Alla inlägg under september 2012

Av tommy norum - 30 september 2012 07:00

 


 

Karlstads kommunala bostadsbolag håller på med ett intressant projekt där man bygger hyresbostäder på vattnet.

Egen brygga med båtplats ingår i konceptet som är långt framskridet i byggnationen.

 

Kanske inte så lätt för Åkab att ta efter när man betänker att man vill ha ca 14000 kr/ mån i hyra för att bo på vattnet.  

Men i Karlstad med mindre arbetslöshet och i en kommun som sakta men säkert växer under åren så finns det

folk med ekonomiska resurser som är beredda att betala för att bo på vattnet.

http://www.nwt.se/karlstad/article1189968.ece 

Ser man på byggnationen runt kaffeskrapan runt inre hamnen så växer bostadshusen upp som svampar ut jorden och det verkar inte finnas någon hejd  på nyinvesteringar runt vattnen i Karlstad. Men i motsatts till Åmål, som skänker bort sin vattennära mark till hugade spekulanter, så tar markägarna i Karlstad bra betalt av de byggföretag som vill investera i bostäder i vattennära centrala områden i kommunen.

 

Det är väl bara att konstatera att det finns ingen helig vy att ta till  när vi ser hur husen växer upp framför gamla bostadshus som får finna sig att få sin sjöutsikt begränsad.

   

Är det så här våra politiker och tjänstemän ser Måkeberg i sin drömvärd. Hyreshus med hyror för 2 rummare på över 10000 kr/mån ?  Vi får väl se hur det konceptet lyckas för att bli ett lyft för Åmåls kommun i framtiden.   

ANNONS
Av tommy norum - 29 september 2012 07:00

 


Tror verkligen våra politiker att man kan lösa långtidsarbetslösheten genom att erbjuda gratis arbetskraft under en kort tid. Det är helt andra kriterier som skall till för att få till mer i jobb i samhället ?

Mer småföretagare som är villiga att expandera inte enbart på fackets villkor utan där man också tar in företagarnas idéer om färdväg för att komma på rätt köl i arbetsmarknadspolitiken. Nu har vi prövat borgarnas sätt att genom fas 3 och genom generösa bidrag till arbetsgivarnas lönekostnader vid nyanställningar försöka bidra till lättnader för nyanställningar.

Socialdemokraterna försöker nu i samma hjulspår genom att plussa på förmånerna för arbetsgivarna få dessa att nyanställa våra långtidsarbetslösa. Men utan att våra företag expanderar, inte på arbetskraft, utan på efterfrågan på tjänster och produkter som man sen kan sälja och få intäkter och kanske  en vinst i slutändan att fördela så får vi ingen utökad arbetsmarknad som vi kan slussa in våra arbetslösa i.

I vänsterkretsar så har man inställningen till att den  offentliga verksamheten den kan expandera och suga upp arbetslösa utan problem. Men för en sådan utveckling så fodras det också att den privata ökar, för det är nämligen den som genererar förutsättningarna för expansionen. 

Kanske skulle man nu börja lyssna på våra duktiga företagare som först som sist är de som håller landet flytande - inte våra politiker om nu någon skulle tro detta - och som tillhandahåller  de arbeten som gör att vi är en av Världens rikaste länder.


Kanske skulle man börja lyssna på vad dessa har för önskemål för kunna uppnå de arbetslössiffror som politikerna  kan anses acceptabelt . Det är väl ändå våra arbetsgivare som är experter på området ? Inte särintressen som fack och politiker som mer ser till sin ideologi än släpper loss krafter som kanske löser hela problematiken.  Nej här är förslag som lägre ingångslöner, mindre byråkrati, ändring på turordningsreglerna där kompetens går före arbetsår, översyn av skattesystemet mm.


Ett rött skynke för vänstern när detta kommer upp på dagordningen. En rädsla för borgarna att tappa väljarna i mittensegmentet om man tar strid för företagarnas sak.  Där står vi nu med 2 block i politiken som i stort sett har samma medicin som man gett patienten i åratal  utan att det biter på sjukdomen , långtidsarbetslösheten.  Kanske är det dags att ordinera någon annan medicin för åkomman.     
ANNONS
Av tommy norum - 28 september 2012 20:11


Så här skriver en Åmålsbo om Politikernas prioriteringar av våra skatter i kommunen . Vad tycker ni läsare ?


Förbannad Åmålsbo

Fredag 28 sept 13:19

Hej! Har fått info om att äldrevården i Åmål har höga besparingskrav och de flytar om de gamla som möbler samt att ett flertal sköterskor ska bli uppsagda samtidigt som kommunen ska rusta upp örnäsvallen för att ifk ka upp en division. stämmer deta är det total skandal i Åmål. Vill ifk rusta upp örnäsvallen ska de betala själva. Tror inte åmålsborna tyckker att ifk är viktigare än äldrevården

Av tommy norum - 28 september 2012 07:00

 


Förr i tiden hade föräldrar många barn, nu har barn många föräldrar.


Om man talar sanning behöver man inte anstränga sig i att försöka komma ihåg vad man sagt.


Tänk på vad du säger, så du inte säger vad du tänker.


Döden är oerhört spännande , därför har jag sparat den till sist.

Av tommy norum - 26 september 2012 07:00

     Det rättsliga tar nu sin början efter den stora branden i Hamnterminalen

Sune Ingvar Tholin

Sune Tholin PD fortsätter att från sin utgångspunkt i vad som är rättvisa och sunt förnuft i affären med Håkan Skogh spy galla över våra politiker och tjänstemän. Där rubriken i hans krönika är - Vi lägger beslag på pengarna -  eller med andra ord , skattebetalarnas lägger beslag på sina egna pengar det som Sune Tholin har så svårt att förstå i hela kråksången. 


Sune försöker med en pedagogisk fejkat replikskifte få förståelse för sin ståndpunkt i sin krönika som lyder : 

Michael Karlsson och kommunstyrelsen: Tack Håkan för att du bekostade upprustningen av terminalen. Och tack för att du alltid betalat den överenskomna hyran .Tyvärr har vi annonserat ut din rörelse.

Skogh : Men jag får väl ut min del av brandförsäkringen. Jag menar att för det jag betalat så har väl byggnaden ökat i värde ?

Michal Karlsson : Nja , vi i den nya ledningen tycker numera att den överenskomna hyran, som du punkligt betalat var för låg. Därför lägger vi beslag på även på din del av  brandförsäkringen.


Men kanske är det inte så det fejkade replikskiftet skulle gått till. Här är min variant av samtalet.


Michael Karlsson: Tyvärr Håkan  när det uppdagades efter branden att den gamla politiska ledningen under Kurt Svensson beviljat dig subventionerad hyra på nästan en halv miljon om året som strider mot kommunallagen så kan vi inte fortsätta låta skattebetalarna stå för dina hyreskostnader längre. När nu branden frigjorde hyreskontraktet som skulle kostat skattebetalarna flera miljoner om kontraktet fått löpa vidare så anser jag att det är min plikt som företrädare för skattebetalarna och medborgarna att avsluta detta när vi nu fick en chans i och med branden..

Och Håkan du fick ju din chans att få fortsatt hyreskontrakt men utan subventioner som du inte tog utan räknade kallt med att du var den enda intressenten av att hyra terminalen efter åyeruppbyggnaden genom att lägga ett skambud på hyran där skattebetalarna också i fortsättningen skulle står för en stor del av dina företagskostnader i form av hyra.

Att du sen för sent vaknade upp när en ny intressent dök upp för att hyra lokalen med ett bud som hamnade i närheten av de kostnader som kommunen har. Det som du sen försökte sabotera med ett överklagande genom att påstå att det inte har gått rätt till . Ett överklagande där det visade sig att vi ( kommunen ) handlagt  ärendet på rätt sätt till stor besvikelse för dig och PD:s Sune Tholin som i tidning spytt galla i sina inlägg över oss politikeroch tjänstemän när vi visade att vi inte hade för avsikt att dansa efter hans pipa.                          

 

Skogh: Men jag får väl ut min del av brandförsäkringen. Jag menar att jag betalat så byggnaden har ökat i värde. ?


Michael Karlsson: Men snälla Håkan, försäkringspengarna är till för att bygga upp terminalen igen . Om du har skött dina åtagande gentemot kommunen genom att sköta anläggningen så kanske branden aldrig uppkommit . Skall du sen ha betalt för att anläggningen har ökat i värde, kanske på grund av ditt slarv ? Att vi sen skulle  med skattebetalarnas  försäkringspengar betala dig för att fastigheten har ökat i värde  efter branden i och med återuppbyggnaden och sen låta dessa stå för en stor del av återuppbyggnaden som du och Sune Tholin tycker. Det valsen går vi inte på. Någom jävla ordning får väl det ändå bli till slut hur vi politiker skall förvalta medborgarnas skatter.  

Och vad du betalt för egna pengar i bygget kommer säkert rätten att få fram och det som från början var en vante i media kommer sen kanske att visa sig  inte ens blev en tumme när alla pappren ligger på bordet.

                                      

                                      

                               -o-


not:  Tyvärr Håkan så är det mycket som inte gått rätt till i denna affär där den gamla chefen i samhällsbyggnadsförvaltningen har en stor skuld i eländet genom att till kommunstyrelsen lägga fram ett hyreskontrakt för terminalen  som var kraftigt subventionerat trots att det i fullmäktige togs beslut att byggnationen  bara skulle genomföras om man fick full täckning för investeringarna.  Här har vi ett typexempel på vad dåligt pålästa kommunpolitiker och journalister som låter dessa beslut slinka igenom utan att reagera kan ställa till med och ett fullmäktige med ledamöter utan personligt ansvar och som inte har vett att ifrågasätter hela upplägget i tid .


Tyvärr har vi folk i politiken som bär ansvaret i hela upplägget  och som representant för väljarna fortfarande tar beslut i Päronsalen utan att förstå att man kanske har förbrukat sitt förtroende för gott i och med detta och mycket mer under årens lopp.                     

 

 

 

.                     

Av tommy norum - 24 september 2012 07:00

                                               DJURÖ NATIONALPARK


Nationalparken Djurö ligger mitt ute i Vänern. Foto: Svante Hultengren

 

Djuröarkipelagen är på många sätt “ mitt i “ den ligger mitt i Vänern, isolerad och mer svåråtkomlig än någon annan ögrupp i sjön. Stränderna andas västkust, fattiga tallmoar med blankpolerade stenhällar och en oändlighet i horisonten.

      

 Bilden till höger går vi från  värmlandsnäs i ett spegelblankt Vänern med destination Djurö framöver.  Den Vänstra bilden är Djurö fotograferad från motsatt sida av Vänern där strandlinjen vid Lindkroken har Djurö i bakgrunden.

    

På norra sidan har vi den för fritidsbåtarna populära  Malbergshamn där den gamla fyren är inseglingsmärke... Hamnen är skyddad för alla vindar utom nordliga.

 

Årans hamn är ett utmärkt ställe att ligga för ankar .


            

 

Genom en vassrensad ränna tar vi oss in nedanför jaktstugan med gummibåten


Det finns 3 hus på Djurö förutom jaktstugan längst till höger  så har vi en lite jordbruksfastighet ,  som på bild nr 3 från höger visar ätande dovhjortar, och Fyrvaktarhuset på norra sidan . Klicka för större bild. 

 

         


 

  Det finns en stig runt ön där man får naturupplevelser både vid strandkanterna och skogen man vandrar i


Av tommy norum - 23 september 2012 18:45


Mikael Carlson, född 21 december 1959 i Åmål ( Tösse ), är en svensk aviatör  och flygplansbyggare, är flygkapten på trafikflygplan till yrket och på fritid restauratör av veteranflygplan..

Mikael Carlson har byggt repliker och restaurerat gamla flygplan av flera modeller sedan 1982. Hans första projekt var skolflygplanet Ö1 Tummelisa från 1919, för vilket han använde sig av en originalmotor och originaldelar kompletterade med nya delar efter ursprungliga ritningar och tillverkade med dåtidens teknik. Enligt samma modell har han byggt två    Blériot, en Fokker DR I och en Fokker D.V11, alla , alla flygdugliga.

Den 25 juli 1999 flög Mikael Carlson över Engelska kanalen i ett av sina Blériot-flygplan, 90 år efter Louis Blériots  epokgörande flygning

File:Bleriot XI Thulin A Gardet.JPG

Mikael Carlson igen. Här i en "Bleriot XI" från 1910. Egentligen en Thulin A, byggd av AETA i Landskrona. Det var f ö med Bleriot XI som Cederström började 1910.

Tummelisa 2.JPG

Ö1 Tummelisa. 1920-tal. Roterande stjärnmotor. Konstruerades av skådespelaren Ingvar Kjellsons far Henry. Det var ett övningsplan, som användes som övergångsplan mellan skolplan och stridsplan. Det här är en replik från 1989, byggd av Mikael Carlsson. Liksom herr Meldert kommen från Åmål. Han började visst med att fälla ett träd i egen skog, och fortsatte sedan tills resultatet blev så här bra!

Flygvapenmuseum har ett original, som faktiskt flögs så sent som 1962

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikael Carlson after first testflight of Bücker Bestmann SE-BMN 

http://www.youtube.com/embed/bBV7u9oFWV0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piloten och flygplansbyggaren Mikael Carlson visar prov på avancerad flygning med den Piper CUB L4 han renoverat. Flygfesten i Dala-Järna 9 augusti 2009. / Advanced flying with Piper CUB L4

http://www.youtube.com/watch?v=1GWZkadpQJo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----

Här har ni Mikael Carlssons bloggsida med mycket flyg och filmklipp av hans luftfärder .

http://www.aerodrome.se/

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12
13
14 15
16
17
18 19 20 21
22
23
24 25 26
27
28 29 30
<<< September 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

33 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se