Alla inlägg under mars 2012

Av tommy norum - 31 mars 2012 10:30

 

Dagens PD var ingen munter läsning för kommuninnevånarna när vår  ekonomichef redogör vad som komma skall i de kommunala verksamheterna. Förövrigt en återkommande presentation där det i åratal informerats om det ekonomiska läget i kommunen och där varningar har gått ut från vårt ekonomikontor under en mängd av år  med analyser av det som komma skall med den dåliga styrningen och kontroll hur våra resurser har används under åren..


Tyvärr för döva öron i den politiska församlingen . Nu får vi dyrt betala för den  saknade kompetens som varit signum i den politiska ledningen i åratal under Centerns tid vid makten och där också övriga partier får ta åt sig för sin tystnad  av den förda politiken i kommunen.


Här har det varit visionen av en växande kommun där en befolkning på 15000 tusen  varit målet och där man utan att tänka sig för tagit ut russinnet i kakan innan den bakats.


Kanske är det nu  dags att anpassa oss till verkligheten  som i de flesta glesbygdskommuner . Acceptera  att vi kommer att ha en negativ befolkningsspiral  utan vi har någon möjlighet att  påverka den i någon högre grad.  Mer arbetstillfällen det kommer i de flesta fall ifrån lokala företag i expansion , inte av satsningar i medborgarnas fritid och kulturintressen och i privata särintressen där evenemang av olika slag skall sätta prägel på Åmål som framtidskommun. Det ekonomiska facitet har funnits i åratal med en sådan satsning utan att politikerna förstått.


Mitt bidrag till en version som på sikt kommer att göra kommunen attraktiv att bo i 360 dagar om året och inte under några sommarveckor är att arbeta för en skola som ligger i topp, en vård och omsorg där vi visar att vi bryr oss om våra kära, en infrastruktur med service som  tar hand om medborgarnas förväntade behov på ett bra sätt. En skattesänkning när ekonomin är sanerad.  


 

Kanske dags att sparka ut alla lekledare som  aldrig blir vuxna i sitt tänk  när de på ett eller annat sätt försöker ta del av våra surt förvärvade skattepengar och använda dessa till sina privata intressen. Satsa mer på kärnverksamheten det är där de flesta medborgare förväntar sig att våra höga skatter skall gå till.


Då först har vi  något att erbjuda våra medborgare  som på sikt gör att man vill satsa och bo i kommunen .     

ANNONS
Av tommy norum - 30 mars 2012 08:00

Roy Anderssons reklamfilmer för försäkringar.  


http://www.youtube.com/embed/3vVEEi0e6Qc            

ANNONS
Av tommy norum - 29 mars 2012 12:16

Signaturen Arnold, en flitig kommentator i min blogg gör  ett  bra inlägg i debatten om vindkraften. Ett inlägg som han förövrigt nästan ordagrant förmedlade i bloggen för en tid sen.


Arnold som i blogginläggen under tid haft vettiga synpunkter i sina kommentarer. Inte alltid med samma utgångspunkt i sakfrågorna och inte heller med samma slutsats som mig , men en hyfsad debatt som speglar åsikterna hur vi vill att  vårt samhälle skall se ut i framtiden.

Så vi ser fram mot en samhällsdebatt när signaturen Arnold  nu äntligen tagit steget att förmedla sina åsikter i PD :s Synpunkt i stället för i bloggen.  Kanske får vi då en mer nyanserad debatt där sakfrågorna före person  kommer  dominera inläggen  i  fortsättningen .     

Och Arnold varför inte klicka på rubriken på högersidan -vad hände för ett år sen- en liten påminnelse skadar inte- Huka er gubbar i Stadshuset för nu laddar Sune Tholin om


  


        

Av tommy norum - 27 mars 2012 11:12

 


Nedskrivning lättar på det ekonomiska trycket är rubriken i Sten Lindströms artikel i dagens PD.Framförallt lättar väl det ekonomiska trycket i  budgetarbetet för den nya Tekniska förvaltningen med Säffle som fått dras med kapitalkostnaderna från vår Samhällsbyggnadsnämnd där man blandat friskt mellan vad som är investering och vad som är drift i verksamheten.


En ohållbar situation i längden när det till slut betyder att hela budgeten kommer att  ätas upp av kapitalkostnaderna. Förövrigt väl andra gången man skrev ner tillgångarna i vad som tillhörde den gamla Samhållsbyggnadsnämnden för att få balans i budgeten mellan investering och driftkostnader utan att det satte några påtagliga spår i den fortsatta verksamheten utan där fortsatte man på samma sätt att frigöra kapital genom att låna både till drift och investeringar i allt snabbare takt.


En omöjlig situation som nu äntligen man börjar att förstå i politikerkretsar. Ett förhållande som jag i både insändare och i bloggen påtalat under flera år utan att politikerna reagerat. Med den nya politiska ledningen och samarbetet med Säffle och  som på ett tidigt stadium  förklarade det orimliga i att samla på sig nya kapitalkostnader år från år vilket satte sina spår i hela verksamheten med mindre och mindre budgetpengar till driften.


Ett förhållande som den gamla Samhällsbyggnadsnämnden med Centerstyre och Tommy Jingfors som förvaltningschef  inte ville ta tag i . Kanske en bidragande orsak, bland mycket annat ,som gjorde att det blev ett hastigt chefsbyte i den nya förvaltningen med Säffle.       

Av tommy norum - 22 mars 2012 22:00

 


Fas 3 det nya slaveriet säger signatur Napoleon  i PD:s Synpunkt i dag.


Det var bättre förr när socialdemokraterna regerade. Då kunde man i åratal gå och stämpla samtidigt som man kunde ta lite ströjobb svart då och då för att dryga ut kassan. Kontrollen var obefintlig för i Socialdemokraternas värld där kunde man lita på folk. Eller också såg man  till att förtidspensionera arbetssökande som låg för långt ifrån möjligheten att få ett arbetet.


På  Socialdemokraternas tid kunde man arbeta halvtid och stämpla upp till heltid år efter år, ett helt normalt sätt att använda vårt försäkringssystem på vilket blev ett  bekvämt sätt att försörja sig på med massvis med fritid utan  att inkomsten försämrades nämnvärt..


Sjukskriven kunde man gå i princip hur länge som helst utan att samhället brydde sig. Inte ovanligt att sjukskrivna arbetade svart  där en obefintlig kontroll  från försäkringskassan såg till att skapa en kultur där bluff och båg blev vardagsmat i förhållandet till våra myndigheter.


Då kunde man vara pappaledig, hemma med sjukt barn, samtidigt som man arbetade och där ingen brydde sig om att kontrollera..


Jag håller med Napoleon nu får man ingen möjlighet att gå hemma och dra utan att någon brydde sig. För jävligt nu måste man infinna sig hos en arbetsgivare som har kontroll vad man gör .Så får han betalt  också för att ta hand om mig i det de kallar jobb och utvecklingsgarantin.

Det var bättre förr då  fick man en stund ledighet när man var arbetslös utan att myndigheterna med blåslampa jagar livet ur en för att komma in på arbetsmarknaden igen.  Faen också att man måste arbeta efter 60 år. Sluta  och jaga oss gamlingar och fokusera er på ungdomarna istället.


Rösta tillbaka Socialdemokraterna så vi får lite lugn och ro när vi blir arbetslösa.


Höj  arbetslösersättningen utan karensdagar och ta bort tidstaket . Höj sjukersättningen så vi slipper arbeta svart när vi är sjuka och  låt var och en avgöra om man vill arbeta heltid. En reform där varje medborgare har rätt att stämpla upp till en heltidslön vore grädden på moset. Och ta bort alla dessa kontroller hit och dit . Varför inte lita på oss medborgare som förr  när utbetalningen kom vilket vi var sjuka eller inte, när man kunde lita på att inte bli ertappad  när vi stämplade och var ute och arbetade svart.

Jag håller med Napoleon det var bättre förr under socialdemokraternas tid..  


  


       

Av tommy norum - 20 mars 2012 14:24

  
Det är nog så som Dag Blomkvist säger i sin insändare i PD::S Synpunkt i dag att vindkraftanhängarna har inte mycket att komma med i debatten än att värna om fastighetsägarnas inkomster..

 Dagens inlägg från centerpartisten Emil Radanov  är inte något undantag när han också och  försöker  göra gällande att det är vindkraften som bidragit till  det låga energipriset i år. Att inte vindkraften gav samma utslag i energipriset förra året kanske man då skulle fråga sig.

 Här försöker även Emil Radanov gör en analys över turistnäringens farhågor om framtiden när de befarar en strypning av tillströmningen på grund av en landskapsbild som domineras av mastodontvindkraftverk.  Detta förstår inte Emil Radnov ( c ) för han utgår från sin egen bild  där han i egenskap av trädplanterare  gör analys av  en  naturupplevelse där markerna är för svårtillgängliga för att kunna locka hit turister.

Att sen inte Emil Radanov  har förmågan att se de turister som kommer hit så kanske ett besök hos våra entreprenörer  vore på plats som politiker och där ta del av farhågorna runt  vindkraftsetableringarna runt om i landskapet.

 Kanske då också ta ett snack med någon turist vore på sin plats och förhöra sig varför de överhuvudtaget besöker Dalsand . Kanske är det den orörda naturen som de tusentals  kanotister som besöker oss uppskattar, kanske är det milsvida landskapet  med  tysta orörda skogar och sjöar som lockar.  Hur vore det att som politiker också visa lite intresse för den  näring som växer snabbast enligt alla prognoser och som  många anser vara en av möjligheterna att  få den negativa utvecklingen i landskapet att stanna upp. 


 I Emils och centerpartiets värld där är saknaden av turister på  speciell plats lika med  fritt fram för vindkraftsetablering.  En oförmåga att se  helheten i sin analys för att ta vettiga politiska beslut är förövrigt något som varit vanligt  under hela de mandatperioder som Centern regerat i kommunen.  Ett förhållande som vi dyrt får betala med en dålig ekonomi som nästan saknas motstycke i Sverige.

Att sen inte har lärt sig läxan  utan fortsätter i samma spår  där personliga intressen går före  medborgarnas intresse  att värna om en orörd natur och arbetstillfällen i turism det är nog något som kommer få ändå större  konsekvenser  för centerpartiet i nästa kommunalval..    

Av tommy norum - 19 mars 2012 17:15


Välkommen till verkligheten får man väl säga när nu våra fritidpolitiker börjar förstå att man inte längre kan snylta på skattebetalarna hur länge som helst när man blir av med sitt förtroendeuppdrag.


Vi har i ett tiotal år försörjt 3 st fd kommunalråd med pensioner med månadssummor som de flesta pensionärer inte ens kommer i närheten av trots att de arbetat till 65 år.

Kommunalråden Ulla-Britt Johansson (c ) , Jan -Evan Mollwing ( S )  fick sina  pensioner med utgångspunkt från ett trixande med arbetsinsatsen i kommunens tjänst som fritidspolitiker där man blandade friskt mellan vanliga uppdrag och sin korta tid som kommunalråd för att få till en tjänstetid som blev förutsättningen för sina gynnsamma pensioner.


 Gerhard Jansson  ( s ) han tillsattes i sitt uppdrag som kommunalråd med ett avgångsvederlag på 2 år men när han sen slutade så ändrades anställningskontraktet till det som gav pension efter 50 år. Ett förhållande som han sen först utnyttjade  vid 57 år ålder.


När man vet att dagens pensionärer inte på långa vägar får de pensioner som skall säkra deras levnadsstandard på nuvarande nivå så har politikerna ordnat till en gräddfil åt sig själva långt ifrån de villkor som de har bestämt skall gälla på arbetsmarknaden.  Våra riksdagspolitiker är en skam för sitt förtroendeuppdrag när de anser sig så viktiga i sin roll som politiker att de tycker sig stå över sina undersåtar ( väljarna ) med förmåner som inte existerar ute i det verkliga samhället.

Det är inte för inte man ibland anklagar politikerna att ha ordnat till en egen samhällselit  där pensioner, traktamenten, resebidrag, skiljer sig långt ifrån det de beslutar att befolkningen skall rätta sig efter i sitt dagliga liv utanför riksdagshuset.

Tyvärr så har också våra kommunalpolitiker i sitt förtroendeuppdrag fått för sig att de är så viktiga i sin gärning att de är värda förmåner betalda av kommunala medel  utöver vad som gäller för övriga medborgare. En dyr historia för oss kommuninnevånare när man alltid har hört att alla beslut som tas är för kommuninnevånarnas bästa .


Men i fallen med våra angående kommunalråd så är det nog kollegerna inom politiken som man  värnar om än ta vara på medborgarnas intresse i första hand med tanke på hur de beslutade pensionsavtalen kommit till i historien.


På tiden att Åmåls kommun skärper till reglerna för  hur lång man kan gå i att snylta på medborgarnas surt förvärvade skatter. De behövs betydligt mer i vår gemensamma verksamhet än att hålla våra avgående kommunalråd flytande i decennier utan att behöva ta ett hantag för sin försörjning. Detta gäller både kommunal som riksdagspolitiker.       

Av tommy norum - 10 mars 2012 19:30


Ljudet i filmen är inte från vindsnurrorna. Vindkraftspark i Dals-Ed .


Vi jasägare måste väsnas mer säger signaturen TB i dagens Synpunkt i PD.


Det finns 2 olika läger i vindkraftsfrågan  där motståndarna till vindkraft mer ser till miljöaspekterna i det synbara perspektivet med ljud  och där man också i sin argumentering  tar med den ekonomiska aspekterna där man belyser subventionernas inverkan på lönsamheten på etableringarna. De hävdar också bestämt att opinioner eller folkviljan skall beaktas när politikerna tar beslut i frågan.


Sedan har vi ja sägarna till vindkraft som i regel utgår från fastighetsägare och vindkraftsbolagen gemensamma drivkraft  “ vinstintresset“ men vill helst föra debatten i riktning med utgångspunkt  från att förnyelsebar energi är viktigt för att framtidens energiproduktion och vill i regel inte ta hänsyn till medborgarnas protester i frågan..


Dagens insändardebattör  TB är en utmärkt exempel på jasägarnas  inställning till medborgarna där man är beredd att ta bort det kommunala självstyret i frågan som Anders Carlgren  ( C ) försökte sig på förra året utan att få gehör av övriga partier i alliansen . Att ta bort det kommunala vetot om kommunpolitikerna  lyssnar för mycket på opinionerna i kommunerna  var utgångspunkten i frågan.


Det Anders Carlgren ( c ) och signaturen  TB säger är att strunta i valresultat där medborgarna i demokratins namn  ger signaler till våra poltiker vilken väg som gäller i fortsättningen..Det är ju precis så som centerpartiet och moderaterna i vår kommun vill föra kommunalpolitik .Det våra folkvalda kommunalpolitiker skall göra det är att följa direktiven  av andra folkvalda politiker nämligen vår regering och riksdag, säjer TB i sin insändare. Med ett sånt inlägg i vindkraftsdebatten så anar man en viss desperation i  att få gehör  för sin ståndpunkt att vilja fylla kommunen med  stora vindsnurror.


Låt nästa kommunalval  bli det som avgör, en gång för alla, hur vi vill att vår kommun skall se ut i framtiden och där våra valda politiker sen tar till sig resultatet och rättar sig därefter...


   

 Är det så här vi vill att kommunens landsbyggd skall se ut i framtiden. Låt nästa kommunaval en gång för alla avgöra den saken.     

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30 31
<<< Mars 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

33 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se