Alla inlägg under oktober 2012

Av tommy norum - 31 oktober 2012 07:00


 


Som pensionär kan det där med att dra klockan fram och tillbaka under året göra detsamma. Bilens klocka har numera sommartid året runt för när jag  tar mig tid för att ställa om så har vi närmat oss en ny omställelse som gör att hela proceduren känns onödig.


Nu när man äntligen har lärt  sig åt viket håll framåt eller bakåt genom att ha trädgårdsmöblerna som exempel. På våren då tar man fram möblerna alltså drar man fram klockan. På hösten drar man tillbaka desamma.

Nu har  tidförskjutningen fått en helt annan innebörd genom att man får en påminnelse om  vad man skall göra med utemöblerna. I dag gick jag ut och ordnade till så att de kom bort, fastfrusna och har inte påminnelsen om att dra tillbaka klockan så har nog möblerna fått stå kvar en tid till. 

Förr hörde man att tidsförändringen var till för bönderna så att de skulle kunna få längre  ljusa timmar på morgonen för att kunna anpassa sig till mjölkhämtaren. Men nu när vi snart inte har några bönder och de som finns kvar  så är det korna som bestämmer  när de skall mjölkas  av robotarna  och mjölken den hamnar i kylrum och kan hämtas när som helst på dagen.   Så frågan är varför har vi fortsatt med att dra  klockan fram och tillbaka år ut och år in .

Vi får vara glada för att vi inte bor i Kina. Där har man en helt annan syn på tiden.

En man i Kina  ringde 4 min och 48 sekunder innan det nationella inträdesprovet för  universitetsstudier  skulle  ha slutat. Nu har 54-årige Xiano Yulong dömts till ett års fängelse  för förseelsen .. Rapporterar nyhetsbyrån Xinhua.  Den akademiska kvarten den förekommer tydligen inte i Kina.

På tal om tid.

Bortsett från att vi inte längre kan åka båt i Åmålsån så  verkar tiden stått still i flera hundra år runt bron..  


ANNONS
Av tommy norum - 30 oktober 2012 07:00

 


Döden  döden   döden var något som vår kära författarinna  Astrid Lindgren  började sina telefonsamtal med sin syster på äldre dar. 

Själv har  jag av någon underlig anledning de senaste åren börjat  tar del av dödsannonserna  i tidningarna som jag läser. Jag är inte intresserad av namnen men däremot av födelsedatumet på de som drabbats.

Det är bara att konstatera att ju längre åren går ju fler har årtal som ligger i närheten av sitt eget födelseår kommit in i dödsannonserna ..

Att vår genomsnittålder drastiskt förändras de sista 100 åren kan vi konstatera. Det jag trodde i min fantasi var att människan var på väg mot en högre ålder på grund av att levnadsförhållandena förbättras och det skulle göra vi lever längre. Av  dagens födda  kan vi räkna med att nästa hälften kommer att uppnå 100 års strecket.

Men när vi sen börjar analysera varför så beror det inte på att  vi fysiskt och mentalt har förändrat oss,  utan på grund av att läkevetenskapen så dramatiskt  har utvecklas där i snart sett alla sjukdomar kan botas mer eller mindre för att vi kan leva vidare längre upp i åldrarna.


Att vi nu har en genomsnittålder på ca 80 år när vi för 100 år sen bara var 55 år kanske inte riktigt belyser sanningen på ett korrekt sätt. För hundra år sen var barnadödligheten stor, vi hade inte tillgång till de mediciner som gjorde att sjukdomar som nu anses bagatellartade  många gånger blev orsaken till döden.

Kanske skall man inte ta för stora växlar på informationen  om vår högre genomsnittsålder när det visar sig att vi är lika skröpliga som våra förfäder men den stora skillnaden att nu kan vi bota, byta ut organ som inte fungerar, har mediciner som både fördröjer och stoppar sjukdomsförlopp.


Men tyvärr så påverkar det inte vår fysik i någon större utsträckning , en hundraåring kommer troligtvis att vara lika fysiskt inaktiv som hundraåringar i alla tider varit men nu blir de så många fler. Frågan är väl om  vi klarar att utveckla samhället på ett sådant sätt så att våra hundraåringar inte känner sig utstötta utan att behöva känna sig att de är bara till besvär för de generationerna som skall garantera deras försörjning i framtiden.                             

ANNONS
Av tommy norum - 29 oktober 2012 07:00

SvD kULTUR

BERGLINS SÖNDAG


 Av tommy norum - 26 oktober 2012 10:46

 


Sverigedemokraterna  fortsätter att öka i Sverige enligt senaste opinionsundersökningen, är nu tredje största partiet. 


Man förstår frustrationen bland väljarna när man dagligen läser i massmedia om den  flyktingskara som invaderar oss  och där våra politiker mer och mer ger signaler till omvärlden, kom till oss , och får ni inte uppehållstillstånd utan gömmer er så kan vi i alla fall bidra till era barns skolgång , blir ni sjuka så var inte rädda vi tar hand om er kostnadsfritt , så fortsatt göm er , att ni sen arbetar svart hos korrupta arbetsgivare utan att göra rätt för era sociala förmåner som ni åtnjuter det kan vi stå ut med. Nu gäller inte illegala invandrare som språkbruk längre, vilket det är frågan om , utan de papperslösa  och med det försöker våra politiker få bort den negativa stämpeln som illegal innebär , man uppehåller sig i landet utan tillstånd. 


Att sen denna  massinvandring som pågått i ett tjugotal år av och till sen är ett bra skäl i politiken att  i retoriken använda ordet massarbetslöshet mot sina politiska motståndare när de inte lyckas hålla jämna steg med skapandet med nya arbetstillfällen är ju en fördel som utnyttjas för att få de politiska motståndarna att framstå som klantskallar som inte klarar av situationen .

Vi har nu ca 1000 syrier i veckan och kanske lika många från Baltländerna som invaderar oss och som om några år kommer att märkas i arbetslösstatistiken  och som om det inte blir en förändring våra politiska partier som har makten då får stå till svars för att inte klara av att få in på arbetsmarknaden. Med facit i hand där vi har bortåt 50% arbetslöshet bland stora grupper efter flera år i det Svenska samhället så innebär det att den massarbetslöshet som de politiska partierna slår varandra i huvudet med i debatterna har man själva skapat genom den invandrarpolitik som man gemensamt står för och som en del partier även vill luckra upp för mer invandring.


Kanske är det så att en stor del av Svenska folket nu i sin frustration, när man ser följderna av vår invandrarpolitik i det verkliga livet, gör att man i ren desperation lägger sina sympatier hos SD för att få en förändring till stånd.     

Av tommy norum - 26 oktober 2012 07:00

     

Retoriken blomstrar i Säffle när där LO passar på och ge regeringen en känga när Volvo beslutat sig för att flytta sin produktion utomlands.

Kvällen huvudtalare var LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson som med inte skräder orden när han med kraftfull stämma öppet kritiserade regeringens arbetsmarknadspolitik.

 

Det här är ett dråpslag för Säffle och ytterligare ett av många varsel i den varselvåg som pågår. Regeringen säger att de gör allt de kan, men tycker ni att det här är att göra allt? Det är dags för regeringen att ta arbetslösheten på allvar och skapa jobb. Glesbygden måste leva vidare. Hela Sverige måste leva. Mitt budskap är: fortsätt kämpa för fabriken. Vi står på er sida.


Varför inte försöka analysera frågan med utgångspunkt för den verklighet som våra företag arbetar under. Det synes som sist inte skapandet av jobb som styr företagens beslut att lämna landet utan  lojaliteten till aktieägarna där huvudsyftet är att få så stor avkastning på det insatta kapitalet som möjligt som också är en garanti för fortlevnad av företagen .

Detta  vet  Socialdemokraterna och LO men det låtsas man inte om i retoriken utan här koncentrerar man sig på att kritisera regeringen i sitt budskap.

Var det inte under Socialdemokratisk regeringstid som varven fick lämna in med tusentals anställda som blev friställda där regeringen på den tiden under flera år vägrade att acceptera marknadskrafterna utan man lät kostnaderna rusa i väg med löner som gjorde det omöjligt för våra företag att  verka på den globala marknaden trots att miljarder med skattepengar pumpades in i verksamheten. ?

Var det inte socialdemokraterna som regerade när Tekoindustrin fick lämna in med  tusentals friställda av samma skäl ?

Om jag minns rätt då så gick dåvarande Lo chef ut och sa att vi skall inte ha industrier som inte kan ge de löner som vi kräver i våra avtalsförhandlingar de kan gärna lämna landet.

Jag undra om det inte är lite av samma läge nu när vi tror oss kan fortsätta ha ett kostnadsläge i våra företag som inte matchar våra konkurrenter. Ett pris vi får betala med den väl utbyggda sociala välfärden som vi anser oss ha rätt till.

Men vi har kanske kommit i ett läge där vi också får börja anpassa våra kostnader  efter omvärlden  medan vi går och väntar på att omvärlden skall anpassa sig till vår för att få lite jämvikt i konkurrensen   Annars finns det nog risk för att Volvos flytt från Säffle är bara en fortsättning på det som pågått i flera år nu.


Och jag tror nog inte att det är läge  ha samma inställning som LO under Tekokrisens dagar på 60 och 70 talet om vi i fortsättningen skall ha kvar vår industri inom landet.  


Lösningarna från politikerna är många, men om man tror att utbildning, mera skatter på miljardbelopp på sikt löser orter som Säffles problem som socialdemokraterna förordar eller om det är anpassning till vår omvärld där både en skattesats både till löntagare och företag närmar oss våra konkurrentländer  som regeringen mer förordar.

Det är det som väljarna skall avgöra nästa år.  

                        

Av tommy norum - 25 oktober 2012 10:3585,7 miljoner kronor fattas i vindparken

KARLSTAD / HAMMARÖ: Kommunerna kan få betala via sina kommunala bolag.

Det är vad som behövs för att täcka förlusterna och få igång de fem kommunala vindkraftverken på Gässlingegrundet.
Hammarö- och Karlstadsborna riskerar att få ta notan.


Det här skriver NWT på webben i dag Torsdag. 


NWT:s avslöjande om att Vindpark Vänern kraft AB är konkursmässigt bekräftades på en presskonferens i går.

– Värsta scenariot är att ägarna i slutändan får ta kostnaden, säger kommunstyrelsens ordförande i Karlstad och Hammarö, Per-Samuel Nisser (M) och Leif Sandberg (M).

Båda säger att det inte kommer att påverka den övriga verksamheten i respektive kommun. Och att det i första hand är kommunernas energi- och bostadsbolag som får ta kostnaderna.

Årets förluster 10,3 miljoner

Enligt avtalet med Winwind Sweden, som tog över serviceavtalet med vindkraftbolaget i slutet av förra året, garanteras en tillgänglighet på 95 procent.

Årets förluster i bolaget beräknas just nu till 10,3 miljoner på grund av att vindkraftverken antingen står stilla eller bara kan köras med reducerad kapacitet.

Växellådorna i fyra av de fem kommunala vindkraftverken måste bytas. Trots att vindkraftverken, som är dimensionerade för en livslängd 22 år, bara varit igång i tre år.

85,7 miljoner i skadestånd

Nu kräver det kommunala vindkraftbolaget konkursboet för Winwind Sweden på 85,7 miljoner i skadestånd:

* 67 miljoner för reparationer av verken

* 9 miljoner som kompensation för i värdeminskning

* 7,7 miljoner för framtida produktionsförluster

* 2 miljoner för tidigare produktionsförluster och underhållskostnader man själva betalat

Vad den usla kvalitén på vindkraftverken beror på vet man inte. Det ska man själva försöka ta reda på.

Ansvaret hos Winwind

Men man är tydliga med att man anser att ansvaret ligger hos Winwind.

Antingen hos dotterbolaget som begärts i konkurs. En konkurs som överklagats och ligger hos Svea hovrätt för avgörande. Beslut där väntas inom en vecka.


Kjell Martinson

kjell.martinson@nwt.se

054-19 96 44
Av tommy norum - 24 oktober 2012 18:45

 


Nu duggar det tätt mellan konkurser i de vindkraftsetableringar som finns runt om i landet. Senaste smällen står Karlstad och Hammarö kommunerna för när skattebetalarna räknar att få en nota på ca 70 miljoner via sina kommunala bolag som står som ägare till verken. Vi kan konstatera att politikerna gått på vindkraftsindustrins drömvisioner när man utan den minsta reservation riskerar skattebetalarnas pengar i riskprojekt trots alla varningar om det som komma skall.

Vi får vara glada att Åmåls kommun drog sig ur i tid i Östby projektet. Tyvärr så blir det svårt att i Karlstad och Hammarö fallet att få någon att ta ansvar för det hela när man ser att det råder en politisk enighet om investeringen. Det är bara att konstatera att våra politiker inte riktigt räcker till i sin kunskap när man riskerar våra skattepengar långt utanför de lagstadgade verksamheterna när de genom kommunala bolag låter våra skatter rinna iväg till ingenting.

Vi har ju också i Åmål exempel på detta när man vid försäljning av Najad fabriken riskerar att förlora kanske 50 miljoner. Pengar som bokstavligt kastas i sjön. Men de ansvariga sitter fortfarande kvar och låsas som de regnar och vill inte ta sitt ansvar och avgå. 


Så här skriver NWT på webben i dag.

Vindparken konkursmässig

VINDPARK VÄNERN: Skattebetalarna får ta smällen


Vindpark Vänern kraft AB som äger de fem kommunala vindkraftverken har 100 000 kronor i aktiekapital. Lagen säger att en kontrollbalansräkning ska upprättas när mer än halva aktiekapitalet är förbrukat.

Bolagets senaste prognos pekar på en förlust på 10 miljoner i år.

Räcker till årsskiftet

– Men det finns ju vinster sedan tidigare i bolaget, säger vd Mats Enmark. Det egna kapitalet låg på cirka 9 miljoner i det senaste bokslutet. Kapital har vi än så länge. Men inte hur länge som helst.

Hur länge räcker pengarna?

– Vi räknar med att de ska räcka fram till årsskiftet. Men vi måste vidta åtgärder innan dess.

Vem ska betala?

– Ägarna, det vill säga energi- och bostadsbolagen. Och kan inte de får väl Hammarö och Karlstads kommun gå in.

Handlar det om 50 miljoner? Eller 100?

– Det vill jag inte kommentera, säger Mats Enmark.

Punktinsats

Han hänvisar till en presskonferens som ska hållas klockan 14.00 i dag, onsdag där ledningarna för Karlstads och Hammarö kommun kommer att delta.

Det kommunala vindkraftbolaget har nu träffat ett avtal med konkursförvaltaren för Winwind Sweden som innebär att man tillfälligt kan återuppta servicen av vindkraftverken på onsdag.

– Det är en punktinsats fram till i slutet av nästa vecka för att vi ska försöka få igång så många turbiner som möjligt, säger advokat Kjell Ove Andersson.

Fyra tidigare medarbetare i servicebolaget har godkänts i nya läkarundersökningar för reparationer av växellådor på 90 meters höjd. Om vädret tillåter

Av tommy norum - 24 oktober 2012 07:00

Ingen bild

Curt Widlund

Tisdag 23 okt 16:05

En komplett rivning av torn och återställning av marken kostade i Norge 10 000 000  (10 miljoner NKr) 12 milj SKr. Endast återställning av marken och fundament (vikt 1300 ton armerad betong + deponeringsavgift) ca 2-3 miljoner SKr. Jag hoppas markägaren tagit med i kontraktet att kraftägaren återställer river. Vid KK vem betalar då om en park på 50 vindvärk skall rivas. Förluster på tillväxt och avverkning på utnytjad mark =0. CO2 upptaget på skövlad mark = 0 mikrogram. Mostäder och mark minskar drastiskt i värde. Vi har överskott på energi, vi exporterar energi. Klartecken att Ringhals får ersätta gamla reaktorer med nya med högre kapacitet gen 3+. När blir det totalstopp på mer utbyggnad av vindel. Val 2014 sätt då alla kommunala och statliga vindkramare utanför köttgrytorna, stryk deras namn.Vindkraften är det dyraste sättet att förstöra den svenska naturen på kostnad tills idag ca 300 000 000 ( 300 miljarder kronor). Nya arbetsplatser när värken är i drift några dussin service tekniker. Curt Widlund

Curt Widlund

Tisdag 23 okt 18:34

En länk från Anita som sätter stopp på vindkraftutbyggnad i FSC certifierad skog.      


http://www.vindbrukdalsland.se/Stymers-b...-Bonn-2012-09-22.pdf Curt Widlund

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5
6
7
8 9
10
11
12 13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31
<<< Oktober 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se