Alla inlägg under maj 2011

Av tommy norum - 31 maj 2011 07:43


Sune Tholin väntar intresserat  på utgången av den ersättningsförhandling och skadestånd som Dalbo-Båtar genom Håkan Skogh ligger och lurar på efter den totala nederlaget i förvaltningsrätten.


Då får vi kanske också reda på skuldfrågan i branden och de kostnader som åsamkade komunen i försäkringsbortfall på ca en halv miljon. Kanske också Håkan Skogh får förklara försummelsen att inte varken sota éller  besiktiga anläggningen enligt de bestämmelser som gäller. Om jag inte minns fel så var Håkan beredd att göra upp om ansvarsförhållandet genom att ta på sig den kostnad som blev en minskning på försäkringsbeloppet på ca en halv miljon. Men det var väl bara under förutsättning att skattebetalarna också i fortsättningen skulle stötta hans företag med runt 5-600000 kr per år i arton år till .


I steg 1 o 2:s hyreskontrakt så var Dalbo-Båtars arbetsinsatts beräknad till ca 900 000 kr som då reglerades via hyreskontraktet. Kanske får vi med en anmälan svar på när hyresinbetalningarna påbörjades, eller hur elkostnaderna i begynnelseskedet fördelades mellan hyresvärd och hyresgäst. Vi kanske också får svar på de envisa rykten som påstår att el har använd i företaget  där kommunen stod för kostnaden.

Vi kanske också får svar på hur intäkterna via andra hyresgäster där Dalbo-Båtar hyrt ut i andra hand redovisats.

Vi kanske också får en ordentlig  redovisning vilka arbeten och timmar och i vilka projekt inom terminalen som motsvarar de 900 000 kr av eget arbete finns , om inte annat så gäller det för Håkan Skogh och bevisa att inte delar av arbetet var ersättning för investeringar i verksamheten.


En  redogörese för hur och var arbetsinsatsen är utförd med timmar specificerade för alla delar i byggprojektet ? Har arbetet utförts med lönebidragsanställda och i vilken omfattning och hur har detta redovisats i kravspecifikationen för eget arbete ?


Kanske får vi också ett officiellt svar på alla olagliga subventionsmiljoner Dalbo-Båtar tagit del av under åren. 


Skall bli en intressant uppföljning hur det skadeståndsfallet skall drivas när tjänstemän och politiker skall försöka förklara alla turer runt vad som har lovats hit och dit,  vilka underlag som finns i beslutsordningen.


Många huvuden kommer troligtvis att rulla både i tjänstemanna och politikerledet. Den som kommer att drabbas är Håkan Skoogh som gått in i ett företagande med helt fel förutsättningar där hela hans affärsidé bygger på

miljoner i subventioner för att överleva och där en brand räddade oss skattebetalare för en fortsättning på eländet.   


Moraliskt sett så är det nog så att det är vi skattebetalare som har fodringar på Håkan Skogh:s Dalbo-Båtar, inte tvärt om,  en uppfattning som jag i motsatts till Sune Tholin tror att de flesta kommuninnevånare håller med om.


Sen att  Sune Tholin genom Pd försöka göra olagliga beslut i fullmäktige till lagliga genom att ta till moralpredikningar i sina krönikor det får stå för honom,men det blir väl så när man inte har så mycket att komma med i sakfrågan. Jag tror nog i motsats till Sune Tholin att får allmänheten klart för sig omständigheterna runt hur hela affären gått till och där PD hela tiden försökt mörka de verkliga förhållandena genom att vägra ta in insändare som påpekat eländet och där Sune Tholin  i krönikor kallar det hela för trams och där budbäraren betecknas som skojare, tror jag nog kommuninnevånarna får upp ögonen vad som är rätt och fel i hela affären, både juridiskt och moraliskt, kanske också när det gäller Sune Tholins och PD:s roll i hela spektaklet       

Av tommy norum - 28 maj 2011 07:53

Dagens stamgäster på bild har en speciell relation till golf som ligger dem varmt om hjärtat. Golfsnack som en utomstående , som jag själv, har lite svårt att ta till mig.

  Sven-Gunnar Oskarsson, bördig och uppväxt i Arvika i Värmland, förövrigt den stad som jag själv kommer ifrån. VI kamperade ihop i ishockey i Arvika HC på sextiotalet, numera så mäter vi våra krafter i tennis 2 gånger i veckan sen 10 år tillbaka. Började sin bana på Thermia verken i Arvika där han var involverad i en tidig värmepump satsning som gjorde att han på 70 talet tillbringade 7 år i Canada. Kom till Åmål i början på 80-talet,först som vd på Bröderna Lindkvist, fortsatte som vd i Sem och avslutade sin karriär som koncernchef i Opcon, där Sem ingick. Tyckte pensionärslivet kanske var lite för stillsamt så han startade ett försäljningsbolag med sin son i energibranschen. Golfintresserad med ett mediokert handicap. Var ordförande i Forsbacka golfklubb under en tid.  


  Anders Johansson 3:e generationen bagare i Åmål. Basar nu för Mårten bagare AB, son till den kända profilen Mårten som med familj i många år drev HJ:s vid torget. Ett naturligt stopp för oss Värmlänningar när 45:an gick genom Åmål att stanna upp vid. Anders är en duktig golfspelare med ett handicap som de flesta bara kan drömma om att uppnå. En följd av hårdsatsning på golfen i sin ungdom som görs sig påmind och sätter sina spår i golfkunnandet fortfarande. När Anders kommer till frukostbordet så har han redan avverkat nästan halva arbetspasset för dagen. Hängiven IFK:are som kan med glimten i ögat passa på glirningar från Vikeniter vid bordet .

Hans far Mårten var förövrigt också stamgäst vid bordet under många år.    


Veckans gäst som inte är med på bild Bosse Magg arbetade för kommunen på sin tid, dyker upp vid frukostbordet ibland, blev inledningen till ämnet bantning. En företeelse som då och då dyker upp på löpsedlarna när nyhetstorkan gör sig påmind i massmedia.

Bosse som en tid var milt sagt överviktig blev för ca 15 år sen övertalad att operera in en ring i anslutning till magsäcken som stryper tillförseln till magen.

En metod som har den biverkningen att man får ta lång tid på sig att få i sig maten, annars så kommer den upp samma väg som den kom ner. Metoden har den fantastiska  finessen i sig att man kan reglera  diametern genom till eller frånförsel med en vätska via en vanlig spruta, som också innebär man kan reglera matintaget . Bosse berättade att han skall nu åka till Thailand med sin sambo. För att kunna njuta av all den goda maten som det thailänska matbordet kan bjuda på så var han nu på väg till sjukstugan för att minska vätsketrycket i ringen, ett ingrepp som tar ca 5 min vilket gör att han tillfälligt delvis kan strunta i hur han äter.


Vi kom också in på hur svårt det kan vara att få  hantverkare att komma på utlovad tid. Exempel har vi själva från frukostbordet på sin tid ,där en timmes längd är oändlig för vissa  hantverkare när han via sin telefon upplyser i tre samtal till olika kunder att han dyker upp om en timme.

Dagens skratt fick vi av Bosse Maggs berättande i samma ämne när han på dalamål återberättade en episod i sin fars umgänge med en hantverkare. 

Ett telefonsamtal utspinner sig enligt följande, Ja hej, jag vet, jag kan, ja jag skall ta med mig grejerna, ja jag kommer i morgon kl 8, ja helt säkert, hej då. Varefter när han lagt på luren utbrister: jag undrar vem det var ?          

Av tommy norum - 24 maj 2011 17:58

Så länge Miljöpartiet befinner sig i opposition  så får vi nog räkna med både det ena och andra omöjliga förslag i politiken. Kanske har de inte riktigt  den verklighetsförankring som om de varit med i en regering där de ekonomiska ramarna som man har att röra sig med sätter begränsningarna i sina drömmar hur man vill att samhället skall se ut.


De nya språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin, bägge bosatta i Stockholm är väl en typisk statistisk miljöpartist bägge bosatta i en storstad , Stockholm.

 Partiet  som i sin begynnelse uppfattades som ett parti med rötter i myllan på landet har nu övergått att vara ett renodlat storstadsparti.

Miljöpartiet växer så det knakar i storstadsregionerna där deras politik med kollektivtrafik och järvägssatsningar ses som en helt naturlig utveckling i samhället. Tacka tusan för det med bussar som kommer var tionde minut och där många Stockholmare inte ens har bil.


Att sätta sig in i glesbygdsboendet där kollektivtrafiken består av en skolbuss som kommer 2 gånger om dagen i bästa fall. Hela tiden ses bilisten som en snyltande individ på miljön som skall brandskattas för att betala alla satsningar i miljöpartiets drömscenarium  om hur ett samhälle skall se ut, där bilisterna är de stora skattekossor som skall mjölkas ut tills glesbygdsbefolkningen är utrotad.


I miljöpartiets politik skall man övergå till kollektivtrafik som inte existerar och kommer så att förbli i all framtid i stora delar av Sverige.

Att köra runt på landet med tomma bussar där en och annan pensionär utan bil

hoppar på är både orealistiskt och en korkad syn på hur verkligheten ser ut utanför storstadsregionerna.


För inte så länge sedan lyckades miljöpartiet förhandla sig fram till ett friår där den egna livssituationen skulle förbättras med skattesubventionerad fritid.

Nu går man ut och skall försöka få en arbetsförkortning och en massiv satsning på bostadsbyggandet där offentliga subventioner är en förutsättning för programmet.

Att ta kongressbeslut på höjda garantipensioner är ju på sitt sätt ett  bra initiativ som man kan kräva i oppositionställning när man inte behöver förklara hur finansieringen skall gå till.


Att verklighetsförankringen hos vissa medlemmar sviktar kan man förstå när man lägger förslag på medborgarlön där var och en bestämmer inriktningen på sin livssituation genom att det personliga ansvaret för att få sin utkomst för gott tas över av staten. Att nästan hälften av kongressledamöterna tyckte så är en ganska skrämmande bild av vilka strömningar som finns i Miljöpartiet.


Partiet med Åsa Romson  och Gustav Fridolin som nya språkrör kommer troligtvis att öka  förtroendet för Miljöpartiets politik bland storstadsväljarna. Verkligheten kommer nog först ikapp partiet  när de någon gång i framtiden får ta ansvar för sin politik i en regeringsbildning, kanske med Socialdemokraterna.    

   

    

Av tommy norum - 22 maj 2011 07:32

Här kommer en fortsättning på samtal runt frukostbordet, där debatter med  ämnen i en strid ström avverkas i en stämning med glimten i ögat men kan då och då hetta till.

  Nils Olof Nilsson är en av besökarna runt frukostbordet som dyker upp då och då.

Kom till Nordiska Kardan på sjuttiotalet, förövrigt en av de vinstrikaste företagen under en lång tid inte bara i Åmål utan i hela riket. Blev Vd på företaget på åttiotalet och var pappa till en expansion och investeringar som höll på ända tills han gick i pension på tvåtusentalet. Kardans produktion , tillverkning av kardanaxlar som till 90% var avsedda för Volvo var en viktigt del i volvos produktionskedja där Kardans just in time organisationen då och då sattes på hårda prov under Nils Olofs tid  när maskinpark och måleri byttes ut efter hand och där produktionen mer och mer blev robotiserad  och datoriserad. Nils Olof bor numera i grannkommunen Mellerud där han botaniserar i sin fastighet vid Dalslands kanal i Köpmannebro. 

Vi har ibland besök av Saabs testförare som på väg från Trollhättan frukosterar i Åmål inför sin dagliga  40 mila tripp uppe i värmlandsskogarna.. Här dyker det då och då upp lätt camauflerade Saab bilar före nya  modellintruktioner på marknaden. Ett gäng som svävar i en oviss tid inför framtiden men vet inget mer än det som står i massmedia .

   Hans Olsson känd profil i Åmål bland seglare . Har byggandet som sitt revir där han huserar i Skanska som platschef i Åmål. Besöker som regel dagligen frukostbordet. En populär man om man tänker på alla telefonsamtal har får stå ut med vid frukostätandet. Åmålsbo sen barnsben, varit flitig kappseglare under många år.Varit gast på min egen båt där väl deltagandet i Gottland Runt var väl

det mest minnesvärda för mig I realitionen med Hans. Varit styrelseledarmot i SSÅV , har alltid ställt upp för sin klubb, tänder då och då till i debatter om inte 

om han inte får gehör för sina åsikter.Veckans ämne har varit varierande, påståendet som att Reinfeldt inte vågar ställa upp i debatt mot Socialdemokraternas nye partiledare Håkan Juholt, förövrigt en ståndpunkt som vår käre bordgranne Hans Karlsson  bestämt hävdar. En del av oss andra gör nog gällande att  Håkan Juholt får nog försöka bestämma inriktningen på politiken innan han  går ut i debatt. Den nye Socialdemokratiske partiledaren har under sin första tid likt en vindflöjel ändrat riktning i sina åsikter i olika frågor, inte lätt att före en debatt för Reinfeldt med sådan motståndare.


Förövrigt var väl den sexbrottsanklagade före detta chefen för IMF, Dominique Strauss-Kahns beteende när han ofredade en hotellanställd på tapeten. Släppt mot borgen, en miljon kontant samt 5 miljoner i säkerheter och elektronisk övervakning dygnet runt. Den mannen var huvudkandidat till presidentposten i Frankrike, man säger då det. 


Måkerbergprojektets  tidsplan som spräcker på grund av den den dåliga framförhållningen när man har stressat fram beslut utan ordentliga utredningar

har också debatteras runt bordet under veckan. 

Hamnterminalssuthyrningen till Laxå Marin var också på tapeten där farhågor om

i vilket bolag hyreskontraktet låg i, där risken för en brytning av kontraktet och sedan dra ,påstås vara överhängande om inte investeringens utfall blev den tänkta.


Vad jag förstår så ligger kontraktet i huvudbolaget, en av de vinstrikaste företag i branschen så  ur den synvinkeln  är nog Laxå Marin det bolag som kommunen bäst kan känna sig trygga i att hyresavtalet uppfylls.

Ägaren till Laxå Marin går tydligen under namnet krokodilen hos sina konkurenter, han glufsar i sig och tar död på alla i marinbranschen med en prissättning som ingen klarar av att följa.   


Det var lite av veckans skörd runt frukostbordet, nya ämnen nya ansikten som dyker upp runt bordet kommer efterhand.     

Av tommy norum - 21 maj 2011 17:32

Mer desperat än genomtänkt, tycker Åmålsbo. Rubrik i PD i dag angående Måkeberg.


    Man får nog hålla med när man öppnar ett projekt utan ordentligt på fötterna med ordentliga analyser, konsekvensbeskrivningar istället så baseras hela projektet på tyckande i alla olika former vad som är bäst för Åmål.


Försöker man gå in i en dialog  i olika sakförhållande om investeringar man gjort i Åmål och påpekar resultat så slutar det alltid med :men om vi inte gjort denna investering så har det blivit ändå sämre i  Åmåls utveckling.


Ett bekvämt sätt att  föra en dialog om hur man skall ta sig ut den negativa utveckling som har pågått i decennier i kommunen.

Med det synsättet så gör man alltid rätt och behöver inte ha dåligt samvete för alla felinvesteringar man beslutat om och ta konsekvenserna av detta, för om det går fel då har man alltid en räddningsplanka att ta till - om vi inte gjort investeringen så har det gått ännnu sämre i den kommunala utvecklingen.


Det man kan fråga sig sig då är om Åmåls kommun med utgångspunkt  från att vi har en av de högsta arbetslösheten i Sverige, en av de högsta kommunalskatterna, en stor avflyttning  verkligen har existerat nu om man inte utfört alla investeringar med tanke på det resultatet som blivit fallet .  Ett ganska ologiskt tänkande med tanke på att kunde utvecklingen verkligen bli sämre ?

Svaret är väl att Åmåls kommun har haft en sämre utveckling än genomsnittet i riket, så det borde ju vara en tankeställare för våra politiker och tjänstemän när de försöker få respons för sina tvivelaktiga investeringar med sina hemmasnickrade analyser vad som är bäst för Åmål.  


Att ena stunden riva hyreshus för att sedan gå in i ett projekt och bygga nya bostäder där man man så gott som ger bort marken, åtar sig kostnader för betydligt mer än köpeskillingen,  strider väl mot allt sunt förnuft i dessa tider.

Sälj marken till ett marknadspris som är baserat på det strandnära läget, låt byggherren stå för alla kringkostnader då börjar vi prata om sunt förnuft där vi låter investerarna stå för eventuella felkalkyler i sin investering.


Det är bra för kommunen, ett stående argument när våra politiker utan en tillstymmelse till utredningar och sunt förnuft tar beslut om investeringar.

Hela fritidsektorns investeringar i shall, bollhall,  badhus, slalombacke, fotbolls-planer. mm, mm är utmärkta satsningar för de som bor i kommunen, men får man någon respons för en ökad inflyttning, företagande, eller ökad intagning till gymnasieskolan som man påstår när man tar besluten. Nej och åter nej har det visat sig med facit i hand.


100 personer om året försvinner från Åmål på grund av arbetsmarknaden. Ju mer felsatsningar vi gör med kommunala pengar i projekt med utgångspunkt vad som är bäst för Åmål  och som sen visar sig inte lever upp till förväntningarna , ju sämre  utgångsgångsläge får vi för en fortsatt existens med en kommunal service värd namnet. Något att tänka på för våra politiker också i Måkebergprojektet.


Av tommy norum - 19 maj 2011 18:24


Ja det var som vi befarade. Någon ordentlig utredning av Måkebergsprojektet värd namnet fanns inte.

Nu går  Länstyrelsen in och ger kommunen bakläxa på hela byggprojektet och inväntar en utredning värd namnet.


Finns det inte kompetens i kommunen som kan styra projekten, då är det väl på tiden att man skaffar den så att vi i fortsättningen slipper alla beslut som tas på underlag som inte ens är värd namnet.


Vi är överhopade med investeringar som ingen har haft ordentlig kontroll på och där kostnaderna skenat i väg , där Hamnterminalen och ridhuset var de senaste.

Besluten har tagits där ett allmänt tyckande varit det som många gånger styrt beslut och som sen visats sig i slutändan blivi en dyr affär för oss kommuninnevånare.


I hela Måkebergsförslaget är det också en massa tyckande vad som är bra för kommunen. Tyckande som det inte finns varken utredningar forskning eller annan kunskap som styrker.


Ett tipps till de styrande, ta fram alla nuvarande kommunala kostnader som berör Måkebergsprojektet och då menar jag alla, inklusive nerlagd arbete av tjänstemän, utredningar där väl också småbåtshamnen ingår i utredningsarbetet, se till att dessa hamnar på ett och samma konto. 


Följ sedan hela den kommunala kostnadsinvesteringen vecka för vecka , följ upp så ni inte står där med skägget i brevlådan när projektet är avslutat och inser att det blev nog dyrare än de underlag som varit vägledande för de politiska beslut som fattats.


Vi har redan för många exempel av sådan investeringar i kommunen .  

  

   
Av tommy norum - 18 maj 2011 16:36


Hur vore det om polisen börjar ta sitt ansvar och börja agera mot våra cykelvänner i trafiken.

Vi har ju en polisorganisation där ouppklarade brott läggs på hög utan att kunna lagföras. Kanske skulle man försöka få upp statistiken genom att några timmar i månaden lägga en del av krutet på att få ordning på våra trottoarer. 


Lämna polisbilen hemma och ta cykeln och med den försöka få en helhetsbild av eländet.


Man blir lite förvånad eftersom ingen reagerar i polishuset vad som är på gång.

Nog måste väl polisen vara så självgående att med utgåmgspunkt från hur det ser ut på våra trottoarer kunna ta beslut utan att det skall behövas påpekas i bloggar och insändare.

För ni är väl inte helt blinda när ni befinner ute på stan .


jag kan bara säga att jag har plockat bort ca 10 bilder eftersom personerna på bilderna var  lätta att identifiera.  Grovjobbet det får polisen själv stå för.


Här har ni 1 timmes dokumentation från bilen i dag.


   

 

  

  


 


 


 

 

  


 

 

 


  


 

 

Av tommy norum - 17 maj 2011 17:43


 

Jag förstår signaturen flanören i PD:s synpunkt i dag som har synpunkter på den försämrade cykelkultur som finns bland ungdomarna.

Vore det inte på tiden att både polis och ansvariga för skola börjar reagera på eländet.

Vore det så svårt för polisen att i skolorna informera om vilka trafikregler som gäller när man har cykel som transportmedel och sen på fältet ser till att de följs.


Kanske skulle man lägga om arbetspassen inom polisen så att man en tid koncentrerade sig  strax för och efter skolslutet och ta tjuren vid hornen och bötfälla dessa cykelmarodörer som med en total saknad av vett åker slalom mellan de gående på trottoarerna.


Man kan inte bara skylla på resursbrist så fort man inte klarar av sina uppgifter. För ingen varken i polishuset eller i skolan kan ha missat den kultur som spridits bland en del ungdomar där det helt  saknas respekt för både lagar och de gående som våra trottarer är till för.


Till och med vid övergångsställen fräser man över och tar för givet att bilisterna skall stanna.

Vår skolpersonal kan heller inte kunnat  undgå och se den förändring som har skett i trafikvett, förhoppningsvis är man inte helt isolerade från verkligheten utanför skolan.


Skärpning både hos polis och skolledning ,ta nu tag i problemet och lös detta snarast innan en allvarlig olycka händer.  

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards