Alla inlägg under augusti 2021

Av tommy norum - 31 augusti 2021 10:28


 

DEBATT: Pensionskostnaden för utrikes födda är en bomb (di.se)
Varför är inte media mer intresserade av beräkningarna om pensionskostnaderna för utrikes födda i samhällsdebatten? Kanske dags att ta fram frågan vid kommande val så de ansvariga i respektive parti får klargöra inför väljarna hur man tänkt lösa frågan. Eller är det ytligare en negativ konsekvens av den naiva migrationspolitik som bedrivits i det här landet som man helst inte vill bli påmind om ? Eller som vår statsminister försöker få till det att det blir en förtjänst för samhället lite längre fram. Men den svenska migrationspolitiken diskuteras nämns nästan aldrig det långsiktiga, statsfinansiella perspektivet utan här gäller det att vinna politiska poäng så länge opinionen är med på noterna. ”Vissa kostnader kan antas öka markant över tiden. Pensionsmyndigheten prognostiserar till exempel att pensionskostnaderna för grundskyddet för utrikes födda kommer att stiga från dagens 4,1 miljarder, 2030 till 11 miljarder för att 2060 uppgå till hela 69 miljarder. Enligt prognosen kommer kostnaderna enkom för grundskyddet motsvara 1,2 procent av BNP. Till detta kommer svårkvantifierbara kostnader i form av minskad tillit, kriminalitet och sociala problem i kölvattnet av bristande ekonomisk integration och låg självförsörjningsgrad. Så kanske inte så konstigt att sju klöver partierna som ansvariga med statsminister Stefan Löfven i spetsen helst föredrar att sopa kostnaderna för konsekvenserna för den förda migrationspolitiken under mattan så länge det går. Så när vår statsminister spår att det blir bättre lite längre fram så kan man undra i vilket tidsperspektiv han då menar ? Själv hann han avgå och behövde i vanlig ordning inte ta ansvar för sina lovade vallöften han levererat under åren. Kanske inte så konstigt att det mullrar i pensionärsleden när man ser hur våra politiker är beredda att lägga miljarder på utrikesfödda för att de skall få en dräglig pension och det utan att i många fall inte själva lagt ett enda öre öre i pensionskassan samtidigt som man vägrar höja standarden för våra fattigpensionärer som arbetat hela sitt liv till en rimlig levnadsstandard utan att vara beroende av politiker allmosor i form av bidrag som ansvariga politiker förväntar sig att man skall bocka och ta i hand och tacka genom att rösta rätt. .       


Av tommy norum - 29 augusti 2021 11:49


 Stefan Löfven ger sin första intervju i SvD efter hans aviserade avgång. Mannen som skulle göra det som skulle ha gjorts för länge sedan - Krafttagen som aldrig kom när de bäst behövdes utan kommer fram först när konsekvenserna i samhället blir för uppenbara och då alldeles försent. Man kan undra hur det står till med Stefan Löfvens verklighetsuppfattning när han varit statsminister de senaste snart 8 åren och hans parti styrt Sverige under långa perioder innan dess så förklarar han i intervjun att dagens problem i samhället beror på Alliansens politik för 10 år sedan. Han har tydligen lika svårt att ta till sig det han kallar Vänsterpartiets svek gentemot regeringen när de allierade sig med SD och fällde regeringen. Nu tycker han att Vänsterpartiet måste svara på varför de inte behandlar SD med samma avsky som Annie Lööf  gör. Att sedan Vänsterpartiet går och undrar över varför Socialdemokraterna inte behagar bemöta Vänsterpartiet på samma sätt som man gör med Centerpartiet utan de har fått finna sig att behandlas som en dörrmatta under många år verkar totalt gått förbi i Stefan Löfvens  analys av varför Vänsterpartiet till slut revolterade. Kanske dags att Socialdemokraterna kommer ur sin overklighetsbubbla när man retoriskt försöker få det till i sina utlägg att det finns länder som har ännu större utmaningar, det finns olika sätt att mäta, eller om inte borgarna har sänkt skatten skulle detta aldrig hänt. Eller att försöka ändra fokus från kritiken genom ge de mest högljudda på regeringens politik kalla dessa opålitliga, rasister eller till och med en fara för demokratin med risk för en tillbakagång till 1930 talet. Nu står man där som ansvarig för de senaste 8 årens utveckling där verkligheten alltid hela tiden legat före och väntar på att förebyggas.                  

Av tommy norum - 28 augusti 2021 15:32

Nog kan man tycka att det i många avseenden var bättre förr. Ordning och reda med disciplin fostrad av dåtidens samhällsordning. Kan tänka mig att inte ens hälften av cyklarna var låsta när bilden togs nogon gång runt 1950 i Malmö. Totalt anmäldes drygt 77 000 cykelstölder förra året, vilket motsvarar lite över 200 cyklar om dagen. Polisen klarade av att hitta ynka 30 cykeltjuvar. På den tiden så viste var och en hur och var en cykel skulle framföras. Nu råder det närmast kalabalik på det området och ingen verkar bry sig.  

Av tommy norum - 27 augusti 2021 13:12
Vänsterns argument om brotten fördummar debatten (expressen.se)  


Tänk att Socialdemokraterna efter snart 8 år vid makten har så svårt att kalla en spade, spade och inget annat. Att med återkommande vänstersvängar i retoriken försöka komma runt verkligheten och ansvaret för hur Sverige ser ut efter 8 år vid makten är bedrövligt. Man kan undra hur Morgan Johansson kan få för sig att i ett av världens mest jämlika länder hävda han på fullt allvar att det är klassklyftorna som orsakar den extrema gängkriminaliteten och kräver ökade välfärdssatsningar och minskade klyftor om vi ska komma åt brottsligheten i ett utslag av en helt bisarr provinsialism. Varenda person som tittar på Sverige utifrån ser hur knasigt detta resonemang är. De flesta länder har betydligt större klassklyftor än Sverige , men utan den utveckling vi ser här med skjutningar och gäng som ”kontrollerar” hela områden. Det säger mycket om vänsterns makt över tanken att diskussionen fortfarande förs på den planhalvan. Kan det vara att krocken har blivit för stor mellan hemlandets mer auktoritära kultur – inte sällan präglad av hedersnormer, machoideal, kollektivism och våld i hemmet – och den svenska undfallenheten ?

Av tommy norum - 26 augusti 2021 11:08
 

Att tillverka ett endaste elbilsbatteri motsvarar många tusentals mils körning med en bensin- eller dieselbil. En ny rapport beställd av Energimyndighetens och för Trafikverkets räkning visar att batteritillverkningen så pass energikrävande att elbilens klimatnytta delvis försvinner. Så bilens inverkan på klimatet kommer fortsatt vara lika hög även om vi går över till El-bilar. Så alla miljarder som satsas på subventioner för att få folk att köpa EL- bilar för klimatets skull är väl detsamma som att kasta skattepengarna i sjön till i stort sett ingen nytta. När en bil som tex en Mercedes E 220 d (diesel) kan färdas mellan 14 706 och 19 608 mil för att nå upp till de 15-20 ton som elbilens batteri kräver vid tillverkningsprocessen då är frågan om inte dessa miljötalibaner som försöker ersätta bensin och dieselbilar med El-bilar är grundlurade i sitt miljötänk något som också drabbar oss skattebetalare. Sett till utsläpp under tillverkningsprocess och driftutsläpp kan det vara så att det är mer skonsamt för miljön att behålla din gamla bil, enligt ny forskning. Så ur ett miljöperspektiv ska vi alltså försöka använda våra befintliga bilar så länge som möjligt?.  Det korta svaret är ja. Konsumera mindre helt enkelt. Något som går stick i stäv med dagens miljöpolitik där man anammar slit och släng kulturen med stora subventioner för miljöns skull. Något som visat sig blev precis tvärt om som så mycket annat i samhällsutvecklingen när okunniga politiker är med och försöker styra över sådant de inte har kapacitet att i grunde förstå.         

Av tommy norum - 25 augusti 2021 14:12

 


Man kan ju undra varför i herrans namn socialdemokraterna fokuserar sig på vad kandidaterna för att leda partiet har i byxan snarare än i huvudet. Om man i sitt val av partiordförande skall vara någon slags firande att det är hundra år sedan kvinnorna fick rösträtt så är man nog illa ute. Nog borde väl ändå politiken och den som är bäst lämpad att leda landet, vem som har idéer om att vända utvecklingen med skjutningar, hög arbetslöshet vara det som prioriteras inte vilket kön man har. Jag tror nog om vi får en kvinnlig statsminister så är inte könet det viktigaste utan vad hon har förmåga att åstadkomma som sätter sin prägel i historieböckerna.

Av tommy norum - 24 augusti 2021 22:53


 


Blott ett dygn efter Löfvens sorti har fokus redan skiftat till hans efterträdaren. Att snabbt bli bortglömd lagom till nästa val var väl också själva poängen, men det känns som att det finns mer att säga om en makthavare som ledde landet så länge.
Löfven beundrare fokuserar på skickligt förmåga att klänga sig fast på toppen, men rimligtvis är poängen med makt att åstadkomma en vision. Frågan är således vad Löfven ville när han blev partiledare och (lite spoiler här) varför han misslyckandes med det mesta av sin vision. Därför läste jag på nytt hans förstamajtal samt installationstal från 2012 och 2013.
Löfvens tal präglas av socialdemokratisk ideologi och romantik, med fokus på Solidaritet, SSU, Ådalen, att ge alla möjlighet samt i moderna fattning feminism, rasism och gröna satsningar.
Vi kan konstatera är att Löfvens tal inte nämner vare sig invandring eller brott en enda gång! I hans världsbild finns ingen insikt eller ens blotta misstanke om att hundratusentals invandrare tusen från fattiga länder påverkar arbetslöshet, bostäder och annat. Han tycks anta att Sverige är en blank-slate utan kultur och historia som plötsligen blev välmående tack vare S-politik, och att lite mer av samma lätt löser Sverige och övriga världens problem:
”Våra värderingar känner inga landsgränser””Det samhälle vi vill forma drivs inte av nationell egoism, utan av gränslös solidaritet”
Löfven hade ingen ursäkt att vara så faktaresistent 2012 när landet redan hade 186 utanförskapsområden. Han fick också katastrofalt fel, så att det mesta han klagade på då sen dess har förvärrades ytterligare:
• ”Något har gått sönder i Sverige” ”Det är många som känner att Sverige är på väg bakåt, istället för framåt”
2012 angav 39 procent att utvecklingen gick åt fel håll mot 30 procent rätt, en pessimism som ökat där 57 procent anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll mot 21 procent åt rätt håll.
• ”Vi ska utrota ungdomsarbetslösheten” ”byggs nya bostäder” ”en kunskapsskola som lyfter alla” ”en rättvis sjukvård i världsklass”
Ungdomsarbetslöshet sjönk faktiskt marginellt, men i övriga punkter har vi sett stagnation och förfall snarare än framsteg
• ”Tillsammans ska vi göra fattigdomen i Sverige till något man bara läser om i historieböckerna” ”trygghet på ålderns höst”
Det finns olika mått på fattigdom, där ingen är på väg att försvinna. I EU-smått på inkomstfattigdom har antal äldre med fattigdomsrisk ökat från 254.000 till 316.000, eller från 13,6 till 15,3 procent. Därför ligger Sverige numera ligger sämst i Norden. Enligt socialstyrelsen har även antal bostadslösa äldre har ökat.
Trots att gängvåldet redan ökat nämns det inte i Löfvens tal, som i stället fokuserar på överdrivna fantasier om Sverige som ett rasistiskt land:
• ”när vi ser en busschaufför dela upp människor efter utseende, ambulansförare lämna ett flyktingbarn bakom sig, judar och muslimer trakasseras och rasistiska tankesätt visar sig i samhället – till och med i regeringen – då ska vi agera”
Tror någon att det var ett vanligt samhällsproblem 2012 att rasistiska bussförare delades upp folk? När någonsin har svenska ambulansförare lämnar flyktingbarn bakom sig? Varför låtsas att trakasseri av judar är samma fenomen som rasisters trakasseri mot muslimer?
Idag har vi en öppnare debatt, men ingen har ställt Löfven mot väggen om hans lögner och de svikna löften som verklighetsförfalskningen orsakade. I Sverige finns normer om att det är snyggast att gå vidare och se framåt än titta i backspegeln, samt en tilltagande social tolerans för lögner.
Jag tror att vi tvärtom borde titta mer tillbaks och att 2022 bör handla mer om 2012 års lögner, då det annars är garanterat att samma misstag kommer att upprepas av någon ny "som menar väl", och 2032 kommer att avgå till en hög pension = kasta upp armarna med "vi såg inte det komma".

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3
4
5
6 7 8
9 10 11
12
13
14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
<<< Augusti 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards