Alla inlägg under mars 2020

Av tommy norum - 22 mars 2020 12:04Visa källbilden


  

Det kritiska läget som Corona har ställt till med kommer att ställa till med en lågkonjunktur som vi inte har sett maken av sedan 1930 talet när det förmodas att krisen kommer att vara minst året ut innan man kan skönja någon förändring i smittspridningen världen över. Ett totalstopp i ekonomin året ut kommer att skörda offer i företagsvärlden som vi inte varit i närheten av tidigare. Tusentals anställda kommer inte ha någon arbetsplats att återvända till när Corona krisen är över. Här gäller inte längre någon penningpolitik med låga räntor eller skattelättnader utan här- hur det nu skall gå till-  gäller det med alla till buds stående medel försöka behålla den produktionsapparat som finns så att de inte slukas upp i konkurser när det egna kapitalet i företagen förvunnit- om man nu har något sådant. Sverige hade redan innan denna Coronahysteri svårt att finansiera akutsjukvård, polis och andra viktiga samhällsfunktioner, däribland psykiatri vad händer när de sista akutmottagningarna på landsbygden försvinner? Bland mycket annat!

 

I det läget satsar regeringen med C och L en miljard till kultur och idrott, miljarder på att SAS skall överleva medan satsningen till småföretagen inskränker sig till att få låna till 6% ränta att uppskjuta skatter som arbetsgivarkostnaderna och momsen till längre fram när läget har stabiliserat sig. Hur man skall lösa hyreskostnaderna - energikostnaderna med på flera tiotusentals kronor i månaden utan några intäkter - betala inarbetade semesterförmåner, eller alla banklån där många gånger ägarna själva står som garant för. Det blir att ta på sig tagelskjortan inte minst för de som kommer att friställas i spåren efter Corona .

 


Många timanställda utan sociala skyddsnät som tex arbetslöshetskassan. Nog kan väl tycka att regeringen har tappat fokus på de samhällsproblem som kommer att uppstå när man i första hand böjer sig för påtryckningar i kultur och sportvärlden för att mildra deras ekonomiska påfrestningar. Frågan är väl om inte medborgarna överlag har andra funderingar vad man skall prioritera i dessa tider. Jag tror nog att det finns viktigare saker att lägga krut på än att rädda kulturarbetare och idrottsstjärnor från att bli arbetslösa. Ungdomssatsningar inom idrotten med alla obetalda ledare försvinner inte på grund av Corona om man nu trodde det.

 

Konstig filosofi i prioriteringarna att men satsar miljarder på branscher som tex kultur och idrott som i många stycken redan hålls under armarna med skattepengar för att överleva - men man lämnar företagen som via sina skatterna både från de anställda och företagsvinsterna bidrar till deras överlevnad - de får klara sig själva. Nog kan man tycka att det är en konstig prioritering  hur våra gemensamma samhällsresurser fördelas.        

                      

tn 


Av tommy norum - 21 mars 2020 18:09Visa källbilden
Man kan undra i vilken verklighet våra ansvariga politiker lever i när man som en av de första åtgärderna i att lindra verkningarna efter Coronautbrottet blir att gå in och stoppa in 1 miljard i kultur och idrottsrörelsen. Nog borde finns betydligt viktigare saker i samhället man borde lägga krut på. Jag tror att Sverige klarar sig ifrån både idrott och kultur under den här tiden när samhället tvingas att ändra på prioriteringarna hur våra gemensamma resurser skall användas för att medborgarna skall gå så skadelösa som möjligt ur den här prövningen. .

 

Kultur eller idrott i all ära men hur klarar vi att driva samhället vidare om taxinäringen och privata bussbolag slås ut- om skolskjutsarna  inte finns där- äldre inte längre har tillgång att kunna förflytta sig i samhället på landsbygden om den servicen försvinner.. Alla lever inte i storstäderna med en väl uppbyggd kollektivtrafik. Varutransporter av olika slag måste kunna bibehållas om samhället skall kunna leva vidare. Färjetrafiken med godstransporter måste kunna hållas lika intakt som flygtrafiken. Omfördelning och solidaritet där alla grupper är med och bidrar. Det får inte vara så att kommunanställda skolpersonal inte kan friställas om skolor tvingas att stängas i någon sorts gräddfil där man slipper varslas. 

 

Att sedan olika branschorganisationer skriker efter hjälp är helt förståeligt men nu får våra gemensamma resurser i första hand gå till att bidra medborgarna med nödvändig livsviktig service. Sedan kan man fråga sig om kultur och idrott är det som skall prioriteras i det läge som nu Sverige befinner sig i. Det finns många branscher som skriker efter en hjälp som troligtvis inte finns. Att låna eller att förskjuta fasta utgifter på framtiden med 6% ränta det är det regeringen föreslår som skatter moms eller arbetsgivaravgifter i branscher där många balanserar på marginalen är knappast någon lösning för många. Det kommer att bli många företagare i restaurang- hotell och turism och service och handel där inte bara anställda får gå utan där även egenföretagare  få se sin livsuppgift gå upp i rök om den här utvecklingen blir för långvarig.                                      


tnAv tommy norum - 19 mars 2020 11:34

 

 

 

       

 

 

Corona anfallet mot vårt samhälle blev väl droppen som kom bägaren att rinna över när det ännu en gång visar hur illa våra politiker förvaltat Sverige under de senaste trettio åren . Om inte annat så har väl Corona visat hur enorma brister vårt samhälle har för att möta stora kriser. När man upplevt utvecklingen under tid med en ökande befolkningen på nästan en miljon utan att våra politiker ens försökt att anpassa Sverige  efter det ökade trycket på samhällstjänster där inte minst de ökande sjukhusköer sedan 2013 talar sitt tydliga språk. Sverige har lägst antal intensivvårdsplatser i hela EU - 

 

En polisstyrka som inte är anpassad till den ökande folkmängden lika lite som bostadsmarknaden, arbetsmarknaden eller kommunerna påtvingade ansvar för politikernas flyktingpolitik där skolresultaten, ekonomin med de ökade sociala kostnader har satt många kommuner i en omöjlig situation att kunna klara av sina åtagande i välfärden på ett bra sätt. Det finns många frågetecken om hur våra politiker sköter landet- Ingen har som Socialdemokraterna under Göran Perssons tid bidragit till nedskärningen av det svenska försvaret. Under hans tolv år i regeringen minskade försvarsbudgetens andel av BNP från 2,3 till 1,3 procent- under 1980-talet hade Sverige bergrum som var fyllda med drivmedel och livsmedel. I dag är de fyllda med vatten istället .Regeringen Göran Persson sålde ut beredskapslagren för att stärka statsfinanserna. Tidigare fanns det silos runt om i landet med råg och vete. Dessutom fanns det konserverat kött i gigantiska mängder. Under 1980-talet var Sverige självförsörjande på livsmedel till 80-100 procent i dag mellan 40.50% 

 

Man har satt vagnen före hästen- men kan man vänta sig något annat när vi har fått ett ledarskap som är mindre utbildat, med mindre adekvata erfarenheter från liv och näringsliv och/eller med sämre intellektuella utförsgåvor än medelbegåvade Svenssons när hälften av ministrarna saknar examen, flera av dem har hoppat av sina högre studier, men försöker istället påskina att de är mer utbildade än vad de verkligen är. Bristen på gott ledarskap är framförallt tydligt i kriser som inte bara kan göra krisen värre utan också svårare för oss att häva den. Något som blivit uppenbart med facit i hand under flyktingkrisen där handfallna ansvariga politiker lägger mer krut på att försöka dölja och mörka konsekvenserna än att göra någonting åt den. Vi får väl se vad som kommer ut av Corona krisen i ett land som  har en nermonterad beredskap i stort sett i allt med politikernas goda minne. Skogsbränderna under väl 2018 borde varit en väckarklocka hur illa vår beredskap fungerade - Blir Corona det nästa  som kommer att visa hur dåligt våra politiker och myndigheter förberett oss för ett krisläge ?           

  

 tn 

  

  

  

  

 
 

 

 Av tommy norum - 17 mars 2020 10:35Studie väcker oro om Sveriges strategi.Sverige planerar inte några större förändringar i strategin för att bekämpa coronaviruset. Detta trots en oroväckande rapport i Storbritannien som visar att antalet dödsfall där kan bli så många som 260 000 med nuvarande strategi. - Det här är duktiga forskare, men de har räknat fel förut. Det svåra nu är att grund data är så osäker. Vi vet helt enkelt inte hur det kommer att gå förrän efteråt, säger Anders Tegnell till TT. Något som tydligen Storbritannien tagit åt sig när en rapport , som publicerades i Storbritanniens sent på måndagen, är en 180 graders kursändring jämfört med den tidigare strategin, eftersom följderna av den beräknas bli en humanitär katastrof. 

  

Nu får vi vänta och se om våra myndigheter har rätt i förhållande till vad en stor del av övriga Europa har för strategier i förhållandet till Corona. Vilken strategier man än har valt så kommer det att sätta stora påfrestningar på samhället både i personliga tragedier i relationer med avlidna utan också ekonomiska i spåren av alla varsel som nu läggs ut där 100000 tals löntagare i stort sett i alla branscher kommer att bli berörda Där Statens nu tillförda resurser på flera hundra miljarder bara kommer att innebära att ett fåtal av  företagen  kommer behjälpligt hålla sig över ytan en kort tid - utan intäkter så kommer man att drunkna i kostnaderna för sina fasta utgifter. En sådan drastiskt stor förändring i folks beteendemönster i spåren efter Corona kommer att få långvariga ekonomiska konsekvenser som kommer att sätta sina negativa spår både hos löntagare och egenföretagare om tillståndet drar ut på tiden.

 

Nu får vi se vad de beredskapsplaner som finns fungerar i verkligheten. Tyvärr så finns det redan tydliga tecken på- innan Coronaviruset slagit till på riktigt ute i landet- att sjukvården kommer att fallera på ett tidigt stadium. Med en situation innan Corona med en ökande belastning på sjukvården med ökade sjukvårdsköer sedan 2013 så är det många som anser att våra politiker inte tagit sitt ansvar och att den redan nu har i många stycken har fallerat med politikernas goda minne.                                    

 

tn


Av tommy norum - 13 mars 2020 13:15


 


Håller myndigheterna med politikernas goda minne styra landet mot en katastrof i Corona-frågan ?  

 

Medan statsepidemiologen Anders Tegnell försöker lugna medborgarna i att det som nu händer fortfarande för bara en vecka var något som troligtvis inte kommer att hända enligt honom. Medan andra länder stänger skolor och förbjuder större folksamlingar där karantänen sätts i högsätet - alla hotell på skidorterna i Norge meddelade nyligen är stängda 3 månader,  folk skall i möjligaste mån hålla sig hemma - så kan man här hemma fortfarande samlas i arenor eller sammanslutningar med under 500 personer.

 

Man kan ju undra när intensivläkaren Mikael Fjällid menar att det är en omöjlighet för sjukvården att hantera ett utbrott. När Björn Olsen professor i infektionsmedicin uppskattar att 7 av 10 svenskar kan drabbas av Corona som i förlängningen med 1-2 % dödlighet kan innebära över 100000 tusen döda om det vill sig illa. Frågan är väl om den siffran stämmer när vi vet att Sverige har enbart 5 intensivvårdsplatser på 100000 innevånare- det lägsta i Europa - så behöver man inte ha särskilt hög fattningsförmåga i vad det skulle innebära om plötsligt ca 6-7 miljoner skulle drabbas av coronaviruset- med  en stor riskgrupp bland sjuka och äldre - där många  inte skulle få en chans till att få en avdikat vård  om man blir drabbad.

 

Medan flera länder inriktar  sig på karantäner av olika slag väl medvetna om att för hastig spridning sätter sjukvården i ett läge som de inte har en chans till att klara av . Något som inte verkar bekymra våra myndigheter eller politiker som fortfarande inte vill göra mer än marginella inskränkningar i medborgarnas rörelsefrihet  ute i samhället. Skolorna skall inte stängas och fritt fram för sammanslutningar under 500 personer. Det finns de som anser att myndigheter och politiker verkar mer ta samhällsekonomiska och politiska hänsyn för länge - något som konsekvenserna av den politiken  kommer att visa sig lite längre fram. 

Med risken att coronaviruset får en spridning runt hela jorden på samma sätt som Spanska sjukan hade på sin tid med en smittsamhet  på 30% i ett samhälle som var betydligt mer isolerade än de vi har nu och med en dödlighet på 1-2% vilket gjorde att ca 100 miljoner fick sätta livet till. Coronaviruset har sannolikt  lika stor dödlighet - kanske till och med större och allt fler kommer troligtvis att drabbas världen över med en befolkning över på över 7 miljarder -  då när Spanska sjukan  härjade för ca 100 år var vi ca 1.5 miljarder. Medan en stor del av världen tar Corona spridningen i samhället på ytterst allvar så får man  intrycket av att allvaret inte tycks vara lika inplanterat hos våra ansvariga myndigheter och politiker.

     

tn

Av tommy norum - 9 mars 2020 10:33
Det är nog många som undrar vart Socialdemokraterna är på väg- inte minst politiskt när man tvingas att kompromissa med andra partier som har andra ideologier för att kunna behålla makten. Socialdemokraterna har blivit ett dussinparti vars ideologi närmast kan uppfattas som Tage Danielssons Pastor Janson- de har inte längre några  bestämda åsikter om någonting utan bara "flyter med" i tidens strömmar, de uppträder som döda laxar som flyter med strömmen där det bara de levande ideologiskt skolade i partiet som kämpar emot för att i någon mån försöka upprätta den politiska ideologiska ordningen i partiet.  

Vänsterpartiets partiledare Hermanson röt på sin tid till - när Vänsterpartiet hette Kommunisterna där olika fraktioner flöt omkring i partiet med olika politiska viljor- att någon jävla ordning får det väl ändå vara i ett partiet. Något som nog ledningen i  Socialdemokratiska partiet borde ta sig en funderare över om man i fortsättningen vill vara ett statsbärande parti - annars finns det väl risk att man fortsätter tappa väljare till just Vänsterpartiet som kör sin gamla visa om socialism och ser storföretag och kapitalismen som sina stora fiender i samhället en flumpolitik som bara är bra i teorin men aldrig i verkligheten har vi sett världen över med facit i hand. Men alltid lurar det någon - något som vi nu ser tydliga tecken på i opinionsyttringarna. 

Solidariteten och en röst för de svaga i samhället som basunerats ut i marknadsföringen - där Socialdemokraterna anser sig själva var en garant för- men som i verkligheten visar sig vara någon ting helt annat för de egna medborgarna som kämpat och betalt skatt i hela sitt liv . Socialdemokraternas röst för solidaritet och för de svaga har växlat över från de egna medborgarna till att lägga resurserna på flyktingar som kommer hit, många utan asylskäl, bistånd där Sverige är ledande per capita, bidrag till FN osv . Där bara migrations kostnaderna  de senaste åren för staten ligger på ca 80 miljarder per år.

Staten lägger ut 100 tals miljarder utan att våra politiker ifrågasätter var de skall tas men man sitter i pensionsgruppen som frågetecken och har svårigheter att ekonomiskt ordna till en pensionsökning på 600 kr i månaden för våra fattigpensionärer på futtiga 5 miljarder per år.  Samtidigt som  pensionsavgifterna som borde gå till pensioner och inte till annat staten mjölkar medborgarna på kapital där man sedan 1994 staten tog 6,5 – 7% av avgifterna till statskassan det som löntagarna avstått lön för att få en bra pension. Från år 2000 – 2019 = 277 miljarder. (Källa pensionsmyndighetens PM-årsredovisningar.) Åren 2000 – 2004 staten tog 310 miljarder ur pensionsfonderna. Allt var för vårt eget bästa sades det.

 

Man kan ju fråga sig var solidariteten har tagit vägen hos Socialdemokraterna som säger sig vara en garant för att värna om de svaga i samhället och med de svaga så menas  de som bott hela livet i Sverige , varit med att byggt  det här landet men där tacken blev för många en avslutning av livet som fattigpensionär. Kanske inte så konstigt att ju fler som genomskådat  Socialdemokraternas falska marknadsföring - om inte förr när den första utbetalningen på pensionen blir synlig - ju färre blir de.                      

   

 Av tommy norum - 7 mars 2020 11:25En tid när sjöfarten på Dalslands kanal var den dominerande kommunikationen mellan orterna både med folk och fä och varor. Sedan tog järnvägen över allt mer och ångbåtarna försvann mer eller mindre från kanalen. Nu har lastbilarna tagit över och kanalen ligger öde från de vita båtarna som fraktade gods och människor och har nu ersatts med ett fåtal båtar som transporterar turister som vill insupa miljön runt kanalen. 


 


Tärnan vid Långbron i Dals Långed på 1950 talet  

Av tommy norum - 6 mars 2020 12:03Visa källbilden
Jimmie Åkessons besök i Grekland för att få en bild av vilka som vill in i Europa ses inte med blida ögon av PK etablissemanget här hemma.  


Johanna Frändén i Aftonbladet med rubriken- Jag lider med de äldre som byggde Sverige där hon försöker få till det att med Sverigedemokraterna i en politisk ledning så är den svenska demokratins grundbultar i svajning. Det fiffiga med extremister är skriver hon - att de kan göra nästan vad som helst och ändå få fortsatt stöd från de frälsta. Kritik och invändningar är, praktiskt nog, bara att avfärda som sabotage från etablissemanget (som SD lustigt nog fortfarande inte tillhör trots att man numer är ett av landets två största partier i varje mätning). Surt sa räven att behöva erkänna att en stor del av Svenska folket sakta men säkert får upp ögonen för det som gömdes i snön kommer förr eller senare upp i tö.. Kanske inte så lätt att smälta för en enögd journalist som förmedlar verkligheten som hon vill den skall uppfattas och inte hur den är.  

  

Lena Mellin i Aftonbladet har som rubrik - Åkesson skulle bli statsminister om det vore val i dag.Hon syftar förstås på Sverigedemokraternas härjningar i opinionsundersökningarna där de allt oftare stoltserar med att vara det största partiet. Om det vore val i dag skulle Jimmie Åkesson bli statsminister i en trepartiregering med SD, M och KD. Nu är ju inte Aftonbladets krönikörer eller ledarskribenter där Lena Melin befinner sig och där också en viss Anders Lindberg ingår i staben visat någon större politisk kompetens att läsa av varken Sverigedemokraterna eller vad  medborgarna tycker utan de har mer ägnat sig åt att försöka vända flykten från Socialdemokraterna med en massa politiskt dravel  som visar sig inte alls gå hem i stugorna och inte heller hos Aftonbladets läsare som nu lämnar tidningen i parti och minut vilket också sätter sina spår både i trovärdighet,  ekonomin där flera journalister får lämna in. Att rubriken av Lena Melin skulle vara en antydan till att vilja skrämmas för Sverigedemokraterna lyser igenom i reportaget. Nu har nog Jimmie Åkesson och hans parti betydligt mer verklighetsbaserad syn på det politiska läget i Sverige än vad den politiska ledningen på Aftonbladet besitter. Som vanligt kan man väl säga så spänner man bågen för hårt även den här gången. Sverigedemokraterna har inte samma drivkraft som Socialdemokraterna att till varje pris erövra statsministerposten även om det betyder att de får lämna sina hjärtefrågor i politiken som i Januariavtalet med C och L.  

 

Jimmie Åkessons SD är betydligt smartare än så - den posten kommer man gladligen att överlämna till Ulf Kristersson som med Ebba Buch får försöka rätta till alla politiska misstag man har haft ansvaret för sedan sin tid i Alliansen. Sedan är det upp till det paret var man vill söka politisk stöd - Sverigedemokraterna , Centen eller Liberalerna om nu Liberalerna finns kvar efter nästa val. Det vi kan konstatera är väl att vid ett valresultat som speglar dagen opinionssiffror så har Centerpartiets Annie Lööf begränsade möjligheter att lyckas även den här gången att få bort ytterpartierna till att få politiskt makt - det som var hennes och Centerns ambition när hon anslöt sig till det rödgröna blocket men som visade sig med facit i hand blev rena fiaskot.                

     

 tn

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se