Alla inlägg under juli 2018

Av tommy norum - 29 juli 2018 19:45

Korsningen  Lunnegatan - Kyrkogatan  nu och förr


   2015


Så här såg det ut fram till 1980 talet

 


  

2015

så såg det ut fram till 1980 talet


Så här såg området ut fram till 1980 talet


 

    

Flygfoto över områder på 1950 talet   

Av tommy norum - 27 juli 2018 09:48


Oansvarigt att ge Dan Eliasson med sin meritlista i bagaget det nya toppjobbet som generaldirektör för MFB.

 En lång rad misslyckanden ska inte belönas

 
Trots att som chef misslyckas på 3 myndigheter tidigare så fick Dan Eliasson en ny chans att leda MSB. Nu visar det sig att det är inte bara han som misslyckats i sina uppdrag som chef i myndigheterna. Uppdrag granskning har gång på gång avslöjat hur illa ställt det är inom myndighetsorganisationerna.   


Men det är tydligt det att har man sina rötter i den socialdemokratiska myllan då är det inte kompetensen som avgör vilka uppdrag man får utan lojaliteten för partiet. Ha började ju sin bana som Socialdemokratiskt statssekreterare, blev sedan utnämnd till generaldirektör både för Migrationsverket som för övrigt det var Alliansen som tillsatte honom , Försäkringskassan och nu senast i myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Att han sedan mellan varven även fick uppdrag av sina forna arbetskamrater inom socialdemokraterna som rikspolischef utan den minsta erfarenhet av polisiär verksamhet. Om han fick platsen för att han trodde sig kunna genomföra den största omorganisationen inom myndigheten utan några extrapengar låter vara osagt men kanske bidrog det till utnämningen där regeringen behövde spara pengar på varje myndighet för att kunna ro i hamn den exploderande kostnaden för den migrationspolitisk man var överens om med Alliansen.

Men i stället för att ro i land organisationen med samma pengar så fick han till slut krypa till korset och erkänna sin naiva inställning till problemen var alldeles på tok lättsinnigt och kom senare med en räkning på 4 miljarder för att kunna uppfylla den nya organisationen. Hans roll som rikspolischef blev rena fiaskot där han bröt mot säkerhetsförordningen och hade i stort sett noll förtroende hos de anställda inom myndigheten.

 

Gjort bort sig gjorde han även som ansvarig i Migrationsverket som fälldes för brott mot grundlagen. Enligt en undersökning på myndigheten så saknade 75% av de anställda förtroende för Dan Eliassons som chef. Hans tid som generaldirektör för Försäkringskassan blev heller inge höjdpunkt i han karriär. Expressen har avslöjat flera fall av jäv högt uppe i Försäkringskassans ledning där Dan Eliasson till slut i SVT:s Agenda fick erkänna att de har begått felaktigheter som vi får betala för just nu, sa han. 

 

Hans tid som chef börjar heller inte så bra i MBS:s krishantering där vi kan konstatera att det pågår en oreda inom organisationen som man inte borde ha väntat sig där bland annat Härjedalens kommun påpekar att i krishanteringen  samordningen vid Svegs flygplats fungerar dåligt. Vid ett tillfälle fick kommunen lösa en akut bränslebrist via privata kontakter. Därtill ska MSB ha uppgett att de 140 polska brandmän som kom var själv försörjande, vilket inte stämde. Kommunen fick själv ordna med sophämtning, duschar och toaletter. Kommunen kritiserar även kontakten med MSB, där ständigt nya personer svarade och dessutom hänvisade till varandra. Så frågan regeringen borde ställt sig innan man befordrade Dan Eliasson till generaldirektör för MSB.

Klarar han överhuvudtaget den uppgift han fått när man tar del av hans meritlista som chef över de myndigheter han tidigare basat för. Vad jag kan se så uppfyllde han inte sitt uppdrag tillfredställande som chef i någon av de uppdrag han fått av regeringen tidigare. 

Men det är väl som i politiken där lojalitet till partiet är viktigare än kompetensen det har vi ju åtskilliga bevis på i den nu sittande regeringen.

  

Men det är inte bara myndigheten MSB som fungerar dåligt vi har i flera år bland annat via Uppdrag granskning fått ta del av hur dåligt organisationerna som regeringen basar över fungerar. Vi har skolverket som ännu inte klarat av att skydda högskoleproven från fusk. En liga som misstänks ha sålt de rätta svaren till högskoleprov har haft verksamhet i 4-5 år, med öppen annonsering i sociala medier utan att verket klarar av att hantera situationen. För att inte tala om polisen där väl utredningsarbetet på Palmemordet avslöjar den dåliga kompetens i myndigheten där eliten bland Sveriges utredare totalt saknar både sunt förnuft och analysförmåga i sitt arbete. Inte så konstigt kanske att polisen har svårt att lösa brotten när eliten inom kåren inte har bättre kompetens.

Efter flera uppmärksammade reportage i Uppdrag Granskning kring den statliga helikopteraffären mellan Sjöfartsverket och Agusta Westland inledde JO en utredning av hur Sjöfartsverket följt offentlighetsprincipen. Ett beslut där det riktas allvarlig kritik mot myndigheten. Även näringsdepartementet får svidande kritik i beslutet.

 

Socialstyrelsen har också dåliga rutiner där man ger ut läkarlegitimationer trots att verket varnades för att intyg var falska. Och det är inte enda gången Socialstyrelsen utfärdat läkarlegitimationer på falska grunder. Uppdrag granskning avslöjade om sjukvårdspersonal som arbetat utan, eller med förfalskad, legitimation.  Socialstyrelsen gav en manläkarlegitimation, trots att myndigheten varnats för mannen.

För att inte tala om Transportstyrelsen visste inte vilken typ av känslig information man hade och inte heller hur sådan ska hanteras konstaterar utredaren Thomas Bull i sin rapport om it-skandalen på myndigheten som fick till följd att både chefer och politiker fick ta sitt pick och se sig efter andra arbetsuppgifter.

Skatteverket har också fått sig en känga av Uppdra Granskning när skatteverkets högsta chefer som försökt hemligstämpla besvärande uppgifter om sig själva i en utredning. Det strider mot den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen.

 

Så det kvittar i stort sett i vilken myndighet som blir granskade så visar det sig att det saknas kompetens i både styrning och rutiner för klara av sina uppgifter tillfredsställande. Så Dan Eliasson är inte ensam om att inte klara av sitt uppdrag som ansvarig i de myndigheter han har basat över. Myndighetskrisen speglar väl också en politikerkris där man inte klarar av att styra myndigheterna utan de lever sitt eget liv utan insyn och utan att våra politiker verkar bry sig hur våra skattepengar disponeras i våra myndigheters verksamheter.  

 

tn

 

 


 

Av tommy norum - 24 juli 2018 06:41– Jag förlorade tron på krisberedskapen, om det blir en riktig kris då ska man inte räkna med att samhället fixar att hjälpa, speciellt inte om man som regeringen tillsatt en generaldirektör på MSB som heter Dan Eliasson med rötter i krismyndigheter som arbetsförmedlingen och polisen med känt resultat.  

Är verkligen de här två gubbarna, Morgan Johansson (s) och generaldirektören på MSB Dan Eliasson, de rätta att med sina meritlistor i bagaget få ta ansvaret för krisberedskapen i Sverige efter september 2018 ? 


Aud Sjökvist, utsedd som utredare av Alliansregeringen efter den stora branden i Västmanland, den dittills största skogsbranden i modern tid i Sverige där en person avled och två skadades allvarligt. 


Utredningen skulle beskriva händelsen, identifiera brister och föreslå nödvändiga författningsändringar inför framtida kriser. Men en månad senare var det val och den nya regeringen begränsade utredningen till att endast beskriva händelsen och arbetet i samband med branden, och tiden för utredningen halverades.

Den förklaring Aud Sjökvist fick var att den nya regeringen Löfven ansåg att Alliansen spenderat för stor del av utredningsbudgeten så Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister ville själv bestämma vad som skulle utredas så han såg till att regeringen tillsatte en utredning om de kommunala räddningstjänsterna som har utretts "hur många gånger som helst" och att det är samma brister som man anmärker på varje gång.


Här beordrade man krisplaner i kommunerna som godkänts men aldrig prövas med som kan få förödande resultat när katastrofen väl inträffar. - Det är det som är upprörande att man inte har lärt sig och tagit till sig, att synpunkterna inte får genomslag -Det är inte bara den här regeringen, det spelar ingen roll vilken färg det är på politiken, Det finns en hel del kvar att göra och räddningstjänsten har enligt Aud Sjökvist under de senaste femton åren kontinuerligt nedrustats istället för tvärtom.


Man kan fråga sig vad har vi fått för politiker på halsen som helt har tappat verklighetsorienteringen om dagsläget i Sverige och trots hur många signaler som helst om läget så reagerar man inte i tid.

En prioriteringsfråga som allt annat i politiken där man har ansett att försvaret, polisen, sjukvården räddningstjänsten, skolan och våra pensionärer mm  har man prioriterats bort och i stället har man spenderat otroliga summor på invandringen och bistånd. En prioritering som vi nu ser konsekvenserna av i samhället och som vi kan hoppas sätter sina spår i det kommande valet i sept.   


tn

 

 
Av tommy norum - 21 juli 2018 10:00

 


Klasskampen har gått före lärandet i Svensk skolpolitik.

 

 

Vet inte om man skall skratta eller gråta när man hör debatten om hur man skall få ordning på skolan och få våra elever att leverera studieresultat som visar sig bara sjunker år efter år som en sten och där vi kommer längre och längre bort från toppen i rankningen. Men att tro att betygen eller högre lärarlöner skulle få betygen att rusa i höjden är nog i naivaste slaget. Frågan är väl om det inte var Socialdemokraternas skolreform där man i sin väg att försöka få bort klassamhället där skolan då var en viktig början på den resan är roten till den utveckling vi nu ser.

 

Här skulle alla känna sig välkomna in i ett skolsystem där all skulle kunna gå i gymnasiet och där man i och med det också lämnade den pluggskola där man fick kämpa med bra betyg för att få en plats på läroverket och sedan med samma urgallring även komma in på Gymnasiet och ta studenten.

 

Det var en ordning som man inom  Socialdemokratin och Vänstern inte såg med blida ögon och sågs som en orättvisa att inte alla skulle få chansen till vidareutbildning. Om man sedan hade studiemotivation eller överhuvudtaget hade förmågan att ta emot information var i klasskampen totalt likgiltigt. Sedan blev det en sakta men säkert anpassning till elevernas kapacitet i att ta emot kunskap med en läroplan som mer blev inriktad på att alla skulle gå i mål med betyg från gymnasiet som ett politiskt mål som man väl nu är på god väg att lyckas. 


Men vad de politiska målet gav för resultat ser vi nu i PISA undersökningar, vi ser det på kvalitén på de studenter som kommer in på universiteten där man ser en klar försämring i de sökandes förkunskaper. Skolan som enligt alla experter är navet i en lands utveckling där lärarna har en central plats i organisationen för att få bra resultat. Men tyvärr så har det visat sig att lärarutbildningen har varit en av de högskoleplatser som det har varit lättast att komma in i där betygen kvalifikationen för en intagning i praktiken gjorde att i stort sett vem som helst togs emot med öppna armar.

 

Vilket har resulterat i att det finns lärare som har sämre kunskaper i de ämnen de lär ut i än många av de elever de har. Pluggskolan  där disciplin var ett honnörsord både i pluggandet och ordningen på skolan har bytts ut mot en flumskola där det i bland råder rena hierarkin både i uppträdande och hur man beter sig där  lärarna får finna sig i både mobilsamtal och andra störningsmoment på lektionerna där lärarna många gånger saknar pondus för ett ingripande  . 


Nu finns det politiska krafter som vill  dra ut den sista spiken i kistan när man på allvar vill slopa läxor för att inte föräldrar och elever skall känna ångest inför sin uppgift att inte hänga med i skolarbetet. Så nu vill man föra över hela ansvaret på skolan och tar bort föräldraansvaret som i alla tider varit en viktig del i inlärandet där stöttning och kraven på disciplin i hemarbeten varit en viktig faktor för ett bra studieresultat.

 


Om man med så enkla medel tror att man löser skolans inlärningsproblem med högre lärarlöner eller ändrade betygsskalor då har man nog inte förstått problemens vidd.  De länder som producerar bäst studieresultat är där man fortfarande anammar disciplin både i läxläsning och ordning och reda i skolan.

 

 


Tron att det finns genvägar i skapandet av en bra skola som producerar högpresterande elever med bra skolresultat borde man vid det här laget blivit varse om när vi ser åt vilket håll utvecklingskurvan gått de senaste åren. En bra skola är en förutsättning för en positiv utveckling av Sverige i fortsättningen men det verkar våra politiker ta med en klackspark när vi ser hur man hittills klarar av den uppgiften.              

tn

Av tommy norum - 16 juli 2018 07:38
 11 artikelförfattare försöker i Söndagens SvD debatt få våra politiker att ändra ordval i sina anföranden för att inte bygga upp hat. Man vill att man använder andra ord än vad det är. Sluta använd belastning, ociviliserad, sluta att använda en viss grupp för att åskådliggöra  problemen i samhället osv. Man skall heller inte framställa vissa grupper som ett hot mot välfärden, hot mot svenska värderingar osv . För alla dessa ordval skapar motsättningar i samhället.     

 

De gör sig inte lätt för sig de 11 artikelförfattarna när de ena stunden anser det självklart man skall beskriva problemen och sedan argumentera för en lösning. Men samtidigt anser de att det finns  en skyldighet att förmedla en bild som är förenlig med verkligheten annars anser de att det finns risk att man bidrar till att bygga upp ett hat där väl då framförallt invandrarna känner sig i skottgluggen när man nu i stort sett skyller på att alla negativa förändringar på deras vistelse i landet. Men vilken verklighet det är som artikelförfattarna vill förmedla när man i diffusa ordalag påstår att det finns officiell statistik i hur invandringen påverkat Sverige och de anser att media rapporterar om en alldeles för negativ bild av hur Sverige ser ut.   

 

Man menar på att i stort sett har alla partiledare fram till 2015 pratat i positivt om denna heterogena grupp, att utrikesfödda bidrar till den svenska välfärden. Utan denna grupp har Sverige inte kunnat utvecklas som den gjort. En analys som de flesta nog tycker är en relevant tolkning. Men det artikelförfattarna tydligen inte vill ta till sig är att det var en arbetskraftinvandring där de som kom hit inte behövde anlita vårt sociala skyddsnät, man intrigerade sig själva utan inblandning från politikerna. Deras positivitet om invandring var med utgångspunkt från den verklighet som rådde från början av 1950 talet fram till 2000 talet. Så helt plötsligt blev den en annan verklighet både för medborgarna och våra politiker som i det längsta försökte rida på den framgångsutvecklingen för Sverige som arbetskraftsinvandringen gav i tron att det ordnar sig nog den här gången också.

 

Men allteftersom problemen och kostnaderna sprang i höjden trots en intensiv propaganda från våra politiker med allt mer hårdnande attityd mot de som inte var med på tåget mot det mångkulturella samhället man trodde var lösningen på Sveriges fortsatta välfärd. Då sparade man inte på krutet till meningsmotståndarna med beskyllningar om både det ena och andra för att försöka sätta stopp för det ökade motståndet bland gräsrötterna och Sverigedemokraterna som hade förmågan att spegla en verklighet som allt fler medborgare kände igen sig i. Det var de som levde i den där ute och som dagligen vistades i de områden som kände en frustation på att våra politiker under lång tid vägrade lyssna på dem .

 

Kanske i stället artikelförfattarna skulle koncentrera sin analys på vilka ordvalen som våra politiker använder mot de partier som har en annan åsikt om hur invandrarpolitiken borde gått till. De som sent, alldeles för sent till slut fick krypa till korset och inse att de hela tiden har haft fel. Men tänk så mycket ordbajs man producerat i onödan för en fråga som man redan på förhand borde insett man kommer att förlora om man vore mer verklighetsorienterad om vad som händer i det samhälle som de har fått förtroende att förvalta med sin politik. .   

 

Det artikelförfattarna saknade var den positivitet om invandringen som förekom före 2015. Man vill att våra politiker skall sluta prata invandring i negativa ordval som hot mot välfärden, hot mot svenska värderingar i tron att det på något sätt skulle förändra bilden om invandringen för gemene man. Tänk om man också vore lika förstående hur i hur man använder orden mot sina politiska motståndare det om något skapar motsättningar i samhället. Men som vanligt får man väl säga att taktiken som strutsen använder när han känner sig hotat stoppa huvudet i sanden och låtsas som om verkligheten inte fanns, den taktiken har använts av många i invandrardebatten när man känner sig in målad i ett hörn utan någon väg ut.

Det vi kan konstatera är väl att det finns många verkligheter där ute.

Det finns en politikerverklighet som försöker sudda ut alla negativa konsekvenser av den politik de har haft ansvaret för. Sedan finns det en mängd PK fantaster som bara ser den verklighet de vill se. Sedan finns det en verklighet som sådana som forskaren Tino  Sanandaji ser där han med statistik många gånger visar en verklighet som många helst vill slippa att ta del av för det omkullkastar många av alla positiva teorier och påståenden om invandringen som många har förmedlat under många år. Frågan är väl om inte artikelförfattarna hör till den kategorin som vägrar ta sig Tinos statistik över det verkliga forsknings läget om invandringen avigsidor.

Sedan har vi Alice Teodorescu som i sin ledarsida på GP har en verklighetsskildring om hur samhället ser ut och som retar gallfebern på etablissemanget där de i regel står helt  svarslösa i hennes analys hur Sverige ser ut i dag.  

Men så har vi den verklighet som många av oss vanliga medborgare upplever i vardagen med sjukhusköer, en underdimensionerad polisorganisation som inte längre klarar av sina primära uppgifter att lösa små som stora brott i vardagen, en skola där alltfler inte klarar gymnasiet, en ökad brottslighet i våldtäkter, en ökad social oro med bilbränder och kriminalitet där samhället inte längre klarar av att skydda sina medborgare. osv . Och det i ett land med världens högsta skatter.

 

Och tyvärr alla ni 11 artikelförfattare, i stort sett är alla problem i samhället som dykt upp de senaste åren är på något sätt invandrarrelaterat. Men det fick man tydligen inte säga för det skapar motsättningar i samhället. suck  

 

tn 

           

 


Av tommy norum - 15 juli 2018 19:00 

Frågan är väl om det som hänt i USA:s presidentval verkligen har hänt efter som sannorligheten att det skulle hända var så liten att den var i princip försumbar. Men nu har det tydligen hänt det som experterna spådde aldrig kunde hända. Så frågan kvarstår har det verkligen hänt det som hände i USA, det som var så osanorligt att det skulle hända verkar ändå ha hänt.  Medan vardagen åter börjar bli normal efter presidentvalet i USA. Etablissemanget i media och politikervärlden slickar sina sår efter ytligare en feldiagnostiseringens i ett demokratiskt val. Blir inte lätt att i fortsättningen leva upp till sin i många gånger självutnämnda expertstatus med den dåliga utdelningen man presterat i sina analyser.. Kanske dags att byta ut kristallkulan och i stället ägna sig att ta in sin information från medborgarna i fortsättningen.

 


 

Expressens ledarsida konstaterar att ”USA:s folk ser ut att ha valt en obalanserad lögnare till president.”

Aftonbladets Anders Lindberg skriver att Trumps seger är ”ett stort fett långfinger åt det Washington som inte räddat jobben och som hotar den livsstil man vant sig vid och som man gillar.”

Dagens Industris Frida Wallnor konstaterar att Trump har vunnit valet genom att utlova förändring och genom att vara etablissemangets största fiende. ”

Svenska Dagbladet drar paralleller mellan Trumps framgångsrecept och Sverigedemokraternas opinionsvinster.

Dagens Nyheters ledarsida skriver att Trumps valseger egentligen inte skulle kunna hända men att det otänkbara nu har blivit verklighet. ”USA, den enda supermakten, har valt den oberäknelige outsidern Donald Trump till president.

 

Och som vanligt slår Alice Teodorescu i Göteborgs-Posten huvudet på spiken när hon skriver Trumps anhängare i månader har hånats och idiotförklarats: ”De har utmålats som obildade (när blev det politiskt korrekt med sådant oförblommerat klassförakt?), ett demokratins bottenskrap.


Nu vill partieliten i USA samarbeta med Trump.  Kraftig återhämtning på börsen. De politiska ledarna i världen står i kö för att vilja föra en dialog med Trump.  

Chocken över resultatet av presidentvalet i USA börjar avta. Domedagsprofeternas spådda börsfall, det varade inte ens en dag.  Journalisterna och andra förståsigpåare om valets utgång försökte analysera sig själva hur det kunde gå så snett i deras självsäkra analyser om vem som skulle ta hem spelet i presidentvalet.

 

Journalisterna i SVT och TV 4 fick rena dåndimpen i sitt chocktillstånd när de fick klart för sig att resultatet inte blev det förväntade. De rapporterade i stort sett bara från Clintons anhängare de första 10 timmarna efter valresultatet. Där bombarderades de med ledande frågor hur valet skulle få för hemska konsekvenser för det amerikanska samhället när nu USA röstade på fel kandidat.  Segerruset bland Trump anhängarna var ytterst sparsam under tv kanalernas första 10 timmar efter valresultatet vilket också speglade sig i inringade samtal till klagomuren hos SVT som påpekade detta.

. 

Man spekulerade i stället hur nu ett splittrat USA skulle kunna enas efter Trumps seger. Om det nu blivit någon skillnad om Clinton vunnit i det avseendet borde man kanske frågat sig. Faktorer som att historiskt så har USA alltid splittras i två läger inför varje presidentval i alla tider utan att det gett några negativa spår. En liten frustration där en del medborgare överreagerat när resultatet av valet inte gav förväntat resultat  där gärna våra chockade journalister över resultatet försöker förstora upp i nyhetsförmedlingen. Vi såg väl samma tendenser i England där man med näbbar och klor försökte hitta anledningar till att när engelska folket röstade sig ur EU blivit förda bakom ljuset när man struntade i vad etablissemanget tyckte i frågan. 

  

Inte lätt att vara expert i nyhetsfabrikerna i dessa dagar när man gång på gång får krypa till korset och erkänna att man inte riktigt hänger med i den verklighet man förmedlar i nyheterna.  I stort set så missar man allt som inte ligger i fas med sin egna politiska övertygelse.  Är det inte valen så är det invandringens konsekvenser för samhället som man helst blundar för men där man gång på gång blir ertappade med byxorna nere. Man har ertappats gång på gång att mörka obekväm information som står i strid med deras politiska övertygelse. 

 

Det fria ordet kan användas på många sätt i Sverige för att få fram politiska budskap i etern utan att någon får en chans att ifrågasätta på samma villkor. Det är bra att det kommer en del val imellan varven som så markant avslöjar deras okunskap i samhällsfrågorna det som de själva tror sig vara experter på. .  


tnAv tommy norum - 14 juli 2018 20:00
Skrämmande dålig effektivitet på Migrationsverket på grund av fel processtyrning och en total passivitet som bottnar i okunskap hos våra politiker i riksdagen skriver Lars-Gunnar Lundh överdirektör vid Migrationsverket på SvD DEBATT. .

 

Varför låter man inte de asylsökande stå för bevisbörda enligt svensk lag om de har skyddsbehov och få stanna i Sverige  ?? 

. .

Det visar sig att man låter de asylsökande helt bli befriade för att föra bevis i sitt eget asylärende med hjälp av hans biträde betald av staten. När det enligt svensk lag är den asylsökande som harbevisbördan och med utgångspunkt från den framställningen skall verket avgöra behovet av skydd.  Här slänger de asylsökande många gånger alla handlingar för att försvåra handläggningen och intar en passiv attityd i den process som man enligt svensk lag är skyldig att medverka i för att bevisa sin asylrätt i landet.  

 

Här sätter sig de offentliga försvararna på läktaren och lugnt avvaktar utgången av ärendet utan att lägga två strån i kors för att fullfölja sin plikt enligt lagen och föra fram bevis för sina klienters (. Asylsökandenas ) rätt till att få asyl i landet utan låter migrationsverket ta hela ansvaret för utredningen. .

 

Trotts miljard belopp i ökade prövningsresurser så reagerar inte våra politiker, trotts att hälften av asylärendena slutar i att de får stanna i landet, men inte av asylskäl utan av humanitära skäl där skapat  en anknytning till landet på grund av de långa utredningstiderna.

 

Men i stället för att skynda på en process där de asylsökande får en större skyldighet att bevisa sitt behov av skydd i Sverige så cementeras den ordning som nu gäller genom att öka anslagen till migrationsverket i stället för att inrätta en process enligt svensk förvaltningsrätt och enligt uttalande i förarbetena där om den sökande inte medverkar eller presterar vad som är rimligt i det enskilda fallet skall ansökan avslås. När nu staten lägger ut miljardbelopp i offentliga försvarare till de asylsökande så är väl det också rimligt att staten sätter krav att de utför det arbete för sin klient som lagen föreskriver. Sätt krav på de offentliga biträdena att de skall prestera enligt lagen innan de får ut sin ersättning.   

 

Hundratals advokater sitter och rullar tummarna och låter migrationsverket stå för hela utredningen om de sökande är berättigad till att få asyl i Sverige utan att själva behöva stå för bevisbördan enligt svensk lag. Det är väl ytligare ett bevis på våra politikers oförmåga att styra landet enligt de lagar och förordningar som gäller och där man saknar kunskap om hur det borde vara och agera där efter.   

 

tn

Av tommy norum - 13 juli 2018 17:43I våra skogslän så är det Älgjakten som är centrum i kalendern där allt är före eller efter Älgjakten. I Åmål så har många Bluesfesten i juli som en riktpunkt. Då lever kommunen upp under några dagar med besökare som gillar att umgås med de som har bluesen som gemensam nämnare
 

          

Gamla kyrkan sedan 1600 talet eller som våra politiker stönar sig till att kalla den kulturmagasinet  inledde Fredagens Blues fest med olika band.


 

       

Både campingen och båthamnen var fulla med bluesgäster.

       

I stadens centrum så rådde full aktivitet där många matställen bjöd gästerna på blues.


 
 
 
   Själv satt jag och njöt av musiken med ett glas Whisky hemma på Örnäs 300 meter från Blusehallen när jag fått nog av bluesupplevelserna i Centrum .. 
   

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards