Alla inlägg under juni 2020

Av tommy norum - 29 juni 2020 20:48https://www.gp.se/ledare/inte-en-dag-f%C3%B6r-tidigt-om-mp-l%C3%A4mnar-regeringen-1.30519882?fbclid=IwAR06jmDxE5jfsl0-o2kv55EAGvvVelSaP6fswwpuBiWsYHSPSyoOVk6BBlIVisa källbilden

 

En uppgörelse mellan borgerligheten och S som säkerställer en hållbar migrationspolitik och till på köpet får MP att lämna Rosenbad vore en dubbel välsignelse för landet. .Finns en hel del som talar för att konflikten inte bara handlar om ord. Inom S är missnöjet stort med Miljöpartiet, som gjort allt för att hindra regeringen att på ett trovärdigt sätt svara på väljarnas – speciellt då LO-väljarnas – missnöje med migrationspolitiken. .Miljöpartiet är ett parti som sätter höga principer före konsekvenser. där det handlar om att kännas rätt men som med facit i hand det ofta blir dyrt och ofta leder till irritation i stora grupper. Plastpåseskatten är ett exempel. Kärnkraftsavvecklingen ett annat. Flyktingpolitiken det främsta. .
Av tommy norum - 28 juni 2020 13:59


https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/marcus-partierna-som-vinner-p%c3%a5-en-stramare-migrationspolitik/vi-BB161VXD?ocid=msedgdhp&fbclid=IwAR2kk70PqTl7y0ebdZ_uyOAa7mn37dk6aBLGlpraRFOAnG86tv5vmy95KVs
Politikerna är ännu en gång på väg att köra över medborgarna när man försöker göra upp vilken migrationspolitik som skall gälla i framtiden- livrädda för att de olika partiernas ståndpunkt . skall sätta avtryck i det kommande valet 2022 . Vid en opinionsundersökning så är det bara V och MP:s väljare som tycker att vi skall ha en ökad invandring. Här blir det som vanligt att kunna behålla den politiska makten som blir avgörande där de olika partierna kommer att sätta Socialdemokraterna under utpressning för att deras egen migrationspolitik skall få så stort inflytande i uppgörelsen som möjligt. Vad Svenska folket som i opinionsundersökningar klart ger uttryck för en betydligt stramare migrationspolitik det struntar man totalt i. Som vanligt så anser våra valda politiker att de står över sina väljare när man så tydligt signalerar att migrationspolitken skall inte utformas efter vad en majoritet av vad Svenska folket tycker utan skall avgöras med utgångspunkt från att Socialdemokraterna skall kunna behålla makten efter en uppgörelse..

Av tommy norum - 24 juni 2020 17:55
Visa källbildenLär bli en dyr nota för elkonsumenterna när nu Svenska kraftnät beställer en forcerad uppstart av Ringhals för att täcka elbehovet under ett antal sommarveckor. Hundratals miljoner kommer notan att bli för regeringens naiva energipolitik där väl främst Miljöpartiet har satt agendan i regeringen vilken politik som gäller om de skall fortsätta stödja Socialdemokraterna. Så kan det gå när politiska ambitioner att ställa om från att producera el med  kärnkraft till ett baserat på vind och andra förnyelsebara energikällor. Så kan det gå när en samling amatörer i regeringen inte lyssnar på expertisen som redan 2015 varnade för att elförsörjningen kommer att bli ytterst sårbar om de politiska besluten genomförs att fasa ut kärnkraften utan att kunna visa på realistiska alternativ i elförsörjningen.  Naiva politiker som drivs av idealistiska drömmar om hur samhället bör se ut helt utan en realistiskt verklighetsförankring. Det är inte bara i flyktingpolitiken som konsekvenserna blir så uppenbart negativa när man lämnar det sunda förnuftet bakom sig som miljöpartiet allt för ofta gör i sina politiska visioner där man i stället låter känslorna styra helt befriade från den krassa verkligheten. Nu har vi också facit på vad deras  energipolitiken kan ställa till med när medborgarna  har tvingats på  en regering som får allt svårare att bemästra samhällsfrågorna på ett sunt sätt. Men kan det gå på något annat sätt  när Socialdemokraterna låtit Miljöpartiet styra och ställa även på energiområdet som man gjort i flyktingpolitiken. Bedrövligt när man låter ett 4% flumparti totalt saknad av sunt förnuft styra politiken i så viktiga politiska områden där man med facit i hand visar sig bli rena katastrofen för Sverige både socialt och ekonomiskt och på energiområdet. 

Av tommy norum - 21 juni 2020 09:21


https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9vPgrE/ulf-kristersson-till-attack-mot-ann-linde-efter-tv-intervju
Bildresultat för ann linde facebook


Ann Linde håller på  att ”äventyra Sveriges anseende”.  

”Arroganta och självtillräckliga svar på omvärldens rimliga frågor om de höga svenska dödstalen”, skriver Ulf Kristersson i ett inlägg på Facebook.  Även Anders Pihblad i TV4: nyhetsmorgon fick sig en släng av Ann Lindes arrogans när programledaren beskriver hur bilden av Sveriges Corona hantering ser ut utomlands - då ryter hon till - Där har du fel och påstår att bilden utomlands är ganska nyanserad och den ser inte ut som om  Sverige har tappat kontrollen. 

Hon får då frågan varför både Danmark, Norge och Finland inte vill skicka turister till Sverige, eller släppa in svenskar.– De gör sitt bästa för att skydda sina medborgare blir svaret  Med utgångspunkt från det uttalandet från Ann Linde så kan man undra hur förtroendet för den Svenska Corona strategin uppfattas i våra grannländer. Det är tydligt att vår utrikesminister tar på sig skygglapparna och vill gärna förvränga bilden i hur Sverige sköter Corona pandemin till regeringens egen fördel och vill inte låtsas om hur omvärlden reagerar på resultatet..   

Ulf Kristersson går till fränt angrepp mot utrikesminister Ann Linde efter en tv-sänd intervju i tysk tv. 

– Tror regeringen verkligen att vi kan återbygga förtroende genom att mästra andra? Undrar Kristersson retoriskt i ett Facebookinlägg. Vår utrikesminister Ann Linde försvarade Sveriges Corona strategi i ett längre inslag i Deutsche Welle under torsdagen. Hon fick då frågor om den svenska linjen verkligen kunde sägas vara lyckosam med tanke på de höga dödstal som följt i pandemins spår – en siffra som i dag ligger på över 5 000 personer. Ann Linde svarade att strategin i sig fungerat, men att man misslyckats med att skydda de äldre. Hon la också en del av skulden på den privata sjukvården och gjorde ett försök att förklara den komplicerade svenska sjukvårdsmodellen- en modell som hennes parti borde ha ett stort ansvar i med tanke på att Socialdemokraterna under de senaste 100 åren har haft 70 års regeringsinnehav. Men I den socialdemokratiska världen blir det alltid  Brgarnas begränsade regeringsinnehav under de senaste 100 åren som är huvudorsaken till om det går dåligt för Sverige.  Det man kan konstatera är väl att Ann Linde inte imponerade över  försöket att i intervjun förbättra Sverigebilden i spåren efter de höga dödstalen efter regeringens Corona strategi. Ulf Kristerssons betyg var arroganta och självtillräckliga svar på omvärldens rimliga frågor om de höga svenska dödstalen”, skriver han på Facebook. Något som man kan hålla med om.  

  

 
 

.     

 
 

 

Av tommy norum - 20 juni 2020 08:44


  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Vb0eOW/s--ett-parti-for-bidragstagare?fbclid=IwAR2DCZn3MmdfWCeMUC5YDqEvHAKBNlfDc8p7CIP3sMu3HRoo
ZR9399YxSFsI snart sex år har Stefan Löfven suttit på statsministerposten, och med facit i hand kan vi konstatera att Socialdemokraterna har kombinerat en politik av hög asyl- och anhöriginvandring med västvärldens sämst fungerande integrationspolitik.
I valrörelsen 2014 lovade Löfven även att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020, årsskiftet har passerat med flera månader och dagens verklighet är långt från det löfte som statsministern gav. Sverige var faktiskt det enda land som då hade en högre arbetslöshet än 2014.

Bor man i Sverige, oavsett bakgrund och omständigheter, måste grundprincipen vara att man ska göra rätt för sig. Att gå till ett jobb ska alltid innebära mer pengar i den egna plånboken än om man lever på andra skattebetalare – därför behövs ett bidragstak.
Det ska aldrig gå att stapla bidrag på det sätt som vi vet att man kan göra i dag. För var är då drivkraften till att faktiskt anstränga sig? Dagens bidragspolitik är ett hån mot alla som faktiskt jobbar och kämpar på. En familj med fyra barn i Stockholmsområdet som lever på försörjningsstöd kan få 33 014 kronor i månaden. Om en av föräldrarna börjar städa, köra buss eller får jobb inom hemtjänsten, minskar den samlade inkomsten till 32 994 kronor, och om båda föräldrarna börjar arbeta heltid ökar den endast till 34 364 kronor enligt riksdagens utredningstjänst. Dessa siffror är inte en politisk åsikt eller tanke, utan fakta. Det lönar sig för dåligt att jobba.

Av tommy norum - 18 juni 2020 10:09Paniken sprider sig i det liberala politikertoppskiktet när det visar sig att man har svårt att kravla sig upp över 4% spärren. Vem bryr sig vad 5 liberala toppolitiker som varit med att sänka det liberala partiet till vad det är i dag. Att det har att göra med att så bestämt ta avstånd från Sverigedemokraterna och i stället alliera sig med Socialdemokraterna har blivit ett dyr erfarenhet att ta till sig för partiet när nu de liberala väljarna föredrar att lämnar det sjunkna Liberala skeppet och i stället ansluta sig till den borgerliga gemenskapen genom andra partier. Stackars de Liberala företrädarna som tror att de kan skaffa partiet en central roll i parlamentet om de utöver januariavtalets många liberala reformer, driver en ideologiskt grundad politisk agenda och skapar allianser kring sakfrågor med andra partier där värderingsgemenskapen finns.. Att väljarna för länge sedan vänt ryggen till Liberalernas politik där väl i stort de flesta L- väljarna sedan länge genomskådat partiet när det med facit i hand i opinionsundersökningar visat sig vägrar ställa upp på deras flumpolitik. Frågan är väl om inte den liberala ledningen skulle börja lyssna på sin medlemmar i större utsträckning och anpassa sin politik efter deras önskemål i stället för att försöka styra partiet efter en liten klick verklighetsfrämmande toppolitiker som sakta men säker håller på att förinta partiet med sin värderings politik..
https://www.svd.se/den-som-narmar-sig-sd-ror-sig-bort-fran-l?fbclid=IwAR0viGVSls7yY-7Ysvdoa_k2yaNA5lA9XuW6fSOj7_jGI6xqKysgWh5L46s

Av tommy norum - 17 juni 2020 11:24


https://www.expressen.se/debatt/aldrevarden-ar-en-falsk-forklaring-till-dodstalen/?fbclid=IwAR3D80qcqA65NtTY9RYtg6CabrbkMvso8LEqJOhqqxmeHl-Z4fJPAkXJt48Hela debatten om att vi misslyckats inom just äldreomsorgen är falsk. Förklaringen till Sveriges höga dödstal är att vi tillät större smittspridning i samhället än våra grannländer.
Det har resulterat i att fler har dött i covid-19 i Sverige oavsett åldersgrupp, skriver Mattias Lindberg.. Den strategin misslyckades i Sverige, Många varnade initialt för att låta smittan spridas i samhället. De som varnade fick rätt. Folkhälsomyndigheten bedömde smittan som relativt ofarlig, dödlighet per smittad i paritet med influensan, de fick fel.
Alla som nedvärderade riskerna, inklusive Folkhälsomyndigheten, försöker nu skylla de höga dödstalen på ett misslyckande specifikt för äldreomsorgen, men hävdar att strategin överlag var korrekt. Förklaringen är naturligtvis att de ansvariga politikerna har tillåtit större smittspridning i samhället än våra grannländer. Det har resulterat i att fler har dött i covid-19 i Sverige oavsett åldersgrupp, och därmed ökad relativ risk jämfört med samma åldersgrupp i grannländerna oavsett om man haft äldreomsorg eller inte. Sug på den analysen ni som tycker att Regeringens strategi var den rätta. Hittills har den kostat mer liv än i andra länder. Den strategin blev att många i onödan fick sätta livet till. Och vi har fortfarande inte sett slutet på Corona pandemin härjningar i Sverige.... .

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
1
2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards