

Var det inte socialdemokraterna som regerade när Tekoindustrin fick lämna in med  tusentals friställda av samma skäl ?

Om jag minns rätt då så gick dåvarande Lo chef ut och sa att vi skall inte ha industrier som inte kan ge de löner som vi kräver i våra avtalsförhandlingar de kan gärna lämna landet.

Jag undra om det inte är lite av samma läge nu när vi tror oss kan fortsätta ha ett kostnadsläge i våra företag som inte matchar våra konkurrenter. Ett pris vi får betala med den väl utbyggda sociala välfärden som vi anser oss ha rätt till.

Men vi har kanske kommit i ett läge där vi också får börja anpassa våra kostnader  efter omvärlden  medan vi går och väntar på att omvärlden skall anpassa sig till vår för att få lite jämvikt i konkurrensen   Annars finns det nog risk för att Volvos flytt från Säffle är bara en fortsättning på det som pågått i flera år nu.


Och jag tror nog inte att det är läge  ha samma inställning som LO under Tekokrisens dagar på 60 och 70 talet om vi i fortsättningen skall ha kvar vår industri inom landet.  


Lösningarna från politikerna är många, men om man tror att utbildning, mera skatter på miljardbelopp på sikt löser orter som Säffles problem som socialdemokraterna förordar eller om det är anpassning till vår omvärld där både en skattesats både till löntagare och företag närmar oss våra konkurrentländer  som regeringen mer förordar.

Det är det som väljarna skall avgöra nästa år.  

                        

Av tommy norum - 25 oktober 2012 10:3585,7 miljoner kronor fattas i vindparken

KARLSTAD / HAMMARÖ: Kommunerna kan få betala via sina kommunala bolag.

Det är vad som behövs för att täcka förlusterna och få igång de fem kommunala vindkraftverken på Gässlingegrundet.
Hammarö- och Karlstadsborna riskerar att få ta notan.


Det här skriver NWT på webben i dag Torsdag. 


NWT:s avslöjande om att Vindpark Vänern kraft AB är konkursmässigt bekräftades på en presskonferens i går.

– Värsta scenariot är att ägarna i slutändan får ta kostnaden, säger kommunstyrelsens ordförande i Karlstad och Hammarö, Per-Samuel Nisser (M) och Leif Sandberg (M).

Båda säger att det inte kommer att påverka den övriga verksamheten i respektive kommun. Och att det i första hand är kommunernas energi- och bostadsbolag som får ta kostnaderna.

Årets förluster 10,3 miljoner

Enligt avtalet med Winwind Sweden, som tog över serviceavtalet med vindkraftbolaget i slutet av förra året, garanteras en tillgänglighet på 95 procent.

Årets förluster i bolaget beräknas just nu till 10,3 miljoner på grund av att vindkraftverken antingen står stilla eller bara kan köras med reducerad kapacitet.

Växellådorna i fyra av de fem kommunala vindkraftverken måste bytas. Trots att vindkraftverken, som är dimensionerade för en livslängd 22 år, bara varit igång i tre år.

85,7 miljoner i skadestånd

Nu kräver det kommunala vindkraftbolaget konkursboet för Winwind Sweden på 85,7 miljoner i skadestånd:

* 67 miljoner för reparationer av verken

* 9 miljoner som kompensation för i värdeminskning

* 7,7 miljoner för framtida produktionsförluster

* 2 miljoner för tidigare produktionsförluster och underhållskostnader man själva betalat

Vad den usla kvalitén på vindkraftverken beror på vet man inte. Det ska man själva försöka ta reda på.

Ansvaret hos Winwind

Men man är tydliga med att man anser att ansvaret ligger hos Winwind.

Antingen hos dotterbolaget som begärts i konkurs. En konkurs som överklagats och ligger hos Svea hovrätt för avgörande. Beslut där väntas inom en vecka.


Kjell Martinson

kjell.martinson@nwt.se

054-19 96 44
Av tommy norum - 24 oktober 2012 18:45

 


Nu duggar det tätt mellan konkurser i de vindkraftsetableringar som finns runt om i landet. Senaste smällen står Karlstad och Hammarö kommunerna för när skattebetalarna räknar att få en nota på ca 70 miljoner via sina kommunala bolag som står som ägare till verken. Vi kan konstatera att politikerna gått på vindkraftsindustrins drömvisioner när man utan den minsta reservation riskerar skattebetalarnas pengar i riskprojekt trots alla varningar om det som komma skall.

Vi får vara glada att Åmåls kommun drog sig ur i tid i Östby projektet. Tyvärr så blir det svårt att i Karlstad och Hammarö fallet att få någon att ta ansvar för det hela när man ser att det råder en politisk enighet om investeringen. Det är bara att konstatera att våra politiker inte riktigt räcker till i sin kunskap när man riskerar våra skattepengar långt utanför de lagstadgade verksamheterna när de genom kommunala bolag låter våra skatter rinna iväg till ingenting.

Vi har ju också i Åmål exempel på detta när man vid försäljning av Najad fabriken riskerar att förlora kanske 50 miljoner. Pengar som bokstavligt kastas i sjön. Men de ansvariga sitter fortfarande kvar och låsas som de regnar och vill inte ta sitt ansvar och avgå. 


Så här skriver NWT på webben i dag.

Vindparken konkursmässig

VINDPARK VÄNERN: Skattebetalarna får ta smällen


Vindpark Vänern kraft AB som äger de fem kommunala vindkraftverken har 100 000 kronor i aktiekapital. Lagen säger att en kontrollbalansräkning ska upprättas när mer än halva aktiekapitalet är förbrukat.

Bolagets senaste prognos pekar på en förlust på 10 miljoner i år.

Räcker till årsskiftet

– Men det finns ju vinster sedan tidigare i bolaget, säger vd Mats Enmark. Det egna kapitalet låg på cirka 9 miljoner i det senaste bokslutet. Kapital har vi än så länge. Men inte hur länge som helst.

Hur länge räcker pengarna?

– Vi räknar med att de ska räcka fram till årsskiftet. Men vi måste vidta åtgärder innan dess.

Vem ska betala?

– Ägarna, det vill säga energi- och bostadsbolagen. Och kan inte de får väl Hammarö och Karlstads kommun gå in.

Handlar det om 50 miljoner? Eller 100?

– Det vill jag inte kommentera, säger Mats Enmark.

Punktinsats

Han hänvisar till en presskonferens som ska hållas klockan 14.00 i dag, onsdag där ledningarna för Karlstads och Hammarö kommun kommer att delta.

Det kommunala vindkraftbolaget har nu träffat ett avtal med konkursförvaltaren för Winwind Sweden som innebär att man tillfälligt kan återuppta servicen av vindkraftverken på onsdag.

– Det är en punktinsats fram till i slutet av nästa vecka för att vi ska försöka få igång så många turbiner som möjligt, säger advokat Kjell Ove Andersson.

Fyra tidigare medarbetare i servicebolaget har godkänts i nya läkarundersökningar för reparationer av växellådor på 90 meters höjd. Om vädret tillåter

Av tommy norum - 24 oktober 2012 07:00

Ingen bild

Curt Widlund

Tisdag 23 okt 16:05

En komplett rivning av torn och återställning av marken kostade i Norge 10 000 000  (10 miljoner NKr) 12 milj SKr. Endast återställning av marken och fundament (vikt 1300 ton armerad betong + deponeringsavgift) ca 2-3 miljoner SKr. Jag hoppas markägaren tagit med i kontraktet att kraftägaren återställer river. Vid KK vem betalar då om en park på 50 vindvärk skall rivas. Förluster på tillväxt och avverkning på utnytjad mark =0. CO2 upptaget på skövlad mark = 0 mikrogram. Mostäder och mark minskar drastiskt i värde. Vi har överskott på energi, vi exporterar energi. Klartecken att Ringhals får ersätta gamla reaktorer med nya med högre kapacitet gen 3+. När blir det totalstopp på mer utbyggnad av vindel. Val 2014 sätt då alla kommunala och statliga vindkramare utanför köttgrytorna, stryk deras namn.Vindkraften är det dyraste sättet att förstöra den svenska naturen på kostnad tills idag ca 300 000 000 ( 300 miljarder kronor). Nya arbetsplatser när värken är i drift några dussin service tekniker. Curt Widlund

Curt Widlund

Tisdag 23 okt 18:34

En länk från Anita som sätter stopp på vindkraftutbyggnad i FSC certifierad skog.      


http://www.vindbrukdalsland.se/Stymers-b...-Bonn-2012-09-22.pdf Curt Widlund

Av tommy norum - 22 oktober 2012 07:00

 

Att få någon reaktion i bloggen som jag efterfrågade för de som stönar sig kvar i att det offentliga skall skötas av  politiker och inga andra  blev det ingen som nappade på så det blir snart bara en liten grupp runt LO basen Karl- Petter Thorwaldsson  och Vänsterpartiet där de fortfarande förespråkar inga vinstutdelningar för våra privata aktörer inom det offentliga.

Nu har ju till och med Socialdemokraterna anammat iden verkar det som efter Löfvens inträde som ledare i  S . Fast det har konstaterats för länge sedan att de privata utvecklar  de offentliga verksamheterna  som gör att vi får samma service för mindre pengar när de privata åskådliggör slöseriet med våra gemensamma resurser genom att få pengar över till att ta ut en vinst.


Kommunals ordförande Anneli Nordström  ledare för det största medlemskollektivet  inom LO  där hon med ett kongressbeslut i ryggen anser att alla verksamheter behöver gå med vinst för att utvecklas.

Och hon tillägger  att arbetstagarna alltid har det bättre i kommunalt drivna verksamheter det finns det inga belägg för.  Om inte annat så  borde antal  sjukskrivna i det offentliga kontra det privata sätta sina tydliga spår vem som kanske trivs bäst på jobbet.


Vad jag vet så är  Michal Karlsson ( s) en inbiten motståndare till privatiseringen och där ideologi är rättssnöret i vilken riktning politiken skall föras  i kommunen  kosta vad det kosta vill utan att snegla på vad medborgarna får ut av det hela,  och där väl vilken som är bäst skickad att sköta våra barn var det senaste inslaget. 

Varför inte ta steget fullt med en början att bolagisera våra taxefinansierade verksamheterna som sophämtning, båthamnarna , vatten och avlopp.  Privatisera hemtjänsten  och  dela av vård och omsorg och vår turistorganisation om vi nu skall tyckas ha råd med 2st , då  får en jamförelse vem som förvaltar våra resurser bäst.

Vi har goda erfarenheter hur Åkab har utvecklas under åren med sund ekonomi , framförhållning i underhåll och där våra politiker snällt får hålla sig till bolagsordningen fast det skall gudarna veta att politikerna  mer än en gång försökt gå förbi denna för att nå kortfristiska politiska vinster.


Vi har ju jämförelsematerial att ta till när vi ser hur våra politiker har skött fastigheter som ligger utanför Åkabs domäner där man struntat i stort sett allt som har med  god förvaltning av medborgarnas fatighetstillgångar.  

Att våra politiskt valda  ordförandena i nämnderna utan många gånger inga erfarenheter andra än att stå på verkstadsgolvet, eller sjukvårdbiträde, eller sitta som lägre tjänsteman i det offentliga och andra befattningar som saknar det ansvar och kunnande som borde vara ett måste . Man kan ju undra hur dessa med den bakgrunden tror sig kunna driva verksamheterna med 100 tals miljoner i potten bättre än de privata där många kommer från en bakgrund  där leverera eller försvinna  hela tiden funnits  och där man hela tiden få anpassa sig till intäkterna för att få det gå runt.

Politikerna de höjer skatten när de inte klarar  att leverera de  privata effektiviserar där  har man den stora skillnaden i synsätt som gör den privata så överlägsen i att driva verksamheterna  Nu försöker  man  på alla sätt  dölja slöseriet genom att förbjuda.  Man kan ju undra hur länge det håller som argument  ?   

               

 

 

 

 

 

    

Av tommy norum - 22 oktober 2012 07:00

 

Var på besök i New York under helgen via IKEA:s planschavdelning.


SvD KULTUR

 

Berglins söndag

 

Små Höstsysslor

 

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5
6
7
8 9
10
11
12 13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25 26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards