Inlägg publicerade under kategorin klimatet

Av tommy norum - 10 maj 2022 14:48


DEBATT: Moderaternas klimathaveri är plågsamt att bevittna


Moderaternas klimathaveri är plågsamt att bevittna (expressen.se)


Man kan undra om det inte klimat talibanerna skjuter långt över målet när man tror att en sänkning av bensinpriset på 2 kr vid pump som moderaterna föreslår skulle påverka vårt klimat negativt i vars land som har promilleutsläpp av co2 utsläpp på jorden.
Om man nu tror att 2 kr billigare bensin skulle öka bilåkandet på ett sätt som skulle påverka klimatet kanske ändå speglar en klimat debatt utan ett spår av sunt förnuft i sin argumentation. Tror man sedan att man i en demokrati med lagar och förordningar tro sig som klinat aktivist kunna bete sig och göra vad som helst utan att bli straffad när man bryter mot lagen. Är det så klimattalibanerna vill att en demokratisk rätt stat skall fungera ? Är syftet gott med utgångspunkt från sina egna värderingar då är allt tillåtet. . .
Läser inte moderater klimatrapporterna som gång på gång varnar för att klimatet fullständigt spårar ur? Det som faktiskt ligger till grund för att ekonomi, hälsa, mat och tak över huvudet – hela klabbet – ska fungera?
Jo då vi har läst dessa rapporter i minst 40 år års tid om det som komma skall om några år. Al Gores - En obekväm sanning som kom 2006- den som handlade om den globala uppvärmningen och dess effekter.
Det som förutspåddes i filmen att våra poler vid det här laget skulle vara isfria, isbjörnarna borta, havsvattnet skulle ha stigit så att New york skulle vid det här laget ligga under vattnet visade sig att den sanningen var det inte så bevänt med.
Men att både med lagliga och olagliga medel försöka övertyga oss nu i snart 40 år -Vargen kommer, vargen kommer- utan att den fortfarande inte synts till i alla fall inte i den skepnad som våra klimattalibaner försöker få det till.
Nu är det 3 år som gäller till en klimat kollaps i alla fall om man skall tro FN:s generalsekreterare António Guterres. Men att bråka om Moderaterna förslag som skulle leda till 2 kr billigare bensin som en ödesfråga i klimatkrisen säger väl en del om dessa klimattalibaners brist på det sunda förnuftet i frågan. .
 
tn

Av tommy norum - 24 januari 2022 16:03
 Här ser vi resultatet av den rödgröna regeringens energipolitik där Miljöpartiet har haft ett stort inflytande .  

När Karlshamnveket är i gång bränner det 140 000 liter tjockolja i timmen - oftast är den Rysk- Förra året var verket igång fler timmar än de senaste tio åren tillsammans och  gjorde av med 28000 ton tjockolja. Koldioxidutsläppen vid fullast är cirka 653 kg/MWh.. 

En total missbedömning som vanligt hos våra politiker får man väl säga när man ser hur allt fler samhällsfunktioner har ballat ur under den här regeringsperioden.  Vi såg det inte komma har blivit en synonym för den rödgröna regeringen. Ett strutsbeteende där inte bara vårt energisystem sätter sina spår i vad medborgarna skall stå ut med.

Fortfarande efter snart 8 års regeringsinnehav så har vi i detta högskatteland problem med både skola vård och omsorg för att inte tala om att man inte längre har förmågan att skydda oss och lagföra brottslingar i en utsträckning som får medborgarna att känna sig trygga i samhället . 

Vi är världsmästare i att bidra till svält elände och klimat i världen men någonstans på den vägen så verkar man har glömt sina egna medborgare. Våra politiker vill gärna slå sig på bröstet för all glänsa och få kredit från den politiska eliten runt om i världen men man blundar gärna för hur de egna medborgarna  upplever samhället.

När våra politiker tillät Ringhals 1 och 2 stänga ner började det fluktuera kraftigt i elnätet. Oljekraftverket i Karlshamn fick då en ny roll och har nu blivit symbolen för en misslyckad energipolitik  Kombinationen av fri marknad och ständig politisk detaljstyrning fungerar inte längre något som elkonsumenterna dyrt får erfara men som ansvariga politiker fortfarande inte vill låtsas om. 

Av tommy norum - 2 januari 2022 12:08
 

Flera ledarmötet i den Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien underkänner den energipolitik som den rödgröna regeringen med alla till buds stående medel försöker inplantera i Sverige. Att ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt kostar stora summor och medför betydande negativa miljökonsekvenser. Det skriver flera ledamöter . 

Energi­överenskommelsen stakar ut en ny väg för det svenska elsystemet utan konsekvens­analys. Det saknas behovsanalys beträffande effekt och energi med fördelning i tid och rum. Det saknas även funktionskrav avseende stabilitet, el kvalitet, leverans­säkerhet samt specificerade miljökrav och jämförelser av alternativa system­lösningar och system­kostnader. Något som nu både industrin och den vanlige elkonsumenten bittert får erfara i skyhöga elkostnader. 

Det sunda förnuftet har länge varit en bristvara hos våra anvariga politiker -  i stort sett finns det väl inga samhällsfunktioner som fungerar som den borde med tanke på att Sveriges medborgare är de i världen som har fått leva med ett av världens högsta skattetryck under flera decennier.  Konsekvenserna efter de senaste årens socialistiska styre visar väl att Sverige och dess medborgare speciellt då våra pensionärer hamnar längre och längre ner i den europeiska välståndsligan. Ökad kriminalitet där inte minst våra överfulla fängelser talar sitt tydliga språk, polisbrist där myndigheten inte längre på långa vägar klarar av sin huvuduppgift i att utreda och lagföra brottslingar. Skjutningar, smårån, sprängningar våldtäkter har ökat lavinartat de senaste åren, skolresultaten sjunker, Sjukvården går på knäna trots att vi ligger i topp med läkare och personalresurser och kostnader. Oron för vår egen säkerhet har ökat, klasskillnaderna med löneskillnaderna har ökat i samhället. Arbetslösheten som skulle vid det här laget varit EU:S lägsta  blev i stället nästan tvärt om den högsta. Det finns sannerligen inte mycket att skryta om för den rödgröna i vad de har åstadkommit med sin politik  de senaste snart 8 åren vid makten.             
 
Kärnkraften avvecklas inte av miljömässiga eller ekonomiska skäl. Politikerna har agerat för att göra kärnkraften olönsam genom straffskatter, förbud mot utnyttjande av spillvärmen, strypta forskningsmedel, planeringsförbud et cetera. Samtidigt har sol och vind fått stora subventioner (till exempel i form av elcertifikat), forsknings- och demonstrationsmedel och en massiv marknadsföring med offentliga medel. Den svenska kärnkraften, drygt 60 terawattimmar, byggdes på cirka tio år och den har varit extremt lönsam för staten och det svenska samhället. Notabelt är att värdet av anläggningar med lång livslängd, till exempel kärnkraft, kraftigt undervärderas med traditionella ekonomiska metoder. Det hävdas ofta att vindkraftsutbyggnaden sänker elpriset och det är en naturlig följd av att mata in subventionerad el på en övermättad marknad men det är inget som  sjunker elanvändarnas kostnader; tvärtom har elkostnaderna i Sverige ökat kraftigt under senare år. Mycket på grund av skatter men till en betydande del på grund av certifikat och ökade nätkostnader (som vindkraften inte betalar för).I det Socialdemokratiskt styrda landet har  Sverige gått från att ha bland världens lägsta totala elkostnader till att nu snabbt närma sig Europatoppen. Vindkraftsländerna Danmark och Tyskland har Europas i särklass högsta elkostnader och mycket stora koldioxidutsläpp från sin elproduktion (kärnkraftslandet Frankrike har elkostnader som är mindre än hälften av Tysklands och en bråkdel av Tysklands koldioxidutsläpp). Ju mer vindkraft som byggs desto sämre blir dess ekonomi och desto större blir de negativa miljökonsekvenserna!.  
 


Debattörer: Kostsamt misstag att avveckla kärnkraften | SvD Debatt
Av tommy norum - 6 november 2021 11:38 

Berg: Mörkret sänker sig över Europas energisystem - NWT

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion . Är det ett politiskt misslyckande av osannolika mått som vi nu bevittnar ? Varningar har inte saknats men som vanligt stoppar politikerna huvudet i sanden och tittar upp alldeles för sent.
Marknadsanalyser vad som händer med elnätet över tid med våra sovande politiker visar att vi har anledning att bli nervösa. Ett skrik på hjälp med utmaningar som borde få våra politiker att vakna till. Billig grön el ska kunna flöda fritt i EU men vid brist och när vädrets makter inte står på klimattalibanernas sida , som nu varit fallet, då tvingas länder importera dyr gas- och oljeproducerad el.
Då hjälper det inte hur Bolund än försöker skrika ut att vi har EL överskott i Sverige. Att ta hänsyn till hela kedjan i händelseförloppet det vill tydligen inte Bolund och co ta till sig i den rödgröna regeringen som nu har haft 7.5 år på sig att reagera trots upprepande varningar vad deras naiva tro på grön EL kan ställa till med för Sverige.
Mönstret fortsätter i hur den sittande regeringen fortfarande tror att det är verkligheten som skall anpassa sig till politiken - inte att det är deras politik som skall anpassa sig till verkligheten. Vi har sett alldeles för många negativa konsekvenser de senaste 7.5 åren av den synen på hur man bedriver politik.
tn
.
Av tommy norum - 27 oktober 2021 13:50
  

    ”Rödgrön energipolitik en härdsmälta”

 

Av tommy norum - 22 oktober 2021 14:13


 Filmaren Michael Moore krossar miljörörelsens hyckleri - Samtiden


Jösses. Den gamle vänsteraktivisten och Oscars-vinnaren Michael Moore granskar vad grön energi är. En miljörörelsen som bedrar folk med falska förhoppningar. Miljörörelsen sågas jäms med fotknölarna för att de säljer sig till den miljöskadliga industri. Att Moore är mot ekonomisk tillväxt och ser befolkningsökningen som huvudproblem men trots det är hans film både intressant och viktig. Han avslöjar den skadliga samverkan mellan politiker (som vill locka väljare genom att framstå som goda och gröna), kapitalister (som vill se bra ut i marknadsföringen) och miljörörelser (som blundar för att ”förnybar” energi kan vara smutsigare och skadligare än fossila bränslen). Men vill gärna slå sig för bröstet som rödgrön politiker när man visar upp en ny solkraftsanläggning som täcker en hel fotbollsplan. Men att investeringen bara räcker till el för tio hushåll, och endast när solen skiner låtsas man inte om. Man vill heller inte låtsas om att att såväl stora vindkraftsverk som solpaneler inte håller i särskilt många år innan de måste bytas ut trots all energi och material som går åt att tillverka dem. Värst – och bäst – blir det när filmmakarna avslöjar vilket enormt miljöbedrägeri som biomassa är. I USA skövlas orörda skogar för att bli flis som eldas upp - många ton per dygn, och lämnar ökenlandskap efter sig. Det är vad miljörörelsen kallar ”förnybart”, eftersom nya träd kan växa upp. Men istället blir marken torr och obrukbar. Och hur länge räcker skogen? All skog i hela USA skulle räcka till uppvärmning högst ett år.

 

 

 

Lyssna och se på filmen och gör en egen analys på Miljörelsens hyckleri 

   

Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs - YouTube

Av tommy norum - 13 oktober 2021 18:27
Världens energiförsörjning idag är till 85 procent kol, olja och gas.  Fossil energi som ska fasas ut enligt Parisöverenskommelsen. Energianvändningen kommer att öka fram till 2050 med minst 40 procent om det nu räcker när alla utvecklingsländernas miljardmedborgare strävar efter industriländernas sociala och materiella standard . Andelen fossil energi är med all sannolikhet fortfarande runt minst 80 procent av den då större totala energimängden. Kinas kraftiga utbyggnad av kolkraftverk talar väl för en sådan utveckling. Man kan undra om våra politiker tänker när man tar beslut som alla med lite sunt förnuft vet är ogenomförbara i verkligheten. Ett spel för galleriet som pågår som mer liknar farsen om Kejsarens nya kläder där ingen vill låtsas om hans nakenhet. Tänk att det skall till ett barn för att avslöja bluffen. Den energimängd som ska ersättas motsvarar att världen behöver starta ett kärnkraftverk om dagen i världen från idag fram till 2050. Att öka sol- och vindkraft från 0,5 procent till 3 procent av världens energiförsörjning har kostat minst 20 000 miljarder kronor och tagit 8 år att genomföra. Tidplan för 100 procent fossilfritt samt prislappen och tanken svindlar. Energikrisen finns redan , till skillnad från klimatkrisen, och den är skapat av människor som i sin politiska läggning tror att lösningen finns någon stan men man vet i regel inte var eller hur man skall hitta den. En högst verklig konsensus är dock den om det orimliga målet 1,5 oC och fossilfritt 2050 är ett säkert recept för elpriser som ödelägger ekonomin för såväl hushåll som näringsliv. Som sagt vi är på väg att sparkas tillbaka till stenåldern.       

 

 

 

 

 


Av tommy norum - 4 oktober 2021 17:28 

Sydpolen har haft rekordkall vinter (expressen.se)

Man skall nog vara lite försiktig när man tror att de så kallade klimatforskarna har klimatsituationen klar för sig när man med sina dataanimerade modeller försöker sia om framtiden. Antarktis - längre söderut på jorden går det inte att komma. Där har det varit kallt i år. Riktigt kallt. Den kyliga vintern har också gjort att istäcket över havet kring Antarktis vuxit till den femte tjockaste nivån som uppmätts. Sydpolen har under de senaste tre decennierna sett en högre uppvärmning än det globala genomsnittet. Det handlar om en temperaturstigning på i snitt upp till 0,6 grader Celsius per decennium. Något som forskarna tagit hänsyn i sina datamodeller i sin framtidsvision om klimatet. Men 2021 ser definitivt ut att gå åt det andra hållet vilket får forskarna ännu en gång bli tvingade att revidera sina datamodeller. Vilken gång i ordningen kan man fråga sig som inte forskarnas prognoser följer verkligheten. Vid Amundsen-Scott South Pole Station har man mätt temperaturerna sedan 1957. Under månaderna april till september i år så var det i genomsnitt -61 grader Celsius. En så låg genomsnittstemperatur har tidigare aldrig uppmätts, skriver Washington Post. Den kyliga vintern har också gjort att istäcket över havet kring Antarktis vuxit till den femte tjockaste nivån som uppmätts. Så var det med det . Man skall nog ta mediernas tidsperspektiv i uppfattning om klimatförändringarnas med en nypa salt. Det som enligt medias klimattolkning vad som skall komma om tio år har vi nu hört i trettio år utan att varken klimat eller havsnivå har förändras mer än i huvudet på dessa klimattalibaner som basunerar ut jordens undergång är nära föregående. Det som forskarna på Sydpolen uppmärksammat under de senaste tre decennierna sett en högre uppvärmning än det globala genomsnittet har visat sig nu definitiv ser ut att gå åt det andra hållet. 

              

 

  

 

 

 

 

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2023
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Ovido - Quiz & Flashcards