Alla inlägg under mars 2012

Av tommy norum - 30 mars 2012 08:00

Roy Anderssons reklamfilmer för försäkringar.  


http://www.youtube.com/embed/3vVEEi0e6Qc            

Av tommy norum - 29 mars 2012 12:16

Signaturen Arnold, en flitig kommentator i min blogg gör  ett  bra inlägg i debatten om vindkraften. Ett inlägg som han förövrigt nästan ordagrant förmedlade i bloggen för en tid sen.


Arnold som i blogginläggen under tid haft vettiga synpunkter i sina kommentarer. Inte alltid med samma utgångspunkt i sakfrågorna och inte heller med samma slutsats som mig , men en hyfsad debatt som speglar åsikterna hur vi vill att  vårt samhälle skall se ut i framtiden.

Så vi ser fram mot en samhällsdebatt när signaturen Arnold  nu äntligen tagit steget att förmedla sina åsikter i PD :s Synpunkt i stället för i bloggen.  Kanske får vi då en mer nyanserad debatt där sakfrågorna före person  kommer  dominera inläggen  i  fortsättningen .     

Och Arnold varför inte klicka på rubriken på högersidan -vad hände för ett år sen- en liten påminnelse skadar inte- Huka er gubbar i Stadshuset för nu laddar Sune Tholin om


  


        

Av tommy norum - 27 mars 2012 11:12

 


Nedskrivning lättar på det ekonomiska trycket är rubriken i Sten Lindströms artikel i dagens PD.Framförallt lättar väl det ekonomiska trycket i  budgetarbetet för den nya Tekniska förvaltningen med Säffle som fått dras med kapitalkostnaderna från vår Samhällsbyggnadsnämnd där man blandat friskt mellan vad som är investering och vad som är drift i verksamheten.


En ohållbar situation i längden när det till slut betyder att hela budgeten kommer att  ätas upp av kapitalkostnaderna. Förövrigt väl andra gången man skrev ner tillgångarna i vad som tillhörde den gamla Samhållsbyggnadsnämnden för att få balans i budgeten mellan investering och driftkostnader utan att det satte några påtagliga spår i den fortsatta verksamheten utan där fortsatte man på samma sätt att frigöra kapital genom att låna både till drift och investeringar i allt snabbare takt.


En omöjlig situation som nu äntligen man börjar att förstå i politikerkretsar. Ett förhållande som jag i både insändare och i bloggen påtalat under flera år utan att politikerna reagerat. Med den nya politiska ledningen och samarbetet med Säffle och  som på ett tidigt stadium  förklarade det orimliga i att samla på sig nya kapitalkostnader år från år vilket satte sina spår i hela verksamheten med mindre och mindre budgetpengar till driften.


Ett förhållande som den gamla Samhällsbyggnadsnämnden med Centerstyre och Tommy Jingfors som förvaltningschef  inte ville ta tag i . Kanske en bidragande orsak, bland mycket annat ,som gjorde att det blev ett hastigt chefsbyte i den nya förvaltningen med Säffle.       

Av tommy norum - 22 mars 2012 22:00

 


Fas 3 det nya slaveriet säger signatur Napoleon  i PD:s Synpunkt i dag.


Det var bättre förr när socialdemokraterna regerade. Då kunde man i åratal gå och stämpla samtidigt som man kunde ta lite ströjobb svart då och då för att dryga ut kassan. Kontrollen var obefintlig för i Socialdemokraternas värld där kunde man lita på folk. Eller också såg man  till att förtidspensionera arbetssökande som låg för långt ifrån möjligheten att få ett arbetet.


På  Socialdemokraternas tid kunde man arbeta halvtid och stämpla upp till heltid år efter år, ett helt normalt sätt att använda vårt försäkringssystem på vilket blev ett  bekvämt sätt att försörja sig på med massvis med fritid utan  att inkomsten försämrades nämnvärt..


Sjukskriven kunde man gå i princip hur länge som helst utan att samhället brydde sig. Inte ovanligt att sjukskrivna arbetade svart  där en obefintlig kontroll  från försäkringskassan såg till att skapa en kultur där bluff och båg blev vardagsmat i förhållandet till våra myndigheter.


Då kunde man vara pappaledig, hemma med sjukt barn, samtidigt som man arbetade och där ingen brydde sig om att kontrollera..


Jag håller med Napoleon nu får man ingen möjlighet att gå hemma och dra utan att någon brydde sig. För jävligt nu måste man infinna sig hos en arbetsgivare som har kontroll vad man gör .Så får han betalt  också för att ta hand om mig i det de kallar jobb och utvecklingsgarantin.

Det var bättre förr då  fick man en stund ledighet när man var arbetslös utan att myndigheterna med blåslampa jagar livet ur en för att komma in på arbetsmarknaden igen.  Faen också att man måste arbeta efter 60 år. Sluta  och jaga oss gamlingar och fokusera er på ungdomarna istället.


Rösta tillbaka Socialdemokraterna så vi får lite lugn och ro när vi blir arbetslösa.


Höj  arbetslösersättningen utan karensdagar och ta bort tidstaket . Höj sjukersättningen så vi slipper arbeta svart när vi är sjuka och  låt var och en avgöra om man vill arbeta heltid. En reform där varje medborgare har rätt att stämpla upp till en heltidslön vore grädden på moset. Och ta bort alla dessa kontroller hit och dit . Varför inte lita på oss medborgare som förr  när utbetalningen kom vilket vi var sjuka eller inte, när man kunde lita på att inte bli ertappad  när vi stämplade och var ute och arbetade svart.

Jag håller med Napoleon det var bättre förr under socialdemokraternas tid..  


  


       

Av tommy norum - 20 mars 2012 14:24

  
Det är nog så som Dag Blomkvist säger i sin insändare i PD::S Synpunkt i dag att vindkraftanhängarna har inte mycket att komma med i debatten än att värna om fastighetsägarnas inkomster..

 Dagens inlägg från centerpartisten Emil Radanov  är inte något undantag när han också och  försöker  göra gällande att det är vindkraften som bidragit till  det låga energipriset i år. Att inte vindkraften gav samma utslag i energipriset förra året kanske man då skulle fråga sig.

 Här försöker även Emil Radanov gör en analys över turistnäringens farhågor om framtiden när de befarar en strypning av tillströmningen på grund av en landskapsbild som domineras av mastodontvindkraftverk.  Detta förstår inte Emil Radnov ( c ) för han utgår från sin egen bild  där han i egenskap av trädplanterare  gör analys av  en  naturupplevelse där markerna är för svårtillgängliga för att kunna locka hit turister.

Att sen inte Emil Radanov  har förmågan att se de turister som kommer hit så kanske ett besök hos våra entreprenörer  vore på plats som politiker och där ta del av farhågorna runt  vindkraftsetableringarna runt om i landskapet.

 Kanske då också ta ett snack med någon turist vore på sin plats och förhöra sig varför de överhuvudtaget besöker Dalsand . Kanske är det den orörda naturen som de tusentals  kanotister som besöker oss uppskattar, kanske är det milsvida landskapet  med  tysta orörda skogar och sjöar som lockar.  Hur vore det att som politiker också visa lite intresse för den  näring som växer snabbast enligt alla prognoser och som  många anser vara en av möjligheterna att  få den negativa utvecklingen i landskapet att stanna upp. 


 I Emils och centerpartiets värld där är saknaden av turister på  speciell plats lika med  fritt fram för vindkraftsetablering.  En oförmåga att se  helheten i sin analys för att ta vettiga politiska beslut är förövrigt något som varit vanligt  under hela de mandatperioder som Centern regerat i kommunen.  Ett förhållande som vi dyrt får betala med en dålig ekonomi som nästan saknas motstycke i Sverige.

Att sen inte har lärt sig läxan  utan fortsätter i samma spår  där personliga intressen går före  medborgarnas intresse  att värna om en orörd natur och arbetstillfällen i turism det är nog något som kommer få ändå större  konsekvenser  för centerpartiet i nästa kommunalval..    

Av tommy norum - 10 mars 2012 19:30


Ljudet i filmen är inte från vindsnurrorna. Vindkraftspark i Dals-Ed .


Vi jasägare måste väsnas mer säger signaturen TB i dagens Synpunkt i PD.


Det finns 2 olika läger i vindkraftsfrågan  där motståndarna till vindkraft mer ser till miljöaspekterna i det synbara perspektivet med ljud  och där man också i sin argumentering  tar med den ekonomiska aspekterna där man belyser subventionernas inverkan på lönsamheten på etableringarna. De hävdar också bestämt att opinioner eller folkviljan skall beaktas när politikerna tar beslut i frågan.


Sedan har vi ja sägarna till vindkraft som i regel utgår från fastighetsägare och vindkraftsbolagen gemensamma drivkraft  “ vinstintresset“ men vill helst föra debatten i riktning med utgångspunkt  från att förnyelsebar energi är viktigt för att framtidens energiproduktion och vill i regel inte ta hänsyn till medborgarnas protester i frågan..


Dagens insändardebattör  TB är en utmärkt exempel på jasägarnas  inställning till medborgarna där man är beredd att ta bort det kommunala självstyret i frågan som Anders Carlgren  ( C ) försökte sig på förra året utan att få gehör av övriga partier i alliansen . Att ta bort det kommunala vetot om kommunpolitikerna  lyssnar för mycket på opinionerna i kommunerna  var utgångspunkten i frågan.


Det Anders Carlgren ( c ) och signaturen  TB säger är att strunta i valresultat där medborgarna i demokratins namn  ger signaler till våra poltiker vilken väg som gäller i fortsättningen..Det är ju precis så som centerpartiet och moderaterna i vår kommun vill föra kommunalpolitik .Det våra folkvalda kommunalpolitiker skall göra det är att följa direktiven  av andra folkvalda politiker nämligen vår regering och riksdag, säjer TB i sin insändare. Med ett sånt inlägg i vindkraftsdebatten så anar man en viss desperation i  att få gehör  för sin ståndpunkt att vilja fylla kommunen med  stora vindsnurror.


Låt nästa kommunalval  bli det som avgör, en gång för alla, hur vi vill att vår kommun skall se ut i framtiden och där våra valda politiker sen tar till sig resultatet och rättar sig därefter...


   

 Är det så här vi vill att kommunens landsbyggd skall se ut i framtiden. Låt nästa kommunaval en gång för alla avgöra den saken.     

Av tommy norum - 8 mars 2012 13:00

  

Åke Olsson det är nog så att politikerna i sin iver att tillfredställa bluesens krav på en lokal för en 4 dagars sommarspel och där det i kommunstyrelsens politiker fanns privata  intressen att digga blues så var det där med att följa kommunallagen en underordnad betydelse.


Här sätter man en hyra med utgångspunkt från hyresgästernas betalningsförmåga och inte efter kommunens kapitalkostnader i investeringen. Trots påpekande från dåvarande fastighetsingenjören Lennart Karlsson  till kommunstyrelsens ledamöter att hyran inte på långa vägar  täcker kommunens kostnader så skickades hyreskontraktet vidare till fullmäktige för beslut utan att informera om förutsättningarna av kontraktet, det att  fulmäktiges beslut är att investeringen i hamnterminalen  skulle få full kostnadstäckning för att få fullfölja projektet , det ignorerades totalt av kommunstyrelsens politiker och i och med beslutet fick skattebetalarna stå för halva kapitalkostnaden för bygget.

Ett hyreskontrakt som skulle ha kostat skattebetalarna miljoner om det fått fortgå tiden ut..

Att sen Dalbobåtar tyckte sig ha rätt att få fortsätta med det gamla kontraktet efter  branden påhejade av Tommy Jingfor och PD:s Sune Tholin som tog till storsläggan för att få gehör för sin sak utan att lyckas. Den nya politiska ledningen med nya tjänstemän som med utgångspunkt från  kommunallag och  jordabalken sätter stopp för fortsatta subventioner till Dalbobåtar, en beslut som får Sune Tholin gå i taket med utfall i sin tidning där han går på både mot tjänstemän och politiker för att inte dansa efter hans pipa.


Att få politikerna som  Kurt Svensson kommunalråd ( c ) Gustav Wennberg kommunalråd ( s ) Kjell Kaså ( c avgått ) , Håkan Sandberg ( m  avgått )  Christer Törnell ( kd ) Anne Sörqvist ( c ) mm  ställa sig upp och förklara varför allt gick fel i  kommunstyrelsen beslut  om hamnterminalen blir nog inte lätt med tanke på alla anklagelser som förekommit i denna blogg  både för det ena och andra utan någon reaktion från de ansvariga att vilja försvara sig.


Det kanske ändå visar att de har inte så mycket att komma med i bortförklaringar utan räknar med att det hela skall falla i glömska till nästa val. 


Åke du får nog tyvärr räkna med att de ansvariga politikerna kommer fortsätta att gömma sig utan att förklara och ta ansvar för det de har ställt till med.


.                .                

Av tommy norum - 6 mars 2012 11:27


Sune Tholin fortsätter att ge våra valda politiska ombud på käften, när inte turerna runt Hamnterminalaffären där Håkan Skogh och kommuninnevånarna har en ekonomisk tvist, går Sunes väg .


Stönebockar det finns det gott om runt i Sverige men när dessa har tillgång till en tidning och genom den förmedlar sina åsikter långt ifrån sunt förnuft och där man inte vill förmedla verkligheten med utgångspunkt från de fakta som figurerar runt affärerna utan där  personliga relationer gör att man mörkar i informationsutbudet, då blir det farligt  för demokratin och det hela börjar likna forna Östblockets informationspolitik.  Research det är något som inte Sune Tholin vill ta till när det bränner till i frågorna, utan här gäller strutsmentalitet, huvudet ner i sanden, låtsas inte om verkligheten runt om, och total tystnad i informationsutbudet från PD:s redaktion. Sune Tholin du är nog den enda i den här kommunen som inte förstår eller vill förstå att hyressättningen runt Hamnterminalen var en skandal  och var en flagrant brott mot kommunallagen.


Jag tror att Sune får svårt att hitta en person bland våra nuvarande politiker som fortfarande hävdar att det inte var ett brott mot kommunallagen i så fall tycker jag att han eller hon skall få komma till tals i din tidning och klargöra omständigheterna runt affären med Dalbo båtar som bevisar motsatsen .


Att sen en överarbetsbelastad åklagare tycker att målet inte  ligger i prioriteringshögen för att gå vidare är en annan sak. Det är ju ett faktum som vi dagligen i massmedia blir påminda om hur polis och åklagare arbetar utan att för den skull anklagelsen slutar att bli ett brott för att det läggs ner.


Att branden kom från panncentralen är väl det polisutredningen kom fram till. Att Håkan Skogh som installerat pannhuset var ansvarig för installationen borde väl heller inte vara någon överraskning. Var det inte Håkan Skogh i inledningsskedet av återuppbyggnaden var villig att ersätta kommunens självrisk på ca 150000 ?


Det var Håkan Skogh som dagen efter branden uppsökte vår skorstensfejarmästare och ville ha intyg på både installation och att det sotats i efterhand . En uppseendeväckande beteende som på något sätt  kan ge sken av att det inte stod riktigt rätt till i skötseln och ansvaret för panncentralen.


En information som också PD genom Sten Lindström fick tillgång till via mig .


Sune huvudintryck av försvarets inlaga är att inte politikerna har klart för sig hur hamnterminalaffären växte fram.


Jag kan tala om för Sune Tholin att det är precis det de nu förstår och att de inte vill sätta sig i den situationen igen när tjänstemän och dåligt pålästa politiker av kommunallagen sätter sina spår i vanskötseln av kommunen och där likaledes tidningsägare inte vill förmedla verkligheten utan i kraft av opinionsbildare försöker lura skjortan av sina tidningsläsare genom att utestänga information som inte går hans väg. 


Sune Tholin du är skamlig representant för tidningsägarna  där du i egenskap av en av stark opinionsbildare driver dina personliga  åsikter, där du skyddar tjänstemän och politiker genom att mörka viktig information som är relevanta för att få en helhetsbild av hur vår kommun sköts under en följd av år. Kort sagt  du är en skam för hela journalistkåren där tidningen mer och mer går in att försvara en Göteborgsanda där bluff  och båg  varit vardagsmat i den kommunala driften men där nu äntligen våra politiker börjar förstå .


Men inte Sune Tholin han vill fortsätta på den inslagna vägen där mygel och ljug hörde till vanligheten när man blev avslöjad med byxorna nere , där PD mörkade hellre än avslöjade. 


 Frågan är väl om en sån tidning som PD har ett berättigande som opinionsbildare med det bagaget som Sune Tholin hängt på PD:s anseende under åren med sina inlägg. 


 


           

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30
31
<<< Mars 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards