Alla inlägg under september 2012

Av tommy norum - 29 september 2012 07:00

 


Tror verkligen våra politiker att man kan lösa långtidsarbetslösheten genom att erbjuda gratis arbetskraft under en kort tid. Det är helt andra kriterier som skall till för att få till mer i jobb i samhället ?

Mer småföretagare som är villiga att expandera inte enbart på fackets villkor utan där man också tar in företagarnas idéer om färdväg för att komma på rätt köl i arbetsmarknadspolitiken. Nu har vi prövat borgarnas sätt att genom fas 3 och genom generösa bidrag till arbetsgivarnas lönekostnader vid nyanställningar försöka bidra till lättnader för nyanställningar.

Socialdemokraterna försöker nu i samma hjulspår genom att plussa på förmånerna för arbetsgivarna få dessa att nyanställa våra långtidsarbetslösa. Men utan att våra företag expanderar, inte på arbetskraft, utan på efterfrågan på tjänster och produkter som man sen kan sälja och få intäkter och kanske  en vinst i slutändan att fördela så får vi ingen utökad arbetsmarknad som vi kan slussa in våra arbetslösa i.

I vänsterkretsar så har man inställningen till att den  offentliga verksamheten den kan expandera och suga upp arbetslösa utan problem. Men för en sådan utveckling så fodras det också att den privata ökar, för det är nämligen den som genererar förutsättningarna för expansionen. 

Kanske skulle man nu börja lyssna på våra duktiga företagare som först som sist är de som håller landet flytande - inte våra politiker om nu någon skulle tro detta - och som tillhandahåller  de arbeten som gör att vi är en av Världens rikaste länder.


Kanske skulle man börja lyssna på vad dessa har för önskemål för kunna uppnå de arbetslössiffror som politikerna  kan anses acceptabelt . Det är väl ändå våra arbetsgivare som är experter på området ? Inte särintressen som fack och politiker som mer ser till sin ideologi än släpper loss krafter som kanske löser hela problematiken.  Nej här är förslag som lägre ingångslöner, mindre byråkrati, ändring på turordningsreglerna där kompetens går före arbetsår, översyn av skattesystemet mm.


Ett rött skynke för vänstern när detta kommer upp på dagordningen. En rädsla för borgarna att tappa väljarna i mittensegmentet om man tar strid för företagarnas sak.  Där står vi nu med 2 block i politiken som i stort sett har samma medicin som man gett patienten i åratal  utan att det biter på sjukdomen , långtidsarbetslösheten.  Kanske är det dags att ordinera någon annan medicin för åkomman.     
Av tommy norum - 28 september 2012 20:11


Så här skriver en Åmålsbo om Politikernas prioriteringar av våra skatter i kommunen . Vad tycker ni läsare ?


Förbannad Åmålsbo

Fredag 28 sept 13:19

Hej! Har fått info om att äldrevården i Åmål har höga besparingskrav och de flytar om de gamla som möbler samt att ett flertal sköterskor ska bli uppsagda samtidigt som kommunen ska rusta upp örnäsvallen för att ifk ka upp en division. stämmer deta är det total skandal i Åmål. Vill ifk rusta upp örnäsvallen ska de betala själva. Tror inte åmålsborna tyckker att ifk är viktigare än äldrevården

Av tommy norum - 28 september 2012 07:00

 


Förr i tiden hade föräldrar många barn, nu har barn många föräldrar.


Om man talar sanning behöver man inte anstränga sig i att försöka komma ihåg vad man sagt.


Tänk på vad du säger, så du inte säger vad du tänker.


Döden är oerhört spännande , därför har jag sparat den till sist.

Av tommy norum - 26 september 2012 07:00

     Det rättsliga tar nu sin början efter den stora branden i Hamnterminalen

Sune Ingvar Tholin

Sune Tholin PD fortsätter att från sin utgångspunkt i vad som är rättvisa och sunt förnuft i affären med Håkan Skogh spy galla över våra politiker och tjänstemän. Där rubriken i hans krönika är - Vi lägger beslag på pengarna -  eller med andra ord , skattebetalarnas lägger beslag på sina egna pengar det som Sune Tholin har så svårt att förstå i hela kråksången. 


Sune försöker med en pedagogisk fejkat replikskifte få förståelse för sin ståndpunkt i sin krönika som lyder : 

Michael Karlsson och kommunstyrelsen: Tack Håkan för att du bekostade upprustningen av terminalen. Och tack för att du alltid betalat den överenskomna hyran .Tyvärr har vi annonserat ut din rörelse.

Skogh : Men jag får väl ut min del av brandförsäkringen. Jag menar att för det jag betalat så har väl byggnaden ökat i värde ?

Michal Karlsson : Nja , vi i den nya ledningen tycker numera att den överenskomna hyran, som du punkligt betalat var för låg. Därför lägger vi beslag på även på din del av  brandförsäkringen.


Men kanske är det inte så det fejkade replikskiftet skulle gått till. Här är min variant av samtalet.


Michael Karlsson: Tyvärr Håkan  när det uppdagades efter branden att den gamla politiska ledningen under Kurt Svensson beviljat dig subventionerad hyra på nästan en halv miljon om året som strider mot kommunallagen så kan vi inte fortsätta låta skattebetalarna stå för dina hyreskostnader längre. När nu branden frigjorde hyreskontraktet som skulle kostat skattebetalarna flera miljoner om kontraktet fått löpa vidare så anser jag att det är min plikt som företrädare för skattebetalarna och medborgarna att avsluta detta när vi nu fick en chans i och med branden..

Och Håkan du fick ju din chans att få fortsatt hyreskontrakt men utan subventioner som du inte tog utan räknade kallt med att du var den enda intressenten av att hyra terminalen efter åyeruppbyggnaden genom att lägga ett skambud på hyran där skattebetalarna också i fortsättningen skulle står för en stor del av dina företagskostnader i form av hyra.

Att du sen för sent vaknade upp när en ny intressent dök upp för att hyra lokalen med ett bud som hamnade i närheten av de kostnader som kommunen har. Det som du sen försökte sabotera med ett överklagande genom att påstå att det inte har gått rätt till . Ett överklagande där det visade sig att vi ( kommunen ) handlagt  ärendet på rätt sätt till stor besvikelse för dig och PD:s Sune Tholin som i tidning spytt galla i sina inlägg över oss politikeroch tjänstemän när vi visade att vi inte hade för avsikt att dansa efter hans pipa.                          

 

Skogh: Men jag får väl ut min del av brandförsäkringen. Jag menar att jag betalat så byggnaden har ökat i värde. ?


Michael Karlsson: Men snälla Håkan, försäkringspengarna är till för att bygga upp terminalen igen . Om du har skött dina åtagande gentemot kommunen genom att sköta anläggningen så kanske branden aldrig uppkommit . Skall du sen ha betalt för att anläggningen har ökat i värde, kanske på grund av ditt slarv ? Att vi sen skulle  med skattebetalarnas  försäkringspengar betala dig för att fastigheten har ökat i värde  efter branden i och med återuppbyggnaden och sen låta dessa stå för en stor del av återuppbyggnaden som du och Sune Tholin tycker. Det valsen går vi inte på. Någom jävla ordning får väl det ändå bli till slut hur vi politiker skall förvalta medborgarnas skatter.  

Och vad du betalt för egna pengar i bygget kommer säkert rätten att få fram och det som från början var en vante i media kommer sen kanske att visa sig  inte ens blev en tumme när alla pappren ligger på bordet.

                                      

                                      

                               -o-


not:  Tyvärr Håkan så är det mycket som inte gått rätt till i denna affär där den gamla chefen i samhällsbyggnadsförvaltningen har en stor skuld i eländet genom att till kommunstyrelsen lägga fram ett hyreskontrakt för terminalen  som var kraftigt subventionerat trots att det i fullmäktige togs beslut att byggnationen  bara skulle genomföras om man fick full täckning för investeringarna.  Här har vi ett typexempel på vad dåligt pålästa kommunpolitiker och journalister som låter dessa beslut slinka igenom utan att reagera kan ställa till med och ett fullmäktige med ledamöter utan personligt ansvar och som inte har vett att ifrågasätter hela upplägget i tid .


Tyvärr har vi folk i politiken som bär ansvaret i hela upplägget  och som representant för väljarna fortfarande tar beslut i Päronsalen utan att förstå att man kanske har förbrukat sitt förtroende för gott i och med detta och mycket mer under årens lopp.                     

 

 

 

.                     

Av tommy norum - 21 september 2012 07:00

Vad har medborgarna i Åmåls kommun gjort för ont när man drabbas av dessa politiker som låter kommunen sjunka djupare och djupare i ner i det ekonomiska träsket ??? 


Här har politikern lyckas leva över våra tillgångar i ett femtontal  år utan att kunna ta tag i situationen.  Här läser vi att vi ligger i högsta ligan för kostnader både i fritidsektorn, förskoleverksamheten, gymnasieskolan  vi har vård och omsorg som ligger över genomsnittet i kostnader utan att politikerna ens är i närheten av en lösning. För att inte tala om dessa investeringsbehov i infrastruktuten som man skjuter framför sig.   


På något sätt verkar det som om våra politiker fjärmat sig från den verklighet som härskar utanför stadshuset. Vi läser att man nu också har planer på sätta krav på Åkab att nybyggen skall  byggas enligt internationell miljöcertifiering . För våra Åmålspolitiker i den rödgröna majoriteten räcker det inte med vad den svenska byggnormen i energi och miljöhänsyn kräver vid byggnation utan här vill man fördyra byggnation genom  gå ytligare ett steg med risk att hyrorna skjuter i höjden. Prata om sunt förnuft


Kanske skulle man lugna ner sig en  aning och koncentrera sig på att Åmål medborgare får en kommunskatt som präglar vad man konsumerar av offentlig service  och inte hitta på nya hål att stoppa våra skattepengar i.

Att det sen finns politiker som tror att det ur Åkabs kassa finns pengar att ta ut utan att snegla på resultatet, speglar väl också på en del politikers naiva inställning till ekonomiska realiteter.


Att man inte skäms när man visar sig på stan med det facit över vad man ställt till med under åren där man mer eller mindre har levt över tillgångarna trots varningar och sedan skickar man räkningen till våra barn och barnbarn för att städa upp efter oss. 


Här vill heller politikerna fortfarande prata om satsningar för att få kommunen och växa , en strategi som vi har försökt i 15 tal år utan att lyckas. Det senaste projektet var ju industrihuset för Najad som kostade skattebetalarna 80 miljoner i borgensåtagande där vi nu är tillbaka på ruta ett efter den senaste hyresgästens konkurs.  För att inte tala om våra övriga skulder som nu närmar sig en halv miljard . Där våra barn och barnbarn verkar få ta över det mesta i en minskande befolkning en sämre arbetsmarknad och en av Sveriges högsta kommunalskatter.  Att försöka få kommunen att växa under sådana omständigheter blir nog inte det lättaste. 


Men fortfarande har de politiker som förstört kommunens ekonomi mage att sitta kvar i politiken och låtsas som det regnar . Bedrövligt att man inte själv är medveten om sin begränsning  utan att behöva bli påmind gång på gång om det elände man ställt till för Åmålsborna under lång tid framöver.                  
Av tommy norum - 20 september 2012 07:00

 

Vi läser i Pd att vårdnadsbidraget slopas från årsskiftet


Har inte socialdemokraterna tagit åt sig sina egna regler i  sitt styrande och  göra en ordentliga konsekvensbeskrivningar av de förslag som kommer på fullmäktiges bord ? 

Ser vi på vårdnadsbidragsförslaget som lämnades in till fullmäktige tidigare i år så saknades det som man kritiserat de borgliga för i så många sammanhang en ordentlig konsekvensbeskrivning över förslaget.


Ynkligt att inte de tydliga direktiv till våra nämnder gått fram tydligare .. Det verkar som  Socialdemokraterna tycker att när det gäller ideologiska frågor då kan man hoppa över både konsekvensbeskrivningar och sunt ekonomiskt tänkande i  sitt styrande.  Har man inte fattat att man  är företrädare för Åmåls medborgare inte det socialdemokratiska rikspartiet ?


Illa varslande när man låter ideologin styra över sunt förnuft och där man struntar i de ekonomiska följderna. 

Vi får väl se om också heltid till alla kommunanställda får en liknande hantering där man inte bryr sig om  de ekonomiska förutsättningarna för att kunna genomföra förslaget.  Skamligt att socialdemokraterna struntar i sin egen utarbetade arbetsgång  över hur beslutsgången skall gå till när vi ser att man i sin redovisning fortfarande inte bryr sig att redovisar alla parimetrar för att få en fullständig bild av kostnaderna när man tar bort vårdnadsbidraget.


När man som mest har betalat för  15 vårdnadsplatser så har det kostat kommunen ca 45000kr per plats och år. Jämför man då den kommunala kostnaden per plats som är 126 000 kr per år  så kan man undra om inte man totalt tappat allt sunt förnuft i sin politik.  Att men sen inte bryr sig om att redovisa kostnaderna till fullmäktige i samband med en utökning av antal platser i den kommunala  utan nöjer sig med att konstatera att en utökning av antal förskoleplatser är nödvändigt oavsett vårdnadsbidrag eller inte visar väl bara att man fortfarande inte riktigt förstått hur beslutsgången skall gå till för att fullmäktige skall få så fullständigt underlag i sitt beslutfattande.


Ibland undrar man om det är en samling analfabeter som sitter och styr i vår kommun.    

Med ett sådan redovisning till  fullmäktige så betyder det att de socialdemokratiska politikerna total har missuppfattat sina egna regler  som värnar om en ordentliga underlag för att få beslut som håller hela vägen ut utan behöva återkomma med kompletteringar om mer pengar .

Vi har haft nog med den varan nu efter Centerns styre i kommunen där vi titt som tätt får påminnelse om att det fattas pengar till verksamheter i den kommunala sfären  på grund av dåliga beslutsunderlag.      

Men värnar man mer om det socialdemokratiska partiet än om de medborgarna man har fått förtroendet att representera i politiken  då är man nog illa ute för att få fortsatt förtroende att styra kommunen i framtiden..               Av tommy norum - 19 september 2012 07:00

 
Överskott från vatten och avlopp i år på 1.4 miljoner aviserar förvaltningen som har hand om frågan.

Kanske en sänkning av avgiften vore på plats  ?  Kanske skulle man också gå igenom hur vattnet debiteras till våra  idrottsföreningar , våra förvaltningar . Det är väl inte så att kommunen för över kostnaderna på vattenförbrukarna i bostadssektorn  och övriga konsumenter medan en del sektorer åker snålskjuts.


Vad jag har hört så är det ett betydligt svinn i förhållande mellan förbrukat vatten och vad som tillförs systemet. Vattenläckor är en tes , kanske man också skulle gå över vad våra idrottsföreningar har för förbrukning och om den stämmer överens med den verksamheten de bedriver.


Om man mot förmodan skulle försöka få Vattenkonsumenterna  att via taxan stå för översvämningarna i kommunen , där 10 miljoner har nämnts, för ett  underdimensionerat dagvattensystem  är man nog ute och cyklar rejält .

Dagvattensystemet ingår inte i det taxefinansierade systemet utan där får vi nog solidariskt stå för kostnaderna via skattsedeln.


Och vad kan felräkningen på nästan en och en halv miljon i budgeten bestå av ?

Har vi fått högre förbrukning med mer intäkter, eller har man kanske varit mer uppmärksam på var kostnaderna hör hemma nu där man kanske förut har slarvat med redovisningen och fört över obehöriga kostnader till taxeverksamheten ?


Som den gamla samhällsbyggnadsnämnden under sin tid skött sina åtagande där bluff och båg varit ett vanligt inslag i verksamheten där man konterat kostnader lite hur som helst så skulle det inte vara ett dugg förvånande om inte detta också drabbat även den taxefinansierade verksamheten i vatten och avlopp.


Tittade man på den taxefinansierade båtplatserna så ville man gärna lägga kostnader som inte hörde till verksamheten . Kan bli en dyr historia för kommunen om det uppdagas att de är skyldiga där de då tvingas att  betala tillbaka till konsumenterna om det visar sig att kommunen överdebiterar vattentaxan..


 

                 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5 6 7 8 9
10
11
12
13
14 15
16
17
18 19 20 21
22
23
24
25 26
27
28 29
30
<<< September 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards