Inlägg publicerade under kategorin klimatet

Av tommy norum - Onsdag 26 maj 12:13
 Om nu Nasas teori stämmer att det inte är co2 utsläppen som avgör temperaturen på jorden utan helt normala cykler i solaktiviteter. Kan det vara så illa att våra politiker för en klimat politik där de tror sig kunna reglera temperaturen på jorden genom kostsamma investeringar som kanske i slutändan visar sig vara rena humbugen. NASA – DET BLIR NU GLOBALT KALLARE KLIMATET. Trenden är ständigt nedåtgående trots att vi ständigt spär på med mer co2. Det blir tydligen för våra klimatforskare att ännu en gång revidera sina datamodeller som verkar styra politikerna i deras klimat politik. Om det nu visar sig att vi går mot ett kallare klimat vad är det då vi skall hetsa upp oss på skall hända i framtiden kan man undra. Eddy minimum gick vi in i 8 juni 2020 och nedåt trenden går ända fram till 2053. Att politikerna med sin klimatagenda missade vetenskapen så grovt är talande för sig självt. Man kan ju undra vad de påstådda 97% av forskare som tror att det är co2 som styr jordens temperatur och inte solen kommer att reagera om nu verkligheten tar en annan väg än deras datamodeller har förutspått. Har vi en sol också att ta hänsyn till - Det tänkte vi inte på ..
 
Modern Grand Solar Minimum will now lead to terrestrial cooling - by Professor Valentina Zharkova.
On June 8, 2020, the Earth entered the Modern Grand Solar Minimum (Eddy) 2020-2053.
 
 
RECAP: The Changing Jet Stream and Global Cooling - Electroverse
 
ELECTROVERSE.NET
RECAP: The Changing Jet Stream and Global Cooling - Electroverse
Av tommy norum - 26 oktober 2020 10:45

 

Att många människor bär på uppfattningen att vi befinner oss i en akut klimatkris är kanske inte så konstigt om man lyssnar till vad som förmedlas via våra medier. Jag vill gärna poängtera hur fel slutsatserna kan bli om man inte intresserar sig för den vetenskapliga dimensionen av problemet.
Växthusgaserna utgör två procent av atmosfären och av denna lilla andel växthusgaser så utgör koldioxiden 4% och vattenånga 95 %. Av dessa 4 % som är koldioxid så påstås människan ligga bakom 5 % enligt IPCC och 3,4 % enligt rutbilden som jag visar. Bilden kommer från boken ”Inconvenient facts, The Science that Al Gore doesn´t want you to know” av Gregory Wrightstone.
Om man utgå ifrån att det förhåller sig med klimatet ungefär så som IPCC förutsätter så är det fortfarande rätt magstarkt att tala om en kris. Elsa Widdinghttps://www.youtube.com/watch?v=Eg5vcYytfYg

Av tommy norum - 15 oktober 2020 15:14 
 

 

Eu är på väg att spendera tusentals miljarder euro på att uppnå en temperaturminskning mindre än en hundradels grad om 30 år.  Bland annat till följd av det ständigt uppskruvade tonläget, och ungdomars klimatdemonstrationer som då sammanfaller med våra politikers vilja att alltid vilja vara politiskt korrekta ända till konsekvenserna blir för besvärande och man måste backa. Man glömmer gärna att klimatpolitiken också har kostnader, eftersom den innebär att vi använder dyrare och mindre pålitliga energislag.

Det är alltså sannolikt att den totala kostnaden för coronakrisen och återhämtningsfonden är mindre än den kostnadsökning som EU:s skärpta klimatmål innebär. Till exempel visar studier att EU:s klimatåtgärder kommer att leda till fyrdubblade priser på elgrossistmarknaden bara inom det närmsta decenniet. Vi skall nog inte springa i väg utan att fråga oss  om verkligen klimatvinsterna överväger de kostnader som EU:s klimatpolitik skulle innebära. Under de kommande trettio åren kommer det nya målet om 55-procentig minskning att minska EU:s utsläpp med ytterligare 12,7 miljarder ton koldioxidekvivalenter.

Om vi försöker mäta denna minskning enligt en av FN:s standardmodeller för klimatutveckling ger den en närmast omätbar global temperatursänkning vid århundradets slut, om 0,004 °C.  Dessutom är det sannolikt att många av de förutspådda utsläppsminskningarna uteblir – utsläppen flyttar bara ut ur EU istället. Då blir den faktiska temperaturminskningen ynka 0,0017 °C, motsvarande två veckors fördröjning av den globala uppvärmningen. En studie i Energy Economics visar att 2020 års klimatmål kostat fyra gånger mer än EU:s optimistiska beräkningar.

 

 EU-kommissionens utredning samt en studie Climate Change Economics visar att de faktiska kostnaderna för det ursprungliga målet om en 40-procentig utsläppsminskning till 2030 är tre gånger dyrare än beräknat och som i slutändan efter 30 år gör att vi fortfarande står på ruta ett på temperaturskalan. Det vore sorgligt om det gick till historien att EU:s politiker spenderat tusentals miljarder euro på att uppnå en temperaturminskning på minder än en hundradels grad.     

 

 

BJØRN LOMBORG är chef för Copenhagen Consensus Center, visiting fellow vid Hoover Institution, Stanford University och visiting professor vid Copenhagen Business School. 
ea@lomborg.com 

Av tommy norum - 15 oktober 2020 12:53 

 

Eu är på väg att spendera tusentals miljarder euro på att uppnå en temperaturminskning mindre än en hundradels grad om 30 år.  Bland annat till följd av det ständigt uppskruvade tonläget, och ungdomars klimatdemonstrationer som då sammanfaller med våra politikers vilja att alltid vilja vara politiskt korrekta ända till konsekvenserna blir för besvärande och man måste backa. Man glömmer gärna att klimatpolitiken också har kostnader, eftersom den innebär att vi använder dyrare och mindre pålitliga energislag.

Det är alltså sannolikt att den totala kostnaden för coronakrisen och återhämtningsfonden är mindre än den kostnadsökning som EU:s skärpta klimatmål innebär. Till exempel visar studier att EU:s klimatåtgärder kommer att leda till fyrdubblade priser på elgrossistmarknaden bara inom det närmsta decenniet. Vi skall nog inte springa i väg utan att fråga oss  om verkligen klimatvinsterna överväger de kostnader som EU:s klimatpolitik skulle innebära. Under de kommande trettio åren kommer det nya målet om 55-procentig minskning att minska EU:s utsläpp med ytterligare 12,7 miljarder ton koldioxidekvivalenter.

Om vi försöker mäta denna minskning enligt en av FN:s standardmodeller för klimatutveckling ger den en närmast omätbar global temperatursänkning vid århundradets slut, om 0,004 °C.  Dessutom är det sannolikt att många av de förutspådda utsläppsminskningarna uteblir – utsläppen flyttar bara ut ur EU istället. Då blir den faktiska temperaturminskningen ynka 0,0017 °C, motsvarande två veckors fördröjning av den globala uppvärmningen. En studie i Energy Economics visar att 2020 års klimatmål kostat fyra gånger mer än EU:s optimistiska beräkningar.  EU-kommissionens utredning samt en studie Climate Change Economics visar att de faktiska kostnaderna för det ursprungliga målet om en 40-procentig utsläppsminskning till 2030 är tre gånger dyrare än beräknat och som i slutändan efter 30 år gör att vi fortfarande står på ruta ett på temperaturskalan. Det vore sorgligt om det gick till historien att EU:s politiker spenderat tusentals miljarder euro på att uppnå en temperaturminskning på minder än en hundradels grad.     

 

 

BJØRN LOMBORG är chef för Copenhagen Consensus Center, visiting fellow vid Hoover Institution, Stanford University och visiting professor vid Copenhagen Business School. 
ea@lomborg.com 

Av tommy norum - 1 oktober 2020 23:49 

Det blev en dyr affär för den klimatbluffen att påstå att en självkonstruerad graf utan att kunna visa rådata som styrker  människans koldioxidutsläpps påverkan på klimatet.    


Den amerikanske klimatologen Michael Mann försåg FN:s klimatpanel med vetenskapliga rapporter modeller som visat sig stämma illa med verkligheten. Men den är grundbulten i all den klimatpropaganda vi sedan dess utsatts för. Allt som påstås om koldioxidens och människans påverkan på klimatet bygger på denna graf.. Den kanadensiske professorn Tim Ball ifrågasatte tidigt de FN-rapporter som byggde på Michael Manns rapporter. Till slut anmälde han Mann för bedrägeri. Mann i sin tur anmälde Ball för förtal. En långdragen rättegång inleddes. Domstolen dömde Mann att presentera de rådata han hänvisade till. Han vägrade att lämna ut materialet. I dagarna kom till slut domstolens utslag. Man dömer helt till Tim Balls fördel och Mann tvingas betala miljonbelopp i rättegångskostnader. Han är alltså dömd för vetenskapligt bedrägeri.


https://bakomkulisserna.biz/2019/09/14/hejda-greta-mannen-bakom-klimathysterin-domd-till-miljonskadestand-for-vetenskapligt-bedrageri/?fbclid=IwAR1TrkzB-c-B11Z_URxmEggllckKEBIhDxrXe-cEtbISo_icBpsnXn90RA8/

Av tommy norum - 1 februari 2020 19:15
 

 Handlar hela klimatfrågan för våra politiker mer om att kunna ta ut mer skatter för något som i grunden inte förändrar miljön i världen ?  

 

 

 

Där tro får råda måste förnuftet vika. Låt oss för resonemanget utgå från hypotesen att människans fossilanvändning är huvudorsaken till den lilla uppvärmning som skett sedan industrialismens början. Projektet är att drastiskt minska fossil förbränning med ett underlag som bara finns i fanatasin hos en del forskare och där politikerna följer med för att verka seriösa. Finns likheter i den pågående invandrarpolitiken där sunt förnuft länge var en bristvara bland politikerna.  


Det borde diskuteras.

Idag kommer energin i världen till nästan 90 procent från fossila källor. Endast ett par procent från förnybart exklusive vattenkraft. Hur i allsin dar tänker våra poölitiker när man tror att man genom avgifter och andra politiska beslut tror sig kunna minska fosilanvändningen i energiframställningen ? 


Demografin är ju lika obönhörlig som tekniska fakta. Vi kommer att vara 9 miljarder människor på Jorden 2050 för att eventuellt minska lite sedan. Mer än hälften kommer att bo i väldigt stora städer. Det finns ingen chans att bara den förnybara energin kan försörja dessa.

Att väsentligt minska fossilanvändningen utan att minska välfärden globalt eller neka fler välfärd som vi ser den, är en utopi.

 

Jag kan inget om fysik, kemi eller matematik, men när jag använder mig av mitt sunda förnuft så säger det mig att  tron att vi små ynkliga människor kan göra om klimatet! Man häpnar!

Det finns klokare saker att göra för miljö och välfärd med de resurser vi slösar bort på idén att vi kan styra klimatet med energipolitiken.

Naturlagarna är inte politiskt följsamma, hur önskvärt det nu än vore

 

 Man kan ju fråga sig varför vi i Sverige överhuvudtaget har en energi och klimatpolitik med en utsläpp i koldioxid som ligger långt under 1 % av jordens utsläpp . Kina öppnar lika många kolkraftverk per vecka som har utsläpp lika med det vi försöker spara på ett helt år. Indien, Afrika hela Sydamerika väntar på att komma upp i samma standard som vi. Om man tror att dessa länder är beredda att inte få tillgång till det ökade välståndet som också kommer att öka energibehovet är en utopi som bara naiva miljökämpar utan den minsta sunt förnuft i bagaget i sin vision tror sig kunna åstadkomma. 

 

 

 Att byggas hela sin politik på att koldioxiden skulle vara den länk som höjer Jordens temperatur utan det minsta vetenskapliga rön som kan bevisa sambandet är en aning naivt, lika naivt som den flyktingpolitik som är på väg att förstöra Sverige både socialt och ekonomiskt

 

Från 1940 och fram till 1980 så minskade medeltemperaturen i Världen i 40 år för att sedan börjat öka från 1980 fram till våra dagar med ca 0.3 grader på ca 35 år. Mellan år 1900 och 1940 så ökade medeltemperaturen med ca 0.3 grader. Man skall nog vara lite försiktig när man tror att människan står för temperatur förändringarna i världen när man tar del av fakta och med utgångspunkt från dessa gör en analys .  Att försöka göra analys från en medeltemperaturen från ett århundrade som 1800 talet som var det kallaste seklet på 500 år kanske inte gör resultatet speciellt trovärdigt från ett större perspektiv när man presenterar höjningen av medeltemperaturen.  Att presentera siffror med utgångspunkt från mitten av 1800 talet på 0.6 graders höjning är varken trovärdigt eller seriöst i klimatdebatten när vi vet att temperatur kurvan tog en paus på 15 år på 2000 talet, något som med all rätta förbtyllar klimatexperterna.                 

  

Klimathotatarlisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid. Det kanske här vi har den rätta analysen om framtidens klimat som står fötr dörren. Det betyder att den pågående värmeperioden är slut och nästa istid har påbörjats, vilket också kurvan visar. De senaste 1000 åren har den globala temperaturen sjunkit väsentligt under medeltemperaturen (se nollstrecket vid kurvans slut) medan hela det politiska och ekonomiska etablissemanget, under ledning av IPCC, enbart diskuterar de senaste 150 åren.

 

   

Jorden är rund, nej jorden är platt. Bara att konstatera att förmågan att ta till sig verkligheten är lika svår nu som för 600 -700 år sedan. Men det är bara verkligheten som har facit. En verklighet som vi nu levande inte får uppleva vad det blev av med denna klimathysteri i början av 2000 talet.    

 

 tn


 

Av tommy norum - 2 november 2018 13:06President Trump är den enda politiker som vågar ifrågasätta och gå emot PK maffians domedagsprofetior om den väntande klimatkatastrofen som man tror väntar bakom hörnet. Alla andra världspolitiker låtsas att man arbetar för att förhindra klimat hotet medan deras politik ger en helt annan bild av verkligheten som visar att det hela är ett spel för galleriet.

 

Kan vi verkligen lita på klimatpanelen IPCC som kom till 1988? Den har varit den viktigaste informationen till våra politiker när de skall fatta beslut i klimatfrågan och där Parisavtalet 2015 var det senaste i klimatförhandlingarna mellan länderna men som USA beslutade sig att lämna 2017.  .  

 

Men som lekman kan man fråga sig om den senaste rapporten där man flaggar för om vi inte raskt inrättar oss efter hypotesen att minska CO2 annars kommer vi få en dramatisk ökning av medeltemperaturen på jorden där siffran 1.5 grader nämns om vi inte reducerar utsläppen med 40-50% fram till 2030.

 

Samtidigt som klimatforskaren Judith Curri i ett förhör i USA: s representanthus bestämt hävdar att en 25% minskning av utsläppet av CO2 i USA skulle innebära en minskning av temperaturen år 2100 med 0.03 C.    

Men nog måste man som lekman fråga sig varför blev det Ingen katastrof på bronsåldern när temperaturen var 2.5 grader högre än nu ? Medan IPCC spår med hjälp av sina datamodeller där CO2 styr den globala uppvärmningen så hävdar andra forskare att det är andra faktorer som styr temperaturen och att det fortfarande inte finns några bevis mer än teorier att det är den ökade CO2 halten som är boven i dramat för temperaturhöjningen.  

 

Det finns forskare och vetenskapsfolk som hävdar att den mikroskopiskt lilla del av CO2 i atmosfären på ca 16 miljondelar som i princip nästan är noll inte skulle ha någon betydelse för klimatförändringarna på jorden. Vi har haft varma perioder förut i historien på temperaturer betydligt varmare än det är i dag. Så de som anser att IPCC mål att komma fram till en konsensus att CO2 utsläpp också bidrar till klimatförändringar är rena rama bluffen.

 


Det finns onekligen andra politiker i världen mer än president Trump som är skeptiska till den väntande klimatkatastrofen. Hur skall man annars tolka deras svårigheter att  att ta till sig varningarna och handla därefter. Man kör något slags spel för galleriet för att inte reta upp PK maffian i onödan. När man trots varningarna i årtionden från IPCC att katastrofen är nära så fortsätter CO2 att öka, politikerna runt om i världen fortsätter investera i kolkraft, miljontals nya bilar produceras för att höja standarden för miljarder medborgare i u-länderna som vill njuta av samma pryltillgångar som oss i industriländerna.

 

Om inte annat så bekräftade väl den senaste klimatmötet den i spanska Madrid 2019 där politiker  från hela världen samlas för att komma överrens. Men hur mycket än varningarna för den kommande klimatkatastrofen trummas ut runt om i världen så händer det inte så mycket på den fronten som skulle kunna förändra klimatet om det nu skulle vara koldioxiden som är den stora boven i dramat i klimatförändringarna.  

 

Så det där katastrofläget som man försöker tuta i medborgarna biter tydligen inte på politikerna runt om i världen för C02 halten tillåts öka med oförminskad kraft. Det verkar bara vara Trump som vågar stå för sin skepsis, de andra låtsas hålla med men deras handlingar visar sitt tydliga språk var de står i klimatpolitiken.

 

     

Så det man kan fundera över om inte västvärlden mer är ute för att brandskatta befolkningen på nya skatter än att bry sig om klimatförändringarna som en klick forskare med höga anslag försöker bevisa beror på höga CO2 utsläpp. Kanske skall vi ta det där med jordens undergång som började med vicepresident AL Gors skrämselfilm med en nypa salt. 

 

Al Gore använder  ett psykologiskt spel i sin framställning om klimathotet på samma sätt som Uri Geller. Det visade sig att han skor sig på fabricerade lögner om klimatet för att skrämmas.  

Här i Sverige så lägger man skatt på flygstolar, subventionerar elbilar och cyklar, höjer bensin och oljepriset när man vet att Sveriges lilla CO2 utsläpp äts upp på någon vecka i nya investeringar i bilar och kolkraftverk i andra länder om man skulle få för sig att helt förbjuda utsläpp av C0 2 i Sverige. Prata om att sila mygg och svälja elefanter. Men för våra politiker är det tydligen viktigare att sola sig i glansen i att kunna ta åt sig äran att Sverige ligger i framkant i klimatpolitiken än att ta till sig de verklighet som kommer att visa att alla miljarder vi satsat på det gröna skiftet på 2000 talet visar sig vara ett enda stort misslyckande.     

 

tn
Av tommy norum - 26 augusti 2018 12:15När man nu vet genom forskning och studier att den  på sommaren Antarktiska havsisen växer och har så gjort de senaste 12 åren trots intensiva försök från miljömupparna påstå motsatsen.. Grönlands sommar har i år varit den kallaste på 30 år. Så frågan är väl vilken klimatreferens politiker och hysteriska miljöaktivister skall använda för sina påståenden om det pågående närmandet till den förväntade klimatkatastrofen som man nu kör med inför det stundande valet. Miljömupparna försöker på alla sätt med fake news eller med konstruerad statistik lura in väljarna i en verklighet som bara existerar i huvudet på hysteriska miljöaktivister där man med  mätperioder som utesluter tidigare is förändringar i området försöker skrämma medborgarna med en uppdiktad verklighet i som bevisligen inte existerar.  .  

 

Det här diagrammet visar hur man försöker manipulera siffror och förhållanden för att man med skrämselpropaganda försöka få kredit för sin miljöanalys som säger att vi går mot en klimatkatastrof.  

Som figuren ovan visar, arktiska isen omfattning för 90 år sedan, en tid då atmosfärens CO2 var på vad vi får höra av klimatforskare mycket ”säkra nivåer”. Havsis har ingenting att göra med atmosfäriska CO2

CO2 har uppenbarligen nästan ingenting att göra med arktiska isen omfattning. Snarare det beter sig som svar på andra betydligt mer kraftfull naturliga cykler, nämligen oceanic cykler.

 

 

Bara att konstatera att det Arktiska havets  issmältning  har därmed trotsat  hysteriska påståenden om att isen håller på att försvinna som den gjorts sedan utgivningen av Al Gores klimat propagandafilm En obekväm sanning som  chockerande ett antal självutnämnda experter både på politiker och miljösidan som nu försöker hålla larmet vid liv så gott det går som tex genom att rulla ut Piomass diagrammet som bara visar Arktis havsis från 1980 och fram till nu.

Men havsisutvecklingen från år 1900 den vill man helst tala tyst om. Man kan ju fråga sig varför ?    

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se