Inlägg publicerade under kategorin POLITIK

Av tommy norum - 21 juli 2018 10:00

 


Klasskampen har gått före lärandet i Svensk skolpolitik.

 

 

Vet inte om man skall skratta eller gråta när man hör debatten om hur man skall få ordning på skolan och få våra elever att leverera studieresultat som visar sig bara sjunker år efter år som en sten och där vi kommer längre och längre bort från toppen i rankningen. Men att tro att betygen eller högre lärarlöner skulle få betygen att rusa i höjden är nog i naivaste slaget. Frågan är väl om det inte var Socialdemokraternas skolreform där man i sin väg att försöka få bort klassamhället där skolan då var en viktig början på den resan är roten till den utveckling vi nu ser.

 

Här skulle alla känna sig välkomna in i ett skolsystem där all skulle kunna gå i gymnasiet och där man i och med det också lämnade den pluggskola där man fick kämpa med bra betyg för att få en plats på läroverket och sedan med samma urgallring även komma in på Gymnasiet och ta studenten.

 

Det var en ordning som man inom  Socialdemokratin och Vänstern inte såg med blida ögon och sågs som en orättvisa att inte alla skulle få chansen till vidareutbildning. Om man sedan hade studiemotivation eller överhuvudtaget hade förmågan att ta emot information var i klasskampen totalt likgiltigt. Sedan blev det en sakta men säkert anpassning till elevernas kapacitet i att ta emot kunskap med en läroplan som mer blev inriktad på att alla skulle gå i mål med betyg från gymnasiet som ett politiskt mål som man väl nu är på god väg att lyckas. 


Men vad de politiska målet gav för resultat ser vi nu i PISA undersökningar, vi ser det på kvalitén på de studenter som kommer in på universiteten där man ser en klar försämring i de sökandes förkunskaper. Skolan som enligt alla experter är navet i en lands utveckling där lärarna har en central plats i organisationen för att få bra resultat. Men tyvärr så har det visat sig att lärarutbildningen har varit en av de högskoleplatser som det har varit lättast att komma in i där betygen kvalifikationen för en intagning i praktiken gjorde att i stort sett vem som helst togs emot med öppna armar.

 

Vilket har resulterat i att det finns lärare som har sämre kunskaper i de ämnen de lär ut i än många av de elever de har. Pluggskolan  där disciplin var ett honnörsord både i pluggandet och ordningen på skolan har bytts ut mot en flumskola där det i bland råder rena hierarkin både i uppträdande och hur man beter sig där  lärarna får finna sig i både mobilsamtal och andra störningsmoment på lektionerna där lärarna många gånger saknar pondus för ett ingripande  . 


Nu finns det politiska krafter som vill  dra ut den sista spiken i kistan när man på allvar vill slopa läxor för att inte föräldrar och elever skall känna ångest inför sin uppgift att inte hänga med i skolarbetet. Så nu vill man föra över hela ansvaret på skolan och tar bort föräldraansvaret som i alla tider varit en viktig del i inlärandet där stöttning och kraven på disciplin i hemarbeten varit en viktig faktor för ett bra studieresultat.

 


Om man med så enkla medel tror att man löser skolans inlärningsproblem med högre lärarlöner eller ändrade betygsskalor då har man nog inte förstått problemens vidd.  De länder som producerar bäst studieresultat är där man fortfarande anammar disciplin både i läxläsning och ordning och reda i skolan.

 

 


Tron att det finns genvägar i skapandet av en bra skola som producerar högpresterande elever med bra skolresultat borde man vid det här laget blivit varse om när vi ser åt vilket håll utvecklingskurvan gått de senaste åren. En bra skola är en förutsättning för en positiv utveckling av Sverige i fortsättningen men det verkar våra politiker ta med en klackspark när vi ser hur man hittills klarar av den uppgiften.              

tn

ANNONS
Av tommy norum - 1 augusti 2017 17:45

  2012

Visioner hit och dit som ofta ligger långt i från nyskapande av arbetstillfällen utan mer utgår från sina egna intressen  i kultur och fritidslivet  eller på  kosmetiska förändringar  i stadsmiljön med  sjönära bebyggelse. Visioner som har svårt att leva upp till det som saknas , mer arbetstillfällen för att få medborgarna att stanna kvar och verka och betala sin skatt.

Kanske skall man inte kasta in  handuken än. Vad jag tror mig veta så finns det stora planer på expansion inom en företagsgrupp i Åmål som skulle välkomnas med öppna armar av politikerna i kommunen, om den rors iland, och som också skulle kunna bli en dragmotor både till  byggsektorn och till att en positivare arbetsmarknad i Åmål.


För det som visat sig i alla undersökningar som gjorts i Sverige så har politiker mycket små möjligheter att bidra till att nya arbetstillfällen skapas. I de fall som småkommuner av Åmåls storlek expanderat så är det de  företag som är etablerade på orten som till  övervägande del står för den positiva utvecklingen i sin expansion av företagen.

Det är detta vi som kommuninnevånare kan hoppas på. För andra mer eller mindre fantasivisioner de har mer bidragit till ett snyltande på våra skatter som sätter negativa spår både i ekonomin och den service i som ingår i kärnverksamheten.         

ANNONS
Av tommy norum - 15 juni 2017 07:00


  

Med något som liknar rekord i intellektuell ohederlighet drog  LO  igång en kampanj mot Sverigedemokraterna. Bakgrunden finner vi sannolikt i det faktum att Sverigedemokraterna redan 2015 enligt en Sifo-undersökning i november  är största parti bland arbetare i LO kollektivet.

 

Ni läste rätt, Sverigedemokraterna har enligt denna undersökning starkare stöd bland arbetare än det med LO nära allierade Socialdemokraterna. Man kan fråga sig hur länge det största partiet i LO med de andra partierna utanför Socialdemokarterna  finner sig att med sina medlemsavgifter stötta partiet med miljoner och att LO  ledningen använder en klar majoritet av medlemmarnas  fackavgifter i kampanjer som försöker få bort SD från den politiska arenan.

 

Demokrati det är tydligen inget Socialdemokraterna värnar om när de själva blir hotade av denna. Nej då försöker man med alla medel gå runt den genom uteslutning av  fackarbetare  som inte har rätt värdegrund  eller att totalt blockera det näst största  partiet att få ta del av demokratins självklara regler att all makt skall utgå från folket eller i det här fallet medlemmarna i Lo förbunden.

 


Den senaste undersökningen gav till resultat att LO:s stöd till Socialdemokraterna har svag förankring bland medlemmarna. Bara tre av tio LO-medlemmar anser enligt en opinionsundersökning att LO ska fortsätta att ge pengar och lojalitet enbart till Socialdemokraterna Det har blivit hundratals miljoner under åren där fackavgifterna från medlemmar som inte röstar på Socialdemokraterna får var med och stödja partiet. Det är Socialdemokraternsa syn på rätt värdegrund, solidaritet och rättvisa och vad ordet demokrati står för.

 

 

Det får nog Karl-Petter Thorwaldsson och en del andra på LO-borgen att börja fundera. Det är ett stort och allt mer växande problem inom S hur man ska hantera det här. Men att som en del förbund inom LO försöker stoppa sina medlemmar att ta plats i ledande positioner inom rörelsen genom att kräva Socialdemokratiskt värdegrund om skall få ställa upp som kandidater kanske ändå skvallrar om att det har infunnits sig panikstämning inom LO förbunden där de ser att de kanske håller på att förlora makten och därigenom risken att stödet till det socialdemokratiska partiet med medlemmarnas fackavgifter uteblir. tn

Av tommy norum - 11 maj 2017 07:00


De privata vårdcentralerna är populärare än de offentliga visar en ny undersökning. Utan tvekan så får nog vänstern svårt att hävda att den offentliga är bättre med den här undersökningen i ryggen.

De privata vårdcentralerna har ju gått före i att se behoven för medborgarna där man öppnat för en ökad service met öppethållanden som mer passar medborgarna än att i första hand se till de anställdas behov. Åmål är väl ett bra exempel på detta när Balderkliniken etablerade sig i Åmål så fick vi både kvälls och helgöppet.

Så den som vill ha bort privata alternativ de skall nog tänka sig för mer än en gång. De offentliga har mer sjukskrivningar, de anställda trivs sämre och facken har ett större inflytande över hur vården skall drivas vilket också sätter sina spår i svårigheter att klara ekonomin .


Så de som tror att en övergång till enbart offentlig vård frigör resurser till verksamheterna när man tar bort vinsterna de blir nog grymt besvikna när de offentlig i stället lägger pengar på att kompensera med övertalighet med anställda för att täcka upp sjukskrivningar och att lägga resurser på ökad byråkrati så kan de privata i ta ut vinster och som bonus få de anställda att trivs bättre med en kortare kommunikationsväg och att man tar ett betydligt större ansvar för ekonomin och där ansvar inte bara är ett ord som våra politiker tycks tro ingen behöver bry sig om.


 


 

 

Av tommy norum - 1 januari 2017 19:45

 

Så fel kan det gå när man använder felaktig information för att få fram ett politiskt budskap som gynnar sin egen agenda för hur man vill att samhället skall utvecklas.


Dagens ledare i NWT, som ni kan läsa här, kanske också skulle läsas av de stönebockar som tror sig veta vad som är bäst för medborgarna, de drar sig inte för att föra fram falska påståenden som slagträ i den politiska debatten för att stoppa privatiseringen inom vård och omsorgen.  


Dagens ledare i NWT


Det är dags att DN gör en pudel. Den så kallade Caremaskandeln, som handlade om att vårdföretaget Carema Care hade vanvårdat sina patienter, hade precis lagt sig. Nu ser det dock ut som att den återigen kommer att bli aktuell –men denna gång till företagets fördel.


Företaget anklagades bland annat för att väga blöjor för att se om de vägde tillräckligt mycket för att slängas, men även för att ha vanvårdat sina patienter på andra sätt. I verkligheten var det så att personalen vägde blöjorna för att kunna ge blöjor med rätt storlek till sina patienter, något som görs på de flesta äldreboenden runtom i landet. Denna till synes minst sagt osympatiska handling var alltså inte till de boendes nackdel. Tvärtom.

Fackförbundet Kommunal har anlitat en utredare vid namn Hans Kilsved som har granskat Caremas äldreboende Koppargården och andra företag i välfärdssektorn för att kunna ta reda på hur brister i verksamheten snabbare ska kunna upptäckas. Istället för att ha funnit problem i Carema och andra privata aktörers verksamhet, har Kilsved genom sin granskning insett att anklagelserna riktade mot Carema helt enkelt inte stämmer. De var inte de som var boven i dramat.

Efter Kilsveds granskning av företaget och intervjuer med personer som har haft insyn i verksamheten, har kommit fram till samma resultat som tidningen Dagens Samhälle och reporten Thord Eriksson presenterade för flera månader sedan. Han anser att det som var det egentliga problemet i verksamheten var samarbetssvårigheter mellan läkaren från företaget Trygg Hälsa och sjuksköterskorna på Koppargården. Men det största problemet i denna skandal var medias behandling av ämnet och i synnerhet DN som låg bakom det stora drevet mot företaget.


DN valde att lyssna på företaget Trygg Hälsa, som uppenbarligen inte ville Carema väl. Trygg Hälsa har klarat sig bra och undvikit att själva bli utsatta för en granskning. Istället har de enligt Kilsved hyllats för att ha ”avslöjat” Carema. Det är naturligtvis inget nytt att det ibland kan uppstå felaktigheter i nyhetsrapporteringen. Men när detta händer har den berörda aktören en skyldighet att gå ut och dementera den tidigare uppgiften och berätta hur det egentligen ligger till.

Vad gäller Caremaskandalen så var det faktiskt inte endast en felaktig nyhet som enkelt kan korrigeras. Den skada som mediedrevet har åsamkat företaget är naturligtvis mycket svårt. Carema har även använts som ett slagträ i den politiska debatten och det har hävdats att detta är resultatet av att tillåta privata aktörer inom välfärdssektorn. Rena lögner har alltså setts som sanningar i den politiska debatten.

Det minsta DN skulle behöva göra är att ta sitt ansvar och dementera de tidigare uppgifterna. Det kanske inte skulle ge Carema all heder tillbaka, men det är en nödvändig handling som visar att tidningen är hederlig och att även den störste kan göra fel.

Av tommy norum - 11 september 2016 07:00

Svenskars förtroende rasar – regeringen underkänns

 
 

Halvvägs för regeringen Löfven är nästan fem av tio missnöjda med hur S och MP sköter sin uppgift, visar en opinionsundersökning från SvD/Sifo.

Sämst betyg får regeringen i migrationsfrågan.Under perioden 1–4 september ställde Sifo följande fråga till drygt 1 000 personer: ”Utifrån dina åsikter och erfarenheter – hur tycker du att regeringen presterar på...” följt av respektive område.             

Av tommy norum - 19 juni 2016 11:36                             Ny opinionsmätning ger Trump toppsiffror

 

    

 Donald Trump fortsätter att skapa rubriker. Och det ger resultat i opinionsmätningarna där han nu ligger i topp bland republikanska väljare. – Människor är trötta på inkompetenta politiker i Washington, säger Trump själv.

 

 

 

Här i Sverige så speglar väl den senaste mätningen att det blir svårt att bilda regeringar i framtiden om man inte ordnar en regeringsbildning över blockgränserna eller något av blocken bjuder in Sverigedemokraterna. Vi få väl hoppas att politikerna har sånt kurage före nästa val att man ger väljarna en fingervisning hur man tänkt sig. 

 

 

 

 

Vi väljare har allt för ofta fått köpa grisen i säcken där man före valen lovar full men sedan det blir väldigt tunt av de vallöften man fick ta del av. Vi får hoppas att även de rödgröna ger oss väljare en fingervisning före valet var deras politik går ut på så att inte väljarna behöver bli blåsta på vallöftena de levererade för att värva röster. Blev en dyr överraskning för medborgarna där höjningar av skatterna kommit som en överraskning man inte förväntade sig .

 

Medborgarna går väl inte på en sådant fint igen utan kommer att  kräva att man före valet kommer överens om en politik som man sedan står för i en regeringsställning. Både Miljöpartiet och Socialdemokraternas väljare blev nog varse efter valet att det var inte det man la sin röst för i urnorna på valdagen.   

.          

 

Den senaste opinionsmätningen från Sifo blottlägger väl än en gång hur de olika opinionsinstituten kommer fram till olika resultat beroende på vilken intervju form som används i undersökningarna. Socialdemokraterna och Moderater håller ledningen och där politiska utspel under mätperioden verkar avgöra vilken hamnar på första plats. Så vi kan väl räkna med olika politiska uttalande när partierna får information om att under en viss vecka är en opinionsundersökning på gång då gäller det att göra sig hörd för att öka förtroendet och samla poäng för att hamna först på stegen.

 

Hur tillförlitliga de olika mätmetoderna är får vi väl först reda på vid nästa val. Sverigedemokraterna har en tendens att skilja ut sig mest markant där skillnader i resultat hamnar i spannet 15 - 23%  bland de olika opinionsinstituten medan de övriga partierna visar betydligt mindre avvikelser i mätningarna. Det blir ett intressant forskningsprojekt att ta del av efter nästa för att utröna vilken metod är den mest tillförlitliga till verkligheten.   

 

 

1 937 personer intervjuades under perioden 7-16 juni.

V   7,1 (-0,8)S  26,4 (-0,1)MP  4,4 (+0,3)SD 15,8 (-0,3)C   6,3 (±0,0)L   5,8 (-0,4)KD  3,2 (-0,8)M  27,4 (+1,7)
tn
Av tommy norum - 17 april 2016 13:38  
Tino Sanandaji är mannen som retar gallfebern på tidningsdrakarna när han avslöjar gång på gång hur de mörkar och vinklar nyheterna till läsarna. Demokratin skulle må mycket bättre om det funnits mer personer av den kalibern i Sverige..
”Asylinvandringens ekonomiska effekter på pensionssystemet” är en synnerligen intressant rapport av Pensionsmyndigheten. Invandring har tre effekter:

* Ökade inbetalningar

* Ökad kostnad för garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

* Den sista effekten är krånglig. Utöver vad man själv betalar in baseras pensionen även på ekonomins utveckling. Pensioner blir mindre generösa ju sämre landets inkomstutveckling är. Invandrare är ofta i låglöneyrken eller deltidsarbetande och har låga inkomster. Invandring drar därför ned de snittinkomster som pensionssystemet är baserad på, vilket leder till minskad pension för alla. Därmed stärker invandrare pensionssystemets finansiering, inte genom att betala in mer, utan genom att dra ned snittinkomster så att pensioner minskar! Staten får en besparing på bekostnad av pensionärerna och därmed starkare finanser

Kalkylen är för hundra tusen flyktingar, justerad för inflation. Under 2017-2100 beräknas total avgiftsökning till ca 120 miljarder kr. Statens utbetalningar för grundskyddet ökar med nästan 400 miljarder kr. Pensionssystemets minskade pensionsutbetalningar beräknas till nästan 320 miljarder kr.

Pensionen minskar i snitt med motsvarande 130 kronor i månaden. Detta är en överföring från pensionärer till staten och vare sig en samhällsekonomisk vinst eller förlust. Totalt ökar invandring bördan på pensionssystemet med ca 280 miljarder kr, 400 miljarder i extra kostnader minus 120 miljarder i intäkter.

Rapporten bekräftar Jan Ekberg kalkyl att invandring inte stärker pensionsfinansiering. Rapporten är inte speciellt svårt att förklara, men media har krånglat till det för att dölja att ytterligare en studie visar minus.Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se