Alla inlägg under april 2011

Av tommy norum - 29 april 2011 21:05


Sista ordet i hamnterminalaffären är inte sagt än. Belutsgången i hyresbeslutet är  överklagat till förvaltningsdomstolen. Bra då får vi en opartisk bedömning  om  hyresförhandlingen gått rätt till.

Då kanske vi slipper alla förståsigpåare som har bestämda uppfattningar vad som är rätt och fel i beslutet. Sedan får vi se vem får krypa till korset och bekänna sitt fel i saken.


Lite ironiskt att det företag som i ett flertal år snyltat på skattebetalarna och  uppburit miljoner i subventioner i strid med kommunallagen hävdar i sin anmälan till förvaltningsrätten att Åmåls kommun fattat beslut i strid mot kommunallagens likställighetsprincip och likabehandlingsprincip. 


Det var när  Dalbo-Båtar fick sitt hyreskontrakt  en anmälan skulle  gjorts till förvaltningsdomstolen som troligtvis fått den utgången att vi skattebetalare 

sluppit betala de miljoner i stöd för hålla  Dalbo-Båtar flytande på den kommersionella marknaden.


Vi får väl säga vad än utgången blir har den nuvarande politiska ledningen tagit till sig att det är skattekolektivets intresse de är satta att förvalta inte enskilda företagares, det är bra för då har man äntligen fattat sin roll i politiken.

Av tommy norum - 27 april 2011 13:39

Man blir lite fundersam när man läser Christer Sävbloms insändare i PD där han redogör för turerna runt hur Måkeberg AB fått tillgång till marken för en summa 750 000 kr.

Att Christer Sävblom borde  veta vad han talar om  när han i sin roll som före detta kommunchef vet hur turerna runt försäljningen borde gått till för att tillgodose skattekolektivets intresse.


Vet verkligen våra valda representanter i fullmäktige vad de beslutar om , eller är det så att de bara hänger med som Christer utrycker sig i sin insändaren.

Har man fått ett fullvärdigt beslutsunderlag ?

Vad vet vi om kommunens kostnad  för exploateringen ?


Vad är en bra affär för kommunen när det visar sig att stora delar av köpeskillingen går åt till områdets exploatering.


Vi kanske skulle vara mer observanta  på vad som är bra för kommunen och definiera  detta mer nogrant så slipper vi dessa beslut där man åsidosätter kommunallagen för att i hemmasnickrade argument utan ordentliga underlag som bekräftar vad man påstår går i mot lagar och sunt förnuft i sina beslut.


Vi har nyligen lämnat en strid bakom oss där man på sin tid tog ett  beslut om en hyra som kostade kommuninnevånarna ca 500 000 om året med motivering det är bra för kommunen. Den enda det var bra för var väl Dalbo-Båtar som slapp och betala full hyra under ett antal år till förtret för de konkurenter som finns i Åmål och närliggande orter och till förtret för de kommuninnevånare som tyckte det vore bättre att satsa på kärnverksamheten.

Den nya Centerledaren Ann Sörkvist går ut i massmedia och tycker till i Måkeberg och hotellplanerna på S-Hamnplan med argumentet att det är bra för Åmål utan att precisera sig närmare.


Ett lättvindigt sätt att ta ställning fär olika projekt i sin roll som politiker men i mitt tycke saknas trovärdighet i argumentationen när man inte kan konkretisera  vad man menar.

Vi har varit med i kommuntävlingar , vi har värnat om bluesen, vi har satsat på en väl utbyggd fritidssektor med anläggningar som inte står i relation till kommunens storlek och skatteunderlag, vi subventionerar företagare både i turistnäringen och annan verksamhet, allt detta för att det är bra för kommunen enligt politikerna som tagit besluten.


Med facit i hand kan man väl säga att det har blivit precis tvärt om. Vi har en av Sveriges högsta kommunalskatter, vi har en stor utflyttning från kommunen som betyder  ett minskat skatteunderlag, vi har en stor arbetslöshet, vi har en låneskuld med pensionsåtagandet som närmar sig en halv miljard .


Det är inget Monopolspel där ni spelar med papperspengar utan det är våra skattepengar som jag och många med mig vill skall gå till  service i kärnverksamheten då är det sannerligen på tiden att ni tar ert förtroendeuppdrag på allvar och verka för skattebetalarnas bästa i era beslut i fortsättningen det är faktiskt det  mandatet ni är valda på

.

Måkebergförslaget är på sitt sätt ett  bra förslag men som skattebetalare vill man ju helst se att det sker på skattekolektivets villkor där markpriset bestäms efter kommersiella utgångspunkter inte efter köparens ekonomiska förmåga. 

Av tommy norum - 24 april 2011 13:38

    När vitsipporna börjar komma upp ur marken börjar båtfolket röra på  sig och full aktivitet råder runt våra uppläggningsplatser i Åmål. 


       

En del har redan prövat på det våta elementet och tillbringar påsken på sjön.


Vi andra båtägare som här Niklas Johansson som driver Vänerbryggan på Nordverk utan kommunala subventioner har bråda dagar med vårutrustning  av sina kunders båtar. Här framför en läcker Cobra 860.s som vi får se i vänervattnet runt Åmål i sommar. 

Här lägger Ernesto Edman sista hantaget på Sune,Sjöräddningsbåten som är stationerad i Åmål och har som huvudsponsor Sune Tholin. Vi får hoppas att den

inte får några  uppdrag i sommar utan att båtsommaren flyter på utan några allvarliga olyckor.


     

Här håller Jan Larsson med sambo och Hasse Karlsson på med sista rycket i  vår-rustningen före sjösättningen nästa vecka.

Gunnar Bäck står och basar över sina hjälparbetare på Nordverk.  

    

Bakom Hamnterminalen är det också full rulle bland båtägarna.Här har vi Dick Wahlström och Thomas Halvarsson som lägger sista handen före sjösättning nästa vecka.

I år är det vitt som gäller på skrovet,flitig målare i djuphamnen 

   Här har vi ungefär halva PG från förra årets blogginlägg framför sin ögonsten på Måkeberg.

  Så här ser en proffsig instalation av en ny motor ut.Thomas Punch Nilsson vår uppskattade hamnfogde har under vintern i sitt båthus på Måkeberg bytt ut sin 18 hk mot en 28 hästars motor i sin maxi segelbåt. Han ville inte vara med på bild. 

  

På Räveln håller årets optimist till,  Anders Nilsson som håller på att renovera en Storebro 34, en skönhet i trä från 60-70 talet. En motorbåt som på sin tid var höjden av lyx och comfort och där Storebrovarvet stod för kvalite. Anders påstår att båten skall i sjön i år. Jag tvivlar, men det är inte första gången Anders tar sig an båtvrak och med lyckat resultat får till det. Vi får väl se om  båten kommer i vattnet i år.      

 


 


    


  


Av tommy norum - 24 april 2011 09:23

En av vårens höjdpunkter för barnen i Åmål  är kaninungarna som man kan se i djurparken nu.      Här råder det full aktivitet på dagarna med ett hundratal besökare varje dag,där hästarna har en förmåga att dra till sig intresset för framförallt flickorna .      Djurparken har anor från långt bak i tiden, här har vi en bild från fyrtiotalet där hjortar springer omkring.

Getterna pockar också på uppmärksamhet när de rör sig fritt runt besökarna i parken.


Även för killar är det spännande med hästar. Här provsitter Hannes den 28 åriga hästen Prima.    

Här har Melker en pratstund med en av fåren i djurparken medan dvärg-geten i bakgrunden nyfiket lyssnar.

   


  

Djurparken som står och faller med Rickard och vars intresse för djur gör att vi

fortfarande har en park i Åmål och där  besökare får möjlighet att få närkontakt med djuren. 

Var med och stöd vår djurpark genom att bli medlem för 100 kr/år.  

Rickard finns i djurparken varje dag och kan ge information.     

Av tommy norum - 21 april 2011 09:30


Äntligen börjar politikerna i kommunen inse allvaret med den tickande pensionsbomben när de nu också i praktiken börjar anpassa sin politik med  att försöka beta av skulden. Tyvärr minst 15 år för sent .


Vi kommer de närmaste 20 åren få leva utan att ha råd med expansiva satsningar när våra åtagande för pensionen kommer att ta mer och mer av våra resurser. Att vi dessutom  har en minskad befolkning som gör att bördan kommer att fördelas på färre och färre medborgare är ett faktum som vi tyvärr får leva med, om nu inte det -under eller visioner- som politikerna  har pratat om i  åratal men som än inte har dykt upp inträffar som kommer att göra Åmål till  Sveriges tillväxtkommun nr ett.


Tyvärr har man redan intecknat den visionen i de skulder vi nu har, där pensionen med  andra skulder börjar närma sig en halv miljard .


En fin present som våra politiker lämnat över till våra barn och barn barn som i en lång framtid kommer att behöva försaka, gneta , för att  beta av skulden, och där kommunalskatten kommer att förbli  en av Sveriges högsta många år framåt i tiden.

Ingen bra utgångspunkt vi lämnar över till generationerna efter oss för de som vill bo och verka i  Åmål .


Tar vi sen in åtagandena i infrastrukturen där vatten och avloppsnätet  sakta men säker går mot sin undergång om man nu inte börjar med betydande investeringar

och sluta med att sopa problemen under mattan eller likt en struts stoppa huvudet i sanden och låtsas som om problemen inte fanns.

 Förövrigt en metod som i många år har varit sinigativt för våra politiker, vill man inte se problemen finns de inte. Men som alltid kommer verkligheten krypande och görs sig påmind i  alla prioriteringsmisstag man gjort under åratal och som man till slut måste ta tag i.


Det är där vi befinner oss nu .

  

Av tommy norum - 19 april 2011 08:15

Sune Tholin fortsätter med en dåres envishet i PD gå Håkan Skoghs ärende och vägrar att se hela affären utifrån skattekolektivets utgångspunkt och medborgarnas bästa. Det verkar som om Sune i sina inlägg helt lämnat sund förnuft bakom sig och där han ser kommunallagen och vad den står för gentimot medborgarna som en belastning i den bild han har om  rättssamhället där han anser att moralen  skall utgå utifrån den enskildes utgångspunkt, sen kan det med det juridiska vara lite hur som helst.


Tänk om PD med Sune Tholin lagt ner en bråkdel av den energi som i affären där Dalbo-Båtar är inblandade i röran runt hamnterminalen och istället koncentrerat sig på  hur tjänstemän och politiker kört över medborgarna där de sätter en egen agenda hur kommunallagen skall tolkas, då har vi sluppit denna kultur i förvaltningen och den nonchalans mot lagar och bestämmelser som  Kurt Svensson Centerpartiet med hjälp av Tommy Jingfors infört i den kommunala driften.

 Här har det varit tyst som en mus, om man nu skall andvända Sunes egna ord, i alla konstiga affärer långt vad ordning och reda  och hänsyn till kommunallag säger.

Typiskt pampfasoner där Sune Tholin  har svårt att ta till sig andra åsikter än sina  egna, har man sen en egen tidning där man kan sovra bland informationen för att missleda och dölja andra omständighet som gör att läsarna

inte får en fullständig bild av situationen runt hur kommunen har sköts under senare tid då hamnar man närmast i liknelsen de forna öststatsländerna där press och massmedia var i händerna på ledarna och där de tystade all obekväm

information som inte var till gagn för dom själva.   


Jag tror mig veta att en stor del av medborgarna i kommunen ställer sig bakom

politikernas och tjänstemännens beslut genom att låta hyresavtalet brinna inne för att sedan få en ny  hyresförhandling med utgångspunkt både från en moral vad våra skatter skall gå till och till kommunallagen . 


Det vore väl ett grovt tjänstefel om inte den nya organisationen där politikerna är valda för att ta vara på medborgarnas intresse - inte enskilda företagare- inte skulle försöka rätta till det hyreskontrakt som politikerna i ett tidigare skede ordnade till långt i från sunt förnuft och  kommunallag.


Jag tror nog att PD med Sune Tholin är kanska ensam om sin uppfattning om att det gamla avtalet skulle fortgå som vanligt i 18 år till med en skattesubvention på närmare 600 000 kr/ år. En sak som i alla fall bloggläsarna klart deklarerade  i en omröstningen där nästan 85% har den uppfattningen att ett nytt avtal skall tecknas och där bara 16% tycker att Dalbo-Båtar skall få fortsätta med samma avtal.


Jag tror nog att den bilden stämmer överens med vad de flesta medborgarna har för uppfattning i ämnet.


Att sedan 55 % tycker att PD:s roll i nyhetsbevakningen har varit katastrofalt dålig , 37 %  dålig,  medan bara 7 % tycker den är bra , speglar nog också kanska väl bilden hur PD uppfattas som media av de som bor i kommunen. 

Det kanske vore något att ta tag i för PD: ledning för att öka förtroendet för vår enda lokaltidning.


Kanske skulle man börja med att sovra i Sune Tholins utbud av information i tidningen och också ta till sig andra uppfattningar utan att behöva skriva insändare i ämnet för att få sin stämma hörd. 


  

Av tommy norum - 16 april 2011 14:01

Kanske Åmåls politiker skall ta en runda till i Måkebergsprojektet så att man inte hamnar i samma situation som Hamnterminal- bygget där man så  uppenbart gynnade en enskild medborgare och där man enbart klarade sig ur affären genom den brand som totalförstörde byggnaden.


I dagens PD:s synpunkt skriver Christer Sävblom ett klokt inlägg där han blottlägger upplägget  i affären  där man  kan uppfatta som en kringgående rörelse runt uppgörerelsen för att undgå att gå i mot kommunallagen.


Om det är så att prissättningen på marken är satt med hänsyn till exploatörens villkor och förutsättningar som kommer det att öppna en flod av ansökningar att få köpa mark till ett pris med utgångspunkt från vad som står i taxeringskalendern.


Om det nu finns lagar och förordningar både i EU och kommunallagen mot förbud att sälja mark till underpris så är det väl inte tillvägagångssättet som skall reglera det hela utan resultatet av affären i pengar som kommer kommuninnevånarna till godo som är avgörande. Lite fult att försöka snuva kommuninnevånarna genom att försöka gå runt den lagstiftning  som skall skydda oss från övergrepp.


Då får man känslan av att det som har hänt i hamnterminalaffären det har inte satt några spår i respekten för de lagar och förordningar som skall skydda oss medborgare från giriga företagare och okompetenta politiker.  


Gör gärna affär med Måkeberks AB men låt de betala med utgångspunkt från ett marknadspris där det strandnära läget är avgörande för priset, inte efter exploatörens villkor och förutsättningar. 


Utan tvekan håller det nu på och blossa upp en strid runt hela affären där mark-

priset verkar vara det avgörande faktorn som gör folk upprörda.


Politiker spring nu inte och göm er i debatten som i hamnterminalen utan ta den nu i massmedia och förklara turerna runt hela affären så slipper vi dessa spekulationer om vad som är rätt och fel , varför man gjorde si och så, risken finns annars att den kommer att fortsätta till nästa val och det är ingen bekänt av.


Christer Sävblom avslutar sitt inlägg i PD:s synpunkt med en kommentar om hamnterminalaffären där beskrivningen av kommunens beteende är ju

så osannolik att det måste var en skröna- eller hur ? Man kan ju undra vilken version han syftar till - är det Sune Tholins eller är det kommunens ? För man kan ju inte både propagera för att följa lagar och förordningar i sina inlägg samtidigt som man förordar motsatsen i andra , det skapar ingen trovärdighet i debatten.          

Av tommy norum - 14 april 2011 13:28

 


Nu får vi hoppas att det är slut med mästrandet från Sune Tholin i sin tidning där  han med  mindre lyckade påhopp och påståenden försöker skruva till verkligheten så att det passar hans ståndpunkt i hur hyresförhandlingen gått till i Hamnterminalen.


Efter Svante Melanders inlägg i synpunkt i dag så hoppas jag att också Sune Tholin kan ta åt sig att det är kommunallagen som styr och sätter gränser för vad politiker får och inte får besluta om, inte Sune .


Ett förhållande som Kurt Svensson hade svårt att ta till sig visar det sig när han fortfarande, nu i senaste inlägget i PD, hävdar att det var inte subventioner utan omfördelningen som blev fel.

 Man vet inte om man skall skratta eller gråta efter ett sådant klavertramp av en person som suttit vid makten i ett decennium utan att förstå hur kommunallagen skall tolkas.


Men om man har Sune Tholin som mentor då kan man ju förstå att

Kurt blev förvirrad om vad som är rätt och fel i sitt styrande.


Nu får vi äntligen en revision på samhällsbyggnadsnämnden en revision som jag försökt få till över ett år utan att någon politiker visat intresse.

Jag har till och med försett våra interna revisorer med underlag som normalt skulle få vilken revisor som helst att gå i taket för en kontroll men inte i Åmål, här blev det total tystnad.


Ett bra beslut som bara stärker förtroendet för Michael Karlsson (s) att han verkligen tänker gå till botten med alla oklarheter. Med tanke att även han kan drabbas indirekt om det uppdagas oegentligheter, genom att inom familjen finns det de som varit politisk verksamma i förvaltningen, senast som vice ordförande.  

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11
12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se