Alla inlägg under april 2015

Av tommy norum - 30 april 2015 07:00


PD med Sune Tholin fortsätter spy galla över våra politiker och tjänstemän när de vägrar inrätta sig i ledet. Det finns väsentliga skillnader på hur jag och Sune Tholin ser på politikernas och tjänstemännens roll i de kommunala verksamheterna. Jag framhäver hela tiden att besluten skall gå rätt till, skall rätta sig efter kommunallagen, ta hänsyn till fullmäktigebeslut göra ordentliga analyser och ta lärdom av misstag..

I Sune Tholin är det precis tvärt om. Här behöver det inte tas hänsyn varken till kommunallag eller fullmäktigebeslut ,  i hans värld kan man trolla med siffrorna , man kan ljuga inför åklagare bara det gynnar Sune Tholins syfte i vad det månne vara. Så han fortsätter i oförminskad stil att attackera våra politiker och tjänstemän när de sköter sitt arbete enligt demokratins spelregler .


 

Så i vanlig ordning försöker Sune Tholin piska upp stämningen mot våra politiker och tjänstemän i Åmål när inte besluten går hans väg.

Men Sune Tholin varför inte ta med hela biten när du informerar läsarna om turerna runt Håkan Skogh. För det första var det en förhandsförfrågan till kommunen och där kommunens tjänstemän i ett tidigt läge informerade Håkan Skogh om förutsättningarna för en byggnation . 

En ändring av planen som sjöfartsverken som ägare till marken måste ta initiativ till så är den här frågan löst. Men att springa till Sune Tholin och beklaga sig när inte besluten går som man tänkt sig kanske inte är rätt väg har det visat sig under åren. 

Det finns ingen i kommunen varken bland tjänstemän eller politiker som försöker stoppa Håkan Skoghs planer.

Men skall man driva en kommun där politiska beslut ligger i botten för våra tjänstemäns agerande så gäller det att man gör rätt från början. Ett positivt förhandsbesked till Håkan Skogh skulle i praktiken betyda att alla förhandsbesked där planer sätter stopp för verksamheten skulle i praktiken måste godkännas med principen att alla medborgare skall behandlas lika.

Förövrigt så kanske det går att lösa om nu Sjöfartsverket är villiga att släppa till mark i det område som inte innefattar den detaljplan som stoppar bygget.

Frågan är väl hur villiga Sjöfartsverkat är för en sådan lösning annars får man väl ta initiativ till en ändring av detaljplanen som nu säger att inga byggnader får upprättas på området.


Det samma gäller den uteservering som Solsidan ville etablera trots en bestämmelse som våra politiker redan 2009 satte stopp för genom att kräva att alla uteserveringar skall vara i direkt anslutning till byggnaden lokalen har sin verksamhet.

Vill man inte acceptera detta får man väl ändra på det politiska beslut som tagits i stället för att kräva att man bryter mot tagna beslut. 


Men att gå genvägar för sina egosyften utan en tanke på vilka följder det får för framtiden den ordningen har vi fått nog av i kommunen under Centerpartiets tid vid makten. . Och Sune Tholin, Håkan Skogh har aldrig stoppats tidigare.  Han blev utsparkad från Hamnterminalen för att han inte ville betala den hyra kommunen krävde för att skattebetalarna skulle gå skadefria från hyresuppgörelsen och få täckning för sin investering.

Det var inget annat som stoppade hans fortsatta verksamhet i Hamnterminalen

Men som Sune Tholin sade när jag konfronterade honom om sakförhållandet i frågan - med den hyran klarade han inte av att driva företaget. Så i Sunes värld där skall hyresnivån sättas med utgångspunkt från vad företagarna har råd att betala inte efter fastighetsägarens investeringar.

I Sunes värld där skall skattebetalarna stå för mellanskillnaden , det kallar han bra företagspolitik. I Sunes värld där skall man inte bry sig om politiska beslut taget i fullmäktige bara det gynnar våra företagare.


Jag undra hur många företagare och medborgare i Åmål håller med den tolkningen vad som är ett bra företagarklimat i Åmål . .

Av tommy norum - 29 april 2015 18:00

Gladisvall


 Gladisvall en passargerarbåt som på 1950 talet körde turister på Glafsfjorden 

Bild

På 1960-70 tal kunde trafiken i hamnen intensiv. 

Tankbåtarna gjorde täta besök på 60-80 talet till Ahlmarks oljedpå 

Sundspojkarnas bogserbåt var ofta en syn på Glafsfjorden under 50 talet dragna timmerlänsor till sågverken runt sjön.


Av tommy norum - 28 april 2015 09:53

 

Myntets baksida

 

De flesta verksamheter bygger på lönsamhet.
När den nya sexköpslagen kom blev det olönsamt att gå på gatan eftersom ingen längre fick köpa det man kunde erbjuda.
Idag kan det verka ”lönsamt” att sitta på gatan när man ser alla tiggare.
 De sitter från morgon till kväll och utgör numera ett mer eller mindre normalt inslag i gatubilden. I min barndom gick tiggarna på landsvägen och kallades luffare. 
Tiggeri är inget nytt fenomen, men det är ett fattigdomsbevis ovärdigt vårt välbärgade samhälle . Vi blir illa berörda när fattigdomen plötsligt dyker upp framför våra ögon och det känns besvärande och stör våra sinnen.

Gör vi oss själva och dessa människor en otjänst, när vi skänker en slant och uppmuntrar till fortsatt verksamhet eller ska vi sluta att skänka pengar och därmed göra tiggeri olönsamt?
Skall vi förbjuda tiggeri och istället skänka pengar via hjälporganisationer med förhoppning att pengarna kommer till de mest behövande?
Det är klart att vi har råd att skänka av vårt överflöd men skall det ske via en pappersmugg utanför Systembolaget?
 Själv har jag svårt att passera utan att skänka en slant, vilket just då känns rätt.
Men blir det fel, om jag därmed medverkar och stödjer en förnedrande verksamhet.
Vi har resurser att hjälpa men det kanske vore bättre att lämna bistånd till självhjälp i deras hemland så slipper de sitta på gatan och förlita sig på våra allmosor.

Sven-Åke Runelid
 


Av tommy norum - 28 april 2015 07:00


 


Det här var Åmålsån i början på 1900 från stenbron

 

1940 talet ?

 

Så här ser det ut i dag 2015

Av tommy norum - 27 april 2015 07:00Är den en klassisk strutspolitik man håller på med i flyktingfrågan ?  Det är bara det som syns i närheten som gäller, det andra vill man helst inte se .


Bara att konstatera ju mer flyktingar till Sverige ju lägre bistånd till de behövande runt om i Världen. Viktigare att ordna bostäder, bidrag till våra flyktingar som kommer hit än att hjälpa de som svälter ihjäl, har dödliga sjukdomar och som sitter fast i läger runt om i världen.

Kanske lite dubbelmoral med i bilden när man här hemma , med utgångspunkt hur man har det ifrån de länder man flytt ifrån, erbjuder lyxboende social service gratis , medan miljoner dör runt om i världen i svält , i hög barnadödlighet , sjukdomar och krig .

Nästan 9 miljarder drar man ifrån biståndsanslaget till behövande ute i världen för att försörja de flyktingar som kommer hit och konsumerar vår sociala välfärd.

Att sedan många av de som anländer inte ens har flyktingstatus utan får stanna av humanitära skäl på grund av långa handläggningstider som bottnar i svårigheten att kontrollera deras identitet och var de kommer i från gör ju att man börjar ifrågasätta prioriteringen vart våra biståndspengar går till och gör mest nytta.


 

 

  Sverige har betydligt högre kostnader än övriga EU länder per flykting och som bidrar till att bidraget till behövande i världen i övrigt får mindre bistånd från Sverige. Nästan 9 miljarder mindre blev det förra året. 


Det där med människors lika värde och använda pengarna där de bäst behövs det är inget som tydligen intresserar våra politiker. Man vill gärna framstå som humanitära och bjuda in hela världens folk till Sverige men man låter de riktigt behövande ute i världen betala notan med mindre bistånd . Dubbelmoral ?   

  

Här upprörs man över när någon inte får uppehållstillstånd och skickas hem. där hela kommuner ställer upp för att få en ändring i beslutet. Men när kanske tusentals dör i flyktingläger på grund av att det fattas biståndspengar det verkar inte bekymmra många Svenskar på samma sätt. Dubbelmoral ?  


Hit kommer de som har pengar att betala för sin väg till Europa medan en betydligt större grupp behövande tvingas stanna kvar. Frågan är väl om det inte är hos dem våra biståndspengar ger mest nytta . 

Av tommy norum - 27 april 2015 07:00


SvD KULTURBERGLINS SÖNDAG       

Av tommy norum - 26 april 2015 07:00Åmåls kommun nådde inte ett nollresultat i budgeten kan vi läsa av 1914 års rapport.


Det vi kan konstatera är att Åmål fortfarande har för stor kostym och den anpassning ,som man nu har talat om i 5 år , verkar ta sin tid. Att gör av med mer pengar än som flyter in är ju inget bra utgångspunkt för att klara ekonomin i framtiden. Att pensionsskulden som den förra politiska konstalationen med Centern i spetsen sköt framför sig i många år är något som vi nu dyrt får betala för att komma i kapp så att inte nästa generation får betala både vår och sitt eget pensionsåtagande.

Att också Socialdemokraterna blev tvingade att städa upp efter centern i dåliga industriaffärer, dåliga hyreskontrakt där Dalbo båt affären blev kulmen där klantiga politiker och tjänstemän under Centertiden inte hade koll på läget i sin vanliga ordning där man nu blir tvingad att lägga resurser på surdegar på grund av dålig styrning. 

Att man också får städa upp i lånekarusellen där i stort sett allt i investeringar lånades upp under centertiden. Till och med rent underhåll följde med av rena farten.

Nu har man blivit tvingad till en mer restriktiv politik där man nu låter alla investeringar utanför taxedelen finansieras med egna medel. vilket hör till sund ekonomi som borde ha varit standard i kommunens verksamheter för länge sedan.

Men man blir ju lite bekymrad hur vi skall klara den pågående inflyttningen av flyktingar i en kommun som varken har arbetstillfällen eller bra bostäder att erbjuda.

Kanske det bekymret speglas av att vi fått 97 nyinflyttade till kommunen 2014 vilket betyder mer pengar från utjämningsbidraget. Men samtidigt har kommunen nyanställt 66 personer, så frågan är väl hur länge den utvecklingen håller. ?  

Vi kan väl konstatera att några kommunalskatteintäkter för de nyanlända kan vi inte räkna med på många år samtidigt som de konsumerar välfärden på de övriga kommuninnevånarnas bekostnad.. Tyvärr är väl det så att den struntsumma Migrationsverket bistår med i några år inte räcker på långa vägar. Vi har också en åldrande befolkning som konstant ökar med mer och mer vårdbehov. Vi har stora utmaningar i skolan med dyra investeringar och som kräver mer pengar för att klara av de nyinflyttades behov för att anpassas in i det Svenska samhället.

Ett stort intresse bland politiker och tjänstemän när det skall bjudas på upplevelser i någon form ,då bjuds allmänheten i för att ha synpunkter.

När ser vi liknande intresse från våra politiker och tjänstemän i våra kärnområden när det stundas tuffare tider ekonomiskt i framtiden. Vill ni ha ny skola eller skall vi bygga om den gamla ? Ett frågeformulär som har gått ut till elever och föräldrar speglar väl ganska bra det ointresse som våra tjänstemän och politiker visar för kärnverksamheten när man ställer sådan frågor som är omöjligt att seriöst ge ett svar på om man inte har alla parametrar att ta ställning till. Och ställa dessa frågor till barnen hur i all sin dar tänker man då ?


Så Michael Karlsson och övriga politiker när har ni tänkt att komma tillrätta med kostymen ?


Det som räddat situationen hittills är de återkommande utbetalningar från AFA som väntas fortsätta med ytligare 5-7 miljoner för 2015 , men sedan då ? Har ni någon plan för framtiden när arbetstillfällena försvinner, befolkningen minskar, det blir fler äldre, skatteunderlaget krymper och vi har fortfarande stora skulder att beta av.


Eller går ni fortfarande och väntar på att Messias skall komma till undsättning med en blomstring i upplevelseindustrin , besöksnäringen och nybyggnation på attraktiva markområden som kommer att få kommunen att blomstra så ni slipper tänka på framtidens kärva verklighet .


.

Av tommy norum - 25 april 2015 07:00

 Brandstationen i kvarteret Triangeln kom till efter den stora branden i Åmål i början på 1900 talet. En byggnad med slangtorn och där personalen i huvudsak bestod av en borgarkår med en fast anställd som chef. 

Fatigheten var station för brandkåren fram till mitten av 1980 talet och revs några år senare för att bli parkering,   

 

Här har vi Brankåren i början på 1900 talet framför byggnaden .

Här har vi ett flygfoto från mitten av 1930 talet över kvarteret Triangeln där brandstationen var belägen.

Här har vi byggnaden på 1970 talet.   

Det enda som numera visar att platsen en gång varit brandstation är den stora bilden från början av 1900 talet på grannfastighetens husfasad. 


 

  

Och så här ser det ut i dag 2015

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<<< April 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards