Alla inlägg under juli 2020

Av tommy norum - 31 juli 2020 18:45

 

                           

               

       

         

                     

       


                           

                                                                                                                                      

           

   
       

 


   

 

   

 

 

         


                           

Av tommy norum - 28 juli 2020 10:29
Utflyktsmålet Glava glasbruk- som ligger i Arvika kommun - började 1859 produktionen av fönsterglas genom munblåsning fick vi - efter att ha besökt Caféet i byggnaden- ta del av en intressant föreläsning om historien runt glasbruket..1911 moderniserades anläggningen som vid den tiden svarade för 38 procent av Sveriges produktion av fönsterglas. Munblåsning pågick ända fram till 1927. Därefter infördes maskintillverkning av fönsterglas, vilket man då var ensam om i Sverige. Vem kunde tro att en uppblåst glastub var grunden till ett fönster genom att skära och värma och platta till. 900 skogsarbetare försåg energikrävande glasprocessen med bränsle där 600 glasarbetare arbetade 3 skift i att göra fönsterglas. I mars 1939 lades produktionen av fönsterglas ner och de flesta byggnaderna revs. Degelkammaren fick vara kvar och har blivit glasbruksmuseum, glashytta och konserthall. Den gamla packkammaren nyttjas idag som utställningshall medan kontoret är vandrarhem. Smedjan och herrgården innehåller privatbostäder. En epok i industrialismens framfart som höll i nästan 100 år. Här fanns det också en järnväg mellan glashyttan och utskeppningshamnen Bergsviken i Glafsfjorden. Numera bor det lite över 200 personer runt Glava glasbruk som är en fantastiskt naturskön plats vid sjön stora Gla. Värt ett besök utan trängsel i dessa Coronatider .

 

 

Degelkammaren fick vara kvar och har blivit glasbruksmuseum, glashytta och konserthall och cafee.

 

Här är grundämnet till fönstret som glasblåsaren har gjort som sedan skars upp värmdes och plattades ut där slutprodukten blev ett fönster.

 

En glasblåsare i full verksamhet.

 
Den gamla damen till höger gav oss en lektion i glasbrukets historia.

 

 

Glasbruket någon gång i början på 1900 talet.

      
 
Hamnen i Stora Gla runt år 1900 där passagerare går på tåget för resa ner till Bergsviken i Glafsfjorden där en passagerarbåt möter upp för vidare resa kanske intill till Arvika.
 
 
 
 
Borde vara en flygbild strax före nerläggningen på 1930 talet .
 
   
   
Glasbruket någon gång i början på 1900 talet. 
   
Väntande skutor i Bergsviken att föra vidare glasfönster runt om i Sverige.
 
 
 Modell av Glava Glasbruk
   
 
 
Här är man uppklädda för transport ner till Bergsviken i Glafsfjorden där ångbåten för dem vidare.
 
n personalvagn som beställdes i början på 1900 talet för att passagerarna mellan Bergsviken och Glasbruket skulle sitta skyddade från vädrets makter. 
   
 
 
 Herrgårdsliv vid Glava Glasbruk.
   
 
 
Här lägger ångbåten Eskilstuna till i Bergsviken en av många ångbåtsbryggor som fanns runt Glafsfjorden. Eskilstuna var en av flera ångbåtar trafikerade Glafsfjorden större delen av första hälften av 1900 talet. Bryggan var också ändstationen av järnvägslinjen mellan Stora Gla och Glafsfjorden där fönsterglasen skeppades ut till övriga Sverige.
 
 
Gratifikationsutdelning uppe på herrgården kan man tänka .Det gäller att värna om sina arbetare om företaget skall blomstra och gå bra.
 
 
 
 
 
 

 

Av tommy norum - 28 juli 2020 10:11


https://www.expressen.se/debatt/kasta-in-eu-handduken-och-bilda-ny-frihandelsunion/?fbclid=IwAR3qRdjG1avb1EBMUpNiJcWebt2WBQHJLjwV7ogswDFcoH0n

xQvDPosP_JI
Sverige låter sig utnyttjas av länder som har o-ordning på ekonomin , vägrar reformera jordbruket , eller sina pensionssystem . Vi sitter i knät på nationer som ser till att få ut så mycket som möjligt av EU-bidragen där de rika nationernas medborgare- där Sverige ingår -får stå för allt större kaka .Det enda stora medlemsland som sökt nedbantningsreform, Storbritannien, har lämnat efter att ha blivit helt bortkollrat i Bryssels Kafkaliknande byråkratiska labyrinter. Sverige bör nu också kasta in EU-handduken samt sedan omedelbart göra gemensam sak med länder som Storbritannien, Schweiz och Norge för att bygga en renodlad frihandelsunion utan politisk överrock. Vettigt numera är också att tänka globalt snarare än bara snävt europeiskt. Ett framtida frihandelssamarbete kan utsträckas till många andra demokratiska tillväxtländer som Indien, USA och Kanada. Det är inte så lite ironiskt att vi som lockades att rösta ja i den svenska omröstningen om medlemskap år 1994 utlovades precis en sådan principiell hållning till omvärlden .men har nu hamnat på ruta ett igen men i stället för de enskilda nationerna är det nu EU som bygger murar mot omvärlden.. . .

Av tommy norum - 14 juli 2020 11:43
Bilden kan innehålla: 3 personer  Ingen fotobeskrivning tillgänglig.Nu ondgör sig de svenska kritikerna om att det polska valresultatet var ett resultat av statstelevisionen sätt att ta ställning för Duda i valrörelsen. Makthavare måste låta sig kritiseras och statstelevisionen får inte tillåta sig bli en propagandakanal för de styrande säger man . Ändå inträffade just detta i Sverige- i Sverige av alla länder som Trump utryckte det i ett ett helt annat ämne. Allt detta för en vecka sedan när migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S) besökte SVT:s Morgonstudion utan någon större reaktion från de som nu kritiserar den polska statstelevisionen att vara en propagandakanal.

 

Nog borde man väl sopa rent framför egen dörr innan man ger sig på andra. Judit Ek, SVT:s ställföreträdande ansvarige utgivare, har sagt till Aftonbladet (8/7) att det nog kan det uppfattas konstigt när de båda är där men den ena inte får svara. Det är faktiskt inte något som man uppfattat utan det var det som man faktiskt gjorde. Det om något borde väl media representanterna reagerat på att SVT har böjt sig för makten något som man i samma andetag anklagar de konservativa krafterna för i Polen att göra och det skulle vara en av anledningarna till att det Polska valet inte gick som man räknade med. Frågan är väl att om inte all galla som nu spys ut i media mer är ett tecken på dåliga förlorare en reaktion som också kom ut ur resultatet av Trump vinst i presidentvalet och Englands utträde ur EU härom sistes

tn

Av tommy norum - 9 juli 2020 17:11

Bilden kan innehålla: 4 personer, personer som stårNog borde medborgarna ta sig en funderare på hur den sittande regeringen med socialdemokrater , miljöpartister med hjälp av Vänstern, Centern och Liberalerna förvaltat sitt politiska uppdrag. Nog borde en och annan ta sig en funderare över varför vi fortfarande inte har en bostadssituation i landet som inte ligger i fas med efterfrågan ?. Varför har vi fortfarande en nästan obefintlig integration för nyanlända ? Varför har vi fortfarande en sjukvårdssituation där köerna bara växer ? Varför har vi fortfarande en polisorganisation som inte ligger i fas med den ökande brottsligheten ? Varför har vi fortfarande ett försvar som inte är anpassat till riksdagen krav på vad som är rimligt för att kunna försvara oss ? Varför har vi fortfarande en arbetsmarknadssituation i landet som inte är anpassad till de nyanlända ? Varför har vi en skola där allt fler inte klarar av en gymnasieutbildning ? Varför har vi ett samhälle där allt fler känner sig otrygga ? Varför har vi skapat ett samhälle där vi är tvingade att bygga nya fängelser för att förvara allt fler brottslingar ? Varför har allt fler kommuner i Sverige svårt att få skatteintäkterna att räcka till för att kunna hålla en acceptabel social standard till sina medborgare ? osv osv . Att vi sedan har en av världens hårdaste skattetryck och att situationen inte har ett dugg med Corona pandemin att göra utan var ett faktum innan den bröt upp. Nog borde vi medborgare kunna kräva mer av den sittande regeringen än det facit de lämnat efter sig där vi har en av EU:s högsta arbetslöshetssiffror, en av de högsta dödstalen i Corona, Pensioner som är en av EU:s lägsta där allt fler blir pensionärer hamnar under fattigdomsgränsen. Om det sedan kan ha att göra med att vi per capita tagit emot mest flyktingar i Eu att få en försörjning här får väl var och en ta sig en funderare över om det kan vara orsaken. Ansvariga politiker verkar inte ta den aspekten under övervägande förstår man när man tar del av hur tongångarna hörs i den sittande migrationskommittén.
tn ,

Av tommy norum - 8 juli 2020 09:56
Hur tror man sig få stopp för ett virus som förökar sig via ett dåligt politiskt ledarskap. Det blir en svår nöt att knäcka för politikeretablissemanget.   


Ord och inga visor där skribenten påstår att landet inte längre leds av de bästa, eller ens de näst bästa, utan av svaga personer med begränsade synfält, bristande kompetens och med närmast obefintlig förankring bland medborgarna. Överskiktet i samhället tycks vara väldigt homogent – samma värderingar, samma politiska agenda, samma inriktning på att gynna de egna och gemensamma intressena. Eller rättare sagt: det finns en osynlig gemensam värdegrund, där man vet hur man ska uppträda, vad man ska tycka, vilka åsikter som är gångbara. Inte sällan anar man ett förakt för de medborgare som bekostar verksamheten. Det känns som om landet ockuperats inifrån och som om medborgarna inte kan frigöra sig från dem som gripit makten och har som främsta mål att behålla den. Så länge det sker kan överskiktet leva lugnt och tryggt. Men det finns naturligtvis en gräns som förr eller senare passeras. Då kan vad som helst hända.

Av tommy norum - 6 juli 2020 18:03

Sverigedemokraterna överger en bred överenskommelse i migrationspolitiken när man inser att man inte har en chans att komma i närheten av den migrationspolitik Sverigedemokraterna står för. Med de olika förslagen från övriga partier så skulle helheten i förslagen permanenta en fortsatt frikostig och omfattande migration.
Av de bud som lagts fram av parterna är det bara Sverigedemokraterna som föreslagit att Sveriges lagstiftning ska anpassas efter EU:s lägstanivåer men den uttalade ambition från flera partier om en hållbar och restriktiv
migrationspolitik har förhandlingarna inom ramen för migrationskommittén inte inneburit att man närmat sig ett förslag med en sådan innebörd. Förslagen som kommit från partierna skulle helheten innebära att permanenta en fortsatt frikostig och omfattande migration helt i strid med vad Svenska folket ger uttryck för i opinionsundersökningar de senaste åren.
Det är tydligen bara Sverigedemokraterna som som tar kravet på att de som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige eller saknar tillhörighet till det Svenska samhället skall återvända till sina hemländer. Något som företrädare för Centern , Socialdemokraterna och KD i en debattartikel i DN nyligen hade motsatts uppfattning för Så frågan blir väl vilket utvattnat förslag som kommer fram ur migrations överenskommelsen ? Att den landar på en uppgörelse som kommer i närheten av Svenska folkets önskan är väl nästan obefintlig när MP, C , V och L kör med utpressningstaktik där Socialdemokraternas Stefan Löfven tvingas lägga sig om han skall ha en chans att i fortsättningen få behålla statsministerposten.
tn .

 

Bilden kan innehålla: text

Av tommy norum - 3 juli 2020 20:42
Det kommer inte bli något "volymtak" för antalet personer som kan söka asyl i Sverige. Det meddelar statsminister Stefan Löfven idag. Målet ska i stället vara att Sverige ska vara beredda att ta emot 2-3 procent av samtliga flyktingar som kommer till EU. Bara att konstatera att Socialdemokraterna böjer sig än en gång för MP och Centern för att inte tappa makten. Här låtsas man som man har en flyktingpolitik baserad på dokumenterade asylrätt men som med facit i hand visat sig att mer än hälften av alla som fått rätten att stanna i Sverige och också i Eu är ekonomiska flyktingar utan asylskäl. En godtycklig flyktingpolitik där ansvariga politiker i åratal ändrat förutsättningarna där humanitet varit drivkraften och inte asyl rätten. Något som Socialdemokraterna, MP och Centern med hjälp av Vänsterpartiet är det som även i fortsättningen skall gälla i Sverige. Vad medborgarna tycker i frågan det struntar man totalt i. Man vill ha ett flytande volymmått 2-3% av de som kommer in i EU men där antalet blir helt avgörande vilka länder som är villiga att ställa upp och ta emot flyktingar. Hittills har det visat sig att solidaritet inom Eu är lika dålig i flyktingpolitiken som man visat i Corona pandemin. Det finns politiker i länder inom EU som i första hand värnar om sina egna medborgare och där man i allmänna demokratiska val låter medborgarna välja inriktning på politiken och som också politikerna efter bästa förmåga försöker verkställa. Det finns alldeles för många politiker inom EU som anser sig stå över folkviljan- Stefan Löfven med följe hör till den kategorin det visar man klart och tydligt i flyktingfrågan..

 

tn
Stefan Löfven ger besked i asylfrågan.


https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/l%C3%B6fvens-besked-det-blir-inget-asyltak/ar-BB16hx9Q?ocid=msedgdhp&fbclid=IwAR0a6V2AtgNdsjSkiLtCA1HfaHmuMcjNXOsqaewmSwyn8qYY
RJ_qDGDybJE

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards