Alla inlägg under mars 2018

Av tommy norum - 29 mars 2018 15:45


Socialdemokraterna Nicklas Larsson och Thomas Bohman gör tafatta försök till att svara på  Runelids och Owe Kays inlägg i PD:s Synpunkt 

 

 

 

Det finns 2 sorters värdegrunder . En för Socialdemokraterna och en för oss andra.   

 

 


Nicklas Larsson ger sig på Ove Kaye i sitt svar på hans insändare och raljerar om att han får skylla sig själv om han blir utfryst av bekanta och fack när man har SD som politiskt alternativ. Nu finns det nog fler som får positiv kredit för att man håller på SD:s politik om inte annat så skvallrar väl opinionssiffrorna sitt tydliga språk.  

  

Men det är väl klart att man vill ge igen för alla glåpord som socialdemokraterna får stå ut med på de sociala medierna i hur man sköter landet. Så det som är grundstenen i det fackliga arbetet " Allas lika värde det gäller tydligen inte alla", i alla fall inte Sverigedemokrater anser Nicklas Larsson som är fackligt förtroendeman. Det gäller heller inte vänstersympatisörer som vill driva fackligt arbete utanför LO kollektivet det har vi fått bevis på i Göteborgs hamn där Lo vägrat släppa taget till majoriteten som vill teckna eget avtal med arbetsgivaren.

 

Det var många som såg tv programmet som belyste turerna om hur transport blockerade alla försök till att andra skall få teckna avtal med arbetsgivaren trots att övervägande delen av de anställda föredrog att hålla sig utanför Lo med ett eget bildat fackförbund. Det om något var förakt för demokratin, det som Thomas Bohman har till rubrik till svaret på Ranelids insändare det passar ypperligt in på hur Lo agerar i det fallet.

 

Eller det som nu sker att medlemmar i Lo som inte är socialdemokrater ändå tvingas att få vara med att bistå socialdemokraternas valapparat med miljontals kronor vilket de vill eller inte. Det om något är väl också ett förakt mot demokratin och där också Socialdemokraternas syn allas lika värde får en annan dimension. Socialdemokraterna vill gärna framstå som demokratins riddare där allas lika värde är en grundbult i deras politik och där man tror sig ha en värdegrund som står över alla. Men det är väl bara att slipa lite på ytan så kommer det upp både det ena och andra som man helst vill sopa under mattan och inte låtsas om.

 

Hur många affärer har vi de senaste tjugo åren fått ta del av upplevt i media när höga LO funktionärer skor sig på medlemmarnas bekostnad trots avbön så upprepas det och upprepas gång på gång , år efter år, så man kan ju undra vilka kriterier mer än att vara socialdemokrat som gäller när man anställer ombudsmän och fackordföranden i Lo förbunden. Så den där värdegrunden eller allas lika värde eller hur man behandlar demokratin i verkliga livet det om något avslöjar Socialdemokratins verkliga ansikte.

 

Man kan nästan tro att facklig ideologi det är att blockera alla försök till att andra än socialdemokrater skall representera medlemmarnas intresse. Man blir nästan mörkrädd hur det står till hos en del skriver Niklas Larsson i sitt svar till Ove Kayes insändare. Jag är faktiskt beredd att hålla med honom.

 

tn       

Av tommy norum - 26 mars 2018 07:00


Tydligt är väl att våra media drakar vill ha ensamrätt på att skapa falska nyheter förstår man när man vill inskränka Facebook att erbjuda plattformar till medborgarna utanför journalistkåren domäner  komma till tals i nyhetsförmedlingen. 

Bluff nyhter i form av löpsedlarna blir nyhetskonsumenterna översköljda av 7 dagar i veckan.  

Här försöker nu media drakarna med hjälp av våra politiker få stopp på Facebook där de anser att deras sätt att förmedla nyheter via användarna är ett hot mot demokratin. Att de själva sedan tidningarnas begynnelse skapar fake news på sina löpsedlar för att locka läsare att köpa lösnummer det tycker man är helt normalt. Vilken förvrängd bild får inte löpsedelläsarna där man förmedlar ett budskap som inte stämmer med artikel i tidningen.  De som går på lockelsen de får ju klart för sig att de blivit lurade men vad händer med de andra som inte går på tricket. Vilken information bär de med sig, och vad har pressen för ansvar för att de med sina löpsedlar sprider falska nyheter.

 

 


Den senaste men inte den sista var väl Aftonbladet gränslösa drev på BennyFredriksson chefen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där man inte drog sig för att i rubriksättningen på löpsedeln gå ut med rena ljuget och även i artikeln i tidningen påstods samma sak utan skrupler. Att använda anonyma källor utan en chans att kunna kontrollera sanningshalten i påståendena. 


Journalister och annat löst folk runt media där också politiker är involverade försöker nu sätta dit Facebook med hjälp av historien om det brittiska företaget Cambridge analytica, som tapetserat medier i veckan. Tidningsdrakarna och politikerna ser nu en möjlighet till att täppa till truten på det vanliga folket som ger sig hörd genom Facebook och ser nu möjligheten att få ordning och reda på torpet där media drakarna och våra politiker slipper bli ifrågasatta i andra kanaler som de inte har kontrollen över. Tilltron till facebook som nog mer än något annat, under synnerligen kort tid, fullständigt förändrat förutsättningarna för vår kommunikation i vår demokrati där nu alla röster ges tillfälle att kommunicera utan för de etablerade media drakarnas och politikerna kontroll. Den möjligheten borde väl vara en grundbult i vår demokrati att alla har möjligheten ha synpunkter på vad som händer i samhället utan att drabbas av censur.

Jag tror nog att medborgarna överlag har tröttnat påen många gånger försupen journalistkår med värderingar som sammanfaller med vänstern och miljöpartiet och som delas av få och med en dubbelnatur i moraluppfattning som vi sett åtskilliga exempel på i svansen efter metoo rörelsen där de flesta och värsta många gånger fanns inom de egna reaktionerna. Där låtsades man vara feministernas företrädare men i verkligheten visar sig att de var den totala motsatsen utanför redaktionen. 

Med en uppfattning att man såg sig rätt att dölja och mörka nyheter som inte låg i samklang med den egna politiska uppfattningen är också en vanlig företeelse som man blivit uppmärsammad på efter att i större utsträckning får ta del av alternativa sociala medier. .


Samtidigt kan vi konstatera att det där med vad är bra journalistik det finns det skilda åsikter om förstår man när man nu  i stjärnornas krig mellan media drakarnas företrädare som nu rullar runt i pressen anklagar varandra om vilket som är vad. Där väl Aftonbladet ligger mest pyrt till i andras ögon i att inte riktigt förstått det där med vad grävande trovärdig journalistik innebär i praktiken.

Men som en före detta journalist skrev: I en ofta missriktad lojalitet med sina medarbetare har redaktionella chefer och ansvariga utgivare försvarat egna felaktigheter och övertramp i tron att de därmed slår vakt om integritet och trovärdighet – i själva verket är det tvärtom när nyhetskonsumenterna numera själva har möjlighet att kontrollera sanningshalten genom andra medier.

 

Hur skall läsarna kunna lita på att det inte är fake news som finns på löpsedlarna när inte ens journalisterna själva förstår innebörden när vi ser att de dagligen pumpar ut falska nyheter på löpande band  för att öka lösnummerförsäljningen.  

tn

 

Av tommy norum - 24 mars 2018 10:16


Stefan Löfven, Gustav Fridolin och Annie Lööf anklagas för "ständig verklighetsförfalskning" Politikerna har under en lång period inte tagit människors oro på allvar utan fortsätter att förneka. I stället så börjar man allt som står i deras makt att försöka strypa nyhetsflödet för den information som inte ligger i linje med deras så kallade värdegrund. 


 
Inskränkningar i yttrandefriheten verkar vara en av metoderna i att försöka få stopp på Sverigedemokraternas framfart i opinionsundersökningarna.


  


Nya kravet i Expressen: Blockera Sverigedemokraterna från Facebook. – I alla andra länder är demokrati och censur något som brukar krocka. Men i Sverige talas det om att censuren skulle skydda vår demokrati. Det är märkligt att demokratiskt valda partier inte ska få tala med sina väljare av demokratiskäl. Här vill man med alla medel hindra medborgarna att bli påminda om konsekvenserna av den politik som förts och vilka som bär det politiska huvudansvaret .


Centern: Rösta på oss – så räddar vi Sverige: Centern pekar ut just SD som en av sina "huvudmotståndare" i valet. Enligt Centerpartiet klarar den rödgröna regeringen inte av att lösa Sveriges pågående samhällsproblem som man själva har en stor del i att den uppstått. Väljarna skall sluta att blicka bakåt och sluta analysera vem som har ansvaret utan i stället blicka framåt. Tillbakablickar det är något som Centern och övriga Alliansbröder ofta använder när man argumenterar mot de rödgrönas politik  men blir  mäkta irriterade när Sverigedemokraterna använder samma taktik mot dem själva.  


Trots alla negativa kampanjer om Sverigedemokraternas politik så har man lyckas få med alla partier på tåget, inklusive Vänsterpartiet, när det gäller flyktingpolitiken, lag och ordning och stödet till storfinansen. Man har lyckats skrämma väljarna och politikerna i fråga efter fråga. Regeringspartierna följer efter, liksom Vänsterpartiet. Ett sakförhållande som de etablerade partierna på alla sätt försöker dölja i sina kontakter med väljarna. När statsministern åker land och rike kring för att prata om migration, kriminalitet och hårdare tag låter det slående likt budskap från SD – som han för bara några år sedan fördömde.


Det vi kan konstatera är att varken de rödgröna eller Allianspartierna anser att de har något ansvar för den invandringspolitik som bedrivits de senaste åren och försöker nu ändra fokuset på andra problem i samhället som man ställt till med. I stället så har man helhjärtat gått in för att misskreditera Sverigedemokraterna som är det enda parti som helt kan svära sig fria från ansvaret från den naiva invandrarpolitik man bedrivit.  

 

Statsminister Stefan Löfven skyller på Allians regeringen att han ärvde en ansvarslös flyktingpolitik som Socialdemokraterna inte hade något ansvar för. En historieförfalskning som det finns stora problem med i beskrivningen. ”Det Stefan Löfven säger är helt enkelt en helt ogenerad historieförfalskning. Det är respektlöst mot väljarna och det ökar naturligtvis risken för att han begår nya misstag.”

Det råder ingen tvekan om att de borgerliga partiernas migrationsuppgörelse med Miljöpartiet var naiv och ogenomtänkt men det vi kan konstatera  är att Socialdemokraterna aldrig höjde rösten för att begränsa flyktingmottagandet utan i stället drev på den politiken som man nu försöker springa i från ansvaret för den migrationspolitiken som till stora delar utformades av bland annat Göran Perssons S-regering.. 


Den planerade censurlagstiftning är också ett led i att försöka stoppa obekväma nyheter som inte ligger i linje med de etablerade partiernas intresse. Sverigedemokraterna kräver nu en folkomröstning gällande regeringens grundlagsförändringar. –Det här är första steget mot något som kan bli än värre, säger Jonas Millard (SD) ledamot i konstitutionsutskottet. Regeringen syftar då främst på verktyg och databaser som Lexbase, som bland annat möjliggör för föräldrar att ta reda på om de bor granne med en dömd pedofil. Det som regeringen anser vara ”seriöst granskande journalistik”, exempelvis de stora medieföretagen såsom Bonnier och Schibsted samt statliga SVT och SR, kommer inte beröras av förändringarna.

 

 

Varför utövar de ansvariga på DN och Expressen påtryckningar på Google att ta ned alternativmediers YouTube-kanaler?  Är det rädslan för att bli omsprungna i nyhetsflödet när läsarna ändrar sitt intresse till andra kanaler som de saknar inflytande över och där man i spåren ser minskande intäkter som Expressen och DN försöker få Google att stänga ned alternativa nyhetskanaler på YouTube ? Man vill gärna tala emot monopolställningar i andra sammanhang men hatar när den inskränker på tidningarnas egen i nyhetsförmedlingen.

 

Nu försöker man med regeringens  hjälp att återställa ordningen till att det är den etablerade journalistkåren, där de flesta är miljö eller vänsterpartister ,som skall stå för det dominerande nyhetsflödet som det alltid varit och inte amerikanska utbölingar som Google eller You Tube som bara bidrar till att medborgarna börjar ifrågasätta sanningshalten i gammalmodigas nyhetsförmedling .  

 

 

tn

Av tommy norum - 22 mars 2018 10:17


Bildresultat för västevik

Uppdrag granskning avslöjar myglande Västerviks politiker.

Efter att ha sett Uppdrags gransknings reportage om hur Västerviks politiker lurar skjortan av skattebetalarna genom att i princip ge bort en av de mest attraktiva markområdena till ett byggkonsortium så får man onekligen tankarna till Åmål i hur våra kommunpolitiker förvaltar våra skattemedel. Men i Åmål var det ingen kändis med i spelet som i Västervik där ABBA:s  Björn Ulvaeus var med och drog i trådarna så att västervikspolitikerna totalt tappade omdömet och det sunda förnuftet.

I första programmet så fick man se hur det som var meningen skulle bli ett hotell och mötesplats för kulturen myglades bort till att i stället bli ett lyxboende med lägenheter som i stort sett ingen Västerviksbo hade råd att köpa. Hela markaffären gjordes upp under falska förespeglingar med  en stadsplan som visade en hotellbyggnad men inte bostäder ändrades efter att köpet gått igenom att bli ett område där också bostäder fick byggas  Att prislappen på ca 1 miljon var alldeles för lågt satt och skulle ha inbringat kanske upp till 7-8 miljoner om fler intressenter fått möjligheten  att vara med och bjuda på marken under de rätta förutsättningar men som Västerviks politiker satt stopp för genom att mygla bort intressenter med en falsk stadsplan.


 

I Åmål blev politikerna så exalterade av en arkitektskiss som speglar en orealistiskt verklighet så till den grad att de tappade allt sunt förnuft i markaffären.I Åmål så gav våra politiker bort ett stort attraktivt markområde för en spottstyver av naiva politiker och tjänstemän med dålig kompetens för sitt uppdrag.  Här nappade våra politiker på en arkitektskiss hur man tänkt sig områdets utformning att man blev så exalterade över framställningen att man till intressenternas stora förvåning blev erbjuden  ett mer än dubbelt så stort markområde i Åmåls absolut finaste område runt en småbåtshamn ett stenkast från centrum till samma pris som byggherrarna tänkt sig köpa av den dåvarande kommunalrådet centerns Kurt Svensson och där det dåvarande Socialdemokratiska oppositionsrådet helt höll med. Priset här blev en spottstyver med 750000 kr med ett inskrivet avtal att kommunen skulle investera för samma belopp. Detta är några år sedan och fortfarande har det inte kommit upp några bostäder i området av olika skäl trots försök..


Nästa tabbe Västervikspolitikerna stod för i sin strävan att göra Västervik attraktivt för affärsflyget och turism var att bygga ut flygfältet där  Björn Ulvaeus  önskemål om en utbyggnad låg i bakhuvudet hos det moderata kommunalrådet som med hjälp av landstingets tjänstemän och stadens lokala företagare lobbade för en utbyggnad där ambulansflygets möjlighet att använda flygfältet i slutändan blev huvudargumentet för att Västerviks fullmäktige skulle ta investeringsbeslutet på en förlängning av banan för 10 miljoner.

Men om det nu var taktiskt eller av dålig kompetens som är så vanligt när politiker är inblandade så glömde man tala om för fullmäktige att om skall använda flygfältet som var tänkt så fattas det väl lika mycket i följdinvesteringar minst per år för att hålla fältet flygande. Så nu står man där med en förlängd bana men inga flygplan som kan landa.


Köpet av  restaurangbygget kommer att bli en dyr affär för Åmåls skattebetalare i framtiden.   


Vi har väl ungefär samma problem i Åmål där den socialdemokratiske kommunalrådet genomdriver sina projekt utan den minsta eftertänksamhet och sund förnuft inblandat.  Här var det inget flygfält utan en restaurangbyggnad som stått tomt de senaste åren på grund av dålig lönsamhet hos de som försökt driva restaurangen. Inget som bekymrade vårt socialdemokratiska kommunalråd som i I stället för att kontrollera marknaden ordentligt innan ett köp vilka förutsättningar som fanns för en uthyrning av lokalerna som också skulle ge en indikation på vad fastigheten är värd så köpte man den rakt upp och ner för 8 miljoner.


Affären gjordes upp genom Åmåls kommunala bostäder där en kompetent vd förstod riskerna med affären så kommunen fick sätta in köpeskillingen som en ägarinsats i bolaget och dessutom så förband sig kommunen hyra fastigheten för ca 50 tusen i månaden av Åkab men i gengäld då få ta del av hyresintäkterna. Några hyresintäkter som på långa vägar täcker investeringskostnaderna visade det sig vara svår att förhandla fram för vårt kommunalråd som var ansvarig för affären. Trots allt så nappade till slut en intressent med ett hyreskontrakt  som i princip större delen skattebetalarna fick står för.  En konkurs blev resultatet efter en kort tid där nu tomma lokaler står och tickar pengar för skattebetalarna. En ny hyresgäst med ett hyreskontrakt i ryggen där skattebetalarna fortfarande får stå för större delen av investeringskostnaderna har nu förhandlats fram och där nu restaurangen kommer att öppna i sommar.

 

Vad övriga restaurangägare i kommunen tycker när kommunen klampar in och erbjuder lokaler till subventionerade hyror som skattebetalarna får stå för kan man undra ?   Det som var en köpeskilling på ca 8 miljoner har nu växt till några miljoner till kan man tänka. Det kommer att bli en dyr affär för Åmåls skattebetalare i framtiden som har en av Sveriges högsta kommunalskatter. Det verkar inte bekymra våra politiker nämnvärt inte heller att socialdemokraterna lovade kompensera den senaste skattehöjningen som skulle gå till vården med en skattesänkning.

 

Ett vallöfte som inte var mycket värd har det visat sig.  Men att den skulle gå till köp av en restaurang som kommer att kosta skattebetalarna miljoner under åren och inte till vård och omsorg som man lovade kanske kommer att sätta sina spår i valet september 2018 .    


  TN           

 

Av tommy norum - 21 mars 2018 19:29


Medelvärde av opinionsundersökningar för riksdagsvalet 2018 

Medelvärde av opinionsundersökningar jan- Feb 2018 ( riksdagspartier) av Demoskop, Sifo, Novus, Ipsos, Inizio, Yougov och Sentio.

PeriodRegeringenOppositionenAlliansen
(M, L, KD, C)
Rödgröna
(S, MP, V)
Blockskillnad
(procentenheter)
SMPVMLKDCSD
          
Februari 201826,79 %3,84 %8,19 %22,64 %4,66 %2,99 %9,86 %17,76 %40,14 %38,81 %1,33
Januari 201827,67 %4,07 %7,40 %22,90 %4,34 %2,99 %9,07 %17,90 %39,30 %39,14 %
Av tommy norum - 20 mars 2018 10:02


 

Lönar sig verkligen utbildningar för samhället och individen ?Om man läser Ivar Arpis ledare i SvD om skolan där han anser att utbildning det ger varken mätbara färdigheter eller bedömer medfödd förmåga speciellt bra då kan man undra varför vi har det skolsystem vi har i dag. Hur skall en arbetsgivare som är i stånd att anställa en medarbetare bedöma ens fallenhet för den arbetsuppgift man söker för med utgångspunkt från ett gymnasiebetyg ?  Vad är det som säger att den med högst betyg också är mest lämpad för uppgiften ? Att en utbildning lönar sig för individen är ju helt klart eftersom det är resultatet av den utbildning i form av ett examensbetyg som också i regel styr chanserna till att få ett arbete.


Men för arbetsgivaren som söker en medarbetare så säger det inte ett dugg om lämpligheten. Hur många kan relatera sin färdighet i sitt yrke till vad man genomgått för utbildning och resultatet av den? Det finns yrken där en gedigen utbildning också är en förutsättning för det yrkesval man väljer som ingenjörer, läkare ekonomer jurister mm men även där har arbetsgivaren i slutändan svårt att avgöra lämpligheten med utgångspunkt från betygen man ställs inför.


Det man kan konstatera är väl att det man lär sig i grundskolan och gymnasiet är inte ett dugg värdefullt på arbetsmarknaden i stort om får tro Ivar Arpi:s analys som han grundar sig på ekonomiprofessor Bryan Caplans funderingar i ämnet. Till och med tenderar nu praktiska yrkesutbildningar där i första hand man skall lära sig användbara färdigheter börjar mer och mer blir teoretiska. Slutklämmen i Ivar Arpis analys om skolans betydelse i arbetslivet blir ändå att det är det vi lär oss på jobbet blir det som styr utvecklingen för individen på arbetsmarknaden och inte att behöva tvinga unga vuxna att konkurrera med varandra om vem som slutfört längst utbildning som i sig många gånger är helt irrelevanta för de arbetsuppgifter man sedan får som anställd. 


Analysen som Ivar Arpi gör av Caplans teorier är att man kanske borde ifrågasätta den hysteri som nu försiggår bland politiker att i stort sett hela befolkningen skall utbildas och studera i stället för att låta de utan studiemotivation ägna sig åt produktiva saker som att yrkesarbeta.  Det skulle både individen och samhället tjäna på. Det är också den modell som varit så framgångsrik för Sverige i ett helt sekel där man lät de som inte hade studiemotivation eller hade möjligheter av andra skäl lät man gå ut i arbetslivet efter grundskolan. I stället så gjorde Socialdemokraterna hela gymnasiereformen till en klassfråga där alla skulle tvingas in i ett system för att ta bort skillnaderna i skolnivån för individen som då blev bekostnad av kvalitén på undervisningen som man nu ser så tydliga resultaten på dem som kommer in på Högskolan.   

Att sedan hela reformen lett till att man måste konkurrera på arbetsmarknaden med ett examensbetyg som inte säger ett dugg för arbetsgivaren om lämpligheten i det arbete man söker till. Det man lärt sig genom att gå genom hela skolsystemet har de flesta tyvärr liten nytta av när de kommer ut i arbetslivet. Kanske borde man tänka om både för individens och för samhällets skull och göra hela skolsystemet mer flexibelt för individen som mer understryker rätt man på rätt plats i stället som nu alla på alla platser där ett värdelöst gymnasiebetyg många gånger är grundförutsättningen för en anställning.             

tn

 

Av tommy norum - 16 mars 2018 07:00 

 

Stefan Löfven, Gustav Fridolin och Annie Lööf anklagas  för "ständig verklighetsförfalskning" av den kontroversielle nationalekonomen och författaren Tino Sanandaji, 37. 

 

https://www.expressen.se/nyheter/nationalekonomen-de-rodgrona-gor-ett-katastrofval/

 

Svensk minister ljög och spred falska nyheter i brittisk TV

 

 

Ni man vet att invandrarna är överrepresenterade när det gäller brottslighet i Sverige och att det är ett känt faktum som inte behöver utredas vidare.

Ändå har vi en Arbetsmarknads- och etableringsminister, Ylva Johansson (S), som sitter och ljuger i BBC News: ”Vi kan inte se någon koppling mellan brottslighet och invandring”, säger socialdemokraten. Med  den inställningen så kanske den viktigaste lagstiftningen mot fake news borde vara att förbjuda politiker att använda sig av den för behålla den politiska makten. Det om något kommer att sätta sina spår i medborgarna syn på hur en demokrati skall uppfattas. Kanske skulle man sopa rent framför egen dörr först.

 

Det visar väl en dubbelmoral där man pratar om en bra värdegrund skall genomsyra det politiska arbetet, en bra värdegrund som gäller alla andra men inte regeringen och det socialdemokratiska partiet förstår man när man tar del av hur de titt som tätt tar till fake news, förnekelse och rena ljuget i sina påståenden när de försvarar den politik man har ansvaret för.  


Det är något väldigt samtida svenskt över det här. Först anses man bara vara anständig om man förnekar att våld och kriminalitet ökar som Stefan Löfven och Morgan Johansson kör med när det rätta vore  att våga  erkänna problemen, särskilt när den är kopplade till invandring och usel integration som man har ansvaret för. Med rädslan för att till slut få erkänna Sverigedemokraternas politik som den rätta blir väl för magstarkt kan man tänka med tanke på allt spott och spe och anklagelser om både det ena och andra som man levererat för att få deras politik att verka oseriöst, odemokratiskt, främlingsfientlig. Där  till och med rasistiskt och nazistiskt används för att misskreditera den politik som man nu i punkt efter punkt tvingas ta till sig som sin egen med arbetsnamnet ordning och reda i stället för all annan smutskastning man levererat under åren. Sent skall syndarna vakna.     


Trotts signalerna i samhället vad som händer så fortsätter regeringen att förneka utvecklingen 


Brå: Otryggheten i Sverige ökar

Nästan en tredjedel av kvinnorna känner i dag otrygghet när de går ut på kvällarna och en del väljer till och med att stanna hemma.– Det är en skrämmande siffra, säger Erik Wennerström, generaldirektör för Brå.


https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bra-otryggheten-okar

 

Förtroendet för polis och rättsväsendet är lågt i Sveriges 61 socialt utsatta områden. Det visar
Brottsförebyggande rådets undersökning


https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bra-lagt-fortroende-for-rattsvasendet-i-socialt-utsatta-omradenHär är ett lite axplock över veckans händelser som sätter sina spår i hur människor numera upplever sin vardag i Sverige. 

 


Ungdomar vandaliserar Lysekil: ”Det har spårat ut totalt”


https://www.epochtimes.se/Ungdomar-vandaliserar-Lysekil-Det-har-sparat-ut-totalt


Krismöte i Trelleborg – problem med gäng


https://nyhetsbyran.org/2018/03/10/krismote-trelleborg-problem-med-gang/


Väktare fick fly efter stenkastning


http://www.gp.se/nyheter/västsverige/väktare-fick-fly-efter-stenkastning-1.5383122


Polischef bekräftar allvaret Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef, bekräftar allvaret och säger att det gäller både storstäderna och glesbygden.

https://www.expressen.se/nyheter/bottensiffran-tva-poliser-pa-100000-invanare/


Polisen i Stockholm tvingades släppa ‘gatubarn’ – förvaringsplatser saknas


 https://samnytt.se/polisen-pa-sodermalm-tvingades-slappa-gatubarn-forvaringsplatser-saknas/


Två skjutna i Märsta – polisen jagar gärningsmän


https://www.aftonbladet.se/a/l1lyWA


Ett ensamkommande flyktingbarn döms för att med våld ha försökt tvinga en 13-årig flicka och hennes mamma till sex.


http://www.friatider.se/flyktingbarn-f-rs-kte-tvinga-mamma-och-flicka-till-sex-uppger-sig-sj-lv-vara-26


Väktare i centrala Kramfors får inte längre jobba ensamma. Det har blivit tuffare i stan. Det vittnar flera av köpmännen i centrala Kramfors om.


https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/kramfors-laglost-land?cmpid=del%3Afb%3A20180314%3Akramfors-laglost-land%3Anyh%3Alp


Två män skjutna på pizzeria i Uppsala


https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WLqkAK/tva-man-skjutna-pa-pizzeria-i-uppsalaHandgranaterna har blivit vardag


https://www.aftonbladet.se/a/e1PGyQ


Vittne om dödsskjutningen under färd: Hängde ut från fönster – och sköt


https://www.aftonbladet.se/a/G1l0qq

 

 

Här är Sveriges utsatta områden, enligt polisens senaste rapport. Sedan Dan Eliasson lovade att återta kontrollen över dem för två år sedan har de blivit fler.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-utsatta-omraden

 

 

Hur länge tror sig våra politiker kunna bluffa medborgarna med påståenden som inte stämmer med den bild som vi dagligen får ta del av i media kan man undra?   Man kan inte hur länge som helst köra med Bagdad Bobs taktik utan att det till slut ger spår i förtroendet.    

 

 tn

 

 

 

 

 

 

Av tommy norum - 14 mars 2018 07:00Bildresultat för amerikas krigsmakt

Eu vill straffa USA med tullar för att de vill skydda sin egen vapenindustri i händelse av ett krig.Ingen tvekan om att de europeiska EU politikerna verkar skita totalt i hur det slår mot både konsumenter och företagen i respektive länder samt hur det slår mot försvarsindustrin i USA som är en sådan viktig del i vårt försvar vid ett krig. .


 

 

För det är väl inte för att få sätta presidenten på plats, en utböling utan politisk skolning som amerikanska folket har valt att representera USA, världens mäktigaste land både militärt och ekonomiskt ,man handlar som man gör. Han skall inte tro att han kan uppträda hur buffligt som helst utan att det skall svida i skinnet. Kanske borde man inse att det är ingen vanlig politiker broiler  man har och göra med när man attackerar Trump utan en fullfjädrad affärsman som följer sina egna vägar för att skydda de amerikanska företagarna och löntagarna och den amerikanska vapenindustrin som är en viktig del i Amerikansk utrikespolitik. 

 

Eu har också tullar mot omvärden för att skydda våra  arbetstillfällen och företag och vem tjänar på det kan man fråga sig när vi tar del av argumenten att det är ingen som tjänar på tullarna som Trump nu genomför för att skydda sin stålindustrins försörjning av material till världens största och mäktigaste vapenmakt utan att bli beroende av andra leverantörer utanför landet. En helt legitim argumentation om man värnar om sitt lands säkerhet. Att vi i Sverige inte tar så allvarligt på vår egen säkerhet där våra politiker i åratal låtit försvaret rustat ner i tron att händer det som inte får hända så kommer USA  med sin krigsmakt och försvarar oss.

 

Så man kanske skall vara lite mer försiktig när man höjer sina röster mot USA:s handelspolitik som också är en del i deras försvarspolitiken i att skydda materialtillgången till deras vapen industri i händelse av krig. Så att försöka straffa USA genom att införa tullar på amerikanska varor som EUs handelskommissionär Cecila Malmström (l) föreslår för att USA vill skydda sin egen krigsindustri är väl ungefär som att bita sig själv i svansen. För tillåter vi inte USA att ha en vapenmakt på sina egna villkor, en vapenmakt som Europa är helt beroende av, så kanske Amerikanerna till slut tröttnar på att lägga ut miljarder dollar om året på att skydda oss från björnen i Öster.

 

Vi har blivit räddade av USA I två världskrig de senaste 100 åren vilket ha kostat amerikanerna blod svett och tårar och en massa miljarder dollar för att försvara vår demokrati från tyranni och diktaturer. Med det i bakhuvudet så verkar det lite förmätet att när USA med president Trump vill skydda sin krigsindustri med ståltullar för att inte bli beroende av andra länder vi ett eventuellt krig då vill politikerna i Eu straffa  dem fast man vet att man själva är helt beroende av att USA ställer upp med sin vapenmakt om Europa  blir attackerade av en fiende.

 

Att man sedan försöker få till det att det är ett svepskäl att Trump använder försvarspolitiken för sitt genomförande är väl bara ta sig en funderar vad som händer med USA:s stålindustri om man inte gör någonting för att skydda den innan det är försent. Hur kommer det att drabba den viktiga amerikanska vapenindustrin vid ett krig blir helt beroende av utländska aktörer för att kunna leverera sitt material. Jag tror att varken amerikanerna eller vi i Europa är förtjänta av en sådan utveckling. Så glöm det där med tand för tand när president Trump vill skydda amerikanernas intresse , som också sammanfaller med våra ,om man fortfarande vill förlita sig till att USA  ställer upp med sin krigsmakt om det krisar till sig.         

 tn

  

 

I

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
      1 2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se