Alla inlägg under december 2011

Av tommy norum - 25 december 2011 20:45


Det är inte bara PD som försöker strypa informationsflödet från allmänheten när det inte passar deras syfte. 

Aftonbladets debatt där läsarna kan gå in på deras Webbsida och ha synpunkter på artiklar och debattinslag kör också med samma stil där man går in styr när inte kommentarerna passar.


Min inlägg i debatten var när Lena Mellin , Aftonbladets ansvarige utgivares inlägg i invandrardebatten , där hon anklagar regeringspartiet för att var hjärtlös i en artikel som har rubriken " Regeringens akilleshäl är hjärtlöshet "den  föll inte Lena Mellin i smaken. Det fria ordet gäller inte hos Aftonbladet verkar det eftersom det plockades bort från sidan när uppmärksamheten blev för stor för min  kommentar på webben.


Inlägget från Aftonbladet och min egen kommentar ligger kvar på min egen Facebook sida och kan läsas där.  Tommy Norum  Åmål   


Här är min kommentar till Aftonbladets inlägg i invandrardebatten som togs bort efter en dag på tidningens webbsida .


Kanske skulle vi lämna över invandrar och asylärenden till massmedia i fortsättningen där Lena Mellin ansvarig utgivare i Aftonbladet som ordförande bestämmer med utgångspunkt från sin rent personliga uppfattning vad som skall gälla. Att ta ut enskilda fall och göra dessa till symbol för hur vår asyl och invandrarpolitik fungerar är att skjuta långt över målet med betänkande att Sverige har en av världens humanaste invandrapolitik.

Låt nästa val bli startskottet för en ny nivå på vår invandrarpolitik där våra politiska partier slutar  gömma sig i buskarna utan krävs att ta ordentlig ställning till sakfrågorna som dyker upp med jämna mellanrum i massmedia när nyhetstorkan blir överhängande.

Skall vi tillåta oss att skicka tillbaka våra asylsökande till länder som inte har den utvecklade sjuk och sociala standard som här ? Eller skall vi låta opinionsyttringar styrd av massmedia många gånger avgöra om man får eller inte får stanna ? 


Kanske skall medborgarna i ett val få bestämma färdriktningen på vår invandrarpolitik där alternativen och kostnader presenteras för oss väljare och där politikerna för en gångs skull har courage att stå upp för den politik de varit med och beslutat om i riksdagen utan att påverkas av den massmediala uppmärksamheten i enskilda fall som då och då förekommer.

Kommentera gärna vad ni tycker om massmedias försök till kontroll över informationsflödet.


Av tommy norum - 22 december 2011 16:45


När man läser Åmålsmagasinet, kommunens lilla informationstidning till kommuninnevånarna, slås man av tanken att man kör i samma spår på utvecklingsförslag för kommunen som tidigar år, utan att det gett ett enda positivt resultat.


Kanske skulle man ta nya tag i den kommunala framtidsvisionen än att hela tiden försöka tillfredställa våra fastighetsägare med centrumbutiker. Ibland blir man lite fundersam om det saknas sunt förnuft hos våra tjänstemän och politiker med tanke på vad man åstadkommit de senaste 15 åren i kommunens utveckling.

Svante Melander, vår kommunchefs önskan om en utökad camping med mer gäster och spinoffeffekter med ökad handel har i olika omgångar gjorts med investeringar i 10-tal miljoner utan att ge det minsta spår i kommunens utveckling än miljonunderskott som skattebetalarna fått stå för under åren.


Michael Karlsson anser att det nu är rätt tillfälle att satsa framåt där vi inte kan lägga allt på vård, skola och omsorg utan också på trivsel för att få våra invånare att må bra i Åmål. Projekt som kan föra Åmål framåt anser Michael är Måkeberg, mer hotellplatser och ett stärkt handeslcentrum.


Vi har ett stort utbud av trivsel i Åmål med en utbyggd fritidsektor långt över genomsnittet för Åmåls storlek som kostar oss miljoner av skattemedel. Vi har bluesen som också var en förutsättning för en positiv utveckling i kommunen tror politiker och tjänstemän, men som kostat skattebetalarna miljoner under åren.

Den sista satsningen var väl loger för en miljon förra året för att få bluesartisterna att trivas några dagar i Åmål, en räkning som hamnade på kommunstyrelsens bord före Jul .


Vi fick ett nytt villa-bostadsområde , Höganäs, vid Vänern som skulle locka hit egenföretagare och pendlande invånare. Vad blev det av den satsningen som Skanska tillförde kommunen ?

Vi fick en julklapp i år där servering, lekpark och utomhusscen på Kungsberget skall locka turister till Åmål .


Vi har satsat på Centrum för miljoner under åren för att tilfredställa fastighetsägarnas krav för att de skall få behålla sina hyresgäster där konsulter betalda av fastighetsägarna lobbar för att politikerna skall fortsätta med satsningar med våra skatter utan att det gett ett enda spår av positiv utveckling i kommunen.

Vi har fått reklam för kommunen i tävlingar för miljoner utan minsta avtryck  i utvecklingen av kommunen mer än minskad befolkning.

Varför inte gilla läget och anpassa oss till de inkomster vi har. Vi behöver inte dessa framtidsvisioner som politiker och tjänstemän trackat på oss i årtionden utan att det har den minsta chans att gå i uppfyllelse har det visat sig. 


Man får ingen positiv utveckling i kommunen utan nya arbetstillfällen och det löses inte med nya bostadsområden, turist eller kultursatsningar eller centrumhandel. Det borde politikerna ha fattat vid det här laget med facit i hand.

Kanske skulle man ta till sig att politiker har mycket små möjligheter att styra ens kommuns utveckling mot en tillväxt med insatser på kultur, fritid och turismen. Det är de lokala företagens expansion som gör att kommunerna i glesbyggden växer utan politikernas medverkan har det visat sig. Kanske något att ta till sig innan man fortsätter i samma spår som tidigare.     

Om inte annat kan man gå och se sig om i de små värmlandskommunerna där satsningar på fritid och kultur och där hotellkomplex med olika innehåll  har etablerats utan att kommunerna kommer i närheten av en positiv befolkningsutveckling. 

Sluta och lyssna på lobbyister som i åratal försett politiker med prognoser som inte har någon verklighetsförankring. Varför inte se på facit vad som åstakommits och i fortsättningen använda sunt förnuft utan att påverkas av dessa särintressen som på alla sätt försöker få ta del av våra skatter med att försöka övertyga vad som är bäst för kommunens utveckling men sällan eller aldrig hamnar rätt i verkligheten .

  

      


Av tommy norum - 20 december 2011 15:15

DETTA SKREVS FÖR ETT ÅR SEN I BLOGGEN. Vi får de politiker vi är betjänta av brukar man säga, när allmänheten inte vill gå in och ta sitt ansvar att ställa upp på politiska förtroendeuppdrag. Därigenom får vi personer som kanske inte har de bästa förutsättningar för sina uppdrag där många gånger det tas politiska beslut som man inte vill eller förstår följderna av.


Pensionsskulden i Åmåls kommun som PD informerar om i dag är sådant ställningstagande där politikernas förstånd inte riktigt räcker till för att kunna förutse följderna av. Trots att ekonomiavdelningen i ett tiotal år med skärpa informerat om hur de framtida pensionsåtagandena slår på kommunens ekonomi och där stora inskränkningar både i drift och investeringar står för dörren så har inte politikerna reagerat utan det förblir en årlig rubrik i PD om läget sen fortsätter man som ingenting har hänt. Själv har jag informerat om riskerna i insändare under åren utan någon reaktion.


Vid ett samtal med ett socialdemokratiskt kommunalråd om pensionsskulden för ett antal år sen  varför man inte tar tag i den,

 var svaret det är en prioriteringsfråga. En prioritering som nu kommer att sätta sina spår i försämrad service i kärnverksamheten, högre skatt och färre investeringar i infrastrukturen. Här har man nu facit på den lättsinniga ekonomiska politik som har bedrivits de senaste tio åren där en stor del av skattepengarna kommer att går till drift och kapitalkostnader i fritidssektorn och pensionsskulden, deponikostnader på sopstationen. Det som slår mig är att vi har till stor del fortfarande kvar de politiker som varit med på den prioritering som gjorts med våra skatter under ett antal år. Kan man hoppas på att även de har tagit till sig den oro för framtidens ekonomiska åtagande som ekonomikontoret framfört de senaste 10 åren och rättar sina beslut efter detta.  


Kanske skall man börja tala klartext för alla som vill ta del av våra skatter till olika projekt och inte lova runt och hålla tunt som Centern med Kurt Svensson var mästare på. 

 

Man kanske skall börja med Moa Björnsson projektledare för gamla kyrkan som är arg och besviken på kommunen för att de inte vill lägga ut 2.5 miljoner på kultursatsningen i kyrkan  och därigenom avsevärda driftkostnader i framtiden. Kanske en information både för henne och andra intressen, som pockar på våra skattemedel, att det är andra ekonomiska tider nu där kärnverksamheten är det som skall prioriteras i framtiden.

Av tommy norum - 17 december 2011 13:33

Någon ursäkt kom det inte från Patrik Sandvall (m) i PD :s Synpunkt efter att gett sig på Thomas Nilsson i fullmäktige.

Att påståenden som  "han skall att få veta att han lever " den formeleringen blev bara  ett beklagande  för en onödig kraftfullt uttalande som kan feltolkas.


Det tydligen inte Patrik Sandvall förstår i sin politiska gärning är att våra tjänstemän inte skall behöva spå i någon glaskula för att få derektiv i sin tjänsteutövning. Det så kallade angreppet mot Kurt Svensson  ( C ) som Patrik Sandvall påstår Thomas Nilsson skriver om , där vårt förra kommunalråd  gav sig till tolk för hela fullmäktige utan att det finns beslut på vad som gällde i frågan, är väl inte det sättet som demokratin skall utövas inför medborgarna  eller ?.

Att Patrik Sandvall har lite svårt med hur demokratin skall utövas det har vi många exempel på när när han i egenskap av fullmäktigeledamot tar beslut som han sen som ledamot av samhällsbyggnadsnämnden totalt struntat  att ta hänsyn till.


Var han inte med och tog beslut i fullmäktige att ombyggnaden av Hamnterminalen skulle få full hyrestäckning ? Ett beslut som han totalt struntade i när samhällsbyggnadsnämnden sen lämnade över ett hyreskontrakt till fullmäktige på en subvention med nästan en halv miljon om året.


Var det inte i den förvaltningen som också struntade i det mesta som har med sunt förnuft för att tillgodogöra sig medborgarnas rättigheter ? Här struntade man i offerter och uppföljningar och rutiner som fullmäktige beslutat om.

Här gav man redogörelse för verksamheter inför fullmäktige som var så lång från verkligheten man kan komma ( örnäs Camping ).

I denna smet har  Patrik Sandvall ( M ) varit delaktig  i där han totalt struntat i de beslut han själv varit med och fattat i fullmäktige. 

Att sen i insändare försöka få till det att våra tjänstemän skall veta vad som gäller utan att det finns politiska beslut att falla tillbaka på , när det visat att han själv inte fattar vad han har varit med och beslutat om, är väl en aning makstarkt. 

Det är bara att ta del av det som skrevs för ett år sen för att förstå att lite ödmjukhet vore nog lämpligt från den person som så till den milda grad missförstått sitt politiska uppdrag.

Sen förstår jag att Patrik Sandvall  (m) totalt har missuppfattat de politiska spelreglerna för att värna demokratin när han tycker att våra kommunalråd skall kunna gå in och röra i verksamheten utan att fullmäktige fått ta del av vad det är frågan om.  

Vi ser nu att Patrik Sanvall har lämnat sina politiska uppdrag som ledamot av Säffle - Åmål tekniska förvaltning.

Med den meritlista på oklarheter i verksamheten som Säffle fick ärva efter övertagandet efter den gamla Samhällsbyggnadsnämnden och där Patrik Sandvall varit med ställt till det så kanske han förstått att han har inte så mycket att tillföra politiken längre. 

Vi har tyvärr fortfarande många politiker i fullmäktige som inte förstår vilka spelregler de har att rätta sig efter.

Av tommy norum - 17 december 2011 13:30

Detta skrevs för ett år sen

Nu får väl kommunstyrelsen ta sig i kragen och kräva ordentliga beslutsunderlag när de förvaltar medborgarnas skattepengar.


Det senaste beslutet om Örnäs Camping speglar väl det oproffesionella sätt  hur våra tjänstemän servar våra politiker med ekonomiska rapporter som ligger  långt ifrån den verklighet som finns.

Här har man nu tagit ett beslut i kommunstyrelsen där en av punkterna var att fortsätta med kommunal drift på grund av saknandet av kostnadstäckning för investeringarna i arrendeavtalet. 

Hur vet man detta utan att ha gjort en ordentlig genomlysning av vilka kostnader som belastar campingen ? 

 

Olle Andersson gjorde en bra utredning om hur investeringskostnaderna belastade campingen. Resultatet blev att de fortsatta kapitalkostnaderna som är bokförda på campingen inte stod i relation med de intäkter som arrendet skulle inbringa.

Det Olle Andersson inte tog med i beräkningen i sin analys var om de bokförda investeringskostnaderna verkligen tillhörde campingen.

Efter att nu analyserat investeringarna under en femårsperiod med intagande av fakturor som belastar de projekt som ligger i bokföringen som en investering i campingen så blir man inte bara förvånad, utan också förbannad hur våra politiker fortsätter att låtsas som det regnar när man avslöjar hur samhällsbyggnadsförvaltningen i ärende efter ärende avslöjas med byxorna nere i sin förvaltning av våra skattepengar.

Här ligger det miljoner i investeringar som inte har ett dyft med campingen att göra och som informerats om utan reaktion från politikerna.

Vi har investeringar på Högheden, ridhuset, Örnäsvallen, gästhamnen Marinan, mattor till Karlberg/Kistinebergsskolan, Prispengar till fiskehälja till och med personalkostnader ligger som en investering, marschaller, simhallen, ishallen, segelsällskapets klubbhus.


De här investeringarna på miljoner som belastar camingens rörelseresultat är

i den kommunala bokföringen över investeringar rubricerade som campingstugor eller utvecklingsåtgärder.


Hur skall man få ordning på samhällsbyggnadsförvaltningens sätt att redovisa och ge politikerna rätta förutsättningar i sina beslut med den kultur som härskar med Tommy Jingfors som chef ?    

Detta är investeringar som belastar campingen med kapitalkostnader. Vad som finns gömt i driftkostnaderna kan man bara spekulera i tills  politikerna tar beslut om en ordentlig revision av förvaltningen.

Fastän skötseln av förvaltningen har kostat skattebetalarna miljoner i uteblivna hyresintäkter på grund av dåliga hyreskontrakt, man låter bli att ta in offerter, man har ingen ordning på kostnaderna i förvaltningen, så har man fortsatt förtroende för förvaltningschefen.

Man låter till och med Tommy Jingfors ingå i den grupp tjänstemän som skall ha hand om  utvecklingen av nya Hamnterminalen trots sin uppenbara  misskötsel av projektet som kostat och fortfarande kostar skattebetalarna miljoner i onödan.

Vi får inte kostnadstäckning för de kapiatalkostnaderna på minst en halv miljon om året som inte täcktes upp av försäkringsbolaget på grund av de hyreskontrakt som Tommy Jingfors var pappa till och som bokfördes i Hamnverksamheten som ett underskott utan att någon reagerade trots klara fullmäktigebeslut om hur hyreskontrakten skulle täcka kostnaderna för kommunen. 


Av tommy norum - 14 december 2011 13:00

Detta skrevs för ett år sen i bloggen.


Det verkar som om bokdagarnas representanter tror att kommunen står och faller med deras inträde i kommunen.

För övrigt en medioker tillställning där själva utställningen inte var mycket att hurra för. Dragplåstren bland författarna där Jan Guillio var outstanding som draghjälp för att få upp besökssiffrorna för arrangemanget . 

 

Jan Guillio är en sån kontroversiell och populär författare så hans medverkan kunde lika gärna ha arrangerats utanför bokdagarnas regi och fått samma publiktillströmning.

Vad har bokdagarna för intresse för att gamla kyrkan rustas upp ?  Den allmänna uppfattningen är väl att utöver de intressanta föreläsarna så var intresset för själva utställningen och aktiviteter runt den inte mycket att hurra för.

 

En sådan tillställning skulle göra sig mycket bättre på Karlbergsskolan eller kanske i den nya hamnterminalen. 

 

Kommunen behöver inte mer byggnader för kulturella sammankomster än de vi har. Jag tror inte medborgarna är beredda att öppna plånboken med miljoner i investeringar och driftkostnader på kanske miljonen för en handfull arrangemang i det som kultursnubbarna så gärna vill ha som sin egen kulturboning att basa över på skattebetalarnas bekostnad.


Det finns betydligt viktigare saker att spendera pengar på i dessa tider. Ett faktum som nu politikerna tagit till sig genom att säga nej till en fortsättning för investeringar i området. 


Man kan ju hoppas att även Anita K Alexanderson och Ulrika Nilsson i bokdagarna i Dalsland tar till sig de argumenten i fortsättningen och inte fokusera så mycket på vad man får i pengar utan istället ta till sig kostnaden för kommunen. Har man inga andra argument att komma med så kommer alltid dessa hemmagjorda analyser vad vi går miste om i miljoner i uppmärksamhet. Ett förhållande som man tar till för att försöka få respons för sina idéer.

 

Jag kan bara konstatera att Åmål i olika tävlingar har fått massmedial uppmärksamhet för hundratals miljoner enligt förespråkarna utan att det har satt ett enda spår i utvecklingen av  kommunen.        

Av tommy norum - 13 december 2011 11:13

Vår förre enhetschef för grundskolan Thomas Nilssons klarläggande i debatten om  skolkatalogen, där bland annat Patrik Sandvall (M) i fullmäktige går in i med påståenden utan att ha ordentligt på fötterna, är bra för demokratin. Det är sådana politiker, som Thomas Nilsson så träffande beskriver i sin insändare i Synpunkt, som skall bort från den politiska arenan för att vi medborgare skall känna oss trygga i framtiden.


Det är väl inte första gången, det Thomas Nilsson beskriver, vårt förra kommunalråd Kurt Svensson (C) gett sig in i styrandet i verksamheterna utan politiska beslut i ryggen. Frågan är väl om han vågar stå för detta den här gången ?  Nog borde väl en sån som Patrik Sandvall (M) läsa på och ta reda på fakta , finns det några politiska beslut, innan han ställer sig upp i talarstolen i fullmäktige med påståenden som inte har någon verklighetsförankring.


Moderaterna ingick ju inte i den politiska trojka som styrt kommunen under många år och där den mer än en gång gick förbi fullmäktige utan att lämna ordentlig information i  beslutsunderlagen, samtidigt som de i verksamheterna kringgick politiska beslut genom mörkning. Därför blir man en aning förvånad när det dyker upp personer i moderaterna som fortsätter på samma våglängd med noll koll...  


Sen kan man ju fråga sig om våra tjänstemän skall lägga ner tid att serva privata skolor med skolkataloger. Tyvärr  är det nog så att det finns för många i fullmäktige som inte förstått sin roll i den politiska församlingen utan låter personliga intressen styra sitt politiska engagemang . Det är väl så som Thomas Nilsson skriver i sin insändare att skolfotografering är en verksamhetsfråga och inte en politisk fråga. Politikerna skall syssla med strategiska frågor för kommunen inte lägga sig i verksamheterna utan att det finns politiska beslut i ryggen.


Vårt förre kommunalråd Kurt Svenssons (C) agerande i frågan visar väl hur illa ställt det är med den kunskapen.


Vi får väl se nu om  Patrik Sandvall (M) har kurage nog att ge en ursäkt till Thomas Nilsson och att han sen i fortsättningen läser på lite bättre innan han tar till ton i päronsalen.

Det är väl ungefär på den nivån som skolkatalogens vara eller inte vara man många gånger uppfattar kompetensen för fullmäktiges agerande i debatterna. Men här visar det sig att man inte ens klarar av den affären på ett anständigt sätt. För lägre kan man väl inte lägga ribban ?  

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards