Inlägg publicerade under kategorin klimatet

Av tommy norum - Lördag 1 feb 19:15
 

 Handlar hela klimatfrågan för våra politiker mer om att kunna ta ut mer skatter för något som i grunden inte förändrar miljön i världen ?  

 

 

 

Där tro får råda måste förnuftet vika. Låt oss för resonemanget utgå från hypotesen att människans fossilanvändning är huvudorsaken till den lilla uppvärmning som skett sedan industrialismens början. Projektet är att drastiskt minska fossil förbränning med ett underlag som bara finns i fanatasin hos en del forskare och där politikerna följer med för att verka seriösa. Finns likheter i den pågående invandrarpolitiken där sunt förnuft länge var en bristvara bland politikerna.  


Det borde diskuteras.

Idag kommer energin i världen till nästan 90 procent från fossila källor. Endast ett par procent från förnybart exklusive vattenkraft. Hur i allsin dar tänker våra poölitiker när man tror att man genom avgifter och andra politiska beslut tror sig kunna minska fosilanvändningen i energiframställningen ? 


Demografin är ju lika obönhörlig som tekniska fakta. Vi kommer att vara 9 miljarder människor på Jorden 2050 för att eventuellt minska lite sedan. Mer än hälften kommer att bo i väldigt stora städer. Det finns ingen chans att bara den förnybara energin kan försörja dessa.

Att väsentligt minska fossilanvändningen utan att minska välfärden globalt eller neka fler välfärd som vi ser den, är en utopi.

 

Jag kan inget om fysik, kemi eller matematik, men när jag använder mig av mitt sunda förnuft så säger det mig att  tron att vi små ynkliga människor kan göra om klimatet! Man häpnar!

Det finns klokare saker att göra för miljö och välfärd med de resurser vi slösar bort på idén att vi kan styra klimatet med energipolitiken.

Naturlagarna är inte politiskt följsamma, hur önskvärt det nu än vore

 

 Man kan ju fråga sig varför vi i Sverige överhuvudtaget har en energi och klimatpolitik med en utsläpp i koldioxid som ligger långt under 1 % av jordens utsläpp . Kina öppnar lika många kolkraftverk per vecka som har utsläpp lika med det vi försöker spara på ett helt år. Indien, Afrika hela Sydamerika väntar på att komma upp i samma standard som vi. Om man tror att dessa länder är beredda att inte få tillgång till det ökade välståndet som också kommer att öka energibehovet är en utopi som bara naiva miljökämpar utan den minsta sunt förnuft i bagaget i sin vision tror sig kunna åstadkomma. 

 

 

 Att byggas hela sin politik på att koldioxiden skulle vara den länk som höjer Jordens temperatur utan det minsta vetenskapliga rön som kan bevisa sambandet är en aning naivt, lika naivt som den flyktingpolitik som är på väg att förstöra Sverige både socialt och ekonomiskt

 

Från 1940 och fram till 1980 så minskade medeltemperaturen i Världen i 40 år för att sedan börjat öka från 1980 fram till våra dagar med ca 0.3 grader på ca 35 år. Mellan år 1900 och 1940 så ökade medeltemperaturen med ca 0.3 grader. Man skall nog vara lite försiktig när man tror att människan står för temperatur förändringarna i världen när man tar del av fakta och med utgångspunkt från dessa gör en analys .  Att försöka göra analys från en medeltemperaturen från ett århundrade som 1800 talet som var det kallaste seklet på 500 år kanske inte gör resultatet speciellt trovärdigt från ett större perspektiv när man presenterar höjningen av medeltemperaturen.  Att presentera siffror med utgångspunkt från mitten av 1800 talet på 0.6 graders höjning är varken trovärdigt eller seriöst i klimatdebatten när vi vet att temperatur kurvan tog en paus på 15 år på 2000 talet, något som med all rätta förbtyllar klimatexperterna.                 

  

Klimathotatarlisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid. Det kanske här vi har den rätta analysen om framtidens klimat som står fötr dörren. Det betyder att den pågående värmeperioden är slut och nästa istid har påbörjats, vilket också kurvan visar. De senaste 1000 åren har den globala temperaturen sjunkit väsentligt under medeltemperaturen (se nollstrecket vid kurvans slut) medan hela det politiska och ekonomiska etablissemanget, under ledning av IPCC, enbart diskuterar de senaste 150 åren.

 

   

Jorden är rund, nej jorden är platt. Bara att konstatera att förmågan att ta till sig verkligheten är lika svår nu som för 600 -700 år sedan. Men det är bara verkligheten som har facit. En verklighet som vi nu levande inte får uppleva vad det blev av med denna klimathysteri i början av 2000 talet.    

 

 tn


 

ANNONS
Av tommy norum - 2 november 2018 13:06President Trump är den enda politiker som vågar ifrågasätta och gå emot PK maffians domedagsprofetior om den väntande klimatkatastrofen som man tror väntar bakom hörnet. Alla andra världspolitiker låtsas att man arbetar för att förhindra klimat hotet medan deras politik ger en helt annan bild av verkligheten som visar att det hela är ett spel för galleriet.

 

Kan vi verkligen lita på klimatpanelen IPCC som kom till 1988? Den har varit den viktigaste informationen till våra politiker när de skall fatta beslut i klimatfrågan och där Parisavtalet 2015 var det senaste i klimatförhandlingarna mellan länderna men som USA beslutade sig att lämna 2017.  .  

 

Men som lekman kan man fråga sig om den senaste rapporten där man flaggar för om vi inte raskt inrättar oss efter hypotesen att minska CO2 annars kommer vi få en dramatisk ökning av medeltemperaturen på jorden där siffran 1.5 grader nämns om vi inte reducerar utsläppen med 40-50% fram till 2030.

 

Samtidigt som klimatforskaren Judith Curri i ett förhör i USA: s representanthus bestämt hävdar att en 25% minskning av utsläppet av CO2 i USA skulle innebära en minskning av temperaturen år 2100 med 0.03 C.    

Men nog måste man som lekman fråga sig varför blev det Ingen katastrof på bronsåldern när temperaturen var 2.5 grader högre än nu ? Medan IPCC spår med hjälp av sina datamodeller där CO2 styr den globala uppvärmningen så hävdar andra forskare att det är andra faktorer som styr temperaturen och att det fortfarande inte finns några bevis mer än teorier att det är den ökade CO2 halten som är boven i dramat för temperaturhöjningen.  

 

Det finns forskare och vetenskapsfolk som hävdar att den mikroskopiskt lilla del av CO2 i atmosfären på ca 16 miljondelar som i princip nästan är noll inte skulle ha någon betydelse för klimatförändringarna på jorden. Vi har haft varma perioder förut i historien på temperaturer betydligt varmare än det är i dag. Så de som anser att IPCC mål att komma fram till en konsensus att CO2 utsläpp också bidrar till klimatförändringar är rena rama bluffen.

 


Det finns onekligen andra politiker i världen mer än president Trump som är skeptiska till den väntande klimatkatastrofen. Hur skall man annars tolka deras svårigheter att  att ta till sig varningarna och handla därefter. Man kör något slags spel för galleriet för att inte reta upp PK maffian i onödan. När man trots varningarna i årtionden från IPCC att katastrofen är nära så fortsätter CO2 att öka, politikerna runt om i världen fortsätter investera i kolkraft, miljontals nya bilar produceras för att höja standarden för miljarder medborgare i u-länderna som vill njuta av samma pryltillgångar som oss i industriländerna.

 

Om inte annat så bekräftade väl den senaste klimatmötet den i spanska Madrid 2019 där politiker  från hela världen samlas för att komma överrens. Men hur mycket än varningarna för den kommande klimatkatastrofen trummas ut runt om i världen så händer det inte så mycket på den fronten som skulle kunna förändra klimatet om det nu skulle vara koldioxiden som är den stora boven i dramat i klimatförändringarna.  

 

Så det där katastrofläget som man försöker tuta i medborgarna biter tydligen inte på politikerna runt om i världen för C02 halten tillåts öka med oförminskad kraft. Det verkar bara vara Trump som vågar stå för sin skepsis, de andra låtsas hålla med men deras handlingar visar sitt tydliga språk var de står i klimatpolitiken.

 

     

Så det man kan fundera över om inte västvärlden mer är ute för att brandskatta befolkningen på nya skatter än att bry sig om klimatförändringarna som en klick forskare med höga anslag försöker bevisa beror på höga CO2 utsläpp. Kanske skall vi ta det där med jordens undergång som började med vicepresident AL Gors skrämselfilm med en nypa salt. 

 

Al Gore använder  ett psykologiskt spel i sin framställning om klimathotet på samma sätt som Uri Geller. Det visade sig att han skor sig på fabricerade lögner om klimatet för att skrämmas.  

Här i Sverige så lägger man skatt på flygstolar, subventionerar elbilar och cyklar, höjer bensin och oljepriset när man vet att Sveriges lilla CO2 utsläpp äts upp på någon vecka i nya investeringar i bilar och kolkraftverk i andra länder om man skulle få för sig att helt förbjuda utsläpp av C0 2 i Sverige. Prata om att sila mygg och svälja elefanter. Men för våra politiker är det tydligen viktigare att sola sig i glansen i att kunna ta åt sig äran att Sverige ligger i framkant i klimatpolitiken än att ta till sig de verklighet som kommer att visa att alla miljarder vi satsat på det gröna skiftet på 2000 talet visar sig vara ett enda stort misslyckande.     

 

tn
ANNONS
Av tommy norum - 26 augusti 2018 12:15När man nu vet genom forskning och studier att den  på sommaren Antarktiska havsisen växer och har så gjort de senaste 12 åren trots intensiva försök från miljömupparna påstå motsatsen.. Grönlands sommar har i år varit den kallaste på 30 år. Så frågan är väl vilken klimatreferens politiker och hysteriska miljöaktivister skall använda för sina påståenden om det pågående närmandet till den förväntade klimatkatastrofen som man nu kör med inför det stundande valet. Miljömupparna försöker på alla sätt med fake news eller med konstruerad statistik lura in väljarna i en verklighet som bara existerar i huvudet på hysteriska miljöaktivister där man med  mätperioder som utesluter tidigare is förändringar i området försöker skrämma medborgarna med en uppdiktad verklighet i som bevisligen inte existerar.  .  

 

Det här diagrammet visar hur man försöker manipulera siffror och förhållanden för att man med skrämselpropaganda försöka få kredit för sin miljöanalys som säger att vi går mot en klimatkatastrof.  

Som figuren ovan visar, arktiska isen omfattning för 90 år sedan, en tid då atmosfärens CO2 var på vad vi får höra av klimatforskare mycket ”säkra nivåer”. Havsis har ingenting att göra med atmosfäriska CO2

CO2 har uppenbarligen nästan ingenting att göra med arktiska isen omfattning. Snarare det beter sig som svar på andra betydligt mer kraftfull naturliga cykler, nämligen oceanic cykler.

 

 

Bara att konstatera att det Arktiska havets  issmältning  har därmed trotsat  hysteriska påståenden om att isen håller på att försvinna som den gjorts sedan utgivningen av Al Gores klimat propagandafilm En obekväm sanning som  chockerande ett antal självutnämnda experter både på politiker och miljösidan som nu försöker hålla larmet vid liv så gott det går som tex genom att rulla ut Piomass diagrammet som bara visar Arktis havsis från 1980 och fram till nu.

Men havsisutvecklingen från år 1900 den vill man helst tala tyst om. Man kan ju fråga sig varför ?    

Av tommy norum - 19 juni 2018 09:51

 

 

Donald Trump visar vägen för både flyktingpolitik, utrikespolitik och klimatpolitiken.

 

Att allt fler Europeiska  länder börjar inse faran med den naiva migrationspolitisk som Trump varnat för och som han själv förändrade i USA som ett led i ett vallöfte. En politik som han införde  men under stora protester från demokrater och en PK maffia styrd av media. Nu ser vi att president Trumps analys av läget sprider sig i Europa där man till slut börjar insett faran och börjar sätta åt tumskruvarna i land efter land efter en tvingad omvärdering  i spåren efter allt mer högljudda protester från medborgarna över den naiva migrationspolitiken man tillåtit.

Vi får väl se om inte  Donald Trumps idéer till slut sätter sina spår i en mer sansad debatt där vetenskap och inte tro utan att kunna visa ett enda bevis på sina teorier också kommer att styra klimatpolitiken i fortsättningen.           

 

 

   

Skall President Donald Trump visa vägen ,till förtret för våra politiker och PK maffian, även i klimatpolitiken som han har gjort i flykting och utrikespolitiken ? 

 

 

 

Inte ett enda bevis har forskarna lyckats åstadkomma för att koldioxiden skulle orsaka den farliga uppvärmningen på jorden. Vattenångan är en mycket större klimat gas än alla andra tillsammans. Så Donald Trumps teori att det hela handlar om en gigantiskt klimatbluff för att få pengar till något som man inte kan bevisa och där våra politiker hoppat på tåget genom att skrämma folk till att betala skatt utan att protestera stämmer nog.

  

 IPCC:s, Intergovernmental panel on climate change, hypotes om att människan påverkar klimatet genom utsläppen av koldioxid, är fortfarande obevisat och överdriven. Under 1900-talet ökade medeltemperaturen på jorden med cirka 0,7 grader. Sedan 17 år bakåt har ingen temperaturökning uppmätts.Ipcc klamrar sig fast vid koldioxid hypotesen och klimatutvecklingen med hjälp datormodeller som visar fler fel jämfört med observerad verklighet. Eftersom datorsimuleringarna hittills inte stämmer överens med verkliga observationer måste IPCC:s framtidsprognoser ses som gissningar i stället för vetande. 

 

Ganska otroligt när SMHI erkänner att vattenånga är en mycket större klimat gas än alla andra tillsammans. Vattenångan finns i mer än tio gånger högre koncentration än koldioxid. Men man vågar inte redovisar några siffror i rädslan att komma på kant med IPPC och politikerna som inte vill att deras kassako, klimatet skall ifrågasättas.  Så SMHI har helt rätt, vattenånga med moln har mer än 95 % av den totala ”klimateffekten”, koldioxid är helt betydelselöst. Så det där med att ta ut allt mer skatt på bränsle på fordon eller flyg är helt för att i förlängningen minska på koldioxidutsläppet för att förhindra en klimatuppvärmning på jorden är rena bluffen.

 

Det som människan skulle göra för att sänka temperaturen på Jorden är att de borde flyga ännu mer eftersom flyget ger kondensstrimmor på himlen som reflekterar solvärmen ut i rymden och sänker Jordens temperatur. Så det är helt rätt som ICPPs ledamöter gör, de flyger mer än de allra flesta.  

 

Så hela klimatbedrägeriet påminner alltför mycket om H.C Andersens saga ”Kejsarens nya kläder”, men ingen verkar vara barnslig nog att genomskåda klimatbluffen eftersom ingen verkar ifrågasätta IPCC och de politiker och forskare som hungrar efter makt och alla intäkter till statskassan som flyter in utan att de behöver bevisa sin tes att det är koldioxiden som är den största boven i klimatförändringarna. 

 

Så när Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin går ut och varnar för att temperaturen kommer att stiga med 6 grader det här århundradet och bygger sin tes på SMH:s scenario så är det nog inte koldioxid utsläppen som SMH ser som de avgörande faktorn utan kanske mer den vattenånga som frigörs vid högre temperaturer som den verkliga boven i temperaturhöjningen.

Så SMHI har helt rätt, vattenånga med moln har mer än 95 % av den totala ”klimateffekten”, koldioxid är helt betydelselöst i sammanhanget .

 

 

tn  

 

 

 


Av tommy norum - 18 augusti 2017 08:00Bildresultat för klimatbluffen

Det finns en viss likhet mellan Uri Geller och Al Gore . Bägge två är bluffmakare.

  

Kanske dags att syna klimatbluffen nu när det visar sig att den inte tar samma väg som våra forskare varnat för i åratal. 

 

Frågan är väl om inte den presenterade klimatballong  som våra forskare varnat för skall sprängas,  istället börjar tappa ordentligt med luft i och med att ett norskt forskarteam nu stuckit hål på myten om den förväntade resultatet  när man påvisar att någon klimat uppvärmning inte har skett sen år 2000. 

Tänk att svensken Arvid Bolins teori skulle få så stor genomslagskraft utan att kunna presentera ett enda bevis på koldioxidens inverkan på jordens klimat. Från att vara nära att presentera en teori mot en ny istid så ändrade forskarna ståndpunkt över en natt när man förstod att det finns forskarpengar att hämta om budskapet blev politiskt korrekt för Margaret Thatcher när hon ville kväsa kolarbetarfacket och göra sig oberoende av mellanöstern oljan och i stället satsa på den koldioxi fria kärnkraften.

Där står vi nu med en teoretiskt datamodell  utan ett enda hållbart vetenskapligt bevis för koldioxidens inverkan på vårt klimat, en modell som årligen får revideras och där vi kommer längre och längre bort från det skräcksenarium  år  2050 som forskaran varnat för och som våra  politiker ställer sig tacksamt bakom  med tanke för alla sköna skattekronor man kan brandskatta folket med .

Tänk hemska tanke att alla dess miljöskatter som medborgarna tvingas betala , kanske för ingen ting, helt plötsligt  visat sig vara rena bluffen för att få stopp på en klimatförändringarna där sambandet med  koldioxiden saknar betydelse .

Här har man haft en stående förändring  mot mildare  klimat sen istiden när halva Europa var täckt av inlandsis , vi har haft både varmare och kallare perioder som varat i 100 tals år . Här får våra politiker kalla fötter när våra klimatforskare med hjälp av dåliga teoretiska datamodeller under ett par decennium visar förändringar i den förväntade klimatkurvan.

Kanske lite sunt förnuft vore på sin plats där man la ner mer energi på alternativ forskning hur vårt klimat styrs och vad som är naturliga variationer i  klimatsystemet .  KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH ANDRA MILJÖEFFEKTER
En översikt av Claes Lindskog, uppdaterad 2015-01-13.

Sammanfattning

· Jordens årsmedeltemperatur har alltid varierat, under de senaste tusen åren med +/- flera grader. Från ca 1850 till ca 1996 har temperaturen också varierat och totalt ökat ca 0,7 grader vilket enbart har varit gynnsamt för Jorden. Sedan 1996 har temperaturen enligt ALLA mätningar varit i huvudsak konstant. Sverige har enl. SMHI haft nästan konstant temperatur de senaste 25 åren.

· De senaste 50 åren har enl. FN-organet IPCC översvämningar, stormar och torka minskat.

· Orsaken till klimatvariationer är övervägande naturliga, troligast solrelaterade. Att koldioxid påverkar klimatet annat än marginellt är inte troligt.Flera kampanjer har startats av klimatskeptiker för att visa på alternativa åsikter inom forskarvärlden om den globala uppvärmningen.

  • En av de mer kända är Oregonpetitionen som samlade drygt 30 000 underskrifter från amerikanska akademiker, varav drygt 9 000 med doktorsavhandling, bakom påståendet att det inte finns övertygande bevis om att människans utsläpp av växthusgaser kommer leda till en katastrofal global uppvärmning.
  • I Sverige har Lars Bern och 20 professorer och docenter i naturvetenskapliga ämnen skrivit ett öppet brev vars innehåll går ut på att det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar]
  • I Tyskland har fler än 60 forskare i ett öppet brev till Angela Merkel tagit avstånd från vad de menar är klimatalarmister. Listan på forskare inkluderade även medarbetare inom IPCC

Skeptiker till att uppvärmningen har med människans påverkan i stället för en naturlig fas i temperaturvariationer på jorden som pågått så länge den har funnits avfärdas med glåpord som kan liknas med den som de som förstod vad den omöjliga naiva invandrarpolitiken skulle få för konsekvenser för samhället. Den börjar nu avta sakta men säker när konsekvenserna börjar bli verkliga och de politiska partierna fick ta sitt förnuft tillfånga och börja anpassa politiken efter den verklighet man skapat i sin naivitet. Frågan hur lång tid innan man också anpassar klimatpolitiken till verkligheten och inte efter dessa dataklimatmodeller som titt som tätt får ändras när de inter följer den utstakade temperaturskalan.     tn

            

Av tommy norum - 18 januari 2017 19:30

Debatt i SvD OPINION som gav över 600 inlägg om klimatet.

 Själv har jag varit skeptiskt till klimatexperternas slutsats om att koldioxidutsläpp som mäniskan är upphov till är boven i dramat. Det som märks i debatten är väl att många inlägg som ifrågasätter teorin så föraktfullt bemöts i stället för med hållbara argument gå in i sakfrågorna . Lite från sidan kan detta upplevas som att rörelsen för den teori som hävdar att boven i dramat är koldioxid får svårare och svårare att försvara sina ståndpunkter.

Lite av strutsmentalitet kan man skönja i deras sätt att undvika de nya rön om saken i en konkret dialog. Det man kan se i debatten är väl att förespråkarna för att koldioxiden är boven i dramat mer förlitar sig till vad experterna för teorin säger utan att analysera andra vetenskapliga fakta som motsätter teorin. Ser man med utgångspunkt från inläggen i frågan så verkar motståndarna ha betydligt mer på fötterna i båda lägrens faktabas och där ifrågasättandet mest utgår från vanligt bondförnuft.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vanskligt-att-bagatellisera-klimatutslappen_6758623.svd    

Vetenskapen  har hittills varit försiktig med att koppla samman den globala uppvärmningen och extrema väderhändelser. Men 2011 kom en serie vetenskapliga publikationer som stärker sambandet, skriver Johan Rockström och Anders Wijkman I SvD OPINION.

Miljöutsläpp , vem faen har släppt ut miljön ?

Mina inlägg i debatten är gammal skåpmat som fortfarande står sig.  

Tommy Norum 3 dagar sedan

 Margaret Thatcher ,Englands premiärminister på sin tid, kunde väl inte i sin vildaste fantasi tänka sig, när hon lovade klimatforskarna högre anslag till forskning om samband mellan koldioxidutsläpp och global uppvärmning kunde påvisas, att följderna av det skulle få sådana hysteriska utfall i debatten. Margaret Thatcher ville i sin politiska iver kväsa kolarbetarfacket och göra sig oberoende av Mellanösteroljan,som på 1960-och 1970-talet var stora oros-härdar, för att i stället satsa på kärnkraft utan koldioxidutsläpp. Forskarna , som var nära att presentera en teori om solens aktivitet som huvudskäl till klimatförändringar på jorden, och som förut varnat för en kommande istid, bytte sida över en natt och lade fram en teori om koldioxidens inverkan på klimatet, en teori som förövrigt svensken Arvid Bolin var pappa till. Ett argument som sen Margaret Thatcher skickligt använde i kärnkraftsdebatten. Upprepas ett påstående med utgångspunkt från en teori nog många gånger i debatten så uppfattasden till slut som en sanning. Det är där vi befinner oss nu. Vi skall vara försiktiga att tro på etablissemanget med så kallade experter, som i regel inte lämnar sin ståndpunkt förrän de är överbevisade och där prestige och girighet gör det svårt för dem att ändra sig. För inte så länge sedan ansågs jorden platt och förespråkare för andra teorier ansågs som kättare. I nutid så uppfattades kiropraktik och akupunktur som skojeri av läkarkåren för inte så länge sedan, representerade av både professorer och docenter. Har vi inte i åratal fått kostråd av expertis som senare visar sig inte hålla i en granskning. För att inte tala om dessa börsexperter som ger sken att förstå ekonomins olika tillstånd. En bubbla som spricker med jämna mellanrum. Det finns nog anledning att ta dessa tvärsäkra påståenden från experterna om att koldioxiden är orsaken till jordens klimatförändring med en nypa salt.

 t-norum.bloggplatsen.se              33 personer gillar det här. 


Tommy Norum 4 dagar sedan.

Bara att konstatera att den samlade vetenskapen är nu lika överens om en global temperaturhöjning nu som de för 40 år sen var överens om att en istid är på väg. Tänk att en datamodell utan ett spår av övertygande bevis kan ha sån genomslagskraft hos vissa.Vi har haft en period som vi kallar lilla istiden,från 1500 talet till 1700 talet.Efter den perioden har temperaturen höjts fram till våra dagar med den största ökningen av temperaturen fram till 1940. Efter det har vi en minskning av temperaturhöjningen, tvärtemot vad som vore normalt enligt den datamodell som klimatpanelen tagit fram, där ökad koldioxidhalt styr temperaturhöjningen.Med de teorier som nu finns så släpper havet ut 10 gånger mer co2 än vad människan står för. Så länge tusen års klimatförändringar med betydligt större temperaturhöjningar och koldioxidhalter än nu, och där mäniskan överlevt utan synbara problem på grund av klimatets påverkan på väder vatten. Där utbredning av öknar, issmältning vid våra poler under årtusenden inte får sin förklaring, så tvivlar jag på dessa domedagsprofeters ståndpunkt, som mer verkar styras av politiska ideal än sunt förnuft.

 t-norum.bloggplatsen.se 

                                             70 personer gillar det här. Av tommy norum - 14 december 2015 07:00


  Frågan är om det här gänget överhuvudtaget kom närmare en lösning på klimatfrågan i det nya avtalet
Ett klimatavtal med mål på max 1.5 graders ökning i stället för de 2 garder som förut varit gällande var väl det enda positiva som kom ut .

 

 

 

Men det man borde fråga sig om det var att inför medborgarna framstå som att ta klimatet på allvar eller är det ett spel för galleriet när man ser att det finns ett mål men inga konkreta förslag hur det skall gå till. Politiker har väldigt lätt för att hitta på mål men som det visar sig har väldigt svårt att uppnå. Och för att dölja det dåliga avtalet så drog man till med ett grad mål för att in någon mån försöka dölja fiaskot i avtalet. Alltid lurar det någon kan vi se i media när man i lyriska ordalag förmedlar den nya gradgränsen på 1.5 grader som skall gälla framöver som ett stort framsteg.


Vi har nollvision som mål både i trafiken och kriminalitet, Socialdemokraterna går med att som mål ha Europas lägsta arbetslöshet. Mål det brukar inom politiken användas till att visa att man är med på banan och visar beslutsamhet i sin politik gentemot medborgarna. Mål som man många gånger aldrig uppnår det har vi sett många exempel på .

 

Det  ser vi bland annat i den flyktingpolitiken där målen duggar tätt både i att integrera, få de nyanlända i arbete eller bryta segregationen, få ordning på skolan, arbetslösheten mm som man i valtider står på barrikaderna och  tror  sig ha lösningen på för att uppfylla de mål man delger väljarna för att få ta del av deras röster.   Det har vi ju sett hur det går i verkligheten så frågan är väl om inte klimatavtalet kommer att gå samma väg.

 

Den som lever får väl se i framtiden.

 

tn

 

 not:


Vis av lärdomen har vi sett att Politikerna övergett löften och använder i ställer mål som en politisk riktning som man sedan i efterdebatten om man misslyckas slipper stå till svars för, för det var ju inget  löfte utan bara ett mål.  Socialdemokraterna gjorde ju det stora misstaget att i senaste valet komma med en massa vallöften som sedan bröts ett efter ett  och nu finns det väl inga kvar annat än målet att ha Eu: s lägsta arbetslöshet och det var ju inget vallöfte så det behöver man ju inte ta på speciellt allvar.   

 

 

Av tommy norum - 12 december 2015 07:00Nytt förslag till klimatavtal: ”Vi måste kompromissa”

 

 

 

”Löfven och Romson målar upp diffusa drömbilder”


Miljöminister Åsa Romson (MP) och statsminister Stefan Löfven (S). Janerik Henriksson / TT / SVT Grafik / Christina Åberg

Miljöminister Åsa Romson (MP) och statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Janerik Henriksson / TT / SVT Grafik / Christina Åberg

”Vad Löfven, Romson och många andra fossilfria visionärer gör är att – i bästa välmening – måla upp diffusa drömbilder. Vad vi behöver är dock konkreta förslag med verklig substans”,


Forskarpanelen: ” Klimatavtalet rimmar dåligt med vetenskapen. Frågan äv väl om någon med båda fötterna på jorden har räknat med något annat .Ja då har vi ytligare ett exempel på hur naiva våra politiker, nu i klimatfrågan när vi ser resultatet av det som skulle bli räddningen av moder jord. . Kanske är det så att inte alla håller med klimatforskarna helt ut eller som låter mer troligt är väl att ingen politiker i Industriländerna vill på allvar utmana medborgarna med att sluta konsumera energi och prylar som skapar koldioxid.

Man behövde direkt inte vara någon Einstein för att förstå att på hemmaplan försöka få igenom denna miljöpolitik som behövs enligt vissa forskare skulle i praktiken betyda att man för all framtid är körd i politiken. Bara att se hur lite väljare Miljöpartiet får ihop här hemma trots att man i åratal tjatat om att vi håller på att förstöra jorden så hamnar man några procentenheter över 4%,

Men det kanske är så att Medborgarna i Sverige har tröttnat på med sina 0,16 % av det totala koldioxidutsläppet stå i framkant i miljötänkandet där man med skatter och åter skatter håller på att kväva befolkningen utan att det inte ger ett enda utslag i den totala utsläppsligan.

Men det är väl lika här som i Invandrarfrågan våra politiker tar till sig förpliktelser och när det går överstyr så skyller man på grannarna att de inte ställer upp. Så vi får nog försöka hålla tillbaka Miljöpartiet innan man helt förstör den industri som så många år har att tacka för den välfärd som vi nu har. Våra politiker vill gärna ta åt sig äran för den välfärden men när man tar del av historien så har våra politiker mer än en gång varit i syltburken och tagit för sig i tron att välfärden den skapas genom skatter och inte av hårt arbetet, innovationer, och en politik som har förmåga att inte ta ut mer skatter än våra företag orkar med.

Det är mer än en gång på de senaste 50 åren som våra politiker har ställt till det med sina drömversioner utan verklighets förankring . Så låt nu inte Miljöpartiet ta kommandot i miljöpolitiken och brandskatta både industrin, transportsektorn för att få kredit för sina miljövänner runt om i världen för sin förträfflighet .

Det räcker att man med samma ambitioner i flyktingpolitiken ställt till det både för Sverige som nation och för medborgarna runt om i landet med det kaos de skapat där både ekonomin och samhällsfunktionerna håller på att braka ihop.


tn

Kevin Andersson. Iman Tahbaz/SVT


Det nya förslaget till Parisavtal rimmar inte alls med vad klimatforskningen säger. I dag höll några av världen ledande klimatforskare presskonferens och varnade för farorna med att anta ett svagt klimatavtal i Paris.  

– Det här avtalet rimmar inte alls med vetenskapen. De tidigare skrivningarna är nu utbytta mot vaga formuleringar som inte sänder några tydliga signaler, säger Hans Joachim Schellhuber vid Potsdamm Institutet for Climate Research.


http://www.svt.se/nyheter/utrikes/forskarpanelen-avtalet-rimmar-daligt-med-vetenskapen

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ t-norum med Blogkeen
Följ t-norum med Bloglovin'

Frågerutan

36 besvarade frågor

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se