Alla inlägg under december 2020

Av tommy norum - 21 december 2020 10:17Löfven (S) är inte särskilt intresserad av att vårda och skydda äldre visar det sig när han 2014 efter valet inte tog notis om den äldre utredning som föreslog åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande, de fann en lång rad problem som behövde åtgärdas, skriver tre utredare på DN Debatt. Den då nya regeringen med Stefan Löfven var inte intresserad att ta till sig utredningsförslagen som i stora delar kom fram till samma slutsats som det Coronakommissionen nyss la fram till regeringen . Stefan Löfven struntade i slutbetänkandet la ner äldre utredningen utan ange något skäl. Så nog kan man säga att Stefan Löfven ändå har ett visst ansvar för att inte äldreomsorgen är bättre än den är med tanke på att den Socialdemokratiska regeringen la Äldreutredningens förslag till förbättringar i skrivbordslådan -  utan åtgärd för 6 år sedan.

 

 

 De  som arbetade med utredningen fann mycket snabbt en lång rad problem som behövde åtgärdas. Bland annat drog vi följande preliminära slutsatser:

● Det finns systemfel i vård och omsorg där de mest sjuka äldre med stora behov av sammansatta insatser av vård och omsorg inte uppmärksammas tillräckligt av vård- och omsorgsgivarna. Det saknas helhetsperspektiv vilket leder till punktvisa insatser utan sammanhang – något som i sin tur leder till onödigt höga kostnader och onödiga kvalitetsbrister. Och framför allt att vård och omsorg alltför ofta inte ges på ett adekvat sätt.

● Primärvårdens organisation och struktur passar inte för sköra äldre. Det leder till avsaknad av kontinuitet och problem med tillgänglighet. Hembesök av läkare förekommer inte i den omfattning som krävs. Ofta kommer svaga och sjuka äldre till sjukhusens akutmottagningar och möts där av långa väntetider och stressad personal.

 Felaktig läkemedelsbehandling är fortfarande inte ovanligt och vård­planer för multisjuka äldre är ofta brist­fälliga eller inaktuella. Den lagstiftade rätten till en fast vårdkontakt (6 § Patientlagen) fungerar i praktiken inte. Inte heller skyldigheten att vid behov upprätta en samordnad individuell plan (SIP), där olika huvudmäns och utförares insatser och ansvar anges. Det finns inga praktiska system för att dela information mellan olika vårdgivare och utövare av omsorg. I praktiken behöver en svag och sjuk åldring förlita sig på anhöriga eller en ”eldsjäl” inom någon personalkategori för att koordinera olika insatser.

● Samverkan mellan regionernas och kommunernas verksamheter brister. Det saknas ofta kontinuitet, överblick och samverkan. Ur ett individperspektiv är bristerna tydliga. En stor grupp äldre har av naturliga skäl ett särskilt stort behov av en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg som ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan över specialitets-, professions- och organisationsgränser.

 
Nuvarande system leder till att både kommuner och regioner försöker sänka sina kostnader genom att bokstavligt talat köra över den äldre till den andre huvudmannens ansvar.

 

 

”Kritik av äldreomsorgen begravdes i ett bergrum” - DN.SE

Av tommy norum - 19 december 2020 09:50


 

 

 

 

Avslöjandena duggar tätt i vad man har för sig inom den centerpartistiska rörelsen där flera våldtäktskandaler kommit upp i dagen. Samhällsnytt har vid flera tillfällen uppmärksammat hur skandalerna avlöser varandra i Centerpartiet. Det handlar ofta om sexrelaterade skandaler med minderåriga men även hur flera islamister med tvivelaktiga bakgrunder gör karriär inom partiet. Centerpartiet verkar ha en tradition ända från CUF att vara fixerade i sexuella avarter.  Att föreslå godkännande av tidelag och nekrofili. Dvs sex med djur och sex med döda kanske ändå speglar vilka avarterna av sexual fixerade personer som rör sig i centerpartiet. Det verkar som om Centerpartiet blivit ett näste för sexuellt avvikande personer i klass med katolska kyrkan. Med de återkommande avslöjandena om hur perversa personer gömmer sig i partiet så verkar det vara mer regel än undantag .Att partiet lockar till sig folk med avvikande sexuell läggning och tas emot med öppna armar men där det visar sig att allt för många kan man tycka inte har rent mjöl i påsen .Rubrikerna duggar tätt där höga Centerpartister tydligen har lika svårt att till sig den värdegrund som partiledningen anklagar andra partier sakna . 

 

C-politiker blottade könet för småbarn – försvarade sig med att han är centerpartist – Samnytt

 

 

 


Av tommy norum - 16 december 2020 17:50
Har Centerpartiet likt Katolska kyrkan blivit ett gömställe för pedofiler där man skyddas av en hierarki med en låtsasvärdegrund som man har svårt att leva upp till.?
 
När man trodde att det inte kunde bli värre i svensk politik i allmänhet och i @centerpartiet i synnerhet! Näste partitopp som absolut inte ägnar en tanke till barnen som är offer för pedofiler! Christer Yrjas anser att det är viktigt att se människan bakom brottet och jämför pedofili med drogberoende eller Alkoholism alltså en sjukdom... Att han sen skyddar sin sambo med att ”visst han är dömd för barnpornografi men inte så allvarligt” Finns det helt plötsligt grader i helvetet?! Läser man utdrag ur rättegången och förundersökningen så är det ju den värsta sorten av våldförande/våldtäkt på små barn med tortyrinslag som kärestan går igång på!
Att pojkvännen åkt fast två gånger sen 2016 och senast bara för ett år sedan verkar inte Christer ha ägnat en tanke på hans egna lämplighet som avlönad politiker! Vart fan är vi på väg med Sverige? Är @centerpartiet på väg att normalisera barnvåldtäkter? Skall pedofiler in i hbtq rörelsen? Ska pedofiler få ett eget flak på Pridetåget?Det är dags nu @annie_loof att förklara var ditt parti står i dessa frågor! Vad är @centerpartiet för jävla pissluffarparti som accepterar detta då även i det här fallet finns uppgifter om toppen känner till det här likväl man gjorde i Federleys äckliga sörja. #barnärintevårframtidbarnärnu
 
Det är nog flera väljare som bör ifrågasätta vad Centerpartiets värdegrund består av innan man lägger sin röst i valurnorna 2022...

 

Av tommy norum - 15 december 2020 19:48


           


Det var på den tiden vattenvägarna utnyttjades för timmertransporterna på Dalslands kanal. Både pappersbruken och sågverken fick sina råvaror i första hand från sjöarna. Där bogserades timmermosorna med båt i sjöarna mellan slussarna där sedan mankraften fick tas till. Inte ovanligt att mosorna följdes åt av samma arbetslag genom hela sluss systemet. Efterhand så tog lastbilarna över transporterna. Fotona är från Dalslands kanals slussar i Bengtsfors på 1950 talet . På den tiden existerade inga flytvästar som säkerhet.

Av tommy norum - 13 december 2020 12:19


 

 

 

  Politiska idéer frodas friskt i Centerpartiet . Det sociala kontraktet är nämligen inte bara ett lurendrejeri för min unga generation , jag har aldrig bett om att det offentliga ska ta hand om min sjukvård och min äldreomsorg - det är dessutom ett kontrakt jag aldrig har skrivit på. så skriver My Pohl från Centerpartiets ungdomsförbund.

Man blir förvånad att inte Centerpartiets ungdomsförbund har kommit längre i att förstå hur det politiska systemet fungerar i ett demokratiskt land. Kanske inte så konstigt att det titt som tätt dyker upp avarter i partiet som varken förstår värdegrunder , moral och etik eller vad politisk förtroende betyder inför sina väljare med den politiska uppväxten i partiet. Tydligt är väl att skribenten har USA som sin förebild utan att vilja snegla på vilka konsekvenser det får för många fattiga när man skall bygga välfärd på på frivillighet och egna sjukförsäkringar. År hon lika generös i migrationsfrågan tro ? Där medborgarna själva får avgöra om man solidariskt vill vara med och bekosta något som man blivit tvingad till utan att skrivit på något kontrakt. Eller alla dessa miljarder som går till bistånd världen över där mer än 30% försvinner i korruption- inte har medborgarna getts tillfälle att avgöra frivilligheten i den processen. Kanske en Demokratiskola vore på plats i det Centerpartistiska ungdomsförbundet- där också moral och etikfrågor borde ingå - innan man släpper ut de Centerpolitiska broilerna på grönbete i det verkliga livet..

tn

Av tommy norum - 11 december 2020 08:38 

 

Dagens Sverige är en påminnelse om landets bägge ansikten där migrationspolitiken har delat landet  politiskt,  där de sociala problemen växer när det ökade utanförskapet sätter sina tydliga spår i kriminaliteten och i arbetslösheten bland de med invandrarbakgrund. Något som inte verkar bekymra politikerna som representerar den ena  halvan av befolkningen utan man fortsätter med sin migrationspolitik helt obekymrade över konsekvenserna. Den andra halvans politiker som både representerar de som röstat på dem men också den majoritet av Svenska folket som i opinionsundersökningar visar hur man vill förändra den politik som så tydligt håller på att dela landet. Sverige håller på att utvecklas i samma riktning som USA. Ett delat land som har sitt ursprung i att ansvariga politiker försöker mot en majoriteten av svenskar driva igenom en migrationspolitik som allt färre ställer sig bakom. Ett polariserat land där den ena sidan säger sig stå för solidaritet allas lika värde och som man uppfattar sig själva som  de goda i samhället -  Där man uppfattar den andra sidan som främlingsfientlig, osolidariska inte stå upp för allas lika värde.  Den andra sidan värnar om sina egna i första hand, de som finansierar hela kalaset, om den välfärd som allt mer naggas i kanten av alla felprioriteringar hur våra allmänna medel ändvänds, man värnar om lag och ordning - Man ser den andra sidan som en samling naiva helt verklighetsbefriade som inte  bryr sig om de negativa konsekvenserna av sin politik, den otrygghet den skapat i samhället, den ökade kriminaliteteten , utanförskapet med ökade klasskillnader

Där står vi nu där två sidor tvistar med varandra om hur man skall prioritera var våra gemensamma resurser skall fördelas i framtiden.                                   

tn

 
 

 

 

 

 


Av tommy norum - 10 december 2020 13:40
 Annie Lööf tjatar om ”främlingsfientlighet” inför kamerorna och slipper undan med det. Efter alla tillfälliga lagar som riksdagen bestämt för att få ner antalet migranter, efter år av verklighetsanpassning till migrationens påfrestningar så fortsätter hon kalla partier som driver en annan invandringspolitik än hon för främlingsfientliga. Välkommen in i den främlingsfientliga skaran - definition MP - när nu Centerpartiet avstod från att ändra på förutsättningarna för de som via den tillfälliga gymnasielagen fick en gräddfil tack vare Centern in i det svenska samhället. Det där med värdegrund är tydligen en företeelse hos Centern som man flyter omkring i och ändrar uppfattning om allt efter som man kan inhysa politiska vinster eller förluster i sitt ställningstagande.  Migrationsverket har fått som uppdrag av riksdagen avvisa två av tre asylsökande, tusen och åter tusen ”främlingar” Två av tre flyr alltså inte för sina liv som det brukar heta. Två av tre missbrukar asylrätten, vilket är det uttjänta system som Annie Lööf och riksdagen står bakom.  Att då kalla ett parti främlingsfientlig som anser att invandringen ska begränsas.

SD pekar på de negativa konsekvenserna som argument för sin sak medan Annie Lööf har som argument att kalla sina motståndare för främlingsfientliga. Kanske dags nu att få ner Annie Lööf på jorden och få henne att inse att politiska skiljelinjer skall debatteras med sakliga argument och inte med påhittade anklagelser Annie Lööfs anklagelse om ”främlingsfientlighet” är varken sann eller giltig. Det var ett skällsord mot Danmark för tio år sedan för deras restriktiva invandringspolitik, men i dag hör man inte mycket av det. Inte ens Miljöpartiet håller sig med den typen av uttryck. Centern har en idealistisk syn på världen och oss, och det står dem fritt. Man kan förmoda att de anser sig vara ”främlingsvänliga”. Då är frågan till vilket pris ?

Av tommy norum - 8 december 2020 10:18 Nu är värdegrunden med och spökar igen: När det gäller den gemensamma, allmänna sektorn så står det uttryckligen att politisk diskriminering inte får förekomma, bland annat vid tillsättningen av en offentlig tjänst. Något som ansvariga har visat struntat totalt i när det har konstaterats att politiskt aktiva inom Sverigedemokraterna stängs ute på grund av en påhittad värdegrund som för de flesta partier bara finns i fantasin och inte i verkligheten. Det fick vi ju bekräftat om nyligen där ledande Centerpartister tydligt visade att deras uttalande värdegrund var bara ett spel för galleriet, något som gäller alla andra men inte dom själva visar det sig.  

Ett reellt demokratiskt problem när politiskt aktiva inom Sverigedemokrater nekats anställning mer eller mindre öppet inom grund- och gymnasieskolan, ofta med hänvisning till att den sökandes politiska engagemang strider mot skolans värdegrund. Man kan ju fråga sig vilken värdegrund som rektorerna går efter som anser sig ha rätt att diskriminera ca 20% av väljarkåren. En värdegrund som väl utgår från den egna politiska uppfattningen kan man tänka. Inte bara inom skolan det förekommer diskriminering av Sverigedemokrater utan också inom den facklig rörelsen försöker man stänga ute de som inte har rätt partibok med sig i bagaget. Detta förhållande, där man riskerar att inte ha rätt åsikt för en tjänst som lärare, eller något annat arbete är någonting som vi förknippar med diktaturer.

 

Lite ironiskt att man just hänvisar till skolans värdegrund för att i samma mening direkt bryta mot denna när ett partis medlemmar , vars partiprogram till fullo ställer sig bakom allt i de internationella konventionerna till skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna, leds till att man nekas anställning med hänvisning till detta engagemang. Frågan är väl om det inte är dags att att leta värdegrunder utanför L , C. S och V.s  PK - box så att alla får vara med i samhället på lika villkor. Det är det som i vanligt tal brukar kallas demokrati .

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3 4 5
6
7 8
9
10 11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Frågerutan

37 besvarade frågor

Skapa flashcards