Alla inlägg under september 2016

Av tommy norum - 30 september 2016 18:00
Bröderna Larssons Båtvarv
Inre båthamnen  1912Rådhuset runt 1900

runt 1900

runt  år 1900

runt år 1900.

runt år 1900

runt år 1900


postutkörning runt år 1900

Av tommy norum - 29 september 2016 19:30

 De Svenska kommunisternas dröm efter ett socialistiskt samhälle gjorde dem till en hoper naiva drömmare som vägrade ta till sig det som hände i de länderna runt omkring oss som blivit befriade av Sovjetunionen från nazisterna. En strutsmentalitet bland partiet där alla avslöjanden om vilken härskarteknik som användes för att hålla folket i schack basunerades ut som lögner igångsatta av högerkrafter där USA ansågs som den största boven..

 

Socialdemokraterna tror sig ha full kontroll över Sverigedemokraternas bakgrund som man i tid och otid försöker skrämma medborgarna med.  Men frågan är varför de inte är lika intresserade av Vänsterpartiet eller kommunisternas som namnet var förut. Det är bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet som överhuvudtaget vill ha någonting med Vänsterpartiet att göra i svensk politik. De borgliga partierna skyr partiet som pesten bland annat för deras bakgrundshistoria. Socialdemokraterna vill heller inte ha ett samarbete med Vänsterpartiet men är så illa tvungna om man skall något att säga till om i Svensk politik. Därav den totala tystnaden över Vänsterpartiets bakgrund 

 

Stefan Löfven vägrar att ha politiska samtal med Sverigedemokraterna på grund av deras värdegrund och sin bakgrund men ser inga problem att samarbetet med Vänsterpartiet som för inte så länge sedan hade som mål att i en revolution ta över Sverige och där Socialdemokraterna med alla medel försökte stoppa deras framfart både med lagliga och olagliga metoder.  Varför har Stefan Löfven glömt detta ?

 

Varför inte påminna Stefan Löfven om att deras samarbetspartner i regeringen, Vänsterpartiet ursprunget från Kommunisterna ansågs på 40-70 talet som en säkerhetsrisk för landet med sina täta kontakter med sovjetunionens kommunistparti.

 

När de så kallade Sovjetbefriarna i andra världskriget jagade ut Nazisterna från öststatsländerna inklusive det forna Östtyskland, när Amerikanerna och de övriga axelmakterna befriat länderna från nazisterna införde de demokrati och ordnade till ekonomisk hjälp med den så kallade Marshallplanen för att bygga upp länderna igen, så tog sovjetunionen en annan väg.  Men i stället för att bli befriade från en ockupationsmakt ersattes det med en annan. Stalin bestämde att Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, och Bulgarien skulle ha kommunistiska regeringar. Något som det Svenska kommunistiska partiet i Sverige inte hade något emot utan vädrade morgonluft och väntade på att även Sverige till slut skulle införlivas i det  sovjetiska samhällsbyggandet i en socialistisk anda och med kommunister som enda parti.   Varför har Stefan Löfven glömt detta  ?.

 

Det var då de svenska kommunisterna började anordna kommunistceller på arbetsplatserna i hopp att den väntade revolution som var inskriven i partiprogrammet till slut skulle komma där man med hjälp av Sovjet skulle ta över Sverige på liknande sätt som med Öststatsländerna.

Socialdemokraterna hade under slutet av 1940-talet byggt upp en egen underrättelsetjänst med hjälp av sina arbetsplatsombud, som i kampen mot Sveriges kommunistiska parti SKP som försöker ta över fackföreningsrörelsen rapporterade vilka fackföreningsmedlemmar som antogs vara kommunister..  20 000 Socialdemokratiska arbetsplatsombud rapporterade vilka arbetare som hyste kommunistiska åsikter. Varför har har Stefan Löfven glömt detta?

 

 På den tiden ansågs SKP vara en säkerhetsrisk för Sverige både bland militärer och politiker i med erfarenhet av på vilket sätt Sovjets tog för sig när man med vapenmakt, intriger, censur och en underrättelseorganisation som med tusentals medarbetare spionerade på det egna folket för att avslöja oppositionella och där demokratin blev satt på undantag. . Varför har Stefan Löfven glömt detta?

 

De Svenska Kommunisternas idealsamhälle var på den tiden en enpartistat där alla företag skulle socialiseras och där landet alla officiella instanser skulle handhas av politiker med en kommunistisk partibok som enda merit.  Kommunistcellerna som bildades på arbetsplatserna var också en förberedelse för att ta över Landorganisationen och ha en organisation för övertagandet av företagen vid en socialisering. Varför har Stefan Löfven glömt detta?. 

 

De Svenska kommunisterna såg Sovjetunionen som sitt idealsamhälle och åkte med jämna mellanrum på studieresor i kommunistländerna för att insupa den ideologi som de såg som en framtid för Sveriges befolkning.  Man vägrade se det andra såg. Ett systemet som byggde på angiveri, politiska lagar som förbjöd all opposition, hur man till slut fick stänga gränserna runt länderna med murar och gränsvakter för att förhindra att länderna till slut skulle gapa tomma av befolkning . Varför har Stefan Löfven glömt detta?

 

Man blundade också för hur den ryska revolutionen kom till där flera tiotals miljoner av den egna befolkningen mördades av kommunisterna, där man socialiserade alla industrier och där bönderna fick lämna sina gårdar som de i generationer brukat och ägt. Alla opponenter mördades eller blev satta i fängelse. Varför har Stefan Löfven  glömt detta ? 

 

Inget som nu bekymrar Socialdemokraterna när man låter ett parti med den bakgrunden vara med och bestämma politiken i Sverige.  Hycklare är det rätta namnet för den sortens prioriteringar

 

 

tn      


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Av tommy norum - 29 september 2016 07:00


 


Stefan Löfven en förvirrad man som ingen vill samarbeta med varken i Sverige eller i EU.  


  

 

Paniken sprider sig bland Socialdemokraterna när man börjar inse att den politiska makten håller på att gå dem ur händerna. Nu försöker man flörta med ärkefienden Moderaterna för att kunna behålla makten efter 2018. Stefan Löfven har nu försökt att spräcka Alliansblocket sedan han blev stadsminister 2014 utan att lyckas. Inviter har skett till den borgliga sidan som bemötts med kalla handen.

 

Socialdemokratiska kommunalråd tror sig finna en lösning med ett samarbete med Moderaterna på riksplanet. Antingen så saknar de totalt politisk kompetens med att föreslå en sådan lösning eller så tär man lika naiva i sin politik som man visat i flyktingpolitiken. Fortfarande så tror en majoritet av Socialdemokratiska kommunalråd att man utan problem kan återgå till att ta emot mer flyktingar. Vad nedborgarna tycker i kommunerna det verkar inte bekymra kommunalråden. Om man tror att man kan locka över Moderaterna till det socialistiska blocket så avslöjar väl det bara att Socialdemokraterna lever totalt avskärmade från den politiska verkligheten.. 

Socialdemokrater tar alla till buds stående medel för att få behålla makten, paniken sprider sig ju närmare valdagen 2018 man kommer och det senaste utspelet att försöka med ett samarbete med Moderaterna  skvallrar väl om något att man inte riktigt är kapabla att tänka fullt ut.

Vill man att Sverigedemokraterna skall öka så är det ett utmärkt förslag .Man tror sig kanske ha bättre förutsättningar att hålla SD utanför den politiska makten än sina huvudmotståndare moderaterna. .

 

Det kanske det är det de vill,  lura in huvudmotståndaren i fällan i tron att de moderata ledningen är lika naiva i sitt tänkesätt som Stefan Löfven. . Men tror man att den taktiken skall gå hem då är man till och med naivare än man varit i invandrar och flyktingpolitiken under många år. Jag skulle tro att Moderaterna skrattar åt de spekulationer som Socialdemokratiska kommunalråd lägger med hjälp av media som uteslutande kommit till i ren desperation för få behålla makten efter 2018. För Sveriges bästa är parollen i utspelet men de flesta bedömmare är väl av den åsikten att det är för socialdemokratins bästa för att inte helt försvinna från svensk politik i framtiden.  

 

När nu Socialdemokraterna bestämt sig för att skippa det politiska samarbetet med Miljöpartiet och gå fram med egna förslag så uppstår den naturliga frågan vem vill köpa grisen i säcken en gång till utan att få ta del av vad den innehåller?  

 

Socialdemokraterna  gör det  sannerligen inte lätt för sig vid nästa valrörelse med den taktiken.


tn


Av tommy norum - 28 september 2016 07:00
SvD   KULTUR


BERGLINS SÖNDAG
       

Av tommy norum - 27 september 2016 07:00
 

 Politiker och myndigheter har kapitulerat inför brottsligheten i våra storstadsområden som begås av ensamkommande barn och i stället ökat resurserna till polisen att sätta stopp för Huligan grupper som tar lagen i egna händer


De 200-300 gatubarn som rör sig i Citykärnan i Stockholm och där många lever på snatteri och droghandel känner sig nu hotade av Huliganer. Snatteribrotten har de senaste åren gått upp med 50 % i citykärnorna där man nu klart kan se ett samband mellan ökningen av ensamkommande barns närvaro i områdena och där både handlarna och invånarna känner frustation över att våra myndigheter inte klarar av att säkerhetsställa lag och ordning .

 

De få ungdomar som ertappas får ofta ingen åtgärd utan kan lugnt fortsätta sin brottsliga bana. Polisen utreder inte längre, det råder kaos och hierarki på många platser i våra storstäders handelsplatser där handlarna blivit tvingade att anlita privata väktare för att skydda sin egendom. Ungdomar som i andra sammanhang står för bråk på våra idrottsarenor har nu tagit lagen i egna händer där man skrämmer och hotar de ensamkommande med stryk om man inte försvinner från platsen. Något som våra myndigheter och politiker tycker är mer skrämmande än det samhälle i centrum som man låtit växa fram med brott, rån som ensamkommande flyktingar står för.

 

Att just sådan tendenser i samhället där medborgarna börjar ta lagen i egna händer beror på samhällets kapulation inför brottsligheten, där man bevisligen inte klarar av sina åtagande att få stopp på den ökande kriminaliteten som nu sker i våra storstadsområdens handelsplatser det vill man inte ta till sig.. Så nu ändrar man fokus på insatserna att mer koncentrera sig på de som tar lagen i egna händer med ökade resurser i stället för att öka resurserna på huvudproblemet i den kriminalitet som förekommer och som är roten till det ökade intresset för att ta lagen i egna händer.

 

Samtidigt försöker nu politikerna ändra fokus från konsekvenserna för den naiva invandrar och flyktingpolitik som man 'är ansvarig för och i stället försöker inrikta intresset på de som tar lagen i egna händer för att i någon mån försöka dölja verkningarna efter den politik man låtit fortgå alldeles för länge..  .

Nu hör vi röster i etern som försöker göra politik av det hela där Vänstern nu försöker göra högerextremism till ansvariga för det inträffade och där väl  till slut Sverigedemokraterna får stå vid skampålen för det inträffade.. 

Att grundorsaken är samhällets totala kollaps på grund av en oansvarig flyktingpolitik där man inte längre klarar av att skydda medborgarna och deras egendom, det låtsas man inte om.  

 

Så nu sätter man in stora polisiära resurser för att förhindra huliganernas framfart, resurser som man för länge sedan borde satt in för att rensa upp och lagföra de ensamkommande barn som till står del kriminaliteten i områdena. Då hade aldrig huligan attackerna inträffat om man skött sina åtagande att säkerhetsställa den lag och ordning som medborgarna förväntar sig av samhället.               

 

tn

Av tommy norum - 27 september 2016 07:00


Det var här Åmålsborna badade i sitt kallbadhus runt förra sekelskiftet. 

      


   


 

Av tommy norum - 26 september 2016 07:00
  
Vallöften av Socialdemokraterna är som att att hälla vatten över en gås. De rinner av så fort som man kommit till makten.


Man kan fråga sig vad ett löfte i valrörelsen från Socialdemokraterna  egentligen är värt för väljarna.Köper medborgarna ännu en gång grisen i säcken utan att öppna den och se vad den innehåller. Socialdemokraterna tror tydligen det när man dumpar Miljöpartiet – går till val ensamma 2018.


Vallöften som kommer från Socialdemokraterna i valet 2018 kan medborgarna glömma när vi tar del av hur man lurade skjortan av väljarna i valet 2014.. Vi får uppleva samma sak igen när Socialdemokraterna går ut och lovar fullt men som det visar sig när valresultatet är klart om man får förtroendet att bilda regering blir inte det man försökte få väljarna att tro man skulle uppnå i sina vallöften . 

 

Jag tror knappast att väljarna går på den finten igen med erfarenhet vad som kom ut av samarbetet med Vänsterpartiet och en gemensam regering med MP. Har några politiska partier i modern tid svikit så många vallöften på så kort tid som V, MP och S har gjort efter valet ? . Den  här regeringen kommer troligtvis gå till historien som har brutit mest vallöften i historien under sin mandatperiod. . 

Så medborgarna får se upp i den fortsatta valrörelsen som nu snart tar sin början där Socialdemokraterna kommer att lova saker som man inte får mandat till att kunna genomföra om man kommer till en ny regeringsbildning. 

 

Så frågan är väl om nu Alliansen nu  kommer med en gemensam politisk plattform som väljarna får ta ställning till i valet kontra tre olika alternativ där S , MP och V går ut med tre olika politiska förslag för att få väljarförtroende för men där de inte har en susning vad slutprodukten blir. 

 

Det blir nog svårt att övertyga väljarna ännu en gång med tanke på vad som kom ut för politik den här mandatperioden . Många väljare känner sig grundlurade och som också har satt sina ordentliga spår i opinionsundersökningarna under mandatperioden för regeringspartierna. .   


Här ären liten del av de  vallöften som brutits under mandatperioden

Stefan Löfven (S) hade svikit sina vallöften: att inte höja skatten för vanliga löntagare,  att bensinskatten inte skulle höjas. Hur det gick med de löftena vet vi nu. 

 

Under valrörelsen så påstod s att sänkningen av momsen på mat på restauranger var bland det mest skadliga som alliansregeringen hade gjort. Intäkterna från den höjning av momsen på mat som s och v gick till val på skulle räcka till allt, men nu visar det sig att man inte alls tänker höja momsen på mat utan istället behålla sänkningen.

 

”Rätt till heltid inom offentlig sektor” är ett gammalt vallöfte från S. De plockar fram det och dammar av det inför varje val, men de har inte i en enda budget anslagit pengar för att kunna genomföra reformen.

 


Bromma flygplats skulle få vara kvar, andra sjuklönevecka skulle slopas. Det är bara några i raden av vallöften som socialdemokraterna nu överger..


Socialdemokraterna var tydliga innan valet: rotavdraget ska inte förändras.

men regeringen meddelade efter valet avdraget ska sänkas från 50 till 30 procent. Pengarna ska i stället satsas på bostadsbyggande.


Socialdemokraterna har även riktat skarp kritik mot att Anders Borg (M) bröt mot det så kallade överskottsmålet - bufferten inför svårare ekonomiska tider. Under valrörelsen sas det att överskottsmålet är "styråran" för S politik.

I början av mars var det ett annat ljud i skällan. Stefan Löfven (S), Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) öppnade då för att slopa överskottsmålet till förmån för "ett sparande i balans".


Traineejobb. Det utlovades 32.000 traineejobb. Det blev 1Inför valet lovade Löfven en 90-dagarsgaranti för jobb för ungdomar. Detta vill statsministern nu skjuta upp till 2018, vilket ska ha framkommit i ett förslag till texter till S-kongressen i slutet av maj. Efter att vissa ledamöter reagerat negativt, ströks “2018”.


Regeringen påstår att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Hur man tänkt lösa den ekvationen med EU:s största massinvandring, där många knappt kan läsa och skriva, i kombination med det lägsta antalet okvalificerade jobb i OECD, förblir en gåta


Det mest allvarliga sveket som socialdemokraterna har gjort fram till idag är dock att man avser att låta miljöpartiet styra energipolitiken och en kärnkraftsavveckling i den kommande regeringen. Det är ett besked som är rakt emot det som socialdemokraterna gav i valrörelsen.Våra medier kommer nu att ha en högtidsstund före nästa val när de kan klippa och klistra ihop vad S,V och MP  politiker har sagt före valet 2014 och jämföra det med den politik som den mörkröda regeringen har presterat under den gågna mandatperioden . Det är en stor risk att förtroendet för de politiska partierna kommer att minska när Löfven, S, gör helt om i många frågor. Det är ett allvarligt demokratibekymmer och riskerar att göra många väljare besvikna. 

 

Men det struntar tydligen Socialdemokraterna i att det är ett allvarligt demokratibekymmer när väljarna vägras ta del av den politik som kommer efter valet. I det fallet sätter Socialdemokraterna handlingsfriheten att få strunta i vallöftena där man efter valet skyller på sina samarbetspartner i en regeringsställning när man måste kompromissa i olika frågor som inte kommer i närheten av det man lovat i valrörelsen.

.  

Det är inte bara i rikspolitiken man kör med dolda kort före valen där  man lovar saker utan också i kommunalpolitiken har Socialdemokraterna satt i system många gånger lova saker för att komma åt makten men sedan struntar i löftena efter valet.

 Så frågan blir väl går verkligen väljarna på den finten igen vid valet 2018. 

 

tn 

Av tommy norum - 25 september 2016 11:15

 
 

.

Här har vi den nya brandkårsorganisationen med en borgarbrandkår som blev till efter den stora branden som ödelade en stor del av Åmåls centrum. Där blev brandmännen till stor del rekryterades från våra industrier runt om i Åmål .Här framför brandstationen med det tornet som varje brandstation var utrustad med för att torka brandslangarna efter användandet.


 


   

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
15
16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26 27 28 29 30
<<< September 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards